Скрыть
12:6
12:7
12:9
12:14
12:15
12:17
12:19
12:23
12:25
12:26
Церковнославянский (рус)
Нетлѣ́н­ный бо Ду́хъ тво́й е́сть во всѣ́хъ.
Тѣ́мже заблужда́ющихъ пома́лу облича́еши, и въ ни́хже согрѣша́ютъ, воспомина́я учи́ши, да премѣни́в­шеся от­ зло́бы вѣ́руютъ въ тя́, Го́споди.
И дре́внихъ бо обита́телей земли́ святы́я тво­ея́ воз­ненави́дѣвъ,
ра́ди дѣя́нiй злы́хъ волшве́нiй, я́же творя́ху, и же́ртвъ непреподо́бныхъ,
и чадо­убі́йцъ неми́лостивыхъ, и утробоя́дцевъ человѣ́ческихъ пло́тей, и кровопі́йцевъ от­ среды́ святы́ни тво­ея́,
и роди́телей уби́в­шихъ ду́шы безпомо́щныя, восхотѣ́лъ еси́ погуби́ти рука́ми оте́цъ на́шихъ:
да досто́йное прiи́метъ преселе́нiе отроко́въ Бо́жiихъ, я́же у тебе́ всѣ́хъ дража́йшая земля́.
Но и си́хъ я́ко человѣ́ковъ пощади́лъ еси́, посла́лъ же еси́ предтеку́щыя во́ин­ства тво­его́ о́сы, я́ко да тѣ́хъ пома́лу истребя́тъ.
Не неси́ленъ еси́ во бра́ни покори́ти нечести́выхъ пра́веднымъ, или́ звѣ́ремъ свирѣ́пымъ, или́ сло́вомъ же́стокимъ до еди́наго потреби́ти:
судя́щь же пома́лу дава́лъ еси́ мѣ́сто покая́нiю, не невѣ́дяй, я́ко лука́въ ро́дъ и́хъ и есте́­с­т­вен­ная зло́ба и́хъ, и я́ко не премѣни́т­ся помышле́нiе и́хъ во вѣ́къ.
Сѣ́мя бо бѣ́ про́клято от­ нача́ла: ниже́ боя́йся кого́, от­пуще́нiе дая́лъ еси́ грѣхо́мъ и́хъ.
Кто́ бо рече́тъ [тебѣ́]: что́ сотвори́лъ еси́? Или́ кто́ ста́нетъ проти́ву суду́ тво­ему́? кто́ же истя́жетъ тя́ о язы́цѣхъ поги́бшихъ, и́хже ты́ сотвори́лъ еси́? или́ кто́ въ предста́тел­ст­во тебѣ́ прiи́детъ, от­мсти́тель на непра́ведныя человѣ́ки?
Нѣ́сть бо и́нъ Бо́гъ ра́звѣ тебе́, и́же ради́ши о всѣ́хъ, да пока́жеши, я́ко не непра́во суди́лъ еси́.
Ниже́ ца́рь, или́ мучи́тель проти́ву тебе́ воз­зрѣ́ти мо́жетъ, о и́хже погуби́лъ еси́.
Пра́веднъ же сы́й, пра́ведно вся́ управля́еши, недо́лжнаго же му́читися осуди́ти чу́ждо мни́ши тво­ея́ си́лы.
Крѣ́пость бо твоя́ пра́вды нача́ло и е́же надъ всѣ́ми твое́ Влады́че­с­т­во, всѣ́хъ щадѣ́ти твори́тъ.
Крѣ́пость бо показу́еши невѣ́ру­ю­щымъ о соверше́н­ствѣ си́лы, а въ вѣ́дущихъ де́рзость облича́еши.
Ты́ же Влады́че­ст­вуяй си́лою въ кро́тости су́диши и съ вели́кимъ щадѣ́нiемъ разсмотря́еши на́съ: съ тобо́ю бо е́сть, егда́ хо́щеши, е́же мощи́.
Научи́лъ же еси́ лю́ди твоя́ сицевы́ми дѣ́лы, я́ко подоба́етъ пра́ведному бы́ти человѣколю́бцу, и благонаде́жны сотвори́лъ еси́ Сы́ны твоя́, я́ко дае́ши о грѣсѣ́хъ покая́нiе.
А́ще бо враги́ отроко́въ тво­и́хъ и до́лжныхъ сме́рти съ толи́кимъ му́чилъ еси́ вня́тiемъ и щадѣ́нiемъ, дая́й времена́ и мѣ́сто, и́миже бы измѣни́лися от­ зло́бы:
съ коли́кимъ при­­лѣжа́нiемъ суди́лъ еси́ Сы́ны твоя́, и́хже отце́мъ кля́твы и завѣ́ты да́лъ еси́ благи́хъ обѣща́нiй.
На́съ у́бо наказу́я, враги́ на́шя тма́ми бiе́ши, да благосты́ню твою́ помышля́емъ судя́ще, суди́ми же ча́емъ ми́лости.
Отону́дуже и непра́ведныхъ, во безу́мiи пожи́в­шихъ живо́тъ, сво́й­с­т­вен­ными и́хъ ме́рзостьми му́чилъ еси́,
и́бо въ путе́хъ заблужде́нiя должа́е заблуди́ша, бо́ги мня́ще, я́же и во живо́тныхъ вра́жiихъ безче́стна, а́ки младе́нцы безу́мнiи прельсти́в­шеся.
Сего́ ра́ди я́ко отроко́мъ несмы́слен­нымъ су́дъ въ поруга́нiе посла́лъ еси́:
и́же поруга́ньми преще́нiя не наказа́в­шеся, досто́йна суда́ Бо́жiя иску́сятъ.
Въ ни́хже бо ті́и стра́ждуще негодова́ху, въ си́хъ, и́хже мня́ху бы́ти бо́ги, въ тѣ́хъ му́чими, ви́дяще его́же пре́жде от­мета́хуся зна́ти, 28Бо́га и́стин­наго позна́ша:
тѣ́мже и коне́цъ осужде́нiя прiи́де на ня́.
Синодальный
Нетленный Твой дух пребывает во всем.
Посему заблуждающихся Ты мало-помалу обличаешь и, напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в Тебя, Господи.
Так, возгнушавшись древними обитателями святой земли Твоей,
совершавшими ненавистные дела волхвований и нечестивые жертвоприношения,
и безжалостными убийцами детей, и на жертвенных пирах пожиравшими внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях,
и родителями, убивавшими беспомощные души, – Ты восхотел погубить их руками отцов наших,
дабы земля, драгоценнейшая всех у Тебя, приняла достойное население чад Божиих.
Но и их, как людей, Ты щадил, послав предтечами воинства Твоего шершней, дабы они мало-помалу истребляли их.
Хотя не невозможно было Тебе войною покорить нечестивых праведным, или истребить их страшными зверями, или грозным словом в один раз;
но Ты, мало-помалу наказывая их, давал место покаянию, зная, однако, что племя их негодное и зло их врожденное, и помышление их не изменится во веки.
Ибо семя их было проклятое от начала, и не из опасения перед кем-либо Ты допускал безнаказанность грехов их.
Ибо кто скажет: «что Ты сделал?» или кто противостанет суду Твоему? и кто обвинит Тебя в погублении народов, которых Ты сотворил? Или какой защитник придет к Тебе с ходатайством за неправедных людей?
Ибо кроме Тебя нет Бога, который имеет попечение о всех, чтобы доказывать Тебе, что Ты несправедливо судил.
Ни царь, ни властелин не в состоянии явиться к Тебе на глаза за тех, которых Ты погубил.
Будучи праведен, Ты всем управляешь праведно, почитая не свойственным Твоей силе осудить того, кто не заслуживает наказания.
Ибо сила Твоя есть начало правды, и то самое, что Ты господствуешь над всеми, располагает Тебя щадить всех.
Силу Твою Ты показываешь не верующим всемогуществу Твоему и в не признающих Тебя обличаешь дерзость;
но, обладая силою, Ты судишь снисходительно и управляешь нами с великою милостью, ибо могущество Твое всегда в Твоей воле.
Но такими делами Ты поучал народ Твой, что праведному должно быть человеколюбивым, и внушал сынам Твоим благую надежду, что Ты даешь время покаянию во грехах.
Ибо, если врагов сынам Твоим и повинных смерти Ты наказывал с таким снисхождением и пощадою, давая им время и побуждение освободиться от зла,
то с каким вниманием Ты судил сынов Твоих, которых отцам Ты дал клятвы и заветы благих обетований!
Итак, вразумляя нас, Ты наказываешь врагов наших тысячекратно, дабы мы, когда судим, помышляли о Твоей благости и, когда бываем судимы, ожидали помилования.
Посему-то и тех нечестивых, которые проводили жизнь в неразумии, Ты истязал собственными их мерзостями,
ибо они очень далеко уклонились на путях заблуждения, обманываясь подобно неразумным детям и почитая за богов тех из животных, которые и у врагов были презренными.
Посему, как неразумным детям, в посмеяние послал Ты им и наказание.
Но, не вразумившись обличительным посмеянием, они испытывали заслуженный суд Божий.
Ибо, что они сами терпели с досадою, то же увидев на тех, которых считали богами и чрез которых были наказываемы, они познали Бога истинного, Которого прежде отрекались знать;
посему и пришло на них окончательное осуждение.
τὸ γὰρ ἄφθαρτόν σου πνεῦμά ἐστιν ἐν πᾶσιν
διὸ τοὺς παρα­πίπτον­τας κατ᾿ ὀλίγον ἐλέγχεις καὶ ἐν οἷς ἁμαρτάνουσιν ὑπομιμνῄσκων νουθετεῖς ἵνα ἀπαλλαγέν­τες τῆς κακίας πιστεύ­σωσιν ἐπι­̀ σέ κύριε
καὶ γὰρ τοὺς πάλαι οἰκήτορας τῆς ἁγίας σου γῆς
μισήσας ἐπι­̀ τῷ ἔχθιστα πράσ­σειν ἔργα φαρμακειῶν καὶ τελετὰς ἀνοσίους
τέκνων τε φονὰς ἀνελεήμονας καὶ σπλαγχνοφάγον ἀνθρωπίνων σαρκῶν θοῖναν καὶ αἵμα­τος ἐκ μέσου μύστας θιάσου
καὶ αὐθέν­τας γονεῖς ψυχῶν ἀβοηθήτων ἐβουλήθης ἀπο­λέσαι δια­̀ χειρῶν πατέρων ἡμῶν
ἵνα ἀξίαν ἀπο­ικίαν δέξηται θεοῦ παίδων ἡ παρα­̀ σοὶ πασῶν τιμιωτάτη γῆ
ἀλλὰ καὶ τούτων ὡς ἀνθρώπων ἐφείσω ἀπέστειλάς τε προ­δρόμους τοῦ στρατοπέδου σου σφῆκας ἵνα αὐτοὺς κατα­̀ βραχὺ ἐξολεθρεύ­σωσιν
οὐκ ἀδυνατῶν ἐν παρα­τάξει ἀσεβεῖς δικαίοις ὑποχειρίους δοῦναι ἢ θηρίοις δεινοῖς ἢ λόγῳ ἀπο­τόμῳ ὑφ᾿ ἓν ἐκτρῖψαι
κρίνων δὲ κατα­̀ βραχὺ ἐδίδους τόπον μετανοίας οὐκ ἀγνοῶν ὅτι πονηρὰ ἡ γένεσις αὐτῶν καὶ ἔμφυτος ἡ κακία αὐτῶν καὶ ὅτι οὐ μὴ ἀλλαγῇ ὁ λογισμὸς αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα
σπέρμα γὰρ ἦν κατηραμένον ἀπ᾿ ἀρχῆς οὐδὲ εὐλαβούμενός τινα ἐφ᾿ οἷς ἡμάρτανον ἄδειαν ἐδίδους
τίς γὰρ ἐρεῖ τί ἐποίησας ἢ τίς ἀν­τιστή­σε­ται τῷ κρίματί σου τίς δὲ ἐγκαλέσει σοι κατα­̀ ἐθνῶν ἀπο­λωλότων ἃ σὺ ἐποίησας ἢ τίς εἰς κατα­́στασίν σοι ἐλεύ­­σε­ται ἔκδικος κατα­̀ ἀδίκων ἀνθρώπων
οὔτε γὰρ θεός ἐστιν πλη­̀ν σοῦ ᾧ μέλει περὶ πάν­των ἵνα δείξῃς ὅτι οὐκ ἀδίκως ἔκρινας
οὔτε βασιλεὺς ἢ τύραννος ἀν­τοφθαλμῆσαι δυνή­σε­ταί σοι περὶ ὧν ἐκόλασας
δίκαιος δὲ ὢν δικαίως τὰ πάν­τα διέπεις αὐτὸν τὸν μὴ ὀφείλον­τα κολασθῆναι κατα­δικάσαι ἀλλότριον ἡγού­με­νος τῆς σῆς δυνάμεως
ἡ γὰρ ἰσχύς σου δικαιοσύνης ἀρχή καὶ τὸ πάν­των σε δεσπόζειν πάν­των φείδεσθαί σε ποιεῖ
ἰσχὺν γὰρ ἐνδείκνυσαι ἀπιστού­με­νος ἐπι­̀ δυνάμεως τελειότητι καὶ ἐν τοῖς εἰδόσι τὸ θράσος ἐξελέγχεις
σὺ δὲ δεσπόζων ἰσχύος ἐν ἐπι­εικείᾳ κρίνεις καὶ μετὰ πολλῆς φειδοῦς διοικεῖς ἡμᾶς πάρεστιν γάρ σοι ὅταν θέλῃς τὸ δύνασθαι
ἐδίδαξας δέ σου τὸν λαὸν δια­̀ τῶν τοι­ούτων ἔργων ὅτι δεῖ τὸν δίκαιον εἶναι φιλάνθρωπον καὶ εὐέλπιδας ἐποίησας τοὺς υἱούς σου ὅτι διδοῖς ἐπι­̀ ἁμαρτήμασιν μετάνοιαν
εἰ γὰρ ἐχθροὺς παίδων σου καὶ ὀφειλο­μέ­νους θανάτῳ μετὰ τοσαύτης ἐτιμωρήσω προ­σοχῆς καὶ διέσεως δοὺς χρόνους καὶ τόπον δι᾿ ὧν ἀπαλλαγῶσι τῆς κακίας
μετὰ πόσης ἀκριβείας ἔκρινας τοὺς υἱούς σου ὧν τοῖς πατράσιν ὅρκους καὶ συν­θήκας ἔδωκας ἀγαθῶν ὑποσχέσεων
ἡμᾶς οὖν παιδεύ­ων τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν ἐν μυριότητι μαστιγοῖς ἵνα σου τὴν ἀγαθότητα μεριμνῶμεν κρίνον­τες κρινόμενοι δὲ προ­σδοκῶμεν ἔλεος
ὅθεν καὶ τοὺς ἐν ἀφροσύνῃ ζωῆς βιώσαν­τας ἀδίκως δια­̀ τῶν ἰδίων ἐβασάνισας βδελυγμάτων
καὶ γὰρ τῶν πλάνης ὁδῶν μακρότερον ἐπλανήθησαν θεοὺς ὑπολαμβάνον­τες τὰ καὶ ἐν ζῴοις τῶν αἰσχρῶν ἄτιμα νηπίων δίκην ἀφρόνων ψευσθέν­τες
δια­̀ τοῦτο ὡς παισὶν ἀλογίστοις τὴν κρίσιν εἰς ἐμπαιγμὸν ἔπεμψας
οἱ δὲ παιγνίοις ἐπι­τιμήσεως μὴ νουθετηθέν­τες ἀξίαν θεοῦ κρίσιν πειράσουσιν
ἐφ᾿ οἷς γὰρ αὐτοὶ πάσχον­τες ἠγανάκτουν ἐπι­̀ τούτοις οὓς ἐδόκουν θεούς ἐν αὐτοῖς κολαζόμενοι ἰδόν­τες ὃν πάλαι ἠρνοῦν­το εἰδέναι θεὸν ἐπέγνωσαν ἀληθῆ διὸ
καὶ τὸ τέρμα τῆς κατα­δίκης ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐπῆλθεν
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки