Скрыть
3:1
3:2
3:6
3:18
О, свѣ́тлый и изба́влен­ный гра́де, голуби́це!
Не услы́ша гла́са, не прiя́тъ наказа́нiя, на Го́спода не упова́ и къ Бо́гу сво­ему́ не при­­бли́жися.
Кня́зи его́ въ не́мъ, я́ко львы́ рыка́юще, судiи́ его́ я́ко во́лцы Араві́йстiи, не оставля́ху на у́тро.
Проро́цы его́ вѣтроно́сцы, му́жiе презо́рливи: свяще́н­ницы его́ скверня́тъ свята́я и нече́­ст­вуютъ въ зако́нъ.
Госпо́дь же пра́веденъ посредѣ́ его́ и не и́мать сотвори́ти непра́вды: у́тро у́тро да́стъ су́дъ сво́й въ свѣ́тъ: и не укры́ся, и не вѣ́сть непра́вды во истяза́нiи, ниже́ въ ра́спри оби́ды.
Въ растлѣ́нiе низложи́хъ велича́выя, изчезо́ша у́глы и́хъ: опустошу́ пути́ и́хъ весьма́, е́же не проходи́ти: изчезо́ша гра́ди и́хъ, зане́же ни еди́ному бы́ти, ни жи́ти.
Рѣ́хъ: оба́че убо́йтеся мене́ и прiими́те наказа́нiе, и не и́мате потреби́тися от­ о́чiю его́, за вся́ ели́ка от­мсти́хъ на не́мъ: гото́вися, у́тренюй, истлѣ́ все́ ли́­ст­вiе и́хъ.
Сего́ ра́ди потерпи́ мене́, глаго́летъ Госпо́дь, въ де́нь воскресе́нiя мо­его́ во свидѣ́тел­ст­во: зане́ су́дъ мо­й въ со́нмища язы́ковъ е́же прiя́ти царе́й, е́же излiя́ти на ня́ гнѣ́въ мо́й ве́сь, гнѣ́въ я́рости мо­ея́: зане́ огне́мъ рве́нiя мо­его́ пояде́на бу́детъ вся́ земля́.
Я́ко тогда́ обращу́ къ лю́демъ язы́къ въ ро́дъ его́, е́же при­­зыва́ти: всѣ́мъ и́мя Госпо́дне, рабо́тати ему́ подъ и́гомъ еди́нѣмъ.
От коне́цъ рѣ́къ еѳiо́пскихъ прiиму́ моля́щыя мя́, въ разсѣ́ян­ныхъ мо­и́хъ при­­несу́тъ же́ртвы мнѣ́.
Въ де́нь о́нъ не и́маши постыди́тися от­ всѣ́хъ начина́нiй тво­и́хъ, и́миже нече́­ст­вовалъ еси́ въ мя́: я́ко тогда́ от­иму́ от­ тебе́ укори́зны досажде́нiя тво­его́, и ктому́ не и́маши при­­ложи́ти велича́тися на горѣ́ святѣ́й мо­е́й.
И оста́влю въ тебѣ́ лю́ди кро́тки и смире́н­ны, и бу́дутъ благоговѣ́ти о и́мени Госпо́дни
оста́нцы Изра́илевы, и не сотворя́тъ непра́вды, и не воз­глаго́лютъ су́етныхъ, и не обря́щет­ся въ устѣ́хъ и́хъ язы́къ льсти́въ: зане́ ті́и пожиру́ютъ и угнѣздя́т­ся, и не бу́детъ устраша́яй и́хъ.
Ра́дуйся, дщи́ Сiо́нова, зѣло́, проповѣ́дуй, дщи́ Иерусали́мова, весели́ся и пре­украша́йся от­ всего́ се́рдца тво­его́, дщи́ Иерусали́мля:
отъ­я́тъ Госпо́дь непра́вды твоя́, изба́вилъ тя́ е́сть изъ руки́ вра́гъ тво­и́хъ: воцари́т­ся Госпо́дь посредѣ́ тебе́, и не у́зриши зла́ ктому́.
Во вре́мя о́но рече́тъ Госпо́дь Иерусали́му: дерза́й, Сiо́не, да не ослабѣ́ютъ ру́цѣ тво­и́.
Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ тебѣ́, си́льный спасе́тъ тя́, наведе́тъ на тя́ весе́лiе и обнови́тъ тя́ въ любви́ сво­е́й, и воз­весели́т­ся о тебѣ́ во украше́нiи, я́ко въ де́нь пра́здника.
И соберу́ сотре́ныя твоя́: го́ре, кто́ прiи́метъ на́нь поноше́нiе?
Се́, а́зъ сотворю́ въ тебѣ́ тебе́ ра́ди, глаго́летъ Госпо́дь, во вре́мя о́но: и спасу́ утисне́н­ную и от­ринове́н­ную прiиму́, и положу́ я́ въ похвале́нiе и имени́ты по все́й земли́.
И постыдя́т­ся во вре́мя о́но, егда́ добро́ ва́мъ сотворю́, и во вре́мя, егда́ прiиму́ вы́: зане́ да́мъ вы́ имени́ты и въ похвале́нiе во всѣ́хъ лю́дехъ земли́, внегда́ воз­враща́ти ми́ плѣне́нiе ва́­ше предъ ва́ми, глаго́летъ Госпо́дь.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов