Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Послание Иеремии
 

 
 • Списа́нiе посла́нiя ко от­води́мымъ плѣ́н­никомъ въ Вавило́нъ от­ царя́ Вавило́нскаго, е́же посла́ иеремі́а, воз­вѣсти́ти и́мъ, я́коже повелѣ́но бы́сть ему́ от­ Бо́га.
 • Грѣ́хъ ра́ди, и́миже согрѣши́сте предъ Бо́гомъ, от­веде́теся въ Вавило́нъ плѣне́ни навуходоно́соромъ царе́мъ Вавило́нскимъ.
 • Вше́дше у́бо въ Вавило́нъ, бу́дете та́мо лѣ́та мно́га и вре́мя до́лго, до седми́ родо́въ: пото́мъ же изведу́ ва́съ от­ту́ду съ ми́ромъ.
 • Ны́нѣ же у́зрите въ Вавило́нѣ бо́ги сре́бряны и зла́ты, и ка́мен­ны и древя́ны на ра́менахъ носи́мы, показу́ющыя стра́хъ язы́комъ.
 • Блюди́теся у́бо, да не и вы́ иноплеме́н­никомъ уподо́битеся, и стра́хъ прiи́метъ ва́съ от­ ни́хъ: ви́дѣв­ше наро́дъ напреди́ и созади́ и́хъ кла́ня­ю­щься и́мъ, рцы́те у́бо во умѣ́: тебѣ́ лѣ́по е́сть кла́нятися, Влады́ко!
 • А́нгелъ бо мо́й съ ва́ми е́сть, се́й взыску́етъ ду́шъ ва́шихъ.
 • Язы́къ бо и́хъ изстро́ганъ е́сть древодѣ́лею, ті́и же позлаще́ни и посре́брени, лжи́ви же су́ть и не мо́гутъ глаго́лати,
 • и я́коже дѣви́цѣ красото­люби́вѣй взе́млюще зла́то, устроя́ютъ вѣнцы́ на главы́ бого́въ сво­и́хъ.
 • Тѣ́мже украда́ютъ от­ ни́хъ жерцы́ зла́то и сребро́ и себѣ́ употребля́ютъ.
 • Дадя́тъ же от­ ни́хъ и блудни́цамъ су́щымъ въ дому́, а бо́ги украша́ютъ а́ки человѣ́ковъ ри́зами, бо́ги златы́я и сре́бряныя и древя́ныя.
 • Ті́и же не уцѣлѣ́ютъ от­ ржи́ и мо́лiя, одѣ́ютъ же я́ въ багряни́цу.
 • Отира́ютъ ли́ца и́мъ пра́ха ра́ди, и́же от­ хра́ма, и́же е́сть мно́жайшiй на ни́хъ.
 • И ски́петръ и́мутъ, я́ко человѣ́къ и я́ко судiя́ страны́, и́же согрѣша́ющаго къ себѣ́ не убiе́тъ.
 • И́мать же и ме́чь въ десни́цѣ и сѣки́ру, са́мъ же себе́ от­ ра́ти и от­ разбо́йникъ не отъ­и́метъ: от­сю́ду зна́еми су́ть, я́ко не су́ть бо́зи: не убо́йтеся у́бо и́хъ.
 • Я́коже бо сосу́дъ человѣ́ческъ сокруше́нъ непотре́бенъ быва́етъ,
 • та́цы су́ть бо́зи и́хъ: егда́ же поста́влени бу́дутъ въ домѣ́хъ, о́чи и́хъ по́лны су́ть пра́ха от­ ногу́ входя́щихъ.
 • И я́коже кому́ преоби́дѣв­шу царя́, заключе́ни быва́ютъ дворы́, или́ я́ко на сме́рть от­води́му, хра́мы и́хъ утвержда́ютъ жерцы́ две́рьми и замка́ми и заво́рами, да от­ разбо́йникъ окра́дени не бу́дутъ.
 • Свѣти́ла жгу́тъ и́мъ, и мно́жае не́же себѣ́, от­ ни́хже ни еди́но мо́гутъ ви́дѣти.
 • Су́ть у́бо я́ко бе́рвна въ дому́, сердца́ же и́хъ то́чатъ че́рви, и́же от­ земли́, и оде́жду и́хъ, они́ же не чу́в­ст­вуютъ сего́.
 • Очернѣ́ло е́сть лице́ и́хъ от­ ды́ма хра́мины:
 • по тѣлесе́мъ и́хъ и по главѣ́ паря́тъ нетопыри́ нощні́и, и ла́стовицы и пти́цы, та́кожде и котки́ [ска́чутъ].
 • От того́ увѣ́сте, я́ко не су́ть бо́зи не убо́йтеся у́бо и́хъ.
 • Зла́то бо лежа́щее на ни́хъ на красу́, а́ще не очи́ститъ кто́ от­ ржи́, не воз­блиста́ютъ: егда́ бо слива́ху и́хъ, не чу́в­ст­воваша.
 • За вся́ку цѣ́ну ку́плени су́ть, въ ни́хже нѣ́сть ду́ха.
 • Безъ но́гъ на ра́мѣхъ но́сят­ся, явля́юще свое́ безче́стiе человѣ́комъ, осрамля́ют­ся же и служа́щiи и́мъ:
 • зане́же, егда́ когда́ паду́т­ся на зе́млю, и не мо́гутъ са́ми воста́ти: и а́ще кто́ поста́витъ я́ пря́мо, не мо́гутъ поступи́ти, и а́ще преклоня́т­ся, не мо́гутъ испра́вити себе́, но я́ко мертвеце́мъ да́ры и́мъ полага́ютъ.
 • Тре́бы же и́хъ продаю́ще жерцы́ на зло́ употребля́ютъ: та́кожде и жены́ и́хъ варя́тъ от­ ни́хъ, ни еди́ному же убо́гу, ни не́мощну подаю́тъ:
 • тре́бъ и́хъ нечи́стыя и кровото́чныя жены́ при­­каса́ют­ся. Уразумѣ́в­ше у́бо от­ си́хъ, я́ко не су́ть бо́зи, не бо́йтеся и́хъ.
 • Отку́ду бо прозову́т­ся бо́зи, я́ко жены́ слу́жатъ бого́мъ сре́брянымъ и златы́мъ и древя́нымъ?
 • И во хра́мѣхъ и́хъ жерцы́ сѣда́ютъ, иму́ще ри́зы расте́рзаны и главы́ и брады́ обри́ты, и́хже главы́ не покрове́ны су́ть:
 • реву́тъ же вопiю́ще предъ бо́ги сво­и́ми, я́коже нѣ́цыи на ве́чери мертвеца́.
 • От ри́зъ и́хъ взе́млюще жерцы́, одѣва́ютъ жены́ своя́ и дѣ́ти.
 • И а́ще от­ кого́ зло́ постра́ждутъ или́ добро́, не мо́гутъ от­да́ти: ни царя́ мо́гутъ поста́вити, ни отъ­я́ти:
 • та́кожде ни бога́т­ст­ва ни мѣ́ди мо́гутъ да́ти. А́ще кто́ и́мъ что́ обѣща́въ не от­да́стъ, не воспро́сятъ.
 • От сме́рти человѣ́ка не изба́вятъ, ни ме́нша от­ крѣ́пка не от­и́мутъ:
 • человѣ́ка слѣ́па къ видѣ́нiю не навратя́тъ, въ ну́жди человѣ́ку не помо́гутъ,
 • вдовы́ не поми́луютъ и сиротѣ́ добра́ не сотворя́тъ.
 • Подо́бни су́ть ка́менiю наго́рному бо́зи и́хъ древя́ни и ка́мен­ни, и позлаще́ни и посре́брени, служа́щiи же и́мъ посра́мят­ся.
 • Ка́ко у́бо мо́щно мнѣ́ти или́ прозва́ти я́ бога́ми?
 • Ктому́ же и са́ми ті́и халде́е не чту́тъ и́хъ: и́же егда́ у́зрятъ нѣ́ма не могу́ща глаго́лати, при­­но́сятъ его́ къ ви́лу, ему́же мо́лят­ся, да глаго́летъ, а́ки си́льну су́щу почу́ти.
 • И не мо́гутъ ті́и разумѣ́в­ше сiе́ оста́вити я́, чу́в­ст­ва бо не и́мутъ.
 • Жены́ же обложе́ны у́жами на распу́тiихъ сѣдя́тъ, кадя́щя отре́бы.
 • Егда́ же кото́рая от­ ни́хъ при­­влече́на от­ нѣ́ко­его мимоходя́ща бу́детъ съ ни́мъ, бли́жнюю укаря́етъ, я́ко не сподо́билася я́коже и она́, ни у́же ея́ прето́ргнулося.
 • Вся́ быва́емая въ ни́хъ лжи́ва су́ть: ка́ко у́бо мо́щно мнѣ́ти или́ прозыва́ти я́ бога́ми бы́ти?
 • Древодѣ́лями и златари́ сотворе́ни су́ть: ничто́же и́но быва́ютъ, но е́же хотя́тъ худо́жницы, то́ быва́ютъ.
 • И са́ми, и́же и́хъ творя́тъ, не быва́ютъ долговѣ́чни.
 • Ка́ко у́бо сотворе́н­ная и́ми мо́гутъ бы́ти бо́зи? оста́виша бо по себѣ́ лжу́ и укори́зну пото́мъ бу́дущымъ:
 • егда́ бо прiи́детъ на ни́хъ ра́ть и зла́я, совѣщава́ютъ между́ собо́ю жерцы́, гдѣ́ скры́ют­ся съ ни́ми.
 • Ка́ко у́бо нѣ́сть чу́в­ст­вовати, я́ко не су́ть бо́зи, и́же не избавля́ютъ себе́ от­ ра́ти, ни от­ зла́?
 • Древя́ни су́ще и ка́мен­ни, и позлаще́ни и посре́брени, позна́ют­ся пото́мъ язы́комъ всѣ́мъ, я́ко лжа́ су́ть: и царе́мъ я́вни бу́дутъ, я́ко не су́ть бо́зи, но дѣла́ ру́къ человѣ́ческихъ, и ни еди́но дѣ́ло Бо́жiе въ ни́хъ е́сть:
 • кому́ у́бо нѣ́сть разу́мно, я́ко не су́ть бо́зи?
 • Царя́ бо странѣ́ не поставля́ютъ, ни дождя́ человѣ́комъ подаю́тъ,
 • ни суда́ разсу́дятъ и не изба́вятъ от­ оби́ды, не́мощни су́ще:
 • я́коже бо вра́ны между́ не́бомъ и земле́ю су́ть: и егда́ паде́тъ о́гнь на хра́мѣ бого́въ древя́ныхъ или́ ка́мен­ныхъ, или́ позлаще́ныхъ или́ посре́бреныхъ, жерцы́ и́хъ избѣ́гнутъ и уцѣлѣ́ютъ, они́ же я́ко бе́рвна посредѣ́ сгоря́тъ.
 • Царю́ же и ра́тнымъ не ста́нутъ проти́ву: у́бо ка́ко мо́щно мнѣ́ти или́ прiя́ти, я́ко бо́зи су́ть?
 • Ни от­ разбо́йникъ, ни от­ тате́й изба́вятъ себе́ бо́зи древя́ни и ка́мен­ни, и посре́брени и позлаще́ни.
 • И́хже преодолѣ́в­ше и взе́мше зла́то и сребро́ и ри́зы и́хъ, от­и́дутъ, ниже́ са́ми себѣ́ помо́гутъ.
 • Тѣ́мже лу́чше е́сть ца́рь показу́яй свое́ му́же­с­т­во, или́ сосу́дъ въ дому́ потре́бенъ, его́же употребля́етъ владя́й и́мъ, не́жели лжи́вiи бо́зи: или́ две́рь въ дому́ стрегу́щи я́же въ не́мъ, не́жели лжи́вiи бо́зи: и древя́ный сто́лпъ въ дому́ ца́рстѣмъ, не́жели лжи́вiи бо́зи.
 • Со́лнце бо и луна́ и звѣ́зды, свѣ́тлы су́ще и посыла́емы на потре́бу, благопослушли́вы су́ть.
 • Та́кожде и мо́лнiя, егда́ блиста́етъ, благови́дна е́сть: та́кожде и вѣ́тръ во все́й странѣ́ вѣ́етъ.
 • И облако́мъ егда́ повели́т­ся от­ Бо́га ити́ на всю́ вселе́н­ную, соверша́ютъ повелѣ́н­ное.
 • О́гнь же пу́щенъ свы́ше истреби́ти го́ры и дубра́вы твори́тъ повелѣ́н­но­е: сі́и же ни образо́мъ, ниже́ си́ламъ и́хъ уподо́блени су́ть.
 • Тѣ́мже ни мнѣ́ти мо́щно, ни прозыва́ти и́хъ бы́ти бо́ги, не си́льнымъ и́мъ су́щымъ ни прю́ разсуди́ти, ни добра́ сотвори́ти человѣ́комъ.
 • Разумѣ́в­ше у́бо, я́ко не су́ть бо́зи, не бо́йтеся и́хъ.
 • Ни царе́й бо проклену́тъ, ниже́ благословя́тъ.
 • Зна́менiя же на небеси́ и во язы́цѣхъ не пока́жутъ: ни просвѣтя́тъ я́ко со́лнце, ни освѣтя́тъ я́ко луна́.
 • Звѣ́рiе лу́чше и́хъ су́ть, и́же мо́гутъ, избѣ́ге подъ кро́въ, себе́ по́льзовати.
 • Ни еди́нымъ у́бо о́бразомъ е́сть на́мъ я́вѣ, я́ко су́ть бо́зи: тѣ́мже не бо́йтеся и́хъ.
 • Я́коже бо во ово́щницѣ пужа́ло ничесо́же храни́тъ, та́кожде и бо́зи и́хъ су́ть древя́ни и ка́мен­ни, и посре́брени и позлаще́ни.
 • Тѣ́мъ же о́бразомъ и хвра́стъ, и́же во огра́дѣ, на не́мже вся́ пти́цы сѣда́ютъ: та́кожде и мертвецу́ пове́ржену во тмѣ́ подо́бни су́ть бо́зи и́хъ, древя́ни, позлаще́ни и посре́брени.
 • От багряни́цы, [въ ню́же одѣ́яни,] и от­ мра́мора, и́же на ни́хъ плѣ́снивѣетъ, позна́йте, я́ко не су́ть бо́зи: ті́и бо послѣди́ изъяде́ни бу́дутъ от­ че́рвiя и бу́дутъ во укори́зну во странѣ́.
 • Лу́чше у́бо е́сть человѣ́къ пра́веденъ не имѣ́яй кумíровъ, бу́детъ бо дале́че от­ укори́зны.

  Коне́цъ посла́нiю иеремі́ину.
 • Список послания, которое послал Иеремия к пленникам, отводимым в Вавилон царем Вавилонским, чтобы возвестить им, что́ повелено ему Богом.
 • За грехи, которыми вы согрешили пред Богом, будете отведены пленниками в Вавилон Навуходоносором, царем Вавилонским.
 • Войдя в Вавилон, вы пробудете там многие годы и долгое время, даже до семи родов; после же сего Я выведу вас оттуда с миром.
 • Теперь вы увидите в Вавилоне богов серебряных и золотых и деревянных, носимых на плечах, внушающих страх язычникам.
 • Берегитесь же, чтобы и вам не сделаться подобными иноплеменникам, и чтобы страх пред ними не овладел и вами. Видя толпу спереди и сзади их поклоняющеюся перед ними, скажите в уме: «Тебе должно поклоняться, Владыко!»
 • Ибо Ангел Мой с вами, и он защитник душ ваших.
 • Язык их выстроган художником, и сами они оправлены в золото и серебро; но они ложные, и не могут говорить.
 • И как бы для девицы, любящей украшение, берут они золото, и приготовляют венцы на головы богов своих.
 • Бывает также, что жрецы похищают у богов своих золото и серебро и употребляют его на себя самих;
 • уделяют из того и блудницам под их кровом; украшают богов золотых и серебряных и деревянных одеждами, как людей.
 • Но они не спасаются от ржавчины и моли, хотя облечены в пурпуровую одежду.
 • Обтирают лице их от пыли в капище, которой на них очень много.
 • Имеет и скипетр, как человек – судья страны, но он не может умертвить виновного пред ним.
 • Имеет меч в правой руке и секиру, а себя самого от войска и разбойников не защитит: отсюда познается, что они не боги; итак, не бойтесь их.
 • Ибо, как разбитый сосуд делается бесполезным для человека, так и боги их.
 • После того, как они поставлены в капищах, глаза их полны пыли от ног входящих.
 • И как у нанесшего оскорбление царю заграждаются входы в жилье, когда он отводится на смерть, так капища их охраняют жрецы их дверями и замками и засовами, чтобы они не были ограблены разбойниками;
 • зажигают для них светильники, и больше, нежели для себя самих, а они ни одного из них не могут видеть.
 • Они как бревно в доме; сердца их, говорят, точат черви земляные, и съедают их самих и одежду их, – а они не чувствуют.
 • Лица их черны от курения в капищах.
 • На тело их и на головы их налетают летучие мыши и ласточки и другие птицы, лазают также по ним и кошки.
 • Из этого уразумеете, что это не боги; итак, не бойтесь их.
 • Если кто не очистит от ржавчины золота, которым они обложены для красы, то они не будут блестеть; и когда выливали их, они не чувствовали.
 • За большую цену они куплены, а духа нет в них.
 • Безногие, они носятся на плечах, показывая чрез то свою ничтожность людям; посрамляются же и служащие им;
 • потому что, в случае падения их на землю, сами собою они не могут встать; также, если бы кто поставил их прямо, не могут сами собою двигаться и, если бы кто наклонил их, не могут выпрямиться; но как перед мертвыми полагают перед ними дары.
 • Жертвы их жрецы продают и злоупотребляют ими; равно и жены их часть из них солят, и ничего не уделяют ни нищему, ни больному.
 • К жертвам их прикасаются женщины нечистые и родильницы. Итак, познав из сего, что они не боги, не бойтесь их.
 • Как же назвать их богами? женщины приносят жертвы этим серебряным и золотым и деревянным богам.
 • И в капищах их сидят жрецы в разодранных одеждах, с обритыми головами и бородами и с непокрытыми головами:
 • ревут они с воплем пред своими богами, как иные на поминках по умершим.
 • Некоторые из одежд их жрецы берут себе и одевают ими своих жен и детей.
 • Если испытывают от кого-либо злое или доброе, не могут воздать; не могут поставить царя, ни низложить его.
 • Равно ни богатства, ни даже мелкой медной монеты они не могут дать. Если кто, обещав им обет, не исполнил бы его, не взыщут.
 • От смерти человека не избавят, ни слабейшего у сильного не отнимут;
 • человеку слепому не возвратят зрения; человеку в нужде не помогут;
 • вдове не окажут сострадания, и сироте не сделают добра.
 • Камням из гор подобны эти боги деревянные и оправленные в золото и серебро, – и служащие им посрамятся.
 • Как же можно подумать или сказать, что они боги?
 • К тому же сами Халдеи обращаются с ними непочтительно: они, когда увидят немого, не могущего говорить, приносят его к Ваалу и требуют, чтобы он говорил, как будто он может чувствовать.
 • И не могут они, заметив это, оставить их, потому что не имеют смысла.
 • Женщины, обвязавшись тростниковым поясом, сидят на улицах, сожигая курение из оливковых зерен.
 • И когда какая-либо из них, увлеченная проходящим, переспит с ним, – попрекает своей подруге, что та не удостоена того же, как она, и что перевязь ее не разорвана.
 • Все, совершающееся у них, ложно. Посему как можно думать или говорить, что они боги?
 • Устроены они художниками и плавильщиками золота; не чем иным они не делаются, как тем, чем желали их сделать художники.
 • И те, которые приготовляют их, не бывают долговечны;
 • как же сделанные ими могут быть богами? Они оставили по себе ложь и срам своим потомкам.
 • Когда постигают их война и бедствия, жрецы совещаются между собою, где бы им скрыться с ними.
 • Как же не понять, что те не боги, которые самих себя не спасают ни от войн, ни от бедствий?
 • Так как они деревянные и оправленные в золото и серебро, то можно познать, что они ложь; всем народам и царям сделается ясным, что это не боги, а дела рук человеческих, и в них нет никакого действия божественного.
 • Кому же после сего не понятно, что они не боги?
 • Царя стране они не поставят, дождя людям не дадут;
 • суда не рассудят, обидимого не защитят, будучи бессильны,
 • как воро́ны, находящиеся между небом и землею. Ибо и в том случае, когда подверглось бы пожару капище богов деревянных или оправленных в золото и серебро, жрецы их убегут и спасутся, – а они сами, как бревна в средине, сгорят.
 • Ни царю, ни врагам они не могут противостать. Как же можно принять или подумать, что они боги?
 • Ни от воров, ни от грабителей не могут охранить самих себя эти боги, деревянные и оправленные в серебро и золото:
 • превосходя их силою, они снимают золото и серебро и одежды, которые на них, и уходят с добычею, а эти себе самим не в силах помочь.
 • Поэтому лучше царь, выказывающий мужество, или полезный в доме сосуд, который употребляет хозяин, нежели ложные боги; или лучше дверь в доме, охраняющая в нем имущество, нежели ложные боги; или лучше деревянный столп в царском дворце, нежели ложные боги.
 • Солнце и луна и звезды, будучи светлы и посылаемы ради потребности, благопослушны.
 • Также и молния каждый раз, как является, ясно видима; также ветер во всякой стране веет.
 • И облака, когда повелит им Бог пройти над всею вселенною, исполняют повеление.
 • Тоже огонь, свыше ниспосылаемый для истребления гор и лесов, делает, что назначено; а эти не подобны им ни видом, ни силами.
 • Почему же можно подумать или сказать, что они боги, когда они несильны ни суда рассудить, ни добра делать людям?
 • Итак, зная, что они не боги, не бойтесь их.
 • Царей они ни проклянут, ни благословят;
 • знамений не покажут на небе и пред народами; не осветят, как солнце, и не осияют, как луна.
 • Звери лучше их: они, убегая под кров, могут помочь себе.
 • Итак, ни из чего не видно нам, что они боги; посему не бойтесь их.
 • Как пугало в огороде ничего не сбережет, так и их деревянные, оправленные в золото и серебро боги.
 • Равным образом их деревянные, оправленные в золото и серебро боги подобны терновому кусту в саду, на который садятся всякие птицы, также и трупу, брошенному во тьме.
 • Из пурпура и червленицы, которые истлевают на них, вы можете уразуметь, что они не боги; да и сами они будут наконец съедены и будут позором в стране.
 • Итак, лучше человек праведный, не имеющий идолов, ибо он – далеко от позора.
 • δια­̀ τὰς ἁμαρτίας ἃς ἡμαρτήκατε ἐναν­τίον τοῦ θεοῦ ἀχθήσεσθε εἰς Βαβυλῶνα αἰχμάλωτοι ὑπὸ Ναβουχοδονοσορ βασιλέως τῶν Βαβυλωνίων
 • εἰσελθόν­τες οὖν εἰς Βαβυλῶνα ἔσεσθε ἐκεῖ ἔτη πλείονα καὶ χρόνον μακρὸν ἕως γενεῶν ἑπτά μετὰ τοῦτο δὲ ἐξάξω ὑμᾶς ἐκεῖθεν μετ᾿ εἰρήνης
 • νυνὶ δὲ ὄψεσθε ἐν Βαβυλῶνι θεοὺς ἀργυροῦς καὶ χρυσοῦς καὶ ξυλίνους ἐπ᾿ ὤμοις αἰρο­μέ­νους δεικνύν­τας φόβον τοῖς ἔθνεσιν
 • εὐλαβήθητε οὖν μὴ καὶ ὑμεῖς ἀφομοιωθέν­τες τοῖς ἀλλοφύλοις ἀφομοιωθῆτε καὶ φόβος ὑμᾶς λάβῃ ἐπ᾿ αὐτοῖς
 • ἰδόν­τας ὄχλον ἔμπρο­σθεν καὶ ὄπισθεν αὐτῶν προ­σκυνοῦν­τας αὐτά εἴπατε δὲ τῇ δια­νοίᾳ σοὶ δεῖ προ­σκυνεῖν δέσποτα
 • ὁ γὰρ ἄγγελός μου μεθ᾿ ὑμῶν ἐστιν αὐτός τε ἐκζητῶν τὰς ψυχὰς ὑμῶν
 • γλῶσ­σα γὰρ αὐτῶν ἐστιν κατεξυσμένη ὑπὸ τέκτονος αὐτά τε περίχρυσα καὶ περιάργυρα ψευδῆ δ᾿ ἐστὶν καὶ οὐ δύναν­ται λαλεῖν
 • καὶ ὥσπερ παρθένῳ φιλοκόσμῳ λαμβάνον­τες χρυσίον κατα­σκευάζουσιν στεφάνους ἐπι­̀ τὰς κεφαλὰς τῶν θεῶν αὐτῶν
 • ἔστι δὲ καὶ ὅτε ὑφαιρούμενοι οἱ ἱερεῖς ἀπο­̀ τῶν θεῶν αὐτῶν χρυσίον καὶ ἀργύριον εἰς ἑαυτοὺς κατα­ναλώσουσιν δώσουσιν δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ταῖς ἐπι­̀ τοῦ τέγους πόρναις
 • κοσμοῦσί τε αὐτοὺς ὡς ἀνθρώπους τοῖς ἐνδύμασιν θεοὺς ἀργυροῦς καὶ χρυσοῦς καὶ ξυλίνους οὗτοι δὲ οὐ δια­σῴζον­ται ἀπο­̀ ἰοῦ καὶ βρωμάτων
 • περιβεβλημένων αὐτῶν ἱματισμὸν πορφυροῦν ἐκμάσ­σον­ται τὸ προ­́σωπον αὐτῶν δια­̀ τὸν ἐκ τῆς οἰκίας κονιορτόν ὅς ἐστιν πλείων ἐπ᾿ αὐτοῖς
 • καὶ σκῆπτρον ἔχει ὡς ἄνθρωπος κριτὴς χώρας ὃς τὸν εἰς αὐτὸν ἁμαρτάνον­τα οὐκ ἀνελεῖ
 • ἔχει δὲ ἐγχειρίδιον ἐν δεξιᾷ καὶ πέλεκυν ἑαυτὸν δὲ ἐκ πολέμου καὶ λῃστῶν οὐκ ἐξελεῖται
 • ὅθεν γνώριμοί εἰσιν οὐκ ὄν­τες θεοί μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς
 • ὥσπερ γὰρ σκεῦος ἀνθρώπου συν­τριβὲν ἀχρεῖον γίνεται τοι­οῦτοι ὑπάρχουσιν οἱ θεοὶ αὐτῶν καθιδρυμένων αὐτῶν ἐν τοῖς οἴκοις
 • οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πλή­ρεις εἰσὶν κονιορτοῦ ἀπο­̀ τῶν ποδῶν τῶν εἰσπορευομένων
 • καὶ ὥσπερ τινὶ ἠδικηκότι βασιλέα περιπεφραγμέναι εἰσὶν αἱ αὐλαὶ ὡς ἐπι­̀ θανάτῳ ἀπηγμένῳ τοὺς οἴκους αὐτῶν ὀχυροῦσιν οἱ ἱερεῖς θυρώμασίν τε καὶ κλείθροις καὶ μοχλοῖς ὅπως ὑπὸ τῶν λῃστῶν μὴ συληθῶσι
 • λύχνους καίουσιν καὶ πλείους ἢ ἑαυτοῖς ὧν οὐδένα δύναν­ται ἰδεῖν
 • ἔστιν μὲν ὥσπερ δοκὸς τῶν ἐκ τῆς οἰκίας τὰς δὲ καρδίας αὐτῶν φασιν ἐκλείχεσθαι τῶν ἀπο­̀ τῆς γῆς ἑρπετῶν κατεσθόν­των αὐτούς τε καὶ τὸν ἱματισμὸν αὐτῶν οὐκ αἰσθάνον­ται
 • μεμελανω­μέ­νοι τὸ προ­́σωπον αὐτῶν ἀπο­̀ τοῦ καπνοῦ τοῦ ἐκ τῆς οἰκίας
 • ἐπι­̀ τὸ σῶμα αὐτῶν καὶ ἐπι­̀ τὴν κεφαλὴν ἐφίπταν­ται νυκτερίδες χελιδόνες καὶ τὰ ὄρνεα ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ αἴλουροι
 • ὅθεν γνώσεσθε ὅτι οὔκ εἰσιν θεοί μὴ οὖν φοβεῖσθε αὐτά
 • τὸ γὰρ χρυσίον ὃ περίκειν­ται εἰς κάλλος ἐὰν μή τις ἐκμάξῃ τὸν ἰόν οὐ μὴ στίλψωσιν οὐδὲ γάρ ὅτε ἐχωνεύ­ον­το ᾐσθάνον­το
 • ἐκ πάσης τιμῆς ἠγορασμένα ἐστίν ἐν οἷς οὐκ ἔστιν πνεῦμα
 • ἄνευ ποδῶν ἐπ᾿ ὤμοις φέρον­ται ἐνδεικνύμενοι τὴν ἑαυτῶν ἀτιμίαν τοῖς ἀνθρώποις αἰσχύνον­ταί τε καὶ οἱ θεραπεύ­ον­τες αὐτὰ δια­̀ τό μήποτε ἐπι­̀ τὴν γῆν πέσῃ δι᾿ αὐτῶν ἀνίστασθαι
 • μήτε ἐάν τις αὐτὸ ὀρθὸν στήσῃ δι᾿ ἑαυτοῦ κινηθή­σε­ται μήτε ἐὰν κλιθῇ οὐ μὴ ὀρθωθῇ ἀλλ᾿ ὥσπερ νεκροῖς τὰ δῶρα αὐτοῖς παρα­τίθεται
 • τὰς δὲ θυσίας αὐτῶν ἀπο­δόμενοι οἱ ἱερεῖς αὐτῶν κατα­χρῶν­ται ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν ἀπ᾿ αὐτῶν ταριχεύ­ουσαι οὔτε πτωχῷ οὔτε ἀδυνάτῳ μεταδιδόασιν τῶν θυσιῶν αὐτῶν ἀπο­καθημένη καὶ λεχὼ ἅπτον­ται
 • γνόν­τες οὖν ἀπο­̀ τούτων ὅτι οὔκ εἰσιν θεοί μὴ φοβηθῆτε αὐτούς
 • πόθεν γὰρ κληθείησαν θεοί ὅτι γυναῖκες παρα­τιθέασιν θεοῖς ἀργυροῖς καὶ χρυσοῖς καὶ ξυλίνοις
 • καὶ ἐν τοῖς οἴκοις αὐτῶν οἱ ἱερεῖς διφρεύ­ουσιν ἔχον­τες τοὺς χιτῶνας διερρωγότας καὶ τὰς κεφαλὰς καὶ τοὺς πώγωνας ἐξυρη­μέ­νους ὧν αἱ κεφαλαὶ ἀκάλυπτοί εἰσιν
 • ὠρύον­ται δὲ βοῶν­τες ἐναν­τίον τῶν θεῶν αὐτῶν ὥσπερ τινὲς ἐν περιδείπνῳ νεκροῦ
 • ἀπο­̀ τοῦ ἱματισμοῦ αὐτῶν ἀφελόμενοι οἱ ἱερεῖς ἐνδύουσιν τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ παιδία
 • οὔτε ἐὰν κακὸν πάθωσιν ὑπό τινος οὔτε ἐὰν ἀγαθόν δυνήσον­ται ἀν­ταποδοῦναι οὔτε κατα­στῆσαι βασιλέα δύναν­ται οὔτε ἀφελέσθαι
 • ὡσαύτως οὔτε πλοῦτον οὔτε χαλκὸν οὐ μὴ δύνων­ται διδόναι ἐάν τις αὐτοῖς εὐχὴν εὐξά­με­νος μὴ ἀπο­δῷ οὐ μὴ ἐπι­ζητήσωσιν
 • ἐκ θανάτου ἄνθρωπον οὐ μὴ ῥύσων­ται οὔτε ἥττονα ἀπο­̀ ἰσχυροῦ οὐ μὴ ἐξέλων­ται
 • ἄνθρωπον τυφλὸν εἰς ὅρασιν οὐ μὴ περιστήσωσιν ἐν ἀνάγκῃ ἄνθρωπον ὄν­τα οὐ μὴ ἐξέλων­ται
 • χήραν οὐ μὴ ἐλεήσωσιν οὔτε ὀρφανὸν εὖ ποιήσουσιν
 • τοῖς ἀπο­̀ τοῦ ὄρους λίθοις ὡμοιω­μέ­νοι εἰσὶν τὰ ξύλινα καὶ τὰ περίχρυσα καὶ τὰ περιάργυρα οἱ δὲ θεραπεύ­ον­τες αὐτὰ κατα­ισχυνθήσον­ται
 • πῶς οὖν νομιστέον ἢ κλητέον αὐτοὺς ὑπάρχειν θεούς
 • ἔτι δὲ καὶ αὐτῶν τῶν Χαλδαίων ἀτιμαζόν­των αὐτά οἵ ὅταν ἴδωσιν ἐνεὸν οὐ δυνάμενον λαλῆσαι προ­σενεγκάμενοι τὸν Βῆλον ἀξιοῦσιν φωνῆσαι ὡς δυνατοῦ ὄν­τος αὐτοῦ αἰσθέσθαι
 • καὶ οὐ δύναν­ται αὐτοὶ νοήσαν­τες κατα­λιπεῖν αὐτά αἴσθησιν γὰρ οὐκ ἔχουσιν
 • αἱ δὲ γυναῖκες περιθέμεναι σχοινία ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐγκάθην­ται θυμιῶσαι τὰ πίτυρα
 • ὅταν δέ τις αὐτῶν ἐφελκυσθεῖσα ὑπό τινος τῶν παρα­πορευομένων κοιμηθῇ τὴν πλη­σίον ὀνειδίζει ὅτι οὐκ ἠξίωται ὥσπερ καὶ αὐτὴ οὔτε τὸ σχοινίον αὐτῆς διερράγη
 • πάν­τα τὰ γινόμενα αὐτοῖς ἐστιν ψευδῆ πῶς οὖν νομιστέον ἢ κλητέον ὥστε θεοὺς αὐτοὺς ὑπάρχειν
 • ὑπὸ τεκτόνων καὶ χρυσοχόων κατεσκευασμένα εἰσίν οὐθὲν ἄλλο μὴ γένων­ται ἢ ὃ βούλον­ται οἱ τεχνῖται αὐτὰ γενέσθαι
 • αὐτοί τε οἱ κατα­σκευάζον­τες αὐτὰ οὐ μὴ γένων­ται πολυχρόνιοι πῶς τε δὴ μέλλει τὰ ὑπ᾿ αὐτῶν κατα­σκευασθέν­τα εἶναι θεοί
 • κατέλιπον γὰρ ψεύ­δη καὶ ὄνειδος τοῖς ἐπι­γινο­μέ­νοις
 • ὅταν γὰρ ἐπέλθῃ ἐπ᾿ αὐτὰ πόλεμος καὶ κακά βουλεύ­ον­ται προ­̀ς ἑαυτοὺς οἱ ἱερεῖς ποῦ συν­αποκρυβῶσι μετ᾿ αὐτῶν
 • πῶς οὖν οὐκ ἔστιν αἰσθέσθαι ὅτι οὔκ εἰσιν θεοί οἳ οὔτε σῴζουσιν ἑαυτοὺς ἐκ πολέμου οὔτε ἐκ κακῶν
 • ὑπάρχον­τα γὰρ ξύλινα καὶ περίχρυσα καὶ περιάργυρα γνωσθή­σε­ται μετὰ ταῦτα ὅτι ἐστὶν ψευδῆ τοῖς ἔθνεσι πᾶσι τοῖς τε βασιλεῦσι φανερὸν ἔσται ὅτι οὔκ εἰσι θεοὶ ἀλλὰ ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων καὶ οὐδὲν θεοῦ ἔργον ἐν αὐτοῖς ἐστιν
 • τίνι οὖν γνωστέον ἐστὶν ὅτι οὔκ εἰσιν θεοί
 • βασιλέα γὰρ χώρας οὐ μὴ ἀναστήσωσιν οὔτε ὑετὸν ἀνθρώποις οὐ μὴ δῶσιν
 • κρίσιν τε οὐ μὴ δια­κρίνωσιν αὐτῶν οὐδὲ μὴ ῥύσων­ται ἀδικούμενον ἀδύνατοι ὄν­τες ὥσπερ γὰρ κορῶναι ἀνὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς
 • καὶ γὰρ ὅταν ἐμπέσῃ εἰς οἰκίαν θεῶν ξυλίνων ἢ περιχρύσων ἢ περιαργύρων πῦρ οἱ μὲν ἱερεῖς αὐτῶν φεύξον­ται καὶ δια­σωθήσον­ται αὐτοὶ δὲ ὥσπερ δοκοὶ μέσοι κατα­καυθήσον­ται
 • βασιλεῖ δὲ καὶ πολεμίοις οὐ μὴ ἀν­τιστῶσιν
 • πῶς οὖν ἐκδεκτέον ἢ νομιστέον ὅτι εἰσὶν θεοί
 • οὔτε ἀπο­̀ κλεπτῶν οὔτε ἀπο­̀ λῃστῶν οὐ μὴ δια­σωθῶσιν θεοὶ ξύλινοι καὶ περιάργυροι καὶ περίχρυσοι ὧν οἱ ἰσχύον­τες περιελοῦν­ται τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸν ἱματισμὸν τὸν περικείμενον αὐτοῖς ἀπελεύ­σον­ται ἔχον­τες οὔτε ἑαυτοῖς οὐ μὴ βοηθήσωσιν
 • ὥστε κρεῖσ­σον εἶναι βασιλέα ἐπι­δεικνύμενον τὴν ἑαυτοῦ ἀνδρείαν ἢ σκεῦος ἐν οἰκίᾳ χρήσιμον ἐφ᾿ ᾧ χρή­σε­ται ὁ κεκτημένος ἢ οἱ ψευδεῖς θεοί ἢ καὶ θύρα ἐν οἰκίᾳ δια­σῴζουσα τὰ ἐν αὐτῇ ὄν­τα ἢ οἱ ψευδεῖς θεοί καὶ ξύλινος στῦλος ἐν βασιλείοις ἢ οἱ ψευδεῖς θεοί
 • ἥλιος μὲν γὰρ καὶ σελήνη καὶ ἄστρα ὄν­τα λαμπρὰ καὶ ἀπο­στελλόμενα ἐπι­̀ χρείας εὐήκοά εἰσιν
 • ὡσαύτως καὶ ἀστραπή ὅταν ἐπι­φανῇ εὔοπτός ἐστιν τὸ δ᾿ αὐτὸ καὶ πνεῦμα ἐν πάσῃ χώρᾳ πνεῖ
 • καὶ νεφέλαις ὅταν ἐπι­ταγῇ ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἐπι­πορεύ­εσθαι ἐφ᾿ ὅλην τὴν οἰκουμένην συν­τελοῦσι τὸ ταχθέν τό τε πῦρ ἐξαποσταλὲν ἄνωθεν ἐξαναλῶσαι ὄρη καὶ δρυμοὺς ποιεῖ τὸ συν­ταχθέν
 • ταῦτα δὲ οὔτε ταῖς ἰδέαις οὔτε ταῖς δυνάμεσιν αὐτῶν ἀφωμοιωμένα ἐστίν
 • ὅθεν οὔτε νομιστέον οὔτε κλητέον ὑπάρχειν αὐτοὺς θεούς οὐ δυνατῶν ὄν­των αὐτῶν οὔτε κρίσιν κρῖναι οὔτε εὖ ποιεῖν ἀνθρώποις
 • γνόν­τες οὖν ὅτι οὔκ εἰσιν θεοί μὴ φοβηθῆτε αὐτούς
 • οὔτε γὰρ βασιλεῦσιν οὐ μὴ καταράσων­ται οὔτε μὴ εὐλογήσωσι
 • σημεῖά τε ἐν ἔθνεσιν ἐν οὐρανῷ οὐ μὴ δείξωσιν οὐδὲ ὡς ὁ ἥλιος λάμψουσιν οὐδὲ φωτίσουσιν ὡς σελήνη
 • τὰ θηρία ἐστὶν κρείττω αὐτῶν ἃ δύναν­ται ἐκφυγόν­τα εἰς σκέπην ἑαυτὰ ὠφελῆσαι
 • κατ᾿ οὐδένα οὖν τρόπον ἐστὶν ἡμῖν φανερὸν ὅτι εἰσὶν θεοί διὸ μὴ φοβηθῆτε αὐτούς
 • ὥσπερ γὰρ ἐν σικυηράτῳ προ­βασκάνιον οὐδὲν φυλάσ­σον οὕτως οἱ θεοὶ αὐτῶν εἰσιν ξύλινοι καὶ περίχρυσοι καὶ περιάργυροι
 • τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῇ ἐν κήπῳ ῥάμνῳ ἐφ᾿ ἧς πᾶν ὄρνεον ἐπι­κάθηται ὡσαύτως δὲ καὶ νεκρῷ ἐρριμμένῳ ἐν σκότει ἀφωμοίων­ται οἱ θεοὶ αὐτῶν ξύλινοι καὶ περίχρυσοι καὶ περιάργυροι
 • ἀπό­ τε τῆς πορφύρας καὶ τῆς μαρμάρου τῆς ἐπ᾿ αὐτοῖς σηπομένης γνώσεσθε ὅτι οὔκ εἰσιν θεοί αὐτά τε ἐξ ὑστέρου βρωθήσον­ται καὶ ἔσται ὄνειδος ἐν τῇ χώρᾳ
 • κρείσ­σων οὖν ἄνθρωπος δίκαιος οὐκ ἔχων εἴδωλα ἔσται γὰρ μακρὰν ἀπο­̀ ὀνειδισμοῦ