Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • И по се́мъ воста́ наѳа́нъ проро́че­с­т­вовати во дни́ дави́довы.
 • Я́коже ту́къ от­луче́нъ от­ же́ртвы ми́рныя, та́ко дави́дъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • Со львы́ игра́­ше я́ко съ ко́злищи и съ медвѣ́дми я́ко со а́гнцы о́вчими.
 • Во ю́ности сво­е́й не уби́лъ ли исполи́на, и отъ­я́тъ поноше́нiе от­ люді́й,
 • егда́ простре́ ру́ку съ ка́менемъ изъ пра́щи низложи́ти горды́ню голiа́ѳову?
 • Призва́ бо Го́спода вы́шняго, и вдаде́ въ десни́цу его́ крѣ́пость низложи́ти человѣ́ка си́льна на бра́ни, воз­нести́ ро́гъ люді́й сво­и́хъ.
 • Си́це во тма́хъ просла́ви его́ и восхвали́ его́ во благослове́нiихъ Госпо́днихъ, внегда́ носи́ти ему́ вѣне́цъ сла́вы.
 • Потреби́ бо враги́ о́крестъ и уничижи́ Филисти́мляны проти́вники: да́же додне́сь сокруши́ и́мъ ро́гъ.
 • Во вся́цѣмъ дѣ́лѣ сво­е́мъ даде́ исповѣ́данiе свято́му вы́шнему глаго́ломъ сла́вы:
 • всѣ́мъ се́рдцемъ сво­и́мъ восхвали́ и воз­люби́ сотво́ршаго и́.
 • И поста́ви пѣвцы́ пря́мо олтаре́ви, и зву́комъ и́хъ услажда́ти пѣ́нiе.
 • Даде́ во пра́здницѣхъ благолѣ́пiе и украси́ времена́ да́же до сконча́нiя, внегда́ воспѣва́ти и́мъ и́мя свято́е его́ и от­ у́тра гласи́ти во святи́лищи.
 • Госпо́дь отъ­я́ грѣхи́ его́ и воз­несе́ во вѣ́къ ро́гъ его́, и даде́ ему́ завѣ́тъ ца́рскiй и престо́лъ сла́вы во Изра́или.
 • По се́мъ воста́ сы́нъ разуми́ченъ и сего́ ра́ди обита́ въ простра́н­ствѣ:
 • соломо́нъ воцари́ся во дне́хъ ми́ра, я́ко Бо́гъ препоко́и о́крестъ, да сози́ждетъ до́мъ во и́мя его́ и да угото́витъ святи́лище во вѣ́къ.
 • Ко́ль пре­умудри́л­ся еси́ во ю́ности сво­е́й и напо́лнил­ся еси́ я́ко рѣка́ ра́зума.
 • Зе́млю покры́ душа́ твоя́, и испо́лнилъ еси́ при́тчами гада́нiй:
 • про́йде и́мя твое́ во о́стровы дале́че, и воз­лю́бленъ бы́лъ еси́ въ ми́рѣ тво­е́мъ.
 • Въ пѣ́снехъ и паримiа́хъ и во при́тчахъ и во сказа́нiихъ удиви́шася тебѣ́ страны́.
 • И́менемъ Го́спода Бо́га, нарѣче́н­наго Бо́га Изра́илева,
 • собра́лъ еси́ я́ко мѣ́дь зла́то и я́ко о́лово умно́жилъ еси́ сребро́.
 • Вда́лъ еси́ бока́ твоя́ жена́мъ и порабо́тил­ся еси́ тѣ́ломъ тво­и́мъ:
 • да́лъ еси́ поро́къ сла́вѣ тво­е́й и оскверни́лъ еси́ сѣ́мя твое́, нанести́ гнѣ́въ на ча́да твоя́, и умили́тися о безу́мiи тво­е́мъ: е́же раздѣли́тися на дво́е ца́р­ст­ву, и от­ Ефре́ма нача́тися ца́р­ст­ву непокори́ву.
 • Госпо́дь же не оста́витъ ми́лости сво­ея́ и не растли́тъ от­ дѣ́лъ сво­и́хъ, ниже́ истреби́тъ избра́н­наго сво­его́ изча́дiй и сѣ́мя воз­люби́в­шаго его́ не и́зметъ.
 • И Иа́кову даде́ оста́нокъ, и дави́ду от­ него́ ко́рень.
 • И почи́ соломо́нъ со отцы́ сво­и́ми
 • и оста́ви по себѣ́ от­ сѣ́мене сво­его́ лю́демъ безу́мiе,
 • и умаля́ющася ра́зумомъ ровоа́ма, и́же от­ста́ви лю́ди от­ совѣ́та сво­его́,
 • и иеровоа́ма сы́на нава́това, и́же сотвори́ согрѣши́ти Изра́илю и даде́ Ефре́му пу́ть ко грѣху́.
 • И умно́жишася грѣси́ и́хъ зѣло́, от­ступи́ти и́мъ от­ земли́ сво­ея́:
 • и вся́ко лука́в­ст­во изыска́ша, до́ндеже ме́сть прiи́де на ня́.
 • После сего явился Нафан, чтобы пророчествовать во дни Давида.
 • Как тук, отделенный от мирной жертвы, так Давид от сынов Израилевых.
 • Он играл со львами, как с козлятами, и с медведями, как с ягнятами.
 • В юности своей не убил ли он исполина, не снял ли поношение с народа,
 • когда поднял руку с пращным камнем и низложил гордыню Голиафа?
 • Ибо он воззвал к Господу Всевышнему, и Он дал крепость правой руке его – поразить человека, сильного в войне, и возвысить рог народа своего.
 • Так прославил народ его тьмами и восхвалил его в благословениях Господа, как достойного венца славы,
 • ибо он истребил окрестных врагов и смирил враждебных Филистимлян, – даже доныне сокрушил рог их.
 • После каждого дела своего он приносил благодарение Святому Всевышнему словом хвалы;
 • от всего сердца он воспевал и любил Создателя своего.
 • И поставил пред жертвенником песнопевцев, чтобы голосом их услаждать песнопение.
 • Он дал праздникам благолепие и с точностью определил времена, чтобы они хвалили святое имя Его и с раннего утра оглашали святилище.
 • И Господь отпустил ему грехи и навеки вознес рог его и даровал ему завет царственный и престол славы в Израиле.
 • После него восстал мудрый сын его и ради отца жил счастливо.
 • Соломон царствовал в мирные дни, потому что Бог успокоил его со всех сторон, дабы он построил дом во имя Его и приготовил святилище навеки.
 • Как мудр был ты в юности твоей и, подобно реке, полон разума!
 • Душа твоя покрыла землю, и ты наполнил ее загадочными притчами;
 • имя твое пронеслось до отдаленных островов, и ты был любим за мир твой;
 • за песни и изречения, за притчи и изъяснения тебе удивлялись страны.
 • Во имя Господа Бога, наименованного Богом Израиля,
 • ты собрал золото, как медь, и умножил серебро, как свинец.
 • Но ты наклонил чресла твои к женщинам и поработился им телом твоим;
 • ты положил пятно на славу твою и осквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих, – и они горько оплакивали твое безумие, – что власть разделилась надвое, и от Ефрема произошло непокорное царство.
 • Но Господь не оставит Своей милости и не разрушит ни одного из дел Своих, не истребит потомков избранного Своего и не искоренит семени возлюбившего Его.
 • И Он дал Иакову остаток, и Давиду – корень от него.
 • И почил Соломон с отцами своими,
 • и оставил по себе от семени своего безумие народу,
 • скудного разумом Ровоама, который отвратил от себя народ чрез свое совещание,
 • и Иеровоама, сына Наватова, который ввел в грех Израиля и Ефрему указал путь греха.
 • И весьма умножились грехи их, так что они изгнаны были из земли своей;
 • и посягали они на всякое зло, доколе не пришло на них мщение.
 • Nach Samuel kam Natan, der zur Zeit Davids prophetische Weisungen verkündete.
 • Wie die Fettstücke aus den Mahlopfern herausgelöst werden als Anteil für den Herrn, so wurde David unter den Israeliten ausgewählt.
 • Er spielte mit Löwen und Bären, als wären es Ziegenböckchen und Lämmer.
 • Er war noch ein junger Bursche, da tötete er den Riesen und befreite dadurch sein Volk von der Schande. Nur mit Schleuder und Stein trat er Goliat entgegen und machte seinem vermessenen Höhnen ein Ende.
 • Er betete zum Herrn, dem Höchsten, und der stärkte Davids rechte Hand, sodass er den erfahrenen Krieger niederstrecken und die Macht seines Volkes wieder aufrichten konnte.
 • Darum ehrten sie ihn, als hätte er zehntausend erschlagen; sie priesen ihn, weil der Herr ihm so sichtbar geholfen hatte, und krönten ihn zum König.
 • Alle Feinde ringsum rieb er auf und seine allerschlimmsten Gegner, die Philister, schlug er so vernichtend, dass ihre Macht für immer gebrochen war.
 • Bei allem, was er tat, pries er den heiligen Gott und dankte dem Höchsten mit rühmenden Worten. Er liebte seinen Schöpfer und sang ihm mit ganzem Herzen seine Loblieder.
 • Er stellte Sänger beim Altar auf, die schöne Weisen erklingen ließen.
 • Den Feiertagen gab er eine vollkommene Ordnung und machte sie zu glanzvollen Festen. Vom frühen Morgen an hallte das Heiligtum wider von Musik und Gesang, um den heiligen Namen des Herrn zu preisen.
 • Der Herr vergab David seine Verfehlungen und festigte seine Macht für alle Zeiten. Er schloss einen Bund mit ihm und sagte ihm zu, dass auch seine Nachkommen auf dem ruhmreichen Thron Israels sitzen sollten.
 • Auf David folgte sein Sohn Salomo, ein kluger und verständiger Mann. Seinem Vater David zuliebe ließ Gott ihn in Sicherheit leben.
 • Solange er regierte, gab es keinen Krieg. Gott schenkte ihm Frieden mit allen Nachbarvölkern, sodass er einen Tempel zu Ehren des Herrn bauen konnte, ein Heiligtum von dauerndem Bestand.
 • Salomo, wie weise warst du schon in deiner Jugend! Deine Klugheit glich einem überfließenden Strom,
 • dein Wissen umfasste die ganze Erde. Deine tiefsinnigen Aussprüche waren überall bekannt,
 • dein Ruhm reichte bis zu den fernsten Inseln und alle liebten dich, weil du ihnen den Frieden brachtest.
 • Die ganze Welt bewunderte dich wegen deiner Lieder und Sprichwörter, wegen deiner Gleichnisse und ihrer Deutung.
 • Du wurdest nach dem Namen des Herrn, deines Gottes, genannt und häuftest Gold und Silber in solchen Mengen an, als wäre es Zinn und Blei.
 • Aber deine Leidenschaft für Frauen brachte dich unter ihre Herrschaft.
 • Damit beflecktest du deine Ehre und die deiner Nachkommen. Die bekamen den Zorn Gottes über deine Torheit zu spüren und hatten viel darunter zu leiden.
 • Deine Herrschaft zerfiel in zwei Teile, im Gebiet von Efraïm erstand ein rebellisches Königreich.
 • Aber der Herr hört nicht auf, sich zu erbarmen. Er lässt keine seiner Zusagen unerfüllt. Die Nachkommen seines Erwählten, der ihn liebte, lässt er nicht zugrunde gehen. Darum hat er einen Rest der Nachkommen Jakobs überleben lassen und David einen neuen Spross geschenkt.
 • Als Salomo starb, hinterließ er als Nachfolger einen seiner Söhne: Rehabeam. Der war der Dümmste im Volk, Verstand war nicht seine Stärke. Mit seiner Antwort brachte er einen Teil des Volkes dazu, sich von ihm loszusagen.

  Jerobeam, der Sohn Nebats, führte die Nordstämme Israels auf Abwege und verleitete sie zur Sünde.

 • Sie trieben es so schlimm, dass sie aus ihrem Land fortgetrieben wurden.
 • In jeder Schlechtigkeit übten sie sich, bis die Vergeltung über sie kam.