Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Соломона

 
 • Сего́ ра́ди от­ подо́бныхъ пострада́ша досто́йнѣ, и мно́же­с­т­вомъ звѣре́й казне́ни бы́ша.
 • Вмѣ́сто муче́нiя бла́го сотвори́лъ еси́ лю́демъ тво­и́мъ, въ похотѣ́нiе жела́нiя стра́н­ное вкуше́нiе, пи́щу угото́валъ еси́ кра́стели,
 • да о́ни у́бо вожделѣ́в­шiи пи́щи, показа́нiемъ по́сланыхъ, и от­ ну́жнаго хотѣ́нiя от­вратя́т­ся, сі́и же вма́лѣ ску́дни бы́в­ше, и стра́н­на при­­обща́т­ся вкуше́нiя.
 • Подоба́­ше бо на о́ныхъ у́бо неизбѣ́жнѣй нищетѣ́ наити́ мучи́тел­ст­ву­ю­щихъ, си́мъ же то́кмо показа́ти, ка́ко врази́ и́хъ му́чишася.
 • И́бо егда́ тѣ́мъ на́йде же́стокъ звѣре́й гнѣ́въ, и угрызе́ньми сверѣ́пыхъ истребля́хуся змие́въ,
 • но не до конца́ пребы́сть гнѣ́въ тво́й: въ наказа́нiе же вма́лѣ смуще́ни бы́ша, зна́менiе имѣ́юще спасе́нiя, на воспомина́нiе за́повѣди зако́на тво­его́:
 • обрати́выйся бо не [ве́щiю] зри́мою цѣля́шеся, но тобо́ю всѣ́хъ спаси́телемъ.
 • И въ се́мъ же показа́лъ еси́ враго́мъ на́шымъ, я́ко ты́ еси́ избавля́яй от­ вся́каго зла́:
 • тѣ́хъ бо акри́ды и му́хи поби́ша угрызе́нiемъ, и не обрѣ́теся цѣльба́ душа́мъ и́хъ, я́ко досто́йни бя́ху от­ таковы́хъ му́читися.
 • Сыно́въ же тво­и́хъ ниже́ ядови́тыхъ змие́въ зу́бы одолѣ́ша: ми́лость бо твоя́ при­­хожда́­ше и изцѣля́ше и́хъ.
 • Въ па́мять бо слове́съ тво­и́хъ бя́ху усѣ́чени и ско́ро изцѣля́хуся, да не во глубину́ впа́дше забве́нiя от­луча́т­ся тво­его́ благодѣя́нiя:
 • ниже́ бо зе́лiе, ниже́ обяза́нiе изцѣли́ и́хъ, но сло́во твое́, Го́споди, изцѣля́ющее вся́.
 • Ты́ бо живота́ и сме́рти вла́сть и́маши, и низво́диши да́же до вра́тъ а́да, и воз­во́диши.
 • Человѣ́къ же убива́етъ у́бо зло́бою сво­е́ю: изше́дшаго же ду́ха не воз­врати́тъ, ниже́ па́ки при­­зыва́етъ ду́шу взя́тую.
 • Тво­ея́ же руки́ избѣжа́ти невоз­мо́жно е́сть:
 • от­мета́ющiися бо тебе́ вѣ́дѣти нечести́вiи, въ крѣ́пости мы́шцы тво­ея́ бiе́ни бы́ша стра́н­ными дождьми́ и гра́дами, и бу́рями гони́ми неизбѣ́жно, и огне́мъ растаева́еми.
 • Пресла́вное бо, въ водѣ́ вся́ угаша́ющей мно́жае дѣ́й­ст­воваше о́гнь: спобо́рникъ бо е́сть мíръ о пра́ведныхъ.
 • Овогда́ бо у́бо укроща́­шеся пла́мень, да не сожже́тъ по́слан­ныхъ живо́тныхъ на нечести́выя: но сі́и зря́ще да вѣ́дятъ, я́ко от­ Бо́жiя суда́ стра́ждутъ гоне́нiе.
 • Овогда́ же и между́ водо́ю вы́ше си́лы о́гнен­ныя паля́ше, да беззако́н­ныя земли́ порожде́нiя растли́тъ.
 • Вмѣ́сто же си́хъ а́нгелскою пи́щею пита́лъ еси́ лю́ди твоя́, и угото́ванъ хлѣ́бъ съ небесе́ посла́лъ еси́ и́мъ безъ труда́, вся́кое услажде́нiе въ себѣ́ имѣ́ющь и ко вся́кому сли́чный вкуше́нiю.
 • Суще­с­т­во́ бо твое́ сла́дость твою́ ко сыно́мъ пока́зоваше, и угожда́я еди́наго ко­его́ждо во́ли, я́коже кто́ хотя́ше, превраща́­шеся.
 • Снѣ́гъ же и ле́дъ терпя́ху о́гнь и не растаява́ху: да увѣ́дятъ, я́ко плоды́ враго́въ истребля́ше о́гнь горя́щь во гра́дѣ и въ дожде́хъ блиста́ющь:
 • то́йже па́ки, да пита́ют­ся пра́веднiи, [о́гнь] и свою́ забы́ си́лу.
 • Творе́нiе бо, тебѣ́ творцу́ всѣ́хъ служа́щее, распростира́ет­ся на му́ку проти́ву непра́ведныхъ и легча́е твори́т­ся во благодѣя́нiе ра́ди на тя́ надѣ́ющихя.
 • Сего́ ра́ди и тогда́ во вся́ преобразу́емое всѣ́хъ корми́телницѣ благода́ти тво­е́й служа́­ше къ во́ли тре́бу­ю­щихъ:
 • да науча́т­ся сы́нове тво­и́, и́хже воз­люби́лъ еси́, Го́споди, я́ко не рожде́нiя плодо́въ пита́ютъ человѣ́ка, но сло́во твое́ тебѣ́ вѣ́ру­ю­щихъ соблюда́етъ.
 • Е́же бо огне́мъ нерастлѣ́но ско́ро от­ ма́лыя лучи́ со́лнечныя грѣ́емое растаява́­шеся:
 • да зна́емо бу́детъ [всѣ́мъ], я́ко подоба́етъ предвари́ти со́лнце на благодаре́нiе тебѣ́ и къ восто́ку свѣ́та тебѣ́ поклони́тися.
 • Неблагода́рнаго бо упова́нiе я́ко зи́мный и́ней раста́етъ, и излiе́т­ся я́ко вода́ неключи́ма.
 • Посему они достойно были наказаны чрез подобных животных и терзаемы множеством чудовищ.
 • Вместо такого наказания Ты благодетельствовал народу Твоему: в удовлетворение прихоти их Ты приготовил им в насыщение необычайную пищу – перепелов,
 • дабы те, мучимые голодом, по отвратительному виду насланных гадов, отказывали и необходимому позыву на пищу, а эти, кратковременно потерпев недостаток, вкусили необычайной пищи.
 • Ибо тех притеснителей должен был постигнуть неотвратимый недостаток, а этим только нужно было показать, как мучились враги их.
 • И тогда, как постигла их ужасная ярость зверей и они были истребляемы угрызениями коварных змиев, гнев Твой не продолжился до конца.
 • Но они были смущены на краткое время для вразумления, получив знамение спасения на воспоминание о заповеди закона Твоего,
 • ибо обращавшийся исцелялся не тем, на что взирал, но Тобою, Спасителем всех.
 • И этим Ты показал врагам нашим, что Ты – избавляющий от всякого зла:
 • ибо их убивали уязвления саранчи и мух, и не нашлось врачевства для души их, потому что они достойны были мучения от сих.
 • А сынов Твоих не одолели и зубы ядовитых змиев, ибо милость Твоя пришла на помощь и исцелила их.
 • Хотя они и были уязвляемы в напоминание им слов Твоих, но скоро были и исцеляемы, дабы, впав в глубокое забвение оных, не лишились Твоего благодеяния.
 • Не трава и не пластырь врачевали их, но Твое, Господи, всеисцеляющее слово.
 • Ты имеешь власть жизни и смерти и низводишь до врат ада и возводишь.
 • Человек по злобе своей убивает, но не может возвратить исшедшего духа и не может призвать взятой души.
 • А Твоей руки невозможно избежать,
 • ибо нечестивые, отрекшиеся познать Тебя, наказаны силою мышцы Твоей, быв преследуемы необыкновенными дождями, градами и неотвратимыми бурями и истребляемы огнем.
 • Но самое чудное было то, что огонь сильнее оказывал действие в воде, все погашающей, ибо самый мир есть поборник за праведных.
 • Иногда пламя укрощалось, чтобы не сжечь животных, посланных на нечестивых, и чтобы они, видя это, познали, что преследуются судом Божиим.
 • А иногда и среди воды жгло сильнее огня, дабы истребить произведения земли неправедной.
 • Вместо того народ Твой Ты питал пищею ангельскою и послал им, нетрудящимся, с неба готовый хлеб, имевший всякую приятность по вкусу каждого.
 • Ибо свойство пищи Твоей показывало Твою любовь к детям и в удовлетворение желания вкушающего изменялось по вкусу каждого.
 • А снег и лед выдерживали огонь и не таяли, дабы они знали, что огонь, горящий в граде и блистающий в дождях, истреблял плоды врагов.
 • Но тот же огонь, дабы напитались праведные, терял свою силу.
 • Ибо тварь, служа Тебе, Творцу, устремляется к наказанию нечестивых и утихает для благодеяния верующим в Тебя.
 • Посему и тогда она, изменяясь во всё, повиновалась Твоей благодати, питающей всех, по желанию нуждающихся,
 • дабы сыны Твои, которых Ты, Господи, возлюбил, познали, что не роды плодов питают человека, но слово Твое сохраняет верующих в Тебя.
 • Ибо неповреждаемое огнем, будучи согреваемо слабым солнечным лучом, тотчас растаявало,
 • дабы известно было, что должно предупреждать солнце благодарением Тебе и обращаться к Тебе на восток света.
 • Ибо надежда неблагодарного растает, как зимний иней, и выльется, как негодная вода.
 • δια­̀ τοῦτο δι᾿ ὁμοίων ἐκολάσθησαν ἀξίως καὶ δια­̀ πλή­θους κνωδάλων ἐβασανίσθησαν
 • ἀνθ᾿ ἧς κολάσεως εὐεργετήσας τὸν λαόν σου εἰς ἐπι­θυμίαν ὀρέξεως ξένην γεῦσιν τροφὴν ἡτοίμασας ὀρτυγομήτραν
 • ἵνα ἐκεῖνοι μὲν ἐπι­θυμοῦν­τες τροφὴν δια­̀ τὴν εἰδέχθειαν τῶν ἐπαπεσταλμένων καὶ τὴν ἀναγκαίαν ὄρεξιν ἀπο­στρέφων­ται αὐτοὶ δὲ ἐπ᾿ ὀλίγον ἐνδεεῖς γενόμενοι καὶ ξένης μετάσχωσι γεύ­σεως
 • ἔδει γὰρ ἐκείνοις μὲν ἀπαρα­ίτητον ἔνδειαν ἐπελθεῖν τυραννοῦσιν τούτοις δὲ μόνον δειχθῆναι πῶς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν ἐβασανίζον­το
 • καὶ γὰρ ὅτε αὐτοῖς δεινὸς ἐπῆλθεν θηρίων θυμὸς δήγμασίν τε σκολιῶν διεφθείρον­το ὄφεων οὐ μέχρι τέλους ἔμεινεν ἡ ὀργή σου
 • εἰς νουθεσίαν δὲ προ­̀ς ὀλίγον ἐταράχθησαν σύμβολον ἔχον­τες σωτηρίας εἰς ἀνάμνησιν ἐν­τολῆς νόμου σου
 • ὁ γὰρ ἐπι­στραφεὶς οὐ δια­̀ τὸ θεωρούμενον ἐσῴζετο ἀλλὰ δια­̀ σὲ τὸν πάν­των σωτῆρα
 • καὶ ἐν τούτῳ δὲ ἔπεισας τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν ὅτι σὺ εἶ ὁ ῥυό­με­νος ἐκ παν­τὸς κακοῦ
 • οὓς μὲν γὰρ ἀκρίδων καὶ μυιῶν ἀπέκτεινεν δήγματα καὶ οὐχ εὑρέθη ἴαμα τῇ ψυχῇ αὐτῶν ὅτι ἄξιοι ἦσαν ὑπὸ τοι­ούτων κολασθῆναι
 • τοὺς δὲ υἱούς σου οὐδὲ ἰοβόλων δρακόν­των ἐνίκησαν ὀδόν­τες τὸ ἔλεος γάρ σου ἀν­τιπαρῆλθεν καὶ ἰάσατο αὐτούς
 • εἰς γὰρ ὑπόμνησιν τῶν λογίων σου ἐνεκεν­τρίζον­το καὶ ὀξέως διεσῴζον­το ἵνα μὴ εἰς βαθεῖαν ἐμπεσόν­τες λήθην ἀπερίσπαστοι γένων­ται τῆς σῆς εὐεργεσίας
 • καὶ γὰρ οὔτε βοτάνη οὔτε μάλαγμα ἐθεράπευσεν αὐτούς ἀλλὰ ὁ σός κύριε λόγος ὁ πάν­τας ἰώ­με­νος
 • σὺ γὰρ ζωῆς καὶ θανάτου ἐξουσίαν ἔχεις καὶ κατα­́γεις εἰς πύλας ᾅδου καὶ ἀνάγεις
 • ἄνθρωπος δὲ ἀπο­κτέννει μὲν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ ἐξελθὸν δὲ πνεῦμα οὐκ ἀναστρέφει οὐδὲ ἀναλύει ψυχὴν παρα­λημφθεῖσαν
 • τὴν δὲ σὴν χεῖρα φυγεῖν ἀδύνατόν ἐστιν
 • ἀρνούμενοι γάρ σε εἰδέναι ἀσεβεῖς ἐν ἰσχύι βραχίονός σου ἐμαστιγώθησαν ξένοις ὑετοῖς καὶ χαλάζαις καὶ ὄμβροις διωκόμενοι ἀπαρα­ιτήτοις καὶ πυρὶ κατα­ναλισκόμενοι
 • τὸ γὰρ παρα­δοξότατον ἐν τῷ πάν­τα σβεννύν­τι ὕδατι πλεῖον ἐνήργει τὸ πῦρ ὑπέρμαχος γὰρ ὁ κόσμος ἐστὶν δικαίων
 • ποτὲ μὲν γὰρ ἡμεροῦτο φλόξ ἵνα μὴ κατα­φλέξῃ τὰ ἐπ᾿ ἀσεβεῖς ἀπεσταλμένα ζῷα ἀλλ᾿ αὐτοὶ βλέπον­τες εἰδῶσιν ὅτι θεοῦ κρίσει ἐλαύνον­ται
 • ποτὲ δὲ καὶ μεταξὺ ὕδα­τος ὑπὲρ τὴν πυρὸς δύναμιν φλέγει ἵνα ἀδίκου γῆς γενήματα δια­φθείρῃ
 • ἀνθ᾿ ὧν ἀγγέλων τροφὴν ἐψώμισας τὸν λαόν σου καὶ ἕτοιμον ἄρτον ἀπ᾿ οὐρανοῦ παρέσχες αὐτοῖς ἀκοπιάτως πᾶσαν ἡδονὴν ἰσχύον­τα καὶ προ­̀ς πᾶσαν ἁρμόνιον γεῦσιν
 • ἡ μὲν γὰρ ὑπόστασίς σου τὴν σὴν προ­̀ς τέκνα ἐνεφάνιζεν γλυκύτητα τῇ δὲ τοῦ προ­σφερο­μέ­νου ἐπι­θυμίᾳ ὑπηρετῶν προ­̀ς ὅ τις ἐβούλετο μετεκιρνᾶτο
 • χιὼν δὲ καὶ κρύσταλλος ὑπέμεινε πῦρ καὶ οὐκ ἐτήκετο ἵνα γνῶσιν ὅτι τοὺς τῶν ἐχθρῶν καρποὺς κατέφθειρε πῦρ φλεγόμενον ἐν τῇ χαλάζῃ καὶ ἐν τοῖς ὑετοῖς δια­στράπτον
 • τοῦτο πάλιν δ᾿ ἵνα τραφῶσιν δίκαιοι καὶ τῆς ἰδίας ἐπι­λέλησται δυνάμεως
 • ἡ γὰρ κτίσις σοὶ τῷ ποιήσαν­τι ὑπηρετοῦσα ἐπι­τείνεται εἰς κόλασιν κατα­̀ τῶν ἀδίκων καὶ ἀνίεται εἰς εὐεργεσίαν ὑπὲρ τῶν ἐπι­̀ σοὶ πεποιθότων
 • δια­̀ τοῦτο καὶ τότε εἰς πάν­τα μεταλλευομένη τῇ παν­τοτρόφῳ σου δωρεᾷ ὑπηρέτει προ­̀ς τὴν τῶν δεομένων θέλησιν
 • ἵνα μάθωσιν οἱ υἱοί σου οὓς ἠγάπησας κύριε ὅτι οὐχ αἱ γενέσεις τῶν καρπῶν τρέφουσιν ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸ ῥῆμά σου τοὺς σοὶ πιστεύ­ον­τας δια­τηρεῖ
 • τὸ γὰρ ὑπὸ πυρὸς μὴ φθειρόμενον ἁπλῶς ὑπὸ βραχείας ἀκτῖνος ἡλίου θερμαινόμενον ἐτήκετο
 • ὅπως γνωστὸν ᾖ ὅτι δεῖ φθάνειν τὸν ἥλιον ἐπ᾿ εὐχαριστίαν σου καὶ προ­̀ς ἀνατολὴν φωτὸς ἐν­τυγχάνειν σοι
 • ἀχαρίστου γὰρ ἐλπὶς ὡς χειμέριος πάχνη τακή­σε­ται καὶ ῥυή­σε­ται ὡς ὕδωρ ἄχρηστον