Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Товита

 
 •  
 • 11:1
 • 11:2
 • 11:3
 • 11:4
 • 11:5
 • 11:6
 • 11:7
 • 11:8
 • 11:9
 • 11:10
 • 11:11
 • 11:12
 • 11:13
 • 11:14
 • 11:15
 • 11:16
 • 11:17
 • 11:18
 • 11:19
 •  
 • И рече́ Рафаи́лъ ко тові́и: не вѣ́си ли, бра́те, ка́ко оста́вилъ еси́ отца́ тво­его́?
 • предтеце́мъ предъ жено́ю тво­е́ю и угото́ваимъ до́мъ:
 • воз­ми́ же въ ру́ку же́лчь ры́бiю. И по­идо́ста, и ку́пно и́де пе́съ вслѣ́дъ и́хъ.
 • А́н­на же сѣдя́ше обзира́ющи на пути́ сы́на сво­его́.
 • И усмотри́ его́ гряду́ща и рече́ отцу́ его́: се́, сы́нъ мо́й гряде́тъ и человѣ́къ поше́дый съ ни́мъ.
 • А Рафаи́лъ рече́: вѣ́мъ а́зъ, тові́е, я́ко от­ве́рзетъ о́чи оте́цъ тво́й:
 • ты́ у́бо пома́жи же́лчiю на очесе́хъ его́, и угрызе́нъ отре́тъ, и от­ве́рзетъ бѣ́льма, и у́зритъ тя́.
 • И при­­те́кши а́н­на нападе́ на вы́ю сы́на сво­его́ и рече́ ему́: ви́дѣхъ тя́, ча́до,от­ны́нѣ да умру́. И пла́кастася о́ба.
 • Тови́тъ же исхожда́­ше ко две́ремъ и преткну́ся. Сы́нъ же его́ при­­тече́ къ нему́
 • и подъя́ отца́ сво­его́ и посы́па же́лчь на очеса́ отца́ сво­его́, глаго́ля: дерза́й, о́тче.
 • Егда́ же огрызе́на бы́ша, отре́ о́чи сво­и́,
 • и от­рто́шася от­ у́гловъ оче́съ его́ бѣ́льма, и ви́дѣвъ сы́на сво­его́, нападе́ на вы́ю его́
 • и пла́кася и рече́: благослове́нъ еси́, Бо́же, и благослове́но и́мя твое́ во вѣ́ки, и благослове́ни вси́ святі́и тво­и́ а́нгели,
 • я́ко наказа́лъ еси́ и поми́ловалъ еси́ мя́: се́, ви́жду тові́ю сы́на мо­его́. И вни́де сы́нъ его́ ра́дуяся, и воз­вѣсти́ отцу́ сво­ему́ вели́чiя бы́в­шая ему́ въ миді́и.
 • И изы́де тови́тъ во срѣ́тенiе невѣ́стки сво­ея́ ра́дуяся и благословя́ Бо́га, ко врато́мъ Ниневі́и. И чудя́хуся ви́дящiи его́ гряду́ща, я́ко прозрѣ́.
 • И тови́тъ исповѣ́дашеся предъ ни́ми, я́ко поми́лова его́ Бо́гъ. И егда́ прнбли́жися тови́тъ къ Са́ррѣ невѣ́стцѣ сво­е́й, благослови́ ю́, глаго́ля: прiиди́ здра́ва, дщи́: благослове́нъ Бо́гъ, и́же при­­веде́ тя́ къ на́мъ, и оте́цъ тво́й и ма́ти твоя́. И бы́сть ра́дость всѣ́мъ су́щымъ въ Ниневі́и бра́тiямъ его́.
 • И прiи́де Ахiа́харъ, и насва́съ сы́нъ бра́та его́,
 • и бы́сть бра́къ тові́и съ весе́лiемъ дні́й се́дмь.
 • И сказал Рафаил Товии: ты знаешь, брат, в каком положении ты оставил отца твоего;
 • пойдем вперед, прежде жены твоей, и приготовим помещение;
 • а ты возьми в руку и желчь рыбью. И пошли; за ними побежала и собака.
 • Между тем Анна сидела, высматривая на дороге сына своего,
 • и, заметив, что он идет, сказала отцу его: вот, идет сын твой и человек, отправившийся с ним.
 • Рафаил сказал: я знаю, Товия, что у отца твоего откроются глаза;
 • ты только помажь желчью глаза его, и он, ощутив едкость, оботрет их, и спадут бельма, и он увидит тебя.
 • Анна, подбежав, бросилась на шею к сыну своему и сказала ему: увидела я тебя, дитя мое, – теперь мне хотя умереть. И оба заплакали.
 • А Товит пошел к дверям и споткнулся, но сын его поспешил к нему, и поддержал отца своего,
 • и приложил желчь к глазам отца своего, и сказал: ободрись, отец мой!
 • Глаза его заело, и он отер их,
 • и снялись с краев глаз его бельма. Увидев сына своего, он пал на шею к нему
 • и заплакал и сказал: благословен Ты, Боже, и благословенно имя Твое вовеки, и благословенны все святые Ангелы Твои!
 • Потому что Ты наказал и помиловал меня. Вот, я вижу Товию, сына моего. – И вошел сын его радостно и рассказал отцу своему о чудных делах, бывших с ним в Мидии.
 • И вышел Товит навстречу невестке своей к воротам Ниневии, радуясь и благословляя Бога. Видевшие, что он идет, удивлялись, как он прозрел.
 • И Товит исповедал пред ними, что Бог помиловал его. Когда подошел Товит к Сарре, невестке своей, благословил ее и сказал: здравствуй, дочь моя! Благословен Бог, Который привел тебя к нам, и благословенны отец твой и мать твоя! Обрадовались и все братья его в Ниневии.
 • И пришел Ахиахар и Насвас, племянник его,
 • и весело праздновали брак Товии семь дней.
 • Quando furono nei pressi di Kaserìn, di fronte a Ninive, Raffaele disse:
 • "Tu sai in quale condizione abbiamo lasciato tuo padre.
 • Corriamo avanti, prima di tua moglie, e prepariamo la casa, mentre gli altri vengono".
 • E s'incamminarono tutti e due insieme. Poi Raffaele gli disse: "Prendi in mano il fiele". Il cane, che aveva accompagnato lui e Tobia, li seguiva.
 • Anna intanto sedeva scrutando la strada per la quale era partito il figlio.
 • Quando si accorse che stava arrivando, disse al padre di lui: "Ecco, sta tornando tuo figlio con l'uomo che l'accompagnava".
 • Raffaele disse a Tobia, prima che si avvicinasse al padre: "Io so che i suoi occhi si apriranno.
 • Spalma il fiele del pesce sui suoi occhi; il farmaco intaccherà e asporterà come scaglie le macchie bianche dai suoi occhi. Così tuo padre riavrà la vista e vedrà la luce".
 • Anna corse avanti e si gettò al collo di suo figlio dicendogli: "Ti rivedo, o figlio. Ora posso morire!". E si mise a piangere.
 • Tobi si alzò e, incespicando, uscì dalla porta del cortile.
 • Tobia gli andò incontro, tenendo in mano il fiele del pesce. Soffiò sui suoi occhi e lo trasse vicino, dicendo: "Coraggio, padre!". Gli applicò il farmaco e lo lasciò agire,
 • poi distaccò con le mani le scaglie bianche dai margini degli occhi.
 • Tobi gli si buttò al collo e pianse, dicendo: "Ti vedo, figlio, luce dei miei occhi!".
 • E aggiunse: "Benedetto Dio! Benedetto il suo grande nome! Benedetti tutti i suoi angeli santi! Sia il suo santo nome su di noi e siano benedetti i suoi angeli per tutti i secoli. Perché egli mi ha colpito, ma ora io contemplo mio figlio Tobia".
 • Tobia entrò in casa lieto, benedicendo Dio con tutta la voce che aveva. Poi Tobia informò suo padre del viaggio che aveva compiuto felicemente, del denaro che aveva riportato, di Sara, figlia di Raguele, che aveva preso in moglie e che stava venendo e si trovava ormai vicina alla porta di Ninive.
 • Allora Tobi uscì verso la porta di Ninive incontro alla sposa di lui, lieto e benedicendo Dio. La gente di Ninive, vedendolo passare e camminare con tutto il vigore di un tempo, senza che alcuno lo conducesse per mano, fu presa da meraviglia. Tobi proclamava davanti a loro che Dio aveva avuto pietà di lui e che gli aveva aperto gli occhi.
 • Tobi si avvicinò poi a Sara, la sposa di suo figlio Tobia, e la benedisse dicendole: "Sii la benvenuta, figlia! Benedetto sia il tuo Dio, che ti ha condotto da noi, figlia! Benedetto sia tuo padre, benedetto mio figlio Tobia e benedetta tu, o figlia! Entra nella casa, che è tua, sana e salva, nella benedizione e nella gioia; entra, o figlia!".
 • Quel giorno fu grande festa per tutti i Giudei di Ninive.
 • Anche Achikàr e Nadab, suoi cugini, vennero a congratularsi con Tobi.