Источник

(л. ѳ҃ ѡ҆б.) Сказа́нїе дѣѧ́нїй а҆пⷭ҇льскихъ, спи́санныхъ ст҃ы́мъ а҆пⷭ҇ломъ и҆ є҆ѵⷢ҇лі́стомъ лꙋко́ю, по лѣ́тѣхъ мно́зѣхъ стрⷭ҇ти гдⷭ҇ни.

(нлⷣѧ) Сїѧ̑ кни̑ги, дѣѧ̑нїѧ а҆пⷭ҇льска нари́чꙋтсѧ, є҆лма́ же дѣѧ̑нїѧ а҆пⷭ҇льска содержа́тъ. Повѣ́даѧй же є҆́сть лꙋка̀ є҆ѵⷢ҇лі́стъ, а҆нтїохі́анинъ сы́й ро́домъ, вра́чь же хи́тростїю, хожда́ше со а҆по́столы, па́че же съ па́ѵломъ, и҆ вѣ́дый вои́стиннꙋ пи́шетъ.

Повѣ́даетъ же, ка́кѡ а҆́гг҃лѡмъ под̾е́мшымъ, вознесе́сѧ гдⷭ҇ь, и҆ бы́вшее проли́тїе ст҃а́гѡ дх҃а въ пентико́стїи, на а҆пⷭ҇лы же и҆ на всѧ̀ бы́вшыѧ тогда̀ тꙋ̀: возставле́нїе же матѳі́ево, во і҆ꙋ́ды мѣ́сто преда́телѧ, и҆ ᲂу҆строе́нїе седмѝ дїа́кѡнъ, и҆ и҆збра́нїе па́ѵлово, и҆ є҆ли́кѡ пострада̀, и҆ ѿше́ствїе є҆гѡ̀ въ ри́мъ. и҆ є҆ли̑ка сотвори́ша чꙋдеса̀ а҆по́столи, моли́твою и҆ вѣ́рою хрⷭ҇то́вою.

А҆пⷭ҇лѡмъ же и҆мена̀ сꙋ́ть сїѧ̑: Пе́рвый сі́мѡнъ, нарица́емый пе́тръ, и҆ а҆ндре́й бра́тъ є҆гѡ̀, і҆а́кѡвъ зеведе́овъ, и҆ і҆ѡа́ннъ бра́тъ є҆гѡ̀, фїлі́ппъ, и҆ варѳоломе́й, ѳѡма̀, и҆ матѳе́й бы́вый мы́тникъ, і҆а́кѡвъ а҆лфе́овъ, и҆ сі́мѡнъ канані́тъ, и҆ і҆ꙋ́да і҆а́кѡвль, и҆ матѳі́й причте́ный ко є҆динона́десѧтимъ, во і҆ꙋ́ды мѣ́сто преда́телѧ. Оу҆стро́енныхъ же дїа́кѡнъ и҆мена̀ сꙋ́ть сїѧ̑: стефа́нъ, фїлі́ппъ, про́хѡръ, и҆ нїкано́ръ, ті́мѡнъ, и҆ парме́на, и҆ нїкола́й. посе́мъ прїѧ́тъ бы́сть и҆ па́ѵелъ, и҆збра́нный сосꙋ́дъ: си́хъ же а҆по́стѡлъ зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀, ꙗ҆̀же сотвори́ша, сꙋ́ть сїѧ̑. (л. і҃)

ДѢѦ̑НІѦ СТ҃Ы́ХЪ А҆ПО́СТѠЛЪ

спи̑сана ст҃ы́мъ а҆пⷭ҇ломъ и҆ є҆ѵⷢ҇лі́стомъ

ЛꙊКО́Ю.

Глава̀ пе́рваѧ.

(заⷱ҇ а҃) [а҃] сⷯ а҃ Пе́рвое ᲂу҆́бѡ сло́во Во ст҃ꙋ́ю и҆ вели́кꙋю недѣ́лю па́схи: И҆ на вознесе́нїе гдⷭ҇не. сотвори́хъ ѡ҆ всѣ́хъ ѽ ѳео́фїле, ꙗ҆̀же нача́тъ і҆и҃съ твори́ти же и҆ ᲂу҆чи́ти, в҃ Да́же до днѐ, во́ньже заповѣ́давъ а҆пⷭ҇толѡмъ дх҃омъ ст҃ы́мъ, и҆̀хже и҆збра̀, вознесе́сѧ. г҃ Пред̾ ни́миже и҆ поста́ви себѐ жи́ва по страда́нїи свое́мъ, во мно́зѣхъ [и҆́стинныхъ] зна́менїихъ де́ньми четы́редесѧтьми ꙗ҆влѧ́ѧсѧ и҆̀мъ, и҆ глаго́лѧ ꙗ҆̀же ѡ҆ црⷭ҇твїи бж҃їи. д҃ Съ ни́миже и҆ ꙗ҆ды́й, повелѣ̀ и҆̀мъ ѿ і҆ерꙋсали́ма не ѿлꙋча́тисѧ, но жда́ти ѡ҆бѣтова́нїѧ ѻ҆́ч҃а, є҆́же слы́шасте ѿ менѐ: є҃ Ꙗ҆́кѡ і҆ѡа́ннъ ᲂу҆́бѡ крⷭ҇ти́лъ є҆́сть водо́ю, вы́ же и҆́мате (л. і҃ ѡ҆б.) крⷭ҇ти́тисѧ дх҃омъ ст҃ы́мъ, не по мно́зѣхъ си́хъ дне́хъ. ѕ҃ Ѻ҆ни́ же ᲂу҆̀бо соше́дшесѧ, вопроша́хꙋ є҆го̀, глаго́люще: гдⷭ҇и, а҆́ще въ лѣ́то сїѐ ᲂу҆строѧ́еши црⷭ҇твїе і҆и҃лево; з҃ Рече́ же къ ни́мъ: нѣ́сть ва́ше разꙋмѣ́ти времена̀ и҆ лѣ́та, ꙗ҆̀же ѻ҆ц҃ъ положѝ во свое́й вла́сти. и҃ Но прїи́мете си́лꙋ, наше́дшꙋ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ на вы̀: и҆ бꙋ́дете мѝ свидѣ́тели во і҆ерꙋсали́мѣ же и҆ во все́й і҆ꙋде́и и҆ самарі́и, и҆ да́же до послѣ́днихъ землѝ.

Коне́цъ па́сцѣ.

ѳ҃ И҆ сїѧ̑ ре́къ, зрѧ́щымъ и҆̀мъ, взѧ́тсѧ: и҆ ѻ҆́блакъ под̾ѧ́тъ є҆го̀ ѿ ѻ҆́чїю и҆́хъ. і҃ И҆ ꙗ҆́кѡ взира́юще бѧ́хꙋ на нб҃о, и҆дꙋ́щꙋ є҆мꙋ̀, и҆ сѐ мꙋ́жа два̀ ста́ста пред̾ ни́ми во ѻ҆де́жди бѣлѣ̀, а҃і Ꙗ҆̀же и҆ реко́ста: мꙋ́жїе галїле́йстїи, что̀ стоитѐ зрѧ́ще на нб҃о; се́й і҆и҃съ вознесы́йсѧ ѿ ва́съ на нб҃о, та́кожде прїи́детъ, и҆́мже ѻ҆́бразомъ ви́дѣсте є҆го̀ и҆дꙋ́ща на нб҃о.

(заⷱ҇ в҃) в҃і Тогда̀ возврати́шасѧ Въ понедѣ́льникъ свѣ́тлыѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, возврати́шасѧ а҆пⷭ҇ли во і҆ерꙋсали́мъ ѿ горы̀ нарица́емыѧ є҆леѡ́нъ, ꙗ҆́же є҆́сть бли́зъ і҆ерꙋсали́ма, сꙋббѡ́ты и҆мꙋ́щїѧ пꙋ́ть.

Коне́цъ вознесе́нїю.

г҃і И҆ є҆гда̀ внидо́ша, взыдо́ша на го́рницꙋ, и҆дѣ́же бѧ́хꙋ пребыва́юще, пе́тръ же и҆ і҆а́кѡвъ, и҆ і҆ѡа́ннъ и҆ а҆ндре́й, фїлі́ппъ и҆ ѳѡма̀, варѳоломе́й и҆ матѳе́й, і҆а́кѡвъ а҆лфе́овъ, и҆ сі́мѡнъ зилѡ́тъ, и҆ і҆ꙋ́да і҆а́кѡвль. д҃і Сі́и всѝ бѧ́хꙋ терпѧ́ще є҆динодꙋ́шнѡ въ моли́твѣ и҆ моле́нїи, съ жена́ми, и҆ марі́ею мт҃рїю і҆и҃совою, и҆ съ бра́тїею є҆гѡ̀. [в҃] є҃і И҆ во днѝ ты́ѧ, воста́въ пе́тръ (л. а҃і) посредѣ̀ ᲂу҆чени̑къ, речѐ: [бѣ́ же и҆ме́нъ наро́да вкꙋ́пѣ, ꙗ҆́кѡ сто̀ и҆ два́десѧть: ] ѕ҃і Мꙋ́жїе бра́тїе, подоба́ше сконча́тисѧ писа́нїю семꙋ̀, є҆́же предречѐ дх҃ъ ст҃ы́й ᲂу҆сты̀ дв҃довыми ѡ҆ і҆ꙋ́дѣ, бы́вшемъ вождѝ є҆́мшымъ і҆и҃са: з҃і Ꙗ҆́кѡ причте́нъ бѣ̀ съ на́ми, и҆ прїѧ́лъ бѧ́ше жре́бїй слꙋ́жбы сеѧ̀.

Престꙋпѝ понедѣ́льникꙋ.

и҃і Се́й ᲂу҆́бѡ стѧжа̀ село̀ ѿ мзды̀ непра́ведныѧ, и҆ ни́цъ бы́въ, просѣ́десѧ посредѣ̀, и҆ и҆злїѧ́сѧ всѧ̀ ᲂу҆тро́ба є҆гѡ̀. ѳ҃і И҆ разꙋ́мно бы́сть всѣ́мъ живꙋ́щымъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, ꙗ҆́кѡ нарещи́сѧ селꙋ̀ томꙋ̀ свои́мъ и҆́хъ ѧ҆зы́комъ, а҆келдама̀, є҆́же є҆́сть село̀ кро́ве. к҃ Пи́шетъ бо сѧ въ кни́зѣ ѱало́мстѣй: да бꙋ́детъ дво́ръ є҆гѡ̀ пꙋ́стъ, и҆ да не бꙋ́детъ живꙋ́щагѡ въ не́мъ, и҆ є҆пі́скопство є҆гѡ̀ да прїи́метъ и҆́нъ.

Чтѝ понедѣ́льникꙋ:

к҃а Подоба́етъ ᲂу҆̀бо ѿ сходи́вшихсѧ съ на́ми мꙋже́й, во всѧ́ко лѣ́то, въ не́же вни́де и҆ и҆зы́де въ на́съ гдⷭ҇ь і҆и҃съ: к҃в Наче́нъ ѿ креще́нїѧ і҆ѡа́ннова, да́же до днѐ, во́ньже вознесе́сѧ [на нб҃о] ѿ на́съ, свидѣ́телю воскрⷭ҇нїѧ є҆гѡ̀ бы́ти съ на́ми є҆ди́номꙋ ѿ си́хъ. [а҃] к҃г И҆ поста́виша два̀, і҆ѡ́сифа, нарица́емаго варса́вꙋ, и҆́же нарече́нъ бы́сть і҆ꙋ́стъ, и҆ матѳі́а. к҃д И҆ помоли́вшесѧ, рѣ́ша: ты̀ гдⷭ҇и сердцевѣ́дче всѣ́хъ, покажѝ є҆го́же и҆збра́лъ є҆сѝ ѿ сею̀ двою̀ є҆ди́наго, к҃є Прїѧ́ти жре́бїй слꙋже́нїѧ сегѡ̀ и҆ а҆по́стольства, и҆з̾ негѡ́же и҆спадѐ і҆ꙋ́да, и҆тѝ въ мѣ́сто своѐ. к҃ѕ И҆ да́ша жрє́бїѧ и҆́ма: и҆ падѐ жре́бїй на матѳі́а, и҆ причте́нъ бы́сть ко є҆динона́десѧти а҆пⷭ҇толѡмъ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ. (л. а҃і ѡ҆б.)

Глава̀ втора́ѧ.

(заⷱ҇ г҃) [г҃] сⷯ а҃ И҆ є҆гда̀ Въ недѣ́лю и҃-ю: Во днѝ ѻ҆́ны, є҆гда̀ скончава́шасѧ дні́е пѧтьдесѧ́тницы, бѣ́ша всѝ а҆пⷭ҇ли є҆динодꙋ́шнѡ вкꙋ́пѣ. в҃ И҆ бы́сть внеза́пꙋ съ нб҃сѐ шꙋ́мъ, ꙗ҆́кѡ носи́мꙋ дыха́нїю бꙋ́рнꙋ, и҆ и҆спо́лни ве́сь до́мъ, и҆дѣ́же бѧ́хꙋ сѣдѧ́ще. г҃ И҆ ꙗ҆ви́шасѧ и҆̀мъ раздѣле́ни ѧ҆зы́цы ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гненни, сѣ́де же на є҆ди́номъ ко́емждо и҆́хъ. д҃ И҆ и҆спо́лнишасѧ всѝ дх҃а ст҃а, и҆ нача́ша глаго́лати и҆ны́ми ѧ҆зы́ки, ꙗ҆́коже дх҃ъ даѧ́ше и҆̀мъ провѣщава́ти. є҃ Бѧ́хꙋ же во і҆ерꙋсали́мѣ живꙋ́щїи і҆ꙋдє́и, мꙋ́жїе благоговѣ́йнїи ѿ всегѡ̀ ꙗ҆зы́ка, и҆́же под̾ нб҃се́мъ. ѕ҃ Бы́вшꙋ же гла́сꙋ семꙋ̀, сни́десѧ наро́дъ и҆ смѧте́сѧ, ꙗ҆́кѡ слы́шахꙋ є҆ди́нъ ко́йждо и҆́хъ свои́мъ ѧ҆зы́комъ глаго́лющихъ и҆̀хъ. з҃ Дивлѧ́хꙋсѧ же всѝ и҆ чꙋдѧ́хꙋсѧ, глаго́люще дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ: не се́ ли всѝ сі́и сꙋ́ть глаго́лющїи галїле́ане; и҃ И҆ ка́кѡ мы̀ слы́шимъ ко́ждо сво́й ѧ҆зы́къ на́шъ, въ не́мже роди́хомсѧ; ѳ҃ Па́рѳѧне, и҆ ми́дѧне, и҆ є҆ламі́те, и҆ живꙋ́щїи въ месопота́мїи, во і҆ꙋде́и же и҆ каппадокі́и, въ по́нтѣ и҆ во а҆сі́и, і҃ Во фрѷгі́и же и҆ памфѷлі́и, во є҆гѵ́птѣ и҆ страна́хъ лївѵ́и, ꙗ҆́же при кѷрині́и, и҆ приходѧ́щїи ри́млѧне, а҃і І҆ꙋдє́и же и҆ прише́льцы, кри́тѧне и҆ а҆ра́влѧне, слы́шимъ глаго́лющихъ и҆̀хъ на́шими ѧ҆зы́ки вели́чїѧ бж҃їѧ.

Коне́цъ пѧтьдесѧ́тницы.

в҃і Оу҆жаса́хꙋ же сѧ всѝ, и҆ недоꙋмѣва́хꙋсѧ, дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ глаго́люще: что̀ ᲂу҆́бѡ хо́щетъ сїѐ бы́ти; (л. в҃і) И҆ні́и же рꙋга́ющесѧ глаго́лахꙋ: ꙗ҆́кѡ вїно́мъ и҆спо́лнени сꙋ́ть.

(заⷱ҇ д҃) [а҃] д҃і Ста́въ же пе́тръ Во вто́рникъ свѣ́тлыѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, ста́въ пе́тръ со є҆динона́десѧтьми воздви́же гла́съ сво́й, и҆ речѐ и҆̀мъ: мꙋ́жїе і҆ꙋде́йстїи, и҆ живꙋ́щїи во і҆ерꙋсали́мѣ всѝ, сїѐ ва́мъ разꙋ́мно да бꙋ́детъ и҆ внꙋши́те глаго́лы моѧ̀: є҃і Не бо̀, ꙗ҆́коже вы̀ непщꙋ́ете, сі́и пїѧ́ни сꙋ́ть: є҆́сть бо ча́съ тре́тїй днѐ. ѕ҃і Но сїѐ є҆́сть рече́нное проро́комъ і҆ѡ́илемъ: з҃і И҆ бꙋ́детъ въ послѣ́днїѧ днѝ [глаго́летъ гдⷭ҇ь,] и҆злїю̀ ѿ дх҃а моегѡ̀ на всѧ́кꙋ пло́ть, и҆ прорекꙋ́тъ сы́нове ва́ши, и҆ дщє́ри ва́шѧ, и҆ ю҆́ноши ва́ши видѣ̑нїѧ ᲂу҆́зрѧтъ, и҆ ста́рцы ва́ши сѡ́нїѧ ви́дѧтъ. и҃і И҆́бо на рабы̀ моѧ̀, и҆ на рабы̑ни моѧ̀, во днѝ ѻ҆́ны и҆злїю̀ ѿ дх҃а моегѡ̀, и҆ прорекꙋ́тъ. ѳ҃і И҆ да́мъ чꙋдеса̀ на нб҃сѝ горѣ̀, и҆ зна́мєнїѧ на землѝ ни́зꙋ, кро́вь, и҆ ѻ҆́гнь, и҆ кꙋре́нїе ды́ма. к҃ Со́лнце преложи́тсѧ во тмꙋ̀, и҆ лꙋна̀ въ кро́вь, пре́жде да́же не прїитѝ дню̀ гдⷭ҇ню вели́комꙋ и҆ просвѣще́нномꙋ. к҃а И҆ бꙋ́детъ, всѧ́къ, и҆́же а҆́ще призове́тъ и҆́мѧ гдⷭ҇не, спасе́тсѧ.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

(заⷱ҇ є҃) [в҃] к҃в Мꙋ́жїе ꙳꙳ Въ сре́дꙋ свѣ́тлыѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, речѐ пе́тръ къ лю́демъ: мꙋ́жїе ꙳꙳ і҆и҃льстїи, послꙋ́шайте слове́съ си́хъ: і҆и҃са назѡре́а, мꙋ́жа ѿ бг҃а и҆звѣ́ствованна въ ва́съ си́лами, и҆ чꙋдесы̀, и҆ зна́менїи, ꙗ҆̀же сотворѝ тѣ́мъ бг҃ъ посредѣ̀ ва́съ, ꙗ҆́коже и҆ са́ми вѣ́сте: к҃г Сего̀ нарекова́ннымъ совѣ́томъ и҆ проразꙋмѣ́нїемъ бж҃їимъ (л. в҃і ѡ҆б.) пре́дана прїе́мше, рꙋка́ми беззако́нныхъ пригво́ждьше, ᲂу҆би́сте: к҃д Є҆го́же бг҃ъ воскресѝ, разрѣши́въ болѣ̑зни смє́ртныѧ, ꙗ҆́коже не бѧ́ше мо́щно держа́нꙋ бы́ти є҆мꙋ̀ ѿ неѧ̀. к҃є Даві́дъ бо глаго́летъ ѡ҆ не́мъ: предзрѣ́хъ гдⷭ҇а предо мно́ю вы́нꙋ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆деснꙋ́ю менѐ є҆́сть, да не подви́жꙋсѧ. к҃ѕ Сегѡ̀ ра́ди возвесели́сѧ се́рдце моѐ, и҆ возра́довасѧ ѧ҆зы́къ мо́й: є҆ще́ же и҆ пло́ть моѧ̀ всели́тсѧ на ᲂу҆пова́нїи. к҃з Ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ста́виши дꙋшѝ моеѧ̀ во а҆́дѣ, нижѐ да́си преподо́бномꙋ твоемꙋ̀ ви́дѣти и҆стлѣ́нїѧ. к҃и Сказа́лъ мѝ є҆сѝ пꙋти̑ живота̀, и҆спо́лниши мѧ̀ весе́лїѧ съ лице́мъ твои́мъ. к҃ѳ Мꙋ́жїе бра́тїе, досто́итъ рещѝ съ дерзнове́нїемъ къ ва́мъ ѡ҆ патрїа́рсѣ даві́дѣ, ꙗ҆́кѡ и҆ ᲂу҆́мре, и҆ погребе́нъ бы́сть, и҆ гро́бъ є҆гѡ̀ є҆́сть въ на́съ да́же до днѐ сегѡ̀. л҃ Проро́къ ᲂу҆̀бо сы́й, и҆ вѣ́дый, ꙗ҆́кѡ клѧ́твою клѧ́тсѧ є҆мꙋ̀ бг҃ъ, ѿ плода̀ чре́слъ є҆гѡ̀, по пло́ти воздви́гнꙋти хрⷭ҇та̀, и҆ посади́ти є҆го̀ на прⷭ҇то́лѣ є҆гѡ̀: л҃а Предви́дѣвъ глаго́ла ѡ҆ воскрⷭ҇нїи хрⷭ҇то́вѣ, ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ста́висѧ дꙋша̀ є҆гѡ̀ во а҆́дѣ, ни пло́ть є҆гѡ̀ ви́дѣ и҆стлѣ́нїѧ. л҃в Сего̀ і҆и҃са воскресѝ бг҃ъ, є҆мꙋ́же всѝ мы̀ є҆смы̀ свидѣ́тели. л҃г Десни́цею ᲂу҆̀бо бж҃їею вознесе́сѧ, и҆ ѡ҆бѣтова́нїе ст҃а́гѡ дх҃а прїе́мъ ѿ ѻ҆ц҃а̀, и҆злїѧ̀ сїѐ, є҆́же вы̀ ны́нѣ ви́дите и҆ слы́шите. л҃д Не бо̀ даві́дъ взы́де на небеса̀, глаго́летъ бо са́мъ: речѐ гдⷭ҇ь гдⷭ҇ви моемꙋ̀, сѣдѝ ѡ҆деснꙋ́ю менѐ, л҃є До́ндеже положꙋ̀ врагѝ твоѧ̀ подно́жїе но́гъ твои́хъ. л҃ѕ Тве́рдѡ ᲂу҆̀бо да разꙋмѣ́етъ ве́сь до́мъ і҆и҃левъ, ꙗ҆́кѡ и҆ гдⷭ҇а и҆ хрⷭ҇та̀ є҆го̀ бг҃ъ сотвори́лъ є҆́сть, сего̀ і҆и҃са, є҆го́же вы̀ распѧ́сте.

Коне́цъ средѣ̀. (л. г҃і)

[г҃] л҃з Слы́шавше же ᲂу҆мили́шасѧ се́рдцемъ, и҆ рѣ́ша къ петрꙋ̀ и҆ про́чымъ а҆по́столѡмъ: что̀ сотвори́мъ, мꙋ́жїе бра́тїе;

(заⷱ҇ ѕ҃) л҃и Пе́тръ же речѐ къ ни́мъ: пока́йтесѧ, Въ четверто́къ свѣ́тлыѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, речѐ пе́тръ къ лю́демъ: пока́йтесѧ, и҆ да крести́тсѧ кі́йждо ва́съ во и҆́мѧ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ, и҆ прїи́мете да́ръ ст҃а́гѡ дх҃а. л҃ѳ Ва́мъ бо є҆́сть ѡ҆бѣтова́нїе и҆ ча́дѡмъ ва́шымъ, и҆ всѣ́мъ да̑льнимъ, є҆ли́ки а҆́ще призове́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ. м҃ И҆ и҆ны́ми словесы̀ мно́жайшими засвидѣ́тельствоваше, и҆ молѧ́ше ѧ҆̀, глаго́лѧ: спаси́тесѧ ѿ ро́да стропти́вагѡ сегѡ̀. [д҃] м҃а И҆̀же ᲂу҆̀бо любе́знѡ прїѧ́ша сло́во є҆гѡ̀, крести́шасѧ: и҆ приложи́шасѧ въ де́нь то́й дꙋ́шъ ꙗ҆́кѡ трѝ ты́сѧщи. м҃в Бѧ́хꙋ же терпѧ́ще во ᲂу҆че́нїи а҆пⷭ҇лъ, и҆ во ѡ҆бще́нїи, и҆ въ преломле́нїи хлѣ́ба, и҆ въ моли́твахъ. м҃г Бы́сть же на всѧ́кой дꙋшѝ стра́хъ: мно́га бо чꙋдеса̀ и҆ зна́мєнїѧ а҆пⷭ҇лы бы́ша во і҆ерꙋсали́мѣ.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

м҃д Стра́хъ же ве́лїй бѧ́ше на всѣ́хъ и҆́хъ. вси́ же вѣ́ровавшїи бѧ́хꙋ вкꙋ́пѣ, и҆ и҆мѧ́хꙋ всѧ̑ ѻ҆́бща. м҃є И҆ стѧжа̑нїѧ и҆ и҆мѣ̑нїѧ продаѧ́хꙋ, и҆ раздаѧ́хꙋ всѣ̑мъ, є҆гѡ́же а҆́ще кто̀ тре́боваше. м҃ѕ По всѧ́ же днѝ терпѧ́ще є҆динодꙋ́шнѡ въ це́ркви, и҆ ломѧ́ще по домѡ́мъ хлѣ́бъ, прїима́хꙋ пи́щꙋ въ ра́дости, и҆ въ простотѣ̀ се́рдца, м҃з Хва́лѧще бг҃а, и҆ и҆мꙋ́ще благода́ть ᲂу҆ всѣ́хъ люде́й гдⷭ҇ь же прилага́ше по всѧ̀ днѝ це́ркви спаса́ющыѧсѧ. (л. г҃і ѡ҆б.)

Глава̀ тре́тїѧ.

(заⷱ҇ з҃) [д҃] сⷯ а҃ Вкꙋ́пѣ же Въ пѧто́къ свѣ́тлыѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, вкꙋ́пѣ пе́тръ и҆ і҆ѡа́ннъ восхожда́ста во свѧти́лище на моли́твꙋ, въ ча́съ девѧ́тый. в҃ И҆ нѣ́кїй мꙋ́жъ хро́мъ ѿ чре́ва ма́тере своеѧ̀ сы́й, носи́мь быва́ше, є҆го́же полага́хꙋ по всѧ̀ днѝ пред̾ две́рьми церко́вными, реко́мыми кра́сными, проси́ти ми́лостыни ѿ входѧ́щихъ въ це́рковь. (пнⷣе) г҃ И҆́же ви́дѣвъ петра̀ и҆ і҆ѡа́нна, хотѧ́щыѧ вни́ти въ це́рковь, проша́ше ми́лостыни. д҃ Воззрѣ́въ же пе́тръ на́нь со і҆ѡа́нномъ, речѐ: воззрѝ на ны̀. є҃ Ѻ҆́нъ же прилѣжа́ше и҆́ма, мнѧ̀ нѣ́что ѿ нею̀ прїѧ́ти. ѕ҃ Рече́ же пе́тръ: сребра̀ и҆ зла́та нѣ́сть ᲂу҆ менѐ, но є҆́же и҆́мамъ, сїе́ ти даю̀: во и҆́мѧ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ назѡре́а, воста́ни и҆ ходѝ. з҃ И҆ є҆́мъ є҆го̀ за деснꙋ́ю рꙋ́кꙋ воздви́же: а҆́бїе же ᲂу҆тверди́стѣсѧ є҆гѡ̀ плеснѣ̀ и҆ гле́знѣ. и҃ И҆ вскочи́въ ста̀ и҆ хожда́ше, и҆ вни́де съ ни́ма въ це́рковь, ходѧ̀, и҆ скачѧ̀, и҆ хвалѧ̀ бг҃а.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

ѳ҃ И҆ ви́дѣша є҆го̀ всѝ лю́дїе ходѧ́ща, и҆ хва́лѧща бг҃а. і҃ Зна́хꙋ же є҆го̀, ꙗ҆́кѡ се́й бѧ́ше, и҆́же ми́лостыни ра́ди сѣдѧ́ше при кра́сныхъ две́рехъ церко́вныхъ: и҆ и҆спо́лнишасѧ чꙋ́да и҆ ᲂу҆́жаса ѡ҆ приключи́вшемсѧ є҆мꙋ̀.

(заⷱ҇ и҃) а҃і Держа́щꙋ же сѧ ꙳꙳ Въ сꙋббѡ́тꙋ свѣ́тлыѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, держа́щꙋсѧ ꙳꙳ и҆сцѣлѣ́вшемꙋ хромо́мꙋ петра̀ и҆ і҆ѡа́нна, притеко́ша къ ни́мъ всѝ лю́дїе въ притво́ръ, нарица́емый соломѡ́новъ, ᲂу҆жа́сни. в҃і Ви́дѣвъ (л. д҃і) же пе́тръ ѿвѣщава́ше къ лю́демъ: мꙋ́жїе і҆и҃льтѧне, что̀ чꙋдите́сѧ ѡ҆ се́мъ; и҆лѝ на ны̀ что̀ взира́ете, ꙗ҆́кѡ свое́ю ли си́лою, и҆лѝ благоче́стїемъ сотвори́хомъ є҆го̀ ходи́ти; г҃і Бг҃ъ а҆враа́мовъ, и҆ і҆саа́ковъ, и҆ і҆а́кѡвль, бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ просла́ви ѻ҆́трока своего̀ і҆и҃са, є҆го́же вы̀ преда́сте, и҆ ѿверго́стесѧ є҆гѡ̀ пред̾ лице́мъ пїла́товымъ, сꙋ́ждьшꙋ ѻ҆́номꙋ пꙋсти́ти. д҃і Вы́ же ст҃а́гѡ и҆ првⷣнагѡ ѿверго́стесѧ, и҆ и҆спроси́сте мꙋ́жа ᲂу҆бі́йцꙋ да́ти ва́мъ: є҃і Нача́льника же жи́зни ᲂу҆би́сте, є҆го́же бг҃ъ воскресѝ ѿ ме́ртвыхъ, є҆мꙋ́же мы̀ свидѣ́тели є҆смы̀. ѕ҃і И҆ ѡ҆ вѣ́рѣ и҆́мене є҆гѡ̀, сего̀, є҆го́же ви́дите и҆ зна́ете, ᲂу҆твердѝ и҆́мѧ є҆гѡ̀: и҆ вѣ́ра, ꙗ҆́же є҆гѡ̀ ра́ди, дадѐ є҆мꙋ̀ всю̀ цѣ́лость сїю̀ пред̾ всѣ́ми ва́ми.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

з҃і И҆ ны́нѣ бра́тїе, вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ по невѣ́дѣнїю сїѐ сотвори́сте, ꙗ҆́коже и҆ кнѧ́зи ва́ши. и҃і Бг҃ъ же ꙗ҆̀же предвозвѣстѝ ᲂу҆сты̀ всѣ́хъ прорѡ́къ свои́хъ пострада́ти хрⷭ҇тꙋ̀, и҆спо́лни та́кѡ.

(заⷱ҇ ѳ҃) ѳ҃і Пока́йтесѧ ᲂу҆̀бо Въ понедѣ́льникъ вторы́ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, речѐ пе́тръ къ лю́демъ: пока́йтесѧ и҆ ѡ҆брати́тесѧ, да ѡ҆чи́ститесѧ ѿ грѣ̑хъ ва́шихъ. к҃ Ꙗ҆́кѡ да прїи́дꙋтъ времена̀ прохла́дна ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ, и҆ по́слетъ пронарече́ннаго ва́мъ хрⷭ҇та̀ і҆и҃са: к҃а Є҆го́же подоба́етъ нб҃сѝ ᲂу҆́бѡ прїѧ́ти, да́же до лѣ́тъ ᲂу҆строе́нїѧ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же глаго́ла бг҃ъ ᲂу҆сты̀ всѣ́хъ ст҃ы́хъ свои́хъ прорѡ́къ ѿ вѣ́ка. к҃в Мѡѷсе́й ᲂу҆́бѡ ко ѻ҆ц҃є́мъ речѐ: ꙗ҆́кѡ проро́ка ва́мъ воздви́гнетъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ ѿ бра́тїи ва́шеѧ, ꙗ҆́кѡ (л. д҃і ѡ҆б.) менѐ: тогѡ̀ послꙋ́шайте по всемꙋ̀, є҆ли̑ка а҆́ще рече́тъ къ ва́мъ. к҃г Бꙋ́детъ же, всѧ́ка дꙋша̀, ꙗ҆́же а҆́ще не послꙋ́шаетъ прⷪ҇ро́ка ѻ҆́нагѡ, потреби́тсѧ ѿ люде́й. к҃д И҆ вси́ же проро́цы ѿ самꙋ́ила и҆ и҆̀же по си́хъ, є҆ли́цы глаго́лаша, та́кожде предвозвѣсти́ша днѝ сїѧ̀. к҃є Вы̀ є҆стѐ сы́нове прорѡ́къ, и҆ завѣ́та, є҆го́же завѣща̀ бг҃ъ ко ѻ҆ц҃є́мъ ва́шымъ, глаго́лѧ ко а҆враа́мꙋ: и҆ ѡ҆ сѣ́мени твое́мъ возблагословѧ́тсѧ всѧ̀ ѻ҆те́чєствїѧ земна̑ѧ. к҃ѕ Ва́мъ пе́рвѣе бг҃ъ воздви́гїй ѻ҆́трока своего̀ і҆и҃са, посла̀ є҆го̀ бл҃гословѧ́ща ва́съ, во є҆́же ѿврати́тисѧ ва́мъ комꙋ́ждо ѿ ѕлѡ́бъ ва́шихъ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

Глава̀ четве́ртаѧ.

(заⷱ҇ і҃) [а҃] сⷯ а҃ Глаго́лющымъ же и҆̀мъ Во вто́рникъ вторы́ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, глаго́лющымъ а҆пⷭ҇лѡмъ къ лю́демъ, наидо́ша на ни́хъ свѧще́нницы и҆ воево́да цр҃ко́вный, и҆ саддꙋкє́и: в҃ Жа́лѧще сѝ, за є҆́же ᲂу҆чи́ти и҆̀мъ лю́ди, и҆ возвѣща́ти ѡ҆ і҆и҃сѣ воскрⷭ҇нїе ме́ртвыхъ: г҃ И҆ возложи́ша на ни́хъ рꙋ́ки, и҆ положи́ша и҆̀хъ въ соблюде́нїе до ᲂу҆́трїѧ: бѣ́ бо ве́черъ ᲂу҆жѐ. д҃ Мно́зи же ѿ слы́шавшихъ сло́во, вѣ́роваша: и҆ бы́сть число̀ мꙋже́й ꙗ҆́кѡ ты́сѧщъ пѧ́ть. є҃ Бы́сть же наꙋ́трїе собра́тисѧ кнѧзє́мъ и҆́хъ, и҆ ста́рцємъ, и҆ кни́жникѡмъ во і҆ерꙋсали́мъ: ѕ҃ И҆ а҆́ннѣ а҆рхїере́ю, и҆ каїа́фѣ, и҆ і҆ѡа́ннꙋ, и҆ а҆леѯа́ндрꙋ, и҆ є҆ли́цы бѣ́ша ѿ ро́да а҆рхїере́йска. з҃ И҆ поста́вльше и҆̀хъ посредѣ̀, вопроша́хꙋ: (л. є҃і) ко́ею си́лою, и҆лѝ ко́имъ и҆́менемъ сотвори́сте сїѐ вы̀; и҃ Тогда̀ пе́тръ и҆спо́лнивсѧ дх҃а ст҃а, речѐ къ ни́мъ: кнѧ́зи лю́дстїи и҆ ста́рцы і҆и҃левы, ѳ҃ А҆́ще мы̀ дне́сь и҆стѧзꙋ́еми є҆смы̀ ѡ҆ благодѣѧ́нїи человѣ́ка не́мощна, ѡ҆ чесо́мъ се́й спасе́сѧ: і҃ Разꙋ́мно бꙋ́ди всѣ́мъ ва́мъ, и҆ всѣ́мъ лю́демъ і҆и҃лєвымъ, ꙗ҆́кѡ во и҆́мѧ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ назѡре́а, є҆го́же вы̀ распѧ́сте, є҆го́же бг҃ъ воскресѝ ѿ ме́ртвыхъ, ѡ҆ се́мъ се́й стои́тъ пред̾ ва́ми здра́въ.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

а҃і Се́й є҆́сть ка́мень ᲂу҆коре́ный ѿ ва́съ зи́ждꙋщихъ, бы́вый во главꙋ̀ ᲂу҆́гла: и҆ нѣ́сть ни ѡ҆ є҆ди́номъ же и҆но́мъ спасе́нїѧ. в҃і Нѣ́сть бо и҆но́гѡ и҆́мене под̾ нб҃се́мъ да́ннагѡ въ человѣ́цѣхъ, ѡ҆ не́мже подоба́етъ спасти́сѧ на́мъ.

(заⷱ҇ а҃і) [в҃] г҃і Ви́дѧще же Въ сре́дꙋ вторы́ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, ви́дѧще і҆ꙋдє́и петро́во дерзнове́нїе и҆ і҆ѡа́нново, и҆ разꙋмѣ́вше, ꙗ҆́кѡ человѣ́ка некни̑жна є҆ста̀ и҆ прѡ́ста, дивлѧ́хꙋсѧ: зна́хꙋ же и҆̀хъ, ꙗ҆́кѡ со і҆и҃сомъ бѣ́ста. д҃і Ви́дѧще же и҆сцѣлѣ́вшаго человѣ́ка съ ни́ма стоѧ́ща, ничто́же и҆мѧ́хꙋ проти́вꙋ рещѝ. є҃і Повелѣ́вше же и҆́ма во́нъ и҆з̾ со́нмища и҆зы́ти, стѧза́хꙋсѧ ко дрꙋгъдрꙋ́гꙋ, ѕ҃і Глаго́люще: что̀ сотвори́мъ человѣ́кома си́ма; ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́бѡ наро́читое зна́менїе бы́сть и҆́ма, всѣ́мъ живꙋ́щымъ во і҆ерꙋсали́мѣ ꙗ҆́вѣ, и҆ не мо́жемъ ѿврещи́сѧ. з҃і Но да не бо́лѣе простре́тсѧ въ лю́дехъ, преще́нїемъ да запрети́мъ и҆́ма, ктомꙋ̀ не глаго́лати ѡ҆ и҆́мени се́мъ ни є҆ди́номꙋ ѿ человѣ̑къ. и҃і И҆ призва́вше и҆̀хъ, заповѣ́даша и҆́ма ѿню́дъ не (л. є҃і ѡ҆б.) провѣщава́ти, нижѐ ᲂу҆чи́ти ѡ҆ и҆́мени і҆и҃совѣ. ѳ҃і Пе́тръ же и҆ і҆ѡа́ннъ ѿвѣща́вше къ ни́мъ, рѣ́ста: а҆́ще пра́ведно є҆́сть пред̾ бг҃омъ, ва́съ послꙋ́шати па́че, не́жели бг҃а, сꙋди́те; к҃ Не мо́жемъ бо мы̀, ꙗ҆̀же ви́дѣхомъ и҆ слы́шахомъ, не глаго́лати. к҃а Ѻ҆ни́ же призапре́щше и҆́ма, пꙋсти́ша ѧ҆̀, ничто́же ѡ҆брѣ́тше, ка́кѡ мꙋ́чити и҆̀хъ, люде́й ра́ди, ꙗ҆́кѡ всѝ прославлѧ́хꙋ бг҃а ѡ҆ бы́вшемъ. к҃в Лѣ́тъ бо бѧ́ше мно́жае четы́редесѧти человѣ́къ то́й, на не́мже бы́сть чꙋ́до сїѐ и҆сцѣле́нїѧ.

Коне́цъ средѣ̀.

(заⷱ҇ в҃і) [г҃] к҃г Ѿпꙋщє́на же бы́вша Въ четверто́къ вторы́ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, ѿпꙋщє́на бы́вша а҆пⷭ҇ла прїидо́ста къ свои́мъ, и҆ возвѣсти́ста є҆ли̑ка къ ни́ма а҆рхїере́и и҆ ста́рцы рѣ́ша. к҃д Ѻ҆ни́ же слы́шавше є҆динодꙋ́шнѡ воздвиго́ша гла́съ къ бг҃ꙋ, и҆ реко́ша: влⷣко, ты̀ бж҃е сотвори́вый нб҃о и҆ зе́млю и҆ мо́ре, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же въ ни́хъ: к҃є И҆́же ᲂу҆сты̀ дв҃да ѻ҆́трока твоегѡ̀ речѐ: вскꙋ́ю шата́шасѧ ꙗ҆зы́цы, и҆ лю́дїе поꙋчи́шасѧ тщє́тнымъ; к҃ѕ Предста́ша ца́рїе зе́мстїи, и҆ кнѧ́зи собра́шасѧ вкꙋ́пѣ, на гдⷭ҇а и҆ на хрⷭ҇та̀ є҆гѡ̀. к҃з Собра́шасѧ бо вои́стиннꙋ во гра́дѣ се́мъ на ст҃а́го ѻ҆́трока твоего̀ і҆и҃са, є҆го́же пома́залъ є҆сѝ, и҆́родъ же и҆ понті́йскїй пїла́тъ, съ ꙗ҆зы́ки и҆ людьмѝ і҆и҃левыми, к҃и Сотвори́ти, є҆ли̑ка рꙋка̀ твоѧ̀ и҆ совѣ́тъ тво́й преднаречѐ бы́ти. к҃ѳ И҆ ны́нѣ, гдⷭ҇и, при́зри на прещє́нїѧ и҆́хъ, и҆ да́ждь рабѡ́мъ твои́мъ со всѧ́кимъ дерзнове́нїемъ глаго́лати сло́во твоѐ: л҃ Внегда̀ рꙋ́кꙋ твою̀ простре́ти тѝ во и҆сцѣлє́нїѧ, и҆ (л. ѕ҃і) зна́менїємъ и҆ чꙋдесє́мъ быва́ти, и҆́менемъ ст҃ы́мъ ѻ҆́трока твоегѡ̀ і҆и҃са. л҃а И҆ помоли́вшымсѧ и҆̀мъ, подви́жесѧ мѣ́сто, и҆дѣ́же бѧ́хꙋ со́брани, и҆ и҆спо́лнишасѧ всѝ дх҃а ст҃а, и҆ глаго́лахꙋ сло́во бж҃їе со дерзнове́нїемъ.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

[є҃] л҃в Наро́дꙋ же вѣ́ровавшемꙋ бѣ̀ се́рдце и҆ дꙋша̀ є҆ди́на, и҆ ни є҆ди́нъ же что̀ ѿ и҆мѣ́нїй свои́хъ глаго́лаше своѐ бы́ти: но бѧ́хꙋ и҆̀мъ всѧ̑ ѻ҆́бща. л҃г И҆ ве́лїею си́лою воздаѧ́хꙋ свидѣ́тельство а҆пⷭ҇ли воскресе́нїю гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀: благода́ть же бѣ̀ ве́лїѧ на всѣ́хъ и҆́хъ. л҃д Не бѧ́ше бо ни́щъ ни є҆ди́нъ въ ни́хъ: є҆ли́цы бо госпо́дїе се́лѡмъ, и҆лѝ домовѡ́мъ бѧ́хꙋ, продаю́ще приноша́хꙋ цѣ́ны продае́мыхъ, л҃є И҆ полага́хꙋ при нога́хъ а҆пⷭ҇лъ: даѧ́ше же сѧ коемꙋ́ждо, є҆гѡ́же а҆́ще кто̀ тре́боваше. л҃ѕ І҆ѡсі́а же нарече́нный варна́ва ѿ а҆пⷭ҇лъ, [є҆́же є҆́сть сказа́емо, сы́нъ ᲂу҆тѣше́нїѧ,] леѵі́тъ, кѵ́прѧнинъ ро́домъ, л҃з И҆мѣ́ѧ село̀, прода́въ принесѐ цѣ́нꙋ, и҆ положѝ пред̾ нога́ми а҆пⷭ҇лъ.

Глава̀ пѧ́таѧ.

(заⷱ҇ г҃і) [а҃] сⷯ а҃ Мꙋ́жъ же нѣ́кїй Въ пѧто́къ вторы́ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, мꙋ́жъ нѣ́кїй а҆на́нїа и҆́менемъ, съ сапфі́рою жено́ю свое́ю, прода́ста село̀: в҃ И҆ ᲂу҆таѝ ѿ цѣны̀, свѣ́дꙋщей и҆ женѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ прине́съ ча́сть нѣ́кꙋю, пред̾ нога́ми а҆пⷭ҇лъ положѝ. г҃ Рече́ же пе́тръ: а҆на́нїе, почто̀ и҆спо́лни сатана̀ се́рдце твоѐ, солга́ти дх҃ꙋ ст҃о́мꙋ, и҆ ᲂу҆таи́ти ѿ цѣны̀ села̀; д҃ Сꙋ́щее тебѣ̀, не твое́ ли бѣ̀; и҆ прода́ное, не въ твое́й ли вла́сти (л. ѕ҃і ѡ҆б.) бѧ́ше; что̀ ꙗ҆́кѡ положи́лъ є҆сѝ въ се́рдцѣ твое́мъ ве́щь сїю̀; не человѣ́кѡмъ солга́лъ є҆сѝ, но бг҃ꙋ. є҃ Слы́шавъ же а҆на́нїа словеса̀ сїѧ̑, па́дъ и҆́здше. и҆ бы́сть стра́хъ вели́къ на всѣ́хъ слы́шащихъ сїѧ̑. ѕ҃ Вста́вше же ю҆́ноши, взѧ́ша є҆го̀, и҆ и҆зне́сше погребо́ша. з҃ Бы́сть же ꙗ҆́кѡ тре́мъ часѡ́мъ минꙋ́вшымъ и҆ жена̀ є҆гѡ̀ не вѣ́дꙋщи бы́вшагѡ, вни́де. и҃ Ѿвѣща́въ же є҆́й пе́тръ: рцы́ ми, а҆́ще на толи́цѣ село̀ ѿда́ста; ѻ҆на́ же речѐ: є҆́й, на толи́цѣ. ѳ҃ Пе́тръ же речѐ къ не́й: что̀ ꙗ҆́кѡ согласи́стасѧ и҆скꙋси́ти дх҃а гдⷭ҇нѧ; сѐ но́ги погре́бшихъ мꙋ́жа твоего̀ при две́рехъ, и҆ и҆знесꙋ́тъ тѧ̀. і҃ Паде́ же а҆́бїе пред̾ нога́ма є҆гѡ̀, и҆ и҆́здше. вше́дше же ю҆́ноши ѡ҆брѣто́ша ю҆̀ ме́ртвꙋ, и҆ и҆зне́сше погребо́ша бли́зъ мꙋ́жа є҆ѧ̀. а҃і И҆ бы́сть стра́хъ вели́къ на все́й це́ркви, и҆ на всѣ́хъ слы́шащихъ сїѧ̑.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

(заⷱ҇ д҃і) в҃і Рꙋка́ми же а҆пⷭ҇льскими Въ недѣ́лю ѳѡминꙋ̀: Во днѝ ѻ҆́ны, рꙋка́ми а҆пⷭ҇льскими бы́ша зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ въ лю́дехъ мнѡ́га: и҆ бѧ́хꙋ є҆динодꙋ́шнѡ всѝ въ притво́рѣ соломѡ́ни. г҃і Ѿ про́чихъ же никто́же смѣ́ѧше прилѣплѧ́тисѧ и҆̀мъ, но велича́хꙋ и҆̀хъ лю́дїе. д҃і Па́че же прилага́хꙋсѧ вѣ́рꙋющїи гдⷭ҇ви, мно́жество мꙋже́й и҆ же́нъ. є҃і Ꙗ҆́кѡ и҆ на сто́гны и҆зноси́ти недꙋ̑жныѧ, и҆ полага́ти на посте́лѧхъ и҆ на ѻ҆дрѣ́хъ: да грѧдꙋ́щꙋ петрꙋ̀, понѐ сѣ́нь є҆гѡ̀ ѡ҆сѣни́тъ нѣ́коего ѿ ни́хъ. ѕ҃і Схожда́ше же сѧ и҆ мно́жество ѿ ѻ҆кре́стныхъ градѡ́въ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, приносѧ́ще (л. з҃і) недꙋ̑жныѧ и҆ стра́ждꙋщыѧ ѿ дꙋ̑хъ нечи́стыхъ, и҆̀же и҆сцѣлѣва́хꙋсѧ всѝ. [ѕ҃] з҃і Воста́въ же а҆рхїере́й, и҆ всѝ и҆̀же съ ни́мъ, сꙋ́щаѧ є҆́ресь саддꙋке́йскаѧ, и҆спо́лнишасѧ за́висти. и҃і И҆ возложи́ша рꙋ́ки своѧ̀ на а҆пⷭ҇лы, и҆ посла́ша и҆̀хъ въ соблюде́нїе ѻ҆́бщее. (втоⷬ҇) ѳ҃і А҆́гг҃лъ же гдⷭ҇нь но́щїю ѿве́рзе двє́ри темни́цы, и҆зве́дъ же и҆̀хъ, речѐ: к҃ И҆ди́те, и҆ ста́вше глаго́лите въ це́ркви лю́демъ всѧ̀ глаго́лы жи́зни сеѧ̀.

Коне́цъ недѣ́ли.

(заⷱ҇ є҃і) к҃а Слы́шавше же, Въ сꙋббѡ́тꙋ вторы́ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, слы́шавше а҆пⷭ҇ли внидо́ша ꙾по ᲂу҆́треницѣ꙾꙾ᲂу҆́трѡ꙾ въ це́рковь, и҆ ᲂу҆ча́хꙋ. прише́дъ же а҆рхїере́й, и҆ и҆̀же съ ни́мъ, созва́ша собо́ръ, и҆ всѧ̀ ста́рцы ѿ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, и҆ посла́ша во ᲂу҆зи́лище привестѝ и҆̀хъ. к҃в Слꙋги́ же ше́дше, не ѡ҆брѣто́ша и҆̀хъ въ темни́цѣ, возвра́щше же сѧ возвѣсти́ша, к҃г Глаго́люще: ꙗ҆́кѡ темни́цꙋ ᲂу҆́бѡ ѡ҆брѣто́хомъ заключе́нꙋ, со всѧ́кимъ ᲂу҆твержде́нїемъ, и҆ блюсти́тели стоѧ́щыѧ пред̾ две́рьми: ѿве́рзше же, внꙋ́трь ни є҆ди́нагѡ ѡ҆брѣто́хомъ. к҃д Ꙗ҆́коже слы́шаша словеса̀ сїѧ̀, а҆рхїере́й же, и҆ воево́да церко́вный, и҆ первосщ҃е́нницы, недоꙋмѣва́хꙋсѧ ѡ҆ ни́хъ, что̀ ᲂу҆́бѡ бꙋ́детъ сїѐ. к҃є Прише́дъ же нѣ́кто возвѣстѝ и҆̀мъ, глаго́лѧ: ꙗ҆́кѡ сѐ мꙋ́жїе, и҆̀хже всади́сте въ темни́цꙋ, сꙋ́ть въ цр҃кви стоѧ́ще и҆ ᲂу҆ча́ще лю́ди. к҃ѕ Тогда̀ ше́дъ воево́да со слꙋга́ми, приведѐ и҆̀хъ, не съ нꙋ́ждею: [боѧ́хꙋсѧ бо люде́й, да не ка́менїемъ побїю́тъ и҆̀хъ.] к҃з Приве́дше же и҆̀хъ поста́виша (л. з҃і ѡ҆б.) на со́нмищи: и҆ вопросѝ и҆̀хъ а҆рхїере́й, глаго́лѧ: к҃и Не запреще́нїемъ ли запрети́хомъ ва́мъ, не ᲂу҆чи́ти ѡ҆ и҆́мени се́мъ; и҆ сѐ и҆спо́лнисте і҆ерⷭ҇ли́мъ ᲂу҆че́нїемъ ва́шимъ, и҆ хо́щете навестѝ на ны̀ кро́вь чл҃вѣ́ка сегѡ̀. к҃ѳ Ѿвѣща́въ же пе́тръ, и҆ а҆пⷭ҇ли рѣ́ша: повинова́тисѧ подоба́етъ бг҃ови па́че, не́жели человѣ́кѡмъ. л҃ Бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ воздви́же і҆и҃са, є҆го́же вы̀ ᲂу҆би́сте повѣ́сивше на дре́вѣ. л҃а Сего̀ бг҃ъ нача́льника и҆ сп҃са возвы́си десни́цею свое́ю, да́ти покаѧ́нїе і҆и҃леви, и҆ ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ. л҃в И҆ мы̀ є҆смы̀ тогѡ̀ свидѣ́тели глагѡ́лъ си́хъ, и҆ дх҃ъ же ст҃ы́й, є҆го́же дадѐ бг҃ъ повинꙋ́ющымсѧ є҆мꙋ̀. л҃г Ѻ҆ни́ же слы́шавше, распыха́хꙋсѧ, и҆ совѣща́ша ᲂу҆би́ти и҆̀хъ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

[в҃] л҃д Воста́въ же нѣ́кїй на со́нмищи фарїсе́й, и҆́менемъ гамалїи́лъ, законоꙋчи́тель че́стенъ всѣ́мъ лю́демъ, повелѣ̀ внѣ̀ ма́лѡ что̀ а҆пⷭ҇лѡмъ ᲂу҆стꙋпи́ти. л҃є Рече́ же къ ни́мъ: мꙋ́жїе і҆и҃льтѧне, внима́йте себѣ̀ ѡ҆ человѣ́цѣхъ си́хъ, что̀ хо́щете сотвори́ти. л҃ѕ Пред̾ си́ми бо де́ньми воста̀ ѳе́ѵда, глаго́лѧ бы́ти вели́ка нѣ́коего себѐ, є҆мꙋ́же прилѣпи́шасѧ число́мъ мꙋже́й ꙗ҆́кѡ четы́реста: и҆́же ᲂу҆бїе́нъ бы́сть, и҆ всѝ є҆ли́цы повинꙋ́шасѧ є҆мꙋ̀, разыдо́шасѧ и҆ бы́ша нивочто́же. л҃з Посе́мъ воста̀ і҆ꙋ́да галїле́анинъ во днѝ написа́нїѧ, и҆ ѿвлечѐ лю́ди дово́льны въ слѣ́дъ себѐ: и҆ то́й поги́бе, и҆ всѝ є҆ли́цы послꙋ́шаша є҆гѡ̀, разсы́пашасѧ. л҃и И҆ ны́нѣ глаго́лю ва́мъ, ѿстꙋпи́те ѿ человѣ̑къ си́хъ, и҆ ѡ҆ста́вите и҆̀хъ: ꙗ҆́кѡ а҆́ще бꙋ́детъ ѿ человѣ̑къ совѣ́тъ се́й, и҆лѝ дѣ́ло сїѐ, разори́тсѧ: л҃ѳ А҆́ще ли же ѿ бг҃а є҆́сть, не мо́жете разори́ти то̀, да не ка́кѡ и҆ (л. и҃і) бг҃обо́рцы ѡ҆брѧ́щетесѧ. м҃ Послꙋ́шаша же є҆гѡ̀, и҆ призва́вше а҆пⷭ҇лы, би́вше запрети́ша и҆̀мъ не глаго́лати ѡ҆ и҆́мени і҆и҃совѣ, и҆ ѿпꙋсти́ша и҆̀хъ. м҃а Ѻ҆ни́ же ᲂу҆́бѡ и҆дѧ́хꙋ ра́дꙋющесѧ ѿ лица̀ собо́ра, ꙗ҆́кѡ за и҆́мѧ гдⷭ҇а і҆и҃са сподо́бишасѧ безче́стїе прїѧ́ти. м҃в По всѧ́ же днѝ въ цр҃кви и҆ въ домѣ́хъ не престаѧ́хꙋ ᲂу҆ча́ще, и҆ бл҃говѣствꙋ́юще і҆и҃са хрⷭ҇та̀.

Глава̀ шеста́ѧ.

(заⷱ҇ ѕ҃і) сⷯ а҃ Во дне́хъ же си́хъ Въ недѣ́лю г҃-ю по па́сцѣ: Во днѝ ѻ҆́ны, ᲂу҆мно́жившымсѧ ᲂу҆ченикѡ́мъ, бы́сть ропта́нїе є҆́ллинѡмъ ко є҆вре́ємъ, ꙗ҆́кѡ презира́еми быва́хꙋ во вседне́внѣмъ слꙋже́нїи вдови̑цы и҆́хъ. в҃ Призва́вше же двана́десѧть мно́жество ᲂу҆чени̑къ, рѣ́ша: не ᲂу҆го́дно є҆́сть на́мъ, ѡ҆ста́вльшымъ сло́во бж҃їе, слꙋжи́ти трапе́замъ. г҃ Оу҆смотри́те ᲂу҆̀бо бра́тїе, мꙋ́жы ѿ ва́съ свидѣ́тельствованы се́дмь, и҆спо́лнены дх҃а ст҃а и҆ премꙋ́дрости, и҆̀хже поста́вимъ над̾ слꙋ́жбою се́ю: д҃ Мы́ же въ моли́твѣ и҆ слꙋже́нїи сло́ва пребꙋ́демъ. є҃ И҆ ᲂу҆го́дно бы́сть сло́во сїѐ пред̾ всѣ́мъ наро́домъ. [з҃] И҆ и҆збра́ша стефа́на, мꙋ́жа и҆спо́лнена вѣ́ры, и҆ дх҃а ст҃а, и҆ фїлі́ппа, и҆ про́хѡра, и҆ нїкано́ра, и҆ ті́мѡна, и҆ парме́на, и҆ нїкола́а, прише́льца а҆нтїохі́йскаго: ѕ҃ Ꙗ҆̀же поста́виша пред̾ а҆пⷭ҇лы, и҆ помоли́вшесѧ положи́ша на нѧ̀ рꙋ́ки. з҃ И҆ сло́во бж҃їе растѧ́ше, и҆ мно́жашесѧ число̀ ᲂу҆чени̑къ во і҆ерꙋсали́мѣ ѕѣлѡ̀: мно́гъ же наро́дъ свѧще́нникѡвъ послꙋ́шахꙋ вѣ́ры.

Коне́цъ недѣ́ли. (л. и҃і ѡ҆б.)

(заⷱ҇ з҃і) [и҃] и҃ Стефа́нъ же Въ понедѣ́льникъ г҃-ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, стефа́нъ ꙳ Сїе́ же и҆ ст҃о́мꙋ стефа́нꙋ первомꙋ́ченикꙋ. и҆спо́лнь вѣ́ры и҆ си́лы, творѧ́ше зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ вє́лїѧ въ лю́дехъ. ѳ҃ Воста́ша же нѣ́цыи ѿ со́нма глаго́лемагѡ лїверті́нска, и҆ кѷрине́йска, и҆ а҆леѯа́ндрска, и҆ и҆̀же ѿ кїлїкі́и и҆ а҆сі́и, стѧза́ющесѧ со стефа́номъ: і҃ И҆ не можа́хꙋ проти́вꙋ ста́ти премꙋ́дрости и҆ дх҃ꙋ, и҆́мже глаго́лаше. а҃і Тогда̀ под̾ꙋсти́ша мꙋ́жы, глаго́лющыѧ: ꙗ҆́кѡ слы́шахомъ є҆го̀ глаго́люща глаго́лы хꙋ́льныѧ на мѡѷсе́а и҆ на бг҃а. в҃і Сподвиго́ша же лю́ди и҆ ста́рцы и҆ кни́жники, и҆ напа́дше восхи́тиша є҆го̀, и҆ приведо́ша на со́нмище. г҃і Поста́виша же свидѣ́тели ло́жны, глаго́лющыѧ: ꙗ҆́кѡ человѣ́къ се́й не престае́тъ глаго́лы хꙋ́льныѧ глаго́лѧ на мѣ́сто ст҃о́е сїѐ и҆ зако́нъ. д҃і Слы́шахомъ бо є҆го̀ глаго́люща, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ назѡре́й се́й разори́тъ мѣ́сто сїѐ, и҆ и҆змѣни́тъ ѻ҆бы́чаи, ꙗ҆̀же предадѐ на́мъ мѡѷсе́й. є҃і И҆ воззрѣ́вше на́нь всѝ сѣдѧ́щїи въ со́нмищи, ви́дѣша лицѐ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ лицѐ а҆́гг҃ла.

Глава̀ седма́ѧ.

сⷯ а҃ Рече́ же а҆рхїере́й: а҆́ще ᲂу҆́бѡ сїѧ̑ та́кѡ сꙋ́ть; в҃ Ѻ҆́нъ же речѐ: мꙋ́жїе бра́тїе и҆ ѻ҆ц҃ы̀, послꙋ́шайте: бг҃ъ сла́вы ꙗ҆ви́сѧ ѻ҆ц҃ꙋ̀ на́шемꙋ а҆враа́мꙋ, сꙋ́щꙋ въ месопота́мїи, пре́жде да́же не всели́тисѧ є҆мꙋ̀ въ харра́нь. г҃ И҆ речѐ къ немꙋ̀: и҆зы́ди ѿ землѝ твоеѧ̀, и҆ ѿ ро́да твоегѡ̀, и҆ ѿ до́мꙋ ѻ҆ц҃а̀ твоегѡ̀, и҆ прїидѝ въ (л. ѳ҃і) зе́млю, ю҆́же а҆́ще тѝ покажꙋ̀. д҃ Тогда̀ и҆зше́дъ ѿ землѝ халде́йскїѧ, всели́сѧ въ харра́нь: и҆ ѿтꙋ́дꙋ, по ᲂу҆ме́ртвїи ѻ҆ц҃а̀ є҆гѡ̀, преселѝ є҆го̀ въ зе́млю сїю̀, на не́йже вы̀ ны́нѣ живетѐ. є҃ И҆ не дадѐ є҆мꙋ̀ наслѣ́дїѧ въ не́й, нижѐ стопы̀ нѡ́гꙋ:

Престꙋпѝ ст҃о́мꙋ, и҆ понедѣ́льникꙋ, чтѝ напредѝ:Соломѡ́нъ же созда̀ є҆мꙋ̀ хра́мъ:

и҆ ѡ҆бѣща̀ да́ти є҆мꙋ̀ ю҆̀ во ѡ҆держа́нїе, и҆ сѣ́мени є҆гѡ̀ по не́мъ, не сꙋ́щꙋ є҆мꙋ̀ ча́дꙋ. ѕ҃ Глаго́ла же си́це бг҃ъ: ꙗ҆́кѡ бꙋ́детъ сѣ́мѧ є҆гѡ̀ прише́льцы въ землѝ чꙋжде́й, и҆ порабо́тѧтъ є҆̀ и҆ ѡ҆ѕло́бѧтъ лѣ́тъ четы́реста. з҃ И҆ ꙗ҆зы́кꙋ, є҆мꙋ́же порабо́таютъ, сꙋждꙋ̀ а҆́зъ, речѐ бг҃ъ: и҆ по си́хъ и҆зы́дꙋтъ, и҆ послꙋ́жатъ мѝ на мѣ́стѣ се́мъ. и҃ И҆ дадѐ є҆мꙋ̀ завѣ́тъ ѡ҆брѣ́занїѧ. и҆ та́кѡ родѝ і҆саа́ка, и҆ ѡ҆брѣ́за є҆го̀ въ де́нь ѻ҆смы́й: и҆ і҆саа́къ і҆а́кѡва, и҆ і҆а́кѡвъ двана́десѧть патрїа̑рхъ. ѳ҃ И҆ патрїа́рси позави́дѣвше і҆ѡ́сифꙋ, прода́ша є҆го̀ во є҆гѵ́петъ: и҆ бѣ̀ бг҃ъ съ ни́мъ. і҃ И҆ и҆з̾ѧ́тъ є҆го̀ ѿ всѣ́хъ скорбе́й є҆гѡ̀, и҆ дадѐ є҆мꙋ̀ благода́ть и҆ премꙋ́дрость пред̾ фараѡ́номъ царе́мъ є҆гѵ́петскимъ: и҆ поста́ви є҆го̀ нача́льника над̾ є҆гѵ́птомъ, и҆ над̾ всѣ́мъ до́момъ свои́мъ. [а҃] а҃і Прїи́де же гла́дъ на всю̀ зе́млю є҆гѵ́петскꙋю и҆ ханаа́ню, и҆ ско́рбь ве́лїѧ, и҆ не ѡ҆брѣта́хꙋ сы́тости ѻ҆ц҃ы̀ на́ши. в҃і Слы́шавъ же і҆а́кѡвъ сꙋ́щꙋю пшени́цꙋ во є҆гѵ́птѣ, посла̀ ѻ҆ц҃ы̀ на́шѧ пе́рвѣе. д҃і И҆ внегда̀ второ́е прїидо́ша, позна́нъ бы́сть і҆ѡ́сифъ бра́тїи свое́й, и҆ ꙗ҆́вѣ бы́сть фараѡ́нꙋ ро́дъ і҆ѡ́сифовъ. д҃і Посла́въ же і҆ѡ́сифъ призва̀ ѻ҆ц҃а̀ своего̀ і҆а́кѡва, и҆ всѐ сро́дство своѐ се́дмьдесѧтъ и҆ пѧ́ть (л. ѳ҃і ѡ҆б.) дꙋ́шъ. є҃і Сни́де же і҆а́кѡвъ во є҆гѵ́петъ, и҆ сконча́сѧ са́мъ, и҆ ѻ҆ц҃ы̀ на́ши. ѕ҃і И҆ принесе́ни бы́ша въ сѷхе́мъ, и҆ положе́ни бы́ша во гро́бѣ, є҆го́же кꙋпѝ а҆враа́мъ цѣно́ю сребра̀, ѿ сынѡ́въ є҆ммо́ра сѷхе́мова. з҃і И҆ ꙗ҆́коже приближа́шесѧ вре́мѧ ѡ҆бѣтова́нїѧ, и҆́мже клѧ́тсѧ бг҃ъ а҆враа́мꙋ, возрасто́ша лю́дїе, и҆ ᲂу҆мно́жишасѧ во є҆гѵ́птѣ: и҃і До́ндеже наста̀ ца́рь и҆́нъ во є҆гѵ́птѣ, и҆́же не зна́ше і҆ѡ́сифа. ѳ҃і Се́й ѕлѣ̀ ᲂу҆мы́сливъ ѡ҆ ро́дѣ на́шемъ, ѡ҆ѕло́би ѻ҆ц҃ы̀ на́шѧ, ꙾ᲂу҆мори́ти младе́нцы и҆́хъ, и҆ не ѡ҆живи́ти꙾꙾дабы̀ и҆зверга́ли младе́нцы своѧ̀, во є҆́же не бы́ти и҆̀мъ живы̑мъ꙾. к҃ Въ не́же вре́мѧ роди́сѧ мѡѷсе́й, и҆ бѣ̀ ᲂу҆го́денъ бг҃ови, и҆́же пита́нъ бы́сть мѣ́сѧцы трѝ въ домꙋ̀ ѻ҆ц҃а̀ своегѡ̀. к҃а И҆зве́ржена же є҆го̀, взѧ́тъ є҆го̀ дщѝ фараѡ́нова, и҆ воспита̀ и҆̀ себѣ̀ въ сы́на. к҃в И҆ нака́занъ бы́сть мѡѷсе́й все́й премꙋ́дрости є҆гѵ́петстѣй: бѣ́ же си́ленъ въ словесѣ́хъ и҆ дѣ́лѣхъ. к҃г Є҆гда́ же и҆сполнѧ́шесѧ є҆мꙋ̀ лѣ́тъ четы́редесѧтихъ вре́мѧ, взы́де на се́рдце є҆мꙋ̀ посѣти́ти бра́тїю свою̀, сы́ны і҆и҃левы. к҃д И҆ ви́дѣвъ нѣ́коего ѡ҆би́дима, посо́бствова, и҆ сотворѝ ѿмще́нїе ѡ҆би́димомꙋ, ᲂу҆би́въ є҆гѵ́птѧнина. к҃є Мнѧ́ше же разꙋмѣ́ти бра́тїѧмъ свои́мъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ рꙋко́ю є҆гѡ̀ да́стъ и҆̀мъ спасе́нїе: ѻ҆ни́ же не разꙋмѣ́ша. к҃ѕ Во ᲂу҆́трїй же де́нь ꙗ҆ви́сѧ и҆̀мъ тѧ́жꙋщымсѧ, и҆ привлача́ше и҆̀хъ въ примире́нїе, ре́къ: мꙋ́жїе, бра́тїѧ є҆стѐ вы̀, вскꙋ́ю ѡ҆би́дите дрꙋ́гъ дрꙋ́га; к҃з Ѡ҆би́дѧй же бли́жнѧго, ѿри́нꙋ и҆̀, ре́къ: кто́ тѧ поста́ви кнѧ́зѧ и҆ сꙋдїю̀ над̾ на́ми; к҃и Є҆да̀ ᲂу҆би́ти мѧ̀ ты̀ хо́щеши, и҆́мже ѻ҆́бразомъ ᲂу҆би́лъ є҆сѝ вчера̀ є҆гѵ́птѧнина; к҃ѳ Бѣжа́ же мѡѷсе́й ѡ҆ словесѝ се́мъ, и҆ бы́сть пришле́цъ въ землѝ (л. к҃) мадїа́мстѣй, и҆дѣ́же родѝ сы́на два̀. л҃ И҆ и҆спо́лньшымсѧ лѣ́тѡмъ четы́редесѧтимъ, ꙗ҆ви́сѧ є҆мꙋ̀ въ пꙋсты́ни горы̀ сїна́йскїѧ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇нь, въ пла́мени ѻ҆́гненнѣ въ кꙋпинѣ̀. л҃а Мѡѷсе́й же ви́дѣвъ дивлѧ́шесѧ видѣ́нїю. пристꙋпа́ющꙋ же є҆мꙋ̀ разꙋмѣ́ти, бы́сть гла́съ гдⷭ҇нь къ немꙋ̀: л҃в А҆́зъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ твои́хъ, бг҃ъ а҆враа́мовъ, и҆ бг҃ъ і҆саа́ковъ, и҆ бг҃ъ і҆а́кѡвль. тре́петенъ же бы́въ мѡѷсе́й, не смѣ́ѧше смотри́ти. л҃г Рече́ же є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь: и҆ззꙋ́й сапогѝ нѡ́гꙋ твое́ю, мѣ́сто бо на не́мже стои́ши, землѧ̀ ст҃а̀ є҆́сть. л҃д Ви́дѧ ви́дѣхъ ѡ҆ѕлобле́нїе люде́й мои́хъ, и҆̀же во є҆гѵ́птѣ, и҆ стена́нїе и҆́хъ ᲂу҆слы́шахъ, и҆ снидо́хъ и҆з̾ѧ́ти и҆̀хъ: и҆ ны́нѣ грѧдѝ, и҆ послю́ тѧ во є҆гѵ́петъ. л҃є Сего̀ мѡѷсе́а, є҆го́же ѿри́нꙋша, ре́кше: кто́ тѧ поста́ви нача́льника и҆ сꙋдїю̀; сего̀ бг҃ъ кнѧ́зѧ и҆ и҆зба́вителѧ посла̀ рꙋко́ю а҆́гг҃ла, ꙗ҆́вльшагѡсѧ є҆мꙋ̀ въ кꙋпинѣ̀. [в҃] л҃ѕ Се́й и҆зведѐ и҆̀хъ, сотво́рь чꙋдеса̀ и҆ зна́мєнїѧ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, и҆ въ чермно́мъ мо́ри, и҆ въ пꙋсты́ни лѣ́тъ четы́редесѧть. л҃з Се́й є҆́сть мѡѷсе́й, рекі́й сынѡ́мъ і҆и҃левымъ: прⷪ҇ро́ка ва́мъ воздви́гнетъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ ѿ бра́тїи ва́шеѧ, ꙗ҆́кѡ менѐ: тогѡ̀ послꙋ́шайте. л҃и Се́й є҆́сть бы́вый въ цр҃кви въ пꙋсты́ни со а҆́гг҃ломъ глаго́лавшимъ є҆мꙋ̀ на горѣ̀ сїна́йстѣй, и҆ со ѻ҆ц҃ы̀ на́шими, и҆́же прїѧ́тъ словеса̀ жи́ва да́ти на́мъ. л҃ѳ Є҆гѡ́же не восхотѣ́ша послꙋ́шати ѻ҆ц҃ы̀ на́ши, но ѿри́нꙋша и҆̀, и҆ ѡ҆брати́шасѧ се́рдцемъ свои́мъ во є҆гѵ́петъ, м҃ Ре́кше а҆арѡ́нꙋ: сотворѝ на́мъ бо́ги, и҆̀же пред̾и́дꙋтъ пред̾ на́ми: мѡѷсе́ю бо семꙋ̀, и҆́же и҆зведѐ на́съ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, не (л. к҃ ѡ҆б.) вѣ́мы, что̀ бы́сть є҆мꙋ̀. м҃а И҆ сотвори́ша тельца̀ во днѝ ѻ҆́ны, и҆ принесо́ша же́ртвꙋ і҆́дѡлꙋ, и҆ веселѧ́хꙋсѧ въ дѣ́лѣхъ рꙋкꙋ̀ свое́ю. м҃в Ѿврати́сѧ же бг҃ъ, и҆ предадѐ и҆̀хъ слꙋжи́ти во́ємъ нбⷭ҇нымъ, ꙗ҆́коже пи́сано є҆́сть въ кни́зѣ прⷪ҇рѡ́къ: є҆да̀ заколє́нїѧ и҆ жє́ртвы принесо́сте мѝ лѣ́тъ четы́редесѧть въ пꙋсты́ни, до́ме і҆и҃левъ; м҃г И҆ воспрїѧ́сте ски́нїю моло́ховꙋ, и҆ ѕвѣздꙋ̀ бо́га ва́шегѡ ремфа́на, ѻ҆́бразы ꙗ҆̀же сотвори́сте покланѧ́тисѧ и҆̀мъ: и҆ преселю̀ вы̀ да́лѣе вавѷлѡ́на. м҃д Сѣ́нь свидѣ́нїѧ бѧ́ше ѻ҆ц҃є́мъ на́шымъ въ пꙋсты́ни, ꙗ҆́коже повелѣ̀ глаго́лѧй мѡѷсе́ови, сотвори́ти ю҆̀ по ѻ҆́бразꙋ, є҆го́же ви́дѣ. м҃є Ю҆́же и҆ внесо́ша прїе́мше ѻ҆тцы̀ на́ши со і҆исꙋ́сомъ во ѡ҆держа́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆̀хже и҆зри́нꙋ бг҃ъ ѿ лица̀ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, да́же до дні́й дв҃да: м҃ѕ И҆́же ѡ҆брѣ́те бл҃года́ть пред̾ бг҃омъ, и҆ и҆спросѝ ѡ҆брѣстѝ селе́нїе бг҃ꙋ і҆а́кѡвлю.

Чтѝ понедѣ́льникꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ:

м҃з Соломѡ́нъ же созда̀ є҆мꙋ̀ хра́мъ. м҃и Но вы́шнїй не въ рꙋкотворе́нныхъ цр҃квахъ живе́тъ, ꙗ҆́коже проро́къ глаго́летъ: (срⷣе) м҃ѳ Нб҃о мнѣ̀ престо́лъ є҆́сть, землѧ́ же подно́жїе нога́ма мои́ма. кі́й хра́мъ сози́ждете мѝ, глаго́летъ гдⷭ҇ь, и҆лѝ ко́е мѣ́сто поко́ищꙋ моемꙋ̀; н҃ Не рꙋка́ ли моѧ̀ сотворѝ сїѧ̑ всѧ̑; н҃а Жестоковы́йнїи и҆ неѡбрѣ́заннїи сердцы̀ и҆ ᲂу҆шесы̀, вы̀ при́снѡ дх҃ꙋ ст҃о́мꙋ проти́витесѧ, ꙗ҆́коже ѻ҆ц҃ы̀ ва́ши, та́кѡ и҆ вы̀. н҃в Кого̀ ѿ прорѡ́къ не и҆згна́ша ѻ҆ц҃ы̀ ва́ши; и҆ ᲂу҆би́ша предвозвѣсти́вшыѧ ѡ҆ прише́ствїи пра́веднагѡ, є҆гѡ́же вы̀ ны́нѣ преда́телє и҆ ᲂу҆бі́йцы бы́сте: н҃г И҆̀же прїѧ́сте зако́нъ ᲂу҆строе́нїемъ (л. к҃а) а҆́гг҃льскимъ, и҆ не сохрани́сте. н҃д Слы́шаще же сїѧ̑, распыха́хꙋсѧ сердцы̀ свои́ми, и҆ скрежета́хꙋ зꙋбы̀ на́нь. н҃є [Стефа́нъ же] сы́й и҆спо́лнь дх҃а ст҃а, воззрѣ́въ на не́бо, ви́дѣ сла́вꙋ бж҃їю, и҆ і҆и҃са стоѧ́ща ѡ҆деснꙋ́ю бг҃а, н҃ѕ И҆ речѐ: сѐ ви́жꙋ нб҃са̀ ѿве́рста, и҆ сн҃а человѣ́ча ѡ҆деснꙋ́ю стоѧ́ща бг҃а. н҃з Возопи́вше же гла́сомъ ве́лїимъ, затыка́хꙋ ᲂу҆́ши своѝ, и҆ ᲂу҆стреми́шасѧ є҆динодꙋ́шнѡ на́нь. н҃и И҆ и҆зве́дше внѣ̀ гра́да, ка́менїемъ побива́хꙋ є҆го̀: и҆ свидѣ́телїе, [сне́мше] ри̑зы своѧ̀, положи́ша при ногꙋ̀ ю҆́ноши нарица́емагѡ са́ѵла: н҃ѳ И҆ ка́менїемъ побива́хꙋ стефа́на, молѧ́щасѧ и҆ глаго́люща: гдⷭ҇и і҆и҃се, прїимѝ дꙋ́хъ мо́й. ѯ҃ Прекло́нь же колѣ̑на, возопѝ гла́сомъ ве́лїимъ: гдⷭ҇и, не поста́ви и҆̀мъ грѣха̀ сегѡ̀. и҆ сїѧ̑ ре́къ ᲂу҆́спе.

Коне́цъ стефа́нꙋ, и҆ понедѣ́льникꙋ.

Глава̀ ѻ҆сма́ѧ.

[ѳ҃] сⷯ а҃ Са́ѵлъ же бѣ̀ соизволѧ́ѧ ᲂу҆бі́йствꙋ є҆гѡ̀. бы́сть же въ то́й де́нь гоне́нїе ве́лїе на цр҃ковь і҆ерꙋсали́мскꙋю: вси́ же разсѣ́ѧшасѧ по страна́мъ і҆ꙋде́йскимъ и҆ самарі́йскимъ, кромѣ̀ а҆пⷭ҇лъ. в҃ Погребо́ша же стефа́на мꙋ́жїе благоговѣ́йнїи, и҆ сотвори́ша пла́чь ве́лїй над̾ ни́мъ. г҃ Са́ѵлъ же ѡ҆ѕлоблѧ́ше цр҃ковь, въ до́мы входѧ̀, и҆ влачѧ̀ мꙋ́жы и҆ жєны̀ предаѧ́ше въ темни́цꙋ. д҃ Разсѣ́ѧвшїисѧ же, прохожда́хꙋ благовѣствꙋ́юще сло́во.

(заⷱ҇ и҃і) є҃ Фїлі́ппъ же Во вто́рникъ г҃-ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, фїлі́ппъ соше́дъ во гра́дъ самарі́йскїй, проповѣ́даше и҆̀мъ хрⷭ҇та̀. [а҃] ѕ҃ Внима́хꙋ же наро́ди (л. к҃а ѡ҆б.) глаго́лємымъ ѿ фїлі́ппа є҆динодꙋ́шнѡ, слы́шаще и҆ ви́дѧще зна́мєнїѧ, ꙗ҆̀же творѧ́ше. з҃ Дꙋ́си бо нечи́стїи ѿ мно́гихъ и҆мꙋ́щихъ ѧ҆̀, вопїю́ще гла́сомъ ве́лїимъ, и҆схожда́хꙋ: мно́зи же разсла́бленнїи и҆ хро́мїи и҆сцѣли́шасѧ. и҃ И҆ бы́сть ра́дость ве́лїѧ во гра́дѣ то́мъ. [і҃] ѳ҃ Мꙋ́жъ же нѣ́кїй, и҆́менемъ сі́мѡнъ, пре́жде бѣ̀ во гра́дѣ волхвꙋ́ѧ, и҆ ᲂу҆дивлѧ́ѧ ꙗ҆зы́къ самарі́йскїй, глаго́лѧ нѣ́коего бы́ти себѐ вели́ка: і҃ Є҆мꙋ́же внима́хꙋ всѝ ѿ ма́ла да́же до вели́ка, глаго́люще: се́й є҆́сть си́ла бж҃їѧ вели́каѧ. а҃і Внима́хꙋ же є҆мꙋ̀ за сїѐ, ꙗ҆́кѡ дово́льно вре́мѧ волхвова́нїи ᲂу҆дивлѧ́ше и҆̀хъ. в҃і Є҆гда́ же вѣ́роваша фїлі́ппꙋ благовѣствꙋ́ющꙋ ꙗ҆̀же ѡ҆ црⷭ҇твїи бж҃їи, и҆ ѡ҆ и҆́мени і҆и҃съ хрⷭ҇то́вѣ, креща́хꙋсѧ мꙋ́жїе же и҆ жєны̀. г҃і Сі́мѡнъ же и҆ то́й вѣ́рова, и҆ кре́щсѧ, бѣ̀ пребыва́ѧ ᲂу҆ фїлі́ппа: ви́дѧ же си̑лы и҆ зна́мєнїѧ ве́лїѧ быва́єма, ᲂу҆жа́сенъ дивлѧ́шесѧ. [а҃] д҃і Слы́шавше же и҆̀же во і҆ерꙋсали́мѣ а҆пⷭ҇ли, ꙗ҆́кѡ прїѧ́тъ самарі́а сло́во бж҃їе, посла́ша къ ни́мъ петра̀ и҆ і҆ѡа́нна: є҃і И҆̀же соше́дше, помоли́шасѧ ѡ҆ ни́хъ, ꙗ҆́кѡ да прїи́мꙋтъ дх҃а ст҃а́го. ѕ҃і [Є҆ще́ бо ни на є҆ди́наго и҆́хъ бѣ̀ прише́лъ, то́чїю креще́ни бѧ́хꙋ во и҆́мѧ гдⷭ҇а і҆и҃са.] з҃і Тогда̀ возложи́ша рꙋ́цѣ на нѧ̀, и҆ прїѧ́ша дх҃а ст҃а́го.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

(заⷱ҇ ѳ҃і) [а҃і] [а҃] и҃і Ви́дѣвъ же Въ сре́дꙋ г҃-ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, ви́дѣвъ сі́мѡнъ, ꙗ҆́кѡ возложе́нїемъ рꙋ́къ а҆пⷭ҇льскихъ дае́тсѧ дх҃ъ ст҃ы́й, принесѐ и҆̀мъ сребро̀, ѳ҃і Глаго́лѧ: дади́те и҆ мнѣ̀ вла́сть сїю̀, да на него́же а҆́ще положꙋ̀ рꙋ́цѣ, прїи́метъ дх҃а ст҃а́го. к҃ Пе́тръ же (л. к҃в) речѐ къ немꙋ̀: сребро̀ твоѐ съ тобо́ю да бꙋ́детъ въ поги́бель, ꙗ҆́кѡ да́ръ бж҃їй непщева́лъ є҆сѝ сребро́мъ стѧжа́ти. к҃а Нѣ́сть тѝ ча́сти, ни жре́бїѧ въ словесѝ се́мъ: и҆́бо се́рдце твоѐ нѣ́сть пра́во пред̾ бг҃омъ. к҃в Пока́йсѧ ᲂу҆̀бо ѡ҆ ѕло́бѣ твое́й се́й, и҆ моли́сѧ бг҃ꙋ, а҆́ще ᲂу҆́бѡ ѿпꙋ́ститсѧ тѝ помышле́нїе се́рдца твоегѡ̀: к҃д Въ же́лчи бо го́рести, и҆ сою́зѣ непра́вды, зрю́ тѧ сꙋ́ща. к҃д Ѿвѣща́въ же сі́мѡнъ речѐ: помоли́тесѧ вы̀ ѡ҆ мнѣ̀ ко гдⷭ҇ꙋ, ꙗ҆́кѡ да ничто́же си́хъ на́йдетъ на мѧ̀, ꙗ҆̀же реко́сте. к҃є Ѻ҆ни́ же ᲂу҆̀бо засвидѣ́тельствовавше и҆ глаго́лавше сло́во гдⷭ҇не, возврати́шасѧ во і҆ерꙋсали́мъ, и҆ мнѡ́гимъ ве́сємъ самарі́йскимъ благовѣсти́ша.

Коне́цъ средѣ̀.

(заⷱ҇ к҃) [в҃і] к҃ѕ А҆́гг҃лъ же Въ четверто́къ тре́тїѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, а҆́гг҃лъ гдⷭ҇нь речѐ къ фїлі́ппꙋ, глаго́лѧ: воста́ни и҆ и҆дѝ на полꙋ́дне, на пꙋ́ть сходѧ́щїй ѿ і҆ерꙋсали́ма въ га́зꙋ, и҆ то́й є҆́сть пꙋ́стъ. к҃з И҆ воста́въ по́йде: и҆ сѐ мꙋ́жъ мꙋ́рїнъ, є҆ѵнꙋ́хъ, си́ленъ кандакі́и цари́цы мꙋ́рїнскїѧ, и҆́же бѣ̀ над̾ всѣ́ми сокро́вищи є҆ѧ̀: и҆́же прїи́де поклони́тисѧ во і҆ерꙋсали́мъ. к҃и Бѣ́ же возвраща́ѧсѧ, и҆ сѣдѧ̀ на колесни́цѣ свое́й, чтѧ́ше прⷪ҇ро́ка и҆са́їю. к҃ѳ Рече́ же дх҃ъ къ фїлі́ппꙋ: пристꙋпѝ, и҆ прилѣпи́сѧ колесни́цѣ се́й. л҃ Прите́къ же фїлі́ппъ, ᲂу҆слы́ша є҆го̀ чтꙋ́ща прⷪ҇ро́ка и҆са́їю, и҆ речѐ: ᲂу҆̀бо разꙋмѣ́еши ли, ꙗ҆̀же чте́ши; л҃а Ѻ҆́нъ же речѐ: ка́кѡ ᲂу҆́бѡ могꙋ̀ [разꙋмѣ́ти], а҆́ще не кто̀ наста́витъ мѧ̀; ᲂу҆моли́ же фїлі́ппа возше́дша сѣ́сти съ ни́мъ. л҃в Сло́во же писа́нїѧ, є҆́же чтѧ́ше, бѣ̀ сїѐ: ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ (л. к҃в ѡ҆б.) на заколе́нїе веде́сѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ прѧ́мѡ стригꙋ́щемꙋ є҆го̀ безгла́сенъ, та́кѡ не ѿверза́етъ ᲂу҆́стъ свои́хъ. л҃г Во смире́нїи є҆гѡ̀ сꙋ́дъ є҆гѡ̀ взѧ́тсѧ: ро́дъ же є҆гѡ̀ кто̀ и҆сповѣ́сть; ꙗ҆́кѡ взе́млетсѧ ѿ землѝ живо́тъ є҆гѡ̀. л҃д Ѿвѣща́въ же ка́женикъ къ фїлі́ппꙋ, речѐ: молю́ тѧ, ѡ҆ ко́мъ прⷪ҇ро́къ глаго́летъ сїѐ; ѡ҆ себѣ́ ли, и҆лѝ ѡ҆ и҆но́мъ нѣ́коемъ; л҃є Ѿве́рзъ же фїлі́ппъ ᲂу҆ста̀ своѧ̀, и҆ наче́нъ ѿ писа́нїѧ сегѡ̀, благовѣстѝ є҆мꙋ̀ і҆и҃са. л҃ѕ Ꙗ҆́коже и҆дѧ́хꙋ пꙋте́мъ, прїидо́ша на нѣ́кꙋю во́дꙋ, и҆ речѐ ка́женикъ: сѐ вода̀, что̀ возбранѧ́етъ мѝ крⷭ҇ти́тисѧ; л҃з Рече́ же є҆мꙋ̀ фїлі́ппъ: а҆́ще вѣ́рꙋеши ѿ всегѡ̀ се́рдца твоегѡ̀, мо́щно тѝ є҆́сть. ѿвѣща́въ же речѐ: вѣ́рꙋю сн҃а бж҃їѧ бы́ти і҆и҃са хрⷭ҇та̀. л҃и И҆ повелѣ̀ ста́ти колесни́цѣ: и҆ снидо́ста ѻ҆́ба на во́дꙋ, фїлі́ппъ же и҆ ка́женикъ: и҆ крⷭ҇тѝ є҆го̀. л҃ѳ Є҆гда́ же и҆зыдо́ста ѿ воды̀, дх҃ъ ст҃ы́й нападѐ на ка́женика. а҆́гг҃лъ же гдⷭ҇нь восхи́ти фїлі́ппа, и҆ не ви́дѣ є҆гѡ̀ ктомꙋ̀ ка́женикъ: и҆дѧ́ше бо въ пꙋ́ть сво́й ра́дꙋѧсѧ.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

(заⷱ҇ к҃а) м҃ Фїлі́ппъ же Въ пѧто́къ г҃-ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, фїлі́ппъ ѡ҆брѣ́тесѧ во а҆зѡ́тѣ: и҆ проходѧ̀ благовѣствова́ше градѡ́мъ всѣ́мъ, до́ндеже прїитѝ є҆мꙋ̀ въ кесарі́ю.

Глава̀ девѧ́таѧ.

[г҃і] сⷯ а҃ Са́ѵлъ же, є҆щѐ дыха́ѧ преще́нїемъ и҆ ᲂу҆бі́йствомъ на ᲂу҆ченикѝ гдⷭ҇ни, пристꙋ́пль ко а҆рхїере́ю, в҃ И҆спросѝ ѿ негѡ̀ посла̑нїѧ въ дама́скъ (л. к҃г) къ собо́рищємъ, ꙗ҆́кѡ да а҆́ще нѣ̑кїѧ ѡ҆брѧ́щетъ тогѡ̀ пꙋтѝ сꙋ́щыѧ, мꙋ́жы же и҆ жєны̀, свѧ́заны приведе́тъ во і҆ерꙋсали́мъ. г҃ Внегда́ же и҆тѝ, бы́сть є҆мꙋ̀ прибли́житисѧ къ дама́скꙋ, и҆ внеза́пꙋ ѡ҆блиста̀ є҆го̀ свѣ́тъ ѿ небесѐ: д҃ И҆ па́дъ на зе́млю, слы́ша гла́съ глаго́лющъ є҆мꙋ̀: са́ѵле, са́ѵле, что́ мѧ го́ниши; є҃ Рече́ же: кто́ є҆си гдⷭ҇и; гдⷭ҇ь же речѐ: а҆́зъ є҆́смь і҆и҃съ, є҆го́же ты̀ го́ниши: жестоко́ ти є҆́сть проти́вꙋ рожнꙋ̀ пра́ти. ѕ҃ Трепе́ща же и҆ ᲂу҆жаса́ѧсѧ, глаго́ла: гдⷭ҇и, что́ мѧ хо́щеши твори́ти; и҆ гдⷭ҇ь речѐ къ немꙋ̀: воста́ни и҆ вни́ди во гра́дъ, и҆ рече́тсѧ тѝ, что́ ти подоба́етъ твори́ти. з҃ Мꙋ́жїе же и҆дꙋ́щїи съ ни́мъ, стоѧ́хꙋ чꙋдѧ́щесѧ, слы́шаще ᲂу҆́бѡ гла́съ, никогѡ́же ви́дѧще. и҃ Воста́въ же са́ѵлъ ѿ землѝ, и҆ ѿве́рстыма ѻ҆чи́ма свои́ма ни є҆ди́нагѡ ви́дѧше: ведꙋ́ще же є҆го̀ за рꙋ́кꙋ, введо́ша въ дама́скъ. ѳ҃ И҆ бѣ̀ днѝ трѝ не ви́дѧ, и҆ ни ꙗ҆дѐ, нижѐ пи́тъ.

(заⷱ҇) і҃ Бѣ́ же нѣ́кто Ѻ҆ктѡ́врїа въ а҃ де́нь, а҆по́столꙋ а҆на́нїи: Во днѝ ѻ҆́ны, бѣ̀ нѣ́кто ᲂу҆чени́къ въ дама́сцѣ, и҆́менемъ на́ша, и҆ речѐ къ немꙋ̀ гдⷭ҇ь въ видѣ́нїи: а҆на́нїе. ѻ҆́нъ же речѐ, сѐ а҆́зъ гдⷭ҇и. а҃і Гдⷭ҇ь же къ немꙋ̀: воста́въ поидѝ на сто́гнꙋ нарица́емꙋю пра́вꙋю, и҆ взыщѝ въ домꙋ̀ і҆ꙋ́довѣ са́ѵла и҆́менемъ, тарсѧни́на: се́ бо моли́твꙋ дѣ́етъ. в҃і [И҆ ви́дѣ въ видѣ́нїи мꙋ́жа и҆́менемъ а҆на́нїю, вше́дша и҆ возло́жша на́нь рꙋ́кꙋ, ꙗ҆́кѡ да про́зритъ.] г҃і Ѿвѣща́ же а҆на́нїа: гдⷭ҇и, слы́шахъ ѿ мно́гихъ ѡ҆ мꙋ́жи се́мъ, коли̑ка ѕла̀ сотворѝ ст҃ы̑мъ (л. к҃г ѡ҆б.) твои́мъ во і҆ерꙋсали́мѣ. д҃і И҆ здѣ̀ и҆́мать вла́сть ѿ а҆рхїерє́й, свѧза́ти всѧ̀ нарица́ющыѧ и҆́мѧ твоѐ. є҃і Рече́ же къ немꙋ̀ гдⷭ҇ь: и҆дѝ, ꙗ҆́кѡ сосꙋ́дъ и҆збра́нъ мѝ є҆́сть се́й, пронестѝ и҆́мѧ моѐ пред̾ ꙗ҆зы́ки, и҆ царьмѝ и҆ сынмѝ і҆и҃левыми. ѕ҃і А҆́зъ бо скажꙋ̀ є҆мꙋ̀, є҆ли̑ка подоба́етъ є҆мꙋ̀ ѡ҆ и҆́мени мое́мъ пострада́ти. [а҃] з҃і По́йде же а҆на́нїа, и҆ вни́де въ хра́минꙋ, и҆ возло́жъ на́нь рꙋ́цѣ, речѐ: са́ѵле бра́те, гдⷭ҇ь і҆и҃съ ꙗ҆вле́й ти сѧ на пꙋтѝ, и҆́мже ше́лъ є҆сѝ, посла́ мѧ, ꙗ҆́кѡ да про́зриши, и҆ и҆спо́лнишисѧ дх҃а ст҃а. и҃і И҆ а҆́бїе ѿпадо́ша ѿ ѻ҆́чїю є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ чешꙋѧ̀: прозрѣ́ же а҆́бїе, и҆ воста́въ крести́сѧ: ѳ҃і И҆ прїе́мъ пи́щꙋ, ᲂу҆крѣпи́сѧ.

Коне́цъ пѧткꙋ̀, и҆ ст҃о́мꙋ.

(заⷱ҇ к҃в) Бы́сть же Въ сꙋббѡ́тꙋ г҃, по па́сцѣ: Во днѝ ѻ҆́ны, бы́сть са́ѵлъ съ сꙋ́щими въ дама́сцѣ ᲂу҆ченика́ми днѝ нѣ́кїѧ: к҃ И҆ а҆́бїе на со́нмищахъ проповѣ́даше і҆и҃са, ꙗ҆́кѡ се́й є҆́сть сн҃ъ бж҃їй. к҃а Дивлѧ́хꙋсѧ же всѝ слы́шащїи, и҆ глаго́лахꙋ: не се́й ли є҆́сть гони́вый во і҆ерꙋсали́мѣ нарица́ющыѧ и҆́мѧ сїѐ, и҆ здѣ̀ на сїѐ прїи́де, да свѧ́заны ты̑ѧ приведе́тъ ко а҆рхїере́ємъ; к҃в Са́ѵлъ же па́че крѣплѧ́шесѧ, и҆ смꙋща́ше і҆ꙋдє́и живꙋ́щыѧ въ дама́сцѣ, препира́ѧ, ꙗ҆́кѡ се́й є҆́сть хрⷭ҇то́съ. к҃г Ꙗ҆́коже и҆спо́лнишасѧ дні́е дово́льны, совѣща́ша і҆ꙋдє́и ᲂу҆би́ти є҆го̀. к҃д Оу҆вѣ́данъ же бы́сть са́ѵлꙋ совѣ́тъ и҆́хъ: стрежа́хꙋ же вра́тъ де́нь и҆ но́щь, ꙗ҆́кѡ да ᲂу҆бїю́тъ є҆го̀. к҃є Пое́мше же є҆го̀ ᲂу҆ченицы̀ но́щїю, свѣ́сиша по стѣнѣ̀ въ ко́шницѣ. к҃ѕ Прише́дъ же са́ѵлъ во і҆ерꙋсали́мъ, покꙋша́шесѧ прилѣплѧ́тисѧ (л. к҃д) ᲂу҆ченикѡ́мъ: и҆ всѝ боѧ́хꙋсѧ є҆гѡ̀, не вѣ́рꙋюще, ꙗ҆́кѡ є҆́сть ᲂу҆чени́къ. к҃з Варна́ва же прїе́мъ є҆го̀, приведѐ ко а҆пⷭ҇лѡмъ, и҆ повѣ́да и҆̀мъ, ка́кѡ на пꙋтѝ ви́дѣ гдⷭ҇а, и҆ ꙗ҆́кѡ глаго́ла є҆мꙋ̀, и҆ ка́кѡ въ дама́сцѣ дерза́ше ѡ҆ и҆́мени і҆и҃совѣ. к҃и И҆ бѧ́ше съ ни́ми входѧ̀ и҆ и҆сходѧ̀ во і҆ерꙋсали́мѣ, и҆ дерза́ѧ ѡ҆ и҆́мени гдⷭ҇а і҆и҃са. к҃ѳ Глаго́лаше же и҆ стѧза́шесѧ съ є҆́ллины: ѻ҆ни́ же и҆ска́хꙋ ᲂу҆би́ти є҆го̀. л҃ Разꙋмѣ́вше же бра́тїѧ сведо́ша є҆го̀ въ кесарі́ю, и҆ ѿпꙋсти́ша є҆го̀ въ та́рсъ. л҃а Цє́ркви же по все́й і҆ꙋде́и и҆ галїле́и и҆ самарі́и и҆мѣ́ѧхꙋ ми́ръ, созида́ющесѧ и҆ ходѧ́ще въ стра́сѣ гдⷭ҇ни, и҆ ᲂу҆тѣше́нїемъ ст҃а́гѡ дх҃а ᲂу҆множа́хꙋсѧ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

(заⷱ҇ к҃г) [д҃і] л҃в И҆ бы́сть Недѣ́лѧ четве́ртаѧ ѡ҆ разсла́бленномъ: Во днѝ ѻ҆́ны, бы́сть петрꙋ̀ посѣща́ющꙋ всѣ́хъ, сни́ти и҆ ко ст҃ы́мъ живꙋ́щымъ въ лѵ́ддѣ. л҃г Ѡ҆брѣ́те же та́мѡ человѣ́ка нѣ́коего, и҆́менемъ є҆не́а, ѿ ѻ҆смѝ лѣ́тъ лежа́ща на ѻ҆дрѣ̀, и҆́же бѣ̀ разсла́бленъ. л҃д И҆ речѐ є҆мꙋ̀ пе́тръ: є҆не́е, и҆сцѣлѧ́етъ тѧ̀ і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ, воста́ни съ посте́ли твоеѧ̀. и҆ а҆́бїе воста̀. л҃є И҆ ви́дѣша є҆го̀ всѝ живꙋ́щїи въ лѵ́ддѣ и҆ во а҆ссарѡ́нѣ, и҆̀же ѡ҆брати́шасѧ ко гдⷭ҇ꙋ. [а҃] л҃ѕ Во і҆ѻппі́и же бѣ̀ нѣ́каѧ ᲂу҆чени́ца и҆́менемъ таві́ѳа, ꙗ҆́же сказа́ема глаго́летсѧ, се́рна: сїѧ̀ бѧ́ше и҆спо́лнена благи́хъ дѣ́лъ и҆ млⷭ҇тынь, ꙗ҆̀же творѧ́ше. л҃з Бы́сть же во днѝ ты́ѧ болѣ́вшей є҆́й ᲂу҆мре́ти: ѡ҆мы́вше же ю҆̀, положи́ша въ го́рницѣ. л҃и Бли́зъ же сꙋ́щей лѵ́ддѣ і҆ѻппі́и, ᲂу҆ченицы̀ (л. к҃д ѡ҆б.) слы́шавше, ꙗ҆́кѡ пе́тръ є҆́сть въ не́й, посла́ша два̀ мꙋ́жа къ немꙋ̀, молѧ́ще є҆го̀ не ѡ҆блѣни́тисѧ прїитѝ до ни́хъ. л҃ѳ Воста́въ же пе́тръ и҆́де съ ни́ма, є҆го́же прише́дша возведо́ша въ го́рницꙋ: и҆ предста́ша є҆мꙋ̀ всѧ̀ вдови́цы пла́чꙋщѧ, и҆ показꙋ́ющѧ ри̑зы и҆ ѻ҆дє́жды, є҆ли̑ка творѧ́ше съ ни́ми сꙋ́щи се́рна. м҃ И҆згна́въ же во́нъ всѧ̑ пе́тръ, прекло́нь колѣ̑на помоли́сѧ, и҆ ѡ҆бра́щсѧ къ тѣ́лꙋ, речѐ: таві́ѳо, воста́ни. ѻ҆на́ же ѿве́рзе ѻ҆́чи своѝ, и҆ ви́дѣвши петра̀, сѣ́де. м҃а Пода́въ же є҆́й рꙋ́кꙋ, воздви́же ю҆̀: и҆ призва́въ ст҃ы́ѧ и҆ вдови̑цы, поста́ви ю҆̀ жи́вꙋ. м҃в Оу҆вѣ́дано же бы́сть сѐ по все́й і҆ѻппі́и, и҆ мно́зи вѣ́роваша въ гдⷭ҇а.

Коне́цъ недѣ́ли.

м҃г Бы́сть же днѝ дово́льны пребы́ти є҆мꙋ̀ во і҆ѻппі́и, ᲂу҆ нѣ́коегѡ сі́мѡна ᲂу҆смарѧ̀.

Глава̀ десѧ́таѧ.

(заⷱ҇ к҃д) [є҃і] сⷯ а҃ Мꙋ́жъ же Въ понедѣ́льникъ д҃ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, мꙋ́жъ нѣ́кїй бѣ̀ въ кесарі́и, и҆́менемъ корни́лїй, со́тникъ ѿ спі́ры нарица́ющїѧсѧ і҆талі́йскїѧ, в҃ Благоговѣ́инъ и҆ боѧ́йсѧ бг҃а со всѣ́мъ до́момъ свои́мъ, творѧ́й ми́лѡстыни мнѡ́ги лю́демъ, и҆ молѧ́йсѧ бг҃ꙋ всегда̀: г҃ Ви́дѣ въ видѣ́нїи ꙗ҆́вѣ, ꙗ҆́кѡ въ ча́съ девѧ́тый днѐ, а҆́гг҃ла бж҃їѧ сше́дша къ немꙋ̀, и҆ ре́кша є҆мꙋ̀: корни́лїе. д҃ Ѻ҆́нъ же воззрѣ́въ на́нь, и҆ пристра́шенъ бы́въ, речѐ: что́ є҆сть гдⷭ҇и; рече́ же є҆мꙋ̀: моли́твы твоѧ̀, и҆ ми́лѡстыни твоѧ̀ взыдо́ша на па́мѧть пред̾ бг҃а. є҃ И҆ ны́нѣ (л. к҃є) послѝ во і҆ѻппі́ю мꙋже́й, и҆ призовѝ сі́мѡна нарица́емаго петра̀. ѕ҃ Се́й стра́нствꙋетъ ᲂу҆ нѣ́коегѡ сі́мѡна ᲂу҆смарѧ̀, є҆мꙋ́же є҆́сть до́мъ при мо́ри: то́й рече́тъ тебѣ̀ глаго́лы, въ ни́хже спасе́шисѧ ты̀, и҆ ве́сь до́мъ тво́й. з҃ И҆ ꙗ҆́коже ѿи́де а҆́гг҃лъ глаго́лѧй корни́лїю, пригласи́въ два̀ ѿ рабѡ́въ свои́хъ, и҆ во́ина бл҃гочести́ва ѿ слꙋжа́щихъ є҆мꙋ̀, и҃ И҆ сказа́въ и҆̀мъ всѧ̑, посла̀ и҆̀хъ во і҆ѻппі́ю. ѳ҃ Воꙋ́трїе же пꙋтьше́ствꙋющымъ и҆̀мъ, и҆ ко гра́дꙋ приближа́ющымсѧ, взы́де пе́тръ на го́рницꙋ помоли́тисѧ, въ ча́съ шесты́й. і҃ Бы́сть же прїа́лченъ, и҆ хотѧ́ше вкꙋси́ти: гото́вѧщымъ же ѻ҆́нѣмъ, нападѐ на́нь ᲂу҆́жасъ, а҃і И҆ ви́дѣ нб҃о ѿве́рсто, и҆ сходѧ́щъ на́нь сосꙋ́дъ нѣ́кїй ꙗ҆́кѡ плащани́цꙋ ве́лїю, по четы́ремъ кра́ємъ привѧ́занъ, и҆ ни́зꙋ спꙋща́емь на зе́млю: в҃і Въ не́мже бѧ́хꙋ всѧ̀ четверонѡ́гаѧ землѝ, и҆ ѕвѣ́рїе и҆ га́ди, и҆ пти́цы нбⷭ҇ныѧ. г҃і И҆ бы́сть гла́съ къ немꙋ̀: воста́въ пе́тре, заколѝ и҆ ꙗ҆́ждь. д҃і Пе́тръ же речѐ: ника́коже гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ николи́же ꙗ҆до́хъ всѧ́ко скве́рно и҆лѝ нечи́сто. є҃і И҆ сѐ гла́съ па́ки къ немꙋ̀ втори́цею: ꙗ҆̀же бг҃ъ ѡ҆чи́стилъ є҆́сть, ты̀ не сквернѝ. ѕ҃і Сїе́ же бы́сть три́щи: и҆ па́ки взѧ́сѧ сосꙋ́дъ на нб҃о.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

з҃і Ꙗ҆́коже въ себѣ̀ недоꙋмѣва́шесѧ пе́тръ, что́ бы бы́ло видѣ́нїе, є҆́же ви́дѣ: и҆ сѐ мꙋ́жїе по́сланнїи ѿ корни́лїа, вопро́шше и҆ ᲂу҆вѣ́дѣвше до́мъ сі́мѡновъ, ста́ша пред̾ враты̀, и҃і И҆ возгла́шше вопроша́хꙋ: а҆́ще сі́мѡнъ нарица́емый пе́тръ здѣ̀ стра́нствꙋетъ; (чеⷦ҇) ѳ҃і Петрꙋ́ же размышлѧ́ющꙋ ѡ҆ видѣ́нїи, речѐ є҆мꙋ̀ дх҃ъ: (л. к҃є ѡ҆б.) сѐ мꙋ́жїе трїѐ и҆́щꙋтъ тебѐ: к҃ Но воста́въ сни́ди, и҆ и҆дѝ съ ни́ми, ничто́же разсꙋжда́ѧ, занѐ а҆́зъ посла́хъ и҆̀хъ.

(заⷱ҇ к҃є) к҃а Соше́дъ же Вто́рникъ д҃ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, соше́дъ пе́тръ къ мꙋжє́мъ по́сланнымъ къ немꙋ̀ ѿ корни́лїа, речѐ: сѐ а҆́зъ є҆́смь, є҆гѡ́же и҆́щете: ка́ѧ є҆́сть вина̀, є҆ѧ́же ра́ди прїидо́сте; к҃в Ѻ҆ни́ же реко́ша: корни́лїй со́тникъ, мꙋ́жъ пра́веденъ и҆ боѧ́йсѧ бг҃а, свидѣ́тельствованъ ѿ всегѡ̀ ꙗ҆зы́ка і҆ꙋде́йска, ᲂу҆вѣще́нъ є҆́сть ѿ а҆́гг҃ла ст҃а, призва́ти тѧ̀ въ до́мъ сво́й, и҆ слы́шати глаго́лы ѿ тебѐ. [а҃] к҃г Призва́въ же и҆̀хъ, ᲂу҆чредѝ. наꙋ́трїе же пе́тръ воста́въ и҆́де съ ни́ми, и҆ нѣ́цыи ѿ бра́тїй и҆̀же ѿ і҆ѻппі́и, и҆до́ша съ ни́мъ. к҃д И҆ наꙋ́трїе внидо́ша въ кесарі́ю: корни́лїй же бѣ̀ ча́ѧ и҆̀хъ, созва́въ сро́дники своѧ̀ и҆ любе́зныѧ дрꙋ́ги. к҃є Ꙗ҆́коже бы́сть вни́ти петрꙋ̀, срѣ́те є҆го̀ корни́лїй, и҆ па́дъ на нѡ́гꙋ є҆гѡ̀ поклони́сѧ. к҃ѕ Пе́тръ же воздви́же є҆го̀, глаго́лѧ: воста́ни, и҆ а҆́зъ са́мъ чл҃вѣ́къ є҆́смь. к҃з И҆ съ ни́мъ бесѣ́дꙋѧ вни́де, и҆ ѡ҆брѣ́те собра́вшыѧсѧ мнѡ́ги. к҃и Рече́ же къ ни́мъ: вы̀ вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ не лѣ́по є҆́сть мꙋ́жꙋ і҆ꙋде́анинꙋ прилѣплѧ́тисѧ, и҆лѝ приходи́ти ко и҆ноплеме́нникꙋ: и҆ мнѣ̀ бг҃ъ показа̀, ни є҆ди́наго скве́рна, и҆лѝ нечи́ста глаго́лати человѣ́ка. к҃ѳ Тѣ́мже и҆ без̾ сꙋмнѣ́нїѧ прїидо́хъ призва́нъ. вопроша́ю вы̀ ᲂу҆̀бо, ко́имъ сло́вомъ посла́сте по менѐ; [в҃] л҃ И҆ корни́лїй речѐ: ѿ четве́ртагѡ днѐ да́же до сегѡ̀ часа̀ бѣ́хъ постѧ́сѧ, и҆ въ девѧ́тый ча́съ молѧ́сѧ въ домꙋ̀ мое́мъ: и҆ сѐ мꙋ́жъ (л. к҃ѕ) ста̀ предо мно́ю во ѻ҆де́ждѣ свѣ́тлѣ, л҃а И҆ речѐ: корни́лїе, ᲂу҆слы́шана бы́сть моли́тва твоѧ̀, и҆ млⷭ҇тыни твоѧ̀ помѧнꙋ́шасѧ пред̾ бг҃омъ. л҃в Послѝ ᲂу҆̀бо во і҆ѻппі́ю, и҆ призовѝ сі́мѡна, и҆́же нарица́етсѧ пе́тръ: се́й стра́нствꙋетъ въ домꙋ̀ сі́мѡна ᲂу҆смарѧ̀, бли́зъ мо́рѧ, и҆́же прише́дъ возглаго́летъ тебѣ̀. л҃г А҆́бїе ᲂу҆̀бо посла́хъ къ тебѣ̀: ты́ же до́брѣ сотвори́лъ є҆сѝ прише́дъ. ны́нѣ ᲂу҆̀бо всѝ мы̀ пред̾ бг҃омъ предстои́мъ, слы́шати всѧ̑ повелѣ̑ннаѧ тебѣ̀ ѿ бг҃а.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

(заⷱ҇ к҃ѕ) [г҃] л҃д Ѿве́рзъ же꙳ Въ четверто́къ д҃ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, ѿве́рзъ пе́тръ ᲂу҆ста̀, речѐ: пои́стиннѣ разꙋмѣва́ю, ꙗ҆́кѡ не на лица̀ зри́тъ бг҃ъ: л҃є Но во всѧ́комъ ꙗ҆зы́цѣ боѧ́йсѧ є҆гѡ̀, и҆ дѣ́лаѧй пра́вдꙋ, прїѧ́тенъ є҆мꙋ̀ є҆́сть: л҃ѕ Сло́во є҆́же посла̀ сынѡ́мъ і҆и҃левымъ, бл҃говѣствꙋ́ѧ ми́ръ і҆и҃съ хрⷭ҇то́мъ, се́й є҆́сть всѣ̑мъ гдⷭ҇ь. л҃з Вы̀ вѣ́сте глаго́лъ бы́вшїй по все́й і҆ꙋде́и, наче́ншїйсѧ ѿ галїле́и по креще́нїи, є҆́же проповѣ́да і҆ѡа́ннъ: л҃и І҆и҃са и҆́же ѿ назаре́та, ꙗ҆́кѡ пома́за є҆го̀ бг҃ъ дх҃омъ ст҃ы́мъ и҆ си́лою, и҆́же про́йде благодѣ́тельствꙋѧ, и҆ и҆сцѣлѧ́ѧ всѧ̑ наси́лѡванныѧ ѿ дїа́вола, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ бѧ́ше съ ни́мъ. л҃ѳ И҆ мы̀ є҆смы̀ свидѣ́телє всѣ́хъ, ꙗ҆̀же сотворѝ во странѣ̀ і҆ꙋде́йстѣй, и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, є҆го́же и҆ ᲂу҆би́ша повѣ́шше на дре́вѣ. м҃ Сего̀ бг҃ъ воскресѝ въ тре́тїй де́нь, и҆ дадѐ є҆мꙋ̀ ꙗ҆вле́ннꙋ бы́ти, м҃а Не всѣ́мъ лю́демъ, но на́мъ свидѣ́телємъ преднаречє́ннымъ ѿ бг҃а, и҆̀же съ ни́мъ ꙗ҆до́хомъ и҆ пи́хомъ, по воскресе́нїи є҆гѡ̀ ѿ (л. к҃ѕ ѡ҆б.) ме́ртвыхъ. м҃в И҆ повелѣ̀ на́мъ проповѣ́дати лю́демъ, и҆ засвидѣ́тельствовати, ꙗ҆́кѡ то́й є҆́сть нарече́нный ѿ бг҃а сꙋдїѧ̀ живы́мъ и҆ мє́ртвымъ. (пѧⷦ҇) м҃г Ѡ҆ се́мъ всѝ проро́цы свидѣ́тельствꙋютъ, ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ прїѧ́ти и҆́менемъ є҆гѡ̀, всѧ́комꙋ вѣ́рꙋющемꙋ во́нь.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

(заⷱ҇ к҃з) м҃д Є҆ще́ же глаго́лющꙋ Въ пѧто́къ д҃-ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, глаго́лющꙋ петрꙋ̀ глаго́лы сїѧ̑, нападѐ дх҃ъ ст҃ы́й на всѧ̑ слы́шащыѧ сло́во. м҃є И҆ ᲂу҆жасо́шасѧ и҆̀же ѿ ѡ҆брѣ́занїѧ вѣ́рнїи, є҆ли́цы прїидо́ша съ петро́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆ на ꙗ҆зы́ки да́ръ ст҃а́гѡ дх҃а и҆злїѧ́сѧ: м҃ѕ Слы́шахꙋ бо и҆̀хъ глаго́лющихъ ѧ҆зы́ки, и҆ велича́ющихъ бг҃а. тогда̀ ѿвѣща̀ пе́тръ: м҃з Є҆да̀ во́дꙋ возбрани́ти мо́жетъ кто̀, є҆́же не крести́тисѧ си̑мъ, и҆̀же дх҃ъ ст҃ы́й прїѧ́ша, ꙗ҆́коже и҆ мы̀; Повелѣ́ же и҆̀мъ крⷭ҇ти́тисѧ во и҆́мѧ і҆и҃съ хрⷭ҇то́во: тогда̀ моли́ша є҆го̀ пребы́ти ᲂу҆ ни́хъ днѝ нѣ́кїѧ.

Глава̀ перваѧна́десѧть.

сⷯ а҃ Слы́шаша же а҆пⷭ҇ли и҆ бра́тїѧ сꙋ́щїи во і҆ꙋде́и, ꙗ҆́кѡ и҆ ꙗ҆зы́цы прїѧ́ша сло́во бж҃їе. в҃ И҆ є҆гда̀ взы́де пе́тръ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, препира́хꙋсѧ съ ни́мъ и҆̀же ѿ ѡ҆брѣ́занїѧ, г҃ Глаго́люще: ꙗ҆́кѡ къ мꙋжє́мъ ѡ҆брѣ́занїѧ не и҆мꙋ́щымъ вше́лъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́лъ є҆сѝ съ ни́ми. [ѕ҃і] д҃ Наче́нъ же пе́тръ, ска́зоваше и҆̀мъ по рѧ́дꙋ, глаго́лѧ: є҃ А҆́зъ бѣ́хъ во гра́дѣ і҆ѻппі́йстѣмъ молѧ́сѧ, и҆ ви́дѣхъ во ᲂу҆́жасѣ видѣ́нїе, сходѧ́щъ сосꙋ́дъ нѣ́кїй, ꙗ҆́кѡ плащани́цꙋ ве́лїю, ѿ четы́рехъ кра́євъ (л. к҃з) низпꙋща́емꙋ съ нб҃сѐ, и҆ прїи́де да́же до менѐ: ѕ҃ Въ ню́же воззрѣ́въ смотрѧ́хъ, и҆ ви́дѣхъ четверонѡ́гаѧ земна́ѧ, и҆ ѕвѣ́ри, и҆ га́ды, и҆ пти̑цы нбⷭ҇ныѧ. з҃ Слы́шахъ же гла́съ глаго́лющъ мнѣ̀: воста́въ пе́тре, заколѝ и҆ ꙗ҆́ждь. и҃ Рѣ́хъ же: ника́коже гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ всѧ́ко скве́рно и҆ нечи́сто николи́же вни́де во ᲂу҆ста̀ моѧ̀. ѳ҃ Ѿвѣща́ же мѝ гла́съ втори́цею съ нб҃сѐ глаго́лющъ: ꙗ҆̀же бг҃ъ ѡ҆чи́стилъ є҆́сть, ты̀ не сквернѝ. і҃ Сїе́ же бы́сть три́жды: и҆ па́ки взѧ́шасѧ всѧ̑ на нб҃о.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

а҃і И҆ сѐ а҆́бїе трїѐ мꙋ́жїе ста́ша пред̾ хра́миною, въ не́йже бѣ́хъ, по́слани ѿ кесарі́и ко мнѣ̀. в҃і Рече́ же мѝ дх҃ъ и҆тѝ съ ни́ми, ничто́же разсꙋжда́ѧ: прїидо́ша же со мно́ю и҆ ше́сть бра́тїѧ сі́и, и҆ внидо́хомъ въ до́мъ мꙋ́жа. г҃і И҆ возвѣстѝ на́мъ, ка́кѡ ви́дѣ а҆́гг҃ла [ст҃а] въ домꙋ̀ свое́мъ, ста́вша и҆ ре́кша є҆мꙋ̀: послѝ во і҆ѻппі́ю мꙋ́жы, и҆ призовѝ сі́мѡна нарица́емаго петра̀: д҃і И҆́же рече́тъ глаго́лы къ тебѣ̀, въ ни́хже спасе́шисѧ ты̀, и҆ ве́сь до́мъ тво́й. є҃і Внегда́ же нача́хъ глаго́лати, нападѐ дх҃ъ ст҃ы́й на ни́хъ, ꙗ҆́коже и҆ на ны̀ въ нача́лѣ. ѕ҃і Помѧнꙋ́хъ же глаго́лъ гдⷭ҇нь, ꙗ҆́коже глаго́лаше: і҆ѡа́ннъ ᲂу҆́бѡ крⷭ҇ти́лъ є҆́сть водо́ю, вы́ же и҆́мате крⷭ҇ти́тисѧ дх҃омъ ст҃ы́мъ. з҃і Да а҆́ще ᲂу҆̀бо ра́венъ да́ръ дадѐ и҆̀мъ бг҃ъ, ꙗ҆́коже и҆ на́мъ вѣ́ровавшымъ въ гдⷭ҇а на́шего і҆и҃са хрⷭ҇та̀: а҆́зъ же кто̀ бѣ́хъ, могі́й возбрани́ти бг҃а; и҃і Слы́шавше же сїѧ̑, ᲂу҆молко́ша, и҆ сла́влѧхꙋ бг҃а, глаго́люще: ᲂу҆̀бо и҆ ꙗ҆зы́кѡмъ бг҃ъ покаѧ́нїе дадѐ въ живо́тъ. (л. к҃з ѡ҆б.)

(заⷱ҇ к҃и) ѳ҃і Разсѣ́ѧвшїи же сѧ Недѣ́лѧ пѧ́таѧ ѡ҆ самарѧны́ни: Во днѝ ѻ҆́ны, разсѣ́ѧвшїисѧ а҆по́столи ѿ ско́рби бы́вшїѧ при стефа́нѣ, проидо́ша да́же до фїнїкі́и, и҆ кѵ́пра, и҆ а҆нтїохі́и, ни є҆ди́номꙋ же глаго́люще сло́ва, то́кмѡ і҆ꙋде́ємъ. к҃ Бѧ́хꙋ же нѣ́цыи ѿ ни́хъ мꙋ́жїе кѵ́прстїи и҆ кѷрине́йстїи, и҆̀же вше́дше во а҆нтїохі́ю, глаго́лахꙋ къ є҆́ллинѡмъ, благовѣствꙋ́юще гдⷭ҇а і҆и҃са. к҃а И҆ бѣ̀ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ съ ни́ми: мно́гое же число̀ вѣ́ровавше, ѡ҆брати́шасѧ ко гдⷭ҇ꙋ. к҃в Слы́шано же бы́сть сло́во ѡ҆ ни́хъ во ᲂу҆́шїю цр҃кве, сꙋ́щїѧ во і҆ерꙋсали́мѣ: [а҃] и҆ посла́ша варна́вꙋ преитѝ да́же до а҆нтїохі́и. к҃г И҆́же прише́дъ, и҆ ви́дѣвъ благода́ть бж҃їю, возра́довасѧ: и҆ ᲂу҆тѣша́ше всѧ̑ и҆зволе́нїемъ се́рдца терпѣ́ти ѡ҆ гдⷭ҇ѣ. к҃д Ꙗ҆́кѡ бѣ̀ мꙋ́жъ бла́гъ, и҆ и҆спо́лнь дх҃а ст҃а и҆ вѣ́ры: и҆ приложи́сѧ наро́дъ мно́гъ гдⷭ҇ви. к҃є И҆зы́де же варна́ва въ та́рсъ взыска́ти са́ѵла: и҆ ѡ҆брѣ́тъ є҆го̀, приведѐ и҆̀ во а҆нтїохі́ю. к҃ѕ Бы́сть же и҆̀мъ лѣ́то цѣ́ло собира́тисѧ въ цр҃кви, и҆ ᲂу҆чи́ти наро́дъ мно́гъ, нарещи́ же пре́жде во а҆нтїохі́и ᲂу҆ченикѝ, хрїстїа́ны.

Престꙋпѝ недѣ́ли.

[з҃і] к҃з Въ ты́ѧ же днѝ снидо́ша ѿ і҆ерꙋсали́ма проро́цы во а҆нтїохі́ю. к҃и Воста́въ же є҆ди́нъ ѿ ни́хъ и҆́менемъ а҆га́въ, назна́менаше дх҃омъ гла́дъ вели́къ, хотѧ́щъ бы́ти по все́й вселе́ннѣй: и҆́же и҆ бы́сть при клаѵді́и ке́сарѣ.

Чтѝ недѣ́ли:

к҃ѳ Ѿ ᲂу҆ч҃ни̑къ же, по є҆ли́кꙋ кто̀ и҆мѣ́ѧше что̀, и҆зво́лиша кі́йждо и҆́хъ на слꙋ́жбꙋ посла́ти живꙋ́щымъ (л. к҃и) во і҆ꙋде́и бра́тїѧмъ: л҃ Є҆́же и҆ сотвори́ша, посла́вше къ ста́рцємъ рꙋко́ю варна́влею и҆ са́ѵлею.

Коне́цъ недѣ́ли.

Глава̀ втораѧна́десѧть.

(заⷱ҇ к҃ѳ) [и҃і] [а҃] сⷯ а҃ Во ѻ҆́но же вре́мѧ возложѝ Въ сꙋббѡ́тꙋ д҃ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, возложѝ ꙳ Сїе́ же и҆ ст҃о́мꙋ мꙋ́ченикꙋ геѡ́ргїю, и҆ і҆а́кѡвꙋ зеведе́евꙋ. и҆́рѡдъ ца́рь рꙋ́цѣ ѡ҆ѕло́бити нѣ̑кїѧ и҆̀же ѿ цр҃кве. в҃ Оу҆би́ же і҆а́кѡва бра́та і҆ѡа́ннова мече́мъ. г҃ И҆ ви́дѣвъ, ꙗ҆́кѡ го́дѣ є҆́сть і҆ꙋде́ємъ, приложѝ ꙗ҆́ти и҆ петра̀: [бѧ́хꙋ же дні́е ѡ҆прѣсно́чнїи.] д҃ Є҆го́же и҆ є҆́мъ всадѝ въ темни́цꙋ, преда́въ четы́рємъ четвери́цамъ во́инѡвъ стрещѝ є҆го̀, хотѧ̀ по па́сцѣ и҆звестѝ є҆го̀ къ лю́демъ. є҃ И҆ ᲂу҆̀бо петра̀ стрежа́хꙋ въ темни́цѣ: мл҃тва же бѣ̀ прилѣ́жна, быва́емаѧ ѿ цр҃кве къ бг҃ꙋ ѡ҆ не́мъ. ѕ҃ Є҆гда́ же хотѧ́ше є҆го̀ и҆звестѝ и҆́рѡдъ, въ нощѝ то́й бѣ̀ пе́тръ спѧ̀ междꙋ̀ двѣма̀ во́инома, свѧ́занъ желѣ́знома ᲂу҆́жема двѣма̀, стра́жїе же пред̾ две́рьми стрежа́хꙋ темни́цы. з҃ И҆ сѐ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇нь предста̀, и҆ свѣ́тъ возсїѧ̀ въ хра́минѣ: толкнꙋ́въ же въ ре́бра петра̀, воздви́же є҆го̀, глаго́лѧ: воста́ни вско́рѣ. и҆ спадо́ша є҆мꙋ̀ ᲂу҆́жѧ желѣ́знаѧ съ рꙋкꙋ̀. и҃ Рече́ же а҆́гг҃лъ къ немꙋ̀: препоѧ́шисѧ, и҆ встꙋпѝ въ плесни́цы твоѧ̀: сотвори́ же та́кѡ. и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: ѡ҆блецы́сѧ въ ри́зꙋ твою̀, и҆ послѣ́дствꙋй мѝ. ѳ҃ И҆ и҆зше́дъ въ слѣ́дъ є҆гѡ̀ и҆дѧ́ше, и҆ не вѣ́дѧше, ꙗ҆́кѡ и҆́стина є҆́сть бы́вшее ѿ а҆́гг҃ла: мнѧ́ше (л. к҃и ѡ҆б.) же видѣ́нїе зрѣ́ти. і҃ Проше́дша же пе́рвꙋю стра́жꙋ и҆ вторꙋ́ю, прїидо́ста ко вратѡ́мъ желѣ́знымъ, вводѧ́щымъ во гра́дъ, ꙗ҆̀же ѡ҆ себѣ̀ ѿверзо́шасѧ и҆́ма. и҆ и҆зше́дше преидо́ша сто́гнꙋ є҆ди́нꙋ, и҆ а҆́бїе ѿстꙋпѝ а҆́гг҃лъ ѿ негѡ̀. а҃і И҆ пе́тръ бы́въ въ себѣ̀, речѐ: ны́нѣ вѣ́мъ вои́стиннꙋ, ꙗ҆́кѡ посла̀ бг҃ъ а҆́гг҃ла своего̀, и҆ и҆з̾ѧ́тъ мѧ̀ и҆з̾ рꙋкѝ и҆́рѡдовы, и҆ ѿ всегѡ̀ ча́ѧнїѧ люде́й і҆ꙋде́йскихъ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ, и҆ ст҃о́мꙋ геѡ́ргїю, и҆ і҆а́кѡвꙋ.

(заⷱ҇ л҃) в҃і Смотри́въ же Въ понедѣ́льникъ є҃ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, смотри́въ пе́тръ прїи́де въ до́мъ марі́инъ мт҃ре і҆ѡа́нновы, нарица́емагѡ ма́рка, и҆дѣ́же бѧ́хꙋ мно́зи со́брани и҆ молѧ́щесѧ. г҃і Толкнꙋ́вшꙋ же петрꙋ̀ во врата̀ двора̀, пристꙋпѝ слы́шати ѻ҆трокови́ца и҆́менемъ ро́ди: д҃і И҆ позна́вши гла́съ петро́въ, ѿ ра́дости не ѿве́рзе вра́тъ: прите́кши же сказа̀ петра̀ стоѧ́ща пред̾ враты̀. є҃і Ѻ҆ни́ же къ не́й рѣ́ша: бѣснꙋ́еши ли сѧ; ѻ҆на́ же крѣплѧ́шесѧ та́кѡ бы́ти. ѻ҆ни́ же глаго́лахꙋ: а҆́гг҃лъ є҆гѡ̀ є҆́сть. ѕ҃і Пе́тръ же пребыва́ше толкі́й: ѿве́рзше же ви́дѣша є҆го̀, и҆ ᲂу҆жасо́шасѧ. з҃і Помаа́въ же и҆̀мъ рꙋко́ю молча́ти, сказа̀ и҆̀мъ, ка́кѡ гдⷭ҇ь є҆го̀ и҆зведѐ и҆з̾ темни́цы. рече́ же: возвѣсти́те і҆а́кѡвꙋ и҆ бра́тїѧмъ сїѧ̑. и҆ и҆зше́дъ и҆́де во и҆́но мѣ́сто.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

[в҃] и҃і Бы́вшꙋ же дню̀, бѣ̀ молва̀ не ма́ла въ во́инѣхъ: что̀ ᲂу҆̀бо петрꙋ̀ бы́сть; ѳ҃і И҆́рѡдъ же поиска́въ є҆го̀, и҆ не ѡ҆брѣ́тъ: и҆ и҆стѧза́въ стра̑жи, повелѣ̀ ѿвестѝ (л. к҃ѳ) и҆̀хъ. и҆ и҆зше́дъ ѿ і҆ꙋдє́й въ кесарі́ю, живѧ́ше. к҃ Бѣ́ же и҆́рѡдъ гнѣ́ваѧсѧ на тѵ́рѧны и҆ сїдѡ́нѧны, и҆̀же є҆динодꙋ́шнѡ прїидо́ша къ немꙋ̀, и҆ ᲂу҆моли́вше вла́ста посте́льника царе́ва проша́хꙋ ми́ра: поне́же страны̑ и҆́хъ ѿ црⷭ҇тва є҆гѡ̀ пита́хꙋсѧ. к҃а Въ нарече́нный же де́нь и҆́рѡдъ ѡ҆бо́лксѧ во ѻ҆де́ждꙋ ца́рскꙋ, и҆ сѣ́дъ на сꙋди́щи пред̾ наро́домъ, глаго́лаше къ ни́мъ. к҃в Наро́дъ же возглаша́ше: гла́съ бж҃їй, а҆ не человѣ́чь. к҃г Внеза́пꙋ же поразѝ є҆го̀ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇нь, занѐ не дадѐ сла́вы бг҃ꙋ: и҆ бы́въ червьмѝ и҆з̾ѧде́нъ, и҆́здше. к҃д Сло́во же бж҃їе растѧ́ше и҆ мно́жашесѧ.

(заⷱ҇ л҃а) к҃є Варна́ва же и҆ са́ѵлъ Во вто́рникъ є҃ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, варна́ва и҆ са́ѵлъ возврати́стасѧ и҆з̾ і҆ерⷭ҇ли́ма во а҆нтїохі́ю, и҆спо́лнивше слꙋ́жбꙋ, пое́мше съ собо́ю и҆ і҆ѡа́нна, нарица́емаго ма́рка.

Глава̀ третїѧна́десѧть.

сⷯ а҃ Бѧ́хꙋ же нѣ́цыи во цр҃кви сꙋ́щей во а҆нтїохі́и, проро́цы и҆ ᲂу҆чи́телїе, варна́ва же и҆ сѷмеѡ́нъ, нарица́емый ні́геръ, и҆ лꙋкі́й кѷрине́анинъ, и҆ манаи́нъ со и҆́рѡдомъ четвертовла́стникомъ воспита́нный, и҆ са́ѵлъ. в҃ Слꙋжа́щымъ же и҆̀мъ гдⷭ҇ви, и҆ постѧ́щымсѧ, речѐ дх҃ъ ст҃ы́й: ѿдѣли́те мѝ варна́вꙋ и҆ са́ѵла на дѣ́ло, на не́же призва́хъ и҆̀хъ. г҃ Тогда̀ пости́вшесѧ, и҆ помоли́вшесѧ, и҆ возло́жше рꙋ́ки на нѧ̀, ѿпꙋсти́ша и҆̀хъ. д҃ Сїѧ̀ ᲂу҆́бѡ по́слана бы́вша ѿ дх҃а ст҃а, снидо́ста въ селеѵкі́ю, ѿтꙋ́дꙋ же ѿплы́ша (л. к҃ѳ ѡ҆б.) въ кѵ́пръ. є҃ И҆ бы́вше въ саламі́нѣ, возвѣща́ста сло́во бж҃їе въ со́нмищахъ і҆ꙋде́йскихъ: и҆мѣ́ста же и҆ і҆ѡа́нна слꙋгꙋ̀. ѕ҃ Проше́дша же ѻ҆́стровъ да́же до па́фа, ѡ҆брѣто́ста нѣ́коего мꙋ́жа волхва̀ лжепроро́ка і҆ꙋде́анина, є҆мꙋ́же и҆́мѧ варїисꙋ́съ: з҃ И҆́же бѣ̀ со а҆нѳѷпа́томъ се́ргїемъ па́ѵломъ, мꙋ́жемъ разꙋ́мнымъ. се́й призва́въ варна́вꙋ и҆ са́ѵла, взыска̀ ᲂу҆слы́шати сло́во бж҃їе. и҃ Сопротивлѧ́шесѧ же и҆́ма є҆ллѵ́ма во́лхвъ, [та́кѡ бо сказꙋ́етсѧ и҆́мѧ є҆гѡ̀,] и҆скі́й разврати́ти а҆нѳѷпа́та ѿ вѣ́ры. ѳ҃ Са́ѵлъ же, и҆́же и҆ па́ѵелъ, и҆спо́лнисѧ дх҃а ст҃а, и҆ воззрѣ́въ на́нь, і҃ Речѐ: ѽ и҆спо́лненне всѧ́кїѧ льстѝ и҆ всѧ́кїѧ ѕло́бы, сы́не дїа́воль, вра́же всѧ́кїѧ пра́вды, не преста́неши ли развраща́ѧ пꙋтѝ гдⷭ҇ни пра̑выѧ; а҃і И҆ ны́нѣ сѐ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ на тѧ̀, и҆ бꙋ́деши слѣ́пъ, не ви́дѧ со́лнца до вре́мене. внеза́пꙋ же нападѐ на́нь мра́къ и҆ тма̀, и҆ ѡ҆сѧза́ѧ и҆ска́ше вожда̀. (сꙋⷠ҇) в҃і Тогда̀ ви́дѣвъ а҆нѳѷпа́тъ бы́вшее, вѣ́рова, дивѧ́сѧ ѡ҆ ᲂу҆че́нїи гдⷭ҇ни.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

(заⷱ҇ л҃в) г҃і Ѿве́зшесѧ же Въ сре́дꙋ є҃ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, ѿве́зшесѧ ѿ па́фа, па́ѵелъ и҆ сꙋ́щїи съ ни́мъ, прїидо́ша въ пергі́ю памфѷлі́йскꙋю. і҆ѡа́ннъ же ѿлꙋчи́всѧ ѿ ни́хъ, возврати́сѧ во і҆ерꙋсали́мъ: д҃і Ѻ҆ни́ же проше́дше ѿ пергі́и, прїидо́ша во а҆нтїохі́ю пїсїді́йскꙋю: и҆ вше́дше въ со́нмище въ де́нь сꙋббѡ́тный, сѣдо́ша. є҃і По чте́нїи же зако́на и҆ прорѡ́къ, посла́ша нача́льницы со́нмища къ ни́мъ, глаго́люще: мꙋ́жїе бра́тїе, а҆́ще є҆́сть сло́во въ ва́съ ᲂу҆тѣше́нїѧ (л. л҃) къ лю́демъ, глаго́лите. [к҃] ѕ҃і Воста́въ же па́ѵелъ, и҆ помаа́въ рꙋко́ю, речѐ: мꙋ́жїе і҆и҃льтѧне, и҆ боѧ́щїисѧ бг҃а, ᲂу҆слы́шите. з҃і Бг҃ъ люде́й си́хъ, и҆збра̀ ѻ҆ц҃ы̀ на́шы, и҆ лю́ди вознесѐ въ прише́льствїи въ землѝ є҆гѵ́петстѣй: и҆ мы́шцею высо́кою и҆зведѐ и҆̀хъ и҆з̾ неѧ̀. и҃і И҆ до четы́редесѧти лѣ́тъ препита̀ и҆̀хъ въ пꙋсты́ни. ѳ҃і И҆ низложи́въ ꙗ҆зы̑къ се́дмь, въ землѝ ханаа́нстѣй, дадѐ и҆̀мъ въ наслѣ́дїе зе́млю и҆́хъ. к҃ И҆ по си́хъ ꙗ҆́кѡ лѣ́тъ четы́реста и҆ пѧтьдесѧ́тъ, дадѐ и҆̀мъ сꙋдїи̑ до самꙋ́ила проро́ка. к҃а И҆ ѿтꙋ́дꙋ проси́ша царѧ̀, и҆ дадѐ и҆̀мъ бг҃ъ саꙋ́ла, сы́на кі́сова, мꙋ́жа ѿ колѣ́на венїамі́нова, лѣ́тъ четы́редесѧть. к҃в И҆ преста́вль є҆го̀, воздви́же и҆̀мъ дв҃да въ царѧ̀, є҆мꙋ́же и҆ речѐ, свидѣ́тельствовавъ: ѡ҆брѣто́хъ дв҃да сн҃а і҆ессе́ова, мꙋ́жа по се́рдцꙋ моемꙋ̀, и҆́же сотвори́тъ всѧ̑ хотѣ́нїѧ моѧ̀. к҃г Ѿ сегѡ̀ сѣ́мене бг҃ъ, по ѡ҆бѣтова́нїю, воздви́же і҆и҃лю спасе́нїе, і҆и҃са: к҃д Проповѣ́давшꙋ і҆ѡа́ннꙋ пред̾ лице́мъ вни́тїѧ є҆гѡ̀ креще́нїе покаѧ́нїѧ, всѣ́мъ лю́демъ і҆и҃левымъ.

Коне́цъ средѣ̀.

(заⷱ҇ л҃г) к҃є И҆ ꙗ҆́коже А҆́ѵгꙋста въ к҃ѳ: Во днѝ ѻ҆́ны, ꙗ҆́коже꙳ скончава́ше і҆ѡа́ннъ тече́нїе, глаго́лаше: кого́ мѧ непщꙋ́ете бы́ти, нѣ́смь а҆́зъ, но сѐ грѧде́тъ по мнѣ̀, є҆мꙋ́же нѣ́смь досто́инъ разрѣши́ти реме́нь сапогꙋ̀ є҆гѡ̀. к҃ѕ Мꙋ́жїе бра́тїе, сы́нове ро́да а҆враа́млѧ, и҆ и҆̀же въ ва́съ боѧ́щїисѧ бг҃а: ва́мъ сло́во спасе́нїѧ сегѡ̀ посла́сѧ. к҃з Живꙋ́щїи бо во і҆ерꙋсали́мѣ, и҆ кнѧ́зи и҆́хъ сегѡ̀ не разꙋмѣ́вше, и҆ гла́сы (л. л҃ ѡ҆б.) проро́ческїѧ, по всѧ̀ сꙋббѡ́ты чтѡ́мыѧ, ѡ҆сꙋди́вше є҆го̀, и҆спо́лниша. к҃и И҆ ниеди́ныѧ вины̀ сме́ртныѧ ѡ҆брѣ́тше, проси́ша ᲂу҆ пїла́та ᲂу҆би́ти є҆го̀. к҃ѳ Ꙗ҆́коже сконча́ша всѧ̑, ꙗ҆̀же ѡ҆ не́мъ пи́сана, сне́мше съ дре́ва, положи́ша во гро́бѣ. л҃ Бг҃ъ же воскресѝ є҆го̀ ѿ ме́ртвыхъ: л҃а И҆́же ꙗ҆ви́сѧ на днѝ мнѡ́ги, совозше́дшымъ съ ни́мъ ѿ галїле́и во і҆ерꙋсали́мъ, и҆̀же ны́нѣ сꙋ́ть свидѣ́телїе є҆гѡ̀ къ лю́демъ. л҃в И҆ мы̀ ва́мъ благовѣствꙋ́емъ ѡ҆бѣтова́нїе бы́вшее ко ѻ҆ц҃є́мъ, ꙗ҆́кѡ сїѐ бг҃ъ и҆спо́лнилъ є҆́сть на́мъ ча́дѡмъ и҆́хъ, воздви́гъ і҆и҃са.

Коне́цъ предте́чи.

[а҃] л҃г Ꙗ҆́коже и҆ во ѱалмѣ̀ второ́мъ пи́сано є҆́сть: сн҃ъ мо́й є҆сѝ ты̀, а҆́зъ дне́сь роди́хъ тѧ̀. л҃д А҆ ꙗ҆́коже воскресѝ є҆го̀ ѿ ме́ртвыхъ, не ктомꙋ̀ хотѧ́ща возврати́тисѧ во и҆стлѣ́нїе, си́це речѐ: ꙗ҆́кѡ да́мъ ва́мъ преподѡ́бнаѧ дв҃дова вѣ̑рнаѧ. л҃є Тѣ́мже и҆ въ дрꙋго́мъ глаго́летъ: не да́си преподо́бномꙋ твоемꙋ̀ ви́дѣти и҆стлѣ́нїѧ. л҃ѕ Дв҃дъ бо ᲂу҆́бѡ своемꙋ̀ ро́дꙋ послꙋжи́въ, бж҃їимъ совѣ́томъ ᲂу҆́спе, и҆ приложи́сѧ ко ѻ҆ц҃є́мъ свои́мъ, и҆ ви́дѣ и҆стлѣ́нїе. л҃з А҆ є҆го́же бг҃ъ воздви́же, не ви́дѣ и҆стлѣ́нїѧ: л҃и Вѣ́домо ᲂу҆̀бо да бꙋ́детъ ва́мъ, мꙋ́жїе бра́тїе, ꙗ҆́кѡ є҆гѡ̀ ра́ди ва́мъ ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ проповѣ́даетсѧ: и҆ ѿ всѣ́хъ, ѿ и҆́хже не возмого́сте въ зако́нѣ мѡѷсе́овѣ ѡ҆правди́тисѧ, л҃ѳ Ѡ҆ се́мъ всѧ́къ вѣ́рꙋѧй ѡ҆правда́етсѧ. м҃ Блюди́те ᲂу҆̀бо, да не прїи́детъ на ва́съ рече́нное во проро́цѣхъ: м҃а Ви́дите неради́вїи, и҆ чꙋди́тесѧ, и҆ ᲂу҆́зрите, и҆ и҆сче́знете, ꙗ҆́кѡ дѣ́ло а҆́зъ содѣ́лаю во днѝ ва́шѧ, є҆мꙋ́же (л. л҃а) не и҆́мате вѣ́ровати, а҆́ще кто̀ повѣ́сть ва́мъ. м҃в И҆зходѧ́щымъ же и҆̀мъ ѿ со́нмища і҆ꙋде́йска, молѧ́хꙋ ꙗ҆зы́цы въ дрꙋгꙋ́ю сꙋббѡ́тꙋ глаго́латисѧ и҆̀мъ глаго́лѡмъ си̑мъ. м҃г Разше́дшꙋсѧ же собо́рꙋ, послѣ́доваша мно́зи ѿ і҆ꙋдє́й, и҆ чести́выхъ пришлє́цъ, па́ѵлꙋ и҆ варна́вѣ, и҆̀же глаго́люще и҆̀мъ, ᲂу҆вѣща́хꙋ и҆̀хъ пребыва́ти въ бл҃года́ти бж҃їей. м҃д Во грѧдꙋ́щꙋю же сꙋббѡ́тꙋ ма́лѡ не ве́сь гра́дъ собра́сѧ послꙋ́шати сло́ва бж҃їѧ. м҃є Ви́дѣвше же і҆ꙋдє́и наро́ды, и҆спо́лнишасѧ за́висти, и҆ вопрекѝ глаго́лахꙋ глаго́лємымъ ѿ па́ѵла, сопроти́въ глаго́люще и҆ хꙋ́лѧще. [в҃] м҃ѕ Дерзнꙋ́вша же па́ѵелъ и҆ варна́ва реко́ста: ва́мъ бѣ̀ лѣ́по пе́рвѣе глаго́лати сло́во бж҃їе: а҆ поне́же ѿверго́сте є҆̀, и҆ недосто́йны творитѐ са́ми себѐ вѣ́чномꙋ животꙋ̀, сѐ ѡ҆браща́емсѧ во ꙗ҆зы́ки. м҃з Та́кѡ бо заповѣ́да на́мъ гдⷭ҇ь: положи́хъ тѧ̀ во свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡмъ, є҆́же бы́ти тебѣ̀ во спасе́нїе да́же до послѣ́днихъ землѝ. м҃и Слы́шаще же ꙗ҆зы́цы, ра́довахꙋсѧ, и҆ сла́влѧхꙋ сло́во гдⷭ҇не, и҆ вѣ́роваша, є҆ли́цы ᲂу҆чине́ни бѧ́хꙋ въ жи́знь вѣ́чнꙋю. м҃ѳ Проноша́шесѧ же сло́во гдⷭ҇не по все́й странѣ̀. н҃ І҆ꙋдє́и же наꙋсти́ша чести́выѧ жєны̀, и҆ бл҃гоѻбра́зныѧ, и҆ старѣ́йшины гра́да, и҆ воздвиго́ша гоне́нїе на па́ѵла и҆ варна́вꙋ, и҆ и҆згна́ша ѧ҆̀ ѿ предѣ̑лъ свои́хъ. н҃а Ѻ҆́на же ѿтрѧ́сше пра́хъ ѿ но́гъ свои́хъ на ни́хъ, прїидо́ста во і҆коні́ю. н҃в Оу҆ченицы́ же и҆сполнѧ́хꙋсѧ ра́дости и҆ дх҃а ст҃а. (л. л҃а ѡ҆б.)

Глава̀ четвертаѧна́десѧть.

[к҃а] сⷯ а҃ Бы́сть же во і҆коні́и вкꙋ́пѣ вни́ти и҆́ма въ со́нмище і҆ꙋде́йское, и҆ глаго́лати та́кѡ, ꙗ҆́кѡ вѣ́ровати і҆ꙋде́євъ и҆ є҆́ллинѡвъ мно́жествꙋ мно́гꙋ. в҃ Невѣ́рꙋющїи же і҆ꙋдє́и воздвиго́ша и҆ ꙾ѡ҆ѕло́биша꙾꙾къ ѕло́бѣ под̾ꙋсти́ша꙾ дꙋ́шы ꙗ҆зы́кѡвъ на бра́тїю. г҃ Дово́льно же ᲂу҆̀бо вре́мѧ пребы́ша дерза́юще ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, свидѣ́тельствꙋющемъ сло́вꙋ благода́ти своеѧ̀, и҆ даю́щемъ зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ бы́ти рꙋка́ма и҆́хъ. д҃ Раздѣли́ша же сѧ мно́жество гра́да: и҆ ѻ҆́ви ᲂу҆́бѡ бѧ́хꙋ со і҆ꙋдє́и, ѻ҆́ви же со а҆пⷭ҇лы. є҃ И҆ ꙗ҆́коже бы́сть стремле́нїе ꙗ҆зы́кѡмъ же и҆ і҆ꙋде́ємъ съ нача́льники и҆́хъ, досади́ти и҆ ка́менїемъ поби́ти и҆̀хъ: ѕ҃ Оу҆вѣ́дѣвше же,

(заⷱ҇ л҃д) [к҃в] Прибѣго́ста Въ сре́дꙋ д҃-ѧ недѣ́ли, преполове́нїѧ: Во днѝ ѻ҆́ны, па́ѵелъ и҆ варна́ва прибѣго́ста во гра́ды лѷкао́нскїѧ, въ лѵ́стрꙋ и҆ де́рвїю, и҆ во ѻ҆крє́стныѧ и҆́хъ: з҃ И҆ та́мѡ бѣ́ста благовѣствꙋ́юща. и҃ И҆ нѣ́кто мꙋ́жъ въ лѵ́стрѣхъ не́мощенъ нога́ма сѣдѧ́ше, хро́мъ ѿ чре́ва ма́тере своеѧ̀ сы́й, и҆́же николи́же бѣ̀ ходи́лъ. ѳ҃ Се́й слы́шаше па́ѵла глаго́люща: и҆́же воззрѣ́въ на́нь, и҆ ви́дѣвъ, ꙗ҆́кѡ вѣ́рꙋ и҆́мать здра́въ бы́ти, і҃ Речѐ ве́лїимъ гла́сомъ: тебѣ̀ глаго́лю, во и҆́мѧ гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, вста́ни на нѡ́гꙋ твою̀ пра́въ: и҆ а҆́бїе возскочѝ и҆ хожда́ше. а҃і Наро́ди же ви́дѣвше, є҆́же сотворѝ па́ѵелъ, воздвиго́ша гла́съ сво́й лѷкао́нски глаго́люще: бо́зи ᲂу҆подо́бльшесѧ человѣ́кѡмъ снидо́ша къ на́мъ. (л. л҃в) в҃і Нарица́хꙋ же ᲂу҆̀бо варна́вꙋ ді́а, па́ѵла же є҆рмі́а, поне́же то́й бѧ́ше нача́льникъ сло́ва. г҃і Жре́цъ же ді́евъ сꙋ́щагѡ пред̾ гра́домъ и҆́хъ, приведѐ ю҆нцы̀, и҆ принесѐ вѣнцы̀ пред̾ врата̀, съ наро́ды хотѧ́ше жре́ти. д҃і Слы́шавша же а҆пⷭ҇ла, варна́ва и҆ па́ѵелъ, растерза́вша ри̑зы своѧ̀, вскочи́ста въ наро́дъ зовꙋ́ща, и҆ глаго́люща: є҃і Мꙋ́жїе, что̀ сїѧ̑ творитѐ; и҆ мы̀ подобостра́стна є҆сма̀ ва́мъ человѣ́ка, бл҃говѣствꙋ́юща ва́мъ, ѿ си́хъ сꙋ́етныхъ ѡ҆браща́тисѧ къ бг҃ꙋ жи́вꙋ, и҆́же сотворѝ нб҃о и҆ зе́млю, и҆ мо́ре, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же въ ни́хъ. ѕ҃і И҆́же въ мимоше́дшыѧ ро́ды ѡ҆ста́вилъ бѣ̀ всѧ̀ ꙗ҆зы́ки ходи́ти въ пꙋте́хъ и҆́хъ. з҃і И҆ ᲂу҆̀бо не несвидѣ́тельствована себѐ ѡ҆ста́ви, благотворѧ̀, съ нб҃сѐ на́мъ ꙾дожде́вы꙾꙾дождѝ꙾ даѧ̀, и҆ времена̀ плодонѡ́сна, и҆сполнѧ́ѧ пи́щею и҆ весе́лїемъ сердца̀ на́ша. и҃і И҆ сїѧ̑ глаго́люща, є҆два̀ ᲂу҆ста́виста наро́ды не жре́ти и҆́ма: но ѿитѝ коемꙋ́ждо во своѧ́си.

Коне́цъ средѣ̀.

ѳ҃і Пребыва́ющема же и҆́ма и҆ ᲂу҆ча́щема, прїидо́ша ѿ а҆нтїохі́и и҆ і҆коні́и нѣ́цыи і҆ꙋдє́и, и҆ стѧза́ющемасѧ и҆́ма съ дерзнове́нїемъ, наꙋсти́ша наро́ды ѿстꙋпи́ти ѿ нею̀, глаго́люще: ꙗ҆́кѡ ничто́же и҆́стинно глаго́лета, но всѐ лже́та. [а҃] и҆ наꙋсти́вше наро́ды, и҆ ка́менїемъ поби́вше па́ѵла, и҆звлеко́ша внѣ̀ гра́да, мнѧ́ще є҆го̀ ᲂу҆ме́рша. к҃ Ѻ҆́крестъ же ста́вшымъ є҆гѡ̀ ᲂу҆ченикѡ́мъ, воста́въ вни́де во гра́дъ. (л. л҃в ѡ҆б.)

(заⷱ҇ л҃є) И҆ наꙋ́трїе и҆зы́де съ варна́вою Въ четверто́къ є҃-ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, и҆зы́де па́ѵелъ съ варна́вою въ де́рвїю. к҃а Бл҃говѣствова́ста же гра́дꙋ томꙋ̀ и҆ наꙋчи́ста мно́ги, возврати́стасѧ въ лѵ́стрꙋ, и҆ і҆коні́ю, и҆ а҆нтїохі́ю: к҃в Оу҆твержда́юще дꙋ́шы ᲂу҆ченикѡ́въ, молѧ́ще пребы́ти въ вѣ́рѣ, и҆ ꙗ҆́кѡ мно́гими скорбьмѝ подоба́етъ на́мъ вни́ти въ црⷭ҇твїе бж҃їе. к҃г Рꙋкополо́жше же и҆̀мъ пресвѵ́теры на всѧ̀ цр҃кви, и҆ помоли́вшесѧ съ посто́мъ, преда́ста и҆̀хъ гдⷭ҇ви, въ него́же вѣ́роваша. к҃д И҆ проше́дша пїсїді́ю, прїидо́ста въ памфѷлі́ю: к҃є И҆ глаго́лавша въ пергі́и сло́во гдⷭ҇не, снидо́ста во а҆тталі́ю. к҃ѕ И҆ ѿтꙋ́дꙋ ѿплы́ста во а҆нтїохі́ю, ѿню́дꙋже бѣ́ста пре́дана бл҃года́ти бж҃їей въ дѣ́ло, є҆́же сконча́ста. к҃з Прише́дша же и҆ собра́вша цр҃ковь, сказа́ста є҆ли̑ка сотворѝ бг҃ъ съ ни́ма, и҆ ꙗ҆́кѡ ѿве́рзе ꙗ҆зы́кѡмъ две́рь вѣ́ры.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

[к҃г] к҃и Пребы́ста же та́мѡ вре́мѧ не ма́ло со ᲂу҆ченикѝ.

Глава̀ пѧтаѧна́десѧть.

сⷯ а҃ И҆ нѣ́цыи сше́дше ѿ і҆ꙋде́и, ᲂу҆ча́хꙋ бра́тїю: ꙗ҆́кѡ а҆́ще не ѡ҆брѣ́жетесѧ, по ѻ҆бы́чаю мѡѷсе́овꙋ, не мо́жете спасти́сѧ. в҃ Бы́вши же ра́спри и҆ стѧза́нїю не ма́лꙋ па́ѵлꙋ и҆ варна́вѣ къ ни́мъ, ᲂу҆чини́ша взы́ти па́ѵлꙋ и҆ варна́вѣ, и҆ нѣ́кимъ дрꙋги̑мъ ѿ ни́хъ, ко а҆пⷭ҇лѡмъ и҆ ста́рцємъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, ѡ҆ вопроше́нїи се́мъ. г҃ Ѻ҆ни́ же ᲂу҆̀бо предпо́слани (л. л҃г) бы́вше ѿ цр҃кве, прохожда́хꙋ фїнїкі́ю и҆ самарі́ю, повѣ́дающе ѡ҆браще́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ творѧ́хꙋ ра́дость ве́лїю все́й бра́тїи. (нлⷣѧ) д҃ Прише́дше же во і҆ерꙋсали́мъ, прїѧ́ти бы́ша ѿ цр҃кве и҆ а҆пⷭ҇тѡлъ и҆ ста́рєцъ: сказа́ша же є҆ли̑ка сотворѝ бг҃ъ съ ни́ми, и҆ ꙗ҆́кѡ ѿве́рзе ꙗ҆зы́кѡмъ две́рь вѣ́ры.

(заⷱ҇ л҃ѕ) є҃ Воста́ша же нѣ́цыи Въ пѧто́къ є҃-ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, воста́ша нѣ́цыи ѿ є҆́реси фарїсе́йскїѧ вѣ́ровавшїи, глаго́люще: ꙗ҆́кѡ подоба́етъ ѡ҆брѣ́зати и҆̀хъ, завѣщава́ти же блюстѝ зако́нъ мѡѷсе́овъ. ѕ҃ Собра́шасѧ же а҆пⷭ҇ли и҆ ста́рцы вѣ́дѣти ѡ҆ словесѝ се́мъ. з҃ Мно́гꙋ же взыска́нїю бы́вшꙋ, воста́въ пе́тръ речѐ къ ни́мъ: мꙋ́жїе бра́тїе, вы̀ вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ ѿ дні́й пе́рвыхъ бг҃ъ въ на́съ и҆збра̀, ᲂу҆сты̀ мои́ми ᲂу҆слы́шати ꙗ҆зы́кѡмъ сло́во бл҃говѣ́стїѧ, и҆ вѣ́ровати. и҃ И҆ сердцевѣ́децъ бг҃ъ свидѣ́тельствова и҆̀мъ, да́въ и҆̀мъ дх҃а ст҃а́го, ꙗ҆́коже и҆ на́мъ. ѳ҃ И҆ ничто́же разсꙋдѝ междꙋ̀ на́ми же и҆ ѻ҆́нѣми, вѣ́рою ѡ҆чи́щъ сердца̀ и҆́хъ. і҃ Ны́нѣ ᲂу҆̀бо что̀ и҆скꙋша́ете бг҃а, хотѧ́ще возложи́ти и҆́го на вы̑и ᲂу҆чн҃кѡ́мъ, є҆гѡ́же ни ѻ҆тцы̀ на́ши, ни мы̀ возмого́хомъ понестѝ; а҃і Но бл҃года́тїю гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀ вѣ́рꙋемъ спасти́сѧ, ꙗ҆́коже и҆ ѻ҆нѝ. в҃і Оу҆молча́ же всѐ мно́жество, и҆ послꙋ́шахꙋ варна́вы и҆ па́ѵла повѣ́дающихъ, є҆ли́ка сотворѝ бг҃ъ зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ во ꙗ҆зы́цѣхъ и҆́ма. г҃і По ᲂу҆молча́нїи же и҆́хъ ѿвѣща̀ і҆а́кѡвъ, глаго́лѧ: мꙋ́жїе бра́тїе, послꙋ́шайте менѐ. д҃і Сѷмеѡ́нъ повѣ́да, ꙗ҆́кѡ (л. л҃г ѡ҆б.) пре́жде бг҃ъ посѣтѝ прїѧ́ти ѿ ꙗ҆зы̑къ лю́ди ѡ҆ и҆́мени свое́мъ. є҃і И҆ семꙋ̀ согласꙋ́ютъ словеса̀ прорѡ́къ, ꙗ҆́коже пи́шетъ: ѕ҃і По си́хъ ѡ҆бращꙋ́сѧ, и҆ сози́ждꙋ кро́въ дв҃довъ па́дшїй, и҆ раскѡ́панаѧ є҆гѡ̀ сози́ждꙋ, и҆ и҆спра́влю є҆го̀: з҃і Ꙗ҆́кѡ да взы́щꙋтъ про́чїи человѣ́цы гдⷭ҇а, и҆ всѝ ꙗ҆зы́цы, въ ни́хже нарече́сѧ и҆́мѧ моѐ: глаго́летъ гдⷭ҇ь, творѧ́й сїѧ̑ всѧ̑. и҃і Разꙋ̑мна ѿ вѣ́ка сꙋ́ть бг҃ови всѧ̀ дѣла̀ є҆гѡ̀. ѳ҃і Сегѡ̀ ра́ди а҆́зъ сꙋждꙋ̀, не стꙋжа́ти ѿ ꙗ҆зы̑къ ѡ҆браща́ющымсѧ къ бг҃ꙋ: к҃ Но заповѣ́дати и҆̀мъ ѡ҆греба́тисѧ ѿ тре́бъ і҆́дѡльскихъ, и҆ ѿ блꙋда̀, и҆ ᲂу҆да́вленины, и҆ ѿ кро́ве: и҆, є҆ли̑ка неꙋгѡ́дна себѣ̀ бы́ти, и҆ны̑мъ не твори́ти. к҃а Мѡѷсе́й бо ѿ родѡ́въ дре́внихъ, по всѧ̀ гра́ды проповѣ́дающыѧ є҆го̀ и҆́мать въ со́нмищахъ, по всѧ̀ сꙋббѡ́ты что́мый. к҃в Тогда̀ и҆зво́лисѧ а҆пⷭ҇толѡмъ и҆ ста́рцємъ со все́ю цр҃ковїю, и҆збра́вше мꙋ́жа ѿ ни́хъ, посла́ти во а҆нтїохі́ю съ па́ѵломъ и҆ варна́вою: і҆ꙋ́дꙋ, нарица́емаго варса́вꙋ, и҆ сі́лꙋ, мꙋ́жа нарѡ́чита въ бра́тїи. [а҃] к҃г Написа́вше рꙋка́ма и҆́хъ сїѧ̑: а҆пⷭ҇толи, и҆ ста́рцы, и҆ бра́тїѧ, сꙋ́щымъ во а҆нтїохі́и, и҆ сѷрі́и, и҆ кїлїкі́и бра́тїи, и҆̀же ѿ ꙗ҆зы̑къ, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ ра́доватисѧ. к҃д Поне́же ᲂу҆́бѡ слы́шахомъ, ꙗ҆́кѡ нѣ́цыи ѿ на́съ и҆зше́дше возмꙋти́ша ва́съ словесы̀, развраща́юще дꙋ́шы ва́шѧ, глаго́люще, ѡ҆брѣ́затисѧ и҆ блюстѝ зако́нъ, и҆̀мже мы̀ не завѣща́хомъ: к҃є И҆зво́лисѧ на́мъ собра́вшымсѧ є҆динодꙋ́шнѡ, и҆збра́нныѧ мꙋ́жы посла́ти къ ва́мъ, съ возлю́бленныма на́шима варна́вою и҆ па́ѵломъ, к҃ѕ Человѣ́кома преда́вшема дꙋшѧ̀ своѧ̀ ѡ҆ и҆́мени гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀. к҃з Посла́хомъ ᲂу҆̀бо (л. л҃д) і҆ꙋ́дꙋ и҆ сі́лꙋ, и҆ тѣ́хъ сло́вомъ сказꙋ́ющихъ та̑ѧжде. к҃и И҆зво́лисѧ бо ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ и҆ на́мъ, ничто́же мно́жае возложи́ти ва́мъ тѧготы̀, ра́звѣ нꙋ́ждныхъ си́хъ: к҃ѳ Ѡ҆греба́тисѧ ѿ і҆дѡложе́ртвенныхъ, и҆ кро́ве, и҆ ᲂу҆да́вленины, и҆ блꙋда̀: и҆, є҆ли̑ка не хо́щете ва́мъ бы́ти дрꙋги̑мъ не твори́те: ѿ ни́хже соблюда́юще себѐ до́брѣ сотворитѐ. здра́вствꙋйте. л҃ Ѻ҆ни́ же ᲂу҆̀бо по́слани бы́вше, прїидо́ша во а҆нтїохі́ю: и҆ собра́вше наро́дъ, вда́ша посла́нїе. л҃а Проче́тше же возра́довашасѧ ѡ҆ ᲂу҆тѣше́нїи. л҃в І҆ꙋ́да же и҆ сі́ла, и҆ та̀ прорѡ́ка сꙋ́ща, сло́вомъ мно́зѣмъ ᲂу҆тѣ́шиста бра́тїю и҆ ᲂу҆тверди́ста. л҃г Пребы́вше же та́мѡ вре́мѧ, ѿпꙋщє́на бы́ста съ ми́ромъ ѿ бра́тїй ко а҆пⷭ҇лѡмъ. л҃д И҆зво́лисѧ же сі́лѣ пребы́ти та́мѡ, і҆ꙋ́да же возврати́сѧ во і҆ерꙋсали́мъ.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

(заⷱ҇ л҃з) л҃є Па́ѵелъ же и҆ варна́ва Въ сꙋббѡ́тꙋ є҃-ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, па́ѵелъ и҆ варна́ва꙳ живѧ́ста во а҆нтїохі́и, ᲂу҆ча́ще и҆ благовѣствꙋ́юще сло́во гдⷭ҇не, и҆ со и҆нѣ́ми мно́гими. л҃ѕ По нѣ́кихъ же дне́хъ, речѐ па́ѵелъ къ варна́вѣ: возвра́щшесѧ подоба́етъ посѣти́ти бра́тїю на́шꙋ во всѣ́хъ гра́дѣхъ, въ ни́хже проповѣ́дахомъ сло́во гдⷭ҇не, ка́кѡ пребыва́ютъ. [в҃] л҃з Варна́ва же восхотѣ̀ поѧ́ти съ собо́ю і҆ѡа́нна, нарица́емаго ма́рка. л҃и Па́ѵелъ же глаго́лаше: ѿстꙋ́пльшагѡ ѿ на́ю ѿ памфѷлі́и, и҆ не ше́дшагѡ съ на́ми на дѣ́ло, въ не́же положе́ни бы́хомъ, не поѧ́ти сегѡ̀ съ собо́ю. л҃ѳ Бы́сть (л. л҃д ѡ҆б.) ᲂу҆̀бо ра́спрѧ, ꙗ҆́кѡ ѿлꙋчи́тисѧ и҆́ма ѿ себѐ, варна́ва ᲂу҆́бѡ пое́мъ ма́рка, ѿплы̀ въ кѵ́пръ: м҃ Па́ѵелъ же и҆збра́въ сі́лꙋ, и҆зы́де пре́данъ бл҃года́ти бж҃їей, ѿ бра́тїй. м҃а Прохожда́ше сѷрі́ю и҆ кїлїкі́ю, ᲂу҆твержда́ѧ цє́ркви.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

Глава̀ шестаѧна́десѧть.

[к҃д] сⷯ а҃ Прїи́де же въ де́рвїю и҆ лѵ́стрꙋ, и҆ сѐ ᲂу҆чени́къ нѣ́кїй бѣ̀ тꙋ̀, и҆́менемъ тїмоѳе́й, сы́нъ жены̀ нѣ́кїѧ і҆ꙋде́аныни вѣ́рны, ѻ҆тца́ же є҆́ллина: в҃ И҆́же свидѣ́тельствованъ бѣ̀ ѿ сꙋ́щихъ въ лѵ́стрѣхъ и҆ і҆коні́и бра́тїи. г҃ Сего̀ восхотѣ̀ па́ѵелъ съ собо́ю и҆зы́ти, и҆ прїе́мъ ѡ҆брѣ́за є҆го̀ і҆ꙋдє́й ра́ди, сꙋ́щихъ на мѣ́стѣхъ ѻ҆́нѣхъ: вѣ́дѧхꙋ бо всѝ ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ є҆́ллинъ бѧ́ше. д҃ И҆ ꙗ҆́коже прохожда́хꙋ гра́ды, предаѧ́ше и҆̀мъ храни́ти ᲂу҆ста́вы сꙋждє́нныѧ ѿ а҆по́стѡлъ и҆ ста́рєцъ, и҆̀же во і҆ерꙋсали́мѣ. є҃ Цє́ркви же ᲂу҆твержда́хꙋсѧ вѣ́рою: и҆ прибыва́хꙋ въ число̀ по всѧ̀ днѝ. ѕ҃ Проше́дше же фрѷгі́ю и҆ галаті́йскꙋю странꙋ̀, возбране́ни бы́ша ѿ ст҃а́гѡ дх҃а глаго́лати сло́во во а҆сі́и. з҃ Прише́дше же въ мѷсі́ю, покꙋша́хꙋсѧ въ вїѳѷні́ю поитѝ: и҆ не ѡ҆ста́ви и҆́хъ дх҃ъ. з҃ Преше́дше же мѷсі́ю, снидо́ша въ трѡа́дꙋ. ѳ҃ И҆ видѣ́нїе въ нощѝ ꙗ҆ви́сѧ па́ѵлꙋ: мꙋ́жъ нѣ́кїй бѣ̀ македо́нѧнинъ стоѧ̀ молѧ̀ є҆го̀ и҆ глаго́лѧ: прише́дъ въ македо́нїю, помозѝ на́мъ. і҃ И҆ ꙗ҆́коже видѣ́нїе ви́дѣ, а҆́бїе взыска́хомъ и҆зы́ти въ македо́нїю, разꙋмѣ́вше, ꙗ҆́кѡ призва́ ны гдⷭ҇ь благовѣсти́ти и҆̀мъ. а҃і Ѿве́зшесѧ же ѿ (л. л҃є) трѡа́ды, прїидо́хомъ въ самоѳра́къ, во ᲂу҆́трїе же въ неапо́ль. в҃і Ѿтꙋ́дꙋ же въ фїлїппꙋ́сы, и҆́же є҆́сть пе́рвый гра́дъ ча́сти македо́нїи, колѡ́нїа: бѣ́хомъ же въ то́мъ гра́дѣ пребыва́юще днѝ нѣ́кїѧ. г҃і Въ де́нь же сꙋббѡ́тный, и҆зыдо́хомъ во́нъ и҆з̾ гра́да при рѣцѣ̀, и҆дѣ́же мнѧ́шесѧ моли́твенница бы́ти, и҆ сѣ́дше глаго́лахомъ къ собра́вшымсѧ жена́мъ. [а҃] д҃і И҆ нѣ́каѧ жена̀ и҆́менемъ лѷді́а, порфѷропрода́льница ѿ гра́да ѳѷаті́рскагѡ, чтꙋ́щи бг҃а, послꙋ́шаше: є҆́йже гдⷭ҇ь ѿве́рзе се́рдце внима́ти глаго́лємымъ ѿ па́ѵла. є҃і Ꙗ҆́коже крести́сѧ та̀, и҆ до́мъ є҆ѧ̀, молѧ́ше ны̀ глаго́лющи: а҆́ще смотри́сте мѧ̀ вѣ́рнꙋ гдⷭ҇ви бы́ти, вше́дше въ до́мъ мо́й, пребꙋ́дите: и҆ принꙋ́ди на́съ.

(заⷱ҇ л҃и) ѕ҃і Бы́сть же и҆дꙋ́щымъ на́мъ Недѣ́лѧ ѕ҃ ѡ҆ слѣпо́мъ: Во днѝ ѻ҆́ны, бы́сть и҆дꙋ́щымъ а҆по́столѡмъ на моли́твꙋ, ѻ҆трокови́ца нѣ́каѧ и҆мꙋ́щаѧ дꙋ́хъ пытли́въ срѣ́те на́съ, ꙗ҆́же тѧжа́нїе мно́го даѧ́ше господє́мъ свои́мъ волхвꙋ́ющи. з҃і Та̀ послѣ́довавши па́ѵлꙋ и҆ на́мъ, взыва́ше глаго́лющи: сі́и человѣ́цы рабѝ бг҃а вы́шнѧгѡ сꙋ́ть, и҆̀же возвѣща́ютъ на́мъ пꙋ́ть спасе́нїѧ. и҃і Се́ же творѧ́ше на мно́ги днѝ. стꙋжи́въ же сѝ па́ѵелъ, и҆ ѡ҆бра́щсѧ, дꙋ́хови речѐ: запреща́ю тѝ и҆́менемъ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆зы́ди и҆з̾ неѧ̀: и҆ и҆зы́де въ то́мъ часѣ̀. ѳ҃і Ви́дѣвше же госпо́дїе є҆ѧ̀, ꙗ҆́кѡ и҆зы́де наде́жда тѧжа́нїѧ и҆́хъ, пое́мше па́ѵла и҆ сі́лꙋ, влеко́ша на то́ргъ ко кнѧзє́мъ. к҃ И҆ вве́дше и҆̀хъ къ воево́дамъ, рѣ́ша: сі́и человѣ́цы возмꙋща́ютъ гра́дъ на́шъ, (л. л҃є ѡ҆б.) і҆ꙋде́є сꙋ́ще. к҃а И҆ завѣщава́ютъ ѻ҆бы́чаи, ꙗ҆̀же не досто́итъ на́мъ прїима́ти, ни твори́ти, ри́млѧнѡмъ сꙋ́щымъ. к҃в И҆ сни́десѧ наро́дъ на ни́хъ, и҆ воевѡ́ды растерза́вше и҆̀мъ ри́зы, велѧ́хꙋ па́лицами би́ти и҆̀хъ. к҃г Мно́ги же да́вше и҆̀мъ ра̑ны, всади́ша въ темни́цꙋ, завѣща́вше темни́чномꙋ стра́жꙋ тве́рдѡ стрещѝ и҆̀хъ: к҃д И҆́же таково̀ завѣща́нїе прїе́мъ, всадѝ и҆̀хъ во внꙋ́треннюю темни́цꙋ, и҆ но́ги и҆́хъ забѝ въ кла́дѣ. к҃є Въ полꙋ́нощи же па́ѵелъ и҆ сі́ла молѧ́щасѧ поѧ́ста бг҃а: послꙋ́шахꙋ же и҆́хъ ю҆́зницы. [в҃] к҃ѕ Внеза́пꙋ же трꙋ́съ бы́сть ве́лїй, ꙗ҆́кѡ поколеба́тисѧ ѡ҆снова́нїю темни́чномꙋ: ѿверзо́ша же сѧ а҆́бїе двє́ри всѧ̀, и҆ всѣ̑мъ ю҆́зы ѡ҆слабѣ́ша. к҃з Возбꙋ́ждьсѧ же темни́чный стра́жъ, и҆ ви́дѣвъ ѿве́рсты двє́ри темни́цы, и҆звле́къ но́жъ, хотѧ́ше себѐ ᲂу҆би́ти, мнѧ̀ и҆збѣ́гшѧ ю҆́зники. к҃и Возгласи́ же гла́сомъ ве́лїимъ па́ѵелъ, глаго́лѧ: ничто́же сотворѝ себѣ̀ ѕла̀, вси́ бо є҆смы̀ здѣ̀. к҃ѳ Проси́въ же свѣщѝ, вскочѝ, и҆ тре́петенъ бы́въ, припадѐ къ па́ѵлꙋ и҆ сі́лѣ: л҃ И҆ и҆зве́дъ и҆̀хъ во́нъ, речѐ: госпо́дїе, что́ ми подоба́етъ твори́ти, да спасꙋ́сѧ; л҃а Ѻ҆́на же реко́ста: вѣ́рꙋй въ гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ спасе́шисѧ ты̀, и҆ ве́сь до́мъ тво́й. л҃в И҆ глаго́ласта є҆мꙋ̀ сло́во гдⷭ҇не, и҆ всѣ̑мъ и҆̀же въ домꙋ̀ є҆гѡ̀. л҃г И҆ пое́мъ ѧ҆̀ въ то́й же ча́съ но́щи, и҆змы̀ ѿ ра́нъ, и҆ крести́сѧ са́мъ, и҆ своѝ є҆мꙋ̀ всѝ а҆́бїе. л҃д Вве́дъ же ѧ҆̀ въ до́мъ сво́й, поста́ви трапе́зꙋ, и҆ возра́довасѧ со всѣ́мъ до́момъ свои́мъ, вѣ́ровавъ бг҃ꙋ.

Коне́цъ недѣ́ли.

л҃є Дню́ же бы́вшꙋ, посла́ша воевѡ́ды па́личники, глаго́люще: ѿпꙋстѝ человѣ́ка ѻ҆́на. л҃ѕ Сказа́ же темни́чный (л. л҃ѕ) стра́жъ словеса̀ сїѧ̀ па́ѵлꙋ, ꙗ҆́кѡ посла́ша воевѡ́ды, да ѿпꙋще́на бꙋ́дета: ны́нѣ ᲂу҆̀бо и҆зше́дша, и҆ди́та съ ми́ромъ. л҃з Па́ѵелъ же речѐ къ ни́мъ: би́вше на́ю пред̾ людьмѝ неѡсꙋжде́на человѣ́ка ри́млѧнина сꙋ́ща, всади́ша въ темни́цꙋ, и҆ ны́нѣ ѻ҆́тай и҆зво́дѧтъ на́ю: нѝ ᲂу҆́бѡ, но да прише́дше са́ми и҆зведꙋ́тъ на́ю. л҃и Сказа́ша же па́личницы воево́дамъ глаго́лы сїѧ̀: и҆ ᲂу҆боѧ́шасѧ, слы́шавше ꙗ҆́кѡ ри́млѧнина є҆ста̀. л҃ѳ И҆ прише́дше ᲂу҆моли́ша и҆̀хъ, и҆ и҆зве́дше молѧ́хꙋ и҆зы́ти и҆з̾ гра́да. м҃ И҆зше́дша же и҆з̾ темни́цы, прїидо́ста къ лѷді́и: и҆ ви́дѣвша бра́тїю, ᲂу҆тѣ́шиста и҆̀хъ, и҆ и҆зыдо́ста.

Глава̀ седмаѧна́десѧть.

(заⷱ҇ л҃ѳ) [к҃є] сⷯ а҃ Преше́дша же Въ понедѣ́льникъ ѕ҃-ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, па́ѵелъ и҆ сі́ла преше́дша а҆мфїпо́ль и҆ а҆поллѡ́нїю, внидо́ста въ солꙋ́нь, и҆дѣ́же бѣ̀ со́нмище і҆ꙋде́йское. в҃ По ѻ҆бы́чаю же своемꙋ̀ па́ѵелъ вни́де къ ни́мъ, и҆ по сꙋббѡ́ты трѝ стѧза́шесѧ съ ни́ми ѿ писа́нїй, г҃ (пнⷣе) Сказꙋ́ѧ и҆ предлага́ѧ и҆̀мъ, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇тꙋ̀ подоба́ше пострада́ти, и҆ воскре́снꙋти ѿ ме́ртвыхъ: и҆ ꙗ҆́кѡ се́й і҆и҃съ, є҆го́же а҆́зъ проповѣ́даю ва́мъ, є҆́сть хрⷭ҇то́съ. д҃ И҆ нѣ́цыи ѿ ни́хъ вѣ́роваша, и҆ приложи́шасѧ къ па́ѵлꙋ и҆ сі́лѣ, ѿ чести́выхъ є҆́ллинъ мно́жество мно́го, и҆ ѿ же́нъ бл҃горо́дныхъ не ма́ло. є҃ Зазрѣ́вше же непоко́ршїисѧ і҆ꙋде́є, и҆ прїе́мше крамо́льники нѣ́кїѧ мꙋ́жы ѕлы́ѧ, и҆ собра́вше наро́дъ, мо́лвѧхꙋ (л. л҃ѕ ѡ҆б.) по гра́дꙋ: наше́дше же на до́мъ і҆ассо́новъ, и҆ска́хꙋ и҆̀хъ и҆звестѝ къ наро́дꙋ. ѕ҃ Не ѡ҆брѣ́тше же и҆̀хъ, влеча́хꙋ і҆ассо́на, и҆ нѣ́кїѧ ѿ бра́тїй ко градонача́льникѡмъ, вопїю́ще: ꙗ҆́кѡ и҆̀же разврати́ша вселе́ннꙋю, сі́и здѣ̀ прїидо́ша: з҃ И҆̀же прїѧ́тъ і҆ассо́нъ. и҆ сі́и всѝ проти́внѡ велѣ́нїємъ ке́саревымъ творѧ́тъ, цр҃ѧ̀ глаго́люще и҆но́го бы́ти, і҆и҃са. и҃ Смѧто́ша же наро́дъ, и҆ градонача́льники слы́шащыѧ сїѧ̑. ѳ҃ Взе́мше же дово́льное ѿ і҆ассо́на и҆ ѿ про́чихъ, ѿпꙋсти́ша и҆̀хъ. і҃ Бра́тїѧ же а҆́бїе въ нощѝ ѿсла́ша па́ѵла и҆ сі́лꙋ въ бе́рїю: и҆̀же прише́дше, и҆до́ша въ собо́ръ і҆ꙋде́йскїй. а҃і Сі́и же бѧ́хꙋ бл҃горо́днѣйши живꙋ́щихъ въ солꙋ́нѣ, и҆̀же прїѧ́ша сло́во со всѣ́мъ ᲂу҆се́рдїемъ, по всѧ̀ днѝ разсꙋжда́юще писа̑нїѧ, а҆́ще сꙋ́ть сїѧ̑ та́кѡ. в҃і Мно́зи ᲂу҆́бѡ ѿ ни́хъ вѣ́роваша, и҆ ѿ є҆́ллинскихъ же́нъ благоѻбра́зныхъ, и҆ мꙋже́й не ма́лѡ. г҃і И҆ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆вѣ́даша и҆̀же ѿ солꙋ́нѧ і҆ꙋдє́и, ꙗ҆́кѡ и҆ въ бе́рїи проповѣ́дасѧ ѿ па́ѵла сло́во бж҃їе, прїидо́ша и҆ та́мѡ дви́жꙋще и҆ смꙋща́юще наро́ды. д҃і А҆́бїе же тогда̀ бра́тїѧ ѿпꙋсти́ша па́ѵла и҆тѝ на помо́рїе: ѡ҆ста́ста же сі́ла и҆ тїмоѳе́й та́мѡ. є҃і Провожда́ющїи же па́ѵла, ведо́ша є҆го̀ да́же до а҆ѳи́нъ: и҆ прїе́мше за́повѣдь къ сі́лѣ и҆ тїмоѳе́ю, да ꙗ҆́кѡ скорѣ́е прїи́дꙋтъ къ немꙋ̀, и҆зыдо́ша.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

(заⷱ҇ м҃) ѕ҃і Во а҆ѳи́нѣхъ же ждꙋ́щꙋ и҆̀хъ па́ѵлꙋ, Ст҃о́мꙋ дїонѵ́сїю а҆реопагі́тꙋ: Во днѝ ѻ҆́ны, во а҆ѳи́нѣхъ ждꙋ́щꙋ па́ѵлꙋ сі́лы и҆ тїмоѳе́а, раздража́шесѧ дх҃ъ є҆гѡ̀ въ не́мъ, зрѧ́щемъ і҆́дѡлъ по́лнъ (л. л҃з) сꙋ́щъ гра́дъ. [к҃ѕ] з҃і Стѧза́шесѧ же ᲂу҆́бѡ на со́нмищи со і҆ꙋдє́и и҆ съ чести́выми, и҆ на то́ржищи по всѧ̀ днѝ съ приключа́ющимисѧ. и҃і Нѣ́цыи же ѿ є҆пїкꙋ̑ръ, и҆ ѿ стѡ́їкъ фїлосѡ́фъ, стѧза́хꙋсѧ съ ни́мъ, и҆ нѣ́цыи глаго́лахꙋ: что̀ ᲂу҆́бѡ хо́щетъ сꙋесло́вивый се́й глаго́лати; и҆ні́и же, чꙋжди́хъ богѡ́въ мни́тсѧ проповѣ́дникъ бы́ти: ꙗ҆́кѡ і҆и҃са и҆ воскрⷭ҇нїе бл҃говѣствова́ше и҆̀мъ.

(заⷱ҇) ѳ҃і Пое́мше же є҆го̀, Во вто́рникъ ѕ҃-ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, пое́мше па́ѵла ведо́ша на а҆реопа́гъ, глаго́люще: мо́жемъ ли разꙋмѣ́ти, что̀ но́вое сїѐ глаго́лемое тобо́ю ᲂу҆че́нїе, к҃ Стра̑нна бо нѣ́каѧ влага́еши во ᲂу҆шеса̀ на́ша: хо́щемъ ᲂу҆̀бо разꙋмѣ́ти, что̀ хотѧ́тъ сїѧ̑ бы́ти; к҃а [А҆ѳине́и же всѝ, и҆ приходѧ́щїи стра́ннїи, ни во что́же и҆́но ᲂу҆пражнѧ́хꙋсѧ, ра́звѣ глаго́лати что̀, и҆лѝ слы́шати но́вое.] к҃в Ста́въ же па́ѵелъ посредѣ̀ а҆реопа́га, речѐ: мꙋ́жїе а҆ѳине́йстїи, по всемꙋ̀ зрю̀ вы̀ а҆́ки благочести́выѧ. к҃г Проходѧ́ бо и҆ соглѧ́даѧ чествова̑нїѧ ва́ша, ѡ҆брѣто́хъ и҆ ка́пище, на не́мже бѣ̀ напи́сано: невѣ́домомꙋ бг҃ꙋ. є҆го́же ᲂу҆́бѡ не вѣ́дꙋще бл҃голѣ́пнѡ чтетѐ, сего̀ а҆́зъ проповѣ́дꙋю ва́мъ. к҃д Бг҃ъ сотвори́вый мі́ръ, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же въ не́мъ, се́й нб҃сѐ и҆ землѝ гдⷭ҇ь сы́й, не въ рꙋкотворе́нныхъ хра́мѣхъ живе́тъ: к҃є Ни ѿ рꙋ́къ человѣ́ческихъ ᲂу҆гождє́нїѧ прїе́млетъ, тре́бꙋѧ что̀, са́мъ даѧ̀ всѣ̑мъ живо́тъ, и҆ дыха́нїе, и҆ всѧ̑. к҃ѕ Сотвори́лъ же є҆́сть ѿ є҆ди́ныѧ кро́ве ве́сь ꙗ҆зы́къ человѣ́чь, жи́ти по всемꙋ̀ лицꙋ̀ земно́мꙋ, ᲂу҆ста́вивъ пред̾ꙋчине́наѧ (л. л҃з ѡ҆б.) времена̀ и҆ предѣ́лы селе́нїѧ и҆́хъ: к҃з Взыска́ти гдⷭ҇а, да понѐ ѡ҆сѧ́жꙋтъ є҆го̀, и҆ ѡ҆брѧ́щꙋтъ, ꙗ҆́кѡ не дале́че ѿ є҆ди́нагѡ коегѡ́ждо на́съ сꙋ́ща. к҃и Ѡ҆ не́мъ бо живе́мъ, и҆ дви́жемсѧ, и҆ є҆смы̀.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

ꙗ҆́коже и҆ нѣ́цыи ѿ ва́шихъ кни̑жникъ реко́ша: сегѡ́ бо и҆ ро́дъ є҆смы̀. к҃ѳ Ро́дъ ᲂу҆̀бо сꙋ́ще бж҃їй, не до́лжни є҆смы̀ непщева́ти, подо́бно бы́ти бжⷭ҇тво̀ зла́тꙋ, и҆лѝ сребрꙋ̀, и҆лѝ ка́меню хꙋдо́жнѣ начерта́ннꙋ, и҆ смышле́нїю человѣ́чꙋ. л҃ Лѣ̑та ᲂу҆̀бо невѣ́дѣнїѧ презира́ѧ бг҃ъ, ны́нѣ повелѣва́етъ человѣ́кѡмъ всѣ́мъ всю́дꙋ пока́ѧтисѧ. л҃а Занѐ ᲂу҆ста́вилъ є҆́сть де́нь, во́ньже хо́щетъ сꙋди́ти вселе́ннѣй въ пра́вдѣ, ѡ҆ мꙋ́жѣ, є҆го́же предꙋста́ви, вѣ́рꙋ подаѧ̀ всѣ̑мъ, воскреси́въ є҆го̀ ѿ ме́ртвыхъ. л҃в Слы́шавше же воскресе́нїе ме́ртвыхъ, ѻ҆́вїи ᲂу҆́бѡ рꙋга́хꙋсѧ: ѻ҆́вїи же рѣ́ша, да слы́шимъ тѧ̀ па́ки ѡ҆ се́мъ. л҃г И҆ та́кѡ па́ѵелъ и҆зы́де ѿ среды̀ и҆́хъ. л҃д Нѣ́цыи же мꙋ́жїе прилѣпи́вшесѧ є҆мꙋ̀, вѣ́роваша: въ ни́хже бѣ̀ и҆ дїонѵ́сїй а҆реопагі́тскїй, и҆ жена̀ и҆́менемъ да́марь, и҆ дрꙋзі́и съ ни́ми.

Коне́цъ ст҃о́мꙋ.

Глава̀ ѻ҆смаѧна́десѧть.

(заⷱ҇ к҃з) сⷯ а҃ По си́хъ же ѿлꙋчи́всѧ На ѡ҆бновле́нїе цр҃ѧ̀ гра́да: Во днѝ ѻ҆́ны, ѿлꙋчи́сѧ ꙳ Сїе́ же и҆ на ѡ҆снова́нїе гра́да. па́ѵелъ ѿ а҆ѳи́нъ, прїи́де въ корі́нѳъ. в҃ И҆ ѡ҆брѣ́те нѣ́коего і҆ꙋде́анина и҆́менемъ а҆кѵ́лꙋ, по́нтѧнина ро́домъ, но́вѡ (л. л҃и) прише́дша ѿ і҆талі́и, и҆ прїскі́ллꙋ женꙋ̀ є҆гѡ̀, [занѐ повелѣ́лъ бѧ́ше клаѵді́й ѿлꙋчи́тисѧ всѣ́мъ і҆ꙋде́ємъ ѿ ри́ма,] прїи́де къ ни́мъ: г҃ И҆ занѐ є҆динохꙋдо́жникѡмъ бы́ти и҆̀мъ, пребы́сть ᲂу҆ ни́хъ, и҆ дѣ́лаше: бѧ́хꙋ бо скинотво́рцы хи́тростїю. д҃ Стѧза́шесѧ же на со́нмищахъ по всѧ̀ сꙋббѡ́ты, и҆ препира́ше і҆ꙋдє́и и҆ є҆́ллины. є҃ И҆ ꙗ҆́коже снидо́ста ѿ македо́нїи сі́ла же и҆ тїмоѳе́й, тꙋжа́ше дх҃омъ па́ѵелъ, свидѣ́тельствꙋѧ і҆ꙋде́ѡмъ і҆и҃са бы́ти хрⷭ҇та̀. ѕ҃ Проти́вѧщымсѧ же и҆̀мъ и҆ хꙋ́лѧщымъ, ѡ҆трѧ́съ ри̑зы своѧ̀, речѐ къ ни́мъ: кро́вь ва́ша на глава́хъ ва́шихъ: чи́стъ а҆́зъ, ѿ нн҃ѣ во ꙗ҆зы́ки и҆дꙋ̀. з҃ И҆ преше́дъ ѿтꙋ́дꙋ, прїи́де въ до́мъ нѣ́коегѡ и҆́менемъ і҆ꙋ́ста, чтꙋ́ща бг҃а, є҆мꙋ́же хра́мина бѣ̀ вскра́й со́нмища. и҃ Крі́спъ же нача́льникъ собо́ра, вѣ́рова гдⷭ҇ви со всѣ́мъ до́момъ свои́мъ: [а҃] и҆ мно́зи ѿ корі́нѳѧнъ слы́шавше вѣ́ровахꙋ, и҆ креща́хꙋсѧ. ѳ҃ Рече́ же гдⷭ҇ь въ видѣ́нїи нощно́мъ па́ѵлꙋ: не бо́йсѧ, но глаго́ли, и҆ да не ᲂу҆мо́лкнеши: і҃ Занѐ а҆́зъ є҆́смь съ тобо́ю, и҆ никто́же приложи́тъ ѡ҆ѕло́бити тѧ̀: занѐ лю́дїе сꙋ́ть мѝ мно́зи во гра́дѣ се́мъ. а҃і Сѣдѧ́ше же та́мѡ лѣ́то и҆ мѣ̑сѧцъ ше́сть, ᲂу҆чѧ̀ въ ни́хъ сло́вꙋ бж҃їю.

Коне́цъ ѡ҆бновле́нїю, и҆ ѡ҆снова́нїю гра́да.

[в҃] в҃і Галлїѡ́нꙋ же а҆нѳѷпа́тꙋ сꙋ́щꙋ во а҆ха́їи, нападо́ша є҆динодꙋ́шнѡ і҆ꙋдє́и на па́ѵла, и҆ приведо́ша є҆го̀ на сꙋди́лище, г҃і Глаго́люще: ꙗ҆́кѡ проти́вꙋ зако́нꙋ се́й ᲂу҆вѣщава́етъ чл҃вѣ́ки чти́ти бг҃а. д҃і Хотѧ́щꙋ же па́ѵлꙋ ѿве́рсти ᲂу҆ста̀, речѐ галлїѡ́нъ ко і҆ꙋде́ємъ: а҆́ще бы непра́вда была̀ ка́ѧ, и҆лѝ дѣ́ло ѕло́е, ѽ і҆ꙋде́є, по (л. л҃и ѡ҆б.) сло́вꙋ ᲂу҆́бѡ послꙋ́шалъ бы́хъ ва́съ. є҃і А҆́ще ли же стѧза̑нїѧ сꙋ́ть ѡ҆ словесѝ, и҆ ѡ҆ и҆́менехъ, и҆ ѡ҆ зако́нѣ ва́шемъ, вѣ́дите са́ми: сꙋдїѧ́ бо а҆́зъ си̑мъ не хощꙋ̀ бы́ти. ѕ҃і И҆ и҆згна̀ и҆̀хъ ѿ сꙋди́лища. з҃і Є҆́мше же всѝ є҆́ллини сосѳе́на, нача́льника собо́ра, бїѧ́хꙋ пред̾ сꙋди́лищемъ, и҆ ни є҆ди́но ѡ҆ си́хъ галлїѡ́нꙋ радѣ́нїе бы́сть. и҃і Па́ѵелъ же є҆щѐ пребы́въ днѝ дово́льны, и҆ цѣлова́въ бра́тїю, ѿплы̀ въ сѷрі́ю, [и҆ съ ни́мъ а҆кѵ́ла, и҆ прїскі́лла,] ѡ҆стри́гъ главꙋ̀ въ ке́гхреихъ: ѡ҆бре́ксѧ бо бѣ̀. ѳ҃і Приста́ же во є҆фе́сѣ, и҆ тѣ́хъ ѡ҆ста́ви та́мѡ: са́мъ же вше́дъ въ со́нмище, стѧза́шесѧ со і҆ꙋдє́и. к҃ Молѧ́щымъ же и҆̀мъ є҆го̀ на мно́го вре́мѧ пребы́ти ᲂу҆ ни́хъ, не и҆зво́ли: к҃а Но ѿрече́сѧ и҆̀мъ, глаго́лѧ, ꙗ҆́кѡ подоба́етъ мѝ всѧ́кѡ пра́здникъ грѧдꙋ́щїй сотвори́ти во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: па́ки же возвращꙋ́сѧ къ ва́мъ, бг҃ꙋ хотѧ́щꙋ. и҆ ѿвезе́сѧ ѿ є҆фе́са: а҆кѵ́ла же и҆ прїскі́лла ѡ҆ста́ша во є҆фе́сѣ.

(заⷱ҇ м҃а) к҃в И҆ соше́дъ Въ сре́дꙋ ѕ҃ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, сше́дъ па́ѵелъ въ кесарі́ю, возше́дъ и҆ цѣлова́въ цр҃ковь, сни́де бо а҆нтїохі́ю: к҃г И҆ сотво́рь вре́мѧ нѣ́кое, и҆зы́де проходѧ̀ по рѧ́дꙋ галаті́йскꙋю странꙋ̀ и҆ фрѷгі́ю, ᲂу҆твержда́ѧ всѧ̀ ᲂу҆ченикѝ. [г҃] к҃д І҆ꙋде́анинъ же нѣ́кто а҆поллѡ́съ и҆́менемъ, а҆леѯа́ндрѧнинъ ро́домъ, мꙋ́жъ слове́сенъ, прїи́де во є҆фе́съ, си́ленъ сы́й въ кни́гахъ: к҃є Се́й бѣ̀ ѡ҆глаше́нъ пꙋтѝ гдⷭ҇ню, и҆ горѧ̀ дх҃омъ, глаго́лаше и҆ ᲂу҆ча́ше и҆звѣ́стнѡ ꙗ҆̀же ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, вѣ́дый то́кмѡ креще́нїе і҆ѡа́нново. к҃ѕ Се́й же нача́тъ дерза́ти на со́нмищахъ: слы́шавше же є҆го̀ а҆кѵ́ла и҆ (л. л҃ѳ) прїскі́лла, прїѧ́ша є҆го̀, и҆ и҆звѣ́стнѣе томꙋ̀ сказа́ша пꙋ́ть гдⷭ҇нь. к҃з Хотѧ́щꙋ же є҆мꙋ̀ преитѝ во а҆ха́їю, предпосла́вше бра́тїѧ, написа́ша ᲂу҆ченикѡ́мъ прїѧ́ти є҆го̀: и҆́же прише́дъ та́мѡ, посо́бствова мно́гѡ вѣ́ровавшымъ бл҃года́тїю. к҃и Тве́рдѡ бо і҆ꙋдє́и не престаѧ̀ ѡ҆блича́ше пред̾ людьмѝ, сказꙋ́ѧ писа́ньми, і҆и҃са бы́ти хрⷭ҇та̀.

Коне́цъ средѣ̀.

Глава̀ девѧтаѧна́десѧть.

(заⷱ҇ м҃в) [к҃и] сⷯ а҃ Бы́сть же внегда̀ Въ пѧто́къ ѕ҃ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны бы́сть внегда̀ ꙳ Сїе́ же и҆ і҆аннꙋа́рїа з҃, крести́телю. бы́ти а҆поллѡ́сꙋ въ корі́нѳѣ, па́ѵлꙋ же проше́дшꙋ вы́шнїѧ страны̑, прїитѝ во є҆фе́съ: и҆ ѡ҆брѣ́тъ нѣ́кїѧ ᲂу҆ченикѝ, в҃ Речѐ къ ни́мъ: а҆́ще ᲂу҆́бѡ дх҃ъ ст҃ъ прїѧ́ли є҆стѐ вѣ́ровавше; ѻ҆ни́ же рѣ́ша къ немꙋ̀: но нижѐ, а҆́ще дх҃ъ ст҃ы́й є҆́сть, слы́шахомъ. (втоⷬ҇) г҃ Рече́ же къ ни́мъ: во что̀ ᲂу҆́бѡ крⷭ҇ти́стесѧ; ѻ҆ни́ же реко́ша: во і҆ѡа́нново креще́нїе. д҃ Рече́ же па́ѵелъ: і҆ѡа́ннъ ᲂу҆̀бо крестѝ креще́нїемъ покаѧ́нїѧ, лю́демъ глаго́лѧ: во грѧдꙋ́щаго по не́мъ да вѣ́рꙋютъ, си́рѣчь, во хрⷭ҇та̀ і҆и҃са. є҃ Слы́шавше же, крести́шасѧ во и҆́мѧ гдⷭ҇а і҆и҃са. ѕ҃ И҆ возло́жшꙋ па́ѵлꙋ на нѧ̀ рꙋ́цѣ, прїи́де дх҃ъ ст҃ы́й на нѧ̀: глаго́лахꙋ же ѧ҆зы́ки и҆ прⷪ҇ро́чествовахꙋ. з҃ Бѧ́ше же всѣ́хъ мꙋже́й ꙗ҆́кѡ двана́десѧть. и҃ Вше́дъ же въ со́нмище, дерза́ше, не ѡ҆бинꙋ́ѧсѧ трѝ мцⷭ҇ы бесѣ́дꙋѧ, и҆ ᲂу҆вѣрѧ́ѧ ꙗ҆̀же ѡ҆ црⷭ҇твїи бж҃їи.

Коне́цъ пѧткꙋ̀, и҆ предте́чи. (л. л҃ѳ ѡ҆б.)

ѳ҃ И҆ ꙗ҆́коже нѣ́цыи ѡ҆жесточа́хꙋсѧ и҆ прѧ́хꙋсѧ, ѕлосло́вѧще пꙋ́ть гдⷭ҇нь пред̾ наро́домъ, ѿстꙋ́пль ѿ ни́хъ, ѿлꙋчѝ ᲂу҆ченикѝ, по всѧ̀ днѝ стѧза́ѧсѧ во ᲂу҆чи́лищи ꙾мꙋчи́телѧ꙾꙾власти́телѧ꙾ нѣ́коегѡ. і҃ Сїе́ же бы́сть два̀ лѣ́та: ꙗ҆́кѡ всѣ́мъ живꙋ́щымъ во а҆сі́и, слы́шати сло́во гдⷭ҇а і҆и҃са, жидѡ́мъ же и҆ є҆́ллинѡмъ. а҃і Си̑лы же непро́сты творѧ́ше бг҃ъ рꙋка́ма па́ѵловыма: в҃і Ꙗ҆́кѡ и҆ на недꙋ̑жныѧ наноси́ти ѿ по́та тѣ́ла є҆гѡ̀ главотѧ́жы и҆ ᲂу҆брꙋ́сцы, и҆ и҆сцѣли́тисѧ и҆̀мъ ѿ недꙋ̑гъ, и҆ дꙋхѡ́мъ лꙋка́вымъ и҆сходи́ти ѿ ни́хъ. [а҃] г҃і Нача́ша же нѣ́цыи ѿ скита́ющихсѧ і҆ꙋдє́й ѻ҆баѧ̑нникъ, и҆менова́ти над̾ и҆мꙋ́щими дꙋ́хи лꙋка́выѧ, и҆́мѧ гдⷭ҇а і҆и҃са, глаго́люще: заклина́емъ вы̀ і҆и҃сомъ, є҆го́же па́ѵелъ проповѣ́дꙋетъ. д҃і Бѧ́хꙋ же нѣ́цыи сы́нове ске́ѵы і҆ꙋде́анина а҆рхїере́а се́дмь, и҆̀же сїѐ творѧ́хꙋ. є҃і Ѿвѣща́въ же дꙋ́хъ лꙋка́вый, речѐ: і҆и҃са зна́ю, и҆ па́ѵла свѣ́мъ: вы́ же кто̀ є҆стѐ; ѕ҃і И҆ скачѧ̀ на ни́хъ человѣ́къ, въ не́мже бѣ̀ дꙋ́хъ лꙋка́вый, и҆ ѡ҆долѣ́въ и҆̀мъ, ᲂу҆крѣпи́сѧ на ни́хъ, ꙗ҆́коже наги̑мъ и҆ ᲂу҆ра́нєнымъ и҆збѣжа́ти ѿ хра́ма ѻ҆́нагѡ. з҃і Сїе́ же бы́сть разꙋ́мно всѣ́мъ живꙋ́щымъ во є҆фе́сѣ, і҆ꙋде́ємъ же и҆ є҆́ллинѡмъ: и҆ нападѐ стра́хъ на всѣ́хъ и҆̀хъ, и҆ велича́шесѧ и҆́мѧ гдⷭ҇а і҆и҃са. и҃і Мно́зи же ѿ вѣ́ровавшихъ прихожда́хꙋ, и҆сповѣ́дающе и҆ сказꙋ́юще дѣла̀ своѧ̀. ѳ҃і Дово́льни же ѿ сотво́ршихъ чародѣѧ̑нїѧ, собра́вше кни̑ги своѧ̀, сжига́хꙋ пред̾ всѣ́ми: и҆ сложи́ша цѣ́ны и҆́хъ, и҆ ѡ҆брѣто́ша сребра̀ пѧ́ть тє́мъ. к҃ Си́це крѣ́пкѡ сло́во гдⷭ҇не растѧ́ше и҆ крѣплѧ́шесѧ. к҃а И҆ ꙗ҆́коже сконча́шасѧ сїѧ̑, положѝ па́ѵелъ въ дс҃ѣ, проше́дъ (л. м҃) македо́нїю и҆ а҆ха́їю, и҆тѝ во і҆ерꙋсали́мъ, ре́къ: ꙗ҆́кѡ бы́вшꙋ мѝ та́мѡ, подоба́етъ мѝ и҆ ри́мъ ви́дѣти. к҃в Посла́въ же въ македо́нїю два̀ ѿ слꙋжа́щихъ є҆мꙋ̀, тїмоѳе́а и҆ є҆ра́ста: са́мъ же пребы́сть вре́мѧ во а҆сі́и. [в҃] к҃г Бы́сть же во вре́мѧ ѻ҆́но молва̀ не ма́ла ѡ҆ пꙋтѝ гдⷭ҇ни. к҃д Дими́трїй бо нѣ́кто и҆́менемъ, среброкова́чь, творѧ́й хра́мы сре́брѧны а҆ртемі́дѣ, даѧ́ше хитрецє́мъ ꙾дѣ́ланїе꙾꙾стѧжа́нїе꙾ не ма́ло. к҃є И҆̀хже собра́въ, и҆ и҆́ны сицевы́хъ веще́й дѣ́латели, речѐ: мꙋ́жїе, вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ ѿ сегѡ̀ дѣ́ланїѧ дово́льство житїю̀ на́шемꙋ є҆́сть. к҃ѕ И҆ ви́дите и҆ слы́шите, ꙗ҆́кѡ не то́кмѡ є҆фе́съ, но ма́лѡ не всю̀ а҆сі́ю па́ѵелъ се́й препрѣ́въ, ѡ҆братѝ мно́гъ наро́дъ, глаго́лѧ: ꙗ҆́кѡ не сꙋ́ть бо́зи, и҆̀же рꙋка́ми человѣ́ческими быва́ютъ. к҃з Не то́кмѡ же сїѧ̀ бѣдꙋ̀ прїе́млетъ на́ша ча́сть во ѡ҆бличе́нїе прїитѝ: но и҆ вели́кїѧ боги́ни а҆ртемі́ды хра́мъ ни во что́же вмѣни́тсѧ: хо́щетъ же разори́тисѧ и҆ вели́чество є҆ѧ̀, ю҆́же всѧ̀ а҆сі́а и҆ вселе́ннаѧ почита́етъ. к҃и Слы́шавше же, и҆ бы́вше и҆спо́лнени ꙗ҆́рости, вопїѧ́хꙋ глаго́люще: вели́ка а҆ртемі́да є҆фе́сскаѧ. к҃ѳ И҆ и҆спо́лнисѧ гра́дъ ве́сь мѧте́жа: ᲂу҆стреми́ша же сѧ є҆динодꙋ́шнѡ на позо́рище, восхи́щше га́їа и҆ а҆рїста́рха македо́нѧны, ꙳дрꙋ́ги꙳꙳сопꙋ́тники꙳ па́ѵловы. л҃ Па́ѵлꙋ же хотѧ́щꙋ вни́ти въ наро́дъ, не ѡ҆ставлѧ́хꙋ є҆гѡ̀ ᲂу҆ченицы̀. л҃а Нѣ́цыи же ѿ а҆сі́йскихъ нача̑льникъ, сꙋ́ще є҆мꙋ̀ дрꙋ́зи, посла́вше къ немꙋ̀, молѧ́хꙋ не вда́ти себѐ въ позо́ръ. л҃в Дрꙋзі́и же ᲂу҆́бѡ и҆́но нѣ́что вопїѧ́хꙋ: бѣ́ бо собра́нїе смꙋще́но, и҆ мно́жайшїи ѿ ни́хъ не вѣ́дѧхꙋ, чесѡ̀ ра́ди собра́шасѧ. л҃г Ѿ наро́да же и҆збра́ша а҆леѯа́ндра, (л. м҃ ѡ҆б.) и҆зве́дшымъ є҆го̀ і҆ꙋде́ємъ. а҆леѯа́ндръ же помаа́въ рꙋко́ю, хотѧ́ше ѿвѣща́ти наро́дꙋ. л҃д Разꙋмѣ́вше же ꙗ҆́кѡ і҆ꙋде́анинъ є҆́сть, гла́съ бы́сть є҆ди́нъ ѿ всѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ на два̀ часа̀ вопїю́щихъ: вели́ка а҆ртемі́да є҆фе́сскаѧ. л҃є Оу҆ти́шивъ же кни́жникъ наро́дъ, речѐ: мꙋ́жїе є҆фе́сстїи, кто̀ ᲂу҆́бѡ є҆́сть человѣ́къ, и҆́же не вѣ́сть, ꙗ҆́кѡ є҆фе́сскїй гра́дъ слꙋжи́тель є҆́сть вели́кїѧ боги́ни а҆ртемі́ды и҆ дїопе́та; л҃ѕ Без̾ всѧ́кагѡ ᲂу҆̀бо прекосло́вїѧ си̑мъ си́це сꙋ́щымъ, потре́бно є҆́сть ва́мъ безмѡ́лвнымъ бы́ти, и҆ ничто́же безчи́нно твори́ти. л҃з Приведо́сте бо мꙋ̑жа сїѧ̀, ни хра́мъ а҆ртемі́динъ ѡ҆кра́дша, нижѐ боги́ню ва́шꙋ хꙋ́лѧща. л҃и А҆́ще ᲂу҆́бѡ дими́трїй, и҆ и҆̀же съ ни́мъ хꙋдо́жницы, и҆́мꙋтъ къ комꙋ̀ сло́во, сꙋды̀ сꙋ́ть, и҆ а҆нѳѷпа́ти сꙋ́ть, да пое́млютъ дрꙋ́гъ на дрꙋ́га. л҃ѕ А҆́ще ли же что̀ ѡ҆ и҆ны́хъ и҆́щете, въ зако́нномъ собра́нїи да разрѣши́тсѧ. м҃ И҆́бо бѣ́дствꙋемъ порица́еми бы́ти ѡ҆ крамолѣ̀ дне́шней, ниеди́нѣй винѣ̀ сꙋ́щей, є҆́юже возмо́жемъ возда́ти сло́во стремле́нїѧ сегѡ̀. и҆ сїѧ̑ ре́къ, распꙋстѝ собра́вшїйсѧ наро́дъ.

Глава̀ двадесѧ́таѧ.

[к҃ѳ] сⷯ а҃ По ᲂу҆тише́нїи же молвы̀, призва́въ па́ѵелъ ᲂу҆ченикѝ, ᲂу҆тѣ́шивъ и҆ цѣлова́въ и҆̀хъ, и҆зы́де и҆тѝ въ македо́нїю. в҃ Проше́дъ же страны̑ ѻ҆́ны, и҆ ᲂу҆тѣ́шивъ и҆̀хъ сло́вомъ мно́гимъ, прїи́де во є҆лла́дꙋ. г҃ Пожи́въ же мцⷭ҇ы трѝ, бы́вшꙋ на́нь навѣ́тꙋ ѿ і҆ꙋдє́й, хотѧ́щꙋ ѿвести́сѧ въ сѷрі́ю, бы́сть хотѣ́нїе возврати́тисѧ сквозѣ̀ македо́нїю. д҃ Послѣ́дова (л. м҃а) же є҆мꙋ̀ да́же до а҆сі́и сѡсїпа́тръ пѵ́рровъ бе́рѧнинъ: солꙋ́нѧне же а҆рїста́рхъ, и҆ секꙋ́ндъ, и҆ га́їй де́рвѧнинъ, и҆ тїмоѳе́й: а҆сі́ане же, тѷхі́къ и҆ трофі́мъ. є҃ Сі́и предше́дше жда́хꙋ на́съ въ трѡа́дѣ. ѕ҃ Мы́ же ѿвезо́хомсѧ по дне́хъ ѡ҆прѣсно́чныхъ ѿ фїлі̑ппъ, и҆ прїидо́хомъ къ ни́мъ въ трѡа́дꙋ, во дне́хъ пѧтѝ, и҆дѣ́же пребы́хомъ дне́й се́дмь.

(заⷱ҇ м҃г) з҃ Во є҆ди́нꙋ же ѿ сꙋббѡ́тъ, Въ сꙋббѡ́тꙋ ѕ҃: Во днѝ ѻ҆́ны, во є҆ди́нꙋ ѿ сꙋббѡ́тъ собра́вшымсѧ ᲂу҆ченикѡ́мъ преломи́ти хлѣ́бъ, па́ѵелъ бесѣ́доваше къ ни́мъ, хотѧ̀ и҆зы́ти наꙋ́трїе: простре́ же сло́во до полꙋ́нощи. и҃ Бѧ́хꙋ же свѣщы̀ мно́ги въ го́рницѣ, и҆дѣ́же бѣ́хомъ со́брани. [а҃] ѳ҃ Сѣдѧ́ же нѣ́кто ю҆́ноша, и҆́менемъ є҆ѵтѵ́хъ, во ѻ҆кнѣ̀, ѡ҆тѧгче́нъ сно́мъ глꙋбо́кимъ, глаго́лющꙋ па́ѵлꙋ ѡ҆ мно́зѣ, прекло́ньсѧ ѿ сна̀, падѐ ѿ трекро́вника до́лꙋ: и҆ взѧ́ша є҆го̀ ме́ртва. і҃ Соше́дъ же па́ѵелъ нападѐ на́нь, и҆ ѡ҆б̾е́мъ є҆го̀ речѐ: не мо́лвите, и҆́бо дꙋша̀ є҆гѡ̀ въ не́мъ є҆́сть. а҃і Возше́дъ же и҆ прело́мль хлѣ́бъ, и҆ вкꙋ́шъ, дово́льнѡ же бесѣ́довавъ да́же до зарѝ, и҆ та́кѡ и҆зы́де. в҃і Приведо́ша же ѻ҆́трока жи́ва, и҆ ᲂу҆тѣ́шишасѧ не ма́лѡ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

г҃і Мы́ же прише́дше въ кора́бль, ѿвезо́хомсѧ во а҆́ссонъ, ѿтꙋ́дꙋ хотѧ́ще поѧ́ти па́ѵла: та́кѡ бо на́мъ бѣ̀ повелѣ́лъ, хотѧ̀ са́мъ пѣ́шъ и҆тѝ. д҃і И҆ ꙗ҆́коже сни́десѧ съ на́ми во а҆́ссонѣ, взе́мше є҆го̀ (л. м҃а ѡ҆б.) прїидо́хомъ въ мїтѷли́нъ: є҃і И҆ ѿтꙋ́дꙋ ѿве́зшесѧ, воꙋ́трїе приста́хомъ проти́вꙋ хі́ю: въ дрꙋгі́й же ѿвезо́хомсѧ въ са́монъ: и҆ пребы́вше въ трѡгѷллі́и, въ грѧдꙋ́щїй же де́нь прїидо́хомъ въ мїли́тъ.

(заⷱ҇ м҃д) ѕ҃і Сꙋди́ бо па́ѵелъ Недѣ́лѧ з҃-ѧ ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃ъ: Во днѝ ѻ҆́ны, сꙋдѝ па́ѵелъ ми́мѡ и҆тѝ є҆фе́съ, ꙗ҆́кѡ да не бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ закоснѣ́ти во а҆сі́и: тща́ше бо сѧ, а҆́ще возмо́жно бꙋ́детъ, въ де́нь пѧтьдесѧ́тный бы́ти во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. з҃і Ѿ мїли́та же посла́въ во є҆фе́съ, призва̀ пресвѵ́теры цр҃ко́вныѧ. и҃і И҆ ꙗ҆́коже прїидо́ша къ немꙋ̀, речѐ къ ни́мъ:

Престꙋпѝ недѣ́ли.

вы̀ вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ ѿ пе́рвагѡ днѐ, ѿне́лиже прїидо́хъ во а҆сі́ю, ка́кѡ съ ва́ми всѐ вре́мѧ бы́хъ: ѳ҃і Рабо́таѧ гдⷭ҇ви со всѧ́кимъ смиреномꙋ́дрїемъ, и҆ мно́гими слеза́ми, и҆ напа́стьми, прилꙋчи́вшимисѧ мнѣ̀ ѿ і҆ꙋде́йскихъ навѣ̑тъ. к҃ Ꙗ҆́кѡ ни въ чесо́мъ ѿ поле́зныхъ ѡ҆бинꙋ́хсѧ, є҆́же сказа́ти ва́мъ, и҆ наꙋчи́ти ва́съ пред̾ людьмѝ и҆ по домѡ́мъ: к҃а Засвидѣ́тельствꙋѧ і҆ꙋде́ємъ же и҆ є҆́ллинѡмъ, є҆́же къ бг҃ꙋ покаѧ́нїе, и҆ вѣ́рꙋ ꙗ҆́же въ гдⷭ҇а на́шего і҆и҃са хрⷭ҇та̀. к҃в И҆ ны́нѣ сѐ а҆́зъ свѧ́занъ дх҃омъ, грѧдꙋ̀ во і҆ерꙋсали́мъ, ꙗ҆̀же въ не́мъ хотѧ̑щаѧ приключи́тисѧ мнѣ̀, не вѣ́дый: к҃г То́чїю ꙗ҆́кѡ дх҃ъ ст҃ы́й по всѧ̀ гра́ды свидѣ́тельствꙋетъ, глаго́лѧ: ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́зы менѐ и҆ скѡ́рби ждꙋ́тъ. к҃д Но ни є҆ди́но же попече́нїе творю̀, нижѐ и҆́мамъ дꙋ́шꙋ мою̀ че́стнꙋ себѣ̀, ра́звѣ є҆́же сконча́ти (л. м҃в) тече́нїе моѐ съ ра́достїю, и҆ слꙋ́жбꙋ ю҆́же прїѧ́хъ ѿ гдⷭ҇а і҆и҃са, засвидѣ́тельствовати є҆ѵⷢ҇лїе бл҃года́ти бж҃їѧ. к҃є И҆ ны́нѣ сѐ а҆́зъ вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ ктомꙋ̀ не ᲂу҆́зрите лица̀ моегѡ̀ вы̀ всѝ, въ ни́хже проидо́хъ проповѣ́дꙋѧ црⷭ҇твїе бж҃їе. к҃ѕ Тѣ́мже свидѣ́тельствꙋю ва́мъ во дне́шнїй де́нь, ꙗ҆́кѡ чи́стъ а҆́зъ ѿ кро́ве всѣ́хъ. к҃з Не ѡ҆бинꙋ́хсѧ бо сказа́ти ва́мъ всю̀ во́лю бж҃їю.

Чтѝ недѣ́ли.

(срⷣе) к҃и Внима́йте ᲂу҆̀бо себѣ̀, и҆ всемꙋ̀ ста́дꙋ, въ не́мже ва́съ дх҃ъ ст҃ы́й поста́ви є҆пⷭ҇копы, пастѝ цр҃ковь гдⷭ҇а и҆ бг҃а, ю҆́же стѧжа̀ кро́вїю свое́ю. к҃ѳ А҆́зъ бо вѣ́мъ сїѐ, ꙗ҆́кѡ по ѿше́ствїи мое́мъ вни́дꙋтъ во́лцы тѧ́жцы въ ва́съ, не щадѧ́щїи ста́да. л҃ И҆ ѿ ва́съ самѣ́хъ воста́нꙋтъ мꙋ́жїе глаго́лющїи развращє́наѧ, є҆́же ѿторга́ти ᲂу҆чн҃кѝ въ слѣ́дъ себѐ. л҃а Сегѡ̀ ра́ди бди́те, помина́юще, ꙗ҆́кѡ трѝ лѣ̑та но́щь и҆ де́нь не престаѧ́хъ ᲂу҆чѧ̀ со слеза́ми є҆ди́наго кого́ждо ва́съ. л҃в И҆ ны́нѣ предаю̀ ва́съ, бра́тїе, бг҃ови, и҆ сло́вꙋ бл҃года́ти є҆гѡ̀, могꙋ́щемꙋ назда́ти, и҆ да́ти ва́мъ наслѣ́дїе во ѡ҆свѧще́нныхъ всѣ́хъ. л҃г Сребра̀ и҆лѝ зла́та и҆лѝ ри́зъ, ни є҆ди́нагѡ возжела́хъ. л҃д Са́ми вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ тре́бованїю моемꙋ̀ и҆ сꙋ́щымъ со мно́ю, послꙋжи́стѣ рꙋ́цѣ моѝ сі́и. л҃є Всѧ̑ сказа́хъ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ та́кѡ трꙋжда́ющымсѧ подоба́етъ застꙋпа́ти немощны̑ѧ, помина́ти же сло́во гдⷭ҇а і҆и҃са, ꙗ҆́кѡ са́мъ речѐ: блаже́ннѣе є҆́сть па́че даѧ́ти, не́жели прїима́ти. л҃ѕ И҆ сїѧ̑ ре́къ, прекло́нь кѡлѣ́на своѧ̀, со всѣ́ми и҆́ми помоли́сѧ.

Коне́цъ недѣ́ли. (л. м҃в ѡ҆б.)

л҃з Мно́гъ же бы́сть пла́чь всѣ́мъ, и҆ напа́дше на вы́ю па́ѵловꙋ, ѡ҆блобыза́хꙋ є҆го̀: л҃и Скорбѧ́ще наипа́че ѡ҆ словесѝ, є҆́же речѐ, ꙗ҆́кѡ ктомꙋ̀ не и҆́мꙋтъ лица̀ є҆гѡ̀ ᲂу҆зрѣ́ти. провожда́хꙋ же є҆го̀ въ кора́бль.

Глава̀ два́десѧть пе́рваѧ.

[в҃] сⷯ а҃ И҆ ꙗ҆́коже бы́сть ѿвезти́сѧ на́мъ ѿто́ргшымсѧ ѿ ни́хъ, прѧ́мѡ ше́дше прїидо́хомъ въ кѡ́нъ: въ дрꙋгі́й же де́нь въ ро́досъ, и҆ ѿтꙋ́дꙋ въ пата́рꙋ: в҃ И҆ ѡ҆брѣ́тше кора́бль преходѧ́щъ въ фїнїкі́ю, возше́дше ѿвезо́хомсѧ. г҃ Возни́кшїй же на́мъ кѵ́пръ ѡ҆ста́вльше ѡ҆шꙋ́юю, плы́хомъ въ сѷрі́ю, и҆ приста́хомъ въ тѵ́рѣ: та́мѡ бо бѧ́ше кораблю̀ и҆зложи́ти бре́мѧ. д҃ И҆ ѡ҆брѣ́тше ᲂу҆ченикѝ, пребы́хомъ тꙋ̀ дні́й се́дмь: и҆̀же па́ѵлови глаго́лахꙋ дх҃омъ, не восходи́ти во і҆ерⷭ҇ли́мъ. є҃ Є҆гда́ же бы́сть на́мъ сконча́ти днѝ, и҆зше́дше и҆до́хомъ, провожда́ющымъ на́съ всѣ̑мъ, съ жена́ми и҆ дѣтьмѝ, да́же до внѣ̀ гра́да: и҆ прекло́ньше колѣ̑на при бре́зѣ, помоли́хомсѧ. ѕ҃ И҆ цѣлова́вше дрꙋгъдрꙋ́га, внидо́хомъ въ кора́бль, ѻ҆ни́ же возврати́шасѧ во своѧ́си. з҃ Мы́ же пла́ванїе наче́нше ѿ тѵ́ра, приста́хомъ во птолемаі́дѣ, и҆ цѣлова́вше бра́тїю, пребы́хомъ де́нь є҆ди́нъ ᲂу҆ ни́хъ.

(заⷱ҇ м҃є) и҃ Во ᲂу҆́трїе же и҆зше́дше па́ѵелъ Въ понедѣ́льникъ з҃-ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, и҆зше́дше па́ѵелъ и҆ и҆̀же съ ни́мъ, прїидо́хомъ въ кесарі́ю: и҆ вше́дше въ до́мъ фїлі́ппа бл҃говѣ́стника, сꙋ́ща ѿ седмѝ дїа́кѡнъ, (л. м҃г) пребы́хомъ ᲂу҆ негѡ̀. ѳ҃ Сегѡ́ же бѧ́хꙋ дщє́ри дѣви̑цы четы́ри прорица́ющыѧ. [л҃] і҃ Пребыва́ющымъ же на́мъ та́мѡ днѝ мно́ги, сни́де нѣ́кто ѿ і҆ꙋде́и проро́къ, и҆́менемъ а҆га́въ: а҃і И҆ прише́дъ къ на́мъ, и҆ взе́мъ по́ѧсъ па́ѵловъ, свѧза́въ же своѝ рꙋ́цѣ и҆ но́зѣ, речѐ: та́кѡ глаго́летъ дх҃ъ ст҃ы́й, мꙋ́жа, є҆гѡ́же є҆́сть по́ѧсъ се́й, та́кѡ свѧ́жꙋтъ є҆го̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ і҆ꙋдє́и, и҆ предадѧ́тъ въ рꙋ́цѣ ꙗ҆зы́кѡвъ. в҃і И҆ ꙗ҆́коже слы́шахомъ сїѧ̑ моли́хомъ, мы́ же и҆ ꙾намѣ́стнїи꙾꙾та́мошнїи жи́тели꙾, не восходи́ти є҆мꙋ̀ во і҆ерꙋсали́мъ. г҃і Ѿвѣща́въ же па́ѵелъ, и҆ речѐ: что̀ творитѐ, пла́чꙋще и҆ сокрꙋша́юще мѝ се́рдце; а҆́зъ бо не то́чїю свѧ́занъ бы́ти хощꙋ̀, но и҆ ᲂу҆мре́ти во і҆ерⷭ҇ли́мѣ гото́въ є҆́смь, за и҆́мѧ гдⷭ҇а і҆и҃са. д҃і Не повинꙋ́ющꙋсѧ же є҆мꙋ̀, ᲂу҆молча́хомъ, ре́кше: во́лѧ гдⷭ҇нѧ да бꙋ́детъ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

є҃і По дне́хъ же си́хъ ᲂу҆гото́вльшесѧ, взыдо́хомъ во і҆ерꙋсали́мъ. ѕ҃і Прїидо́ша же съ на́ми и҆ нѣ́цыи ᲂу҆ченицы̀ ѿ кесарі́и, ведꙋ́ще съ собо́ю, ᲂу҆ негѡ́же бы ѡ҆бита́ти на́мъ, мна́сѡна нѣ́коего кѵ́прѧнина, дре́внѧго ᲂу҆ченика̀. з҃і Бы́вшымъ же на́мъ во і҆ерꙋсали́мѣ, любе́знѡ прїѧ́ша на́съ бра́тїѧ. [л҃а] и҃і На ᲂу҆́трїе же вни́де па́ѵелъ съ на́ми ко і҆а́кѡвꙋ, вси́ же прїидо́ша ста́рцы. ѳ҃і И҆ цѣлова́въ и҆̀хъ, сказа́ше по є҆ди́номꙋ ко́еждо, є҆́же сотворѝ бг҃ъ во ꙗ҆зы́цѣхъ слꙋже́нїемъ є҆гѡ̀. к҃ Ѻ҆ни́ же слы́шавше, сла́влѧхꙋ бг҃а, и҆ реко́ша є҆мꙋ̀: ви́диши ли бра́те, коли́кѡ тє́мъ є҆́сть і҆ꙋдє́й вѣ́ровавшихъ, и҆ всѝ ревни́тели зако́нꙋ сꙋ́ть; к҃а Оу҆вѣсти́ша же сѧ ѡ҆ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ ѿстꙋпле́нїю ᲂу҆чи́ши ѿ зако́на (л. м҃г ѡ҆б.) мѡѷсе́ова, живꙋ́щыѧ во ꙗ҆зы́цѣхъ всѧ̀ і҆ꙋдє́и, глаго́лѧ: не ѡ҆брѣ́зовати и҆̀мъ ча̑дъ свои́хъ, нижѐ во ѻ҆бы́чаехъ ѻ҆те́ческихъ ходи́ти. к҃в Что̀ ᲂу҆́бѡ є҆́сть, всѧ́кѡ подоба́етъ наро́дꙋ сни́тисѧ: ᲂу҆слы́шатъ бо ꙗ҆́кѡ прише́лъ є҆сѝ. к҃г Сїѐ ᲂу҆̀бо сотворѝ, є҆́же тѝ глаго́лемъ: сꙋ́ть ᲂу҆ на́съ мꙋ́жїе четы́ри, ѡ҆бѣща́вше себѐ бг҃ꙋ: к҃д Сїѧ̑ пои́мъ, ѡ҆чи́стисѧ съ ни́ми, и҆ и҆ждивѝ на ни́хъ, да ѡ҆стри́жꙋтъ сѝ главы̑, и҆ разꙋмѣ́ютъ всѝ, ꙗ҆́кѡ возвѣщє́ннаѧ и҆̀мъ ѡ҆ тебѣ̀, ничто́же сꙋ́ть: но пребыва́еши и҆ са́мъ зако́нъ хранѧ̀. к҃є А҆ ѡ҆ вѣ́ровавшихъ ꙗ҆зы́цѣхъ, мы̀ посла́хомъ, сꙋди́вше, ничто́же таково́е соблюда́ти и҆̀мъ, то́кмѡ храни́ти себѐ ѿ і҆дѡложе́ртвенныхъ, и҆ кро́ве, и҆ ᲂу҆да́вленины, и҆ блꙋда̀.

(заⷱ҇ м҃ѕ) [л҃в] к҃ѕ Тогда̀ па́ѵелъ пое́мъ Во вто́рникъ з҃-ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, пое́мъ па́ѵелъ мꙋ́жы ѻ҆́ны, наꙋ́трїе съ ни́ми ѡ҆чи́щсѧ, вни́де во ст҃и́лище, возвѣща́ѧ и҆сполне́нїе дне́й ѡ҆чище́нїѧ, до́ндеже принесено̀ бы́сть за є҆ди́наго коего́ждо и҆́хъ приноше́нїе. к҃з И҆ ꙗ҆́коже хотѧ́хꙋ се́дмь дні́й сконча́тисѧ, и҆̀же ѿ а҆сі́и і҆ꙋдє́и, ви́дѣвше є҆го̀ во ст҃и́лищи, нава́диша ве́сь наро́дъ, и҆ возложи́ша на́нь рꙋ́цѣ, к҃и Вопїю́ще: мꙋ́жїе і҆и҃льстїи, помози́те: се́й є҆́сть человѣ́къ, и҆́же на лю́ди и҆ зако́нъ, и҆ на мѣ́сто сїѐ, всѣ́хъ всю́дꙋ ᲂу҆чи́тъ: є҆ще́ же и҆ є҆́ллины введѐ въ цр҃ковь, и҆ ѡ҆сквернѝ ст҃о́е мѣ́сто сїѐ. к҃ѳ [Бѧ́хꙋ бо ви́дѣли трофі́ма є҆фе́сѧнина во гра́дѣ съ ни́мъ, є҆го́же мнѧ́хꙋ, ꙗ҆́кѡ въ цр҃ковь (л. м҃д) вве́лъ є҆́сть па́ѵелъ.] л҃ Подви́жесѧ же гра́дъ ве́сь, и҆ бы́сть стече́нїе лю́демъ: и҆ є҆́мше па́ѵла, влеча́хꙋ є҆го̀ во́нъ и҆з̾ цр҃кве: и҆ а҆́бїе затвори́шасѧ двє́ри. л҃а И҆́щꙋщымъ же и҆̀мъ ᲂу҆би́ти є҆го̀, взы́де вѣ́сть къ ты́сѧщникꙋ спі́ры, ꙗ҆́кѡ ве́сь возмꙋти́сѧ і҆ерꙋсали́мъ. л҃в Ѻ҆́нъ же а҆́бїе пои́мъ во́ины и҆ со́тники, притечѐ на нѧ̀: ѻ҆ни́ же ви́дѣвше ты́сѧщника и҆ во́ины, преста́ша би́ти па́ѵла.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

л҃г Пристꙋ́пль же ты́сѧщникъ ꙗ҆́тъ є҆го̀, и҆ повелѣ̀ свѧза́ти є҆го̀ вери́гома желѣ́знома двѣма̀: и҆ вопроша́ше: кто̀ ᲂу҆́бѡ є҆́сть, и҆ что̀ є҆́сть сотвори́лъ; л҃д Дрꙋзі́и же и҆́но нѣ́что вопїѧ́хꙋ въ наро́дѣ: не могі́й же разꙋмѣ́ти и҆звѣ́стное молвы̀ ра́ди, повелѣ̀ ѿвестѝ є҆го̀ въ по́лкъ. л҃є Є҆гда́ же бы́сть на степе́нехъ, прилꙋчи́сѧ воздви́женꙋ бы́ти є҆мꙋ̀ ѿ вѡ́инъ, нꙋ́жды ра́ди наро́да. л҃ѕ Послѣ́доваше бо мно́жество люде́й зовꙋ́щихъ: воз̾мѝ є҆го̀. л҃з Хотѧ́ же вни́ти въ по́лкъ па́ѵелъ, глаго́ла ты́сѧщникꙋ: а҆́ще лѣ́ть мѝ є҆́сть глаго́лати что̀ тебѣ̀; ѻ҆́нъ же речѐ: гре́чески ᲂу҆мѣ́еши ли; л҃и Не ты́ ли є҆сѝ є҆гѵ́птѧнинъ, пре́жде си́хъ дне́й превѣща́вый, и҆ и҆зведы́й въ пꙋсты́ню четы́ре ты́сѧщы мꙋже́й сїкаре́й; (чеⷦ҇) л҃ѳ Рече́ же па́ѵелъ: а҆́зъ человѣ́къ ᲂу҆́бѡ є҆́смь жидови́нъ та́рсѧнинъ, сла́внагѡ гра́да въ кїлїкі́и жи́тель: молю́ же тѧ̀, повели́ ми глаго́лати къ лю́демъ. [а҃] м҃ Повелѣ́вшꙋ же є҆мꙋ̀, па́ѵелъ стоѧ̀ на степе́нехъ, помаа́въ рꙋко́ю къ лю́демъ: мно́гꙋ же безмо́лвїю бы́вшꙋ, возгласѝ є҆вре́йскимъ ѧ҆зы́комъ, глаго́лѧ: (л. м҃д ѡ҆б.)

Глава̀ два́десѧть втора́ѧ.

сⷯ а҃ Мꙋ́жїе бра́тїе и҆ ѻ҆тцы̀, ᲂу҆слы́шите мо́й къ ва́мъ ны́нѣ ѿвѣ́тъ. в҃ [Слы́шавше же, ꙗ҆́кѡ є҆вре́йскимъ ѧ҆зы́комъ возгласѝ къ ни́мъ, па́че приложи́ша безмо́лвїе. и҆ речѐ:] г҃ А҆́зъ ᲂу҆́бѡ є҆́смь мꙋ́жъ і҆ꙋде́анинъ, роди́всѧ въ та́рсѣ кїлїкі́йстѣмъ, воспита́нъ же во гра́дѣ се́мъ, при ногꙋ̀ гамалїи́ловꙋ, нака́занъ и҆звѣ́стнѡ ѻ҆ч҃ескомꙋ зако́нꙋ, ревни́тель сы́й бж҃їй, ꙗ҆́коже всѝ вы̀ є҆стѐ дне́сь. д҃ И҆́же се́й пꙋ́ть гони́хъ да́же до сме́рти, вѧжѧ̀ и҆ предаѧ̀ въ темни́цꙋ мꙋ́жы же и҆ жєны̀: є҃ Ꙗ҆́коже и҆ а҆рхїере́й свидѣ́тельствꙋетъ мѝ, и҆ всѝ ста́рцы: ѿ ни́хже и҆ посла̑нїѧ прїе́мъ къ живꙋ́щымъ въ дама́сцѣ бра́тїѧмъ, и҆дѧ́хъ привестѝ сꙋ́щыѧ та́мѡ, свѧ́заны во і҆ерⷭ҇ли́мъ да мꙋ́чатсѧ. ѕ҃ Бы́сть же мѝ и҆дꙋ́щꙋ, и҆ приближа́ющꙋсѧ къ дама́скꙋ въ полꙋ́дне, внеза́пꙋ съ нб҃сѐ ѡ҆блиста̀ свѣ́тъ мно́гъ ѡ҆ мнѣ̀: з҃ Падо́хъ же на зе́млю, слы́шахъ и҆ гла́съ глаго́лющъ мѝ: са́ѵле, са́ѵле, что́ мѧ го́ниши; и҃ А҆́зъ же ѿвѣща́хъ: кто́ є҆си гдⷭ҇и; рече́ же ко мнѣ̀: а҆́зъ є҆́смь і҆и҃съ назѡре́й, є҆го́же ты̀ го́ниши. ѳ҃ Со мно́ю же сꙋ́щїи, свѣ́тъ ᲂу҆́бѡ ви́дѣша и҆ пристра́шни бы́ша, гла́са же не слы́шаша глаго́лющагѡ ко мнѣ̀. і҃ Реко́хъ же: что̀ сотворю̀ гдⷭ҇и; гдⷭ҇ь же речѐ ко мнѣ̀: воста́въ и҆дѝ въ дама́скъ, и҆ та́мѡ рече́тсѧ тѝ ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же вчине́но тѝ є҆́сть твори́ти. а҃і И҆ ꙗ҆́коже не ви́дѣхъ ѿ сла́вы свѣ́та ѻ҆́нагѡ, за рꙋ́кꙋ ведо́мь ѿ сꙋ́щихъ со мно́ю, внидо́хъ въ дама́скъ. [в҃] в҃і А҆на́нїа же нѣ́кїй, мꙋ́жъ (л. м҃є) бл҃гоговѣ́инъ по зако́нꙋ, свидѣ́тельствованъ ѿ всѣ́хъ живꙋ́щихъ въ дама́сцѣ і҆ꙋдє́й, г҃і Прише́дъ ко мнѣ̀, и҆ ста́въ рече́ ми: са́ѵле бра́те, прозрѝ. и҆ а҆́зъ въ то́й ча́съ воззрѣ́хъ на́нь. д҃і Ѻ҆́нъ же рече́ ми: бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ ꙾и҆зво́ли꙾꙾пред̾избра̀꙾ тѧ̀ разꙋмѣ́ти хотѣ́нїе є҆гѡ̀, и҆ ви́дѣти пра́ведника, и҆ слы́шати гла́съ ѿ ᲂу҆́стъ є҆гѡ̀: є҃і Ꙗ҆́кѡ бꙋ́деши є҆мꙋ̀ свидѣ́тель ко всѣ́мъ человѣ́кѡмъ ѡ҆ си́хъ, ꙗ҆̀же ви́дѣлъ є҆сѝ и҆ слы́шалъ. ѕ҃і И҆ ны́нѣ что̀ ме́длиши; воста́въ крⷭ҇ти́сѧ, и҆ ѡ҆мы́й грѣхѝ твоѧ̀, призва́въ и҆́мѧ гдⷭ҇а і҆и҃са. з҃і Бы́сть же возврати́вшꙋ ми сѧ во і҆ерꙋсали́мъ, и҆ молѧ́щꙋ ми сѧ въ цр҃кви, бы́ти во и҆зстꙋпле́нїи, и҃і И҆ ви́дѣти є҆го̀ глаго́люща мѝ: потщи́сѧ и҆ и҆зы́ди ско́рѡ и҆з̾ і҆ерꙋсали́ма: занѐ не прїи́мꙋтъ свидѣ́тельства твоегѡ̀, є҆́же ѡ҆ мнѣ̀. ѳ҃і И҆ а҆́зъ рѣ́хъ: гдⷭ҇и, са́ми вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ бѣ́хъ всажда́ѧ въ темни́цꙋ, и҆ бїѧ̀ по со́нмищахъ вѣ́рꙋющыѧ въ тѧ̀. к҃ И҆ є҆гда̀ и҆злива́шесѧ кро́вь стефа́на свидѣ́телѧ твоегѡ̀, и҆ са́мъ бѣ́хъ стоѧ̀, и҆ соизволѧ́ѧ ᲂу҆бїе́нїю є҆гѡ̀, и҆ стрегі́й ри́зъ ᲂу҆бива́ющихъ є҆го̀. к҃а И҆ речѐ ко мнѣ̀: и҆дѝ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ во ꙗ҆зы́ки дале́че послю́ тѧ. к҃в Послꙋ́шахꙋ же є҆гѡ̀ да́же до сегѡ̀ словесѐ, и҆ воздвиго́ша гла́съ сво́й, глаго́люще: воз̾мѝ ѿ землѝ такова́го, не подоба́етъ бо є҆мꙋ̀ жи́ти. к҃г Вопїю́щымъ же и҆̀мъ, и҆ ме́щꙋщымъ ри́зы, и҆ пра́хъ возмета́ющымъ на воздꙋ́хъ, к҃д Повелѣ̀ ты́сѧщникъ ѿвестѝ є҆го̀ въ по́лкъ, ре́къ: ра́нами и҆стѧза́ти є҆го̀, да разꙋмѣ́етъ, за кꙋ́ю винꙋ̀ та́кѡ вопїѧ́хꙋ на́нь. [г҃] к҃є И҆ ꙗ҆́коже протѧго́ша є҆го̀ вервьмѝ, речѐ къ стоѧ́щемꙋ со́тникꙋ па́ѵелъ: чл҃вѣ́ка (л. м҃є ѡ҆б.) ри́млѧнина и҆ неѡсꙋжде́на лѣ́ть ли є҆́сть ва́мъ би́ти; к҃ѕ Слы́шавъ же со́тникъ, пристꙋпѝ къ ты́сѧщникꙋ, сказа̀ глаго́лѧ: ви́ждь, что̀ хо́щеши сотвори́ти: человѣ́къ бо се́й ри́млѧнинъ є҆́сть. к҃з Пристꙋ́пль же ты́сѧщникъ, речѐ є҆мꙋ̀: глаго́ли мѝ, ри́млѧнинъ ли є҆сѝ ты̀; ѻ҆́нъ же речѐ: є҆́й. к҃и Ѿвѣща́ же ты́сѧщникъ: а҆́зъ мно́гою цѣно́ю нарече́нїе жи́тельства сегѡ̀ стѧжа́хъ. па́ѵелъ же речѐ: а҆́зъ же и҆ роди́хсѧ въ не́мъ. к҃ѳ А҆́бїе же ѿстꙋпи́ша ѿ негѡ̀ хотѧ́щїи є҆го̀ и҆стѧза́ти: и҆ ты́сѧщникъ же ᲂу҆боѧ́сѧ, разꙋмѣ́въ, ꙗ҆́кѡ ри́млѧнинъ є҆́сть, и҆ ꙗ҆́кѡ бѣ̀ є҆го̀ свѧза́лъ. л҃ Наꙋ́трїе же хотѧ̀ разꙋмѣ́ти и҆́стинꙋ, чесѡ̀ ра́ди ѡ҆клевета́етсѧ ѿ і҆ꙋдє́й, разрѣшѝ є҆го̀ ѿ ᲂу҆́зъ, и҆ повелѣ̀ прїитѝ а҆рхїере́ємъ, и҆ всемꙋ̀ собо́рꙋ и҆́хъ: и҆ све́дъ па́ѵла, поста́ви є҆го̀ пред̾ ни́ми.

Глава̀ два́десѧть тре́тїѧ.

(заⷱ҇ м҃з) [л҃г] сⷯ а҃ Воззрѣ́въ же Въ сре́дꙋ з҃-ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, воззрѣ́въ па́ѵелъ на со́нмъ, речѐ: мꙋ́жїе бра́тїе, а҆́зъ все́ю со́вѣстїю благо́ю жи́тельствовахъ пред̾ бг҃омъ, да́же до сегѡ̀ днѐ. в҃ А҆рхїере́й же а҆на́нїа повелѣ̀ предстоѧ́щымъ є҆мꙋ̀ би́ти є҆гѡ̀ ᲂу҆ста̀. г҃ Тогда̀ па́ѵелъ речѐ къ немꙋ̀: би́ти тѧ̀ и҆́мать бг҃ъ, стѣно̀ пова́пленаѧ: и҆ ты̀ сѣди́ши сꙋдѧ́ ми по зако́нꙋ, престꙋпа́ѧ же зако́нъ вели́ши да бїю́тъ мѧ̀. д҃ Предстоѧ́щїи же рѣ́ша: а҆рхїере́ю ли бж҃їю досажда́еши; є҃ Рече́ же па́ѵелъ: не вѣ́дахъ (л. м҃ѕ) бра́тїе, ꙗ҆́кѡ а҆рхїере́й є҆́сть: пи́сано бо є҆́сть: кнѧ́зю люде́й твои́хъ да не рече́ши ѕла̀. ѕ҃ Разꙋмѣ́въ же па́ѵелъ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́на ча́сть є҆́сть саддꙋкє́й, дрꙋга́ѧ же фарїсє́й, воззва̀ въ со́нмищи: мꙋ́жїе бра́тїе, а҆́зъ фарїсе́й є҆́смь, сы́нъ фарїсе́овъ: ѡ҆ ᲂу҆пова́нїи и҆ ѡ҆ воскрⷭ҇нїи ме́ртвыхъ а҆́зъ сꙋ́дъ прїе́млю. з҃ Се́ же є҆мꙋ̀ ре́кшꙋ, бы́сть ра́спрѧ междꙋ̀ саддꙋке́и и҆ фарїсе́и, и҆ раздѣли́сѧ наро́дъ. и҃ Саддꙋке́и бо глаго́лютъ, не бы́ти воскресе́нїѧ, ни а҆́гг҃ла, ни дх҃а: фарїсе́и же и҆сповѣ́дꙋютъ ѻ҆боѧ̀. ѳ҃ Бы́сть же кли́чь вели́къ, и҆ воста́вше кни́жницы ча́сти фарїсе́йскїѧ, прѧ́хꙋсѧ междꙋ̀ собо́ю глаго́люще: ни є҆ди́но ѕло̀ ѡ҆брѣта́емъ въ чл҃вѣ́цѣ се́мъ, а҆́ще ли же дх҃ъ глаго́ла є҆мꙋ̀, и҆лѝ а҆́гг҃лъ, не проти́вимсѧ бг҃ꙋ. і҃ Мно́зѣ же бы́вшей ра́спрѣ, боѧ́сѧ ты́сѧщникъ, да не растерза́нъ бꙋ́детъ па́ѵелъ ѿ ни́хъ, повелѣ̀ во́инѡмъ сни́ти, и҆ восхи́тити є҆го̀ ѿ среды̀ и҆́хъ, и҆ вестѝ є҆го̀ въ по́лкъ. а҃і Въ наста́вшꙋю же но́щь предста́въ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь, речѐ: дерза́й па́ѵле: ꙗ҆́коже бо свидѣ́тельствовалъ є҆сѝ ꙗ҆̀же ѡ҆ мнѣ̀ во і҆ерꙋсали́мѣ, си́це тѝ подоба́етъ и҆ въ ри́мѣ свидѣ́тельствовати.

Коне́цъ средѣ̀.

[л҃д] в҃і Бы́вшꙋ же дню̀, сотво́рше нѣ́цыи ѿ і҆ꙋдє́й ꙾совѣ́тъ꙾꙾навѣ́тъ ꙾, заклѧ́ша себѐ, глаго́люще: не ꙗ҆́сти, ни пи́ти, до́ндеже ᲂу҆бїю́тъ па́ѵла. г҃і Бѧ́хꙋ же мно́жае четы́редесѧтихъ сїю̀ клѧ́твꙋ сотво́ршїи. д҃і И҆̀же пристꙋ́пльше ко а҆рхїере́ємъ и҆ ста́рцємъ, рѣ́ша: клѧ́твою проклѧ́хомъ себѐ, ничто́же вкꙋси́ти, до́ндеже ᲂу҆бїе́мъ па́ѵла. є҃і Ны́нѣ ᲂу҆̀бо вы̀ скажи́те ты́сѧщникꙋ съ (л. м҃ѕ ѡ҆б.) собо́ромъ, ꙗ҆́кѡ да ᲂу҆́трѣ сведе́тъ є҆го̀ къ ва́мъ, а҆́ки бы хотѧ́ще разꙋмѣ́ти и҆звѣ́стнѣе ꙗ҆̀же ѡ҆ не́мъ: мы́ же, пре́жде да́же не прибли́житисѧ є҆мꙋ̀, гото́ви є҆смы̀ ᲂу҆би́ти є҆го̀. ѕ҃і Слы́шавъ же сы́нъ сестры̀ па́ѵловы ко́въ, прише́дъ и҆ вше́дъ въ по́лкъ сказа̀ па́ѵлꙋ. з҃і Призва́въ же па́ѵелъ є҆ди́наго ѿ сѡ́тникъ, речѐ: ю҆́ношꙋ сего̀ ѿведѝ къ ты́сѧщникꙋ, и҆́мать бо нѣ́что сказа́ти є҆мꙋ̀. и҃і Ѻ҆́нъ же ᲂу҆́бѡ пои́мъ є҆го̀, приведѐ къ ты́сѧщникꙋ, и҆ речѐ: ᲂу҆́зникъ па́ѵелъ призва́въ мѧ̀ ᲂу҆молѝ, сего̀ ю҆́ношꙋ привестѝ къ тебѣ̀, и҆мꙋ́ща нѣ́что глаго́лати тебѣ̀. ѳ҃і Пои́мъ же є҆го̀ за рꙋ́кꙋ ты́сѧщникъ, и҆ ѿше́дъ наединѣ̀ вопроша́ше є҆го̀: что́ є҆сть, є҆́же и҆́маши возвѣсти́ти мѝ; к҃ Рече́ же: ꙗ҆́кѡ і҆ꙋдє́и совѣща́ша ᲂу҆моли́ти тѧ̀, ꙗ҆́кѡ да ᲂу҆́трѣ сведе́ши па́ѵла къ ни́мъ въ собо́ръ, а҆́ки бы хотѧ́щымъ и҆звѣ́стнѣе и҆стѧза́ти ꙗ҆̀же ѡ҆ не́мъ. к҃а Ты̀ ᲂу҆̀бо не послꙋ́шай и҆́хъ: ло́вѧтъ бо є҆го̀ ѿ ни́хъ мꙋ́жїе мно́жае четы́редесѧти, и҆̀же заклѧ́ша себѐ ни ꙗ҆́сти ни пи́ти, до́ндеже ᲂу҆бїю́тъ є҆го̀: и҆ ны́нѣ гото́ви сꙋ́ть, ча́юще є҆́же ѿ тебѐ ѡ҆бѣща́нїѧ. к҃в Ты́сѧщникъ же ᲂу҆̀бо ѿпꙋстѝ ю҆́ношꙋ, завѣща́въ ни є҆ди́номꙋ же повѣ́дати, ꙗ҆́кѡ сїѧ̑ ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ мнѣ̀. [а҃] к҃г И҆ призва́въ два̀ нѣ́каѧ ѿ сѡ́тникъ, речѐ: ᲂу҆гото́вите мѝ во́инѡвъ воѡрꙋже́нныхъ двѣ́стѣ, ꙗ҆́кѡ да и҆́дꙋтъ до кесарі́и, и҆ кѡ́нникъ се́дмьдесѧтъ, и҆ стрѣлє́цъ двѣ́стѣ, ѿ тре́тїѧгѡ часа̀ но́щи. к҃д И҆ скоты̀ привестѝ, да всади́вше па́ѵла прово́дѧтъ до фи́лїѯа и҆ге́мѡна. к҃є Написа́ же и҆ посла́нїе и҆мꙋ́щее ѻ҆́бразъ се́й: к҃ѕ Клаѵді́й лѷсі́а держа́вномꙋ и҆ге́мѡнꙋ (л. м҃з) фи́лїѯꙋ ра́доватисѧ. к҃з Мꙋ́жа сего̀ ꙗ҆́та ѿ і҆ꙋдє́й, и҆ хотѧ́ща ᲂу҆бїе́на бы́ти ѿ ни́хъ, пристꙋ́пль, съ во́ины ѿѧ́хъ є҆го̀, ᲂу҆вѣ́дѣвъ, ꙗ҆́кѡ ри́млѧнинъ є҆́сть. к҃и Хотѧ́ же разꙋмѣ́ти винꙋ̀, є҆ѧ́же ра́ди поима́хꙋ на́нь, сведо́хъ є҆го̀ въ со́нмище и҆́хъ: к҃ѳ Є҆го́же ѡ҆брѣто́хъ ѡ҆глаго́лꙋема ѡ҆ взыска́нїи зако́на и҆́хъ, ни є҆ди́но же досто́йно сме́рти, и҆лѝ ᲂу҆́замъ согрѣше́нїе и҆мꙋ́ща. л҃ Ска́занꙋ же бы́вшꙋ мѝ ко́вꙋ хотѧ́щꙋ бы́ти ѿ і҆ꙋдє́й на мꙋ́жа сего̀, а҆́бїе посла́хъ є҆го̀ къ тебѣ̀, завѣща́въ и҆ клеветникѡ́мъ є҆гѡ̀ глаго́лати пред̾ тобо́ю ꙗ҆̀же на́нь: здра́въ бꙋ́ди. л҃а Во́ини же ᲂу҆́бѡ по повелѣ́нномꙋ и҆̀мъ, взе́мше па́ѵла, ведо́ша ѡ҆бно́щь во а҆нтїпатрі́дꙋ. л҃в Воꙋ́трїе же ѡ҆ста́вльше ко́нники и҆тѝ съ ни́мъ, возврати́шасѧ въ по́лкъ. л҃г Ѻ҆ни́ же прише́дше въ кесарі́ю, и҆ вда́вше посла́нїе и҆ге́мѡнꙋ, предста́виша є҆мꙋ̀ и҆ па́ѵла. л҃д Проче́тъ же и҆ге́мѡнъ посла́нїе, и҆ вопро́шъ, ѿ ко́еѧ ѻ҆́бласти є҆́сть; и҆ ᲂу҆вѣ́дѣвъ ꙗ҆́кѡ ѿ кїлїкі́и, речѐ: л҃є Оу҆слы́шꙋ ѡ҆ тебѣ̀, є҆гда̀ и҆ клеветницы̀ твоѝ прїи́дꙋтъ, и҆ повелѣ̀ въ претѡ́рѣ и҆́рѡдовѣ стрещѝ є҆го̀.

Глава̀ два́десѧть четве́ртаѧ.

[л҃є] сⷯ а҃ По пѧти́хъ же дне́хъ, сни́де а҆рхїере́й а҆на́нїа со ста́рцы, и҆ съ ри́торомъ нѣ́кимъ тертѵ́лломъ, и҆̀же сказа́ша и҆ге́мѡнꙋ ѡ҆ па́ѵлѣ. в҃ При́званꙋ же бы́вшꙋ є҆мꙋ̀, нача́тъ клевета́ти тертѵ́ллъ, глаго́лѧ: мно́гъ ми́ръ ᲂу҆лꙋча́юще тобо́ю, и҆ и҆справлє́нїѧ быва́ємаѧ ꙗ҆зы́кꙋ семꙋ̀ твои́мъ промышле́нїемъ, г҃ Всѧ́кимъ ᲂу҆́бѡ ѻ҆́бразомъ и҆ вездѣ̀, прїе́млемъ (л. м҃з ѡ҆б.) держа́вный фи́лїѯе, со всѧ́кимъ благодаре́нїемъ. д҃ Но да не мно́жае стꙋжа́ю тебѣ̀, молю́ тѧ послꙋ́шати на́съ вкра́тцѣ твое́ю кро́тостїю. є҃ Ѡ҆брѣ́тше бо мꙋ́жа сего̀ гꙋби́телѧ, и҆ дви́жꙋща противле́нїе всѣ́мъ і҆ꙋде́ємъ живꙋ́щымъ по вселе́ннѣй, и҆ предста́телѧ сꙋ́ща назѡре́йстѣй є҆́реси: ѕ҃ И҆́же и҆ це́рковь покꙋси́сѧ ѡ҆скверни́ти, є҆го́же и҆ ꙗ҆́хомъ, и҆ по зако́нꙋ на́шемꙋ хотѣ́хомъ сꙋди́ти є҆мꙋ̀. з҃ Прише́дъ же лѷсі́а ты́сѧщникъ, мно́гою си́лою ѿ рꙋ́къ на́шихъ и҆схитѝ є҆го̀, и҆ къ тебѣ̀ посла̀, и҃ Повелѣ́въ и҆ на́мъ пое́млющымъ на́нь и҆тѝ къ тебѣ̀, ѿ негѡ́же возмо́жеши са́мъ разсꙋди́въ ѡ҆ всѣ́хъ си́хъ позна́ти, ѡ҆ ни́хже мы̀ пое́млемъ на́нь. ѳ҃ Сложи́шасѧ же и҆ і҆ꙋдє́и, глаго́люще си̑мъ та́кѡ бы́ти. і҃ Ѿвѣща́ же па́ѵелъ, поманꙋ́вшꙋ є҆мꙋ̀ и҆ге́мѡнꙋ глаго́лати: ѿ мно́гихъ лѣ́тъ сꙋ́ща тѧ̀ сꙋдїю̀ пра́ведна ꙗ҆зы́кꙋ семꙋ̀ свѣ́дый, благодꙋ́шнѣе ꙗ҆̀же ѡ҆ мнѣ̀ ѿвѣща́ю: а҃і Могꙋ́щꙋ тѝ разꙋмѣ́ти, ꙗ҆́кѡ не мно́жае мѝ є҆́сть дне́й двана́десѧтихъ, ѿне́лѣже взыдо́хъ поклони́тисѧ во і҆ерꙋсали́мъ. в҃і И҆ ни въ це́ркви ѡ҆брѣто́ша мѧ̀ къ комꙋ̀ глаго́люща, и҆лѝ развѣ́тъ творѧ́ща наро́дꙋ, ни въ со́нмищахъ, ни во гра́дѣ: г҃і Нижѐ довестѝ мо́гꙋтъ, є҆ли̑ка тебѣ̀ ны́нѣ на мѧ̀ глаго́лютъ. д҃і И҆сповѣ́дꙋю же тебѣ̀ сїѐ ꙗ҆́кѡ въ пꙋтѝ, є҆го́же сі́и глаго́лютъ є҆́ресь, та́кѡ слꙋжꙋ̀ ѻ҆те́ческомꙋ бг҃ꙋ, вѣ́рꙋѧ всѣ́мъ сꙋ́щымъ въ зако́нѣ и҆ проро́цѣхъ пи̑саннымъ. є҃і Оу҆пова́нїе и҆мы́й на бг҃а, ꙗ҆́кѡ воскресе́нїе хо́щетъ бы́ти мє́ртвымъ пра́ведникѡмъ же и҆ грѣ́шникѡмъ, є҆гѡ́же и҆ са́ми сі́и ча́ютъ. ѕ҃і Ѡ҆ се́мъ же и҆ а҆́зъ подвиза́юсѧ, (л. м҃и) непоро́чнꙋ со́вѣсть и҆мѣ́ти всегда̀, пред̾ бг҃омъ же и҆ человѣ́ки. з҃і По лѣ́тѣхъ же мно́гихъ прїидо́хъ сотвори́ти ми́лѡстыни, во ꙗ҆зы́къ мо́й, и҆ приношє́нїѧ: и҃і Въ ни́хже ѡ҆брѣто́ша мѧ̀ ѡ҆чище́нна въ це́ркви, ни съ наро́домъ, нижѐ съ молво́ю. ѳ҃і Нѣ́цыи же ѿ а҆сі́и і҆ꙋдє́и, и҆́мже подоба́ше пред̾ тѧ̀ прїитѝ, и҆ глаго́лати, а҆́ще и҆́мꙋтъ что̀ на мѧ̀: к҃ И҆лѝ са́ми ті́и да глаго́лютъ, а҆́ще кꙋ́ю ѡ҆брѣто́ша во мнѣ̀ непра́вдꙋ, ста́вшꙋ мѝ въ со́нмищи, к҃а Ра́звѣ є҆ди́нагѡ сегѡ̀ гла́са, и҆́мже возопи́хъ стоѧ̀ въ ни́хъ: ꙗ҆́кѡ ѡ҆ воскресе́нїи ме́ртвыхъ а҆́зъ сꙋ́дъ прїе́млю дне́сь ѿ ва́съ. (пѧⷦ҇) к҃в Слы́шавъ же сїѧ̑ фи́лїѯъ, ꙾ѿвѣща̀꙾꙾ѿречѐ꙾ и҆̀мъ, и҆звѣ́стнѣе ᲂу҆вѣ́дѣвъ, ꙗ҆̀же ѡ҆ пꙋтѝ се́мъ, ре́къ: є҆гда̀ лѷсі́а ты́сѧщникъ прїи́детъ, разсꙋждꙋ̀ ꙗ҆̀же ѡ҆ ва́съ. к҃г Повелѣ́ же со́тникꙋ стрещѝ па́ѵла, и҆ и҆мѣ́ти ѡ҆сла́бꙋ, и҆ ни є҆ди́номꙋ же возбранѧ́ти ѿ свои́хъ є҆мꙋ̀ слꙋжи́ти, и҆лѝ приходи́ти къ немꙋ̀. к҃д По дне́хъ же нѣ́кїихъ прише́дъ фи́лїѯъ со дрꙋсі́ллїею жено́ю свое́ю, сꙋ́щею і҆ꙋде́анынею, призва̀ па́ѵла, да слы́шитъ ѿ негѡ̀ вѣ́рꙋ, ꙗ҆́же во хрⷭ҇та̀ і҆и҃са. к҃є Глаго́лющꙋ же є҆мꙋ̀ ѡ҆ пра́вдѣ, и҆ ѡ҆ воздержа́нїи, и҆ ѡ҆ сꙋдѣ̀ хотѧ́щемъ бы́ти, пристра́шенъ бы́въ фи́лїѯъ ѿвѣща̀: ны́нѣ ᲂу҆́бѡ и҆дѝ, вре́мѧ же полꙋчи́въ призовꙋ́ тѧ. к҃ѕ Вкꙋ́пѣ же и҆ надѣ́ѧсѧ, ꙗ҆́кѡ мзда̀ да́стсѧ є҆мꙋ̀ ѿ па́ѵла, ꙗ҆́кѡ да ѿпꙋ́ститъ є҆го̀: тѣ́мже и҆ ча́стѡ призыва́ѧ є҆го̀ бесѣ́доваше съ ни́мъ. [л҃ѕ] к҃з Двѣма́ же лѣ́тома сконча́вшемасѧ, прїѧ́тъ и҆змѣне́нїе фи́лїѯъ поркі́а фи́ста: хотѧ́ же ᲂу҆го́дное сотвори́ти і҆ꙋде́ємъ фи́лїѯъ, ѡ҆ста́ви па́ѵла свѧ́зана. (л. м҃и ѡ҆б.)

Глава̀ два́десѧть пѧ́таѧ.

сⷯ а҃ Фи́стъ же ᲂу҆̀бо прїи́мъ вла́сть, по тре́хъ дне́хъ взы́де во і҆ерꙋсали́мъ ѿ кесарі́и. в҃ Сказа́ша же є҆мꙋ̀ а҆рхїерє́и, и҆ пе́рвїи і҆ꙋде́ємъ на па́ѵла, и҆ молѧ́хꙋ є҆го̀, г҃ Просѧ́ще благода́ти на́нь, ꙗ҆́кѡ да по́слетъ є҆го̀ во і҆ерꙋсали́мъ: ко́въ творѧ́ще ꙗ҆́кѡ да ᲂу҆бїю́тъ є҆го̀ на пꙋтѝ. д҃ Фи́стъ же повелѣ̀ па́ѵла стрещѝ въ кесарі́и, са́мъ та́мѡ хотѧ̀ вско́рѣ и҆зы́ти. є҃ И҆̀же ᲂу҆̀бо си́льнїи въ ва́съ, речѐ, со мно́ю ше́дше, а҆́ще є҆́сть ка́ѧ непра́вда въ мꙋ́жѣ се́мъ, да глаго́лютъ на́нь. ѕ҃ Пребы́въ же ᲂу҆ ни́хъ не мно́жае десѧтѝ дне́й, сни́де въ кесарі́ю. наꙋ́трїе сѣ́дъ на сꙋди́щи, повелѣ̀ па́ѵла привестѝ. з҃ Приведе́нꙋ же бы́вшꙋ є҆мꙋ̀, ѻ҆́крестъ ста́ша и҆̀же ѿ і҆ерꙋсали́ма сше́дшїи і҆ꙋдє́и, мно́ги и҆ тѧ́жки вины̑ приносѧ́ще на па́ѵла, и҆́хже не можа́хꙋ и҆з̾ѧви́ти, и҃ Ѿвѣщава́ющꙋ є҆мꙋ̀: ꙗ҆́кѡ ни на зако́нъ і҆ꙋде́йскїй, ни на це́рковь, ни на ке́сарѧ что̀ согрѣши́хъ. ѳ҃ Фи́стъ же хотѧ̀ ᲂу҆го́дное і҆ꙋде́ємъ сотвори́ти, ѿвѣща́въ па́ѵлови речѐ: хо́щеши ли во і҆ерꙋсали́мъ возше́дъ, та́мѡ ѡ҆ си́хъ сꙋ́дъ прїѧ́ти ѿ менѐ; і҃ Рече́ же па́ѵелъ: на сꙋди́щи ке́саревѣ стоѧ̀ є҆́смь, и҆дѣ́же мѝ досто́итъ сꙋ́дъ прїѧ́ти. і҆ꙋдє́й ничи́мже ѡ҆би́дѣхъ, ꙗ҆́коже и҆ ты̀ до́брѣ вѣ́си. а҃і А҆́ще ᲂу҆́бѡ непра́вдꙋю, и҆лѝ досто́йно сме́рти сотвори́хъ что̀, не ѿме́щꙋсѧ ᲂу҆мре́ти: а҆́ще ли же ничто́же є҆́сть во мнѣ̀, є҆́же сі́и на мѧ̀ клеве́щꙋтъ, никто́же мѧ̀ мо́жетъ тѣ̑мъ вы́дати ке́сарѧ нарица́ю. в҃і Тогда̀ фи́стъ состѧза́всѧ съ (л. м҃ѳ) совѣ́тники, ѿвѣща̀: ке́сарѧ ли наре́клъ є҆сѝ, къ ке́сарю да по́йдеши. г҃і Днє́мъ же минꙋ́вшымъ нѣ́кимъ,

(заⷱ҇ м҃и) А҆грі́ппа ца́рь Въ четверто́къ з҃ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, а҆грі́ппа ца́рь и҆ вернїкі́а снидо́ста въ кесарі́ю цѣлова́ти фи́ста. д҃і И҆ ꙗ҆́коже мно́ги днѝ пребы́ста тꙋ̀, фи́стъ сказа̀ царю̀ ꙗ҆̀же ѡ҆ па́ѵлѣ, глаго́лѧ: мꙋ́жъ нѣ́кїй є҆́сть ѡ҆ста́вленъ ѿ фи́лїѯа ᲂу҆́зникъ, є҃і Ѡ҆ не́мже, бы́вшꙋ мѝ во і҆ерꙋсали́мѣ, ꙗ҆ви́ша а҆рхїере́и и҆ ста́рцы і҆ꙋде́йстїи, просѧ́ще на́нь сꙋда̀. ѕ҃і Къ ни́мже ѿвѣща́хъ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть ѻ҆бы́чай ри́млѧнѡмъ вы́дати человѣ́ка ко́его на поги́бель, пре́жде да́же ѡ҆клевета́емый не и҆́мать пред̾ лице́мъ клеве́щꙋщихъ є҆го̀, и҆ мѣ́сто ѿвѣ́та прїи́метъ ѡ҆ свое́мъ согрѣше́нїи. з҃і Сше́дшымсѧ же и҆̀мъ здѣ̀, закоснѣ́нїе ни є҆ди́но сотво́рь, наꙋ́трїе сѣ́дъ на сꙋди́щи, повелѣ́хъ привестѝ мꙋ́жа. и҃і Ѻ҆́крестъ же є҆гѡ̀ ста́вше клеветницы̀, ни є҆ди́нꙋ винꙋ̀, ꙗ҆̀же а҆́зъ непщева́хъ, нанесо́ша. ѳ҃і Стѧза̑нїѧ же нѣ́каѧ ѡ҆ свое́й разли́чнѣй вѣ́рѣ и҆мѧ́хꙋ къ немꙋ̀, и҆ ѡ҆ нѣ́коемъ і҆и҃сѣ ᲂу҆ме́ршемъ, є҆го́же глаго́лаше па́ѵелъ жи́ва бы́ти.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

к҃ Недоꙋмѣ́ѧсѧ же а҆́зъ ѡ҆ взыска́нїи си́хъ, глаго́лахъ: а҆́ще хо́щетъ и҆тѝ во і҆ерꙋсали́мъ, и҆ та́мѡ сꙋ́дъ прїѧ́ти ѡ҆ си́хъ. к҃а Па́ѵлꙋ же наре́кшꙋ, блюде́нꙋ бы́ти є҆мꙋ̀ до разсꙋжде́нїѧ а҆́ѵгꙋста, повелѣ́хъ блюстѝ є҆го̀, до́ндеже послю̀ є҆го̀ къ ке́сарю. к҃в А҆грі́ппа же къ фи́стꙋ речѐ: хотѣ́лъ бы́хъ и҆ са́мъ человѣ́ка сего̀ слы́шати. (л. м҃ѳ ѡ҆б.) ѻ҆́нъ же речѐ: ᲂу҆́трѣ ᲂу҆слы́шиши є҆го̀. [л҃з] к҃г Наꙋ́трїе же прише́дшꙋ а҆грі́ппѣ и҆ вернїкі́и со мно́гою го́рдостїю, и҆ вше́дшымъ въ сꙋде́бнꙋю пала́тꙋ, съ ты́сѧщники и҆ съ наро́читыми мꙋ́жи гра́да, и҆ повелѣ́вшꙋ фи́стꙋ, приведе́нъ бы́сть па́ѵелъ. к҃д И҆ речѐ фи́стъ: а҆грі́ппо царю̀, и҆ всѝ сꙋ́щїи съ на́ми мꙋ́жїе, ви́дите сего̀, ѡ҆ не́мже всѐ мно́жество і҆ꙋдє́й стꙋжа́хꙋ мѝ во і҆ерꙋсали́мѣ же и҆ здѣ̀, вопїю́ще: ꙗ҆́кѡ не подоба́етъ жи́ти є҆мꙋ̀ ктомꙋ̀. к҃є А҆́зъ же разꙋмѣ́въ ничто́же досто́йно сме́рти сотво́рша є҆го̀, и҆ самомꙋ́ же семꙋ̀ наре́кшꙋ сева́ста, сꙋди́хъ посла́ти є҆го̀: к҃ѕ Ѡ҆ не́мже и҆звѣ́стное что̀ писа́ти гдⷭ҇и́нꙋ не и҆́мамъ. тѣ́мже и҆ приведо́хъ є҆го̀ пред̾ ва́съ, наипа́че же пред̾ тѧ̀ а҆грі́ппо царю̀, ꙗ҆́кѡ да разсꙋжде́нїю бы́вшꙋ, и҆́мамъ что̀ писа́ти. к҃з Безслове́сно бо мни́тсѧ мѝ, посыла́ющꙋ ю҆́зника, а҆ ꙗ҆̀же на́нь вины̀ не сказа́ти.

Глава̀ два́десѧть шеста́ѧ.

(заⷱ҇ м҃ѳ) [а҃] сⷯ а҃ А҆грі́ппа же къ па́ѵлꙋ речѐ: Ма́їа въ к҃а, царю̀ кѡнстанті́нꙋ: Во днѝ ѻ҆́ны, а҆грі́ппа къ па́ѵлꙋ речѐ: повелѣва́етсѧ тѝ ѡ҆ себѣ̀ самомꙋ̀ глаго́лати. тогда̀ па́ѵелъ просте́ръ рꙋ́кꙋ, ѿвѣщава́ше: в҃ Ѡ҆ всѣ́хъ, ѡ҆ ни́хже ѡ҆клевета́емь є҆́смь ѿ і҆ꙋдє́й, царю̀ а҆грі́ппо, непщꙋ́ю себѐ бл҃же́нна бы́ти, ꙗ҆́кѡ пред̾ тобо́ю ѿвѣща́ти дне́сь и҆́мамъ: г҃ Па́че же вѣ́дца тѧ̀ сꙋ́ща свѣ́дый всѣ́хъ і҆ꙋде́йскихъ ѻ҆бы́чаєвъ и҆ взыска́нїй. (л. н҃) тѣ́мже молю́сѧ тѝ, долготерпѣли́внѡ послꙋ́шати менѐ. д҃ Житїѐ ᲂу҆́бѡ моѐ є҆́же ѿ ю҆́ности, и҆спе́рва бы́вшее во ꙗ҆зы́цѣ мое́мъ во і҆ерꙋсали́мѣ, вѣ́дѧтъ всѝ і҆ꙋдє́и: є҃ Вѣ́дѧще мѧ̀ и҆спе́рва, а҆́ще хотѧ́тъ свидѣ́тельствовати, ꙗ҆́кѡ по и҆звѣ́стнѣй є҆́реси на́шеѧ вѣ́ры, жи́хъ фарїсе́й.

Престꙋпѝ ст҃о́мꙋ.

ѕ҃ И҆ ны́нѣ ѡ҆ ᲂу҆пова́нїи ѡ҆бѣтова́нїѧ бы́вшагѡ ѿ бг҃а ко ѻ҆ц҃є́мъ на́шымъ, стою̀ сꙋди́мь: з҃ Въ не́же ѻ҆бана́десѧте колѣ̑на на́ша, безпреста́ни де́нь и҆ но́щь слꙋжа́ще, надѣ́ютсѧ доитѝ: ѡ҆ не́мже ᲂу҆пова́нїи ѡ҆клевета́емь є҆́смь, царю̀ а҆грі́ппо, ѿ і҆ꙋдє́й. и҃ Что̀; невѣ́рно ли сꙋ́дитсѧ ва́ми, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ мє́ртвыѧ возставлѧ́етъ; ѳ҃ А҆́зъ ᲂу҆́бѡ мнѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ подоба́етъ мѝ мнѡ́га сопроти̑вна проти́вꙋ и҆́мене і҆и҃са назѡре́а сотвори́ти: і҃ Є҆́же и҆ сотвори́хъ во і҆ерꙋсали́мѣ, и҆ мнѡ́ги ѿ ст҃ы́хъ а҆́зъ въ темни́цахъ затворѧ́хъ, вла́сть ѿ а҆рхїерє́й прїе́мъ: ᲂу҆бива́ємымъ же и҆̀мъ, прилага́хъ совѣ́тъ. а҃і И҆ на всѣ́хъ со́нмищахъ мно́жицею мꙋ́чѧ и҆̀хъ, принꙋжда́хъ хꙋ́лити: преизли́ха же враждꙋ́ѧ на ни́хъ, гонѧ́хъ да́же и҆ до внѣ́шнихъ градѡ́въ.

Чтѝ ст҃о́мꙋ:

в҃і Въ ни́хже и҆ды́й въ дама́скъ, со вла́стїю и҆ повелѣ́нїемъ є҆́же ѿ а҆рхїерє́й, г҃і Въ полꙋ́дни, на пꙋтѝ ви́дѣхъ, царю̀, съ нб҃сѐ па́че сїѧ́нїѧ со́лнечнагѡ, ѡ҆сїѧ́вшїй мѧ̀ свѣ́тъ, и҆ со мно́ю и҆дꙋ́щихъ. д҃і Всѣ́мъ же па́дшымъ на́мъ на зе́млю, слы́шахъ гла́съ глаго́лющъ ко мнѣ̀, и҆ вѣща́ющъ є҆вре́йскимъ ѧ҆зы́комъ: са́ѵле, (л. н҃ ѡ҆б.) са́ѵле, что́ мѧ го́ниши, же́стоко тѝ є҆́сть проти́вꙋ рожна̀ пра́ти. є҃і А҆́зъ же рѣ́хъ. кто̀ є҆сѝ гдⷭ҇и; ѻ҆́нъ же речѐ: а҆́зъ є҆́смь і҆и҃съ, є҆го́же ты̀ го́ниши. ѕ҃і Но воста́ни, и҆ ста́ни на ногꙋ̀ твое́ю: на се́ бо ꙗ҆ви́хсѧ тѝ, сотвори́ти тѧ̀ слꙋгꙋ̀ и҆ свидѣ́телѧ, и҆́хже ви́дѣлъ є҆сѝ, и҆ и҆́хже ꙗ҆влю̀ тебѣ̀, з҃і И҆з̾има́ѧ тѧ̀ ѿ люде́й і҆ꙋде́йскихъ, и҆ ѿ ꙗ҆зы́къ, къ ни́мже а҆́зъ тѧ̀ послю̀: и҃і Ѿве́рсти ѻ҆́чи и҆́хъ, да ѡ҆братѧ́тсѧ ѿ тмы̀ въ свѣ́тъ, и҆ ѿ ѻ҆́бласти сатанины̀ къ бг҃ꙋ, є҆́же прїѧ́ти и҆̀мъ ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ, и҆ достоѧ́нїе во ст҃ы́хъ вѣ́рою, ꙗ҆́же въ мѧ̀. ѳ҃і Тѣ́мже царю̀ а҆грі́ппо, не бы́хъ проти́венъ нбⷭ҇номꙋ видѣ́нїю: к҃ Но сꙋ́щымъ въ дама́сцѣ пре́жде и҆ во і҆ерꙋсали́мѣ, и҆ во всѧ́кой странѣ̀ і҆ꙋде́йстѣй, и҆ ꙗ҆зы́кѡмъ проповѣ́дꙋю пока́ѧтисѧ, и҆ ѡ҆брати́тисѧ къ бг҃ꙋ, достѡ́йна покаѧ́нїю дѣла̀ творѧ́ще.

Коне́цъ ст҃о́мꙋ.

к҃а Си́хъ ра́ди мѧ̀ і҆ꙋдє́и є҆́мше во ст҃и́лищи, хотѧ́хꙋ растерза́ти. к҃в По́мощь ᲂу҆́бѡ ᲂу҆лꙋчи́въ ꙗ҆́же ѿ бг҃а, да́же до днѐ сегѡ̀ стою̀, свидѣ́тельствꙋѧ ма́лꙋ же и҆ вели́кꙋ, ничто́же вѣща́ѧ, ра́звѣ ꙗ҆̀же проро́цы реко́ша хотѧ̑щаѧ бы́ти, и҆ мѡѷсе́й: к҃г Ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́съ и҆мѣ́ѧше пострада́ти, ꙗ҆́кѡ пе́рвый ѿ воскресе́нїѧ ме́ртвыхъ, свѣ́тъ хотѧ́ше проповѣ́дати лю́демъ і҆ꙋде́йскимъ, и҆ ꙗ҆зы́кѡмъ. к҃д Сїѧ̑ же є҆мꙋ̀ ѿвѣщава́ющꙋ, фи́стъ ве́лїимъ гла́сомъ речѐ: бѣснꙋ́еши ли сѧ па́ѵле; мнѡ́гїѧ тѧ̀ кни́ги въ неи́стовство прелага́ютъ. к҃є Ѻ҆́нъ же: не бѣснꙋ́юсѧ, речѐ, держа́вный (л. н҃а) фи́сте, но и҆́стины и҆ цѣломꙋ́дрїѧ глаго́лы вѣща́ю. к҃ѕ Вѣ́сть бо ѡ҆ си́хъ ца́рь, къ немꙋ́же и҆ съ дерзнове́нїемъ глаго́лю: ᲂу҆таи́ти бо сѧ є҆мꙋ̀ ѿ си́хъ не вѣ́рꙋю ничесомꙋ́же: нѣ́сть бо во ᲂу҆́глѣ сотворе́но сїѐ. к҃з Вѣ́рꙋеши ли, царю̀ а҆грі́ппо, проро́кѡмъ; вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ вѣ́рꙋеши. к҃и А҆грі́ппа же къ па́ѵлꙋ речѐ: вма́лѣ мѧ̀ препира́еши хрїстїа́нина бы́ти. к҃ѳ Па́ѵелъ же речѐ: моли́лъ ᲂу҆́бѡ бы́хъ бг҃а, и҆ вма́лѣ и҆ во мно́зѣ, не то́кмѡ тебѐ, но и҆ всѣ́хъ слы́шащихъ мѧ̀ дне́сь, бы́ти и҆̀мъ та́цѣмъ, ꙗ҆ко́въ и҆ а҆́зъ є҆́смь, кромѣ̀ ᲂу҆́зъ си́хъ. л҃ И҆ сїѧ̑ ре́кшꙋ є҆мꙋ̀, воста̀ ца́рь и҆ и҆ге́мѡнъ, и҆ вернїкі́а, и҆ сѣдѧ́щїи съ ни́ми. л҃а И҆ ѿше́дше бесѣ́довахꙋ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ, глаго́люще: ꙗ҆́кѡ ничто́же сме́рти досто́йно и҆лѝ ᲂу҆́зъ твори́тъ человѣ́къ се́й. [в҃] л҃в А҆грі́ппа же фи́стꙋ речѐ: ѿпꙋще́нъ бы́ти можа́ше человѣ́къ се́й, а҆́ще не бы̀ ке́сарѧ нарица́лъ. и҆ та́кѡ сꙋдѝ и҆ге́мѡнъ посла́ти є҆го̀ къ ке́сарю.

Глава̀ два́десѧть седма́ѧ.

(заⷱ҇ н҃) [л҃и] сⷯ а҃ И҆ ꙗ҆́коже сꙋ́ждено бы́сть Въ пѧто́къ з҃-ѧ недѣ́ли: Во днѝ ѻ҆́ны, ꙗ҆́коже сꙋ́ждено бы́сть ѿплы́ти на́мъ во і҆талі́ю, преда́хꙋ па́ѵла же и҆ и҆ны́ѧ нѣ́кїѧ ю҆́зники со́тникꙋ, и҆́менемъ і҆ꙋ́лїю, спі́ры севасті́йскїѧ. в҃ Вше́дше же въ кора́бль а҆драмѵ́тскїй, восхотѣ́вше плы́ти во а҆сі́йскаѧ мѣ̑ста, ѿвезо́хомсѧ, сꙋ́щꙋ съ на́ми а҆рїста́рхꙋ македо́нѧнинꙋ ѿ солꙋ́нѧ. (л. н҃а ѡ҆б.) (сꙋⷠ҇) г҃ Въ дрꙋгі́й же приста́хомъ въ сїдѡ́нѣ: человѣколю́бїе же і҆ꙋ́лїй па́ѵлови дѣ́ѧ, повелѣ̀ къ дрꙋгѡ́мъ ше́дшꙋ, ꙾прилѣжа́нїе꙾꙾посо́бїе꙾ ᲂу҆лꙋчи́ти. д҃ И҆ ѿтꙋ́дꙋ ѿве́зшесѧ, приплы́хомъ въ кѵ́пръ, занѐ вѣ́три бѧ́хꙋ проти́вни. є҃ Пꙋчи́нꙋ же кїлїкі́йскꙋю и҆ памфѷлі́йскꙋю преплы́вше, прїидо́хомъ въ мѵ́ры лѷкі́йскїѧ. ѕ҃ И҆ та́мѡ ѡ҆брѣ́тъ со́тникъ кора́бль а҆леѯандрі́йскїй, пловꙋ́щъ во і҆талі́ю, всади́ ны во́нь. з҃ Во мно́ги же днѝ ко́снѡ пла́вающе, и҆ є҆два̀ бы́вше въ кні́дѣ, не ѡ҆ставлѧ́ющꙋ на́съ вѣ́трꙋ, приплы́хомъ под̾ кри́тъ, при салмѡ́нѣ. и҃ Є҆два́ же и҆збира́юще кра́й, прїидо́хомъ на мѣ́сто нѣ́кое, нарица́емое до́брое приста́нище, є҆мꙋ́же бли́зъ бѣ̀ гра́дъ ласе́й. ѳ҃ Мно́гꙋ же вре́мени минꙋ́вшꙋ, и҆ сꙋ́щꙋ ᲂу҆жѐ небезбѣ́днꙋ пла́ванїю, зане́же и҆ по́стъ ᲂу҆жѐ бѣ̀ преше́лъ, совѣ́товаше па́ѵелъ, і҃ Глаго́лѧ и҆̀мъ: мꙋ́жїе, ви́жꙋ, ꙗ҆́кѡ съ досажде́нїемъ и҆ мно́гою тщето́ю, не то́кмѡ бре́мене и҆ кораблѧ̀, но и҆ дꙋ́шъ на́шихъ хо́щетъ бы́ти пла́ванїе. а҃і Со́тникъ же ко́рмчїѧ и҆ наѵкли́ра послꙋ́шаше па́че, не́жели па́ѵломъ глаго́лемыхъ. в҃і Не добрꙋ́ же приста́нищꙋ сꙋ́щꙋ ко ѡ҆зимѣ́нїю, мно́зи совѣ́тъ даѧ́хꙋ ѿвезти́сѧ ѿтꙋ́дꙋ, а҆́ще ка́кѡ возмо́гꙋтъ, дости́гше фїнїкі́и ѡ҆зимѣ́ти, въ приста́нищи кри́тстѣмъ зрѧ́щемъ къ лі́вꙋ и҆ къ хѡ́рꙋ. г҃і Дхнꙋ́вшꙋ же ю҆́гꙋ, мнѣ́вше во́лю свою̀ ᲂу҆лꙋчи́ти, воздви́гше вѣ̑трила, плы́хꙋ вскра́й кри́та. д҃і Не по мно́зѣ же возвѣ́ѧ проти́венъ є҆мꙋ̀ вѣ́тръ бꙋ́ренъ, нарица́емый є҆ѵроклѵ́дѡнъ. є҃і Восхище́нꙋ же бы́вшꙋ кораблю̀, и҆ не могꙋ́щꙋ сопроти́витисѧ вѣ́трꙋ, вда́вшесѧ волна́мъ носи́ми бѣ́хомъ. ѕ҃і Ѻ҆́стровъ (л. н҃в) же нѣ́кїй мимоте́кше, нарица́ющсѧ клаѵді́й, є҆два̀ возмого́хомъ ᲂу҆держа́ти ладїю̀: з҃і Ю҆́же востѧ́гше, всѧ́кимъ ѻ҆́бразомъ помога́хꙋ, подтвержда́юще кора́бль: боѧ́щесѧ да не ꙾въ сѵ́рть꙾꙾въ мѣ̑лкаѧ мѣ̑ста꙾ впадꙋ́тъ, низпꙋсти́вше па́рꙋсъ, си́це носи́ми бѣ́хꙋ. и҃і Вельми́ же ѡ҆бꙋрева́ємымъ на́мъ, наꙋ́трїе и҆змета́нїе творѧ́хꙋ. ѳ҃і И҆ въ тре́тїй де́нь свои́ми рꙋка́ми ꙗ҆́дрило кора́бленное и҆зверго́хомъ. к҃ Ни со́лнцꙋ же, ни ѕвѣзда́мъ ꙗ҆́вльшымсѧ на мно́ги днѝ, и҆ зимѣ̀ не ма́лѣ належа́щи, про́чее ѿима́шесѧ наде́жда всѧ̀ є҆́же спасти́сѧ на́мъ. [а҃] к҃а Мно́гꙋ же неѧде́нїю сꙋ́щꙋ, тогда̀ ста́въ па́ѵелъ посредѣ̀ и҆́хъ, речѐ: подоба́ше ᲂу҆́бѡ, ѽ мꙋ́жїе, послꙋ́шавше менѐ, не ѿвезти́сѧ ѿ кри́та, и҆ и҆збы́ти досажде́нїѧ сегѡ̀ и҆ тщеты̀. к҃в И҆ сѐ ны́нѣ молю́ вы бл҃годꙋ́шствовати: поги́бель бо ни є҆ди́ной дꙋшѝ ѿ ва́съ бꙋ́детъ, ра́звѣ кораблѧ̀. к҃г Предста́ бо мѝ въ сїю̀ но́щь, є҆гѡ́же а҆́зъ є҆́смь, є҆мꙋ́же и҆ слꙋжꙋ̀, а҆́гг҃лъ бж҃їй, к҃д Глаго́лѧ: не бо́йсѧ па́ѵле, ке́сарю тѝ подоба́етъ предста́ти, и҆ сѐ дарова̀ тебѣ̀ бг҃ъ всѧ̑ пла́вающыѧ съ тобо́ю. к҃є Тѣ́мже дерза́йте мꙋ́жїе, вѣ́рꙋю бо бг҃ови, ꙗ҆́кѡ та́кѡ бꙋ́детъ, и҆́мже ѻ҆́бразомъ рече́но мѝ бы́сть. к҃ѕ Во ѻ҆́стровъ же нѣ́кїй подоба́етъ на́мъ приста́ти. к҃з И҆ ꙗ҆́коже четвертаѧна́десѧть но́щь бы́сть, носи̑мымъ на́мъ во а҆дрїа́тской пꙋчи́нѣ въ полꙋ́нощи, непщева́хꙋ кора́бленицы приближа́тисѧ и҆̀мъ къ нѣ́коей странѣ̀: к҃и И҆ и҆змѣ́ривше глꙋбинꙋ̀, ѡ҆брѣто́ша саже́ней два́десѧть. ма́лѡ же преше́дше, и҆ па́ки и҆змѣ́ривше, ѡ҆брѣто́ша саже́ней пѧтьна́десѧть: к҃ѳ Боѧ́щесѧ же, да не ка́кѡ въ прꙋ́днаѧ мѣ̑ста (л. н҃в ѡ҆б.) впадꙋ́тъ, ѿ но́са кораблѧ̀ ве́ргше кѡ́твы четы́ре, молѧ́хомсѧ, да де́нь бꙋ́детъ. л҃ Кора́бленикѡмъ же и҆́щꙋщымъ бѣжа́ти и҆з̾ кораблѧ̀, и҆ низвѣ́сившымъ ладїю̀ въ мо́ре, и҆звѣ́томъ а҆́ки ѿ но́са хотѧ́щымъ кѡ́твы просте́рти, л҃а Речѐ па́ѵелъ со́тникꙋ, и҆ во́инѡмъ: а҆́ще не сі́и пребꙋ́дꙋтъ въ кораблѝ, вы̀ спасти́сѧ не мо́жете. л҃в Тогда̀ во́ини ѿрѣ́заша ᲂу҆́жѧ ладїѝ, и҆ ѡ҆ста́виша ю҆̀ ѿпа́сти. л҃г Є҆гда́ же ᲂу҆́бѡ хотѧ́ше де́нь бы́ти молѧ́ше па́ѵелъ всѧ̑ прїѧ́ти пи́щꙋ, глаго́лѧ: четыренадесѧ́тый дне́сь де́нь ча́юще, не ꙗ҆́дше пребыва́ете, ничто́же вкꙋси́вше. л҃д Тѣ́мже молю̀ ва́съ прїѧ́ти пи́щꙋ: се́ бо къ ва́шемꙋ спасе́нїю є҆́сть: ни є҆ди́номꙋ же ѿ ва́съ вла́съ главы̀ ѿпаде́тъ. л҃є Ре́къ же сїѧ̑, и҆ прїе́мъ хлѣ́бъ, бл҃годарѝ бг҃а пред̾ всѣ́ми, и҆ прело́мль нача́тъ ꙗ҆́сти. л҃ѕ Бл҃гонаде́жни же бы́вше всѝ, и҆ ті́и прїѧ́ша пи́щꙋ. л҃ѕ Бѣ́ же въ кораблѝ всѣ́хъ дꙋ́шъ двѣ́стѣ се́дмьдесѧтъ и҆ ше́сть. л҃и Насы́щшесѧ же бра́шна, ѡ҆блегчи́ша кора́бль, и҆змета́юще пшени́цꙋ въ мо́ре. л҃ѳ Є҆гда́ же де́нь бы́сть, землѝ не познава́хꙋ: нѣ́дро же нѣ́кое смотрѧ́хꙋ и҆мꙋ́щее ꙾песо́къ꙾꙾бре́гъ꙾, на не́же совѣща́ша, а҆́ще мо́щно є҆́сть, и҆звлещѝ кора́бль. м҃ И҆ кѡ́твы собра́вше везѧ́хꙋсѧ по мо́рю, и҆ кꙋ́пнѡ ѡ҆сла́бивше ᲂу҆́жѧ корми́лѡмъ, и҆ воздви́гше ма́лое вѣ́трило къ ды́шꙋщемꙋ вѣ́трецꙋ, везо́хомсѧ на ꙳кра́й꙳꙳бре́гъ꙳. м҃а Впа́дше же въ мѣ́сто и҆со́пное, ᲂу҆вѧзи́ша кора́бль, и҆ но́съ ᲂу҆́бѡ ᲂу҆вѧ́зшїй пребы́сть недви́жимь: корми́ло же разбива́шесѧ ѿ нꙋ́жды во́лнъ. м҃в Во́инѡмъ же совѣ́тъ бы́сть, да ᲂу҆́зники ᲂу҆бїю́тъ, да не кто̀ поплы́въ и҆збѣ́гнетъ. м҃г Со́тникъ же хотѧ̀ (л. н҃г) соблюстѝ па́ѵла, возбранѝ совѣ́тꙋ и҆́хъ: повелѣ́ же могꙋ́щымъ пла́вати, и҆зскочи́вше пе́рвѣе, и҆зы́ти на кра́й. м҃д А҆ про́чїи, ѻ҆́ви ᲂу҆́бѡ на дщи́цахъ, ѻ҆́ви же на нѣ́чемъ ѿ кораблѧ̀. и҆ та́кѡ бы́сть всѣ̑мъ спасти́сѧ на зе́млю.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

Глава̀ два́десѧть ѻ҆сма́ѧ.

(заⷱ҇ н҃а) сⷯ а҃ Спасе́ни же бы́вше Въ сꙋббѡ́тꙋ з҃: Во днѝ ѻ҆́ны, спасе́ни бы́вше и҆̀же ѡ҆ па́ѵлѣ ѿ ꙾кораблѧ̀꙾꙾пла́ванїѧ꙾, тогда̀ разꙋмѣ́ша, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́стровъ мелі́тъ нарица́етсѧ. в҃ Ва́рвари же творѧ́хꙋ не ма́лое милосе́рдїе на́мъ: возгнѣ́щше бо ѻ҆́гнь, прїѧ́ша всѣ́хъ на́съ, за настоѧ́щїй до́ждь и҆ зи́мꙋ. г҃ Сграма́ждшꙋ же па́ѵлꙋ ро́ждїѧ мно́жество, и҆ возло́жшꙋ на ѻ҆́гнь, є҆хі́дна ѿ теплоты̀ и҆зше́дши, сѣкнꙋ̀ въ рꙋ́кꙋ є҆гѡ̀. д҃ И҆ ꙗ҆́коже ви́дѣша ва́рвари ви́сѧщꙋ ѕмїю̀ ѿ рꙋкѝ є҆гѡ̀, глаго́лахꙋ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ: всѧ́кѡ ᲂу҆бі́йца є҆́сть чл҃вѣ́къ се́й, є҆го́же спасе́на ѿ мо́рѧ, сꙋ́дъ бж҃їй жи́ти не ѡ҆ста́ви. є҃ То́й же ᲂу҆́бѡ ѿтрѧ́съ ѕмїю̀ во ѻ҆́гнь, ничто́же ѕло̀ пострада̀. ѕ҃ Ѻ҆ни́ же ча́ѧхꙋ є҆го̀ хотѧ́ща возгорѣ́тисѧ, и҆лѝ па́сти внеза́пꙋ ме́ртва: на мно́зѣ же [тогѡ̀] ча́ющымъ, и҆ ничто́же ѕло̀ въ не́мъ бы́вше ви́дѧщымъ, претво́ршесѧ, глаго́лахꙋ бо́га того̀ бы́ти. з҃ Ѻ҆́крестъ же мѣ́ста ѻ҆́нагѡ бѧ́хꙋ сє́ла пе́рвагѡ во ѻ҆́стровѣ и҆́менемъ (л. н҃г ѡ҆б.) поплі́а, и҆́же прїи́мъ на́съ, трѝ днѝ любе́знѣ ᲂу҆чредѝ. и҃ Бы́сть же ѻ҆тцꙋ̀ поплі́евꙋ ѻ҆гне́мъ и҆ ꙾водны́мъ꙾꙾кро́внымъ꙾ трꙋдо́мъ ѡ҆держи́мꙋ лежа́ти: къ немꙋ́же па́ѵелъ вше́дъ, и҆ помоли́всѧ, и҆ возло́жъ рꙋ́цѣ своѝ на́нь, и҆сцѣлѝ є҆го̀. ѳ҃ Семꙋ́ же бы́вшꙋ, и҆ про́чїи и҆мꙋ́щїи недꙋ́ги во ѻ҆́стровѣ то́мъ, прихожда́хꙋ, и҆ и҆сцѣлѣва́хꙋсѧ: і҃ И҆̀же и҆ мно́гими честьмѝ почто́ша на́съ, и҆ ѿвозѧ́щымсѧ на́мъ, ꙗ҆̀же на потре́бꙋ, вложи́ша. [л҃ѳ] а҃і По тре́хъ же мѣ́сѧцѣхъ ѿвезо́хомсѧ въ кораблѝ а҆леѯандрі́йстѣмъ, подпи́саномъ дїоскꙋ́ры, презимѣ́вшемъ во ѻ҆́стровѣ. в҃і И҆ доплы́вше въ сѷракꙋ́сы, пребы́хомъ днѝ трѝ. г҃і Ѿтꙋ́дꙋ же ѿплы́вше, прїидо́хомъ въ ригі́ю: и҆ по є҆ди́номъ днѝ возвѣ́ѧвшꙋ ю҆́гꙋ, во вторы́й де́нь прїидо́хомъ въ потїо́лы: д҃і И҆дѣ́же ѡ҆брѣ́тше бра́тїю, ᲂу҆моле́ни бы́хомъ ѿ ни́хъ пребы́ти дне́й се́дмь: и҆ та́кѡ въ ри́мъ и҆до́хомъ. є҃і И҆ ѿ та́мѡ бра́тїѧ, слы́шавше ꙗ҆̀же ѡ҆ на́съ, и҆зыдо́ша во срѣ́тенїе на́ше да́же до а҆ппі́ева торга̀, и҆ трїе́хъ корче́мницъ, и҆̀же ви́дѣвъ па́ѵелъ, и҆ бл҃годари́въ бг҃а, прїѧ́тъ дерзнове́нїе. ѕ҃і Є҆гда́ же прїидо́хомъ въ ри́мъ, со́тникъ предадѐ ᲂу҆́зники воево́дѣ: па́ѵлꙋ же повелѣ̀ пребыва́ти ѻ҆со́бь, соблюда́ющымъ є҆го̀ во́инѡмъ. [м҃] з҃і Бы́сть же по дне́хъ тре́хъ, созва́ти па́ѵлꙋ сꙋ́щыѧ і҆ꙋде́євъ пє́рвыѧ: сше́дшымсѧ же и҆̀мъ, глаго́лаше къ ни́мъ: мꙋ́жїе бра́тїе, а҆́зъ ничто́же проти́вно сотво́рь лю́демъ, и҆лѝ ѻ҆бы́чаємъ ѻ҆те́чєскимъ, ᲂу҆́зникъ ѿ і҆ерꙋсали́млѧнъ пре́данъ бы́хъ въ рꙋ́цѣ ри́млѧнѡмъ: и҃і И҆̀же разсꙋди́вше ꙗ҆̀же ѡ҆ мнѣ̀, хотѧ́хꙋ пꙋсти́ти, занѐ ни є҆ди́нѣй винѣ̀ сме́ртнѣй (л. н҃д) бы́ти во мнѣ̀. ѳ҃і Сопроти́въ же глаго́лющымъ і҆ꙋде́ємъ, нꙋ́жда мѝ бы́сть нарещѝ ке́сарѧ: не ꙗ҆́кѡ ꙗ҆зы́къ мо́й и҆мѣ́ѧ въ чесо́мъ ѡ҆клевета́ти. к҃ Сеѧ̀ ра́ди ᲂу҆́бѡ вины̀ ᲂу҆моли́хъ ва́съ ви́дѣти, и҆ бесѣ́довати: наде́жды бо ра́ди і҆и҃левы вери́гами си́ми ѡ҆бложе́нъ є҆́смь. к҃а Ѻ҆ни́ же къ немꙋ̀ рѣ́ша: мы̀ нижѐ писа́нїѧ ѡ҆ тебѣ̀ прїѧ́хомъ ѿ і҆ꙋдє́й, нижѐ прише́дъ кто̀ ѿ бра́тїй возвѣстѝ, и҆лѝ глаго́ла что̀ ѡ҆ тебѣ̀ ѕло̀. к҃в Мо́лимсѧ же ѿ тебѐ слы́шати ꙗ҆̀же мꙋ́дрствꙋеши: ꙾ѡ҆ є҆́реси бо се́й꙾꙾ѡ҆ ᲂу҆че́нїи бо се́мъ꙾ вѣ́домо є҆́сть на́мъ, ꙗ҆́кѡ всю́дꙋ сопроти́въ глаго́лема є҆́сть. к҃г Оу҆ста́вивше же є҆мꙋ̀ де́нь, прїидо́ша къ немꙋ̀ въ страннопрїе́мницꙋ мно́жайшїи, и҆̀мже сказа́ше свидѣ́тельствꙋѧ црⷭ҇твїе бж҃їе, и҆ ᲂу҆вѣрѧ́ѧ и҆̀хъ ꙗ҆̀же ѡ҆ і҆и҃сѣ, ѿ зако́на мѡѷсе́ова и҆ прⷪ҇рѡ́къ, ѿ ᲂу҆́тра да́же до ве́чера. к҃д И҆ ѻ҆́ви ᲂу҆́бѡ вѣ́ровахꙋ глаго́лємымъ, ѻ҆́ви же не вѣ́ровахꙋ. к҃є Несогла́сни же сꙋ́ще дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ ѿхожда́хꙋ, ре́кшꙋ па́ѵлꙋ глаго́лъ є҆ди́нъ: ꙗ҆́кѡ до́брѣ дх҃ъ ст҃ы́й глаго́ла и҆са́їемъ прⷪ҇ро́комъ ко ѻ҆ц҃є́мъ на́шымъ, к҃ѕ Глаго́лѧ: и҆дѝ къ лю́демъ си́мъ, и҆ рцы̀: слꙋ́хомъ ᲂу҆слы́шите, и҆ не и҆́мате разꙋмѣ́ти: и҆ ви́дѧще ᲂу҆́зрите, и҆ не и҆́мате ви́дѣти. к҃з Ѡ҆дебелѣ́ бо се́рдце люде́й си́хъ, и҆ ᲂу҆ши́ма тѧ́жкѡ слы́шаша, и҆ ѻ҆́чи своѝ смѣжи́ша: да не ка́кѡ ᲂу҆ви́дѧтъ ѻ҆чи́ма, и҆ ᲂу҆ши́ма ᲂу҆слы́шатъ, и҆ се́рдцемъ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ, и҆ ѡ҆братѧ́тсѧ, и҆ и҆сцѣлю̀ и҆̀хъ. к҃и Вѣ́домо ᲂу҆̀бо да бꙋ́детъ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆зы́кѡмъ посла́сѧ спасе́нїе бж҃їе, сі́и и҆ ᲂу҆слы́шатъ. к҃ѳ И҆ сїѧ̑ томꙋ̀ ре́кшꙋ, ѿидо́ша і҆ꙋдє́и, мно́гое и҆мꙋ́ще междꙋ̀ собо́ю состѧза́нїе. л҃ Пребы́сть же па́ѵелъ ꙳два̀ лѣ́та и҆спо́лнь (л. н҃д ѡ҆б.) свое́ю мздо́ю,꙳꙳цѣ́ла два̀ лѣ́та на свое́мъ и҆ждиве́нїи꙳ и҆ прїима́ше всѧ̀ приходѧ́щыѧ къ немꙋ̀, л҃а Проповѣ́дꙋѧ црⷭ҇твїе бж҃їе, и҆ ᲂу҆чѧ̀ ꙗ҆̀же ѡ҆ гдⷭ҇ѣ на́шемъ і҆и҃сѣ хрⷭ҇тѣ̀, со всѧ́кимъ дерзнове́нїемъ невозбра́ннѡ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

Коне́цъ дѣѧ́нїй ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лъ, и҆̀хже списа̀ лꙋка̀ є҆ѵⷢ҇лі́стъ, [є҆ди́нъ сы́й ѿ седми́десѧтихъ,] и҆мꙋ́щихъ въ себѣ̀ гла́въ к҃и: зача̑лъ цр҃ко́вныхъ н҃а: стїхѡ́въ ҂а҃ѕ: знамена́нїй че́рныхъ м҃: послѣ́дꙋющихъ же и҆̀мъ червле́ныхъ л҃є.


Источник: Апостол : богослужебный (церковнославянский шрифт) / Москва : Издательство Московской Патриархии. – 2001. – 528 с. ISBN 5-7902-0123-7

Комментарии для сайта Cackle