Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова
 

 
 •  
 • 51:0
 • 51:1
 • 51:2
 • 51:3
 • 51:4
 • 51:5
 • 51:6
 • 51:7
 • 51:8
 • 51:9
 • 51:10
 • 51:11
 • 51:12
 • 51:13
 • 51:14
 • 51:15
 • 51:16
 • 51:17
 • 51:18
 • 51:19
 • 51:20
 • 51:21
 • 51:22
 • 51:23
 • 51:24
 • 51:25
 • 51:26
 • 51:27
 • 51:28
 • 51:29
 • 51:30
 • 51:31
 • 51:32
 • 51:33
 • 51:35
 • 51:36
 • 51:37
 • 51:38
 •  
 • Моли́тва иису́са сы́на Сира́хова.
 • Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди Царю́, и восхвалю́ тебе́, Бо́га Спа́са мо­его́, исповѣ́даюся и́мени тво­ему́,
 • я́ко покрови́тель и помо́щникъ бы́лъ еси́ ми́
 • и изба́вилъ еси́ тѣ́ло мое́ от­ па́губы и от­ сѣ́ти клеветы́ язы́чныя, от­ усте́нъ дѣ́ла­ю­щихъ лжу́, и на проти́вящихся ми́ бы́лъ еси́ помо́щникъ,
 • и изба́вилъ мя́ еси́ по мно́же­ст­ву ми́лости и́мене тво­его́ от­ скрежета́нiя гото́выхъ снѣ́сти мя́,
 • изъ руки́ и́щущихъ души́ мо­ея́, от­ мно́гихъ скорбе́й, я́же имѣ́хъ,
 • от­ стужа́нiя о́гнен­наго о́крестъ и от­ среды́ огня́, идѣ́же не сожего́хся,
 • изъ глубины́ чре́ва а́дова и от­ язы́ка нечи́ста и словесе́ ло́жна, ко царю́ от­ оболга́нiя язы́ка непра́ведна.
 • Прибли́жися да́же до сме́рти душа́ моя́,
 • и живо́тъ мо́й бѣ́ бли́зъ а́да преиспо́дняго.
 • Обдержа́ша мя́ от­всю́ду, и не бѣ́ помога́ющаго: воз­зрѣ́хъ на по́мощь человѣ́чу, и не бѣ́.
 • И помяну́хъ ми́лость твою́, Го́споди, и дѣя́нiе твое́, е́же от­ вѣ́ка:
 • я́ко изъима́еши терпя́щихъ тя́, [Го́споди,] и спаса́еши и́хъ от­ ру́къ вра́жiихъ.
 • И воз­несо́хъ от­ земли́ моле́нiе мое́ и о избавле́нiи от­ сме́рти помоли́хся:
 • и при­­зва́хъ Го́спода, Отца́ Го́спода мо­его́, не оста́вити мене́ во дни́ ско́рби, во вре́мя го́рдыхъ безъ по́мощи.
 • Восхвалю́ и́мя твое́ непреста́н­но и воспою́ тя́ во исповѣ́данiи. И услы́шана бы́сть моли́тва моя́.
 • Спо́столъ бо мя́ еси́ от­ па́губы и изъя́лъ еси́ мя́ от­ вре́мене лука́вна.
 • Сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́, и восхвалю́ тя́, и благословлю́ и́мя твое́, Го́споди.
 • Еще́ ю́нъ сы́й, пре́жде не́же стра́н­ствовати ми́, иска́хъ прему́дрости я́вѣ въ моли́твѣ мо­е́й:
 • предъ це́рковiю моли́хся о не́й, и да́же до послѣ́днихъ взыщу́ ея́: от­ цвѣ́та, я́ко зрѣ́ющаго гро́зда,
 • воз­весели́ся се́рдце мое́ о не́й: по́йде нога́ моя́ въ пра́вости, от­ ю́ности мо­ея́ изслѣ́дихъ ю́.
 • Приклони́хъ ма́ло у́хо мое́ и прiя́хъ, и мно́гое обрѣто́хъ себѣ́ наказа́нiе:
 • предуспѣ́янiе бы́сть ми́ въ не́й.
 • Даю́щему мнѣ́ прему́дрость воз­да́мъ сла́ву.
 • Умы́слихъ бо твори́ти ю́, и поревнова́хъ благо́му, и не постыжу́ся.
 • Боря́шеся душа́ моя́ о не́й, и въ творе́нiи мо­е́мъ испыта́хъ:
 • ру́цѣ мо­и́ воз­дѣ́хъ на высоту́ и невѣ́дѣнiя ея́ уразумѣ́хъ.
 • Ду́шу мою́ напра́вихъ къ не́й, 28се́рдце стяжа́хъ съ не́ю испе́рва, и во очище́нiи обрѣто́хъ ю́:
 • сего́ ра́ди не оста́вленъ бу́ду.
 • И утро́ба моя́ смяте́ся и́щущи ея́: тѣ́мже стяжа́хъ благо́е стяжа́нiе.
 • Даде́ Госпо́дь язы́къ ми́ мзду́ мою́, и тѣ́мъ восхвалю́ его́.
 • Прибли́житеся ко мнѣ́, ненака́зан­нiи, и водвори́теся въ дому́ наказа́нiя.
 • Почто́ лиша́етеся, глаго́лете, въ си́хъ, и ду́ши ва́шя жа́ждутъ зѣло́?
 • Отверзо́хъ уста́ моя́ и глаго́лахъ: стяжи́те себѣ́ безъ сребра́ [му́дрость]:
 • вы́ю ва́шу подложи́те подъ и́го, и да прiи́метъ душа́ ва́ша наказа́нiе: бли́зъ е́сть обрѣсти́ ю́.
 • Ви́дите очи́ма ва́шима, я́ко ма́ло труди́хся и обрѣто́хъ себѣ́ мно́гъ поко́й.
 • Приобщи́теся наказа́нiю мно́гимъ число́мъ сребра́, и мно́го зла́то при­­стя́жете е́ю.
 • Да воз­весели́т­ся душа́ ва́ша въ ми́лости его́, и да не постыдите́ся въ хвале́нiи его́.
 • Дѣ́лайте дѣ́ло ва́­ше пре́жде вре́мене, и да́стъ мзду́ ва́шу во вре́мя свое́.
 • Прославлю Тебя, Господи Царю, и восхвалю Тебя, Бога, Спасителя моего; прославляю имя Твое,
 • ибо Ты был мне покровителем и помощником
 • и избавил тело мое от погибели и от сети клеветнического языка, от уст сплетающих ложь; и против восставших на меня Ты был мне помощником
 • и избавил меня, по множеству милости и ради имени Твоего, от скрежета зубов, готовых пожрать меня,
 • от руки искавших души моей, от многих скорбей, которые я имел,
 • от удушающего со всех сторон огня и из среды пламени, в котором я не сгорел,
 • из глубины чрева адова, от языка нечистого и слова ложного, от клеветы пред царем языка неправедного.
 • Душа моя близка была к смерти,
 • и жизнь моя была близ ада преисподнего:
 • со всех сторон окружали меня, и не было помогающего; искал я глазами заступления от людей, – и не было его.
 • И вспомнил я о Твоей, Господи, милости и о делах Твоих от века,
 • что Ты избавляешь надеющихся на Тебя и спасаешь их от руки врагов.
 • И я вознес от земли моление мое и молился о избавлении от смерти:
 • воззвал я к Господу, Отцу Господа моего, чтобы Он не оставил меня во дни скорби, когда не было помощи от людей надменных.
 • Буду хвалить имя Твое непрестанно и воспевать в славословии, ибо молитва моя была услышана;
 • Ты спас меня от погибели и избавил меня от злого времени.
 • За это я буду прославлять и хвалить Тебя и благословлять имя Господа.
 • Будучи еще юношею, прежде нежели пошел я странствовать, открыто искал я мудрости в молитве моей:
 • пред храмом я молился о ней, и до конца буду искать ее; как бы от цвета зреющего винограда,
 • сердце мое радуется о ней; нога моя шла прямым путем, я следил за нею от юности моей.
 • Понемногу наклонял я ухо мое и принимал ее, и находил в ней много наставлений для себя:
 • мне был успех в ней.
 • Воздам славу Дающему мне мудрость.
 • Я решился следовать ей, ревновал о добром, и не постыжусь.
 • Душа моя подвизалась ради нее, и в делах моих я был точен;
 • простирал руки мои к высоте и сознавал мое невежество.
 • Я направил к ней душу мою, и сердце мое предал ей с самого начала – 28и при чистоте достиг ее;
 • посему не буду оставлен ею.
 • И подвиглась внутренность моя, чтобы искать ее; посему я приобрел доброе приобретение.
 • В награду мне Бог дал язык, и им я буду хвалить Его.
 • Приблизьтесь ко мне, ненаученные, и водворитесь в доме учения,
 • ибо вы нуждаетесь в этом и души ваши сильно жаждут.
 • Я отверзаю уста мои и говорю: приобретайте ее себе без серебра;
 • подклоните выю вашу под иго ее, и пусть душа ваша принимает учение; его можно найти близко.
 • Видите своими глазами: я немного потрудился – и нашел себе великое успокоение.
 • Приобретайте учение и за большое количество серебра, – и вы приобретете много золота.
 • Да радуется душа ваша о милости Его, и не стыдитесь хвалить Его;
 • делайте свое дело заблаговременно, и Он в свое время отдаст вашу награду.
 • Ich danke dir, Herr, du König; ich preise dich, Gott, mein Retter!
  Deinen Namen will ich rühmen,
 • denn du bist mein Beschützer und Helfer.
  Du hast mich vor dem Grab bewahrt,
  mich aus der gefährlichen Schlinge befreit,
  die Verleumder und Lügner mir ausgelegt hatten.
  Du warst mein Beistand gegen meine Feinde.
 • Weil dein Erbarmen so groß ist
  und dein Name dafür bürgt,
  hast du geholfen und mich gerettet
  vor dem wütenden Hass meiner Gegner,
  aus den Händen der Mordgesellen,
  aus vielen Nöten, die mich bedrängten,
 • aus erstickender Hitze, die mich umringte,
  aus Feuern, die ich nicht gelegt hatte,
 • aus den tiefsten Tiefen der Totenwelt,
  vor Lügenworten und Verleumdung,
 • vor den Pfeilen einer boshaften Zunge.

  Mein Leben war dem Ende ganz nah,
  ich stand schon mit einem Fuß im Grab.

 • Von allen Seiten umringten mich Feinde
  und niemand war da, der mir helfen konnte.
  Ich blickte mich um nach Beistand von Menschen,
  doch weit und breit war keiner zu sehen.
 • Da dachte ich an dein Erbarmen, Herr,
  an deine Taten seit uralter Zeit:
  Du rettest alle, die auf dich hoffen,
  und befreist sie aus der Macht ihrer Feinde.
 • Da schrie ich zu dir hinauf um Hilfe
  und bat dich um Rettung vom sicheren Tod.
 • Ich betete: »Herr, du bist mein Vater,
  du bist mächtig und kannst mich retten.
  Überhebliche Feinde bedrängen mich,
  ich bin ohne Hilfe; verlass mich nicht!
 • Ich werde nicht aufhören, dir zu danken
  und deinen Namen mit Liedern zu preisen.«

  Du hast meinen Hilferuf gehört,

 • mich vom Rand des Grabes zurückgeholt
  und der Zeit des Unglücks ein Ende gemacht.
  Darum danke ich dir und preise dich, Herr,
  und rühme deinen Namen!
 • Als ich jung war und noch nicht angefangen hatte, in der Welt umherzureisen, betete ich schon ausdrücklich um Weisheit.
 • Ich stand vor dem Tempel und fragte nach ihr, und ich werde bis zum Ende nach ihr streben.
 • Von ihren ersten Blüten in meinem Leben bis zum Reifen ihrer Früchte war sie meine ganze Freude.

  Meine Füße waren immer auf dem geraden Weg; denn von Jugend auf folgte ich ihrer Spur.

 • Ich brachte ihr nur ein klein wenig Aufmerksamkeit entgegen und schon wurde sie mir zuteil und brachte mir umfassendes Wissen.
 • Durch sie bin ich Schritt für Schritt weitergekommen. Darum preise ich den, der mir zur Weisheit verholfen hat.
 • Ich war entschlossen, ihre Lehren in die Tat umzusetzen und das Gute zu tun. Und ich habe es nicht zu bereuen!
 • Ich habe tüchtig um sie kämpfen müssen; mit dem Befolgen des Gesetzes nahm ich es sehr genau. Oft genug musste ich im Gebet traurig bekennen, wie weit ich noch von ihr entfernt war.
 • Aber ich richtete alle meine Gedanken auf sie; und ich fand sie, als ich mich von Verfehlungen fern hielt.

  Von Anfang an gab sie mir Einsicht, deshalb werde ich sie nie verlassen.

 • All mein Wünschen und Sehnen galt ihr, darum habe ich in ihr einen herrlichen Besitz erworben.
 • Der Herr hat mir zum Lohn für meine Mühen die Gabe der Rede geschenkt; mit dieser Gabe will ich ihn preisen.
 • Ihr alle, die ihr unwissend seid, kommt zu mir, lernt in meiner Schule!
 • Warum redet ihr ständig von eurer mangelnden Bildung und von eurem Wissensdurst?
 • Ich kann euch nur sagen: Weise zu werden kostet kein Geld.
 • Nehmt die Mühe auf euch und seid bereit zu lernen; die Weisheit ist euch ganz nahe!
 • Überzeugt euch selbst, wie wenig Mühe ich mir geben musste, um so große Befriedigung zu finden!
 • Selbst wenn ihr eine Menge Silber für die Weisheit hingeben müsstet, sie würde euch eine ebenso große Menge Gold einbringen.
 • Freut euch über die Güte des Herrn und schämt euch nicht, ihm öffentlich dafür zu danken.
 • Erfüllt eure Aufgabe, ehe eure Zeit abgelaufen ist! Dann wird er euch zu seiner Zeit dafür belohnen.