Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Захарии

 
 • Проро́че­с­т­во словесе́ Госпо́дня въ земли́ седра́ха и Дама́ска же́ртвы его́: зане́ Госпо́дь при­­зира́етъ на человѣ́ки и на вся́ колѣ́на Изра́илева,
 • и во има́ѳѣ въ предѣ́лѣхъ его́ ти́ръ и Сидо́нъ, я́ко умудрѣ́ша зѣло́.
 • И созда́ ти́ръ тверды́ни себѣ́ и собра́ сребро́ я́ко пе́рсть и зла́то я́ко бре́нiе путі́й.
 • Сего́ ра́ди Госпо́дь наслѣ́дитъ я́ и порази́тъ въ мо́ре си́лу его́, и то́й огне́мъ поя́ст­ся.
 • Уви́дитъ Аскало́нъ и убо­и́т­ся, и Га́за и поболи́тъ зѣло́, и аккаро́нъ, я́ко постыдѣ́ся о упова́нiи сво­е́мъ: и поги́бнетъ ца́рь от­ Га́зы, и Аскало́нъ не и́мать насели́тися.
 • И вселя́т­ся иноплеме́н­ницы во азо́тѣ, и разрушу́ досажде́нiе иноплеме́н­никовъ,
 • и изму́ кро́вь и́хъ изъ у́стъ и́хъ и ме́рзости и́хъ изъ среди́ны зубо́въ и́хъ, и оста́вят­ся и сі́и Бо́гу на́­шему и бу́дутъ я́ко ты́сящникъ во Иу́дѣ, и аккаро́нъ я́коже Иевусе́й.
 • И подста́влю хра́му мо­ему́ воз­движе́нiе, е́же не сквоз­ѣ́ ходи́ти, ниже́ воз­враща́тися, и ктому́ не и́мать прiити́ на ня́ изгоня́яй: я́ко ны́нѣ ви́дѣхъ очи́ма мо­и́ма.
 • Ра́дуйся зѣло́, дщи́ Сiо́ня, проповѣ́дуй, дщи́ Иерусали́мля: се́, Ца́рь тво́й гряде́тъ тебѣ́ пра́веденъ и спаса́яй, то́й кро́токъ и всѣ́дъ на подъяре́мника и жребца́ ю́на.
 • И потреби́тъ колесни́цы от­ Ефре́ма и ко́ни от­ Иерусали́ма, и потреби́тъ лу́къ бра́н­ный, и мно́же­с­т­во, и ми́ръ от­ язы́ковъ: и облада́етъ вода́ми от­ мо́ря до мо́ря и от­ рѣ́къ до исхо́дищъ земли́.
 • И ты́ въ кро́ви завѣ́та тво­его́ испусти́лъ еси́ у́зники твоя́ от­ ро́ва не иму́ща воды́.
 • Ся́дите въ твердѣ́лехъ, свя́зани со́нмища, и за еди́нъ де́нь при­­ше́л­ст­вiя тво­его́ сугу́бо воз­да́мъ ти́.
 • Зане́же напряго́хъ тя́ себѣ́, Иу́до, я́ко лу́къ, испо́лнихъ Ефре́ма, и воз­дви́гну ча́да твоя́, Сiо́не, на ча́да е́ллинска, и осяжу́ тя́ я́ко ме́чь ра́тника.
 • И Госпо́дь на ни́хъ яви́т­ся, и изы́детъ я́ко мо́лнiя стрѣла́ его́: и Госпо́дь Бо́гъ Вседержи́тель въ трубу́ востру́битъ и по́йдетъ въ шу́мѣ преще́нiя сво­его́.
 • Госпо́дь Вседержи́тель защи́титъ и́хъ, и поядя́тъ я́, и посы́плютъ и́хъ ка́менiемъ пра́щнымъ, и испiю́тъ кро́вь и́хъ я́ко вино́, и испо́лнятъ окри́ны я́ко же́ртвен­никъ.
 • И спасе́тъ я́ Госпо́дь Бо́гъ и́хъ въ де́нь о́нъ, я́ко о́вцы лю́ди своя́: зане́ ка́менiе свято валя́ет­ся на земли́ его́.
 • А́ще что́ бла́го его́, и а́ще что́ добро́ его́, пшени́ца ю́ношамъ и вино́ благо­уха́н­но дѣ́вамъ.
 • Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится, – ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилевы, –
 • и на Емаф, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился.
 • И устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи.
 • Вот, Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем.
 • Увидит это Аскалон и ужаснется, и Газа, и вострепещет сильно, и Екрон; ибо посрамится надежда его: не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем.
 • Чужое племя будет жить в Азоте, и Я уничтожу высокомерие Филистимлян.
 • Исторгну кровь из уст его и мерзости его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет как тысяченачальник в Иуде, и Екрон будет, как Иевусей.
 • И Я расположу стан у дома Моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне Моими очами Я буду взирать на это.
 • Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной.
 • Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук; и Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря до моря и от реки до концов земли.
 • А что до тебя, ради крови завета твоего Я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды.
 • Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся! Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне.
 • Ибо как лук Я натяну Себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих, Сион, против сынов твоих, Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца.
 • И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела Его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных.
 • Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать пращные камни, и будут пить и шуметь как бы от вина, и наполнятся как жертвенные чаши, как углы жертвенника.
 • И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец, народ Свой; ибо, подобно камням в венце, они воссияют на земле Его.
 • О, как велика благость его и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей и вино – у отроковиц!