Скрыть

Тові́тъ, Глава 8

Толкования
8:1
8:2
8:3
8:4
8:5
8:7
8:8
8:9
8:10
8:11
8:12
8:13
8:14
8:15
8:16
8:17
8:18
8:19
8:20
8:21
Церковнослав. (рус. дореф.)
Егда́ же оконча́ша ве́черю, введо́ша тові́ю къ не́й.
О́нъ же иды́й помяну́ словеса́ Рафаи́лова, и взя́ жера́токъ ѳимiа́мный, и воз­ложи́ се́рдце ры́бiе и пе́чень, и покури́:
егда́ же обоня́ де́монъ воню́, от­бѣже́ въ вы́шняя Еги́пта, и связа́ его́ а́нгелъ.
Егда́ же заключе́на бы́ста о́ба, воста́ тові́а от­ ло́жа и рече́: воста́ни, сестро́, и помо́лимся, да поми́луетъ ны́ Госпо́дь.
И нача́ тові́а глаго́лати: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ, и благослове́но и́мя твое́ свято́е и сла́вное во вѣ́ки, да благословя́тъ тя́ небеса́ и вся́ созда́нiя твоя́:
ты́ сотвори́лъ еси́ Ада́ма и да́лъ еси́ ему́ помо́щницу Е́ву утвержде́нiе жену́ его́: от­ тѣ́хъ роди́ся человѣ́ческое сѣ́мя: ты́ ре́клъ еси́: не добро́ бы́ти человѣ́ку еди́ному, сотвори́мъ ему́ помо́щницу подо́бную ему́:
и ны́нѣ, Го́споди, не блудодѣя́нiя ра́ди а́зъ по­е́млю сестру́ мою́ сiю́, но по и́стинѣ: повели́ поми́ловану ми́ бы́ти и съ не́ю состарѣ́тися.
И рече́ съ ни́мъ: ами́нь.
И спа́ста о́ба но́щiю, И воста́въ Рагуи́лъ по́йде и ископа́ гро́бъ, глаго́ля:
еда́ и то́й у́мре?
И прiи́де Рагуи́лъ въ до́мъ сво́й
и рече́ е́днѣ женѣ́ сво­е́й: посли́ еди́ну от­ рабы́нь, и да ви́дитъ, а́ще жи́въ е́сть: а́ще же ни, да погребе́мъ его́, и да никто́же увѣ́сть.
И вни́де рабы́ня от­ве́рзши две́рь, и обрѣ́те обо­и́хъ спя́щихъ,
и изше́дши воз­вѣсти́ и́мъ, я́ко жи́въ е́сть.
И благослови́ Рагуи́лъ Бо́га, глаго́ля: благослове́нъ еси́ ты́, Бо́же, во вся́цѣмъ благослове́нiи чи́стѣмъ и святѣ́мъ: и да благословя́тъ тя́ святі́и тво­и́ и вся́ созда́нiя твоя́, и вси́ а́нгели тво­и́ и избра́н­ни тво­и́: да благословя́тъ тя́ во вѣ́ки:
благослове́нъ еси́, я́ко воз­весели́лъ мя́ еси́, и не бы́сть ми́, я́коже непщева́хъ, но по мно́зѣй ми́лости тво­е́й сотвори́лъ еси́ съ на́ми:
благослове́нъ еси́, я́ко поми́ловалъ еси́ дво­и́хъ единоро́дныхъ: сотвори́ и́ма, Влады́ко, ми́лость, соверши́ живо́тъ и́хъ во здра́вiи съ весе́лiемъ и ми́лостiю.
Повелѣ́ же рабо́мъ засы́пати гро́бъ,
и сотвори́ и́мъ бра́къ дні́й четыре­на́­де­сять,
И рече́ ему́ Рагуи́лъ, пре́жде да́же соверши́тися дне́мъ бра́ка, съ кля́твою, да не изы́детъ, а́ще не испо́лнят­ся четыре­на́­де­сять дні́е бра́ка:
и тогда́ взе́мъ по́лъ имѣ́нiй сво­и́хъ да по́йдетъ со здра́вiемъ ко отцу́: про́чая же, егда́ умру́ и жена́ моя́.
Когда окончили ужин, ввели к ней Товию.
Он же, идя, вспомнил слова Рафаила, и взял курильницу, и положил сердце и печень рыбы, и курил.
Демон, ощутив этот запах, убежал в верхние страны Египта, и связал его Ангел.
Когда они остались в комнате вдвоем, Товия встал с постели и сказал: встань, сестра, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас.
И начал Товия говорить: благословен Ты, Боже отцов наших, и благословенно имя Твое святое и славное вовеки! Да благословляют Тебя небеса и все творения Твои!
Ты сотворил Адама и дал ему помощницею Еву, подпорою – жену его. От них произошел род человеческий. Ты сказал: нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника, подобного ему.
И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену: благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею!
И она сказала с ним: аминь.
И оба спокойно спали в эту ночь. Между тем Рагуил, встав, пошел и выкопал могилу,
говоря: не умер ли и этот?
И пришел Рагуил в дом свой
и сказал Едне, жене своей: пошли одну из служанок посмотреть, жив ли он; если нет, похороним его, и никто не будет знать.
Служанка, отворив дверь, вошла и увидела, что оба они спят.
И, выйдя, объявила им, что он жив.
И благословил Рагуил Бога, говоря: благословен Ты, Боже, всяким благословением чистым и святым! Да благословляют Тебя святые Твои, и все создания Твои, и все Ангелы Твои, и все избранные Твои, да благословляют Тебя вовеки!
Благословен Ты, что возвеселил меня, и не случилось со мною так, как я думал, но сотворил с нами по великой Твоей милости!
Благословен Ты, что помиловал двух единородных! Доверши, Владыка, милость над ними: дай им окончить жизнь во здравии, с весельем и милостью!
И приказал рабам своим зарыть могилу.
И сделал для них брачный пир на четырнадцать дней.
И сказал ему Рагуил с клятвою прежде исполнения дней брачного пира: не уходи, доколе не исполнятся эти четырнадцать дней брачного пира;
а тогда, взяв половину имения, благополучно отправляйся к отцу твоему: остальное же получишь, когда умру я и жена моя.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible