Скрыть
1:2
1:6
1:7
1:10
1:11
1:13
1:15
1:18
1:19
1:20
1:21
10:3
10:4
Во осмы́й ме́сяцъ, втора́го лѣ́та, при­­ да́рiи, бы́сть сло́во Госпо́дне ко заха́рiи Варахі́ину, сы́ну Аддо́ву, проро́ку, глаго́ля:
прогнѣ́вася Госпо́дь на отцы́ ва́шя гнѣ́вомъ ве́лiимъ,
и рече́ши къ ни́мъ: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: обрати́теся ко мнѣ́, глаго́летъ Госпо́дь си́лъ, и обращу́ся къ ва́мъ, глаго́летъ Госпо́дь си́лъ.
И не бу́дите, я́коже отцы́ ва́ши, и́хже облича́ху проро́цы пре́жнiи, глаго́люще: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: от­врати́теся от­ путі́й ва́шихъ лука́выхъ и от­ начина́нiй ва́шихъ злы́хъ: и не послу́шаша и не вня́ша послу́шати мене́, глаго́летъ Госпо́дь [Вседержи́тель].
Отцы́ ва́ши гдѣ́ су́ть и проро́цы? еда́ во вѣ́къ поживу́тъ?
Оба́че словеса́ моя́ и зако́ны моя́ прiе́млете, ели́ка а́зъ заповѣ́даю въ Ду́сѣ мо­е́мъ рабо́мъ мо­и́мъ проро́комъ, и́же пости́гнуша отце́въ ва́шихъ. И от­вѣща́ша и рѣ́ша: я́коже уста́ви Госпо́дь Вседержи́тель сотвори́ти на́мъ по путе́мъ на́шымъ и по начина́ниемъ на́шымъ, та́ко сотвори́ на́мъ.
Въ два́десять четве́ртый перваго­на́­де­сять ме́сяца, се́й е́сть ме́сяцъ Сава́тъ, во второ́е лѣ́то, при­­ да́рiи, бы́сть сло́во Госпо́дне ко заха́рiи Варахі́ину, сы́ну Аддо́ву, проро́ку, глаго́ля:
ви́дѣхъ но́щiю, и се́, му́жъ всѣ́дъ на коня́ ры́жа, и се́й стоя́ше между́ гора́ми осѣня́ющими, и за ни́мъ ко́ни ры́жы и сѣ́ри, и пе́стри и бѣ́ли,
и рѣ́хъ: что́ сі́и, го́споди? И рече́ ко мнѣ́ а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́: а́зъ покажу́ ти, что́ су́ть сiя́.
И от­вѣща́ му́жъ стоя́й между́ гора́ми и рече́ ко мнѣ́: сі́и су́ть, и́хже посла́ Госпо́дь объити́ зе́млю.
И от­вѣща́ша а́нгелу Госпо́дню стоя́щему между́ гора́ми и рѣ́ша: обыдо́хомъ всю́ зе́млю, и се́, вся́ земля́ населе́на е́сть и молчи́тъ.
И от­вѣща́ а́нгелъ Госпо́день и рече́: Го́споди Вседержи́телю, доко́лѣ не и́маши поми́ловати Иерусали́ма и гра́ды Иу́довы, я́же презрѣ́лъ еси́, сiе́ седмьдеся́тое лѣ́то?
И от­вѣща́ Госпо́дь Вседержи́тель а́нгелу глаго́лющему во мнѣ́ глаго́лы добры́ и словеса́ утѣ́шна.
И рече́ ко мнѣ́ а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́: возопі́й глаго́ля: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: ревнова́хъ по Иерусали́му и Сiо́ну рве́нiемъ вели́кимъ,
и гнѣ́вомъ ве́лiимъ а́зъ гнѣ́ваюся на язы́ки напа́да­ю­щыя: зане́ а́зъ у́бо прогнѣ́вахся ма́ло, они́ же налего́ша во зла́я.
Сего́ ра́ди си́це глаго́летъ Госпо́дь: обращу́ся ко Иерусали́му щедро́тами, и хра́мъ мо́й сози́ждет­ся въ не́мъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и мѣ́ра протя́гнет­ся во Иерусали́мѣ еще́.
И рече́ ко мнѣ́ а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́: еще́ возопі́й глаго́ля: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: еще́ прелiя́тися и́мутъ гра́ди благи́ми, и поми́луетъ Госпо́дь еще́ Сiо́на и избере́тъ еще́ Иерусали́ма.
И воз­ведо́хъ о́чи мо­и́ и ви́дѣхъ, и се́, четы́ри ро́зи,
и рѣ́хъ ко а́нгелу глаго́лющему во мнѣ́: что́ су́ть сiя́, го́споди? И рече́ ко мнѣ́: сі́и ро́зи расточи́в­шiи Иу́ду и Изра́иля и Иерусали́ма.
И показа́ ми Госпо́дь четы́ри древодѣ́ля.
И рѣ́хъ: что́ сі́и гряду́тъ сотвори́ти, [го́споди]? И рече́: сі́и ро́зи расточи́в­шiи Иу́ду, и Изра́иля сокруши́ша, и никто́же от­ ни́хъ воз­дви́же главы́: и изыдо́ша сі́и поостри́ти я́ въ рука́хъ сво­и́хъ четы́ри ро́зи, язы́цы воз­нося́щiи ро́гъ на зе́млю Госпо́дню, е́же расточи́ти ю́.
Проси́те от­ Го́спода дождя́ во вре́мя ра́н­няго и по́здняго: Госпо́дь сотвори́ при­­видѣ́нiя, и до́ждь зи́менъ да́стъ и́мъ, кому́ждо зла́къ на селѣ́.
Зане́ провѣща́ющiи глаго́лаша труды́, и вражби́телiе видѣ́нiя ло́жна и со́нiя лжи́ва глаго́лаху, су́етными утѣша́ху: сего́ ра́ди изсхо́ша я́ко о́вцы, и озло́блени бы́ша, поне́же не бѣ́ изцѣле́нiя.
На па́стырей прогнѣ́вася я́рость моя́, и на а́гнцы посѣщу́: и посѣти́тъ Госпо́дь Бо́гъ Вседержи́тель ста́до свое́, до́мъ Иу́динъ, и учини́тъ я́ а́ки коня́ благолѣ́пна сво­его́ во бра́ни.
И от­ него́ при­­зрѣ́, и от­ него́ учини́, и от­ него́ лу́къ въ ду́сѣ я́рости, и от­ него́ изы́детъ вся́къ изгоня́яй въ то́мъ.
И бу́дутъ я́ко ра́тницы попира́юще бре́нiе на путе́хъ во бра́ни, и ополча́т­ся, я́ко Госпо́дь съ ни́ми, и постыдя́т­ся вса́дницы ко́н­нiи.
И укрѣплю́ до́мъ Иу́довъ и до́мъ Ио́сифовъ спасу́, и вселю́ я́, поне́же воз­люби́хъ я́, и бу́дутъ а́ки бы не от­врати́хъ и́хъ: зане́ а́зъ Госпо́дь Бо́гъ и́хъ и услы́шу я́.
И бу́дутъ я́ко ра́тницы Ефре́мовы, и воз­ра́дует­ся се́рдце и́хъ а́ки от­ вина́: и ча́да и́хъ уви́дятъ и воз­веселя́т­ся, и воз­ра́дует­ся се́рдце и́хъ о Го́сподѣ.
Возвѣщу́ и́мъ и прiиму́ я́, зане́ искуплю́ и́хъ, и умно́жат­ся, я́коже бя́ху мно́зи:
и всѣ́ю я́ въ лю́дехъ, и да́льнiи помяну́тъ мя́, и воспита́ютъ ча́да своя́, и обратя́т­ся:
и воз­вращу́ я́ от­ земли́ Еги́петскiя и от­ Ассирі́анъ прiиму́ я́, и въ Галаади́тъ и въ Лива́нъ введу́ я́, и не и́мать оста́ти от­ ни́хъ ни еди́нъ.
И про́йдутъ мо́ремъ у́зкимъ и поразя́тъ въ мо́ри во́лны, и изся́кнутъ вся́ глубины́ рѣчны́я, и отъ­и́мет­ся вся́ко досажде́нiе Ассирі́йско, и ски́птръ Еги́петскъ отъ­и́мет­ся.
И укрѣплю́ я́ о гдѣ́ Бо́зѣ и́хъ, и о и́мени его́ восхва́лят­ся, глаго́летъ Госпо́дь.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов