Скрыть
9:1
см.:Ин.1:3;
9:3
9:6
9:10
9:12
9:14
9:18
9:19
Церковнославянский (рус)
Бо́же отце́въ и Го́споди ми́лости тво­ея́, сотвори́вый вся́ сло́вомъ тво­и́мъ
и прему́дростiю тво­е́ю устро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ сотворе́н­ными от­ тебе́ тва́рьми,
и да управля́етъ мíръ въ преподо́бiи и пра́вдѣ, и въ правотѣ́ души́ су́дъ да су́дитъ:
да́ждь мнѣ́ тво­и́мъ престо́ломъ при­­сѣдя́щую прему́дрость и не от­ри́ни мене́ от­ о́трокъ тво­и́хъ:
я́ко а́зъ ра́бъ тво́й и сы́нъ рабы́ни тво­ея́, человѣ́къ не́мощенъ и маловре́мененъ и ума́ленъ въ ра́зумѣ суда́ и зако́новъ.
А́ще бо кто́ бу́детъ и соверше́нъ въ сынѣ́хъ человѣ́ческихъ, от­су́т­ст­ву­ю­щей тво­е́й прему́дрости, ни во что́же вмѣни́т­ся.
Ты́ избра́лъ мя́ еси́ царя́ лю́демъ тво­и́мъ и судiю́ сыно́мъ тво­и́мъ и дще́ремъ,
и ре́клъ ми́ еси́ созда́ти хра́мъ въ горѣ́ святѣ́й тво­е́й и во гра́дѣ обита́нiя тво­его́ олта́рь, подо́бiемъ ски́нiи [тво­ея́] святы́я, ю́же предугото́валъ еси́ от­ нача́ла.
И съ тобо́ю прему́дрость вѣ́дущая дѣла́ твоя́ и при­­су́т­ст­ву­ю­щая тогда́, егда́ мíръ твори́лъ еси́, и вѣ́дущая, что́ е́сть уго́дно предъ очи́ма тво­и́ма и что́ пра́во въ за́повѣдехъ тво­и́хъ:
посли́ ю́ съ небе́съ святы́хъ и от­ престо́ла сла́вы тво­ея́ посли́ ю́: да су́щи со мно́ю труди́т­ся, и увѣ́мъ, что́ благо­уго́дно е́сть предъ тобо́ю:
вѣ́сть бо она́ вся́ и разумѣ́етъ, и наста́витъ мя́ въ дѣ́лѣхъ мо­и́хъ цѣлому́дрен­нѣ и сохрани́тъ мя́ во сла́вѣ сво­е́й:
и бу́дутъ прiя́тна дѣла́ моя́, и разсужду́ лю́ди твоя́ пра́веднѣ, и бу́ду досто́инъ престо́ловъ отца́ мо­его́.
Кто́ бо от­ человѣ́къ позна́етъ совѣ́тъ Бо́жiй? или́ кто́ помы́слитъ, что́ хо́щетъ Бо́гъ?
Помышле́нiя бо сме́ртныхъ боязли́ва, и погрѣши́телна умышле́нiя на́ша:
тѣ́ло бо тлѣ́н­ное отягоща́етъ ду́шу, и земно́е жили́ще обременя́етъ у́мъ многопопечи́теленъ.
И едва́ разумѣва́емъ, я́же на земли́, и я́же въ рука́хъ обрѣта́емъ со трудо́мъ: а я́же на небесѣ́хъ, кто́ изслѣ́ди?
Во́лю же твою́ кто́ позна́, а́ще бы не ты́ да́лъ еси́ прему́дрость и посла́лъ еси́ Ду́ха свята́го тво­его́ от­ высоты́?
И та́ко испра́вишася стези́ су́щихъ на земли́, и я́же тебѣ́ уго́дна, научи́шася человѣ́цы
и прему́дростiю спасо́шася.
Боже отцов и Господи милости, сотворивший все словом Твоим
и премудростию Твоею устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями
и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд!
Даруй мне приседящую престолу Твоему премудрость и не отринь меня от отроков Твоих,
ибо я раб Твой и сын рабы Твоей, человек немощный и кратковременный и слабый в разумении суда и законов.
Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без Твоей премудрости он будет признан за ничто.
Ты избрал меня царем народа Твоего и судьею сынов Твоих и дщерей;
Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе Твоей и алтарь в городе обитания Твоего, по подобию святой скинии, которую Ты предуготовил от начала.
С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими и что право по заповедям Твоим:
ниспошли ее от святых небес и от престола славы Твоей ниспошли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред Тобою;
ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих, и сохранит меня в своей славе;
и дела мои будут благоприятны, и буду судить народ Твой справедливо, и буду достойным престола отца моего.
Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или кто может уразуметь, что угодно Господу?
Помышления смертных нетверды, и мысли наши ошибочны,
ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум.
Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах – кто исследовал?
Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святаго Твоего Духа?
И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно Тебе,
и спаслись премудростью.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible