Скрыть
12:1
12:2
12:3
12:4
12:5
12:6
12:7
12:8
12:9
12:10
12:11
12:13
12:14
12:15
12:16
12:17
12:18
12:20
12:21
12:22
Церковнославянский (рус)
И при­­зва́ Тови́тъ тові́ю сы́на сво­его́ и рече́ ему́: промы́сли, ча́до мзду́ человѣ́ку ходи́в­шему съ тобо́ю: и при­­ложи́ти ему́ подоба́етъ.
И рече́: о́тче, не бу́ду оби́жденъ да́въ ему́ по́лъ, я́же при­­несо́хъ,
поне́же при­­веде́ мя́ тебѣ́ здра́ва и жену́ мою́ изцѣли́, и сребро́ мое́ при­­несе́, и тебе́ та́кожде уврачева́.
И рече́ ста́рецъ: пра́ведно е́сть ему́.
И при­­зва́ а́нгела и рече́ ему́: воз­ми́ по́лъ всѣ́хъ, я́же при­­несо́сте, и пойди́ здра́въ.
Тогда́ при­­зва́въ обо­и́хъ та́йно, рече́ и́ма: благослови́те Бо́га и тому́ исповѣ́дайтеся, и вели́чiе дади́те ему́, и исповѣ́дайтеся ему́ предъ всѣ́ми живу́щими о си́хъ, я́же сотвори́ съ ва́ма: добро́ е́же благослови́ти Бо́га и воз­носи́ти и́мя его́, словеса́ дѣ́лъ Бо́жiихъ благо­че́стно сказу́юще: и да не лѣните́ся исповѣ́датися ему́:
та́йну царе́ву добро́ храни́ти, дѣла́ же Бо́жiя от­крыва́ти сла́вно: добро́ твори́те, и зло́ не обря́щетъ вы́:
бла́го моли́тва съ посто́мъ и ми́лостынею и пра́вдою: бла́го ма́лое съ пра́вдою, не́жели мно́го съ непра́вдою: добро́ твори́ти ми́лостыню, не́жели сокро́вище­с­т­вовати зла́то,
ми́лостыня бо от­ сме́рти избавля́етъ и та́я очища́етъ вся́къ грѣ́х: творя́щiи ми́лостыни и пра́вды испо́лнят­ся жи́зни,
согрѣша́ющiи же врази́ су́ть сво­его́ живота́:
не утаю́ от­ ва́съ вся́каго словесе́, рѣ́хъ бо: та́йну царе́ву храни́ти добро́, дѣла́ же Бо́жiя от­крыва́ти сла́вно:
и ны́нѣ, егда́ моли́л­ся еси́ ты́ и невѣ́стка твоя́ Са́рра, а́зъ при­­ноша́хъ па́мять моли́твы ва́­шея предъ свята́го, и егда́ погреба́лъ еси́ ме́ртвыя, подо́бнѣ при­­су́т­ст­вовахъ тебѣ́,
и егда́ не лѣни́л­ся еси́ воста́ти и оста́вити обѣ́дъ тво́й, да от­ше́дъ покры́еши ме́ртваго, не утаи́л­ся еси́ мене́ благотворя́й, но съ тобо́ю бѣ́хъ:
и ны́нѣ посла́ мя Бо́гъ изцѣли́ти тя́ и невѣ́стку твою́ Са́рру:
а́зъ е́смь Рафаи́лъ, еди́нъ от­ седми́ святы́хъ а́нгеловъ, и́же при­­но́сятъ моли́твы святы́хъ и вхо́дятъ предъ сла́ву свята́го.
И смято́стася о́ба и падо́ста на лице́, зане́ убоя́стася.
И рече́ и́ма: не бо́йтеся, я́ко ми́ръ ва́ма бу́детъ, Бо́га же благослови́те во вѣ́къ:
я́ко не сво­е́ю си́ благода́тiю, но во́лею Бо́га на́­шего прiидо́хъ, сего́ ра́ди благослови́те его́ во вѣ́къ:
вся́ дни́ явля́хся ва́ма, и не ядо́хъ, ниже́ пи́хъ, но видѣ́нiе вы́ зря́сте:
и ны́нѣ исповѣ́дайтеся Бо́гу, зане́ восхожду́ къ посла́в­шему мя́, и напиши́те вся́, я́же соверши́шася, въ кни́гу.
И воста́ста и не ктому́ ви́дѣста его́:
и исповѣ́даста дѣла́ ве́лiя и чу́дная Бо́жiя, и ка́ко яви́ся и́ма а́нгелъ Госпо́день.
И призвал Товит сына своего Товию и сказал ему: приготовь, сын мой, плату человеку, который ходил с тобою; ему надобно еще прибавить.
Он отвечал: отец мой, я не буду в убытке, если отдам ему половину всего, что принес;
потому что он привел меня к тебе здоровым и жену мою уврачевал, и серебро мое принес, и тебя также исцелил.
Старец сказал: так и следует ему.
И призвал Ангела и сказал ему: возьми половину всего, что вы принесли, и иди с миром.
Тогда, отозвав обоих особо, Ангел сказал им: благословляйте Бога, прославляйте Его, признавайте величие Его и исповедуйте пред всеми живущими, что Он сделал для вас. Доброе дело – благословлять Бога, превозносить имя Его и благоговейно проповедовать о делах Божиих; и вы не ленитесь прославлять Его.
Тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально. Делайте добро, и зло не постигнет вас.
Доброе дело – молитва с постом и милостынею и справедливостью. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдою; лучше творить милостыню, нежели собирать золото,
ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. Творящие милостыни и дела правды будут долгоденствовать.
Грешники же суть враги своей жизни.
Не скрою от вас ничего; я сказал уже: тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально.
Когда молился ты и невестка твоя Сарра, я возносил память молитвы вашей пред Святаго, и когда ты хоронил мертвых, я также был с тобою.
И когда ты не обленился встать и оставить обед свой, чтобы пойти и убрать мертвого, твоя благотворительность не утаилась от меня, но я был с тобою.
И ныне Бог послал меня уврачевать тебя и невестку твою Сарру.
Я – Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго.
Тогда оба смутились и пали лицем на землю, потому что были в страхе.
Но он сказал им: не бойтесь, мир будет вам. Благословляйте Бога вовек.
Ибо я пришел не по своему произволению, а по воле Бога нашего; потому и благословляйте Его вовек.
Все дни я был видим вами, но я не ел и не пил, – только взорам вашим представлялось это.
Итак, прославляйте теперь Бога, потому что я восхожу к Пославшему меня, и напишите все совершившееся в книгу.
И встали они и более уже не видели его.
И стали рассказывать о великих и чудных делах Божиих, и как явился им Ангел Господень.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible