Скрыть
10:1
10:2
10:3
10:4
10:5
10:6
10:7
10:8
10:9
10:10
10:11
10:12
10:13
Церковнославянский (рус)
И Тови́тъ оте́цъ его́ сочисля́ше кі́йждо де́нь: и егда́ испо́лнишася дні́е пути́, и не при­­хожда́ху,
рече́ Тови́тъ: еда́ ка́ко посра́млени су́ть? или́ не́гли у́мре гаваи́лъ, и никто́же ему́ дае́тъ сребра́?
И скорбя́ше зѣло́.
Рече́ же ему́ жена́ его́: поги́бе о́трочищь, поне́же уме́дли. И нача́ пла́катися его́ и рече́:
нѣ́сть попече́нiя мнѣ́, ча́до, поне́же лиши́хся тя́ свѣ́та о́чiю мое́ю.
Тови́тъ же глаго́летъ е́й: молчи́, не печа́лися, здра́въ е́сть.
И рече́ ему́ молчи́, не прельща́й мене́, поги́бе о́трочищь мо́й. И исхожда́­ше на вся́къ де́нь на пу́ть внѣ́, и́мже отъи́де: и во дни́ хлѣ́ба не ядя́ше, въ но́щехъ же не престава́­ше пла́чущися тові́и сы́на сво­его́, доне́лѣже сконча́шася четыре­на́­де­сять дні́е бра́ка, въ ня́же закля́ Рагуи́лъ пребы́ти ему́ та́мо. Рече́ же тові́а Рагуи́лу: от­пусти́ мя́, зане́ оте́цъ мо́й и ма́ти моя́ не ктому́ надѣ́ют­ся ви́дѣти мя́.
Рече́ же ему́ те́сть его́: пребу́ди у мене́, и а́зъ послю́ ко отцу́ тво­ему́, и воз­вѣстя́тъ ему́, я́же о тебѣ́.
И тові́а рече́: ни́, но от­пусти́ мя́ ко отцу́ мо­ему́.
Воста́въ же Рагуи́лъ, даде́ ему́ Са́рру жену́ его́ и по́лъ имѣ́нiй, рабы́ и скоты́ и сребро́,
и благослови́въ я́ от­пусти́, глаго́ля: да благопоспѣши́тъ ва́мъ, ча́да, Бо́гъ небесе́ пре́жде не́же умре́ти ми́.
И рече́ дще́ри сво­е́й: чти́ све́кровъ тво­и́хъ, ті́и ны́нѣ роди́телiе тво­и́ су́ть, да слы́шу о тебѣ́ слу́хъ до́бръ. И облобыза́ ю́. И е́дна рече́ ко тові́и: бра́те воз­лю́блен­не, да воз­врати́тъ тя́ Госпо́дь небесе́ и да да́стъ ми́ ви́дѣти твоя́ ча́да от­ Са́рры дще́ре мо­ея́, да воз­веселю́ся предъ Го́сподемъ: и се́, вдаю́ тебѣ́ дще́рь мою́ въ зало́гъ, и да не опечаля́еши ея́.
По си́хъ отъи́де тові́а благословя́ Бо́га, я́ко благопоспѣши́ пу́ть его́: и благословя́ше Рагуи́ла и е́дну жену́ его́, и идя́ше, дондеже при­­бли́житися и́мъ къ Ниневі́и.
Товит, отец его, считал каждый день. И когда исполнились дни путешествия, а он не приходил,
Товит сказал: не задержали ли их? или не умер ли Гаваил, и некому отдать им серебра?
И очень печалился.
Жена же его сказала ему: погиб сын наш, потому и не приходит. И начала плакать по нем и говорила:
ничто не занимает меня, сын мой, потому что я отпустила тебя, свет очей моих!
Товит говорит ей: молчи, не тревожься, он здоров.
А она сказала ему: молчи ты, не обманывай меня; погибло детище мое.- И ежедневно ходила за город на дорогу, по которой они отправились; днем не ела хлеба, а по ночам не переставала плакать о сыне своем Товии, пока не окончились четырнадцать дней брачного пира, которые Рагуил заклял его провести там. Тогда Товия сказал Рагуилу: отпусти меня, потому что отец мой и мать моя не надеются уже видеть меня.
Тесть же сказал ему: побудь у меня; я пошлю к отцу твоему, и известят его о тебе.
А Товия говорит: нет, отпусти меня к отцу моему.
И встал Рагуил и отдал ему Сарру, жену его, и половину имения, рабов и скота и серебро,
и, благословив их, отпустил и сказал: дети! да благопоспешит вам Бог Небесный, прежде нежели я умру.
Потом сказал дочери своей: почитай твоего свекра и свекровь; теперь они – родители твои; желаю слышать добрый слух о тебе. И поцеловал ее. И Една сказала Товии: возлюбленный брат, да восставит тебя Господь Небесный и дарует мне видеть детей от Сарры, дочери моей, дабы я возрадовалась пред Господом. И вот, отдаю тебе дочь мою на сохранение; не огорчай ее.
После того отправился Товия, благословляя Бога, что Он благоустроил путь его, и благословлял Рагуила и Едну, жену его. И продолжал путь, и приблизились они к Ниневии.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible