Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Возлю́блен­ный Бо́гомъ и человѣ́ки Моисе́й, его́же па́мять во благослове́нiихъ.
 • Уподо́билъ е́сть его́ сла́вѣ святы́хъ и воз­вели́чи его́ во стра́сѣ враго́въ.
 • Во словесѣ́хъ его́ зна́менiя уста́ви и просла́ви его́ предъ лице́мъ царе́й: заповѣ́да ему́ къ лю́демъ сво­и́мъ и показа́ ему́ сла́ву свою́:
 • въ вѣ́рѣ и кро́тости его́ освяти́ его́, избра́ его́ от­ вся́кiя пло́ти.
 • Слы́шанъ сотвори́лъ е́сть ему́ гла́съ сво́й и введе́ его́ во мглу́,
 • и даде́ ему́ предъ лице́мъ за́повѣди, зако́нъ жи́зни и вѣ́дѣнiя, е́же научи́ти Иа́кова завѣ́ту и судьба́мъ его́ Изра́иля.
 • Ааро́на воз­вы́си свя́та, подо́бна ему́ бра́та его́ от­ колѣ́на Леві́ина,
 • поста́ви ему́ завѣ́тъ вѣ́ченъ и даде́ ему́ иере́й­ст­во люді́й, ублажи́ его́ благо­украше́нiемъ и препоя́са его́ оде́ждою сла́вы,
 • облече́ его́ въ соверше́нiе хвале́нiя и утверди́ его́ сосу́дами крѣ́пости,
 • осте́гнми и поди́ромъ и епоми́дою,
 • и окружи́ его́ шипки́ златы́ми и звонцы́ мно́гими о́крестъ, глаша́ти гла́съ во ступа́нiихъ его́, слы́шанъ твори́ти гла́съ въ це́ркви въ па́мять сыно́мъ люді́й сво­и́хъ:
 • оде́ждою свято́ю, со зла́томъ и иаки́нѳомъ и порфи́рою, дѣ́ломъ пестродѣ́лца, сло́вомъ суда́, явле́ньми и́стины,
 • истка́н­ною багря́ностiю, дѣ́ломъ худо́жничимъ, ка́менiи многоцѣ́н­ными, извая́ньми печа́ти, въ связа́нiи зла́та, дѣ́ломъ камен­нодѣ́лателя, на па́мять въ писа́нiи изва́ян­нѣмъ по числу́ колѣ́нъ Изра́илевыхъ:
 • вѣне́цъ зла́тъ верху́ кида́ра, изображе́нiе печа́ти святы́ни, похвала́ че́сти, дѣ́ло крѣ́пости, вожделѣ́нiя оче́съ краси́ма прекра́сна.
 • Пре́жде его́ не бы́ша такова́я до вѣ́ка.
 • Не облече́ся иноплеме́н­никъ, то́чiю сы́нове его́ и вну́чата его́ при́сно.
 • Же́ртвы и́хъ при­­носи́мы бя́ху по вся́ дни́ непреста́н­но два́жды.
 • Испо́лни Моисе́й ру́цѣ и пома́за его́ еле́емъ святы́мъ.
 • Бы́сть ему́ въ завѣ́тъ вѣ́ченъ, и сѣ́мени его́ во дне́хъ не́ба, служи́ти ему́ вку́пѣ и свяще́н­ствовати, и благословля́ти лю́ди его́ и́менемъ его́.
 • Избра́ его́ от­ всѣ́хъ живы́хъ при­­нести́ же́ртву Го́сподеви, ѳимiа́мъ и благо­уха́нiе на па́мять, на очище́нiе лю́демъ сво­и́мъ.
 • Даде́ ему́ за́повѣди своя́, вла́сть въ завѣ́тѣхъ суде́бъ, научи́ти Иа́кова свидѣ́ниемъ и въ зако́нѣ его́ просвѣти́ти Изра́иля.
 • Воста́ша на́нь чужді́и, и воз­ревнова́ша ему́ въ пусты́ни му́жiе, и́же при­­ даѳа́нѣ и Авиро́нѣ, и со́нмъ Коре́овъ въ я́рости и гнѣ́вѣ.
 • Ви́дѣ Госпо́дь и не благоволи́, и сконча́шася я́ростiю гнѣ́ва:
 • сотвори́ въ ни́хъ зна́менiя, погуби́ти я́ огне́мъ пла́мене.
 • И при­­ложи́ Ааро́нови сла́ву и даде́ ему́ наслѣ́дiе: нача́тки пе́рвыхъ жи́тъ раздѣли́ ему́.
 • Хлѣ́бъ въ пе́рвыхъ угото́ва на сы́тость: и́бо же́ртвы Госпо́дни я́сти бу́дутъ, я́же даде́ ему́ и сѣ́мени его́.
 • Оба́че въ земли́ люді́й не наслѣ́д­ст­витъ, и въ лю́дехъ не бу́детъ ему́ ча́сти: са́мъ бо ча́сть его́ и наслѣ́дiе.
 • И Финее́съ сы́нъ Елеаза́ровъ тре́тiй во сла́вѣ, егда́ ревнова́­ше стра́ху Госпо́дню, и ста́ въ превраще́нiи люді́й бла́гостiю усе́рдiя души́ сво­ея́, и умоли́ о Изра́или.
 • Сего́ ра́ди поста́вленъ ему́ бы́сть завѣ́тъ ми́ренъ, предста́телемъ бы́ти святы́хъ и лю́демъ его́, да бу́детъ ему́ и сѣ́мени его́ свяще́н­ства вели́че­с­т­во во вѣ́къ.
 • И завѣ́тъ дави́ду, сы́ну Иессе́ову от­ колѣ́на Иу́дова, наслѣ́д­ст­во царя́ сы́на от­ сы́на еди́наго: достоя́нiе свяще́н­ства Ааро́ну и сѣ́мени его́.
 • Да да́стъ на́мъ прему́дрость въ сердца́хъ на́шихъ суди́ти лю́демъ его́ въ пра́вду, да не потребя́т­ся блага́я и́хъ и сла́ва и́хъ въ ро́ды и́хъ.
 • возлюбленного Богом и людьми Моисея, которого память благословенна.
 • Он сравнял его в славе со святыми и возвеличил его делами на страх врагам;
 • Он его словом прекращал чудесные знамения, прославил его пред лицем царей, давал чрез него повеления к народу его и показал ему от славы Своей.
 • За верность и кротость его Он освятил его, избрал Себе из всех людей,
 • сподобил его слышать голос Его, ввел его во мглу
 • и дал ему лицем к лицу заповеди, закон жизни и ве́дения, чтобы он научил Иакова завету и Израиля – постановлениям Его.
 • Он возвысил Аарона, подобного ему святого, брата его из колена Левиина, –
 • постановил с ним вечный завет и дал ему священство в народе; Он благословил его особым украшением и опоясал его поясом славы;
 • Он облек его высшим украшением и облачил его в богатые одежды:
 • в исподнюю одежду, в подир и ефод;
 • и окружил его золотыми яблоками и весьма многими позвонками, чтобы при хождении его они издавали звук, чтобы сделать слышным в храме звон для напоминания сынам народа Его;
 • облек его одеждою святою из золота и гиацинтовой шерсти и крученого виссона художественной работы, словом суда, уримом и туммимом,
 • червленым тканьем искусной работы, многоценными камнями, вырезанными как на печати, в золотой оправе гранильной работы, с вырезанными на память начертаниями имен по числу колен Израилевых;
 • на кидаре его – золотой венец, знамение святыни, слава достоинства: величественное украшение, дело искусства, вожделенное для глаз.
 • Прежде него не было сего от века:
 • не принадлежащий к его племени не одевался так, только сыновья его и потомки его во все времена.
 • Жертвы их приносятся каждый день, всегда по два раза.
 • Моисей наполнил руки его и помазал его святым елеем:
 • ему постановлено в вечный завет и семени его на дни неба, чтобы они служили Ему и вместе священнодействовали и благословляли народ Его именем Его;
 • Он избрал его из всех живущих, чтобы приносить Господу жертву, курение и благоухание в память умилостивления о народе своем;
 • Он дал ему Свои заповеди и власть в постановлениях судебных, чтобы учить Иакова откровениям и наставлять Израиля в законе Его.
 • Восстали против него чужие, и позавидовали ему в пустыне люди, приставшие к Дафану и Авирону, и скопище Корея в ярости и гневе;
 • Господь увидел, и Ему неугодно было это, – и они погибли от ярости гнева.
 • Он сотворил над ними чудо, истребив их пламенем огня Своего.
 • И умножил славу Аарона и дал ему наследие – отделил им начатки плодов:
 • прежде всего уготовил им хлеб в насыщение, ибо они едят и жертвы Господни, которые Он дал ему и семени его;
 • но он не должен иметь наследия в земле народа и нет ему участка между народом, ибо Он Сам удел и наследие его.
 • Также и Финеес, сын Елеазара, третий по славе, потому что он ревновал о страхе Господнем и, при отпадении народа, устоял в добром расположении души своей и умилостивил Господа к Израилю;
 • посему постановлен с ним завет мира, чтобы быть ему предстоятелем святых и народа своего, чтобы ему и семени его принадлежало достоинство священства навеки.
 • Как по завету с Давидом, сыном Иессея из колена Иудина, царское наследие переходило от сына к сыну, так наследие священства принадлежало Аарону и семени его.
 • Да даст нам Бог мудрость в нашем сердце – судить народ Его справедливо, дабы не погибли блага их и слава их пребыла в роды их.
 • Возлю́бленный бг҃омъ и҆ челѡвѣ́ки мѡѷсе́й, є҆гѡ́же па́мѧть во благослове́нїихъ.
 • Оу҆подо́билъ є҆́сть є҆го̀ сла́вѣ ст҃ы́хъ и҆ возвели́чи є҆го̀ во стра́сѣ врагѡ́въ.
 • Во словесѣ́хъ є҆гѡ̀ зна́мєнїѧ ᲂу҆ста́ви и҆ просла́ви є҆го̀ пред̾ лице́мъ царе́й: заповѣ́да є҆мꙋ̀ къ лю́демъ свои̑мъ и҆ показа̀ є҆мꙋ̀ сла́вꙋ свою̀:
 • въ вѣ́рѣ и҆ кро́тости є҆гѡ̀ ѡ҆ст҃ѝ є҆го̀, и҆збра̀ є҆го̀ ѿ всѧ́кїѧ пло́ти.
 • Слы́шанъ сотвори́лъ є҆́сть є҆мꙋ̀ гла́съ сво́й и҆ введѐ є҆го̀ во мглꙋ̀,
 • и҆ дадѐ є҆мꙋ̀ пред̾ лице́мъ за́пѡвѣди, зако́нъ жи́зни и҆ вѣ́дѣнїѧ, є҆́же наꙋчи́ти і҆а́кѡва завѣ́тꙋ и҆ сꙋдьба́мъ є҆гѡ̀ і҆и҃лѧ.
 • А҆арѡ́на возвы́си ст҃а, подо́бна є҆мꙋ̀ бра́та є҆гѡ̀ ѿ колѣ́на леѵі́ина,
 • поста́ви є҆мꙋ̀ завѣ́тъ вѣ́ченъ и҆ дадѐ є҆мꙋ̀ і҆ере́йство люді́й, ᲂу҆блажѝ є҆го̀ благоꙋкраше́нїемъ и҆ препоѧ́са є҆го̀ ѻ҆де́ждою сла́вы,
 • ѡ҆блечѐ є҆го̀ въ соверше́нїе хвале́нїѧ и҆ ᲂу҆твердѝ є҆го̀ сосꙋ́дами крѣ́пости,
 • ѡ҆сте́гнми и҆ поди́ромъ и҆ є҆пѡмі́дою,
 • и҆ ѡ҆крꙋжѝ є҆го̀ шипки̑ златы́ми и҆ звонцы̑ мно́гими ѡ҆́крестъ, глаша́ти гла́съ во стꙋпа́нїихъ є҆гѡ̀, слы́шанъ твори́ти гла́съ въ це́ркви въ па́мѧть сынѡ́мъ люді́й свои́хъ:
 • ѻ҆де́ждою ст҃о́ю, со зла́томъ и҆ ѵ҆акі́нѳомъ и҆ порфѵ́рою, дѣ́ломъ пестродѣ́льца, сло́вомъ сꙋда̀, ꙗ҆вле́ньми и҆́стины,
 • и҆стка́нною багрѧ́ностїю, дѣ́ломъ хꙋдо́жничимъ, ка́мєнїи многоцѣ́нными, и҆зваѧ́ньми печа́ти, въ свѧза́нїи зла́та, дѣ́ломъ каменнодѣ́лателѧ, на па́мѧть въ писа́нїи и҆зва́ѧннѣмъ по числꙋ̀ колѣ́нъ і҆и҃левыхъ:
 • вѣне́цъ зла́тъ верхꙋ̀ кїда́ра, и҆з̾ѡбраже́нїе печа́ти ст҃ы́ни, похвала̀ че́сти, дѣ́ло крѣ́пости, вожделѣ̑нїѧ ѻ҆че́съ краси̑ма прекра̑сна.
 • Пре́жде є҆гѡ̀ не бы́ша такѡва́ѧ до вѣ́ка.
 • Не ѡ҆блече́сѧ и҆ноплеме́нникъ, то́чїю сы́нове є҆гѡ̀ и҆ внꙋ́чата є҆гѡ̀ прⷭ҇нѡ.
 • Жє́ртвы и҆́хъ приноси̑мы бѧ́хꙋ по всѧ̑ дни̑ непреста́ннѡ два́жды.
 • И҆спо́лни мѡѷсе́й рꙋ́цѣ и҆ пома́за є҆го̀ є҆ле́емъ ст҃ы́мъ.
 • Бы́сть є҆мꙋ̀ въ завѣ́тъ вѣ́ченъ, и҆ сѣ́мени є҆гѡ̀ во дне́хъ не́ба, слꙋжи́ти є҆мꙋ̀ вкꙋ́пѣ и҆ свѧще́нствовати, и҆ благословлѧ́ти лю́ди є҆гѡ̀ и҆́менемъ є҆гѡ̀.
 • И҆збра̀ є҆го̀ ѿ всѣ́хъ живы́хъ принестѝ же́ртвꙋ гдⷭ҇еви, ѳѷмїа́мъ и҆ благоꙋха́нїе на па́мѧть, на ѡ҆чище́нїе лю́демъ свои̑мъ.
 • Дадѐ є҆мꙋ̀ за́пѡвѣди своѧ̑, вла́сть въ завѣ́тѣхъ сꙋде́бъ, наꙋчи́ти і҆а́кѡва свидѣ́нїємъ и҆ въ зако́нѣ є҆гѡ̀ просвѣти́ти і҆и҃лѧ.
 • Воста́ша на́нь чꙋжді́и, и҆ возревнова́ша є҆мꙋ̀ въ пꙋсты́ни мꙋ́жїе, и҆́же при даѳа́нѣ и҆ а҆вїрѡ́нѣ, и҆ со́нмъ коре́овъ въ ꙗ҆́рости и҆ гнѣ́вѣ.
 • Ви́дѣ гдⷭ҇ь и҆ не бл҃говолѝ, и҆ сконча́шасѧ ꙗ҆́ростїю гнѣ́ва:
 • сотворѝ въ ни́хъ зна́мєнїѧ, погꙋби́ти ѧ҆̀ ѻ҆гне́мъ пла́мене.
 • И҆ приложѝ а҆арѡ́нови сла́вꙋ и҆ дадѐ є҆мꙋ̀ наслѣ́дїе: нача́тки пе́рвыхъ жи̑тъ раздѣлѝ є҆мꙋ̀.
 • Хлѣ́бъ въ пе́рвыхъ ᲂу҆гото́ва на сы́тость: и҆́бо жє́ртвы гдⷭ҇ни ꙗ҆́сти бꙋ́дꙋтъ, ꙗ҆̀же дадѐ є҆мꙋ̀ и҆ сѣ́мени є҆гѡ̀.
 • Ѻ҆ба́че въ землѝ люді́й не наслѣ́дствитъ, и҆ въ лю́дехъ не бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ ча́сти: са́мъ бо ча́сть є҆гѡ̀ и҆ наслѣ́дїе.
 • И҆ фїнее́съ сы́нъ є҆леаза́ровъ тре́тїй во сла́вѣ, є҆гда̀ ревнова́ше стра́хꙋ гдⷭ҇ню, и҆ ста̀ въ превраще́нїи люді́й бла́гостїю ᲂу҆се́рдїѧ дꙋшѝ своеѧ̀, и҆ ᲂу҆молѝ ѡ҆ і҆и҃ли.
 • Сегѡ̀ ра́ди поста́вленъ є҆мꙋ̀ бы́сть завѣ́тъ ми́ренъ, предста́телемъ бы́ти ст҃ы́хъ и҆ лю́демъ є҆гѡ̀, да бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ и҆ сѣ́мени є҆гѡ̀ свѧще́нства вели́чество во вѣ́къ.
 • И҆ завѣ́тъ даві́дꙋ, сы́нꙋ і҆ессе́овꙋ ѿ колѣ́на і҆ꙋ́дова, наслѣ́дство царѧ̀ сы́на ѿ сы́на є҆ди́нагѡ: достоѧ́нїе свѧще́нства а҆арѡ́нꙋ и҆ сѣ́мени є҆гѡ̀.
 • Да да́стъ на́мъ премꙋ́дрость въ сердца́хъ на́шихъ сꙋди́ти лю́демъ є҆гѡ̀ въ пра́вдꙋ, да не потребѧ́тсѧ блага̑ѧ и҆́хъ и҆ сла́ва и҆́хъ въ ро́ды и҆́хъ.