Скрыть

Книга Премудрости Соломона, гл1-9

Толкования главы
Толкования главы
1:15
8:1
8:3
8:4
8:6
8:7
8:10
8:13
8:15
8:16
8:17
8:20
9:1
см.: Ин.1:3;
9:3
9:6
9:10
9:12
9:14
9:18
9:19
Церковнославянский (рус)
Возлюби́те пра́вду, судя́щiи зе́млю: му́др­ст­вуйте о Го́сподѣ въ благосты́ни и въ простотѣ́ се́рдца взыщи́те его́:
я́ко обрѣта́ет­ся не искуша́ющымъ его́, явля́ет­ся же не невѣ́ру­ю­щымъ ему́.
Стропти́вая бо помышле́нiя от­луча́ютъ от­ Бо́га: искуша́емая си́ла облича́етъ безу́мныхъ.
Я́ко въ злохудо́жну ду́шу не вни́детъ прему́дрость, ниже́ обита́етъ въ тѣлеси́ пови́н­нѣмъ грѣху́:
святы́й бо Ду́хъ наказа́нiя от­бѣжи́тъ льсти́ва и отъ­и́мет­ся от­ помышле́нiй неразу́мныхъ и обличи́т­ся от­ находя́щiя непра́вды.
Человѣко­люби́въ бо ду́хъ прему́дрости и не обезвини́тъ ху́льника от­ усте́нъ его́: я́ко вну́трен­нихъ его́ свидѣ́тель е́сть Бо́гъ и се́рдца его́ испыта́тель и́стиненъ и язы́ка слы́шатель:
я́ко Ду́хъ Госпо́день испо́лни вселе́н­ную, и содержа́й вся́ ра́зумъ и́мать гла́са.
Сего́ ра́ди вѣща́яй непра́ведная никто́же утаи́т­ся, и не ми́мо и́детъ его́ облича́ющь су́дъ.
Въ совѣ́тѣхъ бо нечести́ваго истяза́нiе бу́детъ, слове́съ же его́ слы́шанiе ко Го́споду прiи́детъ во обличе́нiе беззако́нiй его́:
я́ко у́хо рве́нiя слы́шитъ вся́, и молва́ ропта́нiй не кры́ет­ся.
Храни́теся у́бо от­ ропта́нiя неполе́зна и от­ оболга́нiя щади́те язы́къ: я́ко вѣща́нiе та́йное тще́ не пре́йдетъ, уста́ же лжу́щая убива́ютъ ду́шу.
Не вожделѣ́йте сме́рти въ заблужде́нiи живота́ ва́­шего, ниже́ при­­влека́йте поги́бели дѣла́ми ру́къ ва́шихъ:
я́ко Бо́гъ сме́рти не сотвори́, ни весели́т­ся о поги́бели живы́хъ.
Созда́ бо во е́же бы́ти всѣ́мъ, и спаси́телны бытiя́ мíра, ни бо́ е́сть въ ни́хъ врачева́нiя губи́телнаго, ниже́ а́ду ца́р­ст­вiя на земли́.
Пра́вда бо безсме́ртна е́сть: [непра́вда же сме́рти снабдѣ́нiе:]
нечести́вiи же рука́ма и словесы́ при­­зва́ша ю́, други́ню вмѣни́ша ю́ и иста́яша, и завѣ́тъ положи́ша съ не́ю, я́ко досто́йни су́ть о́ноя ча́сти бы́ти.
Досяза́етъ же от­ конца́ да́же до конца́ крѣ́пко и управля́етъ вся́ бла́го.
Сiю́ воз­люби́хъ и по­иска́хъ от­ ю́ности мо­ея́, и взыска́хъ невѣ́сту при­­вести́ себѣ́, и люби́тель бы́хъ красоты́ ея́.
Благоро́д­ст­во сла́витъ сожи́тiе Бо́жiе иму́щи, и всѣ́хъ Влады́ка воз­люби́ ю́:
таи́бница бо е́сть Бо́жiя хи́трости и обрѣта́телница дѣ́лъ его́.
И а́ще бога́т­ст­во е́сть вожделѣ́н­ное при­тяжа́нiе въ животѣ́, что́ прему́дрости богатѣ́йше, е́юже дѣ́лают­ся вся́?
А́ще же ра́зумъ дѣ́лаетъ, кто́ ея́ от­ су́щихъ лу́чшiй худо́жникъ е́сть?
И а́ще пра́вду лю́битъ кто́, труды́ ея́ су́ть добродѣ́тели: цѣлому́дрiю бо и ра́зуму учи́тъ, пра́вдѣ и му́же­ст­ву, и́хже потре́бнѣе ничто́же е́сть въ житiи́ человѣ́комъ.
А́ще же и мно́гаго иску́с­ст­ва жела́етъ кто́, вѣ́сть дре́вняя и бы́ти хотя́щая разсмотря́етъ: свѣ́сть изви́тiя слове́съ и разрѣше́нiя гада́нiй, зна́менiя и чудеса́ проразумѣва́етъ и сбытiя́ време́нъ и лѣ́тъ.
Суди́хъ у́бо сiю́ при­­вести́ мнѣ́ къ сожи́тiю, вѣ́дый, я́ко бу́детъ ми́ совѣ́тница благи́хъ и утѣше́нiе попече́нiй и печа́ли.
Имѣ́ти бу́ду ра́ди ея́ сла́ву въ наро́дѣхъ и че́сть предъ ста́рцы, ю́нъ сы́й:
о́стръ обря́щуся въ судѣ́, и ли́ца си́льныхъ удивя́т­ся мнѣ́:
молча́щу ми́ потерпя́тъ и вѣща́ющу ми́ и́мутъ внима́ти, и глаго́лющу ми́ о мно́зѣ, ру́ку положа́тъ на уста́ своя́.
Сея́ ра́ди прiиму́ безсме́ртiе и па́мять вѣ́чную су́щымъ по мнѣ́ оста́влю:
упра́влю лю́ди, и язы́цы покоря́т­ся ми́:
убоя́т­ся мене́ слы́шав­шiи мучи́телiе стра́шнiи: во мно́же­ст­вѣ явлю́ся бла́гъ и въ бра́ни крѣ́покъ.
Вше́дъ въ до́мъ мо́й упоко́юся съ не́ю: не бо́ и́мать го́рести сообще́нiе ея́, ни болѣ́зни сожи́тiе тоя́, но весе́лiе и ра́дость.
Сiя́ помы́сливъ во мнѣ́, печа́хся въ се́рдцы мо­е́мъ, я́ко безсме́ртiе е́сть въ сро́д­ст­вѣ прему́дрости,
и въ содруже́нiи ея́ услажде́нiе бла́го, и въ трудѣ́хъ руку́ ея́ бога́т­ст­во безъ оскудѣ́нiя, и въ сообуче́нiи бесѣ́ды ея́ ра́зумъ, и благосла́вiе въ при­­обще́нiи слове́съ ея́, обхожда́хъ и́шущь, да воспрiиму́ ю́ въ себе́.
О́трокъ же бѣ́хъ остро­у́менъ, ду́шу же получи́хъ бла́гу:
па́че же бла́гъ сы́й прiидо́хъ въ тѣ́ло нескве́рно.
Позна́въ же, я́ко не и́нако одержу́, а́ще не Бо́гъ да́стъ, и сiе́ же бѣ́ ра́зума, е́же вѣ́дѣти, чiя́ е́сть благода́ть, прiидо́хъ ко Го́споду и моли́хся ему́, и реко́хъ от­ всего́ се́рдца мо­его́:
Бо́же отце́въ и Го́споди ми́лости тво­ея́, сотвори́вый вся́ сло́вомъ тво­и́мъ
и прему́дростiю тво­е́ю устро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ сотворе́н­ными от­ тебе́ тва́рьми,
и да управля́етъ мíръ въ преподо́бiи и пра́вдѣ, и въ правотѣ́ души́ су́дъ да су́дитъ:
да́ждь мнѣ́ тво­и́мъ престо́ломъ при­­сѣдя́щую прему́дрость и не от­ри́ни мене́ от­ о́трокъ тво­и́хъ:
я́ко а́зъ ра́бъ тво́й и сы́нъ рабы́ни тво­ея́, человѣ́къ не́мощенъ и маловре́мененъ и ума́ленъ въ ра́зумѣ суда́ и зако́новъ.
А́ще бо кто́ бу́детъ и соверше́нъ въ сынѣ́хъ человѣ́ческихъ, от­су́т­ст­ву­ю­щей тво­е́й прему́дрости, ни во что́же вмѣни́т­ся.
Ты́ избра́лъ мя́ еси́ царя́ лю́демъ тво­и́мъ и судiю́ сыно́мъ тво­и́мъ и дще́ремъ,
и ре́клъ ми́ еси́ созда́ти хра́мъ въ горѣ́ святѣ́й тво­е́й и во гра́дѣ обита́нiя тво­его́ олта́рь, подо́бiемъ ски́нiи [тво­ея́] святы́я, ю́же предугото́валъ еси́ от­ нача́ла.
И съ тобо́ю прему́дрость вѣ́дущая дѣла́ твоя́ и при­­су́т­ст­ву­ю­щая тогда́, егда́ мíръ твори́лъ еси́, и вѣ́дущая, что́ е́сть уго́дно предъ очи́ма тво­и́ма и что́ пра́во въ за́повѣдехъ тво­и́хъ:
посли́ ю́ съ небе́съ святы́хъ и от­ престо́ла сла́вы тво­ея́ посли́ ю́: да су́щи со мно́ю труди́т­ся, и увѣ́мъ, что́ благо­уго́дно е́сть предъ тобо́ю:
вѣ́сть бо она́ вся́ и разумѣ́етъ, и наста́витъ мя́ въ дѣ́лѣхъ мо­и́хъ цѣлому́дрен­нѣ и сохрани́тъ мя́ во сла́вѣ сво­е́й:
и бу́дутъ прiя́тна дѣла́ моя́, и разсужду́ лю́ди твоя́ пра́веднѣ, и бу́ду досто́инъ престо́ловъ отца́ мо­его́.
Кто́ бо от­ человѣ́къ позна́етъ совѣ́тъ Бо́жiй? или́ кто́ помы́слитъ, что́ хо́щетъ Бо́гъ?
Помышле́нiя бо сме́ртныхъ боязли́ва, и погрѣши́телна умышле́нiя на́ша:
тѣ́ло бо тлѣ́н­ное отягоща́етъ ду́шу, и земно́е жили́ще обременя́етъ у́мъ многопопечи́теленъ.
И едва́ разумѣва́емъ, я́же на земли́, и я́же въ рука́хъ обрѣта́емъ со трудо́мъ: а я́же на небесѣ́хъ, кто́ изслѣ́ди?
Во́лю же твою́ кто́ позна́, а́ще бы не ты́ да́лъ еси́ прему́дрость и посла́лъ еси́ Ду́ха свята́го тво­его́ от­ высоты́?
И та́ко испра́вишася стези́ су́щихъ на земли́, и я́же тебѣ́ уго́дна, научи́шася человѣ́цы
и прему́дростiю спасо́шася.
Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе, и в простоте сердца ищите Его,
ибо Он обретается неискушающими Его и является не неверующим Ему.
Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличит безумных.
В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху,
ибо святый Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований, и устыдится приближающейся неправды.
Человеколюбивый дух – премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств его и истинный зритель сердца его, и слышатель языка его.
Дух Господа наполняет вселенную и, как все объемлющий, знает всякое слово.
Посему никто, говорящий неправду, не утаится, и не минет его обличающий суд.
Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова́ его взойдут к Господу в обличение беззаконий его;
потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется.
Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу.
Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших.
Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих,
ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле.
Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть:
нечестивые привлекли ее и руками и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием.
Она быстро распростирается от одного конца до другого и все устрояет на пользу.
Я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее.
Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и Владыка всех возлюбил ее:
она таинница ума Божия и избирательница дел Его.
Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то что богаче премудрости, которая все делает?
Если же благоразумие делает многое, то какой художник лучше ее?
Если кто любит праведность, – плоды ее суть добродетели: она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни.
Если кто желает большой опытности, мудрость знает давнопрошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешение загадок, предузнает знамения и чудеса и последствия лет и времен.
Посему я рассудил принять ее в сожитие с собою, зная, что она будет мне советницею на доброе и утешеньем в заботах и печали.
Через нее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшими, будучи юношею;
окажусь проницательным в суде, и в глазах сильных заслужу удивление.
Когда я буду молчать, они будут ожидать, и когда начну говорить, будут внимать, и когда продлю беседу, положат руку на уста свои.
Чрез нее я достигну бессмертия и оставлю вечную память будущим после меня.
Я буду управлять народами, и племена покорятся мне;
убоятся меня, когда услышат обо мне страшные тираны; в народе явлюсь добрым и на войне мужественным.
Войдя в дом свой, я успокоюсь ею, ибо в обращении ее нет суровости, ни в сожитии с нею скорби, но веселие и радость.
Размышляя о сем сам в себе и обдумывая в сердце своем, что в родстве с премудростью – бессмертие,
и в дружестве с нею – благое наслаждение, и в трудах рук ее – богатство неоскудевающее, и в собеседовании с нею – разум, и в общении слов ее – добрая слава, – я ходил и искал, как бы мне взять ее себе.
Я был отрок даровитый и душу получил добрую;
притом, будучи добрым, я вошел и в тело чистое.
Познав же, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует Бог, – и что уже было делом разума, чтобы познать, чей этот дар, – я обратился к Господу и молился Ему, и говорил от всего сердца моего:
Боже отцов и Господи милости, сотворивший все словом Твоим
и премудростию Твоею устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями
и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд!
Даруй мне приседящую престолу Твоему премудрость и не отринь меня от отроков Твоих,
ибо я раб Твой и сын рабы Твоей, человек немощный и кратковременный и слабый в разумении суда и законов.
Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без Твоей премудрости он будет признан за ничто.
Ты избрал меня царем народа Твоего и судьею сынов Твоих и дщерей;
Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе Твоей и алтарь в городе обитания Твоего, по подобию святой скинии, которую Ты предуготовил от начала.
С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими и что право по заповедям Твоим:
ниспошли ее от святых небес и от престола славы Твоей ниспошли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред Тобою;
ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих, и сохранит меня в своей славе;
и дела мои будут благоприятны, и буду судить народ Твой справедливо, и буду достойным престола отца моего.
Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или кто может уразуметь, что угодно Господу?
Помышления смертных нетверды, и мысли наши ошибочны,
ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум.
Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах – кто исследовал?
Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святаго Твоего Духа?
И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно Тебе,
и спаслись премудростью.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов