Скрыть
51:0
51:1
51:2
51:3
51:4
51:5
51:6
51:7
51:8
51:9
51:10
51:11
51:12
51:13
51:14
51:15
51:16
51:17
51:18
51:19
51:20
51:21
51:22
51:23
51:24
51:25
51:26
51:27
51:28
51:29
51:30
51:31
51:32
51:33
51:35
51:36
51:37
51:38
Церковнославянский (рус)
Моли́тва иису́са сы́на Сира́хова.
Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди Царю́, и восхвалю́ тебе́, Бо́га Спа́са мо­его́, исповѣ́даюся и́мени тво­ему́,
я́ко покрови́тель и помо́щникъ бы́лъ еси́ ми́
и изба́вилъ еси́ тѣ́ло мое́ от­ па́губы и от­ сѣ́ти клеветы́ язы́чныя, от­ усте́нъ дѣ́ла­ю­щихъ лжу́, и на проти́вящихся ми́ бы́лъ еси́ помо́щникъ,
и изба́вилъ мя́ еси́ по мно́же­ст­ву ми́лости и́мене тво­его́ от­ скрежета́нiя гото́выхъ снѣ́сти мя́,
изъ руки́ и́щущихъ души́ мо­ея́, от­ мно́гихъ скорбе́й, я́же имѣ́хъ,
от­ стужа́нiя о́гнен­наго о́крестъ и от­ среды́ огня́, идѣ́же не сожего́хся,
изъ глубины́ чре́ва а́дова и от­ язы́ка нечи́ста и словесе́ ло́жна, ко царю́ от­ оболга́нiя язы́ка непра́ведна.
Прибли́жися да́же до сме́рти душа́ моя́,
и живо́тъ мо́й бѣ́ бли́зъ а́да преиспо́дняго.
Обдержа́ша мя́ от­всю́ду, и не бѣ́ помога́ющаго: воз­зрѣ́хъ на по́мощь человѣ́чу, и не бѣ́.
И помяну́хъ ми́лость твою́, Го́споди, и дѣя́нiе твое́, е́же от­ вѣ́ка:
я́ко изъима́еши терпя́щихъ тя́, [Го́споди,] и спаса́еши и́хъ от­ ру́къ вра́жiихъ.
И воз­несо́хъ от­ земли́ моле́нiе мое́ и о избавле́нiи от­ сме́рти помоли́хся:
и при­­зва́хъ Го́спода, Отца́ Го́спода мо­его́, не оста́вити мене́ во дни́ ско́рби, во вре́мя го́рдыхъ безъ по́мощи.
Восхвалю́ и́мя твое́ непреста́н­но и воспою́ тя́ во исповѣ́данiи. И услы́шана бы́сть моли́тва моя́.
Спо́столъ бо мя́ еси́ от­ па́губы и изъя́лъ еси́ мя́ от­ вре́мене лука́вна.
Сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́, и восхвалю́ тя́, и благословлю́ и́мя твое́, Го́споди.
Еще́ ю́нъ сы́й, пре́жде не́же стра́н­ствовати ми́, иска́хъ прему́дрости я́вѣ въ моли́твѣ мо­е́й:
предъ це́рковiю моли́хся о не́й, и да́же до послѣ́днихъ взыщу́ ея́: от­ цвѣ́та, я́ко зрѣ́ющаго гро́зда,
воз­весели́ся се́рдце мое́ о не́й: по́йде нога́ моя́ въ пра́вости, от­ ю́ности мо­ея́ изслѣ́дихъ ю́.
Приклони́хъ ма́ло у́хо мое́ и прiя́хъ, и мно́гое обрѣто́хъ себѣ́ наказа́нiе:
предуспѣ́янiе бы́сть ми́ въ не́й.
Даю́щему мнѣ́ прему́дрость воз­да́мъ сла́ву.
Умы́слихъ бо твори́ти ю́, и поревнова́хъ благо́му, и не постыжу́ся.
Боря́шеся душа́ моя́ о не́й, и въ творе́нiи мо­е́мъ испыта́хъ:
ру́цѣ мо­и́ воз­дѣ́хъ на высоту́ и невѣ́дѣнiя ея́ уразумѣ́хъ.
Ду́шу мою́ напра́вихъ къ не́й, 28се́рдце стяжа́хъ съ не́ю испе́рва, и во очище́нiи обрѣто́хъ ю́:
сего́ ра́ди не оста́вленъ бу́ду.
И утро́ба моя́ смяте́ся и́щущи ея́: тѣ́мже стяжа́хъ благо́е стяжа́нiе.
Даде́ Госпо́дь язы́къ ми́ мзду́ мою́, и тѣ́мъ восхвалю́ его́.
Прибли́житеся ко мнѣ́, ненака́зан­нiи, и водвори́теся въ дому́ наказа́нiя.
Почто́ лиша́етеся, глаго́лете, въ си́хъ, и ду́ши ва́шя жа́ждутъ зѣло́?
Отверзо́хъ уста́ моя́ и глаго́лахъ: стяжи́те себѣ́ безъ сребра́ [му́дрость]:
вы́ю ва́шу подложи́те подъ и́го, и да прiи́метъ душа́ ва́ша наказа́нiе: бли́зъ е́сть обрѣсти́ ю́.
Ви́дите очи́ма ва́шима, я́ко ма́ло труди́хся и обрѣто́хъ себѣ́ мно́гъ поко́й.
Приобщи́теся наказа́нiю мно́гимъ число́мъ сребра́, и мно́го зла́то при­­стя́жете е́ю.
Да воз­весели́т­ся душа́ ва́ша въ ми́лости его́, и да не постыдите́ся въ хвале́нiи его́.
Дѣ́лайте дѣ́ло ва́­ше пре́жде вре́мене, и да́стъ мзду́ ва́шу во вре́мя свое́.
Синодальный
Прославлю Тебя, Господи Царю, и восхвалю Тебя, Бога, Спасителя моего; прославляю имя Твое,
ибо Ты был мне покровителем и помощником
и избавил тело мое от погибели и от сети клеветнического языка, от уст сплетающих ложь; и против восставших на меня Ты был мне помощником
и избавил меня, по множеству милости и ради имени Твоего, от скрежета зубов, готовых пожрать меня,
от руки искавших души моей, от многих скорбей, которые я имел,
от удушающего со всех сторон огня и из среды пламени, в котором я не сгорел,
из глубины чрева адова, от языка нечистого и слова ложного, от клеветы пред царем языка неправедного.
Душа моя близка была к смерти,
и жизнь моя была близ ада преисподнего:
со всех сторон окружали меня, и не было помогающего; искал я глазами заступления от людей, – и не было его.
И вспомнил я о Твоей, Господи, милости и о делах Твоих от века,
что Ты избавляешь надеющихся на Тебя и спасаешь их от руки врагов.
И я вознес от земли моление мое и молился о избавлении от смерти:
воззвал я к Господу, Отцу Господа моего, чтобы Он не оставил меня во дни скорби, когда не было помощи от людей надменных.
Буду хвалить имя Твое непрестанно и воспевать в славословии, ибо молитва моя была услышана;
Ты спас меня от погибели и избавил меня от злого времени.
За это я буду прославлять и хвалить Тебя и благословлять имя Господа.
Будучи еще юношею, прежде нежели пошел я странствовать, открыто искал я мудрости в молитве моей:
пред храмом я молился о ней, и до конца буду искать ее; как бы от цвета зреющего винограда,
сердце мое радуется о ней; нога моя шла прямым путем, я следил за нею от юности моей.
Понемногу наклонял я ухо мое и принимал ее, и находил в ней много наставлений для себя:
мне был успех в ней.
Воздам славу Дающему мне мудрость.
Я решился следовать ей, ревновал о добром, и не постыжусь.
Душа моя подвизалась ради нее, и в делах моих я был точен;
простирал руки мои к высоте и сознавал мое невежество.
Я направил к ней душу мою, и сердце мое предал ей с самого начала – 28и при чистоте достиг ее;
посему не буду оставлен ею.
И подвиглась внутренность моя, чтобы искать ее; посему я приобрел доброе приобретение.
В награду мне Бог дал язык, и им я буду хвалить Его.
Приблизьтесь ко мне, ненаученные, и водворитесь в доме учения,
ибо вы нуждаетесь в этом и души ваши сильно жаждут.
Я отверзаю уста мои и говорю: приобретайте ее себе без серебра;
подклоните выю вашу под иго ее, и пусть душа ваша принимает учение; его можно найти близко.
Видите своими глазами: я немного потрудился – и нашел себе великое успокоение.
Приобретайте учение и за большое количество серебра, – и вы приобретете много золота.
Да радуется душа ваша о милости Его, и не стыдитесь хвалить Его;
делайте свое дело заблаговременно, и Он в свое время отдаст вашу награду.
Эстонский
Tänulaul
Ma ülistan sind, Issand, Kuningas, ja kiidan sind, Jumal, mu Lunastaja! Ma ülistan sinu nime!
Sest sina oled olnud mu kaitsja ja aitaja, sa oled päästnud mu ihu hukatusest ja kurja keele püügipaelast, nende huultest, kes välja mõtlevad valet. Sa oled olnud mu abimees vaenlaste ees ning oled mu lunastanud
oma suure halastuse ja oma nime pärast nende salvamistest, kes olid valmis mind neelama, nende käest, kes püüdsid mu hinge, paljudest viletsustest, mis mul on olnud,
lämbumisest tules, mis mind ümbritses, ja tule keskelt, mida ma ise ei olnud süüdanud,
surmavalla sügavast sülest ning kasimata keelest ja valelikust kõnest,
ülekohtuse keele laimust kuninga ees. Mu hing ligines surmale ja mu elu oli lähedal surmavallale, mis on all.
Mind piirati igalt poolt ja aitajat ei olnud, ma otsisin abi inimestelt, aga seda ei tulnud.
Siis meenutasin ma sinu halastust, Issand, ja sinu tegusid igavikust alates, sest sina vabastad need, kes sinu peale loodavad, ja päästad nad vaenlaste käest.
Ja ma lasksin tõusta maa pealt oma appihüüde ning palusin päästmist surmast.
Ma hüüdsin appi Issandat, oma Issanda Isa, et ta mind ei jätaks maha viletsuse päevil, abituna ülbete meelevalda: „Ma ülistan lakkamata sinu nime ja laulan tänades!”
Ja mu palvet võeti kuulda. Jah, sina päästsid mind hävingust ja võtsid mu ära kurjast ajast.
Sellepärast ma ülistan ja kiidan sind, jah, ma austan Issanda nime!
Tarkuse taotlemisest
Olles veel noor, enne oma eksirännakuid, otsisin ma tarkust avalikult palvetades.
Templi ees ma õppisin seda hindama ja ma otsisin seda elu lõpuni.
Selle õitsengust rõõmustas mu süda nagu valmivast viinamarjakobarast, mu jalg astus sirget teed, noorusest alates olen seda otsinud.
Ma pöörasin oma kõrva ja võtsin selle vastu, ma leidsin enesele rohkesti õpetust.
Ma arenesin selle läbi. Temale, kes minule andis tarkuse, annan ma au.
Sest ma võtsin nõuks seda saavutada ja püüdlesin hea poole ega jäänud häbisse.
Mu hing on selle pärast võidelnud ja oma tegudes ma jälgisin täpselt seadust. Ma tõstsin käed kõrguse poole ja kahetsesin oma teadmatust.
Ma juhtisin oma hinge selle poole ja puhtuse kaudu ma leidsin selle. Ma andsin oma südame algusest peale sellele, seepärast mind ei jäetagi maha.
Mu sisemus kehutas seda otsima, seetõttu ma sain hea varanduse.
Issand andis mulle tasuks minu keele ja sellega ma kiidan teda.
Tulge minu juurde, õpetamatud, ja jääge õpetuse kotta!
Ütelge, miks tahate sellest eemale jääda ja teie hing peab tundma suurt janu?
Mina olen oma suu avanud ja ütelnud: „Ostke enesele ilma rahata!”
Painutage oma kael ikke alla ja teie hing võtku õpetust: see on ligidalt leitav!
Nähke oma silmaga, kuidas ma vähese vaevaga olen enesele saanud suure rahu!
Saage õpetuse osaliseks rohke hõbeda hinnaga, siis saate selle eest palju kulda!
Teie hing olgu rõõmus Issanda halastuse pärast ja ärge häbenege teda kiita!
Tehke oma tööd, kuni on aega, siis ta annab teile tasu omal ajal!
Моли́тва і҆исꙋ́са сы́на сїра́хова. И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀, гдⷭ҇и цр҃ю̀, и҆ восхвалю̀ тебѐ, бг҃а сп҃са моего̀, и҆сповѣ́даюсѧ и҆́мени твоемꙋ̀,
ꙗ҆́кѡ покрови́тель и҆ помо́щникъ бы́лъ є҆сѝ мѝ
и҆ и҆зба́вилъ є҆сѝ тѣ́ло моѐ ѿ па́гꙋбы и҆ ѿ сѣ́ти клеветы̀ ѧ҆зы́чныѧ, ѿ ᲂу҆сте́нъ дѣ́лающихъ лжꙋ̀, и҆ на проти́вѧщихсѧ мѝ бы́лъ є҆сѝ помо́щникъ,
и҆ и҆зба́вилъ мѧ̀ є҆сѝ по мно́жествꙋ млⷭ҇ти и҆́мене твоегѡ̀ ѿ скрежета́нїѧ гото́выхъ снѣ́сти мѧ̀,
и҆з̾ рꙋкѝ и҆́щꙋщихъ дꙋшѝ моеѧ̀, ѿ мно́гихъ скорбе́й, ꙗ҆̀же и҆мѣ́хъ,
ѿ стꙋжа́нїѧ ѻ҆́гненнагѡ ѡ҆́крестъ и҆ ѿ среды̀ ѻ҆гнѧ̀, и҆дѣ́же не сожего́хсѧ,
и҆з̾ глꙋбины̀ чре́ва а҆́дова и҆ ѿ ѧ҆зы́ка нечи́ста и҆ словесѐ ло́жна, ко царю̀ ѿ ѡ҆болга́нїѧ ѧ҆зы́ка непра́ведна.
Прибли́жисѧ да́же до сме́рти дꙋша̀ моѧ̀,
и҆ живо́тъ мо́й бѣ̀ бли́з̾ а҆́да преиспо́днѧгѡ.
Ѡ҆бдержа́ша мѧ̀ ѿвсю́дꙋ, и҆ не бѣ̀ помога́ющагѡ: воззрѣ́хъ на по́мощь человѣ́чꙋ, и҆ не бѣ̀.
И҆ помѧнꙋ́хъ млⷭ҇ть твою̀, гдⷭ҇и, и҆ дѣѧ́нїе твоѐ, є҆́же ѿ вѣ́ка:
ꙗ҆́кѡ и҆з̾има́еши терпѧ́щихъ тѧ̀, (гдⷭ҇и,) и҆ сп҃са́еши и҆̀хъ ѿ рꙋ́къ вра́жїихъ.
И҆ вознесо́хъ ѿ землѝ моле́нїе моѐ и҆ ѡ҆ и҆збавле́нїи ѿ сме́рти помоли́хсѧ:
и҆ призва́хъ гдⷭ҇а, ѻ҆ц҃а̀ гдⷭ҇а моегѡ̀, не ѡ҆ста́вити менѐ во дни̑ ско́рби, во вре́мѧ го́рдыхъ без̾ по́мощи.
Восхвалю̀ и҆́мѧ твоѐ непреста́ннѡ и҆ воспою̀ тѧ̀ во и҆сповѣ́данїи. И҆ ᲂу҆слы́шана бы́сть моли́тва моѧ̀.
Спⷭ҇лъ бо мѧ̀ є҆сѝ ѿ па́гꙋбы и҆ и҆з̾ѧ́лъ є҆сѝ мѧ̀ ѿ вре́мене лꙋка́вна.
Сегѡ̀ ра́ди и҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀, и҆ восхвалю̀ тѧ̀, и҆ бл҃гословлю̀ и҆́мѧ твоѐ, гдⷭ҇и.
Є҆щѐ ю҆́нъ сы́й, пре́жде не́же стра́нствовати мѝ, и҆ска́хъ премꙋ́дрости ꙗ҆́вѣ въ моли́твѣ мое́й:
пред̾ це́рковїю моли́хсѧ ѡ҆ не́й, и҆ да́же до послѣ́днихъ взыщꙋ̀ є҆ѧ̀: ѿ цвѣ́та, ꙗ҆́кѡ зрѣ́ющагѡ гро́зда,
возвесели́сѧ се́рдце моѐ ѡ҆ не́й: по́йде нога̀ моѧ̀ въ пра́вости, ѿ ю҆́ности моеѧ̀ и҆зслѣ́дихъ ю҆̀.
Приклони́хъ ма́лѡ ᲂу҆́хо моѐ и҆ прїѧ́хъ, и҆ мно́гое ѡ҆брѣто́хъ себѣ̀ наказа́нїе:
пред̾ꙋспѣ́ѧнїе бы́сть мѝ въ не́й.
Даю́щемꙋ мнѣ̀ премⷣрость возда́мъ сла́вꙋ.
Оу҆мы́слихъ бо твори́ти ю҆̀, и҆ поревнова́хъ благо́мꙋ, и҆ не постыжꙋ́сѧ.
Борѧ́шесѧ дꙋша̀ моѧ̀ ѡ҆ не́й, и҆ въ творе́нїи мое́мъ и҆спыта́хъ:
рꙋ́цѣ моѝ воздѣ́хъ на высотꙋ̀ и҆ невѣ̑дѣнїѧ є҆ѧ̀ ᲂу҆разꙋмѣ́хъ.
Дꙋ́шꙋ мою̀ напра́вихъ къ не́й,
се́рдце стѧжа́хъ съ не́ю и҆спе́рва, и҆ во ѡ҆чище́нїи ѡ҆брѣто́хъ ю҆̀: сегѡ̀ ра́ди не ѡ҆ста́вленъ бꙋ́дꙋ.
И҆ ᲂу҆тро́ба моѧ̀ смѧте́сѧ и҆́щꙋщи є҆ѧ̀: тѣ́мже стѧжа́хъ благо́е стѧжа́нїе.
Дадѐ гдⷭ҇ь ѧ҆зы́къ мѝ мздꙋ̀ мою̀, и҆ тѣ́мъ восхвалю̀ є҆го̀.
Прибли́житесѧ ко мнѣ̀, ненака́заннїи, и҆ водвори́тесѧ въ домꙋ̀ наказа́нїѧ.
Почто̀ лиша́етесѧ, глаго́лете, въ си́хъ, и҆ дꙋ́ши ва́шѧ жа́ждꙋтъ ѕѣлѡ̀;
Ѿверзо́хъ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ и҆ глаго́лахъ: стѧжи́те себѣ̀ без̾ сребра̀ (мꙋ́дрость):
вы́ю ва́шꙋ подложи́те под̾ и҆́го, и҆ да прїи́метъ дꙋша̀ ва́ша наказа́нїе: бли́з̾ є҆́сть ѡ҆брѣстѝ ю҆̀.
Ви́дите ѻ҆чи́ма ва́шима, ꙗ҆́кѡ ма́лѡ трꙋди́хсѧ и҆ ѡ҆брѣто́хъ себѣ̀ мно́гъ поко́й.
Приѡбщи́тесѧ наказа́нїю мно́гимъ число́мъ сребра̀, и҆ мно́го зла́то пристѧ́жете є҆́ю.
Да возвесели́тсѧ дꙋша̀ ва́ша въ млⷭ҇ти є҆гѡ̀, и҆ да не постыдите́сѧ въ хвале́нїи є҆гѡ̀.
Дѣ́лайте дѣ́ло ва́ше пре́жде вре́мене, и҆ да́стъ мздꙋ̀ ва́шꙋ во вре́мѧ своѐ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки