Скрыть
3:18
Глава 4 
4:5
4:6
4:8
4:13
4:16
4:17
Церковнославянский (рус)
Пра́ведныхъ же ду́ши въ руцѣ́ Бо́жiей, и не при­­ко́снет­ся и́хъ му́ка.
Непщева́ни бы́ша во о́чiю безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́нiе исхо́дъ и́хъ,
и е́же от­ на́съ ше́­ст­вiе сокруше́нiе: они́ же су́ть въ ми́рѣ.
И́бо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ а́ще и му́ку прiи́мутъ, упова́нiе и́хъ безсме́ртiя испо́лнено:
и вма́лѣ нака́зани бы́в­ше, вели́кими благодѣ́тел­ст­вовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ и́хъ и обрѣ́те и́хъ досто́йны себѣ́:
я́ко зла́то въ горни́лѣ искуси́ и́хъ, и я́ко всепло́дiе же́ртвен­ное прiя́тъ я́.
И во вре́мя посѣще́нiя и́хъ воз­сiя́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блiю потеку́тъ:
су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́т­ся въ ни́хъ Госпо́дь во вѣ́ки.
Надѣ́ющiися на́нь уразумѣ́ютъ и́стину, и вѣ́рнiи въ любви́ пребу́дутъ ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ его́ и посѣще́нiе во избра́н­ныхъ его́.
Нечести́вiи же, я́ко помы́слиша, прiи́мутъ запреще́нiе, и́же неради́в­шiи о пра́веднѣмъ и от­ Го́спода от­ступи́в­ше.
Прему́дрость бо и наказа́нiе уничижа́яй окая́ненъ, и пра́здно упова́нiе и́хъ, и труды́ безпло́дны, и неключи́ма дѣла́ и́хъ:
жены́ и́хъ безу́мны и лука́ва ча́да и́хъ, про́клято рожде́нiе и́хъ.
Я́ко блаже́на е́сть непло́ды неоскверне́ная, я́же не позна́ ло́жа во грѣсѣ́, имѣ́ти бу́детъ пло́дъ въ посѣще́нiи ду́шъ:
и евну́хъ, и́же не содѣ́ла въ руку́ [свое́ю] беззако́нiя, ниже́ помы́сли на Го́спода лука́вая, да́ст­ся бо ему́ вѣ́ры благода́ть избра́н­на и жре́бiй во хра́мѣ Госпо́дни уго́днѣйшiй.
Благи́хъ бо трудо́въ пло́дъ благосла́венъ, и не от­па́да­ю­щь ко́рень ра́зума.
Ча́да же прелюбо­дѣ́евъ несоверше́на бу́дутъ, и от­ законопресту́пнаго ло́жа сѣ́мя изче́знетъ:
а́ще бо долгоживо́тни бу́дутъ, ни во что́же вмѣня́т­ся, и безче́стна на послѣ́докъ ста́рость и́хъ:
а́ще же ско́ро сконча́ют­ся, не бу́дутъ имѣ́ти упова́нiя, ниже́ въ де́нь суда́ утѣше́нiя:
ро́да бо непра́веднаго лю́тая оконча́нiя.
Лу́чше безча́д­ст­во со добродѣ́телiю: безсме́ртiе бо е́сть въ па́мяти ея́, я́ко и предъ Бо́гомъ позна́ет­ся и предъ человѣ́ки:
при­­су́щую бо подража́ютъ ю́ и жела́ютъ от­ше́дшiя, и въ вѣ́цѣ вѣнцено́сно чти́т­ся нескве́рныхъ по́двиговъ бра́нь одолѣ́в­ши.
Многопло́дно же нечести́выхъ мно́же­с­т­во неключи́мо бу́детъ, и прелюбо­дѣ́йная насажде́нiя не даду́тъ коре́нiя въ глубину́, ниже́ крѣ́пко стоя́нiе сотворя́тъ:
а́ще бо и вѣ́тви на вре́мя процвѣту́тъ, не крѣ́пко воз­ше́дше от­ вѣ́тра поколе́блют­ся и от­ зѣ́лныхъ вѣ́тровъ искореня́т­ся:
сокруша́т­ся вѣ́тви несоверше́н­ны, и пло́дъ и́хъ неключи́мь, оско́менъ въ снѣ́дь, и ни во что́ потре́бенъ.
От беззако́н­ныхъ бо сно́въ ча́да ражда́емая свидѣ́телiе су́ть лука́в­ст­вiя на роди́тели во испыта́нiи и́хъ.
Пра́ведникъ же а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ:
ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ изчита́ет­ся:
сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости житiе́ нескве́рно.
Благо­уго́денъ богови бы́въ, воз­лю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шныхъ преста́вленъ бы́сть:
восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зумъ его́, или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́.
Раче́нiе бо зло́бы помрача́етъ до́брая, и паре́нiе по́хоти премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ.
Сконча́вся вма́лѣ испо́лни лѣ́та до́лга:
уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от­ среды́ лука́в­ст­вiя:
лю́дiе же ви́дѣв­ше и не разумѣ́в­ше, ниже́ поло́жше въ помышле́нiи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ его́ и посѣще́нiе во избра́н­ныхъ его́.
Осу́дитъ же пра́ведникъ умира́яй живы́хъ нечести́выхъ, и ю́ность сконча́в­шаяся ско́ро долголѣ́тную ста́рость непра́веднаго.
У́зрятъ бо кончи́ну прему́драго и не уразумѣ́ютъ, что́ усовѣ́това о не́мъ и во что́ утверди́ его́ Госпо́дь:
у́зрятъ и уничижа́тъ его́, Госпо́дь же посмѣе́т­ся и́мъ:
и бу́дутъ посе́мъ въ паде́нiе безче́стно и во укори́зну въ ме́ртвыхъ въ вѣ́къ: я́ко расто́ргнетъ и́хъ безгла́сны ни́цъ и поколе́блетъ и́хъ от­ основа́нiй, и да́же до послѣ́днихъ опустѣ́ютъ и бу́дутъ въ болѣ́зни, и па́мять и́хъ поги́бнетъ:
прiи́дутъ въ помышле́нiе грѣхо́въ сво­и́хъ боязли́вiи, и облича́тъ и́хъ проти́ву беззако́нiя и́хъ.
А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их.
В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью,
и отшествие от нас – уничтожением; но они пребывают в мире.
Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия.
И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его.
Он испытал их как золото в горниле и принял их как жертву всесовершенную.
Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по стеблю.
Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать во веки.
Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его.
Нечестивые же, как умствовали, так и понесут наказание за то, что презрели праведного и отступили от Господа.
Ибо презирающий мудрость и наставление несчастен, и надежда их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны.
Жены их несмысленны, и дети их злы, проклят род их.
Блаженна неплодная неосквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа; она получит плод при воздаянии святых душ.
Блажен и евнух, не сделавший беззакония рукою и не помысливший лукавого против Господа, ибо дастся ему особенная благодать веры и приятнейший жребий в храме Господнем.
Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен.
Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет.
Если и будут они долгожизненны, но будут почитаться за ничто, и поздняя старость их будет без почета.
А если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда;
ибо ужасен конец неправедного рода.
Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна: она признается и у Бога и у людей.
Когда она присуща, ей подражают, а когда отойдет, стремятся к ней: и в вечности увенчанная она торжествует, как одержавшая победу непорочными подвигами.
А плодородное множество нечестивых не принесет пользы, и прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину и не достигнут незыблемого основания;
и хотя на время позеленеют в ветвях, но, не имея твердости, поколеблются от ветра и порывом ветров искоренятся;
некрепкие ветви переломятся, и плод их будет бесполезен, незрел для пищи и ни к чему не годен;
ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетели разврата против родителей при допросе их.
А праведник, если и рановременно умрет, будет в покое,
ибо не в долговечности честная старость и не числом лет измеряется:
мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст старости.
Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший посреди грешников, преставлен,
восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его.
Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый.
Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета;
ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том,
что благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его.
Праведник, умирая, осудит живых нечестивых, и скоро достигшая совершенства юность – долголетнюю старость неправедного;
ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нем и для чего поставил его в безопасность;
они увидят и уничтожат его, но Господь посмеется им;
и после сего будут они бесчестным трупом и позором между умершими навек, ибо Он повергнет их ниц безгласными и сдвинет их с оснований, и они вконец запустеют и будут в скорби, и память их погибнет;
в сознании грехов своих они предстанут со страхом, и беззакония их осудят их в лице их.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible