Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Захарии

 
 • И показа́ ми Госпо́дь иису́са, иере́а вели́каго, стоя́ща предъ лице́мъ а́нгела Госпо́дня, и дiа́волъ стоя́ше одесну́ю его́, е́же проти́витися ему́.
 • И рече́ Госпо́дь ко дiа́волу: да запрети́тъ Госпо́дь тебѣ́, дiа́воле, и да запрети́тъ Госпо́дь тебѣ́, избра́вый Иерусали́ма: не се́ ли, сiе́ я́ко главня́ исто́ржена изъ огня́?
 • Иису́съ же бѣ́ оболче́нъ въ ри́зы гну́сны и стоя́ше предъ лице́мъ а́нгела.
 • И от­вѣща́ и рече́ къ стоя́щымъ предъ лице́мъ его́ глаго́ля: от­ими́те ри́зы гну́сныя от­ него́. И рече́ къ нему́: се́, отъ­я́хъ от­ тебе́ беззако́нiя твоя́ и грѣхи́ твоя́ очи́щу, и облецы́те его́ въ поди́ръ
 • и воз­ложи́те кида́ръ чи́стъ на главу́ его́. И воз­ложи́ша кида́ръ чи́стъ на главу́ его́ и облеко́ша его́ въ ри́зы. И а́нгелъ Госпо́день стоя́ше,
 • и засвидѣ́тел­ст­воваше а́нгелъ Госпо́день ко иису́су глаго́ля:
 • си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: а́ще въ путе́хъ мо­и́хъ по́йдеши и повелѣ́нiя моя́ сохрани́ши, и ты́ разсу́диши хра́мъ мо́й: и а́ще сохрани́ши дво́ръ мо́й, и да́мъ ти́ сообраща́ющыяся посредѣ́ стоя́щихъ си́хъ.
 • Послу́шай у́бо, иису́се, иере́ю вели́кiй, ты́ и и́скрен­нiи тво­и́ сѣдя́щiи предъ лице́мъ тво­и́мъ, зане́ му́жiе дивоз­ри́телiе су́ть: зане́, се́, а́зъ ввожду́ раба́ мо­его́ восто́ка:
 • зане́ ка́мень, его́же да́хъ предъ лице́мъ иису́совымъ, на ка́мени еди́нѣмъ се́дмь оче́съ су́ть: се́, а́зъ изры́ю ро́въ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и осяжу́ всю́ оби́ду земли́ о́ныя въ де́нь еди́нъ.
 • Въ де́нь о́ный, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, созовете́ кі́йждо и́скрен­няго сво­его́ подъ виногра́дъ и подъ смоко́вницу.
 • Въ де́нь о́нъ бу́детъ вся́ко мѣ́сто от­верза́емо до́му дави́дову и живу́щымъ во Иерусали́мѣ въ предвиже́нiе и раздѣле́нiе.
 • И бу́детъ въ де́нь о́нъ, глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ, потреблю́ имена́ и́доловъ от­ земли́, и ктому́ не бу́детъ и́хъ па́мяти:и лжи́выя проро́ки и ду́ха нечи́стаго изму́ от­ земли́.
 • И бу́детъ, а́ще прорече́тъ человѣ́къ еще́, и рече́тъ къ нему́ оте́цъ его́ и ма́ти его́, ро́ждшiи его́, внегда́ проро́че­с­т­вовати ему́: не жи́въ бу́деши, я́ко лжу́ глаго́лалъ еси́ во и́мя Госпо́дне: и за́пнутъ ему́ оте́цъ его́ и ма́ти его́, роди́в­шiи его́, егда́ проро́че­с­т­вовати на́чнетъ.
 • И бу́детъ въ де́нь о́нъ, постыдя́т­ся проро́цы, кі́йждо от­ видѣ́нiя сво­его́, внегда́ проро́че­с­т­вовати ему́, и облеку́т­ся въ ко́жу власяну́ю, зане́ солга́ша.
 • И рече́тъ: нѣ́смь проро́къ а́зъ, я́ко человѣ́къ дѣ́лаяй зе́млю а́зъ е́смь, зане́ человѣ́къ роди́ мя от­ ю́ности мо­ея́.
 • И реку́ къ нему́: что́ я́звы сiя́ посредѣ́ руку́ твое́ю? И рече́тъ: и́миже уя́звленъ бы́хъ въ дому́ воз­лю́блен­наго мо­его́.
 • Мечу́, воста́ни на па́стыря мо­его́ и на му́жа граждани́на мо­его́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: порази́ па́стыря, и расточа́т­ся о́вцы ста́да: и наведу́ ру́ку мою́ на [ма́лыя] па́стыри.
 • И бу́детъ въ де́нь о́нъ на все́й земли́, глаго́летъ Госпо́дь, двѣ́ ча́сти ея́ потребя́т­ся и изче́знутъ, а тре́тiя оста́нет­ся на не́й:
 • и проведу́ тре́тiю ча́сть сквоз­ѣ́ о́гнь, и разжгу́ я́, я́коже разжиза́ет­ся сребро́, и искушу́ я́, я́коже искуша́ет­ся зла́то: то́й при­­зове́тъ и́мя мое́, и а́зъ услы́шу его́ и реку́: лю́дiе мо­и́ сі́и су́ть. И ті́и реку́тъ: Госпо́дь Бо́гъ мо́й.
 • И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему.
 • И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из огня?
 • Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед Ангелом,
 • который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные.
 • И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду; Ангел же Господень стоял.
 • И засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу:
 • так говорит Господь Саваоф: если ты будешь ходить по Моим путям и если будешь на страже Моей, то будешь судить дом Мой и наблюдать за дворами Моими. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь.
 • Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЬ.
 • Ибо вот тот камень, который Я полагаю перед Иисусом; на этом одном камне семь очей; вот, Я вырежу на нем начертания его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день.
 • В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу.
 • В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты.
 • И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли.
 • Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему: тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа; и поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать.
 • И будет в тот день, устыдятся такие прорицатели, каждый видения своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власяницы, чтобы обманывать.
 • И каждый скажет: я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего.
 • Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: оттого, что меня били в доме любящих меня.
 • О, меч! поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего, говорит Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу руку Мою на малых.
 • И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней.
 • И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: «это Мой народ», и они скажут: «Господь – Бог мой!»