Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова
 

 
 •  
 • 51:0
 • 51:1
 • 51:2
 • 51:3
 • 51:4
 • 51:5
 • 51:6
 • 51:7
 • 51:8
 • 51:9
 • 51:10
 • 51:11
 • 51:12
 • 51:13
 • 51:14
 • 51:15
 • 51:16
 • 51:17
 • 51:18
 • 51:19
 • 51:20
 • 51:21
 • 51:22
 • 51:23
 • 51:24
 • 51:25
 • 51:26
 • 51:27
 • 51:28
 • 51:29
 • 51:30
 • 51:31
 • 51:32
 • 51:33
 • 51:35
 • 51:36
 • 51:37
 • 51:38
 •  
 • Моли́тва иису́са сы́на Сира́хова.
 • Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди Царю́, и восхвалю́ тебе́, Бо́га Спа́са мо­его́, исповѣ́даюся и́мени тво­ему́,
 • я́ко покрови́тель и помо́щникъ бы́лъ еси́ ми́
 • и изба́вилъ еси́ тѣ́ло мое́ от­ па́губы и от­ сѣ́ти клеветы́ язы́чныя, от­ усте́нъ дѣ́ла­ю­щихъ лжу́, и на проти́вящихся ми́ бы́лъ еси́ помо́щникъ,
 • и изба́вилъ мя́ еси́ по мно́же­ст­ву ми́лости и́мене тво­его́ от­ скрежета́нiя гото́выхъ снѣ́сти мя́,
 • изъ руки́ и́щущихъ души́ мо­ея́, от­ мно́гихъ скорбе́й, я́же имѣ́хъ,
 • от­ стужа́нiя о́гнен­наго о́крестъ и от­ среды́ огня́, идѣ́же не сожего́хся,
 • изъ глубины́ чре́ва а́дова и от­ язы́ка нечи́ста и словесе́ ло́жна, ко царю́ от­ оболга́нiя язы́ка непра́ведна.
 • Прибли́жися да́же до сме́рти душа́ моя́,
 • и живо́тъ мо́й бѣ́ бли́зъ а́да преиспо́дняго.
 • Обдержа́ша мя́ от­всю́ду, и не бѣ́ помога́ющаго: воз­зрѣ́хъ на по́мощь человѣ́чу, и не бѣ́.
 • И помяну́хъ ми́лость твою́, Го́споди, и дѣя́нiе твое́, е́же от­ вѣ́ка:
 • я́ко изъима́еши терпя́щихъ тя́, [Го́споди,] и спаса́еши и́хъ от­ ру́къ вра́жiихъ.
 • И воз­несо́хъ от­ земли́ моле́нiе мое́ и о избавле́нiи от­ сме́рти помоли́хся:
 • и при­­зва́хъ Го́спода, Отца́ Го́спода мо­его́, не оста́вити мене́ во дни́ ско́рби, во вре́мя го́рдыхъ безъ по́мощи.
 • Восхвалю́ и́мя твое́ непреста́н­но и воспою́ тя́ во исповѣ́данiи. И услы́шана бы́сть моли́тва моя́.
 • Спо́столъ бо мя́ еси́ от­ па́губы и изъя́лъ еси́ мя́ от­ вре́мене лука́вна.
 • Сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́, и восхвалю́ тя́, и благословлю́ и́мя твое́, Го́споди.
 • Еще́ ю́нъ сы́й, пре́жде не́же стра́н­ствовати ми́, иска́хъ прему́дрости я́вѣ въ моли́твѣ мо­е́й:
 • предъ це́рковiю моли́хся о не́й, и да́же до послѣ́днихъ взыщу́ ея́: от­ цвѣ́та, я́ко зрѣ́ющаго гро́зда,
 • воз­весели́ся се́рдце мое́ о не́й: по́йде нога́ моя́ въ пра́вости, от­ ю́ности мо­ея́ изслѣ́дихъ ю́.
 • Приклони́хъ ма́ло у́хо мое́ и прiя́хъ, и мно́гое обрѣто́хъ себѣ́ наказа́нiе:
 • предуспѣ́янiе бы́сть ми́ въ не́й.
 • Даю́щему мнѣ́ прему́дрость воз­да́мъ сла́ву.
 • Умы́слихъ бо твори́ти ю́, и поревнова́хъ благо́му, и не постыжу́ся.
 • Боря́шеся душа́ моя́ о не́й, и въ творе́нiи мо­е́мъ испыта́хъ:
 • ру́цѣ мо­и́ воз­дѣ́хъ на высоту́ и невѣ́дѣнiя ея́ уразумѣ́хъ.
 • Ду́шу мою́ напра́вихъ къ не́й, 28се́рдце стяжа́хъ съ не́ю испе́рва, и во очище́нiи обрѣто́хъ ю́:
 • сего́ ра́ди не оста́вленъ бу́ду.
 • И утро́ба моя́ смяте́ся и́щущи ея́: тѣ́мже стяжа́хъ благо́е стяжа́нiе.
 • Даде́ Госпо́дь язы́къ ми́ мзду́ мою́, и тѣ́мъ восхвалю́ его́.
 • Прибли́житеся ко мнѣ́, ненака́зан­нiи, и водвори́теся въ дому́ наказа́нiя.
 • Почто́ лиша́етеся, глаго́лете, въ си́хъ, и ду́ши ва́шя жа́ждутъ зѣло́?
 • Отверзо́хъ уста́ моя́ и глаго́лахъ: стяжи́те себѣ́ безъ сребра́ [му́дрость]:
 • вы́ю ва́шу подложи́те подъ и́го, и да прiи́метъ душа́ ва́ша наказа́нiе: бли́зъ е́сть обрѣсти́ ю́.
 • Ви́дите очи́ма ва́шима, я́ко ма́ло труди́хся и обрѣто́хъ себѣ́ мно́гъ поко́й.
 • Приобщи́теся наказа́нiю мно́гимъ число́мъ сребра́, и мно́го зла́то при­­стя́жете е́ю.
 • Да воз­весели́т­ся душа́ ва́ша въ ми́лости его́, и да не постыдите́ся въ хвале́нiи его́.
 • Дѣ́лайте дѣ́ло ва́­ше пре́жде вре́мене, и да́стъ мзду́ ва́шу во вре́мя свое́.
 • Прославлю Тебя, Господи Царю, и восхвалю Тебя, Бога, Спасителя моего; прославляю имя Твое,
 • ибо Ты был мне покровителем и помощником
 • и избавил тело мое от погибели и от сети клеветнического языка, от уст сплетающих ложь; и против восставших на меня Ты был мне помощником
 • и избавил меня, по множеству милости и ради имени Твоего, от скрежета зубов, готовых пожрать меня,
 • от руки искавших души моей, от многих скорбей, которые я имел,
 • от удушающего со всех сторон огня и из среды пламени, в котором я не сгорел,
 • из глубины чрева адова, от языка нечистого и слова ложного, от клеветы пред царем языка неправедного.
 • Душа моя близка была к смерти,
 • и жизнь моя была близ ада преисподнего:
 • со всех сторон окружали меня, и не было помогающего; искал я глазами заступления от людей, – и не было его.
 • И вспомнил я о Твоей, Господи, милости и о делах Твоих от века,
 • что Ты избавляешь надеющихся на Тебя и спасаешь их от руки врагов.
 • И я вознес от земли моление мое и молился о избавлении от смерти:
 • воззвал я к Господу, Отцу Господа моего, чтобы Он не оставил меня во дни скорби, когда не было помощи от людей надменных.
 • Буду хвалить имя Твое непрестанно и воспевать в славословии, ибо молитва моя была услышана;
 • Ты спас меня от погибели и избавил меня от злого времени.
 • За это я буду прославлять и хвалить Тебя и благословлять имя Господа.
 • Будучи еще юношею, прежде нежели пошел я странствовать, открыто искал я мудрости в молитве моей:
 • пред храмом я молился о ней, и до конца буду искать ее; как бы от цвета зреющего винограда,
 • сердце мое радуется о ней; нога моя шла прямым путем, я следил за нею от юности моей.
 • Понемногу наклонял я ухо мое и принимал ее, и находил в ней много наставлений для себя:
 • мне был успех в ней.
 • Воздам славу Дающему мне мудрость.
 • Я решился следовать ей, ревновал о добром, и не постыжусь.
 • Душа моя подвизалась ради нее, и в делах моих я был точен;
 • простирал руки мои к высоте и сознавал мое невежество.
 • Я направил к ней душу мою, и сердце мое предал ей с самого начала – 28и при чистоте достиг ее;
 • посему не буду оставлен ею.
 • И подвиглась внутренность моя, чтобы искать ее; посему я приобрел доброе приобретение.
 • В награду мне Бог дал язык, и им я буду хвалить Его.
 • Приблизьтесь ко мне, ненаученные, и водворитесь в доме учения,
 • ибо вы нуждаетесь в этом и души ваши сильно жаждут.
 • Я отверзаю уста мои и говорю: приобретайте ее себе без серебра;
 • подклоните выю вашу под иго ее, и пусть душа ваша принимает учение; его можно найти близко.
 • Видите своими глазами: я немного потрудился – и нашел себе великое успокоение.
 • Приобретайте учение и за большое количество серебра, – и вы приобретете много золота.
 • Да радуется душа ваша о милости Его, и не стыдитесь хвалить Его;
 • делайте свое дело заблаговременно, и Он в свое время отдаст вашу награду.
 • Моли́тва і҆исꙋ́са сы́на сїра́хова. И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀, гдⷭ҇и цр҃ю̀, и҆ восхвалю̀ тебѐ, бг҃а сп҃са моего̀, и҆сповѣ́даюсѧ и҆́мени твоемꙋ̀,
 • ꙗ҆́кѡ покрови́тель и҆ помо́щникъ бы́лъ є҆сѝ мѝ
 • и҆ и҆зба́вилъ є҆сѝ тѣ́ло моѐ ѿ па́гꙋбы и҆ ѿ сѣ́ти клеветы̀ ѧ҆зы́чныѧ, ѿ ᲂу҆сте́нъ дѣ́лающихъ лжꙋ̀, и҆ на проти́вѧщихсѧ мѝ бы́лъ є҆сѝ помо́щникъ,
 • и҆ и҆зба́вилъ мѧ̀ є҆сѝ по мно́жествꙋ млⷭ҇ти и҆́мене твоегѡ̀ ѿ скрежета́нїѧ гото́выхъ снѣ́сти мѧ̀,
 • и҆з̾ рꙋкѝ и҆́щꙋщихъ дꙋшѝ моеѧ̀, ѿ мно́гихъ скорбе́й, ꙗ҆̀же и҆мѣ́хъ,
 • ѿ стꙋжа́нїѧ ѻ҆́гненнагѡ ѡ҆́крестъ и҆ ѿ среды̀ ѻ҆гнѧ̀, и҆дѣ́же не сожего́хсѧ,
 • и҆з̾ глꙋбины̀ чре́ва а҆́дова и҆ ѿ ѧ҆зы́ка нечи́ста и҆ словесѐ ло́жна, ко царю̀ ѿ ѡ҆болга́нїѧ ѧ҆зы́ка непра́ведна.
 • Прибли́жисѧ да́же до сме́рти дꙋша̀ моѧ̀,
 • и҆ живо́тъ мо́й бѣ̀ бли́з̾ а҆́да преиспо́днѧгѡ.
 • Ѡ҆бдержа́ша мѧ̀ ѿвсю́дꙋ, и҆ не бѣ̀ помога́ющагѡ: воззрѣ́хъ на по́мощь человѣ́чꙋ, и҆ не бѣ̀.
 • И҆ помѧнꙋ́хъ млⷭ҇ть твою̀, гдⷭ҇и, и҆ дѣѧ́нїе твоѐ, є҆́же ѿ вѣ́ка:
 • ꙗ҆́кѡ и҆з̾има́еши терпѧ́щихъ тѧ̀, (гдⷭ҇и,) и҆ сп҃са́еши и҆̀хъ ѿ рꙋ́къ вра́жїихъ.
 • И҆ вознесо́хъ ѿ землѝ моле́нїе моѐ и҆ ѡ҆ и҆збавле́нїи ѿ сме́рти помоли́хсѧ:
 • и҆ призва́хъ гдⷭ҇а, ѻ҆ц҃а̀ гдⷭ҇а моегѡ̀, не ѡ҆ста́вити менѐ во дни̑ ско́рби, во вре́мѧ го́рдыхъ без̾ по́мощи.
 • Восхвалю̀ и҆́мѧ твоѐ непреста́ннѡ и҆ воспою̀ тѧ̀ во и҆сповѣ́данїи. И҆ ᲂу҆слы́шана бы́сть моли́тва моѧ̀.
 • Спⷭ҇лъ бо мѧ̀ є҆сѝ ѿ па́гꙋбы и҆ и҆з̾ѧ́лъ є҆сѝ мѧ̀ ѿ вре́мене лꙋка́вна.
 • Сегѡ̀ ра́ди и҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀, и҆ восхвалю̀ тѧ̀, и҆ бл҃гословлю̀ и҆́мѧ твоѐ, гдⷭ҇и.
 • Є҆щѐ ю҆́нъ сы́й, пре́жде не́же стра́нствовати мѝ, и҆ска́хъ премꙋ́дрости ꙗ҆́вѣ въ моли́твѣ мое́й:
 • пред̾ це́рковїю моли́хсѧ ѡ҆ не́й, и҆ да́же до послѣ́днихъ взыщꙋ̀ є҆ѧ̀: ѿ цвѣ́та, ꙗ҆́кѡ зрѣ́ющагѡ гро́зда,
 • возвесели́сѧ се́рдце моѐ ѡ҆ не́й: по́йде нога̀ моѧ̀ въ пра́вости, ѿ ю҆́ности моеѧ̀ и҆зслѣ́дихъ ю҆̀.
 • Приклони́хъ ма́лѡ ᲂу҆́хо моѐ и҆ прїѧ́хъ, и҆ мно́гое ѡ҆брѣто́хъ себѣ̀ наказа́нїе:
 • пред̾ꙋспѣ́ѧнїе бы́сть мѝ въ не́й.
 • Даю́щемꙋ мнѣ̀ премⷣрость возда́мъ сла́вꙋ.
 • Оу҆мы́слихъ бо твори́ти ю҆̀, и҆ поревнова́хъ благо́мꙋ, и҆ не постыжꙋ́сѧ.
 • Борѧ́шесѧ дꙋша̀ моѧ̀ ѡ҆ не́й, и҆ въ творе́нїи мое́мъ и҆спыта́хъ:
 • рꙋ́цѣ моѝ воздѣ́хъ на высотꙋ̀ и҆ невѣ̑дѣнїѧ є҆ѧ̀ ᲂу҆разꙋмѣ́хъ.
 • Дꙋ́шꙋ мою̀ напра́вихъ къ не́й,
 • се́рдце стѧжа́хъ съ не́ю и҆спе́рва, и҆ во ѡ҆чище́нїи ѡ҆брѣто́хъ ю҆̀: сегѡ̀ ра́ди не ѡ҆ста́вленъ бꙋ́дꙋ.
 • И҆ ᲂу҆тро́ба моѧ̀ смѧте́сѧ и҆́щꙋщи є҆ѧ̀: тѣ́мже стѧжа́хъ благо́е стѧжа́нїе.
 • Дадѐ гдⷭ҇ь ѧ҆зы́къ мѝ мздꙋ̀ мою̀, и҆ тѣ́мъ восхвалю̀ є҆го̀.
 • Прибли́житесѧ ко мнѣ̀, ненака́заннїи, и҆ водвори́тесѧ въ домꙋ̀ наказа́нїѧ.
 • Почто̀ лиша́етесѧ, глаго́лете, въ си́хъ, и҆ дꙋ́ши ва́шѧ жа́ждꙋтъ ѕѣлѡ̀;
 • Ѿверзо́хъ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ и҆ глаго́лахъ: стѧжи́те себѣ̀ без̾ сребра̀ (мꙋ́дрость):
 • вы́ю ва́шꙋ подложи́те под̾ и҆́го, и҆ да прїи́метъ дꙋша̀ ва́ша наказа́нїе: бли́з̾ є҆́сть ѡ҆брѣстѝ ю҆̀.
 • Ви́дите ѻ҆чи́ма ва́шима, ꙗ҆́кѡ ма́лѡ трꙋди́хсѧ и҆ ѡ҆брѣто́хъ себѣ̀ мно́гъ поко́й.
 • Приѡбщи́тесѧ наказа́нїю мно́гимъ число́мъ сребра̀, и҆ мно́го зла́то пристѧ́жете є҆́ю.
 • Да возвесели́тсѧ дꙋша̀ ва́ша въ млⷭ҇ти є҆гѡ̀, и҆ да не постыдите́сѧ въ хвале́нїи є҆гѡ̀.
 • Дѣ́лайте дѣ́ло ва́ше пре́жде вре́мене, и҆ да́стъ мздꙋ̀ ва́шꙋ во вре́мѧ своѐ.