Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Соломона

 
 • Тогда́ ста́нетъ во дерзнове́нiи мно́зѣ пра́ведникъ предъ лице́мъ оскорби́в­шихъ его́ и от­мета́ющихъ труды́ его́:
 • ви́дящiи смяту́т­ся стра́хомъ тя́жкимъ и ужа́снут­ся о пресла́внѣмъ спасе́нiи его́,
 • и реку́тъ въ себѣ́ ка́ющеся и въ тѣснотѣ́ ду́ха воз­дыха́юще: се́й бѣ́, его́же имѣ́хомъ нѣ́когда въ посмѣ́хъ и въ при́тчу поноше́нiя.
 • Безу́мнiи, житiе́ его́ вмѣни́хомъ неи́стово и кончи́ну его́ безче́стну:
 • ка́ко вмѣни́ся въ Сы́нѣ́хъ Бо́жiихъ, и во святы́хъ жре́бiй его́ е́сть?
 • У́бо заблуди́хомъ от­ пути́ и́стин­наго, и пра́вды свѣ́тъ не облиста́ на́мъ, и со́лнце не воз­сiя́ на́мъ:
 • беззако́н­ныхъ испо́лнихомся сте́зь и поги́бели и ходи́хомъ въ пусты́ни непроходи́мыя, пути́ же Госпо́дня не увѣ́дѣхомъ.
 • Что́ по́льзова на́мъ горды́ня, и бога́т­ст­во съ велича́нiемъ что́ воз­даде́ на́мъ?
 • Преидо́ша вся́ о́на я́ко сѣ́нь и я́ко вѣ́сть претека́ющая.
 • Я́ко кора́бль преходя́й волну́ющуюся во́ду, его́же прохо́ду нѣ́сть стопы́ обрѣсти́, ниже́ стези́ ше́­ст­вiя его́ въ волна́хъ:
 • или́ я́ко пти́цы, прелета́ющiя по а́еру, ни еди́но обрѣта́ет­ся зна́менiе пути́, я́звою же смуща́яй бiе́мый ду́хъ ле́гкiй, и разсѣца́емый си́лою шумя́щею движе́нiемъ кри́лъ прелетѣ́, и посе́мъ ни еди́но зна́менiе обрѣ́теся прохо́ду въ не́мъ:
 • или́ я́ко стрѣло́ю испуще́ною на намѣ́реное мѣ́сто разсѣ́чен­ный а́еръ внеза́пу въ себѣ́ самѣ́мъ заключе́нъ бы́сть, я́ко не позна́тися прохо́ду ея́:
 • та́ко и мы́ рожде́ни оскудѣ́хомъ и добродѣ́тели у́бо ни еди́наго зна́менiя мо́жемъ показа́ти, во зло́бѣ же на́­шей сконча́хомся.
 • И́бо упова́нiе нечести́ваго, я́ко пра́хъ от­ вѣ́тра подъе́млемый и я́ко пѣ́на мя́гка от­ бу́ри расто́ргнена, и я́ко ды́мъ от­ вѣ́тра разлива́ет­ся и я́ко па́мять при­­ше́лца еди́наго дне́ пре́йде:
 • пра́ведницы же во вѣ́ки живу́тъ, и во гдѣ́ мзда́ и́хъ, и попече́нiе и́хъ у вы́шняго:
 • сего́ ра́ди прiи́мутъ ца́р­ст­вiе благолѣ́пiя и вѣне́цъ добро́ты от­ руки́ Госпо́дни, я́ко десни́цею покры́етъ и́хъ и мы́шцею защи́титъ и́хъ.
 • Прiи́метъ всеору́жiе рве́нiе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ,
 • облече́т­ся въ броня́ пра́вды и воз­ложи́тъ шле́мъ су́дъ нелицемѣ́ренъ,
 • прiи́метъ щи́тъ непобѣди́мый преподо́бiе,
 • поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ во ору́жiе: спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя.
 • По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лнiины, и я́ко от­ благокру́гла лу́ка облако́въ на намѣ́ренiе полетя́тъ:
 • и от­ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды: воз­негоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ на́гло:
 • сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы, и я́ко ви́хоръ развѣ́етъ и́хъ:
 • и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́нiе, и злодѣ́й­ст­во преврати́тъ престо́лы си́льныхъ.
 • Тогда праведник с великим дерзновением станет пред лицем тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его;
 • они же, увидев, смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его
 • и, раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе: «это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притчею поругания.
 • Безумные, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестною!
 • Как же он причислен к сынам Божиим, и жребий его – со святыми?
 • Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас.
 • Мы преисполнились делами беззакония и погибели и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господня не познали.
 • Какую пользу принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство с тщеславием?
 • Все это прошло как тень и как молва быстротечная.
 • Как после прохождения корабля, идущего по волнующейся воде, невозможно найти следа, ни стези дна его в волнах;
 • или как от птицы, пролетающей по воздуху, никакого не остается знака ее пути, но легкий воздух, ударяемый крыльями и рассекаемый быстротою движения, пройден движущимися крыльями, и после того не осталось никакого знака прохождения по нему;
 • или как от стрелы, пущенной в цель, разделенный воздух тотчас опять сходится, так что нельзя узнать, где прошла она;
 • так и мы родились и умерли, и не могли показать никакого знака добродетели, но истощились в беззаконии нашем».
 • Ибо надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий иней, разносимый бурею, и как дым, рассеиваемый ветром, и проходит, как память об однодневном госте.
 • А праведники живут во веки; награда их – в Господе, и попечение о них – у Вышнего.
 • Посему они получат царство славы и венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их десницею и защитит их мышцею.
 • Он возьмет всеоружие – ревность Свою, и тварь вооружит к отмщению врагам;
 • облечется в броню – в правду, и возложит на Себя шлем – нелицеприятный суд;
 • возьмет непобедимый щит – святость;
 • строгий гнев Он изострит, как меч, и мир ополчится с Ним против безумцев.
 • Понесутся меткие стрелы молний и из облаков, как из туго натянутого лука, полетят в цель.
 • И, как из каменометного орудия, с яростью посыплется град; вознегодует на них вода морская и реки свирепо потопят их;
 • восстанет против них дух силы и, как вихрь, развеет их.
 • Так беззаконие опустошит всю землю, и злодеяние ниспровергнет престолы сильных.
 • τότε στή­σε­ται ἐν παρρησίᾳ πολλῇ ὁ δίκαιος κατα­̀ προ­́σωπον τῶν θλιψάν­των αὐτὸν καὶ τῶν ἀθετούν­των τοὺς πόνους αὐτοῦ
 • ἰδόν­τες ταραχθήσον­ται φόβῳ δεινῷ καὶ ἐκστήσον­ται ἐπι­̀ τῷ παρα­δόξῳ τῆς σωτηρίας
 • ἐροῦσιν ἐν ἑαυτοῖς μετανοοῦν­τες καὶ δια­̀ στενοχωρίαν πνεύ­μα­τος στενάξον­ται καὶ ἐροῦσιν
 • οὗτος ἦν ὃν ἔσχομέν ποτε εἰς γέλωτα καὶ εἰς παρα­βολὴν ὀνειδισμοῦ οἱ ἄφρονες τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμεθα μανίαν καὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἄτιμον
 • πῶς κατελογίσθη ἐν υἱοῖς θεοῦ καὶ ἐν ἁγίοις ὁ κλῆρος αὐτοῦ ἐστιν
 • ἄρα ἐπλανήθημεν ἀπο­̀ ὁδοῦ ἀληθείας καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης φῶς οὐκ ἐπέλαμψεν ἡμῖν καὶ ὁ ἥλιος οὐκ ἀνέτειλεν ἡμῖν
 • ἀνομίας ἐνεπλή­σθημεν τρίβοις καὶ ἀπωλείας καὶ διωδεύ­σαμεν ἐρήμους ἀβάτους τὴν δὲ ὁδὸν κυρίου οὐκ ἐπέγνωμεν
 • τί ὠφέλησεν ἡμᾶς ἡ ὑπερηφανία καὶ τί πλοῦτος μετὰ ἀλαζονείας συμβέβληται ἡμῖν
 • παρῆλθεν ἐκεῖνα πάν­τα ὡς σκιὰ καὶ ὡς ἀγγελία παρα­τρέχουσα
 • ὡς ναῦς διερχομένη κυμαινόμενον ὕδωρ ἧς δια­βάσης οὐκ ἔστιν ἴχνος εὑρεῖν οὐδὲ ἀτραπὸν τρόπιος αὐτῆς ἐν κύμασιν
 • ἢ ὡς ὀρνέου διιπτάν­τος ἀέρα οὐθὲν εὑρίσκεται τεκμήριον πορείας πλη­γῇ δὲ μαστιζόμενον ταρσῶν πνεῦμα κοῦφον καὶ σχιζόμενον βίᾳ ῥοίζου κινουμένων πτερύγων διωδεύ­θη καὶ μετὰ τοῦτο οὐχ εὑρέθη σημεῖον ἐπι­βάσεως ἐν αὐτῷ
 • ἢ ὡς βέλους βληθέν­τος ἐπι­̀ σκοπὸν τμηθεὶς ὁ ἀὴρ εὐθέως εἰς ἑαυτὸν ἀνελύθη ὡς ἀγνοῆσαι τὴν δίοδον αὐτοῦ
 • οὕτως καὶ ἡμεῖς γεννηθέν­τες ἐξελίπομεν καὶ ἀρετῆς μὲν σημεῖον οὐδὲν ἔσχομεν δεῖξαι ἐν δὲ τῇ κακίᾳ ἡμῶν κατεδαπανήθημεν
 • ὅτι ἐλπὶς ἀσεβοῦς ὡς φερό­με­νος χνοῦς ὑπὸ ἀνέμου καὶ ὡς πάχνη ὑπὸ λαίλαπος διωχθεῖσα λεπτὴ καὶ ὡς καπνὸς ὑπὸ ἀνέμου διεχύθη καὶ ὡς μνεία κατα­λύτου μονοημέρου παρώδευσεν
 • δίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσιν καὶ ἐν κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν καὶ ἡ φρον­τὶς αὐτῶν παρα­̀ ὑψίστῳ
 • δια­̀ τοῦτο λήμψον­ται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ δια­́δημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς κυρίου ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν
 • λήμψ­σε­ται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν
 • ἐνδύ­σε­ται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθή­σε­ται κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον
 • λήμψ­σε­ται ἀσπίδα ἀκατα­μάχητον ὁσιότητα
 • ὀξυν­εῖ δὲ ἀπό­τομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν συν­εκπολεμήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπι­̀ τοὺς παρα­́φρονας
 • πορεύ­σον­ται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπο­̀ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπι­̀ σκοπὸν ἁλοῦν­ται
 • καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλή­ρεις ῥιφήσον­ται χάλαζαι ἀγανακτήσει κατ᾿ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσ­σης ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀπο­τόμως
 • ἀν­τιστή­σε­ται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς
 • 23aκαὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν
 • Tunc stabit iustus in magna constantia adversus eos, qui angustiaverunt illum et qui spreverunt labores eius.
 • Videntes turbabuntur timore horribili et mirabuntur in subitatione insperatae salutis
 • dicentes intra se, paenitentiam agentes et prae angustia spiritus gementes:
 • «Hic erat, quem habuimus aliquando in derisum et in similitudinem improperii. Nos insensati vitam eius aestimabamus insaniam et finem illius sine honore.
 • Quomodo computatus est inter filios Dei, et inter sanctos sors illius est?
 • Ergo erravimus a via veritatis, et iustitiae lumen non luxit nobis, et sol non est ortus nobis;
 • implicati sumus tribulis iniquitatis et perditionis et ambulavimus per deserta inaccessa, viam autem Domini ignoravimus.
 • Quid nobis profuit superbia? Aut divitiae cum iactantia quid contulerunt nobis?
 • Transierunt omnia illa tamquam umbra et tamquam nuntius percurrens
 • et tamquam navis, quae pertransit fluctuantem aquam, cuius, cum praeterierit, non est vestigium invenire neque semitam carinae illius in fluctibus;
 • aut tamquam avis, quae transvolat in aere, nullum invenitur argumentum itineris, sed alarum sonitu ventus levis verberatus et scissus per vim stridoris commotis alis permeatur, et post hoc nullum signum invenitur itineris;
 • aut tamquam sagittae emissae in locum destinatum: divisus aer continuo in se resolvitur, ut ignoretur transitus illius.
 • Sic et nos, nati, continuo desivimus esse et virtutis quidem nullum signum valuimus ostendere; in malignitate autem nostra consumpti sumus».
 • Quoniam spes impii tamquam lanugo est, quae a vento tollitur, et tamquam spuma gracilis, quae a procella dispergitur, et tamquam fumus, qui a vento diffusus est, et tamquam memoria hospitis unius diei praeteriit.
 • Iusti autem in perpetuum vivunt, et in Domino est merces eorum, et cogitatio illorum apud Altissimum.
 • Ideo accipient coronam decoris et diadema speciei de manu Domini, quoniam dextera sua teget eos et brachio suo defendet illos.
 • Accipiet pro armatura zelum suum et armabit creaturam ad ultionem inimicorum,
 • induet pro thorace iustitiam et accipiet pro galea iudicium non fictum;
 • sumet pro scuto inexpugnabili sanctitatem.
 • Acuet autem duram iram in lanceam et pugnabit cum illo orbis terrarum contra insensatos.
 • Ibunt recta emissiones fulgurum et tamquam a bene curvato arcu nubium ad signum insilient,
 • et ab ira saxa iaculante ira plenae mittentur grandines; excandescet in illos aqua maris, et flumina concurrent duriter.
 • Contra illos stabit spiritus virtutis et tamquam turbo dissipabit illos. Et ad eremum perducet omnem terram iniquitas, et malignitas evertet sedes potentium.