Скрыть
3:3
3:5
3:6
9:3
9:6
9:7
9:12
9:17
Церковнославянский (рус)
И показа́ ми Госпо́дь иису́са, иере́а вели́каго, стоя́ща предъ лице́мъ а́нгела Госпо́дня, и дiа́волъ стоя́ше одесну́ю его́, е́же проти́витися ему́.
И рече́ Госпо́дь ко дiа́волу: да запрети́тъ Госпо́дь тебѣ́, дiа́воле, и да запрети́тъ Госпо́дь тебѣ́, избра́вый Иерусали́ма: не се́ ли, сiе́ я́ко главня́ исто́ржена изъ огня́?
Иису́съ же бѣ́ оболче́нъ въ ри́зы гну́сны и стоя́ше предъ лице́мъ а́нгела.
И от­вѣща́ и рече́ къ стоя́щымъ предъ лице́мъ его́ глаго́ля: от­ими́те ри́зы гну́сныя от­ него́. И рече́ къ нему́: се́, отъ­я́хъ от­ тебе́ беззако́нiя твоя́ и грѣхи́ твоя́ очи́щу, и облецы́те его́ въ поди́ръ
и воз­ложи́те кида́ръ чи́стъ на главу́ его́. И воз­ложи́ша кида́ръ чи́стъ на главу́ его́ и облеко́ша его́ въ ри́зы. И а́нгелъ Госпо́день стоя́ше,
и засвидѣ́тел­ст­воваше а́нгелъ Госпо́день ко иису́су глаго́ля:
си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: а́ще въ путе́хъ мо­и́хъ по́йдеши и повелѣ́нiя моя́ сохрани́ши, и ты́ разсу́диши хра́мъ мо́й: и а́ще сохрани́ши дво́ръ мо́й, и да́мъ ти́ сообраща́ющыяся посредѣ́ стоя́щихъ си́хъ.
Послу́шай у́бо, иису́се, иере́ю вели́кiй, ты́ и и́скрен­нiи тво­и́ сѣдя́щiи предъ лице́мъ тво­и́мъ, зане́ му́жiе дивоз­ри́телiе су́ть: зане́, се́, а́зъ ввожду́ раба́ мо­его́ восто́ка:
зане́ ка́мень, его́же да́хъ предъ лице́мъ иису́совымъ, на ка́мени еди́нѣмъ се́дмь оче́съ су́ть: се́, а́зъ изры́ю ро́въ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и осяжу́ всю́ оби́ду земли́ о́ныя въ де́нь еди́нъ.
Въ де́нь о́ный, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, созовете́ кі́йждо и́скрен­няго сво­его́ подъ виногра́дъ и подъ смоко́вницу.
Проро́че­с­т­во словесе́ Госпо́дня въ земли́ седра́ха и Дама́ска же́ртвы его́: зане́ Госпо́дь при­­зира́етъ на человѣ́ки и на вся́ колѣ́на Изра́илева,
и во има́ѳѣ въ предѣ́лѣхъ его́ ти́ръ и Сидо́нъ, я́ко умудрѣ́ша зѣло́.
И созда́ ти́ръ тверды́ни себѣ́ и собра́ сребро́ я́ко пе́рсть и зла́то я́ко бре́нiе путі́й.
Сего́ ра́ди Госпо́дь наслѣ́дитъ я́ и порази́тъ въ мо́ре си́лу его́, и то́й огне́мъ поя́ст­ся.
Уви́дитъ Аскало́нъ и убо­и́т­ся, и Га́за и поболи́тъ зѣло́, и аккаро́нъ, я́ко постыдѣ́ся о упова́нiи сво­е́мъ: и поги́бнетъ ца́рь от­ Га́зы, и Аскало́нъ не и́мать насели́тися.
И вселя́т­ся иноплеме́н­ницы во азо́тѣ, и разрушу́ досажде́нiе иноплеме́н­никовъ,
и изму́ кро́вь и́хъ изъ у́стъ и́хъ и ме́рзости и́хъ изъ среди́ны зубо́въ и́хъ, и оста́вят­ся и сі́и Бо́гу на́­шему и бу́дутъ я́ко ты́сящникъ во Иу́дѣ, и аккаро́нъ я́коже Иевусе́й.
И подста́влю хра́му мо­ему́ воз­движе́нiе, е́же не сквоз­ѣ́ ходи́ти, ниже́ воз­враща́тися, и ктому́ не и́мать прiити́ на ня́ изгоня́яй: я́ко ны́нѣ ви́дѣхъ очи́ма мо­и́ма.
Ра́дуйся зѣло́, дщи́ Сiо́ня, проповѣ́дуй, дщи́ Иерусали́мля: се́, Ца́рь тво́й гряде́тъ тебѣ́ пра́веденъ и спаса́яй, то́й кро́токъ и всѣ́дъ на подъяре́мника и жребца́ ю́на.
И потреби́тъ колесни́цы от­ Ефре́ма и ко́ни от­ Иерусали́ма, и потреби́тъ лу́къ бра́н­ный, и мно́же­с­т­во, и ми́ръ от­ язы́ковъ: и облада́етъ вода́ми от­ мо́ря до мо́ря и от­ рѣ́къ до исхо́дищъ земли́.
И ты́ въ кро́ви завѣ́та тво­его́ испусти́лъ еси́ у́зники твоя́ от­ ро́ва не иму́ща воды́.
Ся́дите въ твердѣ́лехъ, свя́зани со́нмища, и за еди́нъ де́нь при­­ше́л­ст­вiя тво­его́ сугу́бо воз­да́мъ ти́.
Зане́же напряго́хъ тя́ себѣ́, Иу́до, я́ко лу́къ, испо́лнихъ Ефре́ма, и воз­дви́гну ча́да твоя́, Сiо́не, на ча́да е́ллинска, и осяжу́ тя́ я́ко ме́чь ра́тника.
И Госпо́дь на ни́хъ яви́т­ся, и изы́детъ я́ко мо́лнiя стрѣла́ его́: и Госпо́дь Бо́гъ Вседержи́тель въ трубу́ востру́битъ и по́йдетъ въ шу́мѣ преще́нiя сво­его́.
Госпо́дь Вседержи́тель защи́титъ и́хъ, и поядя́тъ я́, и посы́плютъ и́хъ ка́менiемъ пра́щнымъ, и испiю́тъ кро́вь и́хъ я́ко вино́, и испо́лнятъ окри́ны я́ко же́ртвен­никъ.
И спасе́тъ я́ Госпо́дь Бо́гъ и́хъ въ де́нь о́нъ, я́ко о́вцы лю́ди своя́: зане́ ка́менiе свято валя́ет­ся на земли́ его́.
А́ще что́ бла́го его́, и а́ще что́ добро́ его́, пшени́ца ю́ношамъ и вино́ благо­уха́н­но дѣ́вамъ.
И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему.
И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из огня?
Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед Ангелом,
который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные.
И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду; Ангел же Господень стоял.
И засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу:
так говорит Господь Саваоф: если ты будешь ходить по Моим путям и если будешь на страже Моей, то будешь судить дом Мой и наблюдать за дворами Моими. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь.
Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЬ.
Ибо вот тот камень, который Я полагаю перед Иисусом; на этом одном камне семь очей; вот, Я вырежу на нем начертания его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день.
В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу.
Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится, – ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилевы, –
и на Емаф, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился.
И устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи.
Вот, Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем.
Увидит это Аскалон и ужаснется, и Газа, и вострепещет сильно, и Екрон; ибо посрамится надежда его: не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем.
Чужое племя будет жить в Азоте, и Я уничтожу высокомерие Филистимлян.
Исторгну кровь из уст его и мерзости его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет как тысяченачальник в Иуде, и Екрон будет, как Иевусей.
И Я расположу стан у дома Моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне Моими очами Я буду взирать на это.
Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной.
Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук; и Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря до моря и от реки до концов земли.
А что до тебя, ради крови завета твоего Я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды.
Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся! Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне.
Ибо как лук Я натяну Себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих, Сион, против сынов твоих, Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца.
И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела Его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных.
Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать пращные камни, и будут пить и шуметь как бы от вина, и наполнятся как жертвенные чаши, как углы жертвенника.
И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец, народ Свой; ибо, подобно камням в венце, они воссияют на земле Его.
О, как велика благость его и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей и вино – у отроковиц!
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов