Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Соломона

 
 • Плы́ти па́ки кто́ помы́сливъ и сверѣ́пыя во́лны преходи́ти, нося́щаго его́ корабля́ тлѣ́н­нѣйшее дре́во при­­зыва́етъ:
 • о́ное бо жела́нiе при­­стяжа́нiй умы́сли, хитре́цъ же му́дростiю содѣ́ла:
 • тво́й же, о́тче, устроя́етъ про́мыслъ: я́ко да́лъ еси́ и въ мо́ри пу́ть и въ волна́хъ стезю́ крѣ́пкую,
 • показу́я, я́ко си́ленъ еси́ от­ вся́каго спасти́, а́ще и безъ худо́же­ст­ва кто́ взы́детъ.
 • Хо́щеши же, да не бу́дутъ пра́здна дѣла́ прему́дрости тво­ея́: сего́ ра́ди и малѣ́йшему дре́ву ввѣря́ютъ человѣ́цы ду́шы [своя́], и преходя́ще во́лны кораблеце́мъ изба́влени су́ть.
 • И от­ нача́ла бо, егда́ погиба́ху го́рдiи исполи́ни, упова́нiе мíра въ кораблецѣ́ избѣжа́в­шее, оста́ви вѣ́ку сѣ́мя рожде́нiя, руко́ю тво­е́ю устро́­ено.
 • Благослове́но бо дре́во, и́мже быва́етъ пра́вда.
 • Рукотворе́н­ное же про́клято е́сть, и сотвори́вый е́: я́ко о́въ у́бо содѣ́ла, сiе́ же тлѣ́н­ное бо́гомъ именова́ся.
 • Въ ра́внѣ бо ненави́дима су́ть Бо́гу и нече́­ст­вуяй, и нече́стiе его́:
 • и́бо сотворе́ное съ сотво́ршимъ му́чимо бу́детъ.
 • Сего́ ра́ди и во и́долѣхъ язы́ческихъ бу́детъ ка́знь, я́ко въ созда́нiи Бо́жiи въ ме́рзость сотворе́ни су́ть и въ собла́зны душа́мъ человѣ́ческимъ и въ сѣ́ть нога́мъ бу́ихъ.
 • Нача́ло бо блуже́нiя умышле́нiе и́доловъ: изобрѣ́тенiе же и́хъ тлѣ́нiе живота́.
 • Ниже́ бо бы́ша от­ нача́ла, ниже́ бу́дутъ во вѣ́ки:
 • тщесла́вiемъ бо человѣ́ческимъ внидо́ша въ мíръ, и сего́ ра́ди кра́токъ и́хъ коне́цъ вмѣни́ся.
 • Го́рькимъ бо пла́чемъ сѣ́туя оте́цъ ско́ро восхище́наго ча́да о́бразъ сотвори́въ, его́же тогда́ человѣ́ка ме́ртва, ны́нѣ я́ко бо́га почте́: и предаде́ подру́чнымъ та́йны и же́ртвы:
 • пото́мъ вре́менемъ воз­мо́гшiй нечести́вый обы́чай, а́ки зако́нъ храни́мь бы́сть, и мучи́телей повелѣ́нiемъ почита́ема бя́ху изва́ян­ная:
 • и́хже въ лице́ не могу́ще че­с­т­вова́ти человѣ́цы да́льнаго ра́ди обита́нiя, издале́ча лице́ изобрази́в­ше, я́вный о́бразъ почита́емаго царя́ сотвори́ша, я́ко да от­стоя́щаго а́ки бли́зъ су́щаго ласка́ютъ со при­­лѣжа́нiемъ.
 • Въ продолже́нiе же злоче́стiя и не разумѣ́ющихъ при­­ну́ди худо́жниково любо­че́стiе.
 • Се́й бо хотя́ угоди́ти держа́в­ст­ву­ю­щему, про­изведе́ хи́тростiю [сво­е́ю] подо́бiе на лу́чшее:
 • мно́же­с­т­во же человѣ́къ, при­­влече́но благообра́зiемъ дѣ́ла, пре́жде вма́лѣ че­с­т­вова́наго человѣ́ка ны́нѣ въ бо́га вмѣни́ша.
 • И сiе́ бы́сть житiю́ въ прельще́нiе, я́ко или́ злоключе́нiю, или́ мучи́тел­ст­ву послужи́в­ше человѣ́цы, несоо́бщно и́мя ка́менiю и древа́мъ обложи́ша.
 • Посе́мъ не дово́лно бѣ́ прельща́тися о Бо́жiи ра́зумѣ, но и въ вели́цѣй живу́ще безу́мiя бра́ни, толи́кая зла́я мíръ имену́ютъ.
 • И́бо или́ дѣто­убі́й­ст­вен­ныя же́ртвы, или́ сокрове́н­ныя та́йны, или́ неи́стовныя от­ ины́хъ зако́новъ пи́рше­ст­ва творя́ше,
 • ниже́ житiя́, ниже́ бра́ковъ чи́стыхъ еще́ храня́тъ: еди́нъ же друга́го или́ навѣ́томъ убива́етъ, или́ блудя́ оскорбля́етъ.
 • Вся́ же смѣ́шена су́ть, кро́вь и убі́й­ст­во, татьба́ и ле́сть, растлѣ́нiе, невѣ́р­ст­во, смяте́нiе, заклина́нiе, молва́ благи́хъ,
 • благода́ти забве́нiе, душа́мъ оскверне́нiе, рожде́нiю премѣне́нiе, бра́ковъ безчи́нiе, прелюбо­дѣя́нiе и студодѣя́нiе.
 • Недосто́йныхъ бо и́мене и́доловъ служе́нiе нача́ло вся́каго зла́, и вина́ и коне́цъ е́сть:
 • и́бо или́ веселя́щеся неи́стов­ст­вуютъ, или́ проро́че­ст­вуютъ ло́жная, или́ живу́тъ непра́веднѣ, или́ клену́т­ся ско́ро.
 • На безду́шныя бо и́долы надѣ́ющеся, злѣ́ клену́щеся казни́ми бы́ти не ча́ютъ.
 • За обоя́ же на ни́хъ прiи́детъ су́дъ: поне́же злѣ́ му́др­ст­воваша о Бо́зѣ, вне́млюще и́доломъ, и непра́ведно кля́шася ле́стiю, презрѣ́в­ше преподо́бiе.
 • Не бо́ си́ла клену́щихъ, но согрѣша́ющымъ су́дъ нахо́дитъ всегда́ на преступле́нiе непра́ведныхъ.
 • Еще: иной, собираясь плыть и переплывать свирепые волны, призывает на помощь дерево, слабейшее носящего его корабля;
 • ибо стремление к приобретениям выдумало оный, а художник искусно устроил,
 • но промысл Твой, Отец, управляет кораблем, ибо Ты дал и путь в море и безопасную стезю в волнах,
 • показывая, что Ты можешь от всего спасать, хотя бы кто отправлялся в море и без искусства.
 • Ты хочешь, чтобы не тщетны были дела Твоей премудрости; поэтому люди вверяют свою жизнь малейшему дереву и спасаются, проходя по волнам на ладье.
 • Ибо и вначале, когда погубляемы были гордые исполины, надежда мира, управленная Твоею рукою, прибегнув к кораблю, оставила миру семя рода.
 • Благословенно дерево, чрез которое бывает правда!
 • А это рукотворенное проклято и само, и сделавший его – за то, что сделал; а это тленное названо богом.
 • Ибо равно ненавистны Богу и нечестивец и нечестие его;
 • и сделанное вместе со сделавшим будет наказано.
 • Посему и на идолов языческих будет суд, так как они среди создания Божия сделались мерзостью, соблазном душ человеческих и сетью ногам неразумных.
 • Ибо вымысл идолов – начало блуда, и изобретение их – растление жизни.
 • Не было их вначале, и не во веки они будут.
 • Они вошли в мир по человеческому тщеславию, и потому близкий сужден им конец.
 • Отец, терзающийся горькою скорбью о рано умершем сыне, сделав изображение его, как уже мертвого человека, затем стал почитать его, как бога, и передал подвластным тайны и жертвоприношения.
 • Потом утвердившийся временем этот нечестивый обычай соблюдаем был, как закон, и по повелениям властителей изваяние почитаемо было, как божество.
 • Кого в лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства, того отдаленное лицо они изображали: делали видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему, как бы присутствующему.
 • К усилению же почитания и от незнающих поощряло тщание художника,
 • ибо он, желая, может быть, угодить властителю, постарался искусством сделать подобие покрасивее;
 • а народ, увлеченный красотою отделки, незадолго пред тем почитаемого, как человека, признал теперь божеством.
 • И это было соблазном для людей, потому что они, покоряясь или несчастью, или тиранству, несообщимое Имя прилагали к камням и деревам.
 • Потом не довольно было для них заблуждаться в познании о Боге, но они, живя в великой борьбе невежества, такое великое зло называют миром.
 • Совершая или детоубийственные жертвы, или скрытные тайны, или заимствованные от чужих обычаев неистовые пиршества,
 • они не берегут ни жизни, ни чистых браков, но один другого или коварством убивает, или прелюбодейством обижает.
 • Всеми же без различия обладают кровь и убийство, хищение и коварство, растление, вероломство, мятеж, клятвопреступление, расхищение имуществ,
 • забвение благодарности, осквернение душ, превращение полов, бесчиние браков, прелюбодеяние и распутство.
 • Служение идолам, недостойным именования, есть начало и причина, и конец всякого зла,
 • ибо они или веселясь неистовствуют, или прорицают ложь, или живут беззаконно, или скоро нарушают клятву.
 • Надеясь на бездушных идолов, они не думают быть наказанными за то, что несправедливо клянутся.
 • Но за то и другое придет на них осуждение, и за то, что нечестиво мыслили о Боге, обращаясь к идолам, и за то, что ложно клялись, коварно презирая святое.
 • Ибо не сила тех, которыми они клянутся, но суд над согрешающими следует всегда за преступлением неправедных.
 • πλοῦν τις πάλιν στελλό­με­νος καὶ ἄγρια μέλλων διοδεύ­ειν κύματα τοῦ φέρον­τος αὐτὸν πλοίου σαθρότερον ξύλον ἐπι­βοᾶται
 • ἐκεῖνο μὲν γὰρ ὄρεξις πορισμῶν ἐπενόησεν τεχνῖτις δὲ σοφία κατεσκεύ­ασεν
 • ἡ δὲ σή πάτερ δια­κυβερνᾷ προ­́νοια ὅτι ἔδωκας καὶ ἐν θαλάσ­σῃ ὁδὸν καὶ ἐν κύμασι τρίβον ἀσφαλῆ
 • δεικνὺς ὅτι δύνασαι ἐκ παν­τὸς σῴζειν ἵνα κἂν ἄνευ τέχνης τις ἐπι­βῇ
 • θέλεις δὲ μὴ ἀργὰ εἶναι τὰ τῆς σοφίας σου ἔργα δια­̀ τοῦτο καὶ ἐλαχίστῳ ξύλῳ πιστεύ­ουσιν ἄνθρωποι ψυχὰς καὶ διελθόν­τες κλύδωνα σχεδίᾳ διεσώθησαν
 • καὶ ἀρχῆς γὰρ ἀπο­λλυμένων ὑπερηφάνων γιγάν­των ἡ ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἐπι­̀ σχεδίας κατα­φυγοῦσα ἀπέλιπεν αἰῶνι σπέρμα γενέσεως τῇ σῇ κυβερνηθεῖσα χειρί
 • εὐλόγηται γὰρ ξύλον δι᾿ οὗ γίνεται δικαιοσύνη
 • τὸ χειροποίητον δέ ἐπι­κατα­́ρατον αὐτὸ καὶ ὁ ποιήσας αὐτό ὅτι ὁ μὲν ἠργάζετο τὸ δὲ φθαρτὸν θεὸς ὠνομάσθη
 • ἐν ἴσῳ γὰρ μισητὰ θεῷ καὶ ὁ ἀσεβῶν καὶ ἡ ἀσέβεια αὐτοῦ
 • καὶ γὰρ τὸ πραχθὲν σὺν τῷ δράσαν­τι κολασθή­σε­ται
 • δια­̀ τοῦτο καὶ ἐν εἰδώλοις ἐθνῶν ἐπι­σκοπὴ ἔσται ὅτι ἐν κτίσματι θεοῦ εἰς βδέλυγμα ἐγενήθησαν καὶ εἰς σκάνδαλα ψυχαῖς ἀνθρώπων καὶ εἰς παγίδα ποσὶν ἀφρόνων
 • ἀρχὴ γὰρ πορνείας ἐπι­́νοια εἰδώλων εὕρεσις δὲ αὐτῶν φθορὰ ζωῆς
 • οὔτε γὰρ ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς οὔτε εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται
 • κενοδοξίᾳ γὰρ ἀνθρώπων εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ δια­̀ τοῦτο σύν­τομον αὐτῶν τὸ τέλος ἐπενοήθη
 • ἀώρῳ γὰρ πένθει τρυχό­με­νος πατὴρ τοῦ ταχέως ἀφαιρεθέν­τος τέκνου εἰκόνα ποιήσας τόν ποτε νεκρὸν ἄνθρωπον νῦν ὡς θεὸν ἐτίμησεν καὶ παρέδωκεν τοῖς ὑποχειρίοις μυστήρια καὶ τελετάς
 • εἶτα ἐν χρόνῳ κρατυνθὲν τὸ ἀσεβὲς ἔθος ὡς νόμος ἐφυλάχθη
 • καὶ τυράννων ἐπι­ταγαῖς ἐθρησκεύ­ετο τὰ γλυπτά οὓς ἐν ὄψει μὴ δυνάμενοι τιμᾶν ἄνθρωποι δια­̀ τὸ μακρὰν οἰκεῖν τὴν πόρρωθεν ὄψιν ἀνατυπωσάμενοι ἐμφανῆ εἰκόνα τοῦ τιμω­μέ­νου βασιλέως ἐποίησαν ἵνα ὡς παρόν­τα τὸν ἀπό­ν­τα κολακεύ­ωσιν δια­̀ τῆς σπουδῆς
 • εἰς ἐπι­́τασιν δὲ θρησκείας καὶ τοὺς ἀγνοοῦν­τας ἡ τοῦ τεχνίτου προ­ετρέψατο φιλοτιμία
 • ὁ μὲν γὰρ τάχα κρατοῦν­τι βουλό­με­νος ἀρέσαι ἐξεβιάσατο τῇ τέχνῃ τὴν ὁμοι­ότητα ἐπι­̀ τὸ κάλλιον
 • τὸ δὲ πλῆ­θος ἐφελκόμενον δια­̀ τὸ εὔχαρι τῆς ἐργασίας τὸν προ­̀ ὀλίγου τιμηθέν­τα ἄνθρωπον νῦν σέβασμα ἐλογίσαν­το
 • καὶ τοῦτο ἐγένετο τῷ βίῳ εἰς ἔνεδρον ὅτι ἢ συμφορᾷ ἢ τυραννίδι δουλεύ­σαν­τες ἄνθρωποι τὸ ἀκοινώνητον ὄνομα λίθοις καὶ ξύλοις περιέθεσαν
 • εἶτ᾿ οὐκ ἤρκεσεν τὸ πλανᾶσθαι περὶ τὴν τοῦ θεοῦ γνῶσιν ἀλλὰ καὶ ἐν μεγά­λῳ ζῶν­τες ἀγνοίας πολέμῳ τὰ τοσαῦτα κακὰ εἰρήνην προ­σαγορεύ­ουσιν
 • ἢ γὰρ τεκνοφόνους τελετὰς ἢ κρύφια μυστήρια ἢ ἐμμανεῖς ἐξάλλων θεσμῶν κώμους ἄγον­τες
 • οὔτε βίους οὔτε γάμους καθαροὺς ἔτι φυλάσ­σουσιν ἕτερος δ᾿ ἕτερον ἢ λοχῶν ἀναιρεῖ ἢ νοθεύ­ων ὀδυνᾷ
 • πάν­τα δ᾿ ἐπι­μὶξ ἔχει αἷμα καὶ φόνος κλοπὴ καὶ δόλος φθορά ἀπιστία τάραχος ἐπι­ορκία
 • θόρυβος ἀγαθῶν χάριτος ἀμνηστία ψυχῶν μιασμός γενέσεως ἐναλλαγή γάμων ἀταξία μοιχεία καὶ ἀσέλγεια
 • ἡ γὰρ τῶν ἀνωνύμων εἰδώλων θρησκεία παν­τὸς ἀρχὴ κακοῦ καὶ αἰτία καὶ πέρας ἐστίν
 • ἢ γὰρ εὐφραινόμενοι μεμήνασιν ἢ προ­φητεύ­ουσιν ψευδῆ ἢ ζῶσιν ἀδίκως ἢ ἐπι­ορκοῦσιν ταχέως
 • ἀψύχοις γὰρ πεποιθότες εἰδώλοις κακῶς ὀμόσαν­τες ἀδικηθῆναι οὐ προ­σδέχον­ται
 • ἀμφότερα δὲ αὐτοὺς μετελεύ­­σε­ται τὰ δίκαια ὅτι κακῶς ἐφρόνησαν περὶ θεοῦ προ­σέχον­τες εἰδώλοις καὶ ἀδίκως ὤμοσαν ἐν δόλῳ κατα­φρονήσαν­τες ὁσιότητος
 • οὐ γὰρ ἡ τῶν ὀμνυμένων δύναμις ἀλλ᾿ ἡ τῶν ἁμαρτανόν­των δίκη ἐπεξέρχεται ἀεὶ τὴν τῶν ἀδίκων παρα­́βασιν