Ска­за­ние еже ка­ко на всяк день долж­но есть че­сти Еван­ге­лие сед­миц все­го лета

ВО СВЯ­ТУЮ И ВЕ­ЛИ­КУЮ НЕДЕ­ЛЮ ПАСХИ:

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 1.
В ту же неде­лю ве­че­ра: Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 65.

В по­не­дель­ник Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 2.

Во втор­ник Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 113.

В сре­ду Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 4.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 8.

В пя­ток Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 7. И Бо­го­ро­ди­це Лу­ки, за­ча­ло 54.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 11.

НЕДЕ­ЛЯ 2, О ФОМЕ:

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 116.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 65.

В по­не­дель­ник Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 6.

Во втор­ник Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 10.

В сре­ду Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 15.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 16.

В пя­ток Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 17.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 19.

НЕДЕ­ЛЯ 3, О МИРОНОСИЦАХ:

На утре­ни Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 71.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 69.

В по­не­дель­ник Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 13.

Во втор­ник Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 20.

В сре­ду Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 21.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 22.

В пя­ток Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 23.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 52.

НЕДЕ­ЛЯ 4, О РАЗСЛАБЛЕННЕМ:

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 112.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 14.

В по­не­дель­ник Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 24.

Во втор­ник Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 25.

В сре­ду Пре­по­ло­ве­ния Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 26.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 29.

В пя­ток Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 30.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 31.

НЕДЕ­ЛЯ 5, О САМАРЯНЫНИ:

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 63.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 12.

В по­не­дель­ник Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 32.

Во втор­ник Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 33.

В сре­ду Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 18.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35.

В пя­ток Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 37.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 38.

НЕДЕ­ЛЯ 6, О СЛЕПОМ:

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 64.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 34.

В по­не­дель­ник Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 40.

Во втор­ник Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 42.

В сре­ду Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 43.

В ЧЕТ­ВЕР­ТОК 6 НЕДЕ­ЛИ, ВОЗ­НЕ­СЕ­НИЕ ГОСПОДНЕ:

На утре­ни Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 71.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 114.

В пя­ток Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 47.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 48.

НЕДЕ­ЛЯ 7, СВЯ­ТЫХ ОТЕЦ:

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 66.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 56.

В по­не­дель­ник Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 49.

Во втор­ник Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 53.

В сре­ду Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 54.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 55.

В пя­ток Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 57.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67. И за упо­кой Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 16.

НЕДЕ­ЛЯ 8:

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 65.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 27.

В по­не­дель­ник Свя­та­го Ду­ха: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 75.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 10.

В сре­ду Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 12.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 13.

В пя­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 14.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 15.

НЕДЕ­ЛЯ 1 ВСЕХ СВЯ­ТЫХ: [ГЛАС 8]

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 116.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 38.

В по­не­дель­ник 2: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 19.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 22.

В сре­ду Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 23.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 27.

В пя­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 31.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 20.

НЕДЕ­ЛЯ 2 ПО ВСЕХ СВЯ­ТЫХ: [ГЛАС 1]

На утре­ни Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 70.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 9.

В по­не­дель­ник 3: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 34.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 35.

В сре­ду Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 36.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 37.

В пя­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 38.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 24.

НЕДЕ­ЛЯ 3: [ГЛАС 2]

На утре­ни Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 71.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 18.

В по­не­дель­ник 4: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 40.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мат­феа за­ча­ло 41.

В сре­ду Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 42.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43.

В пя­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 44.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 26.

НЕДЕ­ЛЯ 4: [ГЛАС 3]

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 112.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 25.

В по­не­дель­ник 5: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 45.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 46.

В сре­ду Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 48.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 49.

В пя­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 50.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 30.

НЕДЕ­ЛЯ 5: [ГЛАС 4]

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 113.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 28.

В по­не­дель­ник 6: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 51.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 52.

В сре­ду Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 53.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 54.

В пя­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 55.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 32.

НЕДЕ­ЛЯ 6: [ГЛАС 5]

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 114.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 29

В по­не­дель­ник 7: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 56.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 57.

В сре­ду Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 60.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 61.

В пя­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 63.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 39.

НЕДЕ­ЛЯ 7: [ГЛАС 6]

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 63.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 33.

В по­не­дель­ник 8: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 65.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 66.

В сре­ду Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 68.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 69.

В пя­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 71.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 47.

НЕДЕ­ЛЯ 8: [ГЛАС 7]

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 64.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 58.

В по­не­дель­ник 9: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 74.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 76.

В сре­ду Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 80.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 81.

В пя­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 83.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 64.

НЕДЕ­ЛЯ 9: [ГЛАС 8]

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 65.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 59.

В по­не­дель­ник 10: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 84.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мат­феа за­ча­ло 85.

В сре­ду Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 86.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 88.

В пя­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 91.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 73.

НЕДЕ­ЛЯ 10: [ГЛАС 1]

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 66.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 72.

В по­не­дель­ник 11: Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 94.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 95.

В сре­ду Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 96.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 99.

В пя­ток Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 100.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 78.

НЕДЕ­ЛЯ 11: [ГЛАС 2]

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 77.

В по­не­дель­ник 12: Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 2.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 3.

В сре­ду Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 4.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 5.

В пя­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 9.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 82.

НЕДЕ­ЛЯ 12: [ГЛАС 3]

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 116.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 79.

В по­не­дель­ник 13: Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 11.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 12.

В сре­ду Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 13.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 14.

В пя­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 15.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 90.

НЕДЕ­ЛЯ 13: [ГЛАС 4]

На утре­ни Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 70.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 87.

В по­не­дель­ник 14: Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 16.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 17.

В сре­ду Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 18.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 19.

В пя­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 20.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 93.

НЕДЕ­ЛЯ 14: [ГЛАС 5]

На утре­ни Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 71.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 89.

В по­не­дель­ник 15: Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 21.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 22.

В сре­ду Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 23.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 25.

В пя­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 26.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 97.

НЕДЕ­ЛЯ 15: [ГЛАС 6]

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 112.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 92.

В по­не­дель­ник 16: Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 27.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 28.

В сре­ду Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 29.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 30.

В пя­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 32.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 101.

НЕДЕ­ЛЯ 16: [ГЛАС 7]

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 113.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 105.

В по­не­дель­ник 17: Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 48.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 50.

В сре­ду Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 51.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 52.

В пя­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 53.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 104.

НЕДЕ­ЛЯ 17: [ГЛАС 8]

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 114.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 62.

В по­не­дель­ник 18: Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 10.

Во втор­ник Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 11.

В сре­ду Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 12.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 13.

В пя­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 14.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 15.

НЕДЕ­ЛЯ 18: [ГЛАС 1]

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 63.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 17.

В по­не­дель­ник 19: Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 16.

Во втор­ник Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 18.

В сре­ду Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 21.

В чет­вер­ток. Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 23.

В пя­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 19.

НЕДЕ­ЛЯ 19: [ГЛАС 2]

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 64.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 26.

В по­не­дель­ник 20: Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 25.

Во втор­ник Еван­ге­лие Лу­ки, 27.

В сре­ду Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 28.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Лу­ки за­ча­ло 31.

В пя­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 32.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 20.

НЕДЕ­ЛЯ 20: [ГЛАС 3]

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 65.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 30.

В по­не­дель­ник 21: Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 33.

Во втор­ник Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 34.

В сре­ду Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 37.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Лу­ки 41.

В пя­ток Еван­ге­лие Лу­ки за­ча­ло 42.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 22.

НЕДЕ­ЛЯ 21: [ГЛАС 4]

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 66.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 35.

В по­не­дель­ник 22: Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 43.

Во втор­ник Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 44.

В сре­ду Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 47.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 48.

В пя­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 50.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 29.

НЕДЕ­ЛЯ 22: [ГЛАС 5]

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 83.

В по­не­дель­ник 23: Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 52.

Во втор­ник Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 55.

В сре­ду Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 56.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 57.

В пя­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 58.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 36.

НЕДЕ­ЛЯ 23: [ГЛАС 6]

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 116.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 38.

В по­не­дель­ник 24: Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 59.

Во втор­ник Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 60.

В сре­ду Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 61.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 62.

В пя­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 63.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 40.

НЕДЕ­ЛЯ 24: [ГЛАС 7]

На утре­ни Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 70.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 39.

В по­не­дель­ник 25: Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 65.

Во втор­ник Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 68.

В сре­ду Еван­ге­лие Лу­ки за­ча­ло 69.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 70.

В пя­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 73.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 46.

НЕДЕ­ЛЯ 25: [ГЛАС 8]

На утре­ни Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 71.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 53.

В по­не­дель­ник 26: Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 75.

Во втор­ник Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 77.

В сре­ду Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 78.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 80.

В пя­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 82.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 49.

НЕДЕ­ЛЯ 26: [ГЛАС 1]

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 112.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 66.

В по­не­дель­ник 27: Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 86.

Во втор­ник Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 87.

В сре­ду Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 90.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 92.

В пя­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 95.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 51.

НЕДЕ­ЛЯ 27: [ГЛАС 2]

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 113.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 71.

В по­не­дель­ник 28: Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 97.

Во втор­ник Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 98.

В сре­ду Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 99.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 100.

В пя­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 101.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 67.

НЕДЕ­ЛЯ 28: [ГЛАС 3]

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 114.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 76.

В по­не­дель­ник 29: Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 102.

Во втор­ник Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 106.

В сре­ду Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 104.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 107.

В пя­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 108.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 72.

НЕДЕ­ЛЯ 29: [ГЛАС 4]

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 63.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 85.

В по­не­дель­ник 30: Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 33.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 34.

В сре­ду Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 36.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 39.

В пя­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 41.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 74.

НЕДЕ­ЛЯ 30: [ГЛАС 5]

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 64.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 91.

В по­не­дель­ник 31: Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 42.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 43.

В сре­ду Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 44.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 45.

В пя­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 46.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 81.

НЕДЕ­ЛЯ 31: [ГЛАС 6]

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 65.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 93.

В по­не­дель­ник 32: Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 48.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 50.

В сре­ду Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 51.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 52.

В пя­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 53.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 84.

НЕДЕ­ЛЯ 32: [ГЛАС 7]

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 66.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 94.

В по­не­дель­ник 33: Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 54.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 55.

В сре­ду Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 56.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 57.

В пя­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 58.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 88.

НЕДЕ­ЛЯ 33, О МЫ­ТА­РИ, И ФАРИСЕИ:

Еван­ге­лие утрен­нее воскресное.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 89.

В по­не­дель­ник 34: Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 59.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 60.

В сре­ду Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 61.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 62.

В пя­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 63.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 103.

НЕДЕ­ЛЯ 34, О БЛУД­НЕМ СЫНЕ:

Еван­ге­лие утрен­нее, воскресное.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 79.

В по­не­дель­ник 35: Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 49.

Во втор­ник Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 64.

В сре­ду Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 65.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 66.

В пя­ток Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 68.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 105.

НЕДЕ­ЛЯ МЯСОПУСТНАЯ:

Еван­ге­лие утрен­нее, воскресное.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 106.

В по­не­дель­ник сыр­ной неде­ли: Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 96.

Во втор­ник Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 109.

В сре­ду же и пя­ток не бы­ва­ет литургиа.

В чет­вер­ток Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 110.

В суб­бо­ту Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 16. И от­цев Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43.

НЕДЕ­ЛЯ СЫРОПУСТНАЯ:

Еван­ге­лие утрен­нее воскресное.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 17.

.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки