Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Захарии

 
 • си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: ревнова́хъ по Иерусали́мѣ и Сiо́нѣ рве́нiемъ вели́кимъ и я́ростiю ве́лiею ревнова́хъ по не́мъ.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: обращу́ся къ Сiо́ну и вселю́ся посредѣ́ Иерусали́ма, и нарече́т­ся Иерусали́мъ гра́дъ и́стин­ный, и гора́ Го́спода Вседержи́теля гора́ свята́я.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: еще́ ся́дутъ ста́рцы и ста́рицы на путе́хъ Иерусали́мскихъ, кі́йждо же́злъ сво́й имы́й въ руцѣ́ сво­е́й от­ мно́же­ст­ва дні́й:
 • и путiе́ гра́да испо́лнят­ся о́трочищъ и отрокови́цъ игра́ющихъ на путе́хъ его́.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: а́ще изнемо́жетъ предъ оста́нкомъ люді́й си́хъ во о́нѣхъ дне́хъ, еда́ и предо мно́ю изнемо́жетъ? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: се́, а́зъ спасу́ лю́ди моя́ от­ земли́ восто́чныя и от­ земли́ за́падныя
 • и введу́ и́хъ [въ зе́млю и́хъ], и вселю́ся посредѣ́ Иерусали́ма, и бу́дутъ ми́ въ лю́ди, и а́зъ бу́ду и́мъ въ Бо́га во и́стинѣ и въ пра́вдѣ.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: да укрѣпя́т­ся ру́цѣ ва́съ слы́шащихъ во дне́хъ си́хъ словеса́ сiя́ от­ у́стъ проро́ческихъ, от­ него́же дне́ основа́ся хра́мъ Го́спода Вседержи́теля, и це́рковь от­не́лѣже созда́ся.
 • Зане́ пре́жде дні́й о́нѣхъ мзда́ человѣ́комъ не бѣ́ во успѣ́хъ, и мзда́ ското́мъ не бя́ше, и исходя́щему и входя́щему не бѣ́ ми́ра от­ печа́ли, и послю́ вся́ человѣ́ки ко­его́ждо на и́скрен­няго сво­его́.
 • И ны́нѣ не по дне́мъ о́нѣмъ пре́жнимъ а́зъ сотворю́ оста́нку люді́й си́хъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель,
 • но покажу́ ми́ръ: виногра́дъ да́стъ пло́дъ сво́й, и земля́ да́стъ жи́та своя́, и не́бо да́стъ ро́су свою́, и наслѣ́дити сотворю́ оста́нкомъ люді́й мо­и́хъ си́хъ вся́ сiя́.
 • И бу́детъ, я́ко бѣ́сте въ кля́твѣ во язы́цѣхъ, до́ме Иу́довъ и до́ме Изра́илевъ, та́ко спасу́ вы́, и бу́дете въ благослове́нiи: дерза́йте и укрѣпля́йтеся рука́ми ва́шими.
 • Зане́ си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: я́коже помы́слихъ озло́бити вы́, внегда́ прогнѣ́ваша мя́ отцы́ ва́ши, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и не раска́яхся:
 • та́ко уста́вихъ и умы́слихъ во дни́ сiя́ добро́ сотвори́ти Иерусали́му и до́му Иу́дову: дерза́йте.
 • Сiя́ словеса́, я́же сотворите́: глаго́лите и́стину кі́йждо и́скрен­нему сво­ему́, и́стину и су́дъ ми́ренъ суди́те во вратѣ́хъ ва́шихъ,
 • и кі́йждо зло́бы и́скрен­няго сво­его́ не помышля́йте въ сердца́хъ ва́шихъ, и кля́твы лжи́выя не люби́те, зане́ вся́ сiя́ воз­ненави́дѣхъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • И бы́сть сло́во Го́спода Вседержи́теля ко мнѣ́ глаго́ля:
 • си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: по́стъ четве́ртый и по́стъ пя́тый, и по́стъ седмы́й и по́стъ деся́тый бу́дутъ до́му Иу́дову въ ра́дость и въ весе́лiе и въ пра́здники бла́ги: и воз­веселите́ся и и́стину и ми́ръ воз­лю́бите.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: еще́ лю́дiе мно́зи прiи́дутъ и живу́щiи во градѣ́хъ мно́гихъ:
 • и сни́дут­ся живу́щiи во пяти́ градѣ́хъ во еди́нъ гра́дъ, глаго́люще: гряди́мъ помоли́тися лицу́ Госпо́дню и взыска́ти лице́ Го́спода Вседержи́теля: иду́ и а́зъ.
 • И прiи́дутъ лю́дiе мно́зи и язы́цы мно́зи взыска́ти лица́ Го́спода Вседержи́теля во Иерусали́мѣ и умоли́ти лице́ Госпо́дне.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: во о́ны дни́ име́т­ся де́сять муже́й от­ всѣ́хъ племе́нъ язы́ческихъ, и и́мут­ся за ри́зу му́жа Иуде́анина, глаго́люще: по́йдемъ съ тобо́ю, зане́ слы́шахомъ, я́ко Бо́гъ съ ва́ми е́сть.
 • И было слово Господа Саваофа:
 • так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал Я о нем.
 • Так говорит Господь: обращусь Я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа – горою святыни.
 • Так говорит Господь Саваоф: опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке, от множества дней.
 • И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его.
 • Так говорит Господь Саваоф: если это в глазах оставшегося народа покажется дивным во дни сии, то неужели оно дивно и в Моих очах? говорит Господь Саваоф.
 • Так говорит Господь Саваоф: вот, Я спасу народ Мой из страны востока и из страны захождения солнца;
 • и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут Моим народом, и Я буду их Богом, в истине и правде.
 • Так говорит Господь Саваоф: укрепите руки ваши вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа, для создания храма.
 • Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных; ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага; и попускал Я всякого человека враждовать против другого.
 • А ныне для остатка этого народа Я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф.
 • Ибо посев будет в мире; виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это Я отдам во владение оставшемуся народу сему.
 • И будет: как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так Я спасу вас, и вы будете благословением; не бойтесь; да укрепятся руки ваши!
 • Ибо так говорит Господь Саваоф; как Я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали Меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил,
 • так опять Я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину; не бойтесь!
 • Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и миролюбно судите у ворот ваших.
 • Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это Я ненавижу, говорит Господь.
 • И было ко мне слово Господа Саваофа:
 • так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством; только любите истину и мир.
 • Так говорит Господь Саваоф: еще будут приходить народы и жители многих городов;
 • и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа; и каждый скажет: пойду и я.
 • И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа.
 • Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог.
 • Das Wort des HERRN, des Herrschers der Welt, erging, er sagte:
 • »So spricht der HERR, der Herrscher der Welt: Ich bin voll brennender Liebe zur Zionsstadt, ich setze mich für sie ein und lasse ihre Feinde meinen Zorn spüren.
 • So spricht der HERR: Ich kehre zum Berg Zion zurück und werde mitten in Jerusalem wohnen. Jerusalem wird dann ́Stadt der Treué heißen und der Berg, auf dem ich als Herrscher der Welt wohne, der ́Heilige Berǵ.
 • So spricht der HERR, der Herrscher der Welt: Es werden wieder alte Menschen auf den Plätzen der Stadt sitzen, Männer und Frauen, den Stock in der Hand, auf den sie sich beim Gehen stützen müssen – ein so hohes Alter werden sie erreichen.
 • Und auf den Straßen wird es von spielenden Kindern, Jungen und Mädchen, wimmeln.
 • So spricht der HERR, der Herrscher der Welt: Wenn all das dem Überrest meines Volkes unmöglich erscheint, soll es dann auch für mich, den Herrscher der Welt, unmöglich sein?
 • So spricht der HERR, der Herrscher der Welt: Ja, ich befreie die Menschen meines Volkes aus dem Land im Osten und aus dem Land im Westen,
 • ich bringe sie heim und lasse sie in Jerusalem wohnen. Sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein in unwandelbarer Treue.«
 • So spricht der HERR, der Herrscher der Welt: »Lasst nicht nach und packt zu! Denkt an die Worte, die ich euch durch meine Propheten sagen ließ an dem Tag, als der Grundstein für den Wiederaufbau meines Tempels gelegt wurde:
 • ́Bis jetzt war all eure Mühe vergeblich: Eure Arbeit brachte euch nichts ein und euer Vieh ebenso wenig. Es gab keinen Frieden im Land: Wer die Stadt verließ, war vor Feinden nicht sicher, und auch unter euch selbst stiftete ich Streit. Aber von jetzt an zeige ich mich dem Überrest meines Volkes von einer anderen Seite. Das sage ich, der HERR, der Herrscher der Welt.
 • Denn die Saat des Friedens wird aufgehen! Der Weinstock wird seine Frucht geben, der Boden seinen Ertrag, der Himmel Tau und Regen – und ich gebe das alles dem Rest meines Volkes zu Eigen.
 • Und wie ihr, die Leute von Juda und die Leute von Israel, für die anderen Völker zum Inbegriff eines Volkes geworden seid, das vom Fluch getroffen ist, so werdet ihr durch das, was ich an euch tue, zum Inbegriff des Segens werden.́

  Ja, so wird es geschehen. Habt also keine Angst, packt zu!«

 • Ja, so spricht der HERR, der Herrscher der Welt: »Als eure Vorfahren mich zum Zorn reizten, war ich entschlossen, euch ins Unglück zu stürzen, und ich ließ mich durch nichts davon abbringen.
 • Genauso unverrückbar ist mein Entschluss, die Leute von Jerusalem und Juda jetzt mit Gutem zu überschütten. Habt also keine Angst!
 • Aber tut auch, was ich von euch erwarte! Lügt eure Mitmenschen nicht an, fällt im Gericht gerechtes Urteil zum Wohl aller,
 • sucht nicht einander zu schaden und schwört keine Meineide. Denn all dies ist mir verhasst.«

  Das sagt der HERR.

 • Das Wort des HERRN, des Herrschers der Welt, erging an mich.
 • So spricht der HERR, der Herrscher der Welt: »Die Fast- und Trauertage im vierten, fünften, siebten und zehnten Monat werden für die Leute von Juda zu Freudenfesten werden, die Klage wird sich in Jubel verwandeln. Aber haltet mir die Treue und behaltet das Wohl aller im Auge!«
 • So spricht der HERR, der Herrscher der Welt: »Viele Völker und die Bewohner großer Städte werden sich aufmachen,
 • sie werden sich gegenseitig aufsuchen und sagen: ́Kommt, wir wollen zum HERRN gehen, dem Herrscher der Welt, um seinen Segen zu erbitten und bei ihm Hilfe zu suchen! Ich jedenfalls werde hingehen.́
 • Und so werden große und starke Völker nach Jerusalem kommen, um beim HERRN, dem Herrscher der Welt, Hilfe zu suchen und seinen Segen zu erbitten.«
 • So spricht der HERR, der Herrscher der Welt: »Zu jener Zeit wird man es erleben, dass zehn Männer aus Völkern mit ganz verschiedenen Sprachen sich an einen Juden hängen, seinen Gewandzipfel ergreifen und sagen: ́Lasst uns mit euch nach Jerusalem ziehen! Wir haben gehört, dass Gott auf eurer Seite steht.́«