Скрыть
13:1
13:3
13:4
13:5
13:6
13:7
13:8
13:9
13:10
13:12
13:13
13:14
13:15
13:18
И тови́тъ написа́ моли́тву въ ра́дость и рече́: благослове́нъ Бо́гъ живы́й во вѣ́ки и ца́р­ст­во его́,
зане́ о́нъ наказу́етъ и ми́луетъ, низво́дитъ во а́дъ и воз­во́дитъ, и нѣ́сть и́же избѣжи́тъ руки́ его́:
исповѣ́дайтеся ему́, сы́нове Изра́илевы, предъ язы́ки, зане́ то́й разсѣ́я на́съ въ ни́хъ,
та́мо явля́йте вели́чiе его́, воз­носи́те его́ предъ вся́кимъ живу́щимъ, я́ко то́й Госпо́дь на́шъ и Бо́гъ, то́й Оте́цъ на́шъ во вся́ вѣ́ки,
и нака́зовати и́мать на́съ въ непра́вдахъ на́шихъ, и па́ки поми́луетъ и собере́тъ ны́ от­ всѣ́хъ язы́ковъ, идѣ́же а́ще расточе́ни бу́дете въ ни́хъ:
а́ще обратнте́ся къ нему́ всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ и все́ю душе́ю ва́­шею твори́ти предъ ни́мъ и́стину, тогда́ обрати́т­ся къ ва́мъ и не скры́етъ лица́ сво­его́ от­ ва́съ, и у́зрите, я́же сотвори́тъ съ ва́ми: и исповѣ́дайтеся ему́ всѣ́ми усты́ ва́шими, и благослови́те Го́спода пра́вды и воз­носи́те Царя́ вѣко́въ: а́зъ въ земли́ плѣне́нiя мо­его́ исповѣ́даюся ему́ и сказу́ю крѣ́пость и вели́чiе его́ языку грѣ́шниковъ: обрати́теся, грѣ́шницы, и твори́те пра́вду предъ ни́мъ: кто́ вѣ́сть, а́ще благоволи́тъ о ва́съ и сотвори́тъ ми́лость ва́мъ?
Бо́га мо­его́ воз­ношу́, и душа́ моя́ Царя́ небе́снаго, и воз­весели́т­ся о вели́чiи его́:
да воз­глаго́лютъ вси́ и да исповѣ́дят­ся ему́ во і́ерусали́мѣ:
Иерусали́ме, гра́де святы́й, нака́жетъ тя́ за дѣла́ сыно́въ тво­и́хъ и па́ки поми́луетъ сы́ны пра́ведныхъ:
исповѣ́дайя Го́сподеви бла́го и благослови́ Царя́ вѣко́въ, да па́ки ски́нiя его́ сози́ждет­ся въ тебѣ́ съ ра́достiю, и да воз­весели́тъ въ тебѣ́ плѣне́н­ныя, и да воз­лю́битъ въ тебѣ́ бѣ́дныя во вся́ ро́ды вѣ́ка:
язы́цы мно́зи от­дале́ча прiи́дутъ ко и́мени Го́спода Бо́га, да́ры въ рука́хъ иму́ще и да́ры Царю́ небесе́, ро́дове родо́въ восхва́лятъ тя́ и даду́тъ ра́дованiе:
про́кляти вси́ ненави́дящiи тя́, благослове́ни бу́дутъ вси́ лю́бящiи тя́ во вѣ́къ:
ра́дуйся и весели́ся о сынѣ́хъ пра́ведныхъ, зане́ соберу́т­ся и воз­благословя́тъ Го́спода пра́ведныхъ:
О, блаже́ни лю́бящiи тя́, воз­ра́дуют­ся о ми́рѣ тво­е́мъ: блаже́ни, ели́цы скорбѣ́ша о всѣ́хъ наказа́нiихъ тво­и́хъ, зане́ о тебѣ́ воз­ра́дуют­ся, ви́дяще всю́ сла́ву твою́, и воз­веселя́т­ся во вѣ́къ:
душа́ моя́ да благослови́тъ Бо́га Царя́ вели́каго,
я́ко назда́нъ бу́детъ Иерусали́мъ сапфи́ромъ и смара́гдомъ и ка́менемъ честны́мъ, стѣ́ны твоя́ и столпи́ и забра́ла зла́томъ чи́стымъ,
и сто́гны Иерусали́мскiя вири́лломъ и Анѳра́ксомъ и ка́менiемъ от­ суфи́ра усте́лют­ся,
и реку́тъ вся́ сто́гны его́: аллилу́iа и восхва́лятъ, глаго́люще: благослове́нъ Бо́гъ, и́же воз­несе́ во вся́ вѣ́ки.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов