Еван­ге­лиа на вся­ку по­тре­бу различная

НА КРЕ­ЩЕ­НИЕ ЧЕЛОВЕКОВ:

Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 116.

ВО ВРЕ­МЯ БРАКА:

Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 6.

ЕВАН­ГЕ­ЛИА НА ОСВЯ­ЩЕ­НИЕ ЕЛЕА, СЕД­МЬ ИЕРЕЕВ:

Пер­вый иерей: Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 53.
Вто­рый иерей: Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 94.
Тре­тий иерей: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 34 от полу.
Чет­вер­тый иерей: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 26.
Пя­тый иерей: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 104.
Ше­стый иерей: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 62.
Сед­мый иерей: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 30.

ИС­ПО­ВЕ­ДА­НИЮ:

Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 30. Или Лу­ки, за­ча­ло 78.

ЖЕН ИС­ПО­ВЕ­ДА­НИЮ:

Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 28.

НА ПО­СТРИ­ЖЕ­НИЕ МОНАХОВ:

Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 39.

НА ПО­ГРЕ­БЕ­НИЕ МИРЯН:

Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 16.

НА ПО­ГРЕ­БЕ­НИЕ МОНАХОВ:

Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 16.

НА ПО­ГРЕ­БЕ­НИЕ ИЕРЕЕВ:

Пер­вое: Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 16.
Вто­рое: Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 15.
Тре­тие: Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 21.
Чет­вер­тое: Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 22.
Пя­тое: Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 23.

НА ПО­ГРЕ­БЕ­НИЕ МЛАДЕНЦЕВ:

Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 21.

АВ­ГУ­СТА В 1‑Й ДЕНЬ, НА ОСВЯ­ЩЕ­НИЕ ВОДЫ:

Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 14.

НА ОСВЯ­ЩЕ­НИЕ ЦЕРКВЕ:

Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 37 от полу.

НА ОС­НО­ВА­НИЕ И НА ОБ­НОВ­ЛЕ­НИЕ ГРАДА:

Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 67.

В УМИ­РЕ­НИИ И СО­ЕДИ­НЕ­НИИ ПРА­ВО­СЛАВ­НЫЯ ВЕРЫ:

Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 20 от полу.

О УМИ­РЕ­НИИ И СО­ЕДИ­НЕ­НИИ ЦЕРКВЕ:

Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 51.

ПО­СЛЕ­ДО­ВА­НИЕ В МИР:

Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 48 от полу.

ЗА ЛЮ­ДИ ВО ВРЕ­МЯ БРАНИ:

Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 51.

В НА­ШЕ­СТВИИ ВАРВАР:

Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 70.

ВО ОБ­ЩЕ­НУЖДИИ:

Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 51.

ВО ВРЕ­МЯ ЯЗВ:

Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 16.

В СТРАХ ТРУСА:

Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 27.

В ЗА­ПА­ЛЕ­НИИ ОГНЯ:

Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 69.

ВО ВРЕ­МЯ БЕЗДОЖДИЯ:

Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 65.

ВО ВРЕ­МЯ БЕЗВЕДРИЯ:

Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 20 от полу.

НАД БО­ЛЯ­ЩИМ:

Пер­вое: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 26.
Вто­рое: Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 21.
Тре­тие: Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 13.

НАД ИМУ­ЩИМ ДУХ НЕДУГА:

Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 28, или 72.
Или Мар­ка, за­ча­ло 19, или 40. Или Лу­ки, 46.

ЗА ТВО­РЯ­ЩИХ МИЛОСТЫНЮ:

Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 20 от полу.

ЗА ВСЯ­КО ПРОШЕНИЕ:

Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 20 от полу.
Или Мар­ка, за­ча­ло 51. Или Лу­ки, за­ча­ло 88.

Ко­нец и Бо­гу слава.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки