Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга пророка Захарии

 
 • Во осмы́й ме́сяцъ, втора́го лѣ́та, при­­ да́рiи, бы́сть сло́во Госпо́дне ко заха́рiи Варахі́ину, сы́ну Аддо́ву, проро́ку, глаго́ля:
 • прогнѣ́вася Госпо́дь на отцы́ ва́шя гнѣ́вомъ ве́лiимъ,
 • и рече́ши къ ни́мъ: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: обрати́теся ко мнѣ́, глаго́летъ Госпо́дь си́лъ, и обращу́ся къ ва́мъ, глаго́летъ Госпо́дь си́лъ.
 • И не бу́дите, я́коже отцы́ ва́ши, и́хже облича́ху проро́цы пре́жнiи, глаго́люще: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: от­врати́теся от­ путі́й ва́шихъ лука́выхъ и от­ начина́нiй ва́шихъ злы́хъ: и не послу́шаша и не вня́ша послу́шати мене́, глаго́летъ Госпо́дь [Вседержи́тель].
 • Отцы́ ва́ши гдѣ́ су́ть и проро́цы? еда́ во вѣ́къ поживу́тъ?
 • Оба́че словеса́ моя́ и зако́ны моя́ прiе́млете, ели́ка а́зъ заповѣ́даю въ Ду́сѣ мо­е́мъ рабо́мъ мо­и́мъ проро́комъ, и́же пости́гнуша отце́въ ва́шихъ. И от­вѣща́ша и рѣ́ша: я́коже уста́ви Госпо́дь Вседержи́тель сотвори́ти на́мъ по путе́мъ на́шымъ и по начина́ниемъ на́шымъ, та́ко сотвори́ на́мъ.
 • Въ два́десять четве́ртый перваго­на́­де­сять ме́сяца, се́й е́сть ме́сяцъ Сава́тъ, во второ́е лѣ́то, при­­ да́рiи, бы́сть сло́во Госпо́дне ко заха́рiи Варахі́ину, сы́ну Аддо́ву, проро́ку, глаго́ля:
 • ви́дѣхъ но́щiю, и се́, му́жъ всѣ́дъ на коня́ ры́жа, и се́й стоя́ше между́ гора́ми осѣня́ющими, и за ни́мъ ко́ни ры́жы и сѣ́ри, и пе́стри и бѣ́ли,
 • и рѣ́хъ: что́ сі́и, го́споди? И рече́ ко мнѣ́ а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́: а́зъ покажу́ ти, что́ су́ть сiя́.
 • И от­вѣща́ му́жъ стоя́й между́ гора́ми и рече́ ко мнѣ́: сі́и су́ть, и́хже посла́ Госпо́дь объити́ зе́млю.
 • И от­вѣща́ша а́нгелу Госпо́дню стоя́щему между́ гора́ми и рѣ́ша: обыдо́хомъ всю́ зе́млю, и се́, вся́ земля́ населе́на е́сть и молчи́тъ.
 • И от­вѣща́ а́нгелъ Госпо́день и рече́: Го́споди Вседержи́телю, доко́лѣ не и́маши поми́ловати Иерусали́ма и гра́ды Иу́довы, я́же презрѣ́лъ еси́, сiе́ седмьдеся́тое лѣ́то?
 • И от­вѣща́ Госпо́дь Вседержи́тель а́нгелу глаго́лющему во мнѣ́ глаго́лы добры́ и словеса́ утѣ́шна.
 • И рече́ ко мнѣ́ а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́: возопі́й глаго́ля: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: ревнова́хъ по Иерусали́му и Сiо́ну рве́нiемъ вели́кимъ,
 • и гнѣ́вомъ ве́лiимъ а́зъ гнѣ́ваюся на язы́ки напа́да­ю­щыя: зане́ а́зъ у́бо прогнѣ́вахся ма́ло, они́ же налего́ша во зла́я.
 • Сего́ ра́ди си́це глаго́летъ Госпо́дь: обращу́ся ко Иерусали́му щедро́тами, и хра́мъ мо́й сози́ждет­ся въ не́мъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и мѣ́ра протя́гнет­ся во Иерусали́мѣ еще́.
 • И рече́ ко мнѣ́ а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́: еще́ возопі́й глаго́ля: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: еще́ прелiя́тися и́мутъ гра́ди благи́ми, и поми́луетъ Госпо́дь еще́ Сiо́на и избере́тъ еще́ Иерусали́ма.
 • И воз­ведо́хъ о́чи мо­и́ и ви́дѣхъ, и се́, четы́ри ро́зи,
 • и рѣ́хъ ко а́нгелу глаго́лющему во мнѣ́: что́ су́ть сiя́, го́споди? И рече́ ко мнѣ́: сі́и ро́зи расточи́в­шiи Иу́ду и Изра́иля и Иерусали́ма.
 • И показа́ ми Госпо́дь четы́ри древодѣ́ля.
 • И рѣ́хъ: что́ сі́и гряду́тъ сотвори́ти, [го́споди]? И рече́: сі́и ро́зи расточи́в­шiи Иу́ду, и Изра́иля сокруши́ша, и никто́же от­ ни́хъ воз­дви́же главы́: и изыдо́ша сі́и поостри́ти я́ въ рука́хъ сво­и́хъ четы́ри ро́зи, язы́цы воз­нося́щiи ро́гъ на зе́млю Госпо́дню, е́же расточи́ти ю́.
 • И воз­ведо́хъ о́чи мо­и́ и ви́дѣхъ, и се́, му́жъ, и въ руцѣ́ его́ у́же землемѣ́рно.
 • И рѣ́хъ къ нему́: ка́мо гряде́ши ты́? И рече́ ко мнѣ́: размѣ́рити Иерусали́ма, е́же ви́дѣти, коли́ка широта́ его́ е́сть и коли́ка долгота́.
 • И се́, а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́ стоя́ше, и и́нъ а́нгелъ исхожда́­ше во срѣ́тенiе ему́
 • и рече́ къ нему́ глаго́ля: тецы́ и рцы́ къ ю́ноши о́ному глаго́ля: плодови́то насели́т­ся Иерусали́мъ от­ мно́же­ст­ва человѣ́ковъ и ското́въ, и́же посредѣ́ его́:
 • и а́зъ бу́ду ему́, глаго́летъ Госпо́дь, стѣна́ о́гнена о́крестъ и въ сла́ву бу́ду посредѣ́ его́.
 • О, о, бѣжи́те от­ земли́ сѣ́верныя, глаго́летъ Госпо́дь, зане́ от­ четы́рехъ вѣ́тровъ небе́сныхъ соберу́ вы́, глаго́летъ Госпо́дь:
 • въ Сiо́нъ спаса́йтеся, живу́щiи во дще́ри Вавило́нстѣй.
 • Зане́ си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: вслѣ́дъ сла́вы посла́ мя́ на язы́ки плѣни́в­шыя ва́съ, зане́ каса́яйся ва́съ я́ко каса́яйся въ зѣ́ницу о́ка его́:
 • зане́, се́, а́зъ наношу́ ру́ку мою́ на ня́, и бу́дутъ коры́сть рабо́та­ю­щымъ и́мъ, и уразумѣ́ете, я́ко Госпо́дь Вседержи́тель посла́ мя.
 • Красу́йся и весели́ся, дщи́ Сiо́ня, зане́, се́, а́зъ гряду́ и вселю́ся посредѣ́ тебе́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • И при­­бѣ́гнутъ язы́цы мно́зи ко Го́споду въ то́й де́нь и бу́дутъ ему́ въ лю́ди и вселя́т­ся посредѣ́ тебе́, и уразумѣ́еши, я́ко Госпо́дь Вседержи́тель посла́ мя къ тебѣ́.
 • И наслѣ́дитъ Госпо́дь Иу́ду, уча́стiе свое́ на земли́ святѣ́й, и избере́тъ еще́ Иерусали́ма.
 • Да благоговѣ́етъ вся́ка пло́ть от­ лица́ Госпо́дня, я́ко воста́ изъ о́блакъ святы́хъ сво­и́хъ.
 • И показа́ ми Госпо́дь иису́са, иере́а вели́каго, стоя́ща предъ лице́мъ а́нгела Госпо́дня, и дiа́волъ стоя́ше одесну́ю его́, е́же проти́витися ему́.
 • И рече́ Госпо́дь ко дiа́волу: да запрети́тъ Госпо́дь тебѣ́, дiа́воле, и да запрети́тъ Госпо́дь тебѣ́, избра́вый Иерусали́ма: не се́ ли, сiе́ я́ко главня́ исто́ржена изъ огня́?
 • Иису́съ же бѣ́ оболче́нъ въ ри́зы гну́сны и стоя́ше предъ лице́мъ а́нгела.
 • И от­вѣща́ и рече́ къ стоя́щымъ предъ лице́мъ его́ глаго́ля: от­ими́те ри́зы гну́сныя от­ него́. И рече́ къ нему́: се́, отъ­я́хъ от­ тебе́ беззако́нiя твоя́ и грѣхи́ твоя́ очи́щу, и облецы́те его́ въ поди́ръ
 • и воз­ложи́те кида́ръ чи́стъ на главу́ его́. И воз­ложи́ша кида́ръ чи́стъ на главу́ его́ и облеко́ша его́ въ ри́зы. И а́нгелъ Госпо́день стоя́ше,
 • и засвидѣ́тел­ст­воваше а́нгелъ Госпо́день ко иису́су глаго́ля:
 • си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: а́ще въ путе́хъ мо­и́хъ по́йдеши и повелѣ́нiя моя́ сохрани́ши, и ты́ разсу́диши хра́мъ мо́й: и а́ще сохрани́ши дво́ръ мо́й, и да́мъ ти́ сообраща́ющыяся посредѣ́ стоя́щихъ си́хъ.
 • Послу́шай у́бо, иису́се, иере́ю вели́кiй, ты́ и и́скрен­нiи тво­и́ сѣдя́щiи предъ лице́мъ тво­и́мъ, зане́ му́жiе дивоз­ри́телiе су́ть: зане́, се́, а́зъ ввожду́ раба́ мо­его́ восто́ка:
 • зане́ ка́мень, его́же да́хъ предъ лице́мъ иису́совымъ, на ка́мени еди́нѣмъ се́дмь оче́съ су́ть: се́, а́зъ изры́ю ро́въ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и осяжу́ всю́ оби́ду земли́ о́ныя въ де́нь еди́нъ.
 • Въ де́нь о́ный, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, созовете́ кі́йждо и́скрен­няго сво­его́ подъ виногра́дъ и подъ смоко́вницу.
 • И обрати́ся а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́ и воз­веде́ мя, я́коже егда́ воста́нетъ человѣ́къ от­ сна́ сво­его́,
 • и рече́ ко мнѣ́: что́ ты́ ви́диши? И рѣ́хъ: ви́дѣхъ, и се́, свѣ́щникъ зла́тъ ве́сь, и свѣти́лце верху́ его́, и се́дмь свѣти́лникъ верху́ его́, и се́дмь ча́шицъ свѣти́лникомъ ве́рхнимъ его́,
 • и двѣ́ ма́слины верху́ его́, еди́на одесну́ю свѣти́лца его́ и еди́на ошу́юю.
 • И вопроси́хъ и рѣ́хъ ко а́нгелу глаго́лющему во мнѣ́ глаго́ля: что́ су́ть сiя́, го́споди?
 • И от­вѣща́ а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́ и рече́ ко мнѣ́ глаго́ля: не разумѣ́еши ли, что́ су́ть сiя́? И рѣ́хъ: ни́, го́споди.
 • И от­вѣща́ и рече́ ко мнѣ́ глаго́ля: сiе́ сло́во Госпо́дне къ зорова́велю глаго́ля: не въ си́лѣ вели́цѣй, ни въ крѣ́пости, но въ Ду́сѣ мо­е́мъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • Что́ ты́ еси́, горо́ вели́кая, предъ лице́мъ зорова́веля, е́же испра́вити? и изнесу́ ка́мень наслѣ́дiя, ра́вен­ство благода́ти, благода́ть его́.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • ру́цѣ зорова́велевы основа́ша хра́мъ се́й и ру́цѣ его́ соверша́тъ его́: и уразумѣ́еши, я́ко Госпо́дь Вседержи́тель посла́ мя къ ва́мъ:
 • зане́ кто́ укори́лъ тя́ есть во дни́ ма́лы? и воз­ра́дуют­ся, и уви́дятъ ка́мень, и́же от­ чи́стаго о́лова, въ руку́ зорова́веля: се́дмь сiя́ очеса́ Госпо́дня су́ть, при­­зира́ющая на всю́ зе́млю.
 • И от­вѣща́хъ и рѣ́хъ къ нему́: что́ су́ть двѣ́ ма́слины сiя́, я́же одесну́ю свѣ́щника и ошу́юю?
 • И вопроси́хъ втори́цею и рѣ́хъ къ нему́: что́ су́ть двѣ́ вѣ́тви ма́сличны, я́же въ руку́ дву́хъ усѣка́лницъ златы́хъ воз­лива́ющихъ и воз­ноша́ющихъ ча́шицы златы́я?
 • И рече́ ко мнѣ́ глаго́ля: не вѣ́си ли, что́ су́ть сiя́? И рѣ́хъ: ни́, го́споди.
 • И рече́: сі́и два́ сы́нове ту́чности, я́же предстоя́тъ Го́сподеви всея́ земли́.
 • И обрати́хся и воз­ведо́хъ о́чи мо­и́ и ви́дѣхъ, и се́, се́рпъ летя́щь.
 • И рече́ ко мнѣ́: что́ ты́ ви́диши? И рѣ́хъ: а́зъ ви́жду се́рпъ летя́щь, въ долготу́ лакте́й два́десять и въ широту́ десяти́ лакте́й.
 • И рече́ ко мнѣ́: сiя́ кля́тва исходя́щая на лице́ всея́ земли́: зане́ вся́къ та́ть от­ сего́ да́же до сме́рти от­мще́нъ бу́детъ, и вся́къ клены́йся во лжу́ от­ сего́ до сме́рти от­мсти́т­ся.
 • И изнесу́ его́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и вни́детъ въ до́мъ та́тя и въ до́мъ клену́щагося и́менемъ мо­и́мъ во лжу́, и всели́т­ся посредѣ́ до́му его́, и сконча́етъ его́ и древа́ его́ и ка́менiе его́.
 • И изы́де а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́ и рече́ ко мнѣ́: воз­зри́ очи́ма тво­и́ма и ви́ждь исходя́щее сiе́. И рѣ́хъ:
 • что́ есть? И рече́: сiя́ мѣ́ра исходя́щая. И рече́: сiя́ непра́вда и́хъ по все́й земли́.
 • И се́, тала́нтъ оловя́нъ взе́мляйся, и се́, жена́ еди́на сѣдя́ше посредѣ́ мѣ́ры.
 • И рече́: сiя́ е́сть беззако́нiе. И ве́рже ю́ въ среди́ну мѣ́ры и вве́рже ка́мень оловя́ный во уста́ ея́.
 • И воз­ведо́хъ о́чи мо­и́ и ви́дѣхъ, и се́, двѣ́ жены́ исходя́щыя, и ду́хъ въ крилѣ́хъ и́хъ, и тѣ́ имя́ху кри́ла, я́ко крилѣ́ вдо́довы: и взя́ша мѣ́ру между́ земле́ю и между́ не́бомъ.
 • И рѣ́хъ ко а́нгелу глаго́лющему во мнѣ́: ка́мо сiя́ от­но́сятъ мѣ́ру?
 • И рече́ ко мнѣ́: созда́ти е́й хра́мину въ земли́ Вавило́нстѣй и угото́вати, и положа́тъ ю́ та́мо на угото́ванiе свое́.
 • И обрати́хся и воз­ведо́хъ о́чи мо­и́ и ви́дѣхъ, и се́, четы́ри колесни́цы исходя́щыя изъ среди́ны дво­и́хъ го́ръ, го́ры же тѣ́ бѣ́ша го́ры мѣ́дяны:
 • въ колесни́цѣ пе́рвѣй ко́ни ры́жы, и въ колесни́цѣ вторѣ́й ко́ни вра́ни,
 • и въ колесни́цѣ тре́тiей ко́ни бѣ́ли, и въ колесни́цѣ четве́ртѣй ко́ни пе́стри ско́ри.
 • И от­вѣща́хъ и рѣ́хъ ко а́нгелу глаго́лющему во мнѣ́: что́ су́ть сiя́, го́споди?
 • И от­вѣща́ а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́ и рече́: сiя́ су́ть четы́ри вѣ́три небе́снiи, и́же исхо́дятъ предста́ти Го́споду всея́ земли́.
 • Въ не́йже бѣ́ху ко́ни вра́ни, исхожда́ху на зе́млю сѣ́верскую, и бѣ́лiи исхожда́ху вслѣ́дъ и́хъ, и пе́стрiи исхожда́ху на зе́млю ю́жную,
 • и ско́рiи исхожда́ху и озира́ху е́же объити́ зе́млю. И рече́: иди́те, обыди́те зе́млю. И обыдо́ша зе́млю.
 • И возопи́ и рече́ ко мнѣ́ глаго́ля: се́, исходя́щiи на зе́млю сѣ́верскую упоко́иша я́рость мою́ на земли́ сѣ́верстѣй.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • прiими́, я́же от­ плѣ́на от­ князе́й и от­ ключи́мыхъ его́ и от­ разумѣ́в­шихъ его́, и вни́деши ты́ въ де́нь о́нъ въ до́мъ Иосі́и софо́нiина, гряду́щаго от­ Вавило́на,
 • и прiи́меши сребро́ и зла́то, и сотвори́ши вѣнцы́, и воз­ложи́ши на главу́ иису́су Иоседе́кову, иере́ю вели́кому,
 • и рече́ши къ нему́: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: се́, му́жъ, восто́къ и́мя ему́, и подъ ни́мъ воз­сiя́етъ, и сози́ждетъ хра́мъ Госпо́день:
 • и то́й прiи́метъ добродѣ́тель, и ся́детъ и воз­облада́етъ на престо́лѣ сво­е́мъ, и бу́детъ иере́й одесну́ю его́, и совѣ́тъ ми́ренъ бу́детъ между́ обѣ́ма,
 • а вѣне́цъ бу́детъ терпя́щымъ и ключи́мымъ ему́ и разумѣ́в­шымъ его́, и въ благода́ть сы́ну софо́нiину, и въ псало́мъ во хра́мѣ Госпо́дни:
 • и издале́ча от­ си́хъ прiи́дутъ и сози́ждутъ во хра́мѣ Госпо́дни, и уразумѣ́ете, я́ко Госпо́дь Вседержи́тель посла́ мя къ ва́мъ: и бу́детъ, а́ще слу́ша­ю­ще послу́шаете гла́са Го́спода Бо́га ва́­шего.
 • В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку:
 • прогневался Господь на отцов ваших великим гневом,
 • и ты скажи им: так говорит Господь Саваоф: обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф.
 • Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря: «так говорит Господь Саваоф: обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших»; но они не слушались и не внимали Мне, говорит Господь.
 • Отцы ваши – где они? да и пророки, будут ли они вечно жить?
 • Но слова Мои и определения Мои, которые заповедал Я рабам Моим, пророкам, разве не постигли отцов ваших? и они обращались и говорили: «как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами».
 • В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, – это месяц Шеват, – во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку:
 • видел я ночью: вот, муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые, –
 • и сказал я: кто они, господин мой? И сказал мне Ангел, говоривший со мною: я покажу тебе, кто они.
 • И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал: это те, которых Господь послал обойти землю.
 • И они отвечали Ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали: обошли мы землю, и вот, вся земля населена и спокойна.
 • И отвечал Ангел Господень и сказал: Господи Вседержителю! Доколе Ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые Ты гневаешься вот уже семьдесят лет?
 • Тогда в ответ Ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные.
 • И сказал мне Ангел, говоривший со мною: провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою;
 • и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое; ибо, когда Я мало прогневался, они усилили зло.
 • Посему так говорит Господь: Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием; в нем соорудится дом Мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная вервь протянется по Иерусалиму.
 • Еще провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: снова переполнятся города Мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим.
 • И поднял я глаза мои и увидел: вот четыре рога.
 • И сказал я Ангелу, говорившему со мною: что это? И он ответил мне: это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим.
 • Потом показал мне Господь четырех рабочих.
 • И сказал я: что они идут делать? Он сказал мне так: эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей; а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее.
 • И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у которого в руке землемерная вервь.
 • Я спросил: куда ты идешь? и он сказал мне: измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его.
 • И вот Ангел, говоривший со мною, выходит, а другой Ангел идет навстречу ему,
 • и сказал он этому: иди скорее, скажи этому юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем.
 • И Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди него.
 • Эй, эй! бегите из северной страны, говорит Господь: ибо по четырем ветрам небесным Я рассеял вас, говорит Господь.
 • Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона.
 • Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его.
 • И вот, Я подниму руку Мою на них, и они сделаются добычею рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал Меня.
 • Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь.
 • И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут Моим народом; и Я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к тебе.
 • Тогда Господь возьмет во владение Иуду, Свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим.
 • Да молчит всякая плоть пред лицем Господа! Ибо Он поднимается от святаго жилища Своего.
 • И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему.
 • И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из огня?
 • Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед Ангелом,
 • который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные.
 • И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду; Ангел же Господень стоял.
 • И засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу:
 • так говорит Господь Саваоф: если ты будешь ходить по Моим путям и если будешь на страже Моей, то будешь судить дом Мой и наблюдать за дворами Моими. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь.
 • Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЬ.
 • Ибо вот тот камень, который Я полагаю перед Иисусом; на этом одном камне семь очей; вот, Я вырежу на нем начертания его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день.
 • В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу.
 • И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его.
 • И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его;
 • и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее.
 • И отвечал я и сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой?
 • И Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой.
 • Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф.
 • Кто ты, великая гора, перед Зоровавелем? ты – равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: «благодать, благодать на нем!»
 • И было ко мне слово Господне:
 • руки Зоровавеля положили основание дому сему; его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к вам.
 • Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зоровавеля те семь, – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю?
 • Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его?
 • Вторично стал я говорить и сказал ему: что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото?
 • И сказал он мне: ты не знаешь, что это? Я отвечал: не знаю, господин мой.
 • И сказал он: это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли.
 • И опять поднял я глаза мои и увидел: вот летит свиток.
 • И сказал он мне: что видишь ты? Я отвечал: вижу летящий свиток; длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей.
 • Он сказал мне: это проклятие, исходящее на лице всей земли; ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне.
 • Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом татя и в дом клянущегося Моим именем ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его.
 • И вышел Ангел, говоривший со мною, и сказал мне: подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит?
 • Когда же я сказал: что это? Он отвечал: это выходит ефа, и сказал: это образ их по всей земле.
 • И вот, кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди ефы.
 • И сказал он: эта женщина – само нечестие, и бросил ее в средину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок.
 • И поднял я глаза мои и увидел: вот, появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них как крылья аиста; и подняли они ефу и понесли ее между землею и небом.
 • И сказал я Ангелу, говорившему со мною: куда несут они эту ефу?
 • Тогда сказал он мне: чтобы устроить для нее дом в земле Сеннаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе.
 • И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами; и горы те были горы медные.
 • В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные;
 • в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные.
 • И, начав речь, я сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой?
 • И отвечал Ангел и сказал мне: это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли.
 • Вороные кони там выходят к стране северной и белые идут за ними, а пегие идут к стране полуденной.
 • И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю; и он сказал: идите, пройдите землю, – и они прошли землю.
 • Тогда позвал он меня и сказал мне так: смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух Мой на земле северной.
 • И было слово Господне ко мне:
 • возьми у пришедших из плена, у Хелдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Софониева, куда они пришли из Вавилона,
 • возьми у них серебро и золото и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иоседекова, иерея великого,
 • и скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот Муж, – имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастет из Своего корня и создаст храм Господень.
 • Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле Своем; будет и священником на престоле Своем, и совет мира будет между тем и другим.
 • А венцы те будут Хелему и Товии, Иедаю и Хену, сыну Софониеву, на память в храме Господнем.
 • И издали придут, и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего.