Скрыть
6:1
6:2
6:3
6:4
6:5
6:6
6:7
6:8
6:9
6:10
6:11
6:13
6:14
6:15
6:16
6:17
6:18
И преста́ пла́кати.
О́на же ше́дша путе́мъ, прiидо́ста въ ве́черъ ко Ти́гру рѣцѣ́ и пребы́ста та́мо.
О́трочнщь же сни́де омытися и изскочи́ ры́ба от­ рѣки́ и хотя́ше пожре́ти о́трочища.
А́нгелъ же рече́ ему́: воз­ми́ ры́бу. И я́тъ ры́бу о́трочищь и изве́рже ю́ на зе́млю.
И рече́ ему́ а́нгелъ: разрѣ́жи ры́бу, и взя́въ се́рдце и пе́чень и же́лчь, положи́ сохра́н­но.
И сотвори́ о́трочищь, я́коже рече́ ему́ а́нгелъ: ры́бу же испе́кша, снѣдо́ста: и идо́ста о́ба, доне́лиже при­­бли́жишася ко еквата́номъ.
И рече́ о́трочищь а́нгелу: азарі́а бра́те, что́ е́сть се́рдце и пе́чень и же́лчь ры́бiя?
И рече́ ему́: се́рдце и пе́чень, а́ще кого́ смуща́етъ де́монъ или́ ду́хъ зо́лъ, си́мъ подоба́етъ кури́ти предъ человѣ́комъ или́ жено́ю, и ктому́ не бу́детъ смуща́тсия:
же́лчь же, пома́зати человѣ́ка, и́же и́мать бѣ́льма на очесѣ́хъ, и изцѣлѣ́етъ.
Егда́ же при­­бли́жистася ко ра́гѣ,
рече́ а́нгелъ о́трочищу: бра́те, дне́сь пребу́демъ у Рагуи́ла, и о́нъ сро́дникъ тво́й е́сть, и е́сть ему́ дще́рь единоро́дна и́менемъ Са́рра:
воз­глаго́лю о не́й, е́же да́тися тебѣ́ е́й въ жену́, зане́ тебѣ́ надлежи́тъ наслѣ́дiе ея́, и ты́ еди́нъ еси́ от­ ро́да ея́: отрокови́ца же красна́ и умна́ е́сть:
и ны́нѣ послу́шай мя́, и воз­глаго́лю отцу́ ея́, и егда́ воз­врати́мся от­ ра́гъ, сотвори́мъ бра́къ: поне́же вѣ́мъ Рагуи́ла, я́ко не да́стъ ея́ му́жу ино́му по зако́ну Моисе́ову, или́ пови́ненъ бу́детъ сме́рти, зане́ наслѣ́дiе тебѣ́ подоба́етъ прiя́ти, не́жели вся́кому человѣ́ку.
Тогда́ рече́ о́трочищь а́нгелу: азарі́а бра́те, слы́шахъ а́зъ, я́ко отрокови́ца дана́ бѣ́ седми́ муже́мъ, и вси́ въ невѣ́стницѣ погибо́ша:
и ны́нѣ а́зъ еди́нъ е́смь отцу́ и бою́ся, да не в­ше́дъ умру́ я́коже и пре́жднiи, поне́же де́монъ лю́битъ ю́, и́же не вреди́тъ ни кого́же ра́звѣ при­­ходя́щихъ къ не́й: и ны́нѣ а́зъ бою́ся да не умру́ и низведу́ живо́тъ отца́ мо­его́ и ма́тере мо­ея́ съ печа́лiю о мнѣ́ во гро́бъ и́хъ, и сы́нъ другі́й нѣ́сть и́ма, и́же погребе́тъ я́.
Рече́ же ему́ а́нгелъ: не по́мниши ли слове́съ, я́же заповѣ́да тебѣ́ оте́цъ тво́й, о е́же взя́ти тебѣ́ жену́ от­ ро́да тво­его́? и ны́нѣ послу́шай мя́, бра́те, поне́же тебѣ́ бу́детъ въ жену́, а о де́монѣ ни еди́ныя мы́сли имѣ́й, зане́ въ но́щь сiю́ да́ст­ся тебѣ́ она́ въ жену́:
и а́ще вни́деши въ невѣ́ст­никъ, во́змеши жера́токъ ѳимiа́мный, и воз­ложи́ши от­ се́рдца и от­ пе́чени ры́бныя и покури́ши:
и обоня́етъ де́монъ, и от­бѣжи́тъ и не воз­врати́тся во вѣ́къ вѣ́ка: егда́ же прiи́деши къ не́й, воста́ните о́ба и возопі́йте къ ми́лостивому Бо́гу, и спасе́тъ ва́съ и поми́луетъ: не бо́йся, зане́ тебѣ́ сiя́ угото́вана е́сть от­ вѣ́ка, и ты́ ю́ спасе́ши, и по́йдетъ съ тобо́ю, и непщу́ю, я́ко тебѣ́ бу́дутъ от­ нея́ ча́да. И я́ко услы́ша тові́а сiя́, воз­люби́ ю́, и душа́ его́ при­­лѣпи́ся зѣло́ е́й. И прiидо́ста во еквата́ны.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов