Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Товита

 
 •  
 • 11:1
 • 11:2
 • 11:3
 • 11:4
 • 11:5
 • 11:6
 • 11:7
 • 11:8
 • 11:9
 • 11:10
 • 11:11
 • 11:12
 • 11:13
 • 11:14
 • 11:15
 • 11:16
 • 11:17
 • 11:18
 •  
 • И рече́ Рафаи́лъ ко тові́и: не вѣ́си ли, бра́те, ка́ко оста́вилъ еси́ отца́ тво­его́?
 • предтеце́мъ предъ жено́ю тво­е́ю и угото́ваимъ до́мъ:
 • воз­ми́ же въ ру́ку же́лчь ры́бiю. И по­идо́ста, и ку́пно и́де пе́съ вслѣ́дъ и́хъ.
 • А́н­на же сѣдя́ше обзира́ющи на пути́ сы́на сво­его́.
 • И усмотри́ его́ гряду́ща и рече́ отцу́ его́: се́, сы́нъ мо́й гряде́тъ и человѣ́къ поше́дый съ ни́мъ.
 • А Рафаи́лъ рече́: вѣ́мъ а́зъ, тові́е, я́ко от­ве́рзетъ о́чи оте́цъ тво́й:
 • ты́ у́бо пома́жи же́лчiю на очесе́хъ его́, и угрызе́нъ отре́тъ, и от­ве́рзетъ бѣ́льма, и у́зритъ тя́.
 • И при­­те́кши а́н­на нападе́ на вы́ю сы́на сво­его́ и рече́ ему́: ви́дѣхъ тя́, ча́до,от­ны́нѣ да умру́. И пла́кастася о́ба.
 • Тови́тъ же исхожда́­ше ко две́ремъ и преткну́ся. Сы́нъ же его́ при­­тече́ къ нему́
 • и подъя́ отца́ сво­его́ и посы́па же́лчь на очеса́ отца́ сво­его́, глаго́ля: дерза́й, о́тче.
 • Егда́ же огрызе́на бы́ша, отре́ о́чи сво­и́,
 • и от­рто́шася от­ у́гловъ оче́съ его́ бѣ́льма, и ви́дѣвъ сы́на сво­его́, нападе́ на вы́ю его́
 • и пла́кася и рече́: благослове́нъ еси́, Бо́же, и благослове́но и́мя твое́ во вѣ́ки, и благослове́ни вси́ святі́и тво­и́ а́нгели,
 • я́ко наказа́лъ еси́ и поми́ловалъ еси́ мя́: се́, ви́жду тові́ю сы́на мо­его́. И вни́де сы́нъ его́ ра́дуяся, и воз­вѣсти́ отцу́ сво­ему́ вели́чiя бы́в­шая ему́ въ миді́и.
 • И изы́де тови́тъ во срѣ́тенiе невѣ́стки сво­ея́ ра́дуяся и благословя́ Бо́га, ко врато́мъ Ниневі́и. И чудя́хуся ви́дящiи его́ гряду́ща, я́ко прозрѣ́.
 • И тови́тъ исповѣ́дашеся предъ ни́ми, я́ко поми́лова его́ Бо́гъ. И егда́ прнбли́жися тови́тъ къ Са́ррѣ невѣ́стцѣ сво­е́й, благослови́ ю́, глаго́ля: прiиди́ здра́ва, дщи́: благослове́нъ Бо́гъ, и́же при­­веде́ тя́ къ на́мъ, и оте́цъ тво́й и ма́ти твоя́. И бы́сть ра́дость всѣ́мъ су́щымъ въ Ниневі́и бра́тiямъ его́.
 • И прiи́де Ахiа́харъ, и насва́съ сы́нъ бра́та его́,
 • и бы́сть бра́къ тові́и съ весе́лiемъ дні́й се́дмь.
 • И сказал Рафаил Товии: ты знаешь, брат, в каком положении ты оставил отца твоего;
 • пойдем вперед, прежде жены твоей, и приготовим помещение;
 • а ты возьми в руку и желчь рыбью. И пошли; за ними побежала и собака.
 • Между тем Анна сидела, высматривая на дороге сына своего,
 • и, заметив, что он идет, сказала отцу его: вот, идет сын твой и человек, отправившийся с ним.
 • Рафаил сказал: я знаю, Товия, что у отца твоего откроются глаза;
 • ты только помажь желчью глаза его, и он, ощутив едкость, оботрет их, и спадут бельма, и он увидит тебя.
 • Анна, подбежав, бросилась на шею к сыну своему и сказала ему: увидела я тебя, дитя мое, – теперь мне хотя умереть. И оба заплакали.
 • А Товит пошел к дверям и споткнулся, но сын его поспешил к нему, и поддержал отца своего,
 • и приложил желчь к глазам отца своего, и сказал: ободрись, отец мой!
 • Глаза его заело, и он отер их,
 • и снялись с краев глаз его бельма. Увидев сына своего, он пал на шею к нему
 • и заплакал и сказал: благословен Ты, Боже, и благословенно имя Твое вовеки, и благословенны все святые Ангелы Твои!
 • Потому что Ты наказал и помиловал меня. Вот, я вижу Товию, сына моего. – И вошел сын его радостно и рассказал отцу своему о чудных делах, бывших с ним в Мидии.
 • И вышел Товит навстречу невестке своей к воротам Ниневии, радуясь и благословляя Бога. Видевшие, что он идет, удивлялись, как он прозрел.
 • И Товит исповедал пред ними, что Бог помиловал его. Когда подошел Товит к Сарре, невестке своей, благословил ее и сказал: здравствуй, дочь моя! Благословен Бог, Который привел тебя к нам, и благословенны отец твой и мать твоя! Обрадовались и все братья его в Ниневии.
 • И пришел Ахиахар и Насвас, племянник его,
 • и весело праздновали брак Товии семь дней.
 • καὶ εἶπεν Рαφαηλ προ­̀ς Τωβιαν
  2οὐ γινώσκεις ἄδελφε πῶς ἀφῆκας τὸν πατέρα σου
 • 3προ­δράμωμεν ἔμπρο­σθεν τῆς γυναικός σου καὶ ἑτοιμάσωμεν τὴν οἰκίαν
 • 4λαβὲ δὲ παρα­̀ χεῖρα τὴν χολὴν τοῦ ἰχθύος καὶ ἐπορεύ­θησαν καὶ συν­ῆλθεν ὁ κύων ὄπισθεν αὐτῶν
 • 5καὶ Αννα ἐκάθητο περιβλεπομένη εἰς τὴν ὁδὸν τὸν παῖδα αὐτῆς
 • 6καὶ προ­σενόησεν αὐτὸν ἐρχόμενον καὶ εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἰδοὺ ὁ υἱός σου ἔρχεται καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ πορευθεὶς μετ᾿ αὐτοῦ
 • 7καὶ Рαφαηλ εἶπεν ἐπι­́σταμαι ἐγὼ ὅτι ἀνοίξει τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ πατήρ σου
 • 8σὺ οὖν ἔγχρισον τὴν χολὴν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ δηχθεὶς δια­τρίψει καὶ ἀπο­βαλεῖ τὰ λευκώματα καὶ ὄψ­σε­ταί σε
 • 9καὶ προ­σδραμοῦσα Αννα ἐπέπεσεν ἐπι­̀ τὸν τράχηλον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ εἶπεν αὐτῷ εἶδόν σε παιδίον ἀπο­̀ τοῦ νῦν ἀπο­θανοῦμαι καὶ ἔκλαυσαν ἀμφότεροι
 • 10καὶ Τωβιτ ἐξήρχετο προ­̀ς τὴν θύραν καὶ προ­σέκοπτεν ὁ δὲ υἱὸς προ­σέδραμεν αὐτῷ
 • 11καὶ ἐπελάβετο τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ προ­σέπασεν τὴν χολὴν ἐπι­̀ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ λέγων θάρσει πάτερ
 • 12ὡς δὲ συν­εδήχθησαν διέτριψε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ ἐλεπίσθη ἀπο­̀ τῶν κανθῶν τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τὰ λευκώματα
 • 13καὶ ἰδὼν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπέπεσεν ἐπι­̀ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσεν καὶ εἶπεν
 • 14εὐλογητὸς εἶ ὁ θεός καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ εὐλογη­μέ­νοι πάν­τες οἱ ἅγιοί σου ἄγγελοι
 • ὅτι ἐμαστίγωσας καὶ ἠλέησάς με ἰδοὺ βλέπω Τωβιαν τὸν υἱόν μου
  15καὶ εἰσῆλθεν ὁ υἱὸς αὐτοῦ χαίρων καὶ ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὰ μεγαλεῖα τὰ γενόμενα αὐτῷ ἐν τῇ Μηδίᾳ
 • 16καὶ ἐξῆλθεν Τωβιτ εἰς συν­άν­τησιν τῇ νύμφῃ αὐτοῦ χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν θεὸν προ­̀ς τῇ πύλῃ Νινευη καὶ ἐθαύμαζον οἱ θεωροῦν­τες αὐτὸν πορευόμενον ὅτι ἔβλεψεν
 • καὶ Τωβιτ ἐξωμολογεῖτο ἐνώπιον αὐτῶν ὅτι ἠλέησεν αὐτὸν ὁ θεός
  17καὶ ὡς ἤγγισεν Τωβιτ Σαρρα τῇ νύμφῃ αὐτοῦ κατευλόγησεν αὐτὴν λέγων ἔλθοις ὑγιαίνουσα θύγατερ εὐλογητὸς ὁ θεός ὃς ἤγαγέν σε προ­̀ς ἡμᾶς καὶ ὁ πατήρ σου καὶ ἡ μήτηρ σου
  18καὶ ἐγένετο χαρὰ πᾶσι τοῖς ἐν Νινευη ἀδελφοῖς αὐτοῦ
 • 19καὶ παρεγένετο Αχιαχαρος καὶ Νασβας ὁ ἐξάδελφος αὐτοῦ
 • καὶ ἤχθη ὁ γάμος Τωβια μετ᾿ εὐφροσύνης ἑπτὰ ἡμέρας