Скрыть
3:3
3:5
3:6
6:1
6:3
6:4
6:6
6:7
6:8
6:9
6:10
6:11
6:14
13:1
13:5
13:6
Церковнославянский (рус)
И показа́ ми Госпо́дь иису́са, иере́а вели́каго, стоя́ща предъ лице́мъ а́нгела Госпо́дня, и дiа́волъ стоя́ше одесну́ю его́, е́же проти́витися ему́.
И рече́ Госпо́дь ко дiа́волу: да запрети́тъ Госпо́дь тебѣ́, дiа́воле, и да запрети́тъ Госпо́дь тебѣ́, избра́вый Иерусали́ма: не се́ ли, сiе́ я́ко главня́ исто́ржена изъ огня́?
Иису́съ же бѣ́ оболче́нъ въ ри́зы гну́сны и стоя́ше предъ лице́мъ а́нгела.
И от­вѣща́ и рече́ къ стоя́щымъ предъ лице́мъ его́ глаго́ля: от­ими́те ри́зы гну́сныя от­ него́. И рече́ къ нему́: се́, отъ­я́хъ от­ тебе́ беззако́нiя твоя́ и грѣхи́ твоя́ очи́щу, и облецы́те его́ въ поди́ръ
и воз­ложи́те кида́ръ чи́стъ на главу́ его́. И воз­ложи́ша кида́ръ чи́стъ на главу́ его́ и облеко́ша его́ въ ри́зы. И а́нгелъ Госпо́день стоя́ше,
и засвидѣ́тел­ст­воваше а́нгелъ Госпо́день ко иису́су глаго́ля:
си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: а́ще въ путе́хъ мо­и́хъ по́йдеши и повелѣ́нiя моя́ сохрани́ши, и ты́ разсу́диши хра́мъ мо́й: и а́ще сохрани́ши дво́ръ мо́й, и да́мъ ти́ сообраща́ющыяся посредѣ́ стоя́щихъ си́хъ.
Послу́шай у́бо, иису́се, иере́ю вели́кiй, ты́ и и́скрен­нiи тво­и́ сѣдя́щiи предъ лице́мъ тво­и́мъ, зане́ му́жiе дивоз­ри́телiе су́ть: зане́, се́, а́зъ ввожду́ раба́ мо­его́ восто́ка:
зане́ ка́мень, его́же да́хъ предъ лице́мъ иису́совымъ, на ка́мени еди́нѣмъ се́дмь оче́съ су́ть: се́, а́зъ изры́ю ро́въ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и осяжу́ всю́ оби́ду земли́ о́ныя въ де́нь еди́нъ.
Въ де́нь о́ный, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, созовете́ кі́йждо и́скрен­няго сво­его́ подъ виногра́дъ и подъ смоко́вницу.
И обрати́хся и воз­ведо́хъ о́чи мо­и́ и ви́дѣхъ, и се́, четы́ри колесни́цы исходя́щыя изъ среди́ны дво­и́хъ го́ръ, го́ры же тѣ́ бѣ́ша го́ры мѣ́дяны:
въ колесни́цѣ пе́рвѣй ко́ни ры́жы, и въ колесни́цѣ вторѣ́й ко́ни вра́ни,
и въ колесни́цѣ тре́тiей ко́ни бѣ́ли, и въ колесни́цѣ четве́ртѣй ко́ни пе́стри ско́ри.
И от­вѣща́хъ и рѣ́хъ ко а́нгелу глаго́лющему во мнѣ́: что́ су́ть сiя́, го́споди?
И от­вѣща́ а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́ и рече́: сiя́ су́ть четы́ри вѣ́три небе́снiи, и́же исхо́дятъ предста́ти Го́споду всея́ земли́.
Въ не́йже бѣ́ху ко́ни вра́ни, исхожда́ху на зе́млю сѣ́верскую, и бѣ́лiи исхожда́ху вслѣ́дъ и́хъ, и пе́стрiи исхожда́ху на зе́млю ю́жную,
и ско́рiи исхожда́ху и озира́ху е́же объити́ зе́млю. И рече́: иди́те, обыди́те зе́млю. И обыдо́ша зе́млю.
И возопи́ и рече́ ко мнѣ́ глаго́ля: се́, исходя́щiи на зе́млю сѣ́верскую упоко́иша я́рость мою́ на земли́ сѣ́верстѣй.
И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
прiими́, я́же от­ плѣ́на от­ князе́й и от­ ключи́мыхъ его́ и от­ разумѣ́в­шихъ его́, и вни́деши ты́ въ де́нь о́нъ въ до́мъ Иосі́и софо́нiина, гряду́щаго от­ Вавило́на,
и прiи́меши сребро́ и зла́то, и сотвори́ши вѣнцы́, и воз­ложи́ши на главу́ иису́су Иоседе́кову, иере́ю вели́кому,
и рече́ши къ нему́: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: се́, му́жъ, восто́къ и́мя ему́, и подъ ни́мъ воз­сiя́етъ, и сози́ждетъ хра́мъ Госпо́день:
и то́й прiи́метъ добродѣ́тель, и ся́детъ и воз­облада́етъ на престо́лѣ сво­е́мъ, и бу́детъ иере́й одесну́ю его́, и совѣ́тъ ми́ренъ бу́детъ между́ обѣ́ма,
а вѣне́цъ бу́детъ терпя́щымъ и ключи́мымъ ему́ и разумѣ́в­шымъ его́, и въ благода́ть сы́ну софо́нiину, и въ псало́мъ во хра́мѣ Госпо́дни:
и издале́ча от­ си́хъ прiи́дутъ и сози́ждутъ во хра́мѣ Госпо́дни, и уразумѣ́ете, я́ко Госпо́дь Вседержи́тель посла́ мя къ ва́мъ: и бу́детъ, а́ще слу́ша­ю­ще послу́шаете гла́са Го́спода Бо́га ва́­шего.
Въ де́нь о́нъ бу́детъ вся́ко мѣ́сто от­верза́емо до́му дави́дову и живу́щымъ во Иерусали́мѣ въ предвиже́нiе и раздѣле́нiе.
И бу́детъ въ де́нь о́нъ, глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ, потреблю́ имена́ и́доловъ от­ земли́, и ктому́ не бу́детъ и́хъ па́мяти:и лжи́выя проро́ки и ду́ха нечи́стаго изму́ от­ земли́.
И бу́детъ, а́ще прорече́тъ человѣ́къ еще́, и рече́тъ къ нему́ оте́цъ его́ и ма́ти его́, ро́ждшiи его́, внегда́ проро́че­с­т­вовати ему́: не жи́въ бу́деши, я́ко лжу́ глаго́лалъ еси́ во и́мя Госпо́дне: и за́пнутъ ему́ оте́цъ его́ и ма́ти его́, роди́в­шiи его́, егда́ проро́че­с­т­вовати на́чнетъ.
И бу́детъ въ де́нь о́нъ, постыдя́т­ся проро́цы, кі́йждо от­ видѣ́нiя сво­его́, внегда́ проро́че­с­т­вовати ему́, и облеку́т­ся въ ко́жу власяну́ю, зане́ солга́ша.
И рече́тъ: нѣ́смь проро́къ а́зъ, я́ко человѣ́къ дѣ́лаяй зе́млю а́зъ е́смь, зане́ человѣ́къ роди́ мя от­ ю́ности мо­ея́.
И реку́ къ нему́: что́ я́звы сiя́ посредѣ́ руку́ твое́ю? И рече́тъ: и́миже уя́звленъ бы́хъ въ дому́ воз­лю́блен­наго мо­его́.
Мечу́, воста́ни на па́стыря мо­его́ и на му́жа граждани́на мо­его́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: порази́ па́стыря, и расточа́т­ся о́вцы ста́да: и наведу́ ру́ку мою́ на [ма́лыя] па́стыри.
И бу́детъ въ де́нь о́нъ на все́й земли́, глаго́летъ Госпо́дь, двѣ́ ча́сти ея́ потребя́т­ся и изче́знутъ, а тре́тiя оста́нет­ся на не́й:
и проведу́ тре́тiю ча́сть сквоз­ѣ́ о́гнь, и разжгу́ я́, я́коже разжиза́ет­ся сребро́, и искушу́ я́, я́коже искуша́ет­ся зла́то: то́й при­­зове́тъ и́мя мое́, и а́зъ услы́шу его́ и реку́: лю́дiе мо­и́ сі́и су́ть. И ті́и реку́тъ: Госпо́дь Бо́гъ мо́й.
И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему.
И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из огня?
Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед Ангелом,
который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные.
И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду; Ангел же Господень стоял.
И засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу:
так говорит Господь Саваоф: если ты будешь ходить по Моим путям и если будешь на страже Моей, то будешь судить дом Мой и наблюдать за дворами Моими. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь.
Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЬ.
Ибо вот тот камень, который Я полагаю перед Иисусом; на этом одном камне семь очей; вот, Я вырежу на нем начертания его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день.
В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу.
И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами; и горы те были горы медные.
В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные;
в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные.
И, начав речь, я сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой?
И отвечал Ангел и сказал мне: это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли.
Вороные кони там выходят к стране северной и белые идут за ними, а пегие идут к стране полуденной.
И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю; и он сказал: идите, пройдите землю, – и они прошли землю.
Тогда позвал он меня и сказал мне так: смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух Мой на земле северной.
И было слово Господне ко мне:
возьми у пришедших из плена, у Хелдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Софониева, куда они пришли из Вавилона,
возьми у них серебро и золото и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иоседекова, иерея великого,
и скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот Муж, – имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастет из Своего корня и создаст храм Господень.
Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле Своем; будет и священником на престоле Своем, и совет мира будет между тем и другим.
А венцы те будут Хелему и Товии, Иедаю и Хену, сыну Софониеву, на память в храме Господнем.
И издали придут, и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего.
В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты.
И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли.
Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему: тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа; и поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать.
И будет в тот день, устыдятся такие прорицатели, каждый видения своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власяницы, чтобы обманывать.
И каждый скажет: я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего.
Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: оттого, что меня били в доме любящих меня.
О, меч! поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего, говорит Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу руку Мою на малых.
И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней.
И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: «это Мой народ», и они скажут: «Господь – Бог мой!»
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов