Скрыть
Церковнославянский (рус)
[Зач. 300А.] Па́велъ, ра́бъ Бо́жiй, апо́столъ же Иису́съ Христо́въ, по вѣ́рѣ избра́н­ныхъ Бо́жiихъ и ра́зуму и́стины, я́же по благо­че́стiю,
о упова́нiи жи́зни вѣ́чныя, ю́же обѣтова́ нело́жный Бо́гъ пре́жде лѣ́тъ вѣ́чныхъ,
яви́ же во времена́ своя́ сло́во свое́ проповѣ́данiемъ, е́же мнѣ́ пору́чено бы́сть по повелѣ́нiю спаси́теля на́­шего Бо́га:
ти́ту, при­­сному ча́ду по о́бщей вѣ́рѣ: благода́ть, ми́лость, ми́ръ от­ Бо́га Отца́ и Го́спода Иису́са Христа́ Спа́са на́­шего.
[Зач. 300Б.] Сего́ ра́ди оста́вихъ тя́ въ кри́тѣ, да недоконча́н­ная испра́виши и устро́иши по всѣ́мъ гра́домъ пресви́теры, я́коже тебѣ́ а́зъ повелѣ́хъ:
а́ще кто́ е́сть непоро́ченъ, еди́ныя жены́ му́жъ, ча́да имы́й вѣ́рна, не во укоре́нiи блуда́, или́ непокори́ва.
Подоба́етъ бо епи́скопу безъ поро́ка бы́ти, я́коже Бо́жiю стро­и́телю: не себѣ́ угожда́ющу, [не де́рзу, не напра́сливу,] не гнѣвли́ву, не пiя́ницѣ, не бі́йцѣ, не скверностяжа́телну,
но стран­но­люби́ву, благолю́бцу, цѣлому́дрен­ну, пра́ведну, преподо́бну, воз­держа́телну,
держа́щемуся вѣ́рнаго словесе́ по уче́нiю, да си́ленъ бу́детъ и утѣ́шати во здра́вѣмъ уче́нiи, и проти́вящыяся облича́ти.
Су́ть бо мно́зи непокори́ви, суесло́вцы и умо́мъ прельще́ни, наипа́че же су́щiи от­ обрѣ́занiя,
и́хже подоба́етъ уста́ загражда́ти: и́же вся́ до́мы развраща́ютъ, уча́ще я́же не подоба́етъ, скве́рнаго ра́ди при­­бы́тка.
Рече́ же нѣ́кто от­ ни́хъ, сво́й и́мъ проро́къ: кри́тяне при́сно лжи́ви, злі́и звѣ́рiе, утро́бы пра́здныя.
Свидѣ́тел­ст­во сiе́ и́стин­но е́сть: ея́же ра́ди вины́ облича́й и́хъ неща́дно, да здра́ви бу́дутъ въ вѣ́рѣ,
не внима́юще иуде́йскимъ ба́снемъ, ни за́повѣдемъ человѣ́къ от­враща́ющихся от­ и́стины.
[Зач. 301.] Вся́ у́бо чи́ста чи́стымъ: оскверне́нымъ же и невѣ́рнымъ ничто́же чи́сто, но оскверни́ся и́хъ и у́мъ и со́вѣсть.
Бо́га исповѣ́дуютъ вѣ́дѣти, а дѣ́лы от­ме́щут­ся его́, ме́рзцы су́ще и непокори́ви и на вся́кое дѣ́ло благо́е неиску́сни.
Синодальный
[Зач. 300А.] Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию,
в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен,
а в свое время явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, Бога, –
Титу, истинному сыну по общей вере: благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего.
[Зач. 300Б.] Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал:
если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокорности.
Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец,
но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан,
держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать.
Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных,
каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти.
Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые».
Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере,
не внимая Иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины.
[Зач. 301.] Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть.
Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу.
Пαῦλος δοῦλος θεοῦ ἀπό­στολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατα­̀ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπι­́γνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾿ εὐσέβειαν
ἐπ᾿ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς θεὸς προ­̀ χρόνων αἰωνίων
ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι ὃ ἐπι­στεύ­θην ἐγὼ κατ᾿ ἐπι­ταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ
Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατα­̀ κοινὴν πίστιν χάρις καὶ εἰρήνη ἀπο­̀ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν
τούτου χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ ἵνα τὰ λείπον­τα ἐπι­διορθώσῃ καὶ κατα­στήσῃς κατα­̀ πόλιν πρεσβυτέρους ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην
εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ τέκνα ἔχων πιστά μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα
δεῖ γὰρ τὸν ἐπι­́σκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόμον μὴ αὐθάδη μὴ ὀργίλον μὴ πάροινον μὴ πλή­κτην μὴ αἰσχροκερδῆ
ἀλλὰ φιλόξενον φιλάγαθον σώφρονα δίκαιον ὅσιον ἐγκρατῆ
ἀν­τεχόμενον τοῦ κατα­̀ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρα­καλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀν­τιλέγον­τας ἐλέγχειν
εἰσὶν γὰρ πολλοὶ καὶ ἀνυπότακτοι ματαιολόγοι καὶ φρεναπάται μάλιστα οἱ ἐκ τῆς περιτομῆς
οὓς δεῖ ἐπι­στομίζειν οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκον­τες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν
εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προ­φήτης Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται κακὰ θηρία γαστέρες ἀργαί
ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής δι᾿ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀπο­τόμως ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει
μὴ προ­σέχον­τες Ἰουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐν­τολαῖς ἀνθρώπων ἀπο­στρεφομένων τὴν ἀλήθειαν
πάν­τα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς τοῖς δὲ μεμιαμ­μέ­νοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν ἀλλὰ μεμίαν­ται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συν­είδησις
θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦν­ται βδελυκτοὶ ὄν­τες καὶ ἀπειθεῖς καὶ προ­̀ς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки