Скрыть
5:2
5:5
5:6
5:9
5:14
5:17
5:18
Церковнославянский (рус)
Не упова́й на имѣ́нiя твоя́ и не рцы́: дово́лна ми́ су́ть.
Не послѣ́дуй души́ тво­е́й и крѣ́пости тво­е́й, е́же ходи́ти въ по́хотехъ се́рдца тво­его́,
и не рцы́: кто́ мя премо́жетъ? Госпо́дь бо мстя́й от­мсти́тъ ти́.
Не рцы́: согрѣши́хъ, и что́ ми бы́сть? Госпо́дь бо е́сть долготерпѣли́въ.
О очище́нiи безстра́­шенъ не бу́ди, при­­лага́ти грѣхи́ на грѣхи́,
не рцы́: щедро́та его́ мно́га е́сть, мно́же­с­т­во грѣхо́въ мо­и́хъ очи́ститъ:
ми́лость бо и гнѣ́въ у него́, и на грѣ́шницѣхъ почі́етъ я́рость его́.
Не ме́дли обрати́тися ко Го́споду и не от­лага́й де́нь от­ дне́:
внеза́пу бо изы́детъ гнѣ́въ Госпо́день, и во вре́мя ме́сти поги́бнеши.
Не упова́й на имѣ́нiя непра́ведна: ни чи́мже бо упо́льзуютъ въ де́нь наведе́нiя.
Не вѣ́й себе́ вся́кимъ вѣ́тромъ и не ходи́ вся́кимъ путе́мъ: си́це грѣ́шникъ двоязы́ченъ.
Бу́ди утвержде́нъ въ ра́зумѣ тво­е́мъ, и еди́но бу́ди сло́во твое́.
Бу́ди ско́ръ въ слу́шанiи тво­е́мъ, и съ долготерпѣ́нiемъ от­вѣщава́й от­вѣ́тъ.
А́ще е́сть въ тебѣ́ ра́зумъ, от­вѣща́й и́скрен­нему: а́ще же ни́, то́ бу́ди рука́ твоя́ на устѣ́хъ тво­и́хъ.
Сла́ва и безче́стiе въ бесѣ́дѣ и язы́къ человѣ́чь паде́нiе ему́.
Не слови́ шепотни́къ и язы́комъ тво­и́мъ не уловля́й:
на та́ти бо сту́дъ е́сть и зазо́ръ лука́въ надъ двоязы́чнымъ.
О вели́цѣ и о ма́лѣ не неразумѣва́й.
Синодальный
Не полагайся на имущества твои и не говори: «станет на жизнь мою».
Не следуй влечению души твоей и крепости твоей, чтобы ходить в похотях сердца твоего,
и не говори: «кто властен в делах моих?», ибо Господь непременно отмстит за дерзость твою.
Не говори: «я грешил, и что мне было?», ибо Господь долготерпелив.
При мысли об умилостивлении не будь бесстрашен, чтобы прилагать грех ко грехам
и не говори: «милосердие Его велико, Он простит множество грехов моих»;
ибо милосердие и гнев у Него, и на грешниках пребывает ярость Его.
Не медли обратиться к Господу и не откладывай со дня на день:
ибо внезапно найдет гнев Господа, и ты погибнешь во время отмщения.
Не полагайся на имущества неправедные, ибо они не принесут тебе пользы в день посещения.
Не вей при всяком ветре и не ходи всякою стезею: таков двоязычный грешник.
Будь тверд в твоем убеждении, и одно да будет твое слово.
Будь скор к слушанию, и обдуманно давай ответ.
Если имеешь знание, то отвечай ближнему, а если нет, то рука твоя да будет на устах твоих.
В речах – слава и бесчестие, и язык человека бывает падением ему.
Не прослыви наушником, и не коварствуй языком твоим:
ибо на воре – стыд, и на двоязычном – злое порицание.
Не будь неразумным ни в большом ни в малом.
Грузинский
ნუ გეიმედება შენი ქონება და ნუ იტყვი, საკმარისი მაქვსო.
ნუ აყვები შენს სულსა და შენს შეძლებას, ნუ ივლი გულისთქმის კვალზე.
ნუ იტყვი, ვინ გამიბატონდებაო? რადგან უფალია შენი დამსჯელი.
ნუ იტყვი, შევცოდე და რა დამემართაო, რადგან სულგრძელია უფალი.
შეწყალების იმედით უშიშარი ნუ იქნები და ცოდვას ცოდვაზე ნუ დაურთავ.
ნუ იტყვი, გულმოწყალება მისი დიდია და მრავალ ცოდვებს შემინდობსო,
რადგან შეწყალებაცა და რისხვაც მასთანაა და ცოდვილებზე გადმოვა მისი გულისწყრომა.
ნუ აყოვნებ მოქცევას უფლისაკენ და სახვალიოდ ნუ გადადებ,
რადგან მყისვე გადმოვა უფლის რისხვა და შურისგების ჟამს წარიწყმედები.
ნუ გეიმედება უსამართლოდ მონახვეჭი, რადგან განსაცდელის დღეს სარგებლობას ვერ მოგიტანს.
ნუ აჰყვები ყველა ქარს და ყოველი გზით ნუ ივლი, როგორც ორპირი ცოდვილები იქცევიან.
იყავი მტკიცე შენს ცოდნაში და ერთი იყოს სიტყვა შენი.
იყავი სწრაფი მოსასმენად და პასუხი სულგრძელობით გაეცი.
თუ გაქვს ცოდნა, მოყვასს უპასუხე, თუ არა და, ბაგეზე გედოს ხელი.
პატივი და უპატიობა სიტყვებშია და კაცის დამღუპველი მისი ენაა.
ნუ განითქმები დამსმენად და ენით ნუ იმზაკვრებ,
რადგან ქურდს სირცხვილი, ორპირს კი სასტიკი განაჩენი ერგება წილად.
ნურც დიდში და ნურც მცირეში უგუნური ნუ იქნები,
μὴ ἔπεχε ἐπι­̀ τοῖς χρήμασίν σου καὶ μὴ εἴπῃς αὐτάρκη μοί ἐστιν
μὴ ἐξακολούθει τῇ ψυχῇ σου καὶ τῇ ἰσχύι σου πορεύ­εσθαι ἐν ἐπι­θυμίαις καρδίας σου
καὶ μὴ εἴπῃς τίς με δυναστεύ­σει ὁ γὰρ κύριος ἐκδικῶν ἐκδικήσει
μὴ εἴπῃς ἥμαρτον καὶ τί μοι ἐγένετο ὁ γὰρ κύριός ἐστιν μακρόθυμος
περὶ ἐξιλασμοῦ μὴ ἄφοβος γίνου προ­σθεῖναι ἁμαρτίαν ἐφ᾿ ἁμαρτίαις
καὶ μὴ εἴπῃς ὁ οἰκτιρμὸς αὐτοῦ πολύς τὸ πλῆ­θος τῶν ἁμαρτιῶν μου ἐξιλά­σε­ται
ἔλεος γὰρ καὶ ὀργὴ παρ᾿ αὐτῷ καὶ ἐπι­̀ ἁμαρτωλοὺς κατα­παύσει ὁ θυμὸς αὐτοῦ
7μὴ ἀνάμενε ἐπι­στρέψαι προ­̀ς κύριον καὶ μὴ ὑπερβάλλου ἡμέραν ἐξ ἡμέρας
ἐξάπινα γὰρ ἐξελεύ­­σε­ται ὀργὴ κυρίου καὶ ἐν καιρῷ ἐκδικήσεως ἐξολῇ
8μὴ ἔπεχε ἐπι­̀ χρήμασιν ἀδίκοις οὐδὲν γὰρ ὠφελήσει σε ἐν ἡμέρᾳ ἐπαγωγῆς
9μὴ λίκμα ἐν παν­τὶ ἀνέμῳ καὶ μὴ πορεύ­ου ἐν πάσῃ ἀτραπῷ οὕτως ὁ ἁμαρτωλὸς ὁ δίγλωσ­σος
10ἴσθι ἐστηριγμένος ἐν συν­έσει σου καὶ εἷς ἔστω σου ὁ λόγος
11γίνου ταχὺς ἐν ἀκροάσει σου καὶ ἐν μακροθυμίᾳ φθέγγου ἀπό­κρισιν
12εἰ ἔστιν σοι σύνεσις ἀπο­κρίθητι τῷ πλη­σίον εἰ δὲ μή ἡ χείρ σου ἔστω ἐπι­̀ τῷ στόματί σου
13δόξα καὶ ἀτιμία ἐν λαλιᾷ καὶ γλῶσ­σα ἀνθρώπου πτῶσις αὐτῷ
14μὴ κληθῇς ψίθυρος καὶ τῇ γλώσ­σῃ σου μὴ ἐνέδρευε
ἐπι­̀ γὰρ τῷ κλέπτῃ ἐστὶν αἰσχύνη καὶ κατα­́γνωσις πονηρὰ ἐπι­̀ διγλώσ­σου
15ἐν μεγά­λῳ καὶ ἐν μικρῷ μὴ ἀγνόει
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки