Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Соломона

 
 • Слы́шите у́бо, ца́рiе, и разумѣ́йте: научи́теся, судiи́ конце́въ земли́:
 • внуши́те, содержа́щiи мно́же­ст­ва и гордя́щiися о наро́дѣхъ язы́ковъ:
 • я́ко дана́ е́сть от­ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла от­ вы́шняго, и́же истя́жетъ дѣла́ ва́ша и помышле́нiя испыта́етъ:
 • я́ко слузи́ су́ще ца́р­ст­ва его́ не суди́сте пра́во, ни сохрани́сте зако́на, ниже́ по во́ли Бо́жiей ходи́сте.
 • Стра́шно и ско́ро яви́т­ся ва́мъ: я́ко су́дъ жесточа́йшiй преиму́щымъ быва́етъ,
 • и́бо ма́лый досто́инъ е́сть ми́лости, си́льнiи же си́льнѣ истя́зани бу́дутъ.
 • Не щади́тъ бо лица́ всѣ́хъ Влады́ка, ниже́ усрами́т­ся вельмо́жи, я́ко ма́ла и вели́ка се́й сотвори́, подо́бнѣ же проразумѣва́етъ о всѣ́хъ:
 • держа́внымъ же крѣ́пко насто­и́тъ испыта́нiе.
 • Къ ва́мъ у́бо, О, ца́рiе, словеса́ моя́, да научи́теся прему́дрости и не паде́те:
 • и́бо сохраня́ющiи преподо́бнѣ преподо́бная преподо́бни бу́дутъ, и и́же научи́в­шiися си́мъ, обря́щутъ от­вѣ́тъ.
 • Возжелѣ́йте у́бо слове́съ мо­и́хъ, воз­люби́те и накажи́теся.
 • Свѣтла́ и не увяда́ема е́сть прему́дрость, и удо́бно ви́дит­ся от­ лю́бящихъ ю́, и обря́щет­ся от­ и́щущихъ ю́:
 • предваря́етъ жела́ющымъ предувѣ́дѣтися.
 • У́треневавый къ не́й не утруди́т­ся: при­­сѣдя́щую бо обря́щетъ при­­ вратѣ́хъ сво­и́хъ.
 • Е́же бо мы́слити о не́й, ра́зума [е́сть] соверше́н­ство, и бдя́й ея́ ра́ди вско́рѣ безъ печа́ли бу́детъ:
 • я́ко досто́йныхъ ея́ сама́ обхо́дитъ и́щущи, и на стезя́хъ показу́ет­ся и́мъ благопрiя́тно, и во все́мъ провидѣ́нiи срѣта́етъ и́хъ.
 • Нача́ло бо ея́ и́стин­нѣйшее наказа́нiя воз­желѣ́нiе,
 • попече́нiе же наказа́нiя любы́, любы́ же хране́нiе зако́новъ ея́,
 • хране́нiе же зако́новъ утвержде́нiе нерастлѣ́нiя [е́сть], нерастлѣ́нiе же твори́тъ бли́зъ бы́ти Бо́га:
 • воз­желѣ́нiе у́бо прему́дрости воз­во́дитъ къ ца́р­ст­ву [вѣ́чному].
 • А́ще у́бо наслажда́етеся престо́лами и ски́птры, О, ца́рiе люді́й, почти́те прему́дрость, да во вѣ́ки ца́р­ст­вуете.
 • Что́ же е́сть прему́дрость, и ка́ко бы́сть, воз­вѣщу́,
 • и не утаю́ от­ ва́съ та́инъ, но от­ нача́ла рожде́нiя изслѣ́жду,
 • и положу́ на свѣ́тъ ра́зумъ ея́ и не премину́ю и́стины,
 • ниже́ за́вистiю та́ющему спу́ть­ст­вую, я́ко се́й не бу́детъ при­­ча́ст­никъ прему́дрости.
 • Мно́же­с­т­во же прему́дрыхъ спасе́нiе мíру, и ца́рь прему́дръ утвержде́нiе лю́демъ.
 • Сего́ ра́ди прiими́те наказа́нiе по словесе́мъ мо­и́мъ, и поле́зно бу́детъ ва́мъ.
 • Е́смь бо и а́зъ человѣ́къ сме́ртенъ, подо́бенъ всѣ́мъ и земноро́днаго вну́къ первоз­да́н­наго:
 • и во чре́вѣ ма́терни изобрази́хся пло́ть, въ десятомѣ́сячнѣмъ вре́мени согусти́вся въ кро́ви от­ сѣ́мене му́жеска и услажде́нiя сно́мъ соше́дшагося.
 • И а́зъ рожде́нъ воспрiя́хъ о́бщаго а́ера и на подобостра́стную зе́млю спадо́хъ, пе́рвый гла́съ подо́бный всѣ́мъ испусти́хъ пла́ча:
 • въ пелена́хъ воскормле́нъ е́смь, и съ [вели́кимъ] при­­лѣжа́нiемъ:
 • ни еди́нъ бо ца́рь и́но имѣ́ рожде́нiя нача́ло,
 • еди́нъ бо вхо́дъ всѣ́мъ е́сть въ житiе́, подо́бенъ же и исхо́дъ.
 • Сего́ ра́ди помоли́хся, и да́нъ бы́сть мнѣ́ ра́зумъ: при­­зва́хъ, и прiи́де на мя́ ду́хъ прему́дрости.
 • Предсуди́хъ ю́ па́че ски́птровъ и престо́ловъ, и бога́т­ст­во ничто́же вмѣни́хъ ко сравне́нiю тоя́,
 • ниже́ уподо́бихъ ея́ ка́меню драгоцѣ́н­ному, я́ко все́ зла́то предъ не́ю песо́къ ма́лый, и я́ко бре́нiе вмѣни́т­ся предъ не́ю сребро́:
 • па́че здра́вiя и красоты́ воз­люби́хъ ю́ и предъизбра́хъ ю́ вмѣ́сто свѣ́та имѣ́ти, я́ко неугаса́емо е́сть блиста́нiе ея́.
 • Прiидо́ша же мнѣ́ блага́я вся́ вку́пѣ съ не́ю и безчи́слено бога́т­ст­во рука́ма ея́:
 • и воз­весели́хся о всѣ́хъ, я́ко и́ми облада́етъ прему́дрость: не вѣ́дѣхъ же ю́ роди́телницу бы́ти си́хъ.
 • Неле́стнѣ научи́хся, безъ за́висти преподаю́ и бога́т­ст­ва ея́ не сокрыва́ю:
 • неоску́дно бо е́сть сокро́вище человѣ́комъ, е́же употреби́в­шiи къ Бо́гу посла́шася въ содруже́нiе, дара́ми от­ наказа́нiя предста́влени.
 • Мнѣ́ же даде́ Бо́гъ глаго́лати по разумѣ́нiю и мнѣ́ти досто́йнѣ о подава́емыхъ, я́ко то́й и прему́дрости предводи́тель е́сть и прему́дрыхъ испра́витель:
 • въ руку́ бо его́ и мы́ и словеса́ на́ша, и вся́кiй ра́зумъ и дѣ́лъ худо́же­с­т­во.
 • Се́й бо даде́ мнѣ́ о су́щихъ позна́нiе нело́жное, позна́ти составле́нiе мíра и дѣ́й­ст­вiе стихі́й,
 • нача́ло и коне́цъ и среди́ну време́нъ, воз­вра́товъ премѣ́ны и измѣне́нiя време́нъ,
 • лѣ́тъ кру́ги и звѣ́здъ расположе́нiя,
 • есте­с­т­во́ живо́тныхъ и гнѣ́въ звѣре́й, вѣ́тровъ уси́лiе и помышле́нiя человѣ́ковъ, ра́зн­ство лѣ́тораслемъ и си́лы коре́нiй.
 • И ели́ка су́ть скры́та и я́вна, позна́хъ: всѣ́хъ бо худо́жница научи́ мя прему́дрость.
 • Е́сть бо въ то́й ду́хъ ра́зума свя́тъ, единоро́дный, многоча́стный, то́нкiй, благодви́жный, свѣ́тлый, нескве́рный, я́сный, невреди́телный, благо­люби́вый, о́стръ, невоз­бра́ненъ, благодѣ́лателенъ,
 • человѣко­люби́въ, извѣ́стный, крѣ́пкiй, безпеча́льный, всеси́льный, всеви́дяй, и сквоз­ѣ́ вся́ проходя́й ду́хи разуми́чныя, чи́стыя, тонча́йшыя.
 • Вся́каго бо движе́нiя подви́жнѣйша е́сть прему́дрость: достиза́етъ же и проница́етъ сквоз­ѣ́ вся́ческая ра́ди [сво­ея́] чистоты́.
 • Па́ра бо е́сть си́лы Бо́жiя и излiя́нiе Вседержи́теля сла́вы чи́сто­е: сего́ ра́ди ничто́же оскверне́но на ню́ напа́даетъ.
 • Сiя́нiе бо е́сть свѣ́та при­­сносу́щнаго и зерца́ло непоро́чно Бо́жiя дѣ́й­ст­вiя и о́бразъ благосты́ни его́.
 • Еди́на же су́щи вся́ческая мо́жетъ, и пребыва́ющи въ себѣ́ вся́ обновля́етъ, и по родо́мъ въ ду́шы преподо́бныхъ преходя́щи, дру́ги Бо́жiя и проро́ки устроя́етъ:
 • ни кого́же бо лю́битъ Бо́гъ, то́кмо сего́, и́же со прему́дростiю пребыва́етъ.
 • Е́сть бо сiя́ благолѣ́пнѣе со́лнца и па́че вся́каго расположе́нiя звѣ́здъ: свѣ́ту соравня́ема обрѣта́ет­ся пе́рвая:
 • сего́ бо прее́млетъ но́щь, прему́дрости же не одолѣ́етъ зло́ба.
 • Досяза́етъ же от­ конца́ да́же до конца́ крѣ́пко и управля́етъ вся́ бла́го.
 • Сiю́ воз­люби́хъ и по­иска́хъ от­ ю́ности мо­ея́, и взыска́хъ невѣ́сту при­­вести́ себѣ́, и люби́тель бы́хъ красоты́ ея́.
 • Благоро́д­ст­во сла́витъ сожи́тiе Бо́жiе иму́щи, и всѣ́хъ Влады́ка воз­люби́ ю́:
 • таи́бница бо е́сть Бо́жiя хи́трости и обрѣта́телница дѣ́лъ его́.
 • И а́ще бога́т­ст­во е́сть вожделѣ́н­ное при­тяжа́нiе въ животѣ́, что́ прему́дрости богатѣ́йше, е́юже дѣ́лают­ся вся́?
 • А́ще же ра́зумъ дѣ́лаетъ, кто́ ея́ от­ су́щихъ лу́чшiй худо́жникъ е́сть?
 • И а́ще пра́вду лю́битъ кто́, труды́ ея́ су́ть добродѣ́тели: цѣлому́дрiю бо и ра́зуму учи́тъ, пра́вдѣ и му́же­ст­ву, и́хже потре́бнѣе ничто́же е́сть въ житiи́ человѣ́комъ.
 • А́ще же и мно́гаго иску́с­ст­ва жела́етъ кто́, вѣ́сть дре́вняя и бы́ти хотя́щая разсмотря́етъ: свѣ́сть изви́тiя слове́съ и разрѣше́нiя гада́нiй, зна́менiя и чудеса́ проразумѣва́етъ и сбытiя́ време́нъ и лѣ́тъ.
 • Суди́хъ у́бо сiю́ при­­вести́ мнѣ́ къ сожи́тiю, вѣ́дый, я́ко бу́детъ ми́ совѣ́тница благи́хъ и утѣше́нiе попече́нiй и печа́ли.
 • Имѣ́ти бу́ду ра́ди ея́ сла́ву въ наро́дѣхъ и че́сть предъ ста́рцы, ю́нъ сы́й:
 • о́стръ обря́щуся въ судѣ́, и ли́ца си́льныхъ удивя́т­ся мнѣ́:
 • молча́щу ми́ потерпя́тъ и вѣща́ющу ми́ и́мутъ внима́ти, и глаго́лющу ми́ о мно́зѣ, ру́ку положа́тъ на уста́ своя́.
 • Сея́ ра́ди прiиму́ безсме́ртiе и па́мять вѣ́чную су́щымъ по мнѣ́ оста́влю:
 • упра́влю лю́ди, и язы́цы покоря́т­ся ми́:
 • убоя́т­ся мене́ слы́шав­шiи мучи́телiе стра́шнiи: во мно́же­ст­вѣ явлю́ся бла́гъ и въ бра́ни крѣ́покъ.
 • Вше́дъ въ до́мъ мо́й упоко́юся съ не́ю: не бо́ и́мать го́рести сообще́нiе ея́, ни болѣ́зни сожи́тiе тоя́, но весе́лiе и ра́дость.
 • Сiя́ помы́сливъ во мнѣ́, печа́хся въ се́рдцы мо­е́мъ, я́ко безсме́ртiе е́сть въ сро́д­ст­вѣ прему́дрости,
 • и въ содруже́нiи ея́ услажде́нiе бла́го, и въ трудѣ́хъ руку́ ея́ бога́т­ст­во безъ оскудѣ́нiя, и въ сообуче́нiи бесѣ́ды ея́ ра́зумъ, и благосла́вiе въ при­­обще́нiи слове́съ ея́, обхожда́хъ и́шущь, да воспрiиму́ ю́ въ себе́.
 • О́трокъ же бѣ́хъ остро­у́менъ, ду́шу же получи́хъ бла́гу:
 • па́че же бла́гъ сы́й прiидо́хъ въ тѣ́ло нескве́рно.
 • Позна́въ же, я́ко не и́нако одержу́, а́ще не Бо́гъ да́стъ, и сiе́ же бѣ́ ра́зума, е́же вѣ́дѣти, чiя́ е́сть благода́ть, прiидо́хъ ко Го́споду и моли́хся ему́, и реко́хъ от­ всего́ се́рдца мо­его́:
 • Бо́же отце́въ и Го́споди ми́лости тво­ея́, сотвори́вый вся́ сло́вомъ тво­и́мъ
 • и прему́дростiю тво­е́ю устро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ сотворе́н­ными от­ тебе́ тва́рьми,
 • и да управля́етъ мíръ въ преподо́бiи и пра́вдѣ, и въ правотѣ́ души́ су́дъ да су́дитъ:
 • да́ждь мнѣ́ тво­и́мъ престо́ломъ при­­сѣдя́щую прему́дрость и не от­ри́ни мене́ от­ о́трокъ тво­и́хъ:
 • я́ко а́зъ ра́бъ тво́й и сы́нъ рабы́ни тво­ея́, человѣ́къ не́мощенъ и маловре́мененъ и ума́ленъ въ ра́зумѣ суда́ и зако́новъ.
 • А́ще бо кто́ бу́детъ и соверше́нъ въ сынѣ́хъ человѣ́ческихъ, от­су́т­ст­ву­ю­щей тво­е́й прему́дрости, ни во что́же вмѣни́т­ся.
 • Ты́ избра́лъ мя́ еси́ царя́ лю́демъ тво­и́мъ и судiю́ сыно́мъ тво­и́мъ и дще́ремъ,
 • и ре́клъ ми́ еси́ созда́ти хра́мъ въ горѣ́ святѣ́й тво­е́й и во гра́дѣ обита́нiя тво­его́ олта́рь, подо́бiемъ ски́нiи [тво­ея́] святы́я, ю́же предугото́валъ еси́ от­ нача́ла.
 • И съ тобо́ю прему́дрость вѣ́дущая дѣла́ твоя́ и при­­су́т­ст­ву­ю­щая тогда́, егда́ мíръ твори́лъ еси́, и вѣ́дущая, что́ е́сть уго́дно предъ очи́ма тво­и́ма и что́ пра́во въ за́повѣдехъ тво­и́хъ:
 • посли́ ю́ съ небе́съ святы́хъ и от­ престо́ла сла́вы тво­ея́ посли́ ю́: да су́щи со мно́ю труди́т­ся, и увѣ́мъ, что́ благо­уго́дно е́сть предъ тобо́ю:
 • вѣ́сть бо она́ вся́ и разумѣ́етъ, и наста́витъ мя́ въ дѣ́лѣхъ мо­и́хъ цѣлому́дрен­нѣ и сохрани́тъ мя́ во сла́вѣ сво­е́й:
 • и бу́дутъ прiя́тна дѣла́ моя́, и разсужду́ лю́ди твоя́ пра́веднѣ, и бу́ду досто́инъ престо́ловъ отца́ мо­его́.
 • Кто́ бо от­ человѣ́къ позна́етъ совѣ́тъ Бо́жiй? или́ кто́ помы́слитъ, что́ хо́щетъ Бо́гъ?
 • Помышле́нiя бо сме́ртныхъ боязли́ва, и погрѣши́телна умышле́нiя на́ша:
 • тѣ́ло бо тлѣ́н­ное отягоща́етъ ду́шу, и земно́е жили́ще обременя́етъ у́мъ многопопечи́теленъ.
 • И едва́ разумѣва́емъ, я́же на земли́, и я́же въ рука́хъ обрѣта́емъ со трудо́мъ: а я́же на небесѣ́хъ, кто́ изслѣ́ди?
 • Во́лю же твою́ кто́ позна́, а́ще бы не ты́ да́лъ еси́ прему́дрость и посла́лъ еси́ Ду́ха свята́го тво­его́ от­ высоты́?
 • И та́ко испра́вишася стези́ су́щихъ на земли́, и я́же тебѣ́ уго́дна, научи́шася человѣ́цы
 • и прему́дростiю спасо́шася.
 • Итак, слушайте, цари, и разумейте, научитесь, судьи концов земли!
 • Внимайте, обладатели множества и гордящиеся пред народами!
 • От Господа дана вам держава, и сила – от Вышнего, Который исследует ваши дела и испытает намерения.
 • Ибо вы, будучи служителями Его царства, не судили справедливо, не соблюдали закона и не поступали по воле Божией.
 • Страшно и скоро Он явится вам, – и строг суд над начальствующими,
 • ибо меньший заслуживает помилование, а сильные сильно будут истязаны.
 • Господь всех не убоится лица и не устрашится величия, ибо Он сотворил и малого и великого и одинаково промышляет о всех;
 • но начальствующим предстоит строгое испытание.
 • Итак, к вам, цари, слова мои, чтобы вы научились премудрости и не падали.
 • Ибо свято хранящие святое освятятся, и научившиеся тому найдут оправдание.
 • Итак, возжелайте слов моих, полюбите и научитесь.
 • Премудрость светла и неувядающа, и легко созерцается любящими ее, и обретается ищущими ее;
 • она даже упреждает желающих познать ее.
 • С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящею у дверей своих.
 • Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующий ради нее скоро освободится от забот,
 • ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними.
 • Начало ее есть искреннейшее желание учения,
 • а забота об учении – любовь, любовь же – хранение законов ее, а наблюдение законов – залог бессмертия,
 • а бессмертие приближает к Богу;
 • поэтому желание премудрости возводит к царству.
 • Итак, властители народов, если вы услаждаетесь престолами и скипетрами, то почтите премудрость, чтобы вам царствовать во веки.
 • Что же есть премудрость, и как она произошла, я возвещу,
 • и не скрою от вас тайн, но исследую от начала рождения,
 • и открою познание ее, и не миную истины;
 • и не пойду вместе с истаевающим от зависти, ибо таковой не будет причастником премудрости.
 • Множество мудрых – спасение миру, и царь разумный – благосостояние народа.
 • Итак учитесь от слов моих, и получите пользу.
 • И я человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного.
 • И я в утробе матерней образовался в плоть в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном,
 • и я, родившись, начал дышать общим воздухом и ниспал на ту же землю, первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми,
 • вскормлен в пеленах и заботах;
 • ибо ни один царь не имел иного начала рождения:
 • один для всех вход в жизнь и одинаковый исход.
 • Посему я молился, и дарован мне разум; я взывал, и сошел на меня дух премудрости.
 • Я предпочел ее скипетрам и престолам и богатство почитал за ничто в сравнении с нею;
 • драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что перед нею все золото – ничтожный песок, а серебро – грязь в сравнении с нею.
 • Я полюбил ее более здоровья и красоты и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим.
 • А вместе с нею пришли ко мне все блага и несметное богатство через руки ее;
 • я радовался всему, потому что премудрость руководствовала ими, но я не знал, что она – виновница их.
 • Без хитрости я научился, и без зависти преподаю, не скрываю богатства ее,
 • ибо она есть неистощимое сокровище для людей; пользуясь ею, они входят в содружество с Богом, посредством даров учения.
 • Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо Он есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых.
 • Ибо в руке Его и мы и слова наши, и всякое разумение и искусство делания.
 • Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действие стихий,
 • начало, конец и средину времен, смены поворотов и перемены времен,
 • круги годов и положение звезд,
 • природу животных и свойства зверей, стремления ветров и мысли людей, различия растений и силы корней.
 • Познал я все, и сокровенное и явное, ибо научила меня Премудрость, художница всего.
 • Она есть дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый,
 • благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи.
 • Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает.
 • Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя: посему ничто оскверненное не войдет в нее.
 • Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его.
 • Она – одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков;
 • ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью.
 • Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд; в сравнении со светом она выше;
 • ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба.
 • Она быстро распростирается от одного конца до другого и все устрояет на пользу.
 • Я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее.
 • Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и Владыка всех возлюбил ее:
 • она таинница ума Божия и избирательница дел Его.
 • Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то что богаче премудрости, которая все делает?
 • Если же благоразумие делает многое, то какой художник лучше ее?
 • Если кто любит праведность, – плоды ее суть добродетели: она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни.
 • Если кто желает большой опытности, мудрость знает давнопрошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешение загадок, предузнает знамения и чудеса и последствия лет и времен.
 • Посему я рассудил принять ее в сожитие с собою, зная, что она будет мне советницею на доброе и утешеньем в заботах и печали.
 • Через нее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшими, будучи юношею;
 • окажусь проницательным в суде, и в глазах сильных заслужу удивление.
 • Когда я буду молчать, они будут ожидать, и когда начну говорить, будут внимать, и когда продлю беседу, положат руку на уста свои.
 • Чрез нее я достигну бессмертия и оставлю вечную память будущим после меня.
 • Я буду управлять народами, и племена покорятся мне;
 • убоятся меня, когда услышат обо мне страшные тираны; в народе явлюсь добрым и на войне мужественным.
 • Войдя в дом свой, я успокоюсь ею, ибо в обращении ее нет суровости, ни в сожитии с нею скорби, но веселие и радость.
 • Размышляя о сем сам в себе и обдумывая в сердце своем, что в родстве с премудростью – бессмертие,
 • и в дружестве с нею – благое наслаждение, и в трудах рук ее – богатство неоскудевающее, и в собеседовании с нею – разум, и в общении слов ее – добрая слава, – я ходил и искал, как бы мне взять ее себе.
 • Я был отрок даровитый и душу получил добрую;
 • притом, будучи добрым, я вошел и в тело чистое.
 • Познав же, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует Бог, – и что уже было делом разума, чтобы познать, чей этот дар, – я обратился к Господу и молился Ему, и говорил от всего сердца моего:
 • Боже отцов и Господи милости, сотворивший все словом Твоим
 • и премудростию Твоею устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями
 • и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд!
 • Даруй мне приседящую престолу Твоему премудрость и не отринь меня от отроков Твоих,
 • ибо я раб Твой и сын рабы Твоей, человек немощный и кратковременный и слабый в разумении суда и законов.
 • Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без Твоей премудрости он будет признан за ничто.
 • Ты избрал меня царем народа Твоего и судьею сынов Твоих и дщерей;
 • Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе Твоей и алтарь в городе обитания Твоего, по подобию святой скинии, которую Ты предуготовил от начала.
 • С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими и что право по заповедям Твоим:
 • ниспошли ее от святых небес и от престола славы Твоей ниспошли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред Тобою;
 • ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих, и сохранит меня в своей славе;
 • и дела мои будут благоприятны, и буду судить народ Твой справедливо, и буду достойным престола отца моего.
 • Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или кто может уразуметь, что угодно Господу?
 • Помышления смертных нетверды, и мысли наши ошибочны,
 • ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум.
 • Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах – кто исследовал?
 • Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святаго Твоего Духа?
 • И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно Тебе,
 • и спаслись премудростью.