Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Захарии

 
 • си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: ревнова́хъ по Иерусали́мѣ и Сiо́нѣ рве́нiемъ вели́кимъ и я́ростiю ве́лiею ревнова́хъ по не́мъ.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: обращу́ся къ Сiо́ну и вселю́ся посредѣ́ Иерусали́ма, и нарече́т­ся Иерусали́мъ гра́дъ и́стин­ный, и гора́ Го́спода Вседержи́теля гора́ свята́я.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: еще́ ся́дутъ ста́рцы и ста́рицы на путе́хъ Иерусали́мскихъ, кі́йждо же́злъ сво́й имы́й въ руцѣ́ сво­е́й от­ мно́же­ст­ва дні́й:
 • и путiе́ гра́да испо́лнят­ся о́трочищъ и отрокови́цъ игра́ющихъ на путе́хъ его́.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: а́ще изнемо́жетъ предъ оста́нкомъ люді́й си́хъ во о́нѣхъ дне́хъ, еда́ и предо мно́ю изнемо́жетъ? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: се́, а́зъ спасу́ лю́ди моя́ от­ земли́ восто́чныя и от­ земли́ за́падныя
 • и введу́ и́хъ [въ зе́млю и́хъ], и вселю́ся посредѣ́ Иерусали́ма, и бу́дутъ ми́ въ лю́ди, и а́зъ бу́ду и́мъ въ Бо́га во и́стинѣ и въ пра́вдѣ.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: да укрѣпя́т­ся ру́цѣ ва́съ слы́шащихъ во дне́хъ си́хъ словеса́ сiя́ от­ у́стъ проро́ческихъ, от­ него́же дне́ основа́ся хра́мъ Го́спода Вседержи́теля, и це́рковь от­не́лѣже созда́ся.
 • Зане́ пре́жде дні́й о́нѣхъ мзда́ человѣ́комъ не бѣ́ во успѣ́хъ, и мзда́ ското́мъ не бя́ше, и исходя́щему и входя́щему не бѣ́ ми́ра от­ печа́ли, и послю́ вся́ человѣ́ки ко­его́ждо на и́скрен­няго сво­его́.
 • И ны́нѣ не по дне́мъ о́нѣмъ пре́жнимъ а́зъ сотворю́ оста́нку люді́й си́хъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель,
 • но покажу́ ми́ръ: виногра́дъ да́стъ пло́дъ сво́й, и земля́ да́стъ жи́та своя́, и не́бо да́стъ ро́су свою́, и наслѣ́дити сотворю́ оста́нкомъ люді́й мо­и́хъ си́хъ вся́ сiя́.
 • И бу́детъ, я́ко бѣ́сте въ кля́твѣ во язы́цѣхъ, до́ме Иу́довъ и до́ме Изра́илевъ, та́ко спасу́ вы́, и бу́дете въ благослове́нiи: дерза́йте и укрѣпля́йтеся рука́ми ва́шими.
 • Зане́ си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: я́коже помы́слихъ озло́бити вы́, внегда́ прогнѣ́ваша мя́ отцы́ ва́ши, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и не раска́яхся:
 • та́ко уста́вихъ и умы́слихъ во дни́ сiя́ добро́ сотвори́ти Иерусали́му и до́му Иу́дову: дерза́йте.
 • Сiя́ словеса́, я́же сотворите́: глаго́лите и́стину кі́йждо и́скрен­нему сво­ему́, и́стину и су́дъ ми́ренъ суди́те во вратѣ́хъ ва́шихъ,
 • и кі́йждо зло́бы и́скрен­няго сво­его́ не помышля́йте въ сердца́хъ ва́шихъ, и кля́твы лжи́выя не люби́те, зане́ вся́ сiя́ воз­ненави́дѣхъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • И бы́сть сло́во Го́спода Вседержи́теля ко мнѣ́ глаго́ля:
 • си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: по́стъ четве́ртый и по́стъ пя́тый, и по́стъ седмы́й и по́стъ деся́тый бу́дутъ до́му Иу́дову въ ра́дость и въ весе́лiе и въ пра́здники бла́ги: и воз­веселите́ся и и́стину и ми́ръ воз­лю́бите.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: еще́ лю́дiе мно́зи прiи́дутъ и живу́щiи во градѣ́хъ мно́гихъ:
 • и сни́дут­ся живу́щiи во пяти́ градѣ́хъ во еди́нъ гра́дъ, глаго́люще: гряди́мъ помоли́тися лицу́ Госпо́дню и взыска́ти лице́ Го́спода Вседержи́теля: иду́ и а́зъ.
 • И прiи́дутъ лю́дiе мно́зи и язы́цы мно́зи взыска́ти лица́ Го́спода Вседержи́теля во Иерусали́мѣ и умоли́ти лице́ Госпо́дне.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: во о́ны дни́ име́т­ся де́сять муже́й от­ всѣ́хъ племе́нъ язы́ческихъ, и и́мут­ся за ри́зу му́жа Иуде́анина, глаго́люще: по́йдемъ съ тобо́ю, зане́ слы́шахомъ, я́ко Бо́гъ съ ва́ми е́сть.
 • И было слово Господа Саваофа:
 • так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал Я о нем.
 • Так говорит Господь: обращусь Я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа – горою святыни.
 • Так говорит Господь Саваоф: опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке, от множества дней.
 • И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его.
 • Так говорит Господь Саваоф: если это в глазах оставшегося народа покажется дивным во дни сии, то неужели оно дивно и в Моих очах? говорит Господь Саваоф.
 • Так говорит Господь Саваоф: вот, Я спасу народ Мой из страны востока и из страны захождения солнца;
 • и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут Моим народом, и Я буду их Богом, в истине и правде.
 • Так говорит Господь Саваоф: укрепите руки ваши вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа, для создания храма.
 • Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных; ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага; и попускал Я всякого человека враждовать против другого.
 • А ныне для остатка этого народа Я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф.
 • Ибо посев будет в мире; виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это Я отдам во владение оставшемуся народу сему.
 • И будет: как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так Я спасу вас, и вы будете благословением; не бойтесь; да укрепятся руки ваши!
 • Ибо так говорит Господь Саваоф; как Я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали Меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил,
 • так опять Я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину; не бойтесь!
 • Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и миролюбно судите у ворот ваших.
 • Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это Я ненавижу, говорит Господь.
 • И было ко мне слово Господа Саваофа:
 • так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством; только любите истину и мир.
 • Так говорит Господь Саваоф: еще будут приходить народы и жители многих городов;
 • и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа; и каждый скажет: пойду и я.
 • И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа.
 • Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог.
 • Recibí de Jehová de los ejércitos esta palabra:

 • «Así ha dicho Jehová de los ejércitos:
  Celé a Sión con gran celo,
  y con gran ira la celé.

 • »Así dice Jehová:

  »Yo he restaurado a Sión
  y habitaré en medio de Jerusalén.
  Jerusalén se llamará ciudad de la Verdad,
  y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de Santidad.

 • »Así ha dicho Jehová de los ejércitos:

  »Aún han de morar ancianos y ancianas
  en las calles de Jerusalén,
  cada cual con un bastón en la mano
  por lo avanzado de su edad.

 • Y las calles de la ciudad estarán llenas
  de muchachos y muchachas que jugarán en ellas.

 • »Así dice Jehová de los ejércitos:

  »Si esto parece imposible
  a los ojos del resto de este pueblo en aquellos días,
  ¿también será imposible para mí?,
  dice Jehová de los ejércitos.

 • »Así ha dicho Jehová de los ejércitos:

  »Yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente
  y de la tierra donde se pone el sol;

 • los traeré y habitarán en medio de Jerusalén.
  Ellos serán mi pueblo,
  y yo seré su Dios en verdad y en justicia.

 • »Así ha dicho Jehová de los ejércitos:

  »Cobrad ánimo, vosotros que oís en estos días
  estas palabras de la boca de los profetas,
  desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos,
  para edificar el Templo.

 • Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia,
  ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo,
  pues yo dejé que todos los hombres se enfrentaran unos con otros.
 • Mas ahora no haré con el resto de este pueblo
  como en aquellos pasados días,
  dice Jehová de los ejércitos.
 • Porque habrá simiente de paz:
  la vid dará su fruto, la tierra, su producto, y los cielos, su rocío;
  y haré que el resto de este pueblo posea todo esto.
 • Y así como fuisteis maldición entre las naciones,
  casa de Judá y casa de Israel,
  así os salvaré y seréis bendición.
  ¡No temáis! ¡Cobrad ánimo!

 • »Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí,
 • así en cambio he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis.
 • Éstas son las cosas que habéis de hacer: Hablad verdad cada cual con su prójimo; juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas.
 • Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas éstas son cosas que aborrezco, dice Jehová.»
 • Recibí esta palabra de Jehová de los ejércitos:
 • «Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Los ayunos del cuarto, el quinto, el séptimo, y el décimo mes, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en fiestas solemnes. Amad, pues, la verdad y la paz.
 • »Así ha dicho Jehová de los ejércitos:

  »Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades.

 • Vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán:
  “¡Vamos a implorar el favor de Jehová
  y a buscar a Jehová de los ejércitos!”
  ¡Yo también iré!
 • Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas
  a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén
  y a implorar el favor de Jehová.

 • »Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, y le dirán: “Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros.”»