Скрыть

Тові́тъ, Глава 4

Толкования
4:1
4:2
4:4
4:6
4:9
4:11
4:12
4:13
4:17
4:18
4:19
4:21
Церковнославянский (рус)
Въ де́нь о́нъ воспомяну́ Тови́тъ о сребрѣ́, е́же вдаде́ гаваи́лу въ ра́гахъ миді́йскихъ,
и рече́ въ себѣ́: а́зъ проси́хъ сме́рти, что́ не зову́ тові́и сы́на мо­его́, да ему́ объявлю́, пре́жде да́же умре́ти ми́?
И при­­зва́въ его́ рече́: ча́до, а́ще умру́, погреби́ мя, и да не презира́еши ма́тере тво­ея́: чти́ ю́ вся́ дни́ живота́ тво­его́ и твори́ е́же уго́дно е́й, и да не опечаля́еши ея́:
помяни́, ча́до, я́ко мно́га бѣ́дствiя ви́дѣ о тебѣ́ во чре́вѣ: егда́ у́мретъ, погреби́ ю́ при­­ мнѣ́ во еди́нѣмъ гро́бѣ:
вся́ дни́, ча́до, Го́спода Бо́га на́­шего по́мни, и да не похо́щеши согрѣша́ти и преступа́ти за́повѣди его́: пра́вду твори́ вся́ дни́ живота́ тво­его́, и да не хо́диши путе́мъ непра́вды,
зане́ творя́щу ти́ и́стину благопоспѣ́ше­ст­ва бу́дутъ въ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ и всѣ́мъ творя́щымъ пра́вду:
от­ имѣ́нiй тво­и́хъ твори́ ми́лостыню, и да не за́зритъ твое́ о́ко, внегда́ твори́ти ти́ ми́лостыню: да не от­враща́еши лица́ тво­его́ от­ вся́каго ни́щаго, и от­ тебе́ не от­врати́т­ся лице́ Бо́жiе:
я́коже тебѣ́ бу́детъ по мно́же­ст­ву, твори́ от­ ни́хъ ми́лостыню: а́ще ма́ло тебѣ́ бу́детъ, по ма́лому да не бо­и́шися твори́ти ми́лостыню:
зало́гъ бо до́бръ сокро́вищ­ст­вуеши тебѣ́ на де́нь ну́жды,
зане́ ми́лостыня от­ сме́рти избавля́етъ и не оставля́етъ ити́ во тму́:
да́ръ бо до́бръ е́сть ми́лостыня всѣ́мъ творя́щымъ ю́ предъ вы́шнимъ:
внемли́ себѣ́, ча́до, от­ вся́каго блудодѣя́нiя, и жену́ пе́рвѣе по­ими́ от­ сѣ́мене оте́цъ тво­и́хъ: да не по́ймеши жены́ чужді́я, я́же нѣ́сть от­ пле́мене отца́ тво­его́, зане́ сы́нове проро́ковъ есмы́: Но́е, Авраа́мъ, Исаа́къ, Иа́ковъ отцы́ на́ши от­ вѣ́ка: помяни́, ча́до, я́ко сі́и вси́ поя́ша жены́ от­ бра́тiй сво­и́хъ и благослове́ни бы́ша въ ча́дѣхъ сво­и́хъ, и сѣ́мя и́хъ наслѣ́дитъ зе́млю:
и ны́нѣ, ча́до, люби́ бра́тiю твою́ и не воз­носи́ся се́рдцемъ тво­и́мъ па́че бра́тiй тво­и́хъ и сыно́въ и дще́рей люді́й тво­и́хъ, поя́ти тебѣ́ от­ ни́хъ жену́, зане́ въ горды́ни поги́бель и развраще́нiе мно́го, и въ непотре́б­ст­вѣ умале́нiе и убо́же­с­т­во вели́ко, и́бо непотре́б­ст­во ма́ти е́сть гла́да:
мзда́ вся́каго человѣ́ка, и́же а́ще рабо́тати бу́детъ у тебе́, да не преме́длитъ, но от­да́ждь ему́ а́бiе: а́ще послу́жиши Бо́гу, воз­да́ст­ся тебѣ́: внемли́ тебѣ́, ча́до, во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ и бу́ди нака́занъ во все́мъ житiи́ тво­е́мъ,
и е́же ненави́диши, да ни кому́же твори́ши: вина́ въ пiя́н­ство да не пiе́ши и да не хо́дитъ съ тобо́ю пiя́н­ство въ пу́ти́ тво­е́мъ:
от­ хлѣ́ба тво­его́ да́ждь а́лчущему и от­ одея́нiй тво­и́хъ наги́мъ: все́, е́же а́ще преизбу́детъ тебѣ́, твори́ ми́лостыню, и да не за́зритъ твое́ о́ко, внегда́ твори́ти ти́ ми́лостыню:
иждива́й хлѣ́бы твоя́ при­­ гро́бѣ пра́ведныхъ, грѣ́шникомъ же да не да́си:
совѣ́та у вся́каго прему́драго и́щи́, и да не небреже́ши о вся́цѣмъ совѣ́тѣ поле́знемъ:
и на вся́кое вре́мя благослови́ Го́спода Бо́га и от­ него́ проси́, я́ко да путiе́ тво­и́ пра́ви бу́дутъ, и вся́ стези́ и совѣ́ти тво­и́ да благо­успѣ́ютъ, зане́ вся́къ язы́къ не имѣ́етъ совѣ́та, но са́мъ Госпо́дь дае́тъ вся́ блага́я, и его́же а́ще восхо́щетъ, смиря́етъ, я́коже хо́щетъ: и ны́нѣ, ча́до, помяни́ за́повѣди моя́, и да не изгла́дят­ся от­ се́рдца тво­его́:
и ны́нѣ объявля́ю тебѣ́ де́сять тала́нтъ сребра́, я́же вда́хъ гаваи́лу сы́ну гаврі́ину въ ра́гахъ миді́йскихъ:
и не бо́йся, ча́до, я́ко обнища́хомъ: су́ть тебѣ́ мно́га, а́ще убои́шися Бо́га и от­сту́пиши от­ вся́каго грѣха́ и сотвори́ши, е́же уго́дно предъ ни́мъ.
В тот день вспомнил Товит о серебре, которое отдал на сохранение Гаваилу в Рагах Мидийских,
и сказал сам себе: я просил смерти; что же не позову сына моего Товии, чтобы объявить ему об этом, пока я не умер?
И, призвав его, сказал: сын мой! когда я умру, похорони меня и не покидай матери своей; почитай ее во все дни жизни твоей, делай угодное ей и не причиняй ей огорчения.
Помни, сын мой, что она много имела скорбей из-за тебя еще во время чревоношения. Когда она умрет, похорони ее подле меня в одном гробе.
Во все дни помни, сын мой, Господа Бога нашего и не желай грешить и преступать заповеди Его. Во все дни жизни твоей делай правду и не ходи путями беззакония,
ибо, если ты будешь поступать по истине, в делах твоих будет успех, как у всех поступающих по правде.
Из имения твоего подавай милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Ни от какого нищего не отвращай лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лице Божие.
Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу;
ты запасешь себе богатое сокровище на день нужды,
ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму.
Милостыня есть богатый дар для всех, кто творит ее пред Всевышним.
Берегись, сын мой, всякого вида распутства. Возьми себе жену из племени отцов твоих, но не бери жены иноземной, которая не из колена отца твоего, ибо мы сыны пророков. Издревле отцы наши – Ной, Авраам, Исаак и Иаков. Помни, сын мой, что все они брали жен из среды братьев своих и были благословенны в детях своих, и потомство их наследует землю.
Итак, сын мой, люби братьев твоих и не превозносись сердцем пред братьями твоими и пред сынами и дочерями народа твоего, чтобы не от них взять тебе жену, потому что от гордости – погибель и великое неустройство, а от непотребства – оскудение и разорение: непотребство есть мать голода.
Плата наемника, который будет работать у тебя, да не переночует у тебя, а отдавай ее тотчас: и тебе воздастся, если будешь служить Богу. Будь осторожен, сын мой, во всех поступках твоих и будь благоразумен во всем поведении твоем.
Что ненавистно тебе самому, того не делай никому. Вина до опьянения не пей, и пьянство да не ходит с тобою в пути твоем.
Давай алчущему от хлеба твоего и нагим от одежд твоих; от всего, в чем у тебя избыток, твори милостыни, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню.
Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешникам.
У всякого благоразумного проси совета, и не пренебрегай советом полезным.
Благословляй Господа Бога во всякое время и проси у Него, чтобы пути твои были правы и все дела и намерения твои благоуспешны, ибо ни один народ не властен в успехе начинаний, но Сам Господь ниспосылает все благое и, кого хочет, уничижает по Своей воле. Помни же, сын мой, заповеди мои, и да не изгладятся они из сердца твоего!
Теперь я открою тебе, что я отдал десять талантов серебра на сохранение Гаваилу, сыну Гавриеву, в Рагах Мидийских.
Не бойся, сын мой, что мы обнищали: у тебя много, если ты будешь бояться Господа и, удаляясь от всякого греха, делать угодное пред Ним.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible