Скрыть
51:0
51:1
51:2
51:3
51:4
51:5
51:6
51:7
51:8
51:9
51:10
51:11
51:12
51:13
51:14
51:15
51:16
51:17
51:18
51:19
51:20
51:21
51:22
51:23
51:24
51:25
51:26
51:27
51:28
51:29
51:30
51:31
51:32
51:33
51:35
51:36
51:37
51:38
Церковнославянский (рус)
Моли́тва иису́са сы́на Сира́хова.
Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди Царю́, и восхвалю́ тебе́, Бо́га Спа́са мо­его́, исповѣ́даюся и́мени тво­ему́,
я́ко покрови́тель и помо́щникъ бы́лъ еси́ ми́
и изба́вилъ еси́ тѣ́ло мое́ от­ па́губы и от­ сѣ́ти клеветы́ язы́чныя, от­ усте́нъ дѣ́ла­ю­щихъ лжу́, и на проти́вящихся ми́ бы́лъ еси́ помо́щникъ,
и изба́вилъ мя́ еси́ по мно́же­ст­ву ми́лости и́мене тво­его́ от­ скрежета́нiя гото́выхъ снѣ́сти мя́,
изъ руки́ и́щущихъ души́ мо­ея́, от­ мно́гихъ скорбе́й, я́же имѣ́хъ,
от­ стужа́нiя о́гнен­наго о́крестъ и от­ среды́ огня́, идѣ́же не сожего́хся,
изъ глубины́ чре́ва а́дова и от­ язы́ка нечи́ста и словесе́ ло́жна, ко царю́ от­ оболга́нiя язы́ка непра́ведна.
Прибли́жися да́же до сме́рти душа́ моя́,
и живо́тъ мо́й бѣ́ бли́зъ а́да преиспо́дняго.
Обдержа́ша мя́ от­всю́ду, и не бѣ́ помога́ющаго: воз­зрѣ́хъ на по́мощь человѣ́чу, и не бѣ́.
И помяну́хъ ми́лость твою́, Го́споди, и дѣя́нiе твое́, е́же от­ вѣ́ка:
я́ко изъима́еши терпя́щихъ тя́, [Го́споди,] и спаса́еши и́хъ от­ ру́къ вра́жiихъ.
И воз­несо́хъ от­ земли́ моле́нiе мое́ и о избавле́нiи от­ сме́рти помоли́хся:
и при­­зва́хъ Го́спода, Отца́ Го́спода мо­его́, не оста́вити мене́ во дни́ ско́рби, во вре́мя го́рдыхъ безъ по́мощи.
Восхвалю́ и́мя твое́ непреста́н­но и воспою́ тя́ во исповѣ́данiи. И услы́шана бы́сть моли́тва моя́.
Спо́столъ бо мя́ еси́ от­ па́губы и изъя́лъ еси́ мя́ от­ вре́мене лука́вна.
Сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́, и восхвалю́ тя́, и благословлю́ и́мя твое́, Го́споди.
Еще́ ю́нъ сы́й, пре́жде не́же стра́н­ствовати ми́, иска́хъ прему́дрости я́вѣ въ моли́твѣ мо­е́й:
предъ це́рковiю моли́хся о не́й, и да́же до послѣ́днихъ взыщу́ ея́: от­ цвѣ́та, я́ко зрѣ́ющаго гро́зда,
воз­весели́ся се́рдце мое́ о не́й: по́йде нога́ моя́ въ пра́вости, от­ ю́ности мо­ея́ изслѣ́дихъ ю́.
Приклони́хъ ма́ло у́хо мое́ и прiя́хъ, и мно́гое обрѣто́хъ себѣ́ наказа́нiе:
предуспѣ́янiе бы́сть ми́ въ не́й.
Даю́щему мнѣ́ прему́дрость воз­да́мъ сла́ву.
Умы́слихъ бо твори́ти ю́, и поревнова́хъ благо́му, и не постыжу́ся.
Боря́шеся душа́ моя́ о не́й, и въ творе́нiи мо­е́мъ испыта́хъ:
ру́цѣ мо­и́ воз­дѣ́хъ на высоту́ и невѣ́дѣнiя ея́ уразумѣ́хъ.
Ду́шу мою́ напра́вихъ къ не́й, 28се́рдце стяжа́хъ съ не́ю испе́рва, и во очище́нiи обрѣто́хъ ю́:
сего́ ра́ди не оста́вленъ бу́ду.
И утро́ба моя́ смяте́ся и́щущи ея́: тѣ́мже стяжа́хъ благо́е стяжа́нiе.
Даде́ Госпо́дь язы́къ ми́ мзду́ мою́, и тѣ́мъ восхвалю́ его́.
Прибли́житеся ко мнѣ́, ненака́зан­нiи, и водвори́теся въ дому́ наказа́нiя.
Почто́ лиша́етеся, глаго́лете, въ си́хъ, и ду́ши ва́шя жа́ждутъ зѣло́?
Отверзо́хъ уста́ моя́ и глаго́лахъ: стяжи́те себѣ́ безъ сребра́ [му́дрость]:
вы́ю ва́шу подложи́те подъ и́го, и да прiи́метъ душа́ ва́ша наказа́нiе: бли́зъ е́сть обрѣсти́ ю́.
Ви́дите очи́ма ва́шима, я́ко ма́ло труди́хся и обрѣто́хъ себѣ́ мно́гъ поко́й.
Приобщи́теся наказа́нiю мно́гимъ число́мъ сребра́, и мно́го зла́то при­­стя́жете е́ю.
Да воз­весели́т­ся душа́ ва́ша въ ми́лости его́, и да не постыдите́ся въ хвале́нiи его́.
Дѣ́лайте дѣ́ло ва́­ше пре́жде вре́мене, и да́стъ мзду́ ва́шу во вре́мя свое́.
Синодальный
Прославлю Тебя, Господи Царю, и восхвалю Тебя, Бога, Спасителя моего; прославляю имя Твое,
ибо Ты был мне покровителем и помощником
и избавил тело мое от погибели и от сети клеветнического языка, от уст сплетающих ложь; и против восставших на меня Ты был мне помощником
и избавил меня, по множеству милости и ради имени Твоего, от скрежета зубов, готовых пожрать меня,
от руки искавших души моей, от многих скорбей, которые я имел,
от удушающего со всех сторон огня и из среды пламени, в котором я не сгорел,
из глубины чрева адова, от языка нечистого и слова ложного, от клеветы пред царем языка неправедного.
Душа моя близка была к смерти,
и жизнь моя была близ ада преисподнего:
со всех сторон окружали меня, и не было помогающего; искал я глазами заступления от людей, – и не было его.
И вспомнил я о Твоей, Господи, милости и о делах Твоих от века,
что Ты избавляешь надеющихся на Тебя и спасаешь их от руки врагов.
И я вознес от земли моление мое и молился о избавлении от смерти:
воззвал я к Господу, Отцу Господа моего, чтобы Он не оставил меня во дни скорби, когда не было помощи от людей надменных.
Буду хвалить имя Твое непрестанно и воспевать в славословии, ибо молитва моя была услышана;
Ты спас меня от погибели и избавил меня от злого времени.
За это я буду прославлять и хвалить Тебя и благословлять имя Господа.
Будучи еще юношею, прежде нежели пошел я странствовать, открыто искал я мудрости в молитве моей:
пред храмом я молился о ней, и до конца буду искать ее; как бы от цвета зреющего винограда,
сердце мое радуется о ней; нога моя шла прямым путем, я следил за нею от юности моей.
Понемногу наклонял я ухо мое и принимал ее, и находил в ней много наставлений для себя:
мне был успех в ней.
Воздам славу Дающему мне мудрость.
Я решился следовать ей, ревновал о добром, и не постыжусь.
Душа моя подвизалась ради нее, и в делах моих я был точен;
простирал руки мои к высоте и сознавал мое невежество.
Я направил к ней душу мою, и сердце мое предал ей с самого начала – 28и при чистоте достиг ее;
посему не буду оставлен ею.
И подвиглась внутренность моя, чтобы искать ее; посему я приобрел доброе приобретение.
В награду мне Бог дал язык, и им я буду хвалить Его.
Приблизьтесь ко мне, ненаученные, и водворитесь в доме учения,
ибо вы нуждаетесь в этом и души ваши сильно жаждут.
Я отверзаю уста мои и говорю: приобретайте ее себе без серебра;
подклоните выю вашу под иго ее, и пусть душа ваша принимает учение; его можно найти близко.
Видите своими глазами: я немного потрудился – и нашел себе великое успокоение.
Приобретайте учение и за большое количество серебра, – и вы приобретете много золота.
Да радуется душа ваша о милости Его, и не стыдитесь хвалить Его;
делайте свое дело заблаговременно, и Он в свое время отдаст вашу награду.
Греческий
ἐξομολογήσομαί σοι κύριε βασιλεῦ καὶ αἰνέσω σε θεὸν τὸν σωτῆρά μου ἐξομολογοῦμαι τῷ ὀνόματί σου
ὅτι σκεπαστὴς καὶ βοηθὸς ἐγένου μοι
καὶ ἐλυτρώσω τὸ σῶμά μου ἐξ ἀπωλείας καὶ ἐκ παγίδος δια­βολῆς γλώσ­σης ἀπο­̀ χειλέων ἐργαζομένων ψεῦδος καὶ ἔναν­τι τῶν παρεστηκότων ἐγένου βοηθὸς
καὶ ἐλυτρώσω με 3κατα­̀ τὸ πλῆ­θος ἐλέους καὶ ὀνόματός σου ἐκ βρυγμῶν ἕτοιμον εἰς βρῶμα
ἐκ χειρὸς ζητούν­των τὴν ψυχήν μου ἐκ πλειόνων θλίψεων ὧν ἔσχον
4ἀπο­̀ πνιγμοῦ πυρᾶς κυκλόθεν καὶ ἐκ μέσου πυρός οὗ οὐκ ἐξέκαυσα
5ἐκ βάθους κοιλίας ᾅδου καὶ ἀπο­̀ γλώσ­σης ἀκαθάρτου καὶ λόγου ψευδο­ῦς 6βασιλεῖ δια­βολὴ γλώσ­σης ἀδίκου ἤγγισεν
ἕως θανάτου ἡ ψυχή μου
καὶ ἡ ζωή μου ἦν σύνεγγυς ᾅδου κάτω
7περιέσχον με πάν­τοθεν καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν ἐνέβλεπον εἰς ἀν­τίλημψιν ἀνθρώπων καὶ οὐκ ἦν
8καὶ ἐμνήσθην τοῦ ἐλέους σου κύριε καὶ τῆς ἐργασίας σου τῆς ἀπ᾿ αἰῶνος
ὅτι ἐξαιρῇ τοὺς ὑπομένον­τάς σε καὶ σῴζεις αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν
9καὶ ἀνύψωσα ἀπο­̀ γῆς ἱκετείαν μου καὶ ὑπὲρ θανάτου ῥύσεως ἐδεήθην
10ἐπεκαλεσάμην κύριον πατέρα κυρίου μου μή με ἐγκατα­λιπεῖν ἐν ἡμέραις θλίψεως ἐν καιρῷ ὑπερηφανιῶν ἀβοηθησίας
αἰνέσω τὸ ὄνομά σου ἐνδελεχῶς καὶ ὑμνήσω ἐν ἐξομολογήσει 11καὶ εἰσηκούσθη ἡ δέησίς μου
ἔσωσας γάρ με ἐξ ἀπωλείας καὶ ἐξείλου με ἐκ καιροῦ πονηροῦ
12δια­̀ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι καὶ αἰνέσω σε καὶ εὐλογήσω τῷ ὀνόματι κυρίου
13ἔτι ὢν νεώτερος πρὶν ἢ πλανηθῆναί με ἐζήτησα σοφίαν προ­φανῶς ἐν προ­σευχῇ μου
14ἔναν­τι ναοῦ ἠξίουν περὶ αὐτῆς καὶ ἕως ἐσχάτων ἐκζητήσω αὐτήν 15ἐξ ἄνθους ὡς περκαζούσης σταφυλῆς εὐφράνθη
ἡ καρδία μου ἐν αὐτῇ ἐπέβη ὁ πούς μου ἐν εὐθύτητι ἐκ νεότητός μου ἴχνευον αὐτήν
16ἔκλινα ὀλίγον τὸ οὖς μου καὶ ἐδεξάμην καὶ πολλὴν εὗρον ἐμαυτῷ παιδείαν
17προ­κοπὴ ἐγένετό μοι ἐν αὐτῇ
τῷ διδόν­τι μοι σοφίαν δώσω δόξαν
18διενοήθην γὰρ τοῦ ποιῆσαι αὐτὴν καὶ ἐζήλωσα τὸ ἀγαθὸν καὶ οὐ μὴ αἰσχυνθῶ
19δια­μεμάχισται ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῇ καὶ ἐν ποιήσει νόμου διηκριβασάμην
τὰς χεῖράς μου ἐξεπέτασα προ­̀ς ὕψος καὶ τὰ ἀγνοήματα αὐτῆς ἐπένθησα
20τὴν ψυχήν μου κατεύ­θυνα εἰς αὐτὴν καὶ ἐν καθαρισμῷ εὗρον αὐτήν καρδίαν ἐκτησάμην μετ᾿ αὐτῆς ἀπ᾿ ἀρχῆςν
δια­̀ τοῦτο οὐ μὴ ἐγκατα­λειφθῶ
21καὶ ἡ κοιλία μου ἐταράχθη τοῦ ἐκζητῆσαι αὐτήν δια­̀ τοῦτο ἐκτησάμην ἀγαθὸν κτῆμα
22ἔδωκεν κύριος γλῶσ­σάν μοι μισθόν μου καὶ ἐν αὐτῇ αἰνέσω αὐτόν
23ἐγγίσατε προ­́ς με ἀπαίδευτοι καὶ αὐλίσθητε ἐν οἴκῳ παιδείας
24τί ὅτι ὑστερεῖσθαι λέγετε ἐν τούτοις καὶ αἱ ψυχαὶ ὑμῶν διψῶσι σφόδρα
25ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησα κτήσασθε ἑαυτοῖς ἄνευ ἀργυρίου
26τὸν τράχηλον ὑμῶν ὑπόθετε ὑπὸ ζυγόν καὶ ἐπι­δεξάσθω ἡ ψυχὴ ὑμῶν παιδείαν ἐγγύς ἐστιν εὑρεῖν αὐτήν
27ἴδετε ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῶν ὅτι ὀλίγον ἐκοπίασα καὶ εὗρον ἐμαυτῷ πολλὴν ἀνάπαυσιν
28μετάσχετε παιδείας ἐν πολλῷ ἀριθμῷ ἀργυρίου καὶ πολὺν χρυσὸν κτήσασθε ἐν αὐτῇ
29εὐφρανθείη ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἐν τῷ ἐλέει αὐτοῦ καὶ μὴ αἰσχυνθείητε ἐν αἰνέσει αὐτοῦ
30ἐργάζεσθε τὸ ἔργον ὑμῶν προ­̀ καιροῦ καὶ δώσει τὸν μισθὸν ὑμῶν ἐν καιρῷ αὐτοῦ
Ti loderò, Signore, re,

e ti canterò, Dio, mio salvatore,

loderò il tuo nome,
perché sei stato mio riparo e mio aiuto,

salvando il mio corpo dalla perdizione,

dal laccio di una lingua calunniatrice,

dalle labbra di quelli che proferiscono menzogna,

e di fronte a quanti mi circondavano

sei stato il mio aiuto.
e mi hai liberato,

secondo la grandezza della tua misericordia e del tuo nome,

dai morsi di chi stava per divorarmi,

dalla mano di quelli che insidiavano la mia vita,

dalle molte tribolazioni di cui soffrivo,
dal soffocamento di una fiamma avvolgente

e dal fuoco che non avevo acceso,
dal profondo del seno degl'inferi,

dalla lingua impura e dalla parola falsa
e dal colpo di una lingua ingiusta.

La mia anima era vicina alla morte,

la mia vita era giù, vicino agl'inferi.
Mi assalivano da ogni parte e nessuno mi aiutava;

mi rivolsi al soccorso degli uomini, e non c'era.
Allora mi ricordai della tua misericordia, Signore,

e dei tuoi benefici da sempre,

perché tu liberi quelli che sperano in te

e li salvi dalla mano dei nemici.
Innalzai dalla terra la mia supplica

e pregai per la liberazione dalla morte.
Esclamai: "Signore, padre del mio signore,

non mi abbandonare nei giorni della tribolazione,

quando sono senz'aiuto, nel tempo dell'arroganza.
Io loderò incessantemente il tuo nome,

canterò inni a te con riconoscenza".

La mia supplica fu esaudita:
tu infatti mi salvasti dalla rovina

e mi strappasti da una cattiva condizione.

Per questo ti loderò e ti canterò,

e benedirò il nome del Signore.
Quand'ero ancora giovane, prima di andare errando,

ricercai assiduamente la sapienza nella mia preghiera.
Davanti al tempio ho pregato per essa,

e sino alla fine la ricercherò.
Del suo fiorire, come uva vicina a maturare,

il mio cuore si rallegrò.

Il mio piede s'incamminò per la via retta,

fin da giovane ho seguìto la sua traccia.
Chinai un poco l'orecchio, l'accolsi

e vi trovai per me un insegnamento abbondante.
Con essa feci progresso;

onorerò chi mi ha concesso la sapienza.
Ho deciso infatti di metterla in pratica,

sono stato zelante nel bene e non me ne vergogno.
La mia anima si è allenata in essa,

sono stato diligente nel praticare la legge.

Ho steso le mie mani verso l'alto

e ho deplorato che venga ignorata.
A essa ho rivolto la mia anima

e l'ho trovata nella purezza.

In essa ho acquistato senno fin da principio,

per questo non l'abbandonerò.
Le mie viscere si sono commosse nel ricercarla,

per questo ho fatto un acquisto prezioso.
Il Signore mi ha dato come mia ricompensa una lingua

e con essa non cesserò di lodarlo.
Avvicinatevi a me, voi che siete senza istruzione,

prendete dimora nella mia scuola.
Perché volete privarvi di queste cose,

mentre le vostre anime sono tanto assetate?
Ho aperto la mia bocca e ho parlato:

"Acquistatela per voi senza denaro.
Sottoponete il collo al suo giogo

e la vostra anima accolga l'istruzione:

essa è vicina a chi la cerca.
Con i vostri occhi vedete che ho faticato poco

e ho trovato per me un grande tesoro.
Acquistate l'istruzione con grande quantità d'argento

e con essa otterrete molto oro.
L'anima vostra si diletti della misericordia di lui,

non vergognatevi di lodarlo.
Compite la vostra opera per tempo

ed egli a suo tempo vi ricompenserà".
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки