Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Соломона

 
 • Тогда́ ста́нетъ во дерзнове́нiи мно́зѣ пра́ведникъ предъ лице́мъ оскорби́в­шихъ его́ и от­мета́ющихъ труды́ его́:
 • ви́дящiи смяту́т­ся стра́хомъ тя́жкимъ и ужа́снут­ся о пресла́внѣмъ спасе́нiи его́,
 • и реку́тъ въ себѣ́ ка́ющеся и въ тѣснотѣ́ ду́ха воз­дыха́юще: се́й бѣ́, его́же имѣ́хомъ нѣ́когда въ посмѣ́хъ и въ при́тчу поноше́нiя.
 • Безу́мнiи, житiе́ его́ вмѣни́хомъ неи́стово и кончи́ну его́ безче́стну:
 • ка́ко вмѣни́ся въ Сы́нѣ́хъ Бо́жiихъ, и во святы́хъ жре́бiй его́ е́сть?
 • У́бо заблуди́хомъ от­ пути́ и́стин­наго, и пра́вды свѣ́тъ не облиста́ на́мъ, и со́лнце не воз­сiя́ на́мъ:
 • беззако́н­ныхъ испо́лнихомся сте́зь и поги́бели и ходи́хомъ въ пусты́ни непроходи́мыя, пути́ же Госпо́дня не увѣ́дѣхомъ.
 • Что́ по́льзова на́мъ горды́ня, и бога́т­ст­во съ велича́нiемъ что́ воз­даде́ на́мъ?
 • Преидо́ша вся́ о́на я́ко сѣ́нь и я́ко вѣ́сть претека́ющая.
 • Я́ко кора́бль преходя́й волну́ющуюся во́ду, его́же прохо́ду нѣ́сть стопы́ обрѣсти́, ниже́ стези́ ше́­ст­вiя его́ въ волна́хъ:
 • или́ я́ко пти́цы, прелета́ющiя по а́еру, ни еди́но обрѣта́ет­ся зна́менiе пути́, я́звою же смуща́яй бiе́мый ду́хъ ле́гкiй, и разсѣца́емый си́лою шумя́щею движе́нiемъ кри́лъ прелетѣ́, и посе́мъ ни еди́но зна́менiе обрѣ́теся прохо́ду въ не́мъ:
 • или́ я́ко стрѣло́ю испуще́ною на намѣ́реное мѣ́сто разсѣ́чен­ный а́еръ внеза́пу въ себѣ́ самѣ́мъ заключе́нъ бы́сть, я́ко не позна́тися прохо́ду ея́:
 • та́ко и мы́ рожде́ни оскудѣ́хомъ и добродѣ́тели у́бо ни еди́наго зна́менiя мо́жемъ показа́ти, во зло́бѣ же на́­шей сконча́хомся.
 • И́бо упова́нiе нечести́ваго, я́ко пра́хъ от­ вѣ́тра подъе́млемый и я́ко пѣ́на мя́гка от­ бу́ри расто́ргнена, и я́ко ды́мъ от­ вѣ́тра разлива́ет­ся и я́ко па́мять при­­ше́лца еди́наго дне́ пре́йде:
 • пра́ведницы же во вѣ́ки живу́тъ, и во гдѣ́ мзда́ и́хъ, и попече́нiе и́хъ у вы́шняго:
 • сего́ ра́ди прiи́мутъ ца́р­ст­вiе благолѣ́пiя и вѣне́цъ добро́ты от­ руки́ Госпо́дни, я́ко десни́цею покры́етъ и́хъ и мы́шцею защи́титъ и́хъ.
 • Прiи́метъ всеору́жiе рве́нiе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ,
 • облече́т­ся въ броня́ пра́вды и воз­ложи́тъ шле́мъ су́дъ нелицемѣ́ренъ,
 • прiи́метъ щи́тъ непобѣди́мый преподо́бiе,
 • поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ во ору́жiе: спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя.
 • По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лнiины, и я́ко от­ благокру́гла лу́ка облако́въ на намѣ́ренiе полетя́тъ:
 • и от­ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды: воз­негоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ на́гло:
 • сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы, и я́ко ви́хоръ развѣ́етъ и́хъ:
 • и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́нiе, и злодѣ́й­ст­во преврати́тъ престо́лы си́льныхъ.
 • Тогда праведник с великим дерзновением станет пред лицем тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его;
 • они же, увидев, смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его
 • и, раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе: «это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притчею поругания.
 • Безумные, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестною!
 • Как же он причислен к сынам Божиим, и жребий его – со святыми?
 • Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас.
 • Мы преисполнились делами беззакония и погибели и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господня не познали.
 • Какую пользу принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство с тщеславием?
 • Все это прошло как тень и как молва быстротечная.
 • Как после прохождения корабля, идущего по волнующейся воде, невозможно найти следа, ни стези дна его в волнах;
 • или как от птицы, пролетающей по воздуху, никакого не остается знака ее пути, но легкий воздух, ударяемый крыльями и рассекаемый быстротою движения, пройден движущимися крыльями, и после того не осталось никакого знака прохождения по нему;
 • или как от стрелы, пущенной в цель, разделенный воздух тотчас опять сходится, так что нельзя узнать, где прошла она;
 • так и мы родились и умерли, и не могли показать никакого знака добродетели, но истощились в беззаконии нашем».
 • Ибо надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий иней, разносимый бурею, и как дым, рассеиваемый ветром, и проходит, как память об однодневном госте.
 • А праведники живут во веки; награда их – в Господе, и попечение о них – у Вышнего.
 • Посему они получат царство славы и венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их десницею и защитит их мышцею.
 • Он возьмет всеоружие – ревность Свою, и тварь вооружит к отмщению врагам;
 • облечется в броню – в правду, и возложит на Себя шлем – нелицеприятный суд;
 • возьмет непобедимый щит – святость;
 • строгий гнев Он изострит, как меч, и мир ополчится с Ним против безумцев.
 • Понесутся меткие стрелы молний и из облаков, как из туго натянутого лука, полетят в цель.
 • И, как из каменометного орудия, с яростью посыплется град; вознегодует на них вода морская и реки свирепо потопят их;
 • восстанет против них дух силы и, как вихрь, развеет их.
 • Так беззаконие опустошит всю землю, и злодеяние ниспровергнет престолы сильных.
 • τότε στή­σε­ται ἐν παρρησίᾳ πολλῇ ὁ δίκαιος κατα­̀ προ­́σωπον τῶν θλιψάν­των αὐτὸν καὶ τῶν ἀθετούν­των τοὺς πόνους αὐτοῦ
 • ἰδόν­τες ταραχθήσον­ται φόβῳ δεινῷ καὶ ἐκστήσον­ται ἐπι­̀ τῷ παρα­δόξῳ τῆς σωτηρίας
 • ἐροῦσιν ἐν ἑαυτοῖς μετανοοῦν­τες καὶ δια­̀ στενοχωρίαν πνεύ­μα­τος στενάξον­ται καὶ ἐροῦσιν
 • οὗτος ἦν ὃν ἔσχομέν ποτε εἰς γέλωτα καὶ εἰς παρα­βολὴν ὀνειδισμοῦ οἱ ἄφρονες τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμεθα μανίαν καὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἄτιμον
 • πῶς κατελογίσθη ἐν υἱοῖς θεοῦ καὶ ἐν ἁγίοις ὁ κλῆρος αὐτοῦ ἐστιν
 • ἄρα ἐπλανήθημεν ἀπο­̀ ὁδοῦ ἀληθείας καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης φῶς οὐκ ἐπέλαμψεν ἡμῖν καὶ ὁ ἥλιος οὐκ ἀνέτειλεν ἡμῖν
 • ἀνομίας ἐνεπλή­σθημεν τρίβοις καὶ ἀπωλείας καὶ διωδεύ­σαμεν ἐρήμους ἀβάτους τὴν δὲ ὁδὸν κυρίου οὐκ ἐπέγνωμεν
 • τί ὠφέλησεν ἡμᾶς ἡ ὑπερηφανία καὶ τί πλοῦτος μετὰ ἀλαζονείας συμβέβληται ἡμῖν
 • παρῆλθεν ἐκεῖνα πάν­τα ὡς σκιὰ καὶ ὡς ἀγγελία παρα­τρέχουσα
 • ὡς ναῦς διερχομένη κυμαινόμενον ὕδωρ ἧς δια­βάσης οὐκ ἔστιν ἴχνος εὑρεῖν οὐδὲ ἀτραπὸν τρόπιος αὐτῆς ἐν κύμασιν
 • ἢ ὡς ὀρνέου διιπτάν­τος ἀέρα οὐθὲν εὑρίσκεται τεκμήριον πορείας πλη­γῇ δὲ μαστιζόμενον ταρσῶν πνεῦμα κοῦφον καὶ σχιζόμενον βίᾳ ῥοίζου κινουμένων πτερύγων διωδεύ­θη καὶ μετὰ τοῦτο οὐχ εὑρέθη σημεῖον ἐπι­βάσεως ἐν αὐτῷ
 • ἢ ὡς βέλους βληθέν­τος ἐπι­̀ σκοπὸν τμηθεὶς ὁ ἀὴρ εὐθέως εἰς ἑαυτὸν ἀνελύθη ὡς ἀγνοῆσαι τὴν δίοδον αὐτοῦ
 • οὕτως καὶ ἡμεῖς γεννηθέν­τες ἐξελίπομεν καὶ ἀρετῆς μὲν σημεῖον οὐδὲν ἔσχομεν δεῖξαι ἐν δὲ τῇ κακίᾳ ἡμῶν κατεδαπανήθημεν
 • ὅτι ἐλπὶς ἀσεβοῦς ὡς φερό­με­νος χνοῦς ὑπὸ ἀνέμου καὶ ὡς πάχνη ὑπὸ λαίλαπος διωχθεῖσα λεπτὴ καὶ ὡς καπνὸς ὑπὸ ἀνέμου διεχύθη καὶ ὡς μνεία κατα­λύτου μονοημέρου παρώδευσεν
 • δίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσιν καὶ ἐν κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν καὶ ἡ φρον­τὶς αὐτῶν παρα­̀ ὑψίστῳ
 • δια­̀ τοῦτο λήμψον­ται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ δια­́δημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς κυρίου ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν
 • λήμψ­σε­ται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν
 • ἐνδύ­σε­ται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθή­σε­ται κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον
 • λήμψ­σε­ται ἀσπίδα ἀκατα­μάχητον ὁσιότητα
 • ὀξυν­εῖ δὲ ἀπό­τομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν συν­εκπολεμήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπι­̀ τοὺς παρα­́φρονας
 • πορεύ­σον­ται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπο­̀ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπι­̀ σκοπὸν ἁλοῦν­ται
 • καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλή­ρεις ῥιφήσον­ται χάλαζαι ἀγανακτήσει κατ᾿ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσ­σης ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀπο­τόμως
 • ἀν­τιστή­σε­ται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς
 • 23aκαὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν
 • Õige ja jumalakartmatu kohtu ees
  Õige astub aga suure julgusega oma rõhujate ja teiste ette, kes tema hädast ei hoolinud.
 • Seda nähes nad värisevad kohutavas hirmus ja jahmuvad tema ootamatu päästmise pärast.
 • Kahetsedes räägivad nad omavahel, ohkavad hingeahastuses ja ütlevad:
 • „See on see, keda me kunagi naeruks panime ja kes oli meile sõimusõnaks. Meie, meeletud, pidasime tema elu hulluseks ja tema surma häbistavaks.
 • Kuidas küll teda on arvatud Jumala laste hulka ja miks on tema pärand püha rahva keskel?
 • Jah, meie oleme eksinud tõe teelt! Ei ole meile paistnud õiguse valgus ega ole meile tõusnud selle päike.
 • Meie leidsime rahuldust patu ja hukatuse radadel, rändasime teedeta kõrbetes, aga Issanda teed me ei tundnud.
 • Mis kasu oli meil uhkusest, ja mis abi andis meile rikkus ja hooplemine?
 • See kõik on kadunud nagu vari või nagu põgus kuuldus;
 • või nagu laev, mis sõidab läbi lainetava vee: ei leidu jälge selle minekust ega kiilu rada lainetes;
 • või nagu läbi õhu lendav lind, kelle teekonnast ei leita märki - ainult tiivalöögid piitsutavad mahedat tuult ja lõikavad seda läbilennul tiibadest sündinud hoogsa sahinaga - pärast seda aga ei leita sealt liikumise jälge;
 • või nagu märki lastava noole puhul vajub lõhestatud õhk otsekohe kokku, nõnda et lennujoont enam ei tunta -
 • nõnda oleme ka meie: vaevalt sündinud, juba surnud, mingit vooruse märki ei ole meil näidata, küll aga oleme kulunud oma kurjuses.”
 • Sest jumalakartmatu lootus on nagu tuule viidud vaht, nagu tormi aetud peen härmatis, nagu tuule hajutatud suits, nagu mööduv mälestus ühepäevasest peatujast.
 • Õiged aga elavad igavesti, nende tasu on Issandas, ja Kõigekõrgem kannab hoolt nende eest.
 • Sellepärast nad saavad väärt kuningriigi ja kauni krooni Issanda käest, sest tema kaitseb neid oma parema käega ja tema käsivars on neile kilbiks.
 • Tema võtab sõjavarustuseks oma püha viha ja ta relvastab kogu looduse kättemaksuks vaenlastele.
 • Ta paneb selga õiguse soomusrüü, ja pähe äraostmatu kohtu kiivri.
 • Ta võtab pühaduse võitmatu kilbi,
 • mõõgaks ihub aga kange viha, ja maailm läheb koos temaga sõtta meeletute vastu.
 • Tabavad välgunooled sähvatavad ja lendavad märki otsekui pilvede koolutatud vibust.
 • Vihavalingust paiskub rohkesti rahet, merevesi raevutseb nende vastu, jõed aga uputavad armutult.
 • Võimsuse vaim tõuseb nende vastu ja pillutab neid otsekui torm. Muidu ju ülekohus laastaks kogu maa ja kuritöö tõukaks ümber valitsejate aujärjed.