Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга пророка Захарии

 
 • Во осмы́й ме́сяцъ, втора́го лѣ́та, при­­ да́рiи, бы́сть сло́во Госпо́дне ко заха́рiи Варахі́ину, сы́ну Аддо́ву, проро́ку, глаго́ля:
 • прогнѣ́вася Госпо́дь на отцы́ ва́шя гнѣ́вомъ ве́лiимъ,
 • и рече́ши къ ни́мъ: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: обрати́теся ко мнѣ́, глаго́летъ Госпо́дь си́лъ, и обращу́ся къ ва́мъ, глаго́летъ Госпо́дь си́лъ.
 • И не бу́дите, я́коже отцы́ ва́ши, и́хже облича́ху проро́цы пре́жнiи, глаго́люще: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: от­врати́теся от­ путі́й ва́шихъ лука́выхъ и от­ начина́нiй ва́шихъ злы́хъ: и не послу́шаша и не вня́ша послу́шати мене́, глаго́летъ Госпо́дь [Вседержи́тель].
 • Отцы́ ва́ши гдѣ́ су́ть и проро́цы? еда́ во вѣ́къ поживу́тъ?
 • Оба́че словеса́ моя́ и зако́ны моя́ прiе́млете, ели́ка а́зъ заповѣ́даю въ Ду́сѣ мо­е́мъ рабо́мъ мо­и́мъ проро́комъ, и́же пости́гнуша отце́въ ва́шихъ. И от­вѣща́ша и рѣ́ша: я́коже уста́ви Госпо́дь Вседержи́тель сотвори́ти на́мъ по путе́мъ на́шымъ и по начина́ниемъ на́шымъ, та́ко сотвори́ на́мъ.
 • Въ два́десять четве́ртый перваго­на́­де­сять ме́сяца, се́й е́сть ме́сяцъ Сава́тъ, во второ́е лѣ́то, при­­ да́рiи, бы́сть сло́во Госпо́дне ко заха́рiи Варахі́ину, сы́ну Аддо́ву, проро́ку, глаго́ля:
 • ви́дѣхъ но́щiю, и се́, му́жъ всѣ́дъ на коня́ ры́жа, и се́й стоя́ше между́ гора́ми осѣня́ющими, и за ни́мъ ко́ни ры́жы и сѣ́ри, и пе́стри и бѣ́ли,
 • и рѣ́хъ: что́ сі́и, го́споди? И рече́ ко мнѣ́ а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́: а́зъ покажу́ ти, что́ су́ть сiя́.
 • И от­вѣща́ му́жъ стоя́й между́ гора́ми и рече́ ко мнѣ́: сі́и су́ть, и́хже посла́ Госпо́дь объити́ зе́млю.
 • И от­вѣща́ша а́нгелу Госпо́дню стоя́щему между́ гора́ми и рѣ́ша: обыдо́хомъ всю́ зе́млю, и се́, вся́ земля́ населе́на е́сть и молчи́тъ.
 • И от­вѣща́ а́нгелъ Госпо́день и рече́: Го́споди Вседержи́телю, доко́лѣ не и́маши поми́ловати Иерусали́ма и гра́ды Иу́довы, я́же презрѣ́лъ еси́, сiе́ седмьдеся́тое лѣ́то?
 • И от­вѣща́ Госпо́дь Вседержи́тель а́нгелу глаго́лющему во мнѣ́ глаго́лы добры́ и словеса́ утѣ́шна.
 • И рече́ ко мнѣ́ а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́: возопі́й глаго́ля: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: ревнова́хъ по Иерусали́му и Сiо́ну рве́нiемъ вели́кимъ,
 • и гнѣ́вомъ ве́лiимъ а́зъ гнѣ́ваюся на язы́ки напа́да­ю­щыя: зане́ а́зъ у́бо прогнѣ́вахся ма́ло, они́ же налего́ша во зла́я.
 • Сего́ ра́ди си́це глаго́летъ Госпо́дь: обращу́ся ко Иерусали́му щедро́тами, и хра́мъ мо́й сози́ждет­ся въ не́мъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и мѣ́ра протя́гнет­ся во Иерусали́мѣ еще́.
 • И рече́ ко мнѣ́ а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́: еще́ возопі́й глаго́ля: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: еще́ прелiя́тися и́мутъ гра́ди благи́ми, и поми́луетъ Госпо́дь еще́ Сiо́на и избере́тъ еще́ Иерусали́ма.
 • И воз­ведо́хъ о́чи мо­и́ и ви́дѣхъ, и се́, четы́ри ро́зи,
 • и рѣ́хъ ко а́нгелу глаго́лющему во мнѣ́: что́ су́ть сiя́, го́споди? И рече́ ко мнѣ́: сі́и ро́зи расточи́в­шiи Иу́ду и Изра́иля и Иерусали́ма.
 • И показа́ ми Госпо́дь четы́ри древодѣ́ля.
 • И рѣ́хъ: что́ сі́и гряду́тъ сотвори́ти, [го́споди]? И рече́: сі́и ро́зи расточи́в­шiи Иу́ду, и Изра́иля сокруши́ша, и никто́же от­ ни́хъ воз­дви́же главы́: и изыдо́ша сі́и поостри́ти я́ въ рука́хъ сво­и́хъ четы́ри ро́зи, язы́цы воз­нося́щiи ро́гъ на зе́млю Госпо́дню, е́же расточи́ти ю́.
 • И бы́сть въ четве́ртое лѣ́то, при­­ да́рiи цари́, бы́сть сло́во Госпо́дне ко заха́рiи въ четве́ртый ме́сяца девя́таго, и́же е́сть хаселе́въ.
 • И посла́ въ Веѳи́ль сараса́ръ и Арвесее́ръ ца́рь и му́жiе его́ моли́ти Го́спода,
 • глаго́ля ко свяще́н­никомъ, и́же во хра́мѣ Го́спода [Бо́га] Вседержи́теля, и проро́комъ, глаго́ля: а́ще вни́де здѣ́ въ пя́тый ме́сяцъ святы́ня, [пла́чя или́ постя́ся,] я́коже сотвори́хъ уже́ мно́га лѣ́та.
 • И бы́сть сло́во Го́спода Вседержи́теля ко мнѣ́ глаго́ля:
 • рцы́ ко всѣ́мъ лю́демъ земли́ и ко свяще́н­никомъ глаго́ля: а́ще пости́стеся или́ плачево́пль­ствисте въ пяти́нахъ или́ седми́нахъ [ме́сяца], и се́, се́дмьдесятъ лѣ́тъ, посто́мъ ли пости́стеся ми́?
 • и а́ще я́сте или́ пiете́, не вы́ ли я́сте и пiете́?
 • Не сiя́ ли су́ть словеса́, я́же глаго́ла Госпо́дь рука́ми проро́ковъ пре́жнихъ, егда́ бѣ́ Иерусали́мъ населе́нъ и гобзу́ющь, и гра́ди его́ о́крестъ, и наго́рная и подо́льная населе́на бя́ху?
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко заха́рiи глаго́ля:
 • си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: су́дъ пра́веденъ суди́те и ми́лость и щедро́ты твори́те кі́йждо ко бра́ту сво­ему́,
 • а вдови́цы и си́ра, и при­­ше́лца и убо́га не наси́ль­ствуйте, и зло́бы кі́йждо бра́та сво­его́ да не по́мнитъ въ сердца́хъ сво­и́хъ.
 • И не покори́шася, е́же внима́ти, и да́ша плещы́ презира́ющыя, и ушеса́ своя́ отяготи́ша, е́же не слы́шати,
 • и се́рдце свое́ учини́ша непокори́во, не послу́шати зако́на мо­его́ и слове́съ, я́же посла́ Госпо́дь Вседержи́тель Ду́хомъ сво­и́мъ руко́ю проро́ковъ пре́жнихъ: и бы́сть гнѣ́въ вели́кiй от­ Го́спода Вседержи́теля.
 • И бу́детъ, я́коже рече́, и не услы́шаша его́: си́це возопiю́тъ, и не и́мамъ услы́шати, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
 • и от­ве́ргу я́ во вся́ язы́ки, и́же не разумѣ́ша, и земля́ запустѣ́етъ послѣди́ и́хъ от­ проходя́щаго и от­ воз­враща́ющагося: и учини́ша избра́н­ную зе́млю въ запустѣ́нiе.
 • си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: ревнова́хъ по Иерусали́мѣ и Сiо́нѣ рве́нiемъ вели́кимъ и я́ростiю ве́лiею ревнова́хъ по не́мъ.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: обращу́ся къ Сiо́ну и вселю́ся посредѣ́ Иерусали́ма, и нарече́т­ся Иерусали́мъ гра́дъ и́стин­ный, и гора́ Го́спода Вседержи́теля гора́ свята́я.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: еще́ ся́дутъ ста́рцы и ста́рицы на путе́хъ Иерусали́мскихъ, кі́йждо же́злъ сво́й имы́й въ руцѣ́ сво­е́й от­ мно́же­ст­ва дні́й:
 • и путiе́ гра́да испо́лнят­ся о́трочищъ и отрокови́цъ игра́ющихъ на путе́хъ его́.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: а́ще изнемо́жетъ предъ оста́нкомъ люді́й си́хъ во о́нѣхъ дне́хъ, еда́ и предо мно́ю изнемо́жетъ? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: се́, а́зъ спасу́ лю́ди моя́ от­ земли́ восто́чныя и от­ земли́ за́падныя
 • и введу́ и́хъ [въ зе́млю и́хъ], и вселю́ся посредѣ́ Иерусали́ма, и бу́дутъ ми́ въ лю́ди, и а́зъ бу́ду и́мъ въ Бо́га во и́стинѣ и въ пра́вдѣ.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: да укрѣпя́т­ся ру́цѣ ва́съ слы́шащихъ во дне́хъ си́хъ словеса́ сiя́ от­ у́стъ проро́ческихъ, от­ него́же дне́ основа́ся хра́мъ Го́спода Вседержи́теля, и це́рковь от­не́лѣже созда́ся.
 • Зане́ пре́жде дні́й о́нѣхъ мзда́ человѣ́комъ не бѣ́ во успѣ́хъ, и мзда́ ското́мъ не бя́ше, и исходя́щему и входя́щему не бѣ́ ми́ра от­ печа́ли, и послю́ вся́ человѣ́ки ко­его́ждо на и́скрен­няго сво­его́.
 • И ны́нѣ не по дне́мъ о́нѣмъ пре́жнимъ а́зъ сотворю́ оста́нку люді́й си́хъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель,
 • но покажу́ ми́ръ: виногра́дъ да́стъ пло́дъ сво́й, и земля́ да́стъ жи́та своя́, и не́бо да́стъ ро́су свою́, и наслѣ́дити сотворю́ оста́нкомъ люді́й мо­и́хъ си́хъ вся́ сiя́.
 • И бу́детъ, я́ко бѣ́сте въ кля́твѣ во язы́цѣхъ, до́ме Иу́довъ и до́ме Изра́илевъ, та́ко спасу́ вы́, и бу́дете въ благослове́нiи: дерза́йте и укрѣпля́йтеся рука́ми ва́шими.
 • Зане́ си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: я́коже помы́слихъ озло́бити вы́, внегда́ прогнѣ́ваша мя́ отцы́ ва́ши, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и не раска́яхся:
 • та́ко уста́вихъ и умы́слихъ во дни́ сiя́ добро́ сотвори́ти Иерусали́му и до́му Иу́дову: дерза́йте.
 • Сiя́ словеса́, я́же сотворите́: глаго́лите и́стину кі́йждо и́скрен­нему сво­ему́, и́стину и су́дъ ми́ренъ суди́те во вратѣ́хъ ва́шихъ,
 • и кі́йждо зло́бы и́скрен­няго сво­его́ не помышля́йте въ сердца́хъ ва́шихъ, и кля́твы лжи́выя не люби́те, зане́ вся́ сiя́ воз­ненави́дѣхъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • И бы́сть сло́во Го́спода Вседержи́теля ко мнѣ́ глаго́ля:
 • си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: по́стъ четве́ртый и по́стъ пя́тый, и по́стъ седмы́й и по́стъ деся́тый бу́дутъ до́му Иу́дову въ ра́дость и въ весе́лiе и въ пра́здники бла́ги: и воз­веселите́ся и и́стину и ми́ръ воз­лю́бите.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: еще́ лю́дiе мно́зи прiи́дутъ и живу́щiи во градѣ́хъ мно́гихъ:
 • и сни́дут­ся живу́щiи во пяти́ градѣ́хъ во еди́нъ гра́дъ, глаго́люще: гряди́мъ помоли́тися лицу́ Госпо́дню и взыска́ти лице́ Го́спода Вседержи́теля: иду́ и а́зъ.
 • И прiи́дутъ лю́дiе мно́зи и язы́цы мно́зи взыска́ти лица́ Го́спода Вседержи́теля во Иерусали́мѣ и умоли́ти лице́ Госпо́дне.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: во о́ны дни́ име́т­ся де́сять муже́й от­ всѣ́хъ племе́нъ язы́ческихъ, и и́мут­ся за ри́зу му́жа Иуде́анина, глаго́люще: по́йдемъ съ тобо́ю, зане́ слы́шахомъ, я́ко Бо́гъ съ ва́ми е́сть.
 • В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку:
 • прогневался Господь на отцов ваших великим гневом,
 • и ты скажи им: так говорит Господь Саваоф: обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф.
 • Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря: «так говорит Господь Саваоф: обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших»; но они не слушались и не внимали Мне, говорит Господь.
 • Отцы ваши – где они? да и пророки, будут ли они вечно жить?
 • Но слова Мои и определения Мои, которые заповедал Я рабам Моим, пророкам, разве не постигли отцов ваших? и они обращались и говорили: «как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами».
 • В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, – это месяц Шеват, – во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку:
 • видел я ночью: вот, муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые, –
 • и сказал я: кто они, господин мой? И сказал мне Ангел, говоривший со мною: я покажу тебе, кто они.
 • И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал: это те, которых Господь послал обойти землю.
 • И они отвечали Ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали: обошли мы землю, и вот, вся земля населена и спокойна.
 • И отвечал Ангел Господень и сказал: Господи Вседержителю! Доколе Ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые Ты гневаешься вот уже семьдесят лет?
 • Тогда в ответ Ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные.
 • И сказал мне Ангел, говоривший со мною: провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою;
 • и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое; ибо, когда Я мало прогневался, они усилили зло.
 • Посему так говорит Господь: Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием; в нем соорудится дом Мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная вервь протянется по Иерусалиму.
 • Еще провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: снова переполнятся города Мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим.
 • И поднял я глаза мои и увидел: вот четыре рога.
 • И сказал я Ангелу, говорившему со мною: что это? И он ответил мне: это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим.
 • Потом показал мне Господь четырех рабочих.
 • И сказал я: что они идут делать? Он сказал мне так: эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей; а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее.
 • В четвертый год царя Дария было слово Господне к Захарии, в четвертый день девятого месяца, Хаслева,
 • когда Вефиль послал Сарецера и Регем-Мелеха и спутников его помолиться пред лицем Господа
 • и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря: «плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет?»
 • И было ко мне слово Господа Саваофа:
 • скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже семьдесят лет, для Меня ли вы постились? для Меня ли?
 • И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете?
 • Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность, были населены?
 • И было слово Господне к Захарии:
 • так говорил тогда Господь Саваоф: производи́те суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему;
 • вдовы́ и сироты́, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем.
 • Но они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать.
 • И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Своим через прежних пророков; за то и постиг их великий гнев Господа Саваофа.
 • И было: как Он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а Я не слушал, говорит Господь Саваоф.
 • И Я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынею.
 • И было слово Господа Саваофа:
 • так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал Я о нем.
 • Так говорит Господь: обращусь Я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа – горою святыни.
 • Так говорит Господь Саваоф: опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке, от множества дней.
 • И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его.
 • Так говорит Господь Саваоф: если это в глазах оставшегося народа покажется дивным во дни сии, то неужели оно дивно и в Моих очах? говорит Господь Саваоф.
 • Так говорит Господь Саваоф: вот, Я спасу народ Мой из страны востока и из страны захождения солнца;
 • и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут Моим народом, и Я буду их Богом, в истине и правде.
 • Так говорит Господь Саваоф: укрепите руки ваши вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа, для создания храма.
 • Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных; ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага; и попускал Я всякого человека враждовать против другого.
 • А ныне для остатка этого народа Я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф.
 • Ибо посев будет в мире; виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это Я отдам во владение оставшемуся народу сему.
 • И будет: как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так Я спасу вас, и вы будете благословением; не бойтесь; да укрепятся руки ваши!
 • Ибо так говорит Господь Саваоф; как Я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали Меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил,
 • так опять Я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину; не бойтесь!
 • Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и миролюбно судите у ворот ваших.
 • Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это Я ненавижу, говорит Господь.
 • И было ко мне слово Господа Саваофа:
 • так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством; только любите истину и мир.
 • Так говорит Господь Саваоф: еще будут приходить народы и жители многих городов;
 • и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа; и каждый скажет: пойду и я.
 • И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа.
 • Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог.