Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Захарии

 
 • И воз­ведо́хъ о́чи мо­и́ и ви́дѣхъ, и се́, му́жъ, и въ руцѣ́ его́ у́же землемѣ́рно.
 • И рѣ́хъ къ нему́: ка́мо гряде́ши ты́? И рече́ ко мнѣ́: размѣ́рити Иерусали́ма, е́же ви́дѣти, коли́ка широта́ его́ е́сть и коли́ка долгота́.
 • И се́, а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́ стоя́ше, и и́нъ а́нгелъ исхожда́­ше во срѣ́тенiе ему́
 • и рече́ къ нему́ глаго́ля: тецы́ и рцы́ къ ю́ноши о́ному глаго́ля: плодови́то насели́т­ся Иерусали́мъ от­ мно́же­ст­ва человѣ́ковъ и ското́въ, и́же посредѣ́ его́:
 • и а́зъ бу́ду ему́, глаго́летъ Госпо́дь, стѣна́ о́гнена о́крестъ и въ сла́ву бу́ду посредѣ́ его́.
 • О, о, бѣжи́те от­ земли́ сѣ́верныя, глаго́летъ Госпо́дь, зане́ от­ четы́рехъ вѣ́тровъ небе́сныхъ соберу́ вы́, глаго́летъ Госпо́дь:
 • въ Сiо́нъ спаса́йтеся, живу́щiи во дще́ри Вавило́нстѣй.
 • Зане́ си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: вслѣ́дъ сла́вы посла́ мя́ на язы́ки плѣни́в­шыя ва́съ, зане́ каса́яйся ва́съ я́ко каса́яйся въ зѣ́ницу о́ка его́:
 • зане́, се́, а́зъ наношу́ ру́ку мою́ на ня́, и бу́дутъ коры́сть рабо́та­ю­щымъ и́мъ, и уразумѣ́ете, я́ко Госпо́дь Вседержи́тель посла́ мя.
 • Красу́йся и весели́ся, дщи́ Сiо́ня, зане́, се́, а́зъ гряду́ и вселю́ся посредѣ́ тебе́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • И при­­бѣ́гнутъ язы́цы мно́зи ко Го́споду въ то́й де́нь и бу́дутъ ему́ въ лю́ди и вселя́т­ся посредѣ́ тебе́, и уразумѣ́еши, я́ко Госпо́дь Вседержи́тель посла́ мя къ тебѣ́.
 • И наслѣ́дитъ Госпо́дь Иу́ду, уча́стiе свое́ на земли́ святѣ́й, и избере́тъ еще́ Иерусали́ма.
 • Да благоговѣ́етъ вся́ка пло́ть от­ лица́ Госпо́дня, я́ко воста́ изъ о́блакъ святы́хъ сво­и́хъ.
 • И обрати́ся а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́ и воз­веде́ мя, я́коже егда́ воста́нетъ человѣ́къ от­ сна́ сво­его́,
 • и рече́ ко мнѣ́: что́ ты́ ви́диши? И рѣ́хъ: ви́дѣхъ, и се́, свѣ́щникъ зла́тъ ве́сь, и свѣти́лце верху́ его́, и се́дмь свѣти́лникъ верху́ его́, и се́дмь ча́шицъ свѣти́лникомъ ве́рхнимъ его́,
 • и двѣ́ ма́слины верху́ его́, еди́на одесну́ю свѣти́лца его́ и еди́на ошу́юю.
 • И вопроси́хъ и рѣ́хъ ко а́нгелу глаго́лющему во мнѣ́ глаго́ля: что́ су́ть сiя́, го́споди?
 • И от­вѣща́ а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́ и рече́ ко мнѣ́ глаго́ля: не разумѣ́еши ли, что́ су́ть сiя́? И рѣ́хъ: ни́, го́споди.
 • И от­вѣща́ и рече́ ко мнѣ́ глаго́ля: сiе́ сло́во Госпо́дне къ зорова́велю глаго́ля: не въ си́лѣ вели́цѣй, ни въ крѣ́пости, но въ Ду́сѣ мо­е́мъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • Что́ ты́ еси́, горо́ вели́кая, предъ лице́мъ зорова́веля, е́же испра́вити? и изнесу́ ка́мень наслѣ́дiя, ра́вен­ство благода́ти, благода́ть его́.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • ру́цѣ зорова́велевы основа́ша хра́мъ се́й и ру́цѣ его́ соверша́тъ его́: и уразумѣ́еши, я́ко Госпо́дь Вседержи́тель посла́ мя къ ва́мъ:
 • зане́ кто́ укори́лъ тя́ есть во дни́ ма́лы? и воз­ра́дуют­ся, и уви́дятъ ка́мень, и́же от­ чи́стаго о́лова, въ руку́ зорова́веля: се́дмь сiя́ очеса́ Госпо́дня су́ть, при­­зира́ющая на всю́ зе́млю.
 • И от­вѣща́хъ и рѣ́хъ къ нему́: что́ су́ть двѣ́ ма́слины сiя́, я́же одесну́ю свѣ́щника и ошу́юю?
 • И вопроси́хъ втори́цею и рѣ́хъ къ нему́: что́ су́ть двѣ́ вѣ́тви ма́сличны, я́же въ руку́ дву́хъ усѣка́лницъ златы́хъ воз­лива́ющихъ и воз­ноша́ющихъ ча́шицы златы́я?
 • И рече́ ко мнѣ́ глаго́ля: не вѣ́си ли, что́ су́ть сiя́? И рѣ́хъ: ни́, го́споди.
 • И рече́: сі́и два́ сы́нове ту́чности, я́же предстоя́тъ Го́сподеви всея́ земли́.
 • И обрати́хся и воз­ведо́хъ о́чи мо­и́ и ви́дѣхъ, и се́, се́рпъ летя́щь.
 • И рече́ ко мнѣ́: что́ ты́ ви́диши? И рѣ́хъ: а́зъ ви́жду се́рпъ летя́щь, въ долготу́ лакте́й два́десять и въ широту́ десяти́ лакте́й.
 • И рече́ ко мнѣ́: сiя́ кля́тва исходя́щая на лице́ всея́ земли́: зане́ вся́къ та́ть от­ сего́ да́же до сме́рти от­мще́нъ бу́детъ, и вся́къ клены́йся во лжу́ от­ сего́ до сме́рти от­мсти́т­ся.
 • И изнесу́ его́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и вни́детъ въ до́мъ та́тя и въ до́мъ клену́щагося и́менемъ мо­и́мъ во лжу́, и всели́т­ся посредѣ́ до́му его́, и сконча́етъ его́ и древа́ его́ и ка́менiе его́.
 • И изы́де а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́ и рече́ ко мнѣ́: воз­зри́ очи́ма тво­и́ма и ви́ждь исходя́щее сiе́. И рѣ́хъ:
 • что́ есть? И рече́: сiя́ мѣ́ра исходя́щая. И рече́: сiя́ непра́вда и́хъ по все́й земли́.
 • И се́, тала́нтъ оловя́нъ взе́мляйся, и се́, жена́ еди́на сѣдя́ше посредѣ́ мѣ́ры.
 • И рече́: сiя́ е́сть беззако́нiе. И ве́рже ю́ въ среди́ну мѣ́ры и вве́рже ка́мень оловя́ный во уста́ ея́.
 • И воз­ведо́хъ о́чи мо­и́ и ви́дѣхъ, и се́, двѣ́ жены́ исходя́щыя, и ду́хъ въ крилѣ́хъ и́хъ, и тѣ́ имя́ху кри́ла, я́ко крилѣ́ вдо́довы: и взя́ша мѣ́ру между́ земле́ю и между́ не́бомъ.
 • И рѣ́хъ ко а́нгелу глаго́лющему во мнѣ́: ка́мо сiя́ от­но́сятъ мѣ́ру?
 • И рече́ ко мнѣ́: созда́ти е́й хра́мину въ земли́ Вавило́нстѣй и угото́вати, и положа́тъ ю́ та́мо на угото́ванiе свое́.
 • И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у которого в руке землемерная вервь.
 • Я спросил: куда ты идешь? и он сказал мне: измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его.
 • И вот Ангел, говоривший со мною, выходит, а другой Ангел идет навстречу ему,
 • и сказал он этому: иди скорее, скажи этому юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем.
 • И Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди него.
 • Эй, эй! бегите из северной страны, говорит Господь: ибо по четырем ветрам небесным Я рассеял вас, говорит Господь.
 • Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона.
 • Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его.
 • И вот, Я подниму руку Мою на них, и они сделаются добычею рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал Меня.
 • Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь.
 • И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут Моим народом; и Я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к тебе.
 • Тогда Господь возьмет во владение Иуду, Свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим.
 • Да молчит всякая плоть пред лицем Господа! Ибо Он поднимается от святаго жилища Своего.
 • И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его.
 • И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его;
 • и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее.
 • И отвечал я и сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой?
 • И Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой.
 • Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф.
 • Кто ты, великая гора, перед Зоровавелем? ты – равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: «благодать, благодать на нем!»
 • И было ко мне слово Господне:
 • руки Зоровавеля положили основание дому сему; его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к вам.
 • Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зоровавеля те семь, – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю?
 • Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его?
 • Вторично стал я говорить и сказал ему: что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото?
 • И сказал он мне: ты не знаешь, что это? Я отвечал: не знаю, господин мой.
 • И сказал он: это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли.
 • И опять поднял я глаза мои и увидел: вот летит свиток.
 • И сказал он мне: что видишь ты? Я отвечал: вижу летящий свиток; длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей.
 • Он сказал мне: это проклятие, исходящее на лице всей земли; ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне.
 • Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом татя и в дом клянущегося Моим именем ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его.
 • И вышел Ангел, говоривший со мною, и сказал мне: подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит?
 • Когда же я сказал: что это? Он отвечал: это выходит ефа, и сказал: это образ их по всей земле.
 • И вот, кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди ефы.
 • И сказал он: эта женщина – само нечестие, и бросил ее в средину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок.
 • И поднял я глаза мои и увидел: вот, появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них как крылья аиста; и подняли они ефу и понесли ее между землею и небом.
 • И сказал я Ангелу, говорившему со мною: куда несут они эту ефу?
 • Тогда сказал он мне: чтобы устроить для нее дом в земле Сеннаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе.