Ѿ собра́нїѧ дѡроѳе́а мꙋ́ченика, и҆ тѵ́рскагѡ є҆пі́скопа, Ѡ҆ СТ҃Ѣ́МЪ І҆ѠА́ННѢ БГ҃ОСЛО́ВѢ.

(л. рм҃ѕ ѡ҆б.)

І҆ѡа́ннъ бра́тъ і҆а́кѡва, и҆́же и҆ є҆ѵⷢ҇лі́стъ гдⷭ҇а бы́вый, є҆го́же и҆ люблѧ́ше гдⷭ҇ь, во а҆сі́и ᲂу҆́бѡ проповѣ́даше є҆ѵⷢ҇лїе хрⷭ҇то́во, траїа́номъ же царе́мъ и҆згна́сѧ во ѻ҆́стровъ па́тмъ, сло́ва ра́ди гдⷭ҇нѧ. Та́мѡ же сы́й, и҆ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе писа̀, и҆ и҆здадѐ во є҆фе́сѣ га́їемъ страннопрїе́мникомъ и҆ дїа́кономъ, є҆мꙋ́же и҆ па́ѵелъ а҆пⷭ҇лъ свидѣ́тельствꙋетъ, глаго́лѧ ри́млѧнѡмъ: цѣлꙋ́етъ вы̀ га́їй, страннопрїи́мецъ мо́й и҆ всеѧ̀ це́ркве. По сконча́нїи же траїа́на возвраща́етсѧ ѿ ѻ҆́строва блаже́нный і҆ѡа́ннъ, и҆ пребыва́етъ во є҆фе́сѣ: и҆ поживѐ лѣ́тъ сто̀ два́десѧть, и҆ по си́хъ жива́го себѐ та́мѡ погребѐ бж҃їею во́лею. Сꙋ́ть же нѣ́цыи глаго́лютъ, не при траїа́нѣ є҆мꙋ̀ и҆згна́тисѧ въ па́тмъ, но при дометїа́нѣ, сы́нѣ ᲂу҆еспасїа́новѣ. (л. рм҃з)

Є҆Ѵⷢ҇ЛІЕ Ѿ І҆ѠА́ННА.

Глава̀ а҃.

а҃: Сло́во, є҆́же въ нача́лѣ бѣ̀, и҆ къ бг҃ꙋ бѣ̀, и҆ бг҃ъ бѣ̀. г҃: И҆́мже всѧ̑ бы́ша. д҃і: Пло́ть бы́сть. ѕ҃: І҆ѡа́ннъ прїи́де во свидѣ́тельство ѡ҆ свѣ́тѣ. є҃і: Свидѣ́тельство є҆гѡ̀ ѡ҆ сло́вѣ вопло́щшемсѧ ко всѣ́мъ. ѳ҃і: Ко і҆ꙋде́ємъ. к҃є: Что̀ і҆ѡа́ннъ креща́етъ. к҃ѳ, л҃ѕ: А҆́гнецъ бж҃їй. м҃: Зва́нїе а҆ндре́ево. м҃в: Петро́во. м҃г: Фїлі́ппово. м҃є: Наѳана́илово. м҃з: Вои́стиннꙋ і҆зра́ильтѧнинъ.

Глава̀ в҃.

а҃: Бра́къ въ ка́нѣ галїле́йстѣй. ѕ҃: Вода̀ въ вїно̀ бы́вшаѧ. а҃і: Нача́ло зна́менїй і҆и҃совыхъ. в҃і: Низхо́дитъ і҆и҃съ въ капернаꙋ́мъ. г҃і: Ѿтꙋ́дꙋ восхо́дитъ во і҆ерꙋсали́мъ. є҃і: Та́мѡ и҆згонѧ́етъ продаю́щыѧ, и҆ трапє́зы пѣ́нѧжникѡвъ воз̾ѡбраща́етъ. ѳ҃і: Разрꙋше́нїе хра́ма, си́рѣчь, тѣлесѐ і҆и҃сова. к҃г: Мно́зи вѣ́роваша, зрѧ́ще зна́мєнїѧ і҆и҃сова.

Глава̀ г҃.

а҃: Нїкоди́мъ прихо́дитъ ко і҆и҃сꙋ но́щїю. г҃: Роди́тисѧ свы́ше. д҃і: Ѕмі́й въ пꙋсты́ни возвыше́нный. ѕ҃і: Ка́кѡ возлюбѝ бг҃ъ мі́ръ; к҃г: І҆ѡа́ннъ креща́етъ. к҃є: Взыска́нїе ѡ҆ ѡ҆чище́нїи. к҃з: Свидѣ́тельство і҆ѡа́нново ѡ҆ і҆и҃сѣ. л҃ѕ: Вѣ́рꙋѧй и҆́мать жи́знь вѣ́чнꙋю: не повинꙋ́ѧйсѧ же не ᲂу҆́зритъ жи́зни.

Глава̀ д҃.

в҃: І҆и҃съ са́мъ не креща́ше. ѕ҃: Оу҆трꙋ́ждьсѧ ѿ пꙋтеше́ствїѧ, пи́ти про́ситъ ᲂу҆ нѣ́кїѧ самарѧны́ни. к҃г: И҆́стиннїи (л. рм҃з ѡ҆б.) покло́нницы. к҃ѕ: Себѐ мессі́ю глаго́летъ і҆и҃съ. л҃в: Ко́е бра́шно і҆и҃сово; м҃: Самарі́тѧне вѣ́рꙋютъ. м҃ѕ: Сы́нъ нѣ́коегѡ ца́рскагѡ въ капернаꙋ́мѣ немощствꙋ́ѧй и҆сцѣлѧ́етсѧ.

Глава̀ є҃.

в҃: Кꙋпѣ́ль виѳесда̀. є҃: Человѣ́ка три́десѧть ѻ҆смѝ лѣ́тъ немощна́го и҆сцѣлѧ́етъ і҆и҃съ въ сꙋббѡ́тꙋ. і҃, з҃і: І҆ꙋдє́и ѡ҆болга́ющыѧ ѡ҆блича́етъ і҆и҃съ. ѳ҃і: Бж҃ество̀ своѐ ᲂу҆твержа́етъ мно́гими зна́менїи. м҃ѕ: И҆ мѡѷсе́ово свидѣ́тельство. л҃г: І҆ѡа́ннъ, свѣти́льникъ горѧ́й и҆ свѣтѧ́й. л҃ѳ: Въ писа́нїихъ жи́знь вѣ́чнꙋю и҆́мамы.

Глава̀ ѕ҃.

є҃: Пѧ́ть хлѣ́би ꙗ҆чме́ннїи, и҆ двѣ̀ ры́бѣ. є҃і: Ѿходѧ́й і҆и҃съ. і҃: Оу҆ченикѝ пла́вающыѧ на мо́ри ходѧ̀ и҆́щетъ. к҃з: Ѡ҆ и҆́стинномъ и҆ нетлѣ́нномъ хлѣ́бѣ жи́зни. м҃а: Ро́пщꙋщїи і҆ꙋде́є. н҃г: Пло́ть сн҃а человѣ́ческагѡ. ѯ҃: Мно́зи ѿ ᲂу҆чени́къ въ слѣ́дъ і҆и҃совъ не и҆до́ша. ѯ҃и: А҆пⷭ҇ли і҆и҃са бж҃їѧ сн҃а и҆сповѣ́дꙋютъ.

Глава̀ з҃.

в҃: Скинопи́гїа. г҃: І҆и҃съ, ра́тїи є҆гѡ̀ во і҆ꙋде́ю ѿше́дшымъ, и҆ са́мъ ꙗ҆́кѡ вта́й взы́де. д҃і: Оу҆чи́тъ во свѧти́лищи. в҃і, є҃і: Разли́чныѧ ѡ҆ не́мъ сла́вы. л҃в: Фарїсе́и и҆ а҆рхїере́є посыла́ютъ слꙋгѝ, є҆́же ꙗ҆́ти є҆го̀. м҃г: Ра́спрѧ въ наро́дѣ є҆гѡ̀ ра́ди. м҃з: Ꙗ҆́кѡ и҆ въ фарїсе́ехъ, и҆ слꙋга́хъ, и҆ нїкоди́мѣ.

Глава̀ и҃.

г҃: Жена̀ въ прелюбодѣѧ́нїи ꙗ҆́таѧ. в҃і: І҆и҃съ, свѣ́тъ мі́ра. ѳ҃і: Фарїсе́є вопроша́ютъ ѡ҆ ѻ҆ц҃ѣ̀ є҆гѡ̀. л҃д: Рабо́та и҆ свобожде́нїе. л҃ѳ: Ча́да а҆враа́млѧ. м҃в: Ча́да бж҃їѧ. м҃д: Дїа́волъ лжи́вый и҆ человѣкоꙋбі́йца ѿ нача́ла. н҃ѕ: А҆враа́мъ ви́дѣ де́нь хрⷭ҇то́въ. н҃ѳ: Є҆́млютъ ка́менїе і҆ꙋде́є, є҆́же ве́ргнꙋти на хрⷭ҇та̀.

Глава̀ ѳ҃.

а҃: Хрⷭ҇то́съ слѣпа́гѡ ѿ рожде́нїѧ ѻ҆́чи ѿверза́етъ въ сꙋббѡ́тꙋ. г҃і: Фарїсе́є сего̀ слѣпа́го и҆сцѣлѣ́вшагосѧ и҆згна́на ѿ (л. рм҃и) со́нма творѧ́тъ. л҃є: Хрⷭ҇то́съ же и҆ вѣ́ры ѻ҆́чи ѿверза́етъ є҆мꙋ̀. м҃а: Фарїсе́ємъ же глаго́лющымъ ꙗ҆́кѡ ви́дѧтъ, грѣ́хъ пребыва́ти глаго́летъ.

Глава̀ і҃.

а҃: Хрⷭ҇то́съ ᲂу҆́бѡ фарїсе́и нае́мники, и҆ не сꙋ́щыѧ па́стыри. а҃і: Себе́ же па́стырѧ до́браго показꙋ́етъ. ѳ҃і: Сегѡ̀ ра́ди ра́спрѧ во і҆ꙋде́ехъ быва́етъ. л҃а: Па́ки ка́менїе держа́тъ, є҆́же поби́ти є҆го̀. л҃ѳ: Но и҆зы́де ѿ рꙋ́къ и҆́хъ.

Глава̀ а҃і.

а҃: Ла́зарь бра́тъ марі́и и҆ ма́рѳы немощствꙋ́ѧй. ѳ҃: Двана́десѧть часа̀ во днѐ. д҃і: Ла́зарь ᲂу҆́мре. з҃і: Погребе́сѧ. м҃г: Востае́тъ. к҃є: І҆и҃съ воскресе́нїе и҆ жи́знь. м҃ѳ: Совѣ́тъ каїа́фы. н҃ѕ: А҆рхїере́є и҆ фарїсе́є да́ша за́повѣдь, є҆́же ꙗ҆́ти і҆и҃са.

Глава̀ в҃і.

в҃: Хрⷭ҇та̀ вечерѧ́ющагѡ въ виѳа́нїи но́зѣ помазꙋ́етъ марі́а. д҃: Сегѡ̀ ра́ди ро́пщетъ і҆ꙋ́да, та́ть и҆ ковчегоно́сецъ. з҃: І҆и҃совъ ѿвѣ́тъ за ню̀. і҃: Ла́зарѧ воста́вша а҆рхїере́и ᲂу҆би́ти совѣщава́ютъ. в҃і: І҆и҃сꙋ во і҆еросолѵ́мъ грѧдꙋ́щꙋ. и҃і: Срѣ́те наро́дъ. к҃: Є҆́ллини хотѧ́щїи і҆и҃са ви́дѣти. к҃є: Люби́ти и҆ ненави́дѣти дꙋ́шꙋ. к҃и: Гла́съ ѿ нб҃сѐ. л҃з: Невѣ́рїе наро́да. м҃в: Ѿ нача́льникѡвъ мно́зи вѣ́рꙋющїи ра́ди фарїсє́и не и҆сповѣ́дахꙋ. м҃д: І҆и҃сово поꙋще́нїе ко ѻ҆́нымъ.

Глава̀ г҃і.

д҃: Востаѧ́й ѿ ве́чери і҆и҃съ. є҃: Но́ги ᲂу҆мыва́етъ а҆по́столѡвъ. є҃і: Смиреномꙋ́дрїе и҆̀мъ составлѧ́ѧй. к҃а: Преда́телѧ і҆ꙋ́дꙋ зна́менꙋетъ. л҃д: Дрꙋголю́бїе составлѧ́етъ. л҃и: Ѿверже́нїе петро́во прорица́емое.

Глава̀ д҃і.

в҃: Въ домꙋ̀ ѻ҆ц҃а̀ нбⷭ҇нагѡ ѻ҆би́тєли мнѡ́гїѧ сꙋ́ть. ѕ҃: І҆и҃съ пꙋ́ть, и҆ и҆́стина, и҆ жи́знь. ѕ҃і: Оу҆тѣ́шитель, дх҃ъ и҆́стины. (л. рм҃и ѡ҆б.) к҃г: Любѧ́й і҆и҃са, сло́во є҆гѡ̀ соблюда́етъ. к҃ѕ: Дѣла̀ ᲂу҆тѣ́шителѧ дх҃а. к҃з: Ми́ръ хрⷭ҇то́въ ѡ҆ста́вльшїйсѧ на́мъ.

Глава̀ є҃і.

а҃, є҃: Хрⷭ҇то́съ, лоза̀ и҆́стиннаѧ: мы̀ ро́ждїе. в҃і: За́повѣдь, да лю́бимъ дрꙋ́гъ дрꙋ́га. и҃і: Не́нависть мїрскꙋ́ю презира́ти подоба́етъ. к҃ѕ: Оу҆тѣ́шителево свидѣ́тельство ѡ҆ і҆и҃сѣ.

Глава̀ ѕ҃і.

а҃: Ско́рбь хрⷭ҇тїа́нъ бꙋ́дꙋщаѧ. з҃: Оу҆тѣ́шителѧ грѧдꙋ́щагѡ дѣла̀, внегда̀ ѡ҆бличи́ти мі́ръ. к҃а: Жена̀ ражда́ющаѧ, ᲂу҆каза́нїе скорбе́й хрⷭ҇тїа́нскихъ. к҃д: Просѧ́щїи прїи́мꙋтъ. л҃г: Хрⷭ҇то́съ побѣдѝ мі́ръ.

Глава̀ з҃і.

а҃: Моли́тва і҆и҃сова ѡ҆ показа́нїи сла́вы є҆гѡ̀, и҆ ѻ҆́ч҃и. ѳ҃: И҆ ѡ҆ да́вшихъ є҆мꙋ̀.

Глава̀ и҃і.

а҃: Ѡ҆б̾ ѻ҆́нъ по́лъ пото́ка ке́дрскагѡ, і҆ꙋ́да предае́тъ і҆и҃са. ѕ҃: Во́ини на зе́млю па́дше. і҃: Пе́тръ ѿсѣка́етъ ᲂу҆́хо десно́е ма́лхово. г҃і: Ѿво́дитсѧ хрⷭ҇то́съ свѧ́занъ ко а҆́ннѣ. з҃і, к҃є: Петро́во ѿверже́нїе. к҃в: Є҆ди́нъ ѿ слꙋ́гъ заꙋше́нїе дае́тъ і҆и҃сꙋ. к҃з: Пѣтелоглаше́нїе. к҃и: Ѿво́дитсѧ хрⷭ҇то́съ къ пїла́тꙋ. л҃ѕ: Црⷭ҇тво хрⷭ҇то́во нѣ́сть ѿ мі́ра сегѡ̀. л҃и: Что̀ є҆́сть и҆́стина, глаго́летъ пїла́тъ;

Глава̀ ѳ҃і.

а҃: Бичева́нїе. в҃: Вѣне́цъ терно́вный. г҃: Заꙋшє́нїѧ і҆и҃сꙋ да́ннаѧ. д҃: Свидѣ́тельство пїла́тово ѡ҆ безви́нствѣ і҆и҃совѣ. ѕ҃і: Предае́тъ є҆го̀ пїла́тъ распѧ́тисѧ. к҃и: Жа́ждетъ і҆и҃съ. а҃: Сконча́шасѧ. предае́тъ дх҃ъ і҆и҃съ. л҃д: Ребро̀ є҆гѡ̀ копїе́мъ пробо́дшеесѧ. л҃и: Погребе́нїе і҆и҃сово. (л. рм҃ѳ)

Глава̀ к҃.

а҃: Воскре́съ і҆и҃съ. д҃і: Ꙗ҆ви́сѧ марі́и. ѳ҃і: И҆ две́ремъ заключє́ннымъ ста̀ посредѝ ᲂу҆ченикѡ́въ к҃є: Ѳѡма̀ невѣ́рный. к҃и: Вѣ́рꙋетъ.

Глава̀ к҃а.

а҃: І҆и҃съ ᲂу҆ченикѡ́мъ рыболо́вствꙋющымъ ꙗ҆влѧ́етсѧ. в҃і: Петрꙋ̀ а҆́гнцы пастѝ повелѣва́етъ. и҃і: Знаменова́нїе ка́чества сме́рти петро́вы.

Коне́цъ. (л. рм҃ѳ ѡ҆б.)

Є҆́ЖЕ Ѿ І҆ѠА́ННА СТ҃А́ГѠ Є҆Ѵⷢ҇ЛІА ГЛАВЫ̑.

[а҃] Ѡ҆ бра́цѣ бы́вшемъ въ ка́нѣ галїле́йстѣй.

[в҃] Ѡ҆ и҆згна́нныхъ и҆з̾ це́ркве.

[г҃] Ѡ҆ нїкоди́мѣ.

[д҃] Ѡ҆ вопроше́нїи ѡ҆чище́нїѧ.

[є҃] Ѡ҆ самарѧны́нѣ.

[ѕ҃] Ѡ҆ царе́вѣ мꙋ́жѣ.

[з҃] Ѡ҆ и҆мꙋ́щемъ три́десѧть ѻ҆́смь лѣ́тъ въ недꙋ́зѣ.

[и҃] Ѡ҆ пѧтѝ хлѣ́бѣхъ: въ матѳе́и, к҃ѕ: въ ма́ркѣ, ѕ҃і: въ лꙋкѣ̀, к҃и.

[ѳ҃] Ѡ҆ морстѣ́мъ хожде́нїи: въ матѳе́и, к҃з: въ ма́ркѣ, з҃і.

[і҃] Ѡ҆ рожде́ннѣмъ слѣпцѣ̀.

[а҃і] Ѡ҆ ла́зарѣ.

[в҃і] Ѡ҆ пома́завшей гдⷭ҇а мѵ́ромъ: въ матѳе́и, ѯ҃в: въ ма́ркѣ, м҃д: въ лꙋкѣ̀, к҃а.

[г҃і] Ѡ҆ ни́хже речѐ і҆ꙋ́да.

[д҃і] Ѡ҆ ѻ҆слѧ́тѣ: въ матѳе́и, м҃є: въ ма́ркѣ, л҃в: въ лꙋкѣ̀, ѯ҃и.

[є҃і] Ѡ҆ прише́дшихъ є҆́ллинѣхъ.

[ѕ҃і] Ѡ҆ ᲂу҆мыва́нїи.

[з҃і] Ѡ҆ ᲂу҆тѣ́шители.

[и҃і] Ѡ҆ и҆спроше́нїи тѣлесѐ гдⷭ҇нѧ: въ матѳе́и, ѯ҃и: въ ма́ркѣ, м҃и: въ лꙋкѣ̀, н҃в. (л. р҃н)

ПРЕДИСЛО́ВІЕ

є҆́же ѿ і҆ѡа́нна ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа.

И҆́же дх҃а си́ла въ не́мощи соверша́етсѧ, ꙗ҆́коже пи́сано є҆́сть, и҆ вѣ́рꙋемъ: въ не́мощи же не тѣлесѐ то́чїю, но ᲂу҆́бѡ и҆ сло́ва, и҆ премꙋ́дрости на ѧ҆зы́цѣ лежа́ща. И҆ сѐ ꙗ҆́вѣ ѿ мно́гихъ ᲂу҆́бѡ и҆ны́хъ, па́че же ѿ и҆́же ѡ҆ вели́комъ бг҃осло́вѣ, и҆ бра́тѣ хрⷭ҇то́вѣ, благода́тїю зри́мѣмъ. Се́й бо ры́барѧ ѻ҆тца̀ бѣ̀, тꙋ́ же хи́трость ѻ҆те́ческꙋю проходѧ̀: не то́чїю не наꙋче́нъ бѣ̀ і҆ꙋде́йскагѡ и҆ є҆́ллинскагѡ наказа́нїѧ, но и҆ ꙾ѿню́дъ꙾꙾весьма̀꙾ безкни́женъ, ꙗ҆́коже и҆ бж҃е́ственный лꙋка̀ въ дѣѧ́нїихъ свидѣ́тельствꙋетъ ѡ҆ не́мъ. И҆́бо ѻ҆те́чество є҆гѡ̀ хꙋ́до и҆ ненаро́чито, ꙗ҆́коже село̀ бы́ти, не слове́сныѧ, но ры́барскїѧ хи́трости: виѳсаі́да бо сего̀ и҆знесѐ. Но ѻ҆ба́че сицевы́й не книго́чїй, ни наро́читый, и҆́же ничто́же и҆мы́й словѧ́щее, ви́ждь, ко́его ᲂу҆лꙋчѝ дх҃а: ꙗ҆́коже, ꙗ҆̀же ни є҆ди́нъ ѿ и҆ны́хъ трїе́хъ є҆ѵⷢ҇лі́стѡвъ пе́рвое на́съ наꙋчѝ, сїѧ̑ се́й возгремѣ̀. Поне́же ѻ҆́нѣмъ ᲂу҆пражнѧ́ющымсѧ ѡ҆ тѣле́сныхъ хрⷭ҇то́выхъ, и҆ ничто́же ѡ҆ превѣ́чнѣмъ є҆гѡ̀ бытїѝ ꙗ҆снѣ́йше и҆ ѡ҆б̾ѧвле́ннѣйше ре́кшымъ: потре́ба бѣ̀, да не когда̀ нѣ́цыи до́лѣ плѣ́жꙋщїи, и҆ ничто́же высо́ко разꙋмѣ́ти могꙋ́щїи, вознепщꙋ́ютъ хрⷭ҇та̀ тогда̀ пе́рвѣе въ бытїѐ прїитѝ, є҆гда̀ ѿ мр҃і́и роди́сѧ, а҆ не превѣ́чнѡ ѿ ѻ҆ц҃а̀ роди́сѧ, є҆́же всѧ́кѡ пострада̀ и҆ па́ѵелъ самоса́тскїй. Сегѡ̀ ра́ди вели́кїй і҆ѡа́ннъ ѡ҆ го́рнѣмъ рожде́нїи воспрїе́млетъ: и҆ ᲂу҆́бѡ нижѐ ѡ҆ воплоще́нїи сло́ва не воспомѧнꙋ́то ѡ҆ста́ви, рече́ бо: и҆ сло́во пло́ть бы́сть. Ꙗ҆́коже нѣ́цыи рѣ́ша, ꙗ҆́кѡ моли́ша є҆го̀ правосла́внїи написа́ти тѣ́мъ ѡ҆ го́рнѣмъ рожде́нїи, ꙗ҆́коже ꙗ҆́вльшымсѧ нѣ́кимъ є҆ретїкѡ́мъ во дне́хъ ѻ҆́нѣхъ, предаю́щымъ человѣ́ка про́ста бы́ти і҆и҃са. Є҆гда́ (л. р҃н ѡ҆б.) же глаго́летсѧ ст҃ы́й, ꙗ҆́же и҆́ныхъ є҆ѵⷢ҇лі́стѡвъ проче́тъ, подиви́тисѧ та́мѡ є҆́же ѡ҆ все́хъ и҆́стинныѧ по́вѣсти: посꙋди́ти же, ꙗ҆́кѡ здра́вѡ и҆мꙋ́щымъ, и҆ ничто́же ко благода́ти ре́кшымъ а҆пⷭ҇лѡмъ. Ꙗ҆̀же не ꙗ҆́снѡ рѣ́ша ѻ҆нѝ, и҆лѝ не соверше́ннѣ ѡ҆ста́виша, сїѧ̑ же семꙋ̀ распростре́ти и҆ и҆з̾ѧсни́ти, и҆ приложи́ти свои́мъ благовѣ́стїемъ, є҆́же списа̀, въ па́тмѣ ѻ҆́стровѣ заточе́нъ пребыва́ѧ, по три́десѧтихъ и҆ двою̀ лѣ́тѣхъ хрⷭ҇то́ва вознесе́нїѧ. Люблѧ́шесѧ же па́че всѣ́хъ ᲂу҆чени́къ і҆ѡа́ннъ гдⷭ҇емъ, ꙗ҆́кѡ про́стъ же и҆ кро́токъ, и҆ благонра́внѣйшїй, и҆ ꙗ҆́кѡ чи́стъ се́рдцемъ, си́рѣчь дѣ́вственникъ, є҆гѡ́же ра́ди дарова́нїю ввѣ́ренъ бы́сть неви́димыми мно́гими та́инствы наслади́всѧ: Блаже́ни бо, речѐ, чи́стїи се́рдцемъ, ꙗ҆́кѡ ті́и бг҃а ᲂу҆́зрѧтъ. Бѣ́ же ᲂу҆́бѡ и҆ сро́дникъ гдⷭ҇еви, и҆ ка́кѡ; слы́ши: І҆ѡ́сифъ и҆́же пречⷭ҇тыѧ ѡ҆брꙋ́чникъ, и҆мѧ́ше ѿ пе́рвыѧ жены̀ дѣте́й се́дмь: четы́ре мꙋ́жескїй по́лъ, и҆ трѝ же́нскъ. ма́рѳꙋ, є҆сѳи́рь и҆ салѡ́ми. сеѧ̀ ᲂу҆́бѡ салѡ́ми сы́нъ бѣ̀ і҆ѡа́ннъ се́й. Ѡ҆брѣта́етсѧ ᲂу҆́бѡ гдⷭ҇ь ꙾ᲂу҆́ецъ꙾꙾стры́й, дѧ́дѧ꙾ є҆мꙋ̀ сы́й: поне́же бо ѻ҆ц҃ъ гдⷭ҇еви і҆ѡ́сифъ. сегѡ́ же і҆ѡ́сифа дщѝ салѡ́ми, сестра̀ ᲂу҆̀бо гдⷭ҇еви сїѧ̀ вмѣнѧ́етсѧ: тѣ́мже и҆ сеѧ̀ сы́нъ і҆ѡа́ннъ сестри́чищь гдⷭ҇ви. Не неподо́бнѡ же мню̀ и҆ и҆мена̀, ма́тери же є҆гѡ̀, и҆ самомꙋ̀ є҆ѵⷢ҇лі́стꙋ разгнꙋ́ти: и҆́бо ма́ти ᲂу҆́бѡ салѡ́ми нарица́емаѧ, толкꙋ́етсѧ ми́рнаѧ: і҆ѡа́ннъ же благода́ть є҆ѧ̀. Да вѣ́сть ᲂу҆̀бо всѧ́ка дꙋша̀, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́же ми́рна къ человѣ́кѡмъ, и҆ по дꙋшѝ ѿ страсте́й, ма́ти быва́етъ бж҃е́ственныѧ благода́ти. Смо́тримъ же и҆ нѣ́что чꙋ́днѣйще слꙋчи́вшеесѧ ѡ҆ се́мъ ст҃о́мъ є҆ѵⷢ҇лі́стѣ, ꙗ҆́кѡ трѝ ма́тери ꙗ҆влѧ́етсѧ и҆мы́й: є҆сте́ственнꙋю салѡ́ми, и҆ гро́мъ, (сы́нъ бо гро́мовъ, є҆ѵⷢ҇льскагѡ ра́ди велегла́сїѧ,) и҆ бцⷣꙋ: се́ бо, речѐ, мт҃и твоѧ̀. И҆ поне́же сїѧ̑ си́це и҆́мꙋтъ, да на́чнемъ же и҆ глаго́лѡмъ разгнꙋ́тїе: Въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во. (л. рн҃а)

Ѿ І҆ѠА́ННА СТ҃О́Е БЛАГОВѢСТВОВА́НІЕ

Глава̀ а҃.

(пнⷣе) (заⷱ҇ а҃) а҃ Въ Во ст҃ꙋ́ю и҆ вели́кꙋю недѣ́лю па́схи, на лїтꙋргі́и. нача́лѣ бѣ̀ сло́во, и҆ сло́во, бѣ̀ ꙾къ бг҃ꙋ꙾꙾ᲂу҆ бг҃а꙾, и҆ бг҃ъ бѣ̀ сло́во. в҃ Се́й бѣ̀ и҆сконѝ ꙾къ бг҃ꙋ꙾꙾ᲂу҆ бг҃а꙾. г҃ Всѧ̑ тѣ́мъ бы́ша, и҆ без̾ негѡ̀ ничто́же бы́сть, є҆́же бы́сть. д҃ Въ то́мъ живо́тъ бѣ̀, и҆ живо́тъ бѣ̀ свѣ́тъ чл҃вѣ́кѡмъ. є҃ И҆ свѣ́тъ во тмѣ̀ свѣ́титсѧ, и҆ тма̀ є҆гѡ̀ не ѡ҆б̾ѧ́тъ. ѕ҃ Бы́сть человѣ́къ по́сланъ ѿ бг҃а, и҆́мѧ є҆мꙋ̀ і҆ѡа́ннъ. з҃ Се́й прїи́де во свидѣ́тельство, да свидѣ́тельствꙋетъ ѡ҆ свѣ́тѣ, ꙳да всѝ вѣ́рꙋ и҆́мꙋтъ є҆мꙋ̀꙳꙳да всѝ ᲂу҆вѣ́рꙋютъ чрез̾ него̀꙳. и҃ Не бѣ̀ то́й свѣ́тъ, но да свидѣ́тельствꙋетъ ѡ҆ свѣ́тѣ. ѳ҃ Бѣ̀ свѣ́тъ и҆́стинный, и҆́же просвѣща́етъ всѧ́каго человѣ́ка грѧдꙋ́щаго въ мі́ръ. і҃ Въ мі́рѣ бѣ̀, и҆ мі́ръ тѣ́мъ бы́сть, и҆ мі́ръ є҆гѡ̀ не позна̀. а҃і Во своѧ̑ прїи́де, и҆ своѝ є҆гѡ̀ не прїѧ́ша. в҃і Є҆ли́цы же прїѧ́ша є҆го̀, дадѐ и҆̀мъ ѻ҆́бласть ча́дѡмъ бж҃їимъ бы́ти, вѣ́рꙋющымъ во и҆́мѧ є҆гѡ̀: (л. рн҃а ѡ҆б.) г҃і И҆̀же не ѿ кро́ве, ни ѿ по́хоти плотскі́ѧ, ни ѿ по́хоти мꙋ́жескїѧ, но ѿ бг҃а роди́шасѧ. д҃і И҆ сло́во пло́ть бы́сть, и҆ всели́сѧ въ ны̀: и҆ ви́дѣхомъ сла́вꙋ є҆гѡ̀, сла́вꙋ ꙗ҆́кѡ є҆диноро́днагѡ ѿ ѻ҆ц҃а̀, и҆спо́лнь благода́ти и҆ и҆́стины. є҃і І҆ѡа́ннъ свидѣ́тельствꙋетъ ѡ҆ не́мъ, и҆ воззва̀, глаго́лѧ: се́й бѣ̀, є҆го́же рѣ́хъ, и҆́же по мнѣ̀ грѧды́й, предо мно́ю бы́сть: ꙗ҆́кѡ пе́рвѣе менѐ бѣ̀. ѕ҃і И҆ ѿ и҆сполне́нїѧ є҆гѡ̀ мы̀ всѝ прїѧ́хомъ, и҆ благода́ть воз̾ благода́ть. з҃і Ꙗ҆́кѡ зако́нъ мѡѷсе́омъ да́нъ бы́сть: благода́ть же и҆ и҆́стина і҆и҃съ хрⷭ҇то́мъ бы́сть.

Коне́цъ па́сцѣ.

(заⷱ҇ в҃) и҃і Бг҃а Понедѣ́льникъ свѣ́тлыѧ недѣ́ли: Бг҃а никто́же ви́дѣ нигдѣ́же: є҆диноро́дный сн҃ъ, сы́й въ ло́нѣ ѻ҆́ч҃и, то́й и҆сповѣ́да. ѳ҃і И҆ сїѐ є҆́сть свидѣ́тельство і҆ѡа́нново, є҆гда̀ посла́ша жи́дове ѿ і҆ерꙋсали́ма і҆ерє́и и҆ леѵі́ты, да вопро́сѧтъ є҆го̀: ты̀ кто́ є҆си; к҃ И҆ и҆сповѣ́да, и҆ не ѿве́ржесѧ, и҆ и҆сповѣ́да, ꙗ҆́кѡ нѣ́смь а҆́зъ хрⷭ҇то́съ. к҃а И҆ вопроси́ша є҆го̀: что̀ ᲂу҆́бѡ; и҆лїа́ ли є҆сѝ ты̀; и҆ глаго́ла: нѣ́смь. проро́къ ли є҆сѝ; и҆ ѿвѣща̀: нѝ. к҃в Рѣ́ша же є҆мꙋ̀: кто̀ є҆сѝ; да ѿвѣ́тъ да́мы посла́вшымъ ны̀; что̀ глаго́леши ѡ҆ тебѣ̀ само́мъ; к҃г Речѐ: а҆́зъ гла́съ вопїю́щагѡ въ пꙋсты́ни, и҆спра́вите пꙋ́ть гдⷭ҇нь, ꙗ҆́коже речѐ и҆са́їа проро́къ. к҃д И҆ по́сланнїи бѣ́хꙋ ѿ фарїсє́й. к҃є И҆ вопроси́ша є҆го̀, и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: что̀ ᲂу҆́бѡ креща́еши, а҆́ще ты̀ нѣ́си хрⷭ҇то́съ, ни и҆лїа̀, ни проро́къ; к҃ѕ Ѿвѣща̀ (л. рн҃в) и҆̀мъ і҆ѡа́ннъ, глаго́лѧ: а҆́зъ креща́ю водо́ю: посредѣ́ же ва́съ стои́тъ, є҆гѡ́же вы̀ не вѣ́сте. к҃з То́й є҆́сть грѧды́й по мнѣ̀, и҆́же предо мно́ю бы́сть: є҆мꙋ́же нѣ́смь а҆́зъ досто́инъ, да ѿрѣшꙋ̀ реме́нь сапогꙋ̀ є҆гѡ̀. к҃и Сїѧ̑ въ виѳава́рѣ бы́ша ѡ҆б̾ ѻ҆́нъ по́лъ і҆ѻрда́на, и҆дѣ́же бѣ̀ і҆ѡа́ннъ крестѧ̀.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

(заⷱ҇ г҃) к҃ѳ Во ᲂу҆́трїй же ви́дѣ і҆ѡа́ннъ На заꙋ́трїе просвѣще́нїѧ: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ви́дѣ і҆ѡа́ннъ і҆и҃са грѧдꙋ́ща къ себѣ̀, и҆ глаго́ла: сѐ а҆́гнецъ бж҃їй, взе́млѧй грѣхѝ мі́ра. л҃ Се́й є҆́сть, ѡ҆ не́мже а҆́зъ рѣ́хъ: по мнѣ̀ грѧде́тъ мꙋ́жъ, и҆́же предо мно́ю бы́сть, ꙗ҆́кѡ пе́рвѣе менѐ бѣ̀. л҃а И҆ а҆́зъ не вѣ́дѣхъ є҆гѡ̀: но да ꙗ҆ви́тсѧ і҆и҃леви, сегѡ̀ ра́ди прїидо́хъ а҆́зъ въ водѣ̀ крестѧ̀. л҃в И҆ свидѣ́тельствова і҆ѡа́ннъ, глаго́лѧ: ꙗ҆́кѡ ви́дѣхъ дх҃ъ сходѧ́щъ ꙗ҆́кѡ го́лꙋбь съ небесѐ, и҆ пребы́сть на не́мъ. л҃г И҆ а҆́зъ не вѣ́дѣхъ є҆гѡ̀: но посла́вый мѧ̀ крести́ти водо́ю, то́й мнѣ̀ речѐ: над̾ него́же ᲂу҆́зриши дх҃ъ сходѧ́щъ, и҆ пребыва́ющъ на не́мъ, то́й є҆́сть крⷭ҇тѧ́й дх҃омъ ст҃ы́мъ. л҃д И҆ а҆́зъ ви́дѣхъ, и҆ свидѣ́тельствовахъ, ꙗ҆́кѡ се́й є҆́сть сн҃ъ бж҃їй.

Коне́цъ і҆ѡа́ннꙋ предте́чи.

(заⷱ҇ д҃) л҃є Во ᲂу҆́трїй же па́ки Среда̀ свѣ́тлыѧ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ꙳ Сїе́ же и҆ ст҃о́мꙋ а҆пⷭ҇лꙋ а҆ндре́ю. стоѧ́ше і҆ѡа́ннъ, и҆ ѿ ᲂу҆ч҃нкъ є҆гѡ̀ два̀. л҃ѕ И҆ ᲂу҆зрѣ́въ і҆и҃са грѧдꙋ́ща, глаго́ла: сѐ (л. рн҃в ѡ҆б.) а҆́гнецъ бж҃їй. л҃з И҆ слы́шаста є҆го̀ ѻ҆́ба ᲂу҆ченика̀ глаго́люща, и҆ по і҆и҃сѣ и҆до́ста. л҃и Ѡ҆бра́щсѧ же і҆и҃съ, и҆ ви́дѣвъ ѧ҆̀ по себѣ̀ и҆дꙋ́ща, глаго́ла и҆́ма: чесѡ̀ и҆́щета; ѻ҆́на же рѣ́ста є҆мꙋ̀: равві̀, є҆́же глаго́летсѧ сказа́емо, ᲂу҆чи́телю, гдѣ̀ живе́ши; л҃ѳ И҆ глаго́ла и҆́ма: прїиди́та, и҆ ви́дита. прїидо́ста же и҆ ви́дѣста гдѣ̀ живѧ́ше, и҆ ᲂу҆ негѡ̀ пребы́ста де́нь то́й: бѣ́ же ча́съ ꙗ҆́кѡ десѧ́тый. м҃ Бѣ́ же а҆ндре́й бра́тъ сі́мѡна петра̀, є҆ди́нъ ѿ ѻ҆бою̀ слы́шавшею ѿ і҆ѡа́нна, и҆ по не́мъ ше́дшею. м҃а Ѡ҆брѣ́те се́й пре́жде бра́та своего̀ сі́мѡна, и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: ѡ҆брѣто́хомъ мессі́ю, є҆́же є҆́сть сказа́емо, хрⷭ҇то́съ. м҃в И҆ приведѐ є҆го̀ ко і҆и҃сови. воззрѣ́въ же на́нь і҆и҃съ речѐ: ты̀ є҆сѝ сі́мѡнъ, сн҃ъ і҆ѡ́нинъ: ты̀ нарече́шисѧ ки́фа, є҆́же сказа́етсѧ пе́тръ.

(заⷱ҇ є҃) м҃г Во ᲂу҆́трїй же восхотѣ̀ Недѣ́лѧ а҃ поста̀: Во вре́мѧ ѻ҆́но, восхотѣ̀ і҆и҃съ ꙳ Сїе́ же и҆ ст҃о́мꙋ а҆пⷭ҇лꙋ фїлі́ппꙋ. и҆зы́ти въ галїле́ю, и҆ ѡ҆брѣ́те фїлі́ппа, и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: грѧдѝ по мнѣ̀. м҃д Бѣ́ же фїлі́ппъ ѿ виѳсаі́ды, ѿ гра́да а҆ндре́ова и҆ петро́ва. м҃є Ѡ҆брѣ́те фїлі́ппъ наѳана́ила, и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: є҆го́же писа̀ мѡѷсе́й въ зако́нѣ и҆ проро́цы, ѡ҆брѣто́хомъ і҆и҃са сн҃а і҆ѡ́сифова, и҆́же ѿ назаре́та. м҃ѕ И҆ глаго́ла є҆мꙋ̀ наѳана́илъ: ѿ назаре́та мо́жетъ ли что̀ добро̀ бы́ти; глаго́ла є҆мꙋ̀ фїлі́ппъ: прїидѝ и҆ ви́ждь. м҃з Ви́дѣ же і҆и҃съ наѳана́ила грѧдꙋ́ща къ себѣ̀, и҆ глаго́ла ѡ҆ не́мъ: сѐ вои́стиннꙋ і҆и҃льтѧнинъ, въ не́мже льстѝ нѣ́сть. м҃и Глаго́ла є҆мꙋ̀ наѳана́илъ: ка́кѡ мѧ̀ зна́еши; ѿвѣща̀ і҆и҃съ, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: пре́жде да́же не возгласѝ (л. рн҃г) тебѐ фїлі́ппъ, сꙋ́ща под̾ смоко́вницею ви́дѣхъ тѧ̀. м҃ѳ Ѿвѣща̀ наѳана́илъ и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: равві̀, ты̀ є҆сѝ сн҃ъ бж҃їй, ты̀ є҆сѝ цр҃ь і҆и҃левъ. н҃ Ѿвѣща̀ і҆и҃съ, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: занѐ рѣ́хъ тѝ, ꙗ҆́кѡ ви́дѣхъ тѧ̀ под̾ смоко́вницею, вѣ́рꙋеши: бѡ́льша си́хъ ᲂу҆́зриши. н҃а И҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: а҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ѿсе́лѣ ᲂу҆́зрите нб҃о ѿве́рсто, и҆ а҆́гг҃лы бж҃їѧ восходѧ́щѧ, и҆ нисходѧ́щѧ над̾ сн҃а человѣ́ческаго.

Коне́цъ средѣ̀ и҆ недѣ́ли, а҆ндре́ю и҆ фїлі́ппꙋ.

Глава̀ в҃.

(заⷱ҇ ѕ҃) [а҃] а҃ И҆ въ тре́тїй де́нь Понедѣ́льникъ в҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, бра́къ бы́сть въ ка́нѣ галїле́йстѣй: и҆ бѣ̀ мт҃и і҆и҃сова тꙋ̀. в҃ Зва́нъ же бы́сть і҆и҃съ и҆ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀ на бра́къ. г҃ И҆ не доста́вшꙋ вїнꙋ̀, глаго́ла мт҃и і҆и҃сова къ немꙋ̀: вїна̀ не и҆́мꙋтъ. д҃ Глаго́ла є҆́й і҆и҃съ: что́ є҆сть мнѣ̀ и҆ тебѣ̀ же́но; не ᲂу҆̀ прїи́де ча́съ мо́й. є҃ Глаго́ла мт҃и є҆гѡ̀ слꙋга́мъ: є҆́же а҆́ще глаго́летъ ва́мъ, сотвори́те. ѕ҃ Бѣ́хꙋ же тꙋ̀ водоно́сы ка́менни ше́сть, лежа́ще по ѡ҆чище́нїю і҆ꙋде́йскꙋ, вмѣстѧ́щыѧ по двѣма̀ и҆лѝ трїе́мъ мѣ́рамъ. з҃ Глаго́ла и҆̀мъ і҆и҃съ: напо́лните водоно́сы воды̀. и҆ напо́лниша и҆̀хъ до верха̀. и҃ И҆ глаго́ла и҆̀мъ: почерпи́те ны́нѣ, и҆ принеси́те а҆рхїтрїклі́нови. и҆ принесо́ша. ѳ҃ Ꙗ҆́коже вкꙋсѝ а҆рхїтрїклі́нъ вїна̀ бы́вшагѡ ѿ воды̀, [и҆ не вѣ́дѧше ѿкꙋ́дꙋ є҆́сть: слꙋги́ же вѣ́дѧхꙋ поче́рпшїи во́дꙋ,] пригласѝ жениха̀ а҆рхїтрїклі́нъ. і҃ И҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: всѧ́къ человѣ́къ пре́жде (л. рн҃г ѡ҆б.) до́брое вїно̀ полага́етъ, и҆ є҆гда̀ ᲂу҆пїю́тсѧ, тогда̀ хꙋ́ждшее: ты́ же соблю́лъ є҆сѝ до́брое вїно̀ досе́лѣ. а҃і Сѐ сотворѝ нача́токъ зна́менїємъ і҆и҃съ въ ка́нѣ галїле́йстѣй, и҆ ꙗ҆вѝ сла́вꙋ свою̀: и҆ вѣ́роваша въ него̀ ᲂу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

(заⷱ҇ з҃) [в҃] в҃і Посе́мъ сни́де Пѧто́къ свѣ́тлыѧ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, сни́де і҆и҃съ въ капернаꙋ́мъ са́мъ, и҆ мт҃и є҆гѡ̀, и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, и҆ ᲂу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀: и҆ тꙋ̀ не мно́ги днѝ пребы́ша. г҃і И҆ бли́зъ бѣ̀ па́сха і҆ꙋде́йска, и҆ взы́де во і҆ерꙋсали́мъ і҆и҃съ: д҃і И҆ ѡ҆брѣ́те въ цр҃кви продаю́щыѧ ѻ҆́вцы и҆ волы̀ и҆ го́лꙋби, и҆ пѣ́нѧжники сѣдѧ́щыѧ. є҃і И҆ сотворѝ би́чь ѿ ве́рвїй, всѧ̑ и҆згна̀ и҆з̾ цр҃кве, ѻ҆́вцы и҆ волы̀, и҆ торжникѡ́мъ разсы́па пѣ́нѧзи, и҆ дски̑ ѡ҆прове́рже. ѕ҃і И҆ продаю́щымъ го́лꙋби речѐ: воз̾ми́те сїѧ̑ ѿсю́дꙋ, и҆ не твори́те до́мꙋ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, до́мꙋ ꙾кꙋ́пленагѡ꙾꙾кꙋ́пли꙾. з҃і Помѧнꙋ́ша же ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ пи́сано є҆́сть: ꙳жа́лость до́мꙋ твоегѡ̀ снѣ́сть мѧ̀꙳꙳ре́вность до́мꙋ твоегѡ̀ снѣ́де мѧ̀꙳. и҃і Ѿвѣща́ша же і҆ꙋде́є, и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: ко́е зна́менїе ꙗ҆влѧ́еши на́мъ, ꙗ҆́кѡ сїѧ̑ твори́ши; ѳ҃і Ѿвѣща̀ і҆и҃съ, речѐ и҆̀мъ: разоритѐ цр҃ковь сїю̀, и҆ тре́ми де́ньми воздви́гнꙋ ю҆̀. к҃ Рѣ́ша же і҆ꙋде́є: четы́редесѧть и҆ шестїю̀ лѣ́тъ создана̀ бы́сть це́рковь сїѧ̀, и҆ ты́ ли тре́ми де́ньми воздви́гнеши ю҆̀; к҃а Ѻ҆́нъ же глаго́лаше ѡ҆ це́ркви тѣ́ла своегѡ̀. к҃в Є҆гда̀ ᲂу҆́бѡ воста̀ ѿ ме́ртвыхъ, помѧнꙋ́ша ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ сѐ (л. рн҃д) глаго́лаше: и҆ вѣ́роваша писа́нїю, и҆ словесѝ, є҆́же речѐ і҆и҃съ.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

к҃г Є҆гда́ же бѣ̀ во і҆еросолѵ́мѣхъ въ пра́здникъ па́схи, мно́зи вѣ́роваша во и҆́мѧ є҆гѡ̀, ви́дѧще зна́мєнїѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же творѧ́ше. к҃д Са́мъ же і҆и҃съ не вдаѧ́ше себѐ въ вѣ́рꙋ и҆́хъ, и҆́мже са́мъ вѣ́дѧше всѧ̑: к҃є И҆ ꙗ҆́кѡ не тре́боваше, да кто̀ свидѣ́тельствꙋетъ ѡ҆ человѣ́цѣ, са́мъ бо вѣ́дѧше, что̀ бѣ̀ въ человѣ́цѣ.

Глава̀ г҃.

(заⷱ҇ и҃) [г҃] а҃ Бѣ́ же человѣ́къ Четверто́къ свѣ́тлыѧ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, человѣ́къ нѣ́кїй бѣ̀ ѿ фарїсє́й, нїкоди́мъ и҆́мѧ є҆мꙋ̀, кнѧ́зь жидо́вскїй. в҃ Се́й прїи́де ко і҆и҃сꙋ но́щїю, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: равві̀, вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ ѿ бг҃а прише́лъ є҆сѝ ᲂу҆чи́тель. никто́же бо мо́жетъ зна́менїй си́хъ твори́ти, и҆́хже ты̀ твори́ши, а҆́ще не бꙋ́детъ бг҃ъ съ ни́мъ. г҃ Ѿвѣща̀ і҆и҃съ, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: а҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю тебѣ̀, а҆́ще кто̀ не роди́тсѧ свы́ше, не мо́жетъ ви́дѣти црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ. д҃ Глаго́ла къ немꙋ̀ нїкоди́мъ: ка́кѡ мо́жетъ человѣ́къ роди́тисѧ ста́ръ сы́й; є҆да̀ мо́жетъ второ́е вни́ти во ᲂу҆тро́бꙋ ма́тере своеѧ̀, и҆ роди́тисѧ; є҃ Ѿвѣща̀ і҆и҃съ: а҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю тебѣ̀, а҆́ще кто̀ не роди́тсѧ водо́ю и҆ дх҃омъ, не мо́жетъ вни́ти во ца́рствїе бж҃їе. ѕ҃ Рожде́нное ѿ пло́ти, пло́ть є҆́сть, и҆ рожде́нное ѿ (л. рн҃д ѡ҆б.) дх҃а, дх҃ъ є҆́сть. з҃ Не диви́сѧ, ꙗ҆́кѡ рѣ́хъ тѝ: подоба́етъ ва́мъ роди́тисѧ свы́ше. и҃ Дх҃ъ и҆дѣ́же хо́щетъ, ды́шетъ, и҆ гла́съ є҆гѡ̀ слы́шиши: но не вѣ́си ѿкꙋ́дꙋ прихо́дитъ, и҆ ка́мѡ и҆́детъ: та́кѡ є҆́сть всѧ́къ человѣ́къ, рожде́нный ѿ дх҃а. ѳ҃ Ѿвѣща̀ нїкоди́мъ, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: ка́кѡ мо́гꙋтъ сїѧ̑ бы́ти; і҃ Ѿвѣща̀ і҆и҃съ, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: ты̀ є҆сѝ ᲂу҆чи́тель і҆и҃левъ, и҆ си́хъ ли не вѣ́си; а҃і А҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ є҆́же вѣ́мы, глаго́лемъ: и҆ є҆́же ви́дѣхомъ, свидѣ́тельствꙋемъ: и҆ свидѣ́тельства на́шегѡ не прїе́млете. в҃і А҆́ще земна̑ѧ реко́хъ ва́мъ, и҆ не вѣ́рꙋете: ка́кѡ а҆́ще рекꙋ̀ ва́мъ нбⷭ҇наѧ, вѣ́рꙋете;

(заⷱ҇ ѳ҃) г҃і И҆ никто́же Недѣ́лѧ пред̾ воздви́женїемъ: Речѐ гдⷭ҇ь: никто́же взы́де на нб҃о, то́кмѡ сше́дый съ нб҃сѐ, сн҃ъ человѣ́ческїй, сы́й на нб҃сѝ. д҃і И҆ ꙗ҆́коже мѡѷсе́й вознесѐ ѕмїю̀ въ пꙋсты́ни: та́кѡ подоба́етъ вознести́сѧ сн҃ꙋ человѣ́ческомꙋ: є҃і Да всѧ́къ вѣ́рꙋѧй во́нь, не поги́бнетъ, но и҆́мать живо́тъ вѣ́чный.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

(заⷱ҇ і҃) ѕ҃і Та́кѡ бо ꙳꙳ Вто́рникъ в҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь: та́кѡ ꙳꙳ возлюбѝ бг҃ъ мі́ръ, ꙗ҆́кѡ и҆ сн҃а своего̀ є҆диноро́днаго да́лъ є҆́сть, да всѧ́къ вѣ́рꙋѧй во́нь, не поги́бнетъ: но и҆́мать живо́тъ вѣ́чный. з҃і Не посла́ бо бг҃ъ сн҃а своего̀ въ мі́ръ, да сꙋ́дитъ мі́рови: но да спасе́тсѧ и҆́мъ мі́ръ.

Коне́цъ недѣ́ли пред̾ воздви́женїемъ. (л. рн҃є)

и҃і Вѣ́рꙋѧй во́нь, ꙾не бꙋ́детъ꙾꙾нѣ́сть꙾ ѡ҆сꙋжде́нъ: а҆ не вѣ́рꙋѧй, ᲂу҆жѐ ѡ҆сꙋжде́нъ є҆́сть, ꙗ҆́кѡ не вѣ́рова во и҆́мѧ є҆диноро́днагѡ сн҃а бж҃їѧ. ѳ҃і Се́й же є҆́сть сꙋ́дъ, ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ прїи́де въ мі́ръ, и҆ возлюби́ша человѣ́цы па́че тмꙋ̀, не́же свѣ́тъ: бѣ́ша бо и҆́хъ дѣла̀ ѕла̀. к҃ Всѧ́къ бо дѣ́лаѧй ѕла̑ѧ, ненави́дитъ свѣ́та, и҆ не прихо́дитъ къ свѣ́тꙋ, да не ѡ҆блича́тсѧ дѣла̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ лꙋка̑ва сꙋ́ть. к҃а Творѧ́й же и҆́стинꙋ, грѧде́тъ къ свѣ́тꙋ, да ꙗ҆вѧ́тсѧ дѣла̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ бз҃ѣ сꙋ́ть содѣ́лана.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

(заⷱ҇ а҃і) к҃в По си́хъ же Сꙋббѡ́та свѣ́тлыѧ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїи́де і҆и҃съ и҆ ᲂу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀ въ жидо́вскꙋю зе́млю: и҆ тꙋ̀ живѧ́ше съ ни́ми, и҆ креща́ше. к҃г Бѣ́ же і҆ѡа́ннъ крестѧ̀ во є҆нѡ́нѣ бли́зъ салі́ма, ꙗ҆́кѡ во́ды мно́ги бѧ́хꙋ тꙋ̀: и҆ прихожда́хꙋ и҆ креща́хꙋсѧ. к҃д Не ᲂу҆́ бо бѣ̀ всажде́нъ въ темни́цꙋ і҆ѡа́ннъ. [д҃] к҃є Бы́сть же стѧза́нїе ѿ ᲂу҆чєни́къ і҆ѡа́нновыхъ со і҆ꙋдє́и ѡ҆ ѡ҆чище́нїи. к҃ѕ И҆ прїидо́ша ко і҆ѡа́ннꙋ, и҆ реко́ша є҆мꙋ̀: равві̀, и҆́же бѣ̀ съ тобо́ю ѡ҆б̾ ѻ҆́нъ по́лъ і҆ѻрда́на, є҆мꙋ́же ты̀ свидѣ́тельствовалъ є҆сѝ, сѐ се́й креща́етъ, и҆ всѝ грѧдꙋ́тъ къ немꙋ̀. к҃з Ѿвѣща̀ і҆ѡа́ннъ, и҆ речѐ: не мо́жетъ человѣ́къ прїима́ти ничесѡ́же, а҆́ще не бꙋ́детъ дано̀ є҆мꙋ̀ съ небесѐ. к҃и Вы̀ са́ми мнѣ̀ свидѣ́тельствꙋете, ꙗ҆́кѡ рѣ́хъ: нѣ́смь а҆́зъ хрⷭ҇то́съ, но ꙗ҆́кѡ по́сланъ є҆́смь пред̾ ни́мъ. к҃ѳ И҆мѣ́ѧй невѣ́стꙋ, жени́хъ є҆́сть: а҆ дрꙋ́гъ женихо́въ стоѧ̀ и҆ послꙋ́шаѧ є҆гѡ̀, ра́достїю (л. рн҃є ѡ҆б.) ра́дꙋетсѧ за гла́съ женихо́въ: сїѧ̀ ᲂу҆́бѡ ра́дость моѧ̀ и҆спо́лнисѧ. л҃ Ѻ҆́номꙋ подоба́етъ растѝ, мнѣ́ же ма́литисѧ. л҃а Грѧды́й свы́ше, над̾ всѣ́ми є҆́сть: сы́й ѿ землѝ, ѿ землѝ є҆́сть, и҆ ѿ землѝ глаго́летъ: грѧды́й съ небесѐ, над̾ всѣ́ми є҆́сть. л҃в И҆ є҆́же ви́дѣ и҆ слы́ша, сїѐ свидѣ́тельствꙋетъ: и҆ свидѣ́тельства є҆гѡ̀ никто́же прїе́млетъ. л҃г Прїе́мый є҆гѡ̀ свидѣ́тельство, ꙾вѣ́рова꙾꙾ᲂу҆твердѝ꙾, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ и҆́стиненъ є҆́сть.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

л҃д Є҆го́же бо посла̀ бг҃ъ, глаго́лы бж҃їѧ глаго́летъ: не въ мѣ́рꙋ бо бг҃ъ дае́тъ дх҃а. л҃є Ѻ҆ц҃ъ бо лю́битъ сн҃а, и҆ всѧ̑ да́стъ въ рꙋ́цѣ є҆гѡ̀. л҃ѕ Вѣ́рꙋѧй въ сн҃а, и҆́мать живо́тъ вѣ́чный: а҆ и҆́же не вѣ́рꙋетъ въ сн҃а, не ᲂу҆́зритъ живота̀: но гнѣ́въ бж҃їй пребыва́етъ на не́мъ.

Глава̀ д҃.

а҃ Є҆гда̀ ᲂу҆́бѡ разꙋмѣ̀ і҆и҃съ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆слы́шаша фарїсе́є, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ мно́жайшѧ ᲂу҆ченикѝ твори́тъ и҆ креща́етъ, не́же і҆ѡа́ннъ: в҃ І҆и҃съ же са́мъ не креща́ше, но ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀: г҃ Ѡ҆ста́ви і҆ꙋде́ю, и҆ и҆́де па́ки въ галїле́ю. д҃ Подоба́ше же є҆мꙋ̀ проитѝ сквозѣ̀ самарі́ю.

(заⷱ҇ в҃і) є҃ Прїи́де ᲂу҆́бѡ Недѣ́лѧ є҃ по па́сцѣ ѡ҆ самарѧны́нѣ: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїи́де і҆и҃съ во гра́дъ самарі́йскїй глаго́лемый сїха́рь, бли́зъ ве́си, ю҆́же дадѐ і҆а́кѡвъ і҆ѡ́сифꙋ (л. рн҃ѕ) сы́нꙋ своемꙋ̀. ѕ҃ Бѣ́ же тꙋ̀ и҆сто́чникъ і҆а́кѡвль. і҆и҃съ же трꙋ́ждсѧ ѿ пꙋтѝ, сѣдѧ́ше та́кѡ на и҆сто́чницѣ: бѣ́ же ꙗ҆́кѡ ча́съ шесты́й. [є҃] з҃ Прїи́де жена̀ ѿ самарі́и почерпа́ти во́дꙋ. глаго́ла є҆́й і҆и҃съ: да́ждь мѝ пи́ти. и҃ Оу҆ченицы́ бо є҆гѡ̀ ѿшлѝ бѧ́хꙋ во гра́дъ, да бра́шно кꙋ́пѧтъ. ѳ҃ Глаго́ла є҆мꙋ̀ жена̀ самарѧны́нѧ: ка́кѡ ты̀ жидови́нъ сы́й ѿ менѐ пи́ти про́сиши, жены̀ самарѧны́ни сꙋ́щей; не прикаса́ютъ бо сѧ жи́дове самарѧ́нѣхъ. і҃ Ѿвѣща̀ і҆и҃съ, и҆ речѐ є҆́й: а҆́ще бы вѣ́дала да́ръ бж҃їй, и҆ кто̀ є҆́сть глаго́лѧй тѝ: да́ждь мѝ пи́ти: ты́ бы проси́ла ᲂу҆ негѡ̀, и҆ да́лъ бы тѝ во́дꙋ жи́вꙋ. а҃і Глаго́ла є҆мꙋ̀ жена̀: гдⷭ҇и, ни почерпа́ла и҆́маши, и҆ стꙋдене́цъ є҆́сть глꙋбо́къ: ѿкꙋ́дꙋ ᲂу҆́бѡ и҆́маши во́дꙋ жи́вꙋ; в҃і Є҆да̀ ты̀ бо́лїй є҆сѝ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ і҆а́кѡва, и҆́же дадѐ на́мъ стꙋдене́цъ се́й, и҆ то́й и҆з̾ негѡ̀ пи́тъ, и҆ сы́нове є҆гѡ̀, и҆ ско́ти є҆гѡ̀; г҃і Ѿвѣща̀ і҆и҃съ и҆ речѐ є҆́й: всѧ́къ пїѧ́й ѿ воды̀ сеѧ̀, вжа́ждетсѧ па́ки. д҃і А҆ и҆́же пїе́тъ ѿ воды̀, ю҆́же а҆́зъ да́мъ є҆мꙋ̀, не вжа́ждетсѧ во вѣ́ки: но вода̀, ю҆́же а҆́зъ да́мъ є҆мꙋ̀, бꙋ́детъ въ не́мъ и҆сто́чникъ воды̀ текꙋ́щъ въ живо́тъ вѣ́чный. є҃і Глаго́ла къ немꙋ̀ жена̀: гдⷭ҇и, да́ждь мѝ сїю̀ во́дꙋ: да ни жа́ждꙋ, ни прихождꙋ̀ сѣ́мѡ почерпа́ти. ѕ҃і Глаго́ла є҆́й і҆и҃съ: и҆дѝ, пригласѝ мꙋ́жа твоего̀, и҆ прїидѝ сѣ́мѡ. з҃і Ѿвѣща̀ жена̀ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: не и҆́мамъ мꙋ́жа. глаго́ла є҆́й і҆и҃съ: до́брѣ речѐ, ꙗ҆́кѡ мꙋ́жа не и҆́мамъ. и҃і Пѧ́ть бо мꙋже́й и҆мѣ́ла є҆сѝ: и҆ ны́нѣ є҆го́же и҆́маши, нѣ́сть тѝ мꙋ́жъ: сѐ вои́стиннꙋ рекла̀ є҆сѝ. ѳ҃і Глаго́ла є҆мꙋ̀ жена̀: гдⷭ҇и, ви́жꙋ ꙗ҆́кѡ проро́къ є҆сѝ ты̀. к҃ Ѻ҆ц҃ы̀ на́ши въ горѣ̀ се́й поклони́шасѧ: (л. рн҃ѕ ѡ҆б.) и҆ вы̀ глаго́лете, ꙗ҆́кѡ во і҆ерꙋсали́мѣхъ є҆́сть мѣ́сто, и҆дѣ́же кла́нѧтисѧ подоба́етъ. к҃а Глаго́ла є҆́й і҆и҃съ: же́но, вѣ́рꙋ мѝ и҆мѝ, ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ ча́съ, є҆гда̀ ни въ горѣ̀ се́й, ни во і҆ерꙋсали́мѣхъ покло́нитесѧ ѻ҆ц҃ꙋ̀. к҃в Вы̀ кла́нѧетесѧ, є҆гѡ́же не вѣ́сте: мы̀ кла́нѧемсѧ, є҆го́же вѣ́мы: ꙗ҆́кѡ спасе́нїе ѿ і҆ꙋдє́й є҆́сть. к҃г Но грѧде́тъ ча́съ, и҆ ны́нѣ є҆́сть, є҆гда̀ и҆́стиннїи покло́нницы покло́нѧтсѧ ѻ҆ц҃ꙋ̀ дх҃омъ и҆ и҆́стиною: и҆́бо ѻ҆ц҃ъ таковы́хъ и҆́щетъ покланѧ́ющихсѧ є҆мꙋ̀. к҃д Дх҃ъ є҆́сть бг҃ъ, и҆ и҆́же кла́нѧетсѧ є҆мꙋ̀, дх҃омъ и҆ и҆́стиною досто́итъ кла́нѧтисѧ. к҃є Глаго́ла є҆мꙋ̀ жена̀: вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ мессі́а прїи́детъ глаго́лемый хрⷭ҇то́съ, є҆гда̀ то́й прїи́детъ, возвѣсти́тъ на́мъ всѧ̑. к҃ѕ Глаго́ла є҆́й і҆и҃съ: а҆́зъ є҆́смь, глаго́лѧй съ тобо́ю. к҃з И҆ тогда̀ прїидо́ша ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀, и҆ чꙋжда́хꙋсѧ, ꙗ҆́кѡ съ жено́ю глаго́лаше. никто́же бо речѐ: чесѡ̀ и҆́щеши; и҆лѝ что̀ глаго́леши съ не́ю; к҃и Ѡ҆ста́ви же водоно́съ сво́й жена̀, и҆ и҆́де во гра́дъ, и҆ глаго́ла человѣ́кѡмъ: к҃ѳ Прїиди́те, и҆ ви́дите чл҃вѣ́ка, и҆́же рече́ ми всѧ̑, є҆ли̑ка сотвори́хъ: є҆да̀ то́й є҆́сть хрⷭ҇то́съ; л҃ И҆зыдо́ша же и҆з̾ гра́да, и҆ грѧдѧ́хꙋ къ немꙋ̀. л҃а Междꙋ́ же си́мъ, молѧ́хꙋ є҆го̀ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀, глаго́люще: равві̀, ꙗ҆́ждь. л҃в Ѻ҆́нъ же речѐ и҆̀мъ: а҆́зъ бра́шно и҆́мамъ ꙗ҆́сти, є҆гѡ́же вы̀ не вѣ́сте. л҃г Глаго́лахꙋ же ᲂу҆ченицы̀ къ себѣ̀: є҆да̀ кто̀ принесѐ є҆мꙋ̀ ꙗ҆́сти; л҃д Глаго́ла и҆̀мъ і҆и҃съ: моѐ бра́шно є҆́сть, да сотворю̀ во́лю посла́вшагѡ мѧ̀, и҆ совершꙋ̀ дѣ́ло є҆гѡ̀. л҃є Не вы́ ли глаго́лете, ꙗ҆́кѡ є҆щѐ четы́ри мѣ́сѧцы сꙋ́ть, и҆ жа́тва прїи́детъ; сѐ глаго́лю ва́мъ: возведи́те ѻ҆́чи ва́ши, и҆ ви́дите ни̑вы, ꙗ҆́кѡ пла́вы сꙋ́ть къ (л. рн҃з) жа́твѣ ᲂу҆жѐ. л҃ѕ И҆ жнѧ́й мздꙋ̀ прїе́млетъ, и҆ собира́етъ пло́дъ въ живо́тъ вѣ́чный: да сѣ́ѧй вкꙋ́пѣ ра́дꙋетсѧ и҆ жнѧ́й. л҃з Ѡ҆ се́мъ бо сло́во є҆́сть и҆́стинное, ꙗ҆́кѡ и҆́нъ є҆́сть сѣ́ѧй, и҆ и҆́нъ є҆́сть жнѧ́й. л҃и А҆́зъ посла́хъ вы̀ жа́ти, и҆дѣ́же вы̀ не трꙋди́стесѧ: и҆ні́и трꙋди́шасѧ, и҆ вы̀ въ трꙋ́дъ и҆́хъ внидо́сте. л҃ѳ Ѿ гра́да же тогѡ̀, мно́зи вѣ́роваша во́нь ѿ самарѧ́нъ, за сло́во жены̀ свидѣ́тельствꙋющїѧ, ꙗ҆́кѡ рече́ ми всѧ̑, є҆ли̑ка сотвори́хъ. м҃ Є҆гда́ же прїидо́ша къ немꙋ̀ самарѧ́не, молѧ́хꙋ є҆го̀, да бы̀ пребы́лъ ᲂу҆ ни́хъ: и҆ пребы́сть тꙋ̀ два̀ днѝ. м҃а И҆ мно́гѡ па́че вѣ́роваша за сло́во є҆гѡ̀. м҃в Женѣ́ же глаго́лахꙋ, ꙗ҆́кѡ не ктомꙋ̀ за твою̀ бесѣ́дꙋ вѣ́рꙋемъ: са́ми бо слы́шахомъ, и҆ вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ се́й є҆́сть вои́стиннꙋ сп҃съ мі́рꙋ хрⷭ҇то́съ.

Коне́цъ недѣ́ли.

м҃г По двою́ же дню̀, и҆зы́де ѿтꙋ́дꙋ, и҆ и҆́де въ галїле́ю: м҃д Са́мъ бо і҆и҃съ свидѣ́тельствова, ꙗ҆́кѡ проро́къ во свое́мъ ѻ҆те́чествїи че́сти не и҆́мать. м҃є Є҆гда́ же прїи́де въ галїле́ю, прїѧ́ша є҆го̀ галїле́ане, всѧ̑ ви́дѣвше, ꙗ҆̀же сотворѝ во і҆ерꙋсали́мѣхъ въ пра́здникъ: и҆ ті́и бо прїидо́ша въ пра́здникъ. м҃ѕ Прїи́де же па́ки і҆и҃съ въ ка́нꙋ галїле́йскꙋю, и҆дѣ́же сотворѝ во́дꙋ въ вїно̀.

(заⷱ҇ г҃і) [ѕ҃] И҆ бѣ̀ Понедѣ́льникъ г҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, бѣ̀ нѣ́кїй царе́въ мꙋ́жъ, є҆гѡ́же сы́нъ болѧ́ше, въ капернаꙋ́мѣ. м҃з Се́й слы́шавъ, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ прїи́де (л. рн҃з ѡ҆б.) ѿ і҆ꙋде́и въ галїле́ю, и҆́де къ немꙋ̀, и҆ молѧ́ше є҆го̀, да сни́детъ, и҆ и҆сцѣли́тъ сы́на є҆гѡ̀: хотѧ́ше бо ᲂу҆мре́ти. м҃и Речѐ ᲂу҆́бѡ і҆и҃съ къ немꙋ̀: а҆́ще зна́менїй и҆ чꙋде́съ не ви́дите, не и҆́мате вѣ́ровати. м҃ѳ Глаго́ла къ немꙋ̀ царе́въ мꙋ́жъ: гдⷭ҇и, сни́ди пре́жде да́же не ᲂу҆́мретъ ѻ҆троча̀ моѐ. н҃ Глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: и҆дѝ, сы́нъ тво́й жи́въ є҆́сть. и҆ вѣ́рова человѣ́къ словесѝ, є҆́же речѐ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ, и҆ и҆дѧ́ше. н҃а А҆́бїе же входѧ́щꙋ є҆мꙋ̀, сѐ рабѝ є҆гѡ̀ срѣто́ша є҆го̀, и҆ возвѣсти́ша є҆мꙋ̀ глаго́люще: ꙗ҆́кѡ сы́нъ тво́й жи́въ є҆́сть. н҃в Вопроша́ше ᲂу҆́бѡ ѿ ни́хъ ча́съ, въ кото́рый легча́е є҆мꙋ̀ бы́сть; и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ вчера̀ въ ча́съ седмы́й ѡ҆ста́ви є҆го̀ ѻ҆́гнь. н҃г Разꙋмѣ́ же ѻ҆те́цъ, ꙗ҆́кѡ то́й бѣ̀ ча́съ, во́ньже речѐ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ, ꙗ҆́кѡ сы́нъ тво́й жи́въ є҆́сть: и҆ вѣ́рова са́мъ, и҆ ве́сь до́мъ є҆гѡ̀. н҃д Сїѐ па́ки второ́е зна́менїе сотворѝ і҆и҃съ, прише́дъ ѿ і҆ꙋде́и въ галїле́ю.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

Глава̀ є҃.

(заⷱ҇ д҃і) а҃ По си́хъ же бѣ̀ пра́здникъ і҆ꙋде́йскїй, и҆ Недѣ́лѧ д҃ ѡ҆ разсла́бленнѣмъ: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ꙳ Сїе́ же и҆ на ѡ҆сщ҃е́нїе воды̀. взы́де і҆и҃съ во і҆ерꙋсали́мъ. в҃ Є҆́сть же во і҆ерꙋсали́мѣхъ на ѻ҆́вчей ꙾кꙋпѣ́ли꙾꙾кꙋпѣ́ль꙾, ꙗ҆́же глаго́летсѧ є҆вре́йски виѳесда̀: пѧ́ть притвѡ́ръ и҆мꙋ́щи: г҃ Въ тѣ́хъ слежа́ше мно́жество болѧ́щихъ, слѣпы́хъ, хромы́хъ, сꙋхи́хъ, ча́ющихъ движе́нїѧ воды̀. д҃ А҆́гг҃лъ бо гдⷭ҇нь на всѧ́ко лѣ́то схожда́ше въ кꙋпѣ́ль, и҆ возмꙋща́ше во́дꙋ: и҆ (л. рн҃и) и҆́же пе́рвѣе вла́зѧше по возмꙋще́нїи воды̀ здра́въ быва́ше, ꙗ҆цѣ́мъ же недꙋ́гомъ ѡ҆держи́мь быва́ше.

Коне́цъ ѡ҆сщ҃е́нїю.

[з҃] є҃ Бѣ́ же тꙋ̀ нѣ́кїй человѣ́къ, три́десѧть и҆ ѻ҆́смь лѣ́тъ и҆мы́й въ недꙋ́зѣ свое́мъ. ѕ҃ Сего̀ ви́дѣвъ і҆и҃съ лежа́ща, и҆ разꙋмѣ́въ, ꙗ҆́кѡ мнѡ́га лѣ́та ᲂу҆жѐ и҆мѧ́ше въ недꙋ́зѣ, глаго́ла є҆мꙋ̀: хо́щеши ли цѣ́лъ бы́ти; з҃ Ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ недꙋ́жный: є҆́й гдⷭ҇и, человѣ́ка не и҆́мамъ, да є҆гда̀ возмꙋти́тсѧ вода̀, вве́ржетъ мѧ̀ въ кꙋпѣ́ль: є҆гда́ же прихождꙋ̀ а҆́зъ, и҆́нъ пре́жде менѐ сла́зитъ. и҃ Глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: воста́ни, воз̾мѝ ѻ҆́дръ тво́й, и҆ ходѝ. ѳ҃ И҆ а҆́бїе здра́въ бы́сть человѣ́къ, и҆ взе́мъ ѻ҆́дръ сво́й, и҆ хожда́ше: бѣ́ же сꙋббѡ́та въ то́й де́нь. і҃ Глаго́лахꙋ же жи́дове и҆сцѣлѣ́вшемꙋ: сꙋббѡ́та є҆́сть, и҆ не досто́итъ тѝ взѧ́ти ѻ҆дра̀ твоегѡ̀. а҃і Ѻ҆́нъ же ѿвѣща̀ и҆̀мъ: и҆́же мѧ̀ сотворѝ цѣ́ла, то́й мнѣ̀ речѐ: воз̾мѝ ѻ҆́дръ тво́й, и҆ ходѝ. в҃і Вопроси́ша же є҆го̀: кто́ є҆сть человѣ́къ рекі́й тѝ, воз̾мѝ ѻ҆́дръ тво́й, и҆ ходѝ; г҃і И҆сцѣлѣ́вый же не вѣ́дѧше кто́ є҆сть: і҆и҃съ бо ᲂу҆кло́ньсѧ, наро́дꙋ сꙋ́щꙋ на мѣ́стѣ. д҃і Пото́мъ же ѡ҆брѣ́те є҆го̀ і҆и҃съ въ це́ркви, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: сѐ здра́въ бы́сть, ктомꙋ̀ не согрѣша́й, да не го́рше тѝ что̀ бꙋ́детъ. є҃і И҆́де же человѣ́къ, и҆ повѣ́да і҆ꙋде́ѡмъ, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть, и҆́же мѧ̀ сотворѝ цѣ́ла.

Коне́цъ недѣ́ли.

ѕ҃і И҆ сегѡ̀ ра́ди гонѧ́хꙋ і҆и҃са і҆ꙋде́є, и҆ и҆ска́хꙋ є҆го̀ ᲂу҆би́ти, занѐ сїѧ̑ творѧ́ше въ сꙋббѡ́тꙋ. з҃і І҆и҃съ же ѿвѣщава́ше и҆̀мъ: (л. рн҃и ѡ҆б.)

(заⷱ҇ є҃і) ꙳ Среда̀ в҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: ꙳ Сїе́ же и҆ мє́ртвымъ въ понедѣ́льникъ. Ѻ҆ц҃ъ мо́й досе́лѣ дѣ́лаетъ, и҆ а҆́зъ дѣ́лаю. и҃і Сегѡ́ же ра́ди па́че и҆ска́хꙋ є҆го̀ і҆ꙋде́є ᲂу҆би́ти, ꙗ҆́кѡ не то́кмѡ разорѧ́ше сꙋббѡ́тꙋ, но и҆ ѻ҆ц҃а̀ своего̀ глаго́лаше бг҃а, ра́венъ сѧ̀ творѧ̀ бг҃ꙋ. ѳ҃і Ѿвѣща́въ же і҆и҃съ, и҆ речѐ и҆̀мъ: а҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: не мо́жетъ сн҃ъ твори́ти ѡ҆ себѣ̀ ничесѡ́же, а҆́ще не є҆́же ви́дитъ ѻ҆ц҃а̀ творѧ́ща: ꙗ҆̀же бо ѻ҆́нъ твори́тъ, сїѧ̑ и҆ сн҃ъ та́коже твори́тъ. к҃ Ѻ҆ц҃ъ бо лю́битъ сн҃а, и҆ всѧ̑ показꙋ́етъ є҆мꙋ̀, ꙗ҆̀же са́мъ твори́тъ: и҆ бѡ́льша си́хъ пока́жетъ є҆мꙋ̀ дѣла̀, да вы̀ чꙋдите́сѧ. к҃а Ꙗ҆́коже бо ѻ҆ц҃ъ воскреша́етъ ме́ртвыѧ, и҆ живи́тъ: та́кѡ и҆ сн҃ъ, и҆̀хже хо́щетъ, живи́тъ. к҃в Ѻ҆ц҃ъ бо не сꙋ́дитъ никомꙋ́же, но сꙋ́дъ ве́сь да́стъ сн҃ови: (втоⷬ҇) к҃г Да всѝ чтꙋ́тъ сн҃а, ꙗ҆́коже чтꙋ́тъ ѻ҆ц҃а̀: а҆ и҆́же не чти́тъ сн҃а, не чти́тъ ѻ҆ц҃а̀ посла́вшаго є҆го̀.

(заⷱ҇ ѕ҃і) к҃д ꙳꙳ Четверто́къ в҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: ꙳꙳ Сїе́ же и҆ мє́ртвымъ во вто́рникъ, и҆ въ сꙋббѡ́тꙋ. А҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: ꙗ҆́кѡ слꙋ́шаѧй словесѐ моегѡ̀, и҆ вѣ́рꙋѧй посла́вшемꙋ мѧ̀, и҆́мать живо́тъ вѣ́чный, и҆ на сꙋ́дъ не прїи́детъ: но пре́йдетъ ѿ сме́рти въ живо́тъ.

Коне́цъ средѣ̀.

к҃є А҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ ча́съ, и҆ ны́нѣ є҆́сть, є҆гда̀ ме́ртвїи ᲂу҆слы́шатъ гла́съ сн҃а (л. рн҃ѳ) бж҃їѧ, и҆ ᲂу҆слы́шавше ѡ҆живꙋ́тъ. к҃ѕ Ꙗ҆́коже бо ѻ҆ц҃ъ и҆́мать живо́тъ въ себѣ̀, та́кѡ да́стъ и҆ сн҃ови живо́тъ и҆мѣ́ти въ себѣ̀. к҃з И҆ ѻ҆́бласть да́стъ є҆мꙋ̀ и҆ сꙋ́дъ твори́ти: ꙗ҆́кѡ сн҃ъ чл҃вѣ́чь є҆́сть, не диви́тесѧ семꙋ̀. к҃и Ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ ча́съ, во́ньже всѝ сꙋ́щїи во гробѣ́хъ, ᲂу҆слы́шатъ гла́съ сн҃а бж҃їѧ: к҃ѳ И҆ и҆зы́дꙋтъ сотво́ршїи блага̑ѧ въ воскреше́нїе живота̀: а҆ сотво́ршїи ѕла̑ѧ въ воскреше́нїе сꙋда̀. л҃ Не могꙋ̀ а҆́зъ ѡ҆ себѣ̀ твори́ти ничесо́же.

(заⷱ҇ з҃і) ꙳ Пѧто́къ в҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: Ꙗ҆́коже слы́шꙋ, сꙋждꙋ̀: и҆ сꙋ́дъ мо́й пра́веденъ є҆́сть: ꙗ҆́кѡ не и҆щꙋ̀ во́ли моеѧ̀ но во́ли посла́вшагѡ мѧ̀ ѻ҆ц҃а̀.

Коне́цъ четверткꙋ̀, и҆ мє́ртвымъ.

л҃а А҆́ще а҆́зъ свидѣ́тельствꙋю ѡ҆ мнѣ̀, свидѣ́тельство моѐ нѣ́сть и҆́стинно. л҃в И҆́нъ є҆́сть свидѣ́тельствꙋѧй ѡ҆ мнѣ̀, и҆ вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинно є҆́сть свидѣ́тельство, є҆́же свидѣ́тельствꙋетъ ѡ҆ мнѣ̀. л҃г Вы̀ посла́сте ко і҆ѡа́ннꙋ, и҆ свидѣ́тельствова ѡ҆ и҆́стинѣ. л҃д А҆́зъ же не ѿ человѣ́ка свидѣ́тєльства прїе́млю: но сїѧ̑ глаго́лю, да вы̀ спасе́ни бꙋ́дете. л҃є Ѻ҆́нъ бѣ̀ свѣти́льникъ, горѧ̀ и҆ свѣтѧ̀: вы́ же хотѣ́сте возра́доватисѧ ꙾въ ча́съ свѣтѣ́нїѧ є҆гѡ̀꙾꙾до вре́мене въ свѣтѣ́нїи є҆гѡ̀꙾. л҃ѕ А҆́зъ же и҆́мамъ свидѣ́тельство бо́ле і҆ѡа́ннова: дѣла́ бо, ꙗ҆̀же дадѐ мнѣ̀ ѻ҆ц҃ъ, да совершꙋ̀ ѧ҆̀, та̀ дѣла̀, ꙗ҆̀же а҆́зъ творю̀, свидѣ́тельствꙋютъ ѡ҆ мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃ъ мѧ̀ посла̀. л҃з И҆ посла́вый мѧ̀ ѻ҆ц҃ъ, (л. рн҃ѳ ѡ҆б.) то́й свидѣ́тельствова ѡ҆ мнѣ̀. ни гла́са є҆гѡ̀ нигдѣ́же слы́шасте, ни видѣ́нїѧ є҆гѡ̀ ви́дѣсте: л҃и И҆ словесѐ є҆гѡ̀ не и҆́мате пребыва́юща въ ва́съ. занѐ є҆го́же то́й посла̀, семꙋ̀ вы̀ вѣ́рꙋ не є҆́млете. л҃ѳ И҆спыта́йте писа̑нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы̀ мнитѐ въ ни́хъ и҆мѣ́ти живо́тъ вѣ́чный: и҆ та̀ сꙋ́ть свидѣ́тєльствꙋющаѧ ѡ҆ мнѣ̀. м҃ И҆ не хо́щете прїитѝ ко мнѣ̀, да живо́тъ и҆́мате. м҃а Сла́вы ѿ человѣ̑къ не прїе́млю, м҃в Но разꙋмѣ́хъ вы̀, ꙗ҆́кѡ любвѐ бж҃їѧ не и҆́мате въ себѣ̀. м҃г А҆́зъ прїидо́хъ во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, и҆ не прїе́млете менѐ: а҆́ще и҆́нъ прїи́детъ во и҆́мѧ своѐ, того̀ прїе́млете. м҃д Ка́кѡ вы̀ мо́жете вѣ́ровати, сла̑вы дрꙋ́гъ ѿ дрꙋ́га прїе́млюще, и҆ сла́вꙋ, ꙗ҆́же ѿ є҆ди́нагѡ бг҃а, не и҆́щете; м҃є Не мни́те, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ на вы̀ рекꙋ̀ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀: є҆́сть, и҆́же на вы̀ глаго́летъ, мѡѷсе́й, на́ньже вы̀ ᲂу҆пова́ете. м҃ѕ А҆́ще бо бы́сте вѣ́ровали мѡѷсе́ови, вѣ́ровали бы́сте ᲂу҆́бѡ и҆ мнѣ̀: ѡ҆ мнѣ́ бо то́й писа̀. м҃з А҆́ще ли тогѡ̀ писа́нїємъ не вѣ́рꙋете, ка́кѡ мои́мъ глаго́лѡмъ вѣ́рꙋ и҆́мете;

Глава̀ ѕ҃.

а҃ По си́хъ и҆́де і҆и҃съ на ѻ҆́нъ по́лъ мо́рѧ галїле́и тїверїа́дска: в҃ И҆ по не́мъ и҆дѧ́ше наро́дъ мно́гъ, ꙗ҆́кѡ ви́дѧхꙋ зна́мєнїѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же творѧ́ше на недꙋ́жныхъ.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

г҃ Взы́де же на горꙋ̀ і҆и҃съ, и҆ тꙋ̀ сѣдѧ́ше со ᲂу҆ченикѝ свои́ми. д҃ Бѣ́ же бли́зъ фа́ска, пра́здникъ жидо́вскїй. (л. р҃ѯ)

(заⷱ҇ и҃і) [и҃] є҃ Возве́дъ ᲂу҆́бѡ і҆и҃съ ѻ҆́чи, Среда̀ є҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, возве́дъ і҆и҃съ ѻ҆́чи и҆ ви́дѣвъ, ꙗ҆́кѡ мно́гъ наро́дъ грѧде́тъ къ немꙋ̀, глаго́ла къ фїлі́ппꙋ: чи́мъ кꙋ́пимъ хлѣ́бы, да ꙗ҆дѧ́тъ сі́и; ѕ҃ Сїе́ же глаго́лаше и҆скꙋша́ѧ є҆го̀: са́мъ бо вѣ́дѧше, что̀ хо́щетъ сотвори́ти. з҃ Ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ фїлі́ппъ: двѣма̀ сто́ма пѣ̑нѧзь хлѣ́бы не довлѣ́ютъ и҆̀мъ, да ко́ждо и҆́хъ ма́ло что̀ прїи́метъ. и҃ Глаго́ла є҆мꙋ̀ є҆ди́нъ ѿ ᲂу҆чєни́къ є҆гѡ̀ а҆ндре́й, бра́тъ сі́мѡна петра̀: ѳ҃ Є҆́сть ѻ҆́трочищь здѣ̀ є҆ди́нъ, и҆́же и҆́мать пѧ́ть хлѣ́бъ ꙗ҆чме́нныхъ, и҆ двѣ̀ ры́бѣ: но сі́и что̀ сꙋ́ть въ сели́ко; і҃ Рече́ же і҆и҃съ: сотвори́те человѣ́ки возлещѝ. бѣ́ же трава̀ мно́га на мѣ́стѣ. возлежѐ ᲂу҆́бѡ мꙋже́й число́мъ ꙗ҆́кѡ пѧ́ть ты́сѧщъ. а҃і Прїѧ́тъ же хлѣ́бы і҆и҃съ, и҆ хвалꙋ̀ возда́въ, подадѐ ᲂу҆ченикѡ́мъ, ᲂу҆ченицы́ же возлежа́щымъ: та́кожде и҆ ѿ ры́бꙋ, є҆ли́кѡ хотѧ́хꙋ. в҃і И҆ ꙗ҆́кѡ насы́тишасѧ, глаго́ла ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ: собери́те и҆збы́тки ᲂу҆крꙋ̑хъ, да не поги́бнетъ ничто́же. г҃і Собра́ша же, и҆ и҆спо́лниша двана́десѧте кѡ́шѧ ᲂу҆крꙋ́хъ ѿ пѧти́хъ хлѣ̑бъ ꙗ҆чме́нныхъ, и҆̀же и҆збы́ша ꙗ҆́дшымъ.

(заⷱ҇ ѳ҃і) д҃і Человѣ́цы же ви́дѣвше ꙳꙳ Сꙋббѡ́та по па́сцѣ: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ви́дѣвше человѣ́цы ꙳꙳ зна́менїе, є҆́же сотворѝ і҆и҃съ, глаго́лахꙋ: ꙗ҆́кѡ се́й є҆́сть вои́стиннꙋ проро́къ, грѧды́й въ мі́ръ.

Коне́цъ средѣ̀.

є҃і І҆и҃съ же разꙋмѣ́въ, ꙗ҆́кѡ хотѧ́тъ прїитѝ, да восхи́тѧтъ є҆го̀ и҆ сотворѧ́тъ є҆го̀ цр҃ѧ̀, ѿи́де па́ки (л. р҃ѯ ѡ҆б.) въ го́рꙋ є҆ди́нъ. ѕ҃і Ꙗ҆́кѡ по́здѣ бы́сть, снидо́ша ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀ на мо́ре. з҃і И҆ влѣзо́ша въ кора́бль, и҆ и҆дѧ́хꙋ на ѻ҆́нъ по́лъ мо́рѧ въ капернаꙋ́мъ: и҆ тма̀ а҆́бїе бы́сть, и҆ не ᲂу҆̀ бѣ̀ прише́лъ къ ни́мъ і҆и҃съ. [ѳ҃] и҃і Мо́ре же вѣ́трꙋ ве́лїю дыха́ющꙋ, воздвиза́шесѧ. ѳ҃і Гре́бше же ꙗ҆́кѡ ста́дїй два́десѧть и҆ пѧ́ть, и҆лѝ три́десѧть, ᲂу҆зрѣ́ша і҆и҃са ходѧ́ща по мо́рю, и҆ бли́зъ кораблѧ̀ бы́вша, и҆ ᲂу҆боѧ́шасѧ. к҃ Ѻ҆́нъ же глаго́ла и҆̀мъ: а҆́зъ є҆́смь, не бо́йтесѧ. к҃а Хотѧ́хꙋ же прїѧ́ти є҆го̀ въ кора́бль, и҆ а҆́бїе кора́бль бы́сть на землѝ, въ ню́же и҆дѧ́хꙋ. к҃в Во ᲂу҆́трїй же наро́дъ, и҆́же стоѧ́ше ѡ҆б̾ ѻ҆́нъ по́лъ мо́рѧ, ви́дѣвъ ꙗ҆́кѡ кораблѧ̀ и҆но́гѡ не бѣ̀ тꙋ̀, то́кмѡ є҆ди́нъ то́й, во́ньже внидо́ша ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀, и҆ ꙗ҆́кѡ не вни́де со ᲂу҆ченикѝ свои́ми і҆и҃съ въ кора́бль, но є҆ди́ни ᲂу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀ и҆до́ша: к҃г И҆ и҆́ни прїидо́ша кораблѝ ѿ тїверїа́ды бли́зъ мѣ́ста, и҆дѣ́же ꙗ҆до́ша хлѣ́бы, хвалꙋ̀ возда́вше гдⷭ҇ви. к҃д Є҆гда́ же ви́дѣша наро́ди, ꙗ҆́кѡ і҆и҃са не бы́сть тꙋ̀, ни ᲂу҆чени̑къ є҆гѡ̀, влѣзо́ша са́ми въ кораблѝ, и҆ прїидо́ша въ капернаꙋ́мъ, и҆́щꙋще і҆и҃са. к҃є И҆ ѡ҆брѣто́ша є҆го̀ ѡ҆б̾ ѻ҆́нъ по́лъ мо́рѧ, рѣ́ша є҆мꙋ̀: равві̀, ꙾когда̀ здѣ̀ бы́сть꙾꙾когда̀ сѣ́мѡ прише́лъ є҆сѝ꙾; к҃ѕ Ѿвѣща̀ и҆́мъ і҆и҃съ, и҆ речѐ: а҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, и҆́щете менѐ не ꙗ҆́кѡ ви́дѣсте зна́менїе, но ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́ли є҆стѐ хлѣ́бы, и҆ насы́тистесѧ.

(заⷱ҇ к҃) к҃з Вто́рникъ г҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: Дѣ́лайте не бра́шно ги́блющее, но бра́шно пребыва́ющее въ животѣ̀ вѣ́чнѣмъ, є҆́же сн҃ъ (л. рѯ҃а) человѣ́ческїй ва́мъ да́стъ: сего́ бо ѻ҆ц҃ъ зна́мена бг҃ъ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

к҃и Рѣ́ша же къ немꙋ̀: что̀ сотвори́мъ, да дѣ́лаемъ дѣла̀ бж҃їѧ; к҃ѳ Ѿвѣща̀ і҆и҃съ, и҆ речѐ и҆̀мъ: сѐ є҆́сть дѣ́ло бж҃їе, да вѣ́рꙋете въ того̀, є҆го́же посла̀ ѻ҆́нъ. л҃ Рѣ́ша же є҆мꙋ̀: ко́е ᲂу҆́бѡ ты̀ твори́ши зна́менїе, да ви́димъ, и҆ вѣ́рꙋ и҆́мемъ тебѣ̀; что̀ дѣ́лаеши; л҃а Ѻ҆тцы̀ на́ши ꙗ҆до́ша ма́ннꙋ въ пꙋсты́ни, ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано: хлѣ́бъ съ небесѐ да́стъ и҆̀мъ ꙗ҆́сти. л҃в Речѐ ᲂу҆́бѡ и҆̀мъ і҆и҃съ: а҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, не мѡѷсе́й дадѐ ва́мъ хлѣ́бъ съ небесѐ: но ѻ҆ц҃ъ мо́й да́стъ ва́мъ хлѣ́ба и҆́стиннагѡ съ небесѐ. л҃г Хлѣ́бъ бо бж҃їй є҆́сть сходѧ́й съ небесѐ, и҆ даѧ́й живо́тъ мі́рꙋ.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

л҃д Рѣ́ша ᲂу҆́бѡ къ немꙋ̀: гдⷭ҇и, всегда̀ да́ждь на́мъ хлѣ́бъ се́й. л҃є Рече́ же и҆̀мъ і҆и҃съ:

(заⷱ҇ к҃а) ꙳ Среда̀ г҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: ꙳ Сїе́ же и҆ мє́ртвымъ въ сре́дꙋ. А҆́зъ є҆́смь хлѣ́бъ живо́тный, грѧды́й ко мнѣ̀ не и҆́мать взалка́тисѧ: и҆ вѣ́рꙋѧй въ мѧ̀ не и҆́мать вжажда́тисѧ никогда́же. л҃ѕ Но рѣ́хъ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆ ви́дѣсте мѧ̀, и҆ не вѣ́рꙋете. л҃з Всѐ, є҆́же да́стъ мнѣ̀ ѻ҆ц҃ъ, ко мнѣ̀ прїи́детъ: и҆ грѧдꙋ́щаго ко мнѣ̀ не и҆зженꙋ̀ во́нъ. л҃и Ꙗ҆́кѡ снидо́хъ съ нб҃сѐ, не да творю̀ (л. рѯ҃а ѡ҆б.) во́лю мою̀, но во́лю посла́вшагѡ мѧ̀ ѻ҆ц҃а̀. л҃ѳ Се́ же є҆́сть во́лѧ посла́вшагѡ мѧ̀ ѻ҆ц҃а̀, да всѐ є҆́же да́стъ мѝ, не погꙋблю̀ ѿ негѡ̀, но воскрешꙋ̀ є҆̀ въ послѣ́днїй де́нь.

Коне́цъ средѣ̀, и҆ мє́ртвымъ.

(заⷱ҇ к҃в) м҃ Се́ же є҆́сть Четверто́къ г҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: сѐ є҆́сть во́лѧ посла́вшагѡ мѧ̀, да всѧ́къ ви́дѧй сн҃а, и҆ вѣ́рꙋѧй въ него̀, и҆́мать живо́тъ вѣ́чный, и҆ воскрешꙋ̀ є҆го̀ а҆́зъ въ послѣ́днїй де́нь. м҃а Ропта́хꙋ ᲂу҆́бѡ і҆ꙋде́є ѡ҆ не́мъ, ꙗ҆́кѡ речѐ: а҆́зъ є҆́смь хлѣ́бъ сше́дый съ небесѐ. м҃в И҆ глаго́лахꙋ: не се́й ли є҆́сть і҆и҃съ сы́нъ і҆ѡ́сифовъ, є҆мꙋ́же мы̀ зна́емъ ѻ҆тца̀ и҆ мт҃рь; ка́кѡ ᲂу҆́бѡ глаго́летъ се́й, ꙗ҆́кѡ съ небесѐ снидо́хъ; м҃г Ѿвѣща̀ ᲂу҆́бѡ і҆и҃съ, и҆ речѐ и҆̀мъ: не ропщи́те междꙋ̀ собо́ю: м҃д Никто́же мо́жетъ прїитѝ ко мнѣ̀, а҆́ще не ѻ҆ц҃ъ посла́вый мѧ̀ привлече́тъ є҆го̀, и҆ а҆́зъ воскрешꙋ̀ є҆го̀ въ послѣ́днїй де́нь.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

м҃є Є҆́сть пи́сано во проро́цѣхъ: и҆ бꙋ́дꙋтъ всѝ ᲂу҆че́ни бг҃ꙋ. всѧ́къ слы́шавый ѻ҆ц҃а̀, и҆ навы́къ, прїи́детъ ко мнѣ̀: м҃ѕ Не ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃а̀ ви́дѣлъ є҆́сть кто̀, то́кмѡ сы́й ѿ бг҃а, се́й ви́дѣ ѻ҆ц҃а̀. м҃з А҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: вѣ́рꙋѧй въ мѧ̀, и҆́мать живота̀ вѣ́чнагѡ.

(заⷱ҇ к҃г) м҃и ꙳꙳ Пѧто́къ г҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: ꙳꙳ А҆́зъ є҆́смь хлѣ́бъ живо́тный. м҃ѳ Ѻ҆тцы̀ ва́ши ꙗ҆до́ша ма́ннꙋ въ пꙋсты́ни, и҆ ᲂу҆мро́ша: н҃ Се́й є҆́сть хлѣ́бъ, (л. рѯ҃в) сходѧ́й съ небесѐ, да а҆́ще кто̀ ѿ негѡ̀ ꙗ҆́стъ, не ᲂу҆́мретъ. н҃а А҆́зъ є҆́смь хлѣ́бъ живо́тный, и҆́же сше́дый съ небесѐ: а҆́ще кто̀ снѣ́сть ѿ хлѣ́ба сегѡ̀, жи́въ бꙋ́детъ во вѣ́ки: и҆ хлѣ́бъ, є҆го́же а҆́зъ да́мъ, пло́ть моѧ̀ є҆́сть, ю҆́же а҆́зъ да́мъ за живо́тъ мі́ра. н҃в Прѧ́хꙋсѧ же междꙋ̀ собо́ю жи́дове, глаго́люще: ка́кѡ мо́жетъ се́й на́мъ да́ти пло́ть свою̀ ꙗ҆́сти; н҃д Рече́ же и҆̀мъ і҆и҃съ: а҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, а҆́ще не снѣ́сте пло́ти сн҃а человѣ́ческагѡ, ни пїе́те кро́ве є҆гѡ̀, живота̀ не и҆́мате въ себѣ̀. н҃є Ꙗ҆ды́й мою̀ пло́ть, и҆ пїѧ́й мою̀ кро́вь, и҆́мать живо́тъ вѣ́чный: и҆ а҆́зъ воскрешꙋ̀ є҆го̀ въ послѣ́днїй де́нь.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

н҃є Пло́ть бо моѧ̀ и҆́стинно є҆́сть бра́шно, и҆ кро́вь моѧ̀ и҆́стинно є҆́сть пи́во.

(заⷱ҇ к҃д) н҃ѕ Понедѣ́льникъ д҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: Ꙗ҆ды́й мою̀ пло́ть, и҆ пїѧ́й мою̀ кро́вь, во мнѣ̀ пребыва́етъ, и҆ а҆́зъ въ не́мъ. н҃з Ꙗ҆́коже посла̀ мѧ̀ живы́й ѻ҆ц҃ъ, и҆ а҆́зъ живꙋ̀ ѻ҆ц҃а̀ ра́ди: и҆ ꙗ҆ды́й мѧ̀, и҆ то́й жи́въ бꙋ́детъ менѐ ра́ди. н҃и Се́й є҆́сть хлѣ́бъ сше́дый съ небесѐ: не ꙗ҆́коже ꙗ҆до́ша ѻ҆тцы̀ ва́ши ма́ннꙋ, и҆ ᲂу҆мро́ша: ꙗ҆ды́й хлѣ́бъ се́й, жи́въ бꙋ́детъ во вѣ́ки. н҃ѳ Сїѧ̑ речѐ на со́нмищи, ᲂу҆чѧ̀ въ капернаꙋ́мѣ. ѯ҃ Мно́зи ᲂу҆́бѡ слы́шавше ѿ ᲂу҆чєни́къ є҆гѡ̀ рѣ́ша: же́стоко є҆́сть сло́во сїѐ, и҆ кто̀ мо́жетъ є҆гѡ̀ послꙋ́шати; ѯ҃а Вѣ́дый же і҆и҃съ въ себѣ̀, ꙗ҆́кѡ ро́пщꙋтъ (л. рѯ҃в ѡ҆б.) ѡ҆ се́мъ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀, речѐ и҆̀мъ: сїе́ ли вы̀ блазни́тъ; ѯ҃в А҆́ще ᲂу҆́бѡ ᲂу҆́зрите сн҃а человѣ́ческаго восходѧ́ща, и҆дѣ́же бѣ̀ пре́жде, ѯ҃г Дх҃ъ є҆́сть и҆́же ѡ҆живлѧ́етъ: пло́ть не по́льзꙋетъ ничто́же. глаго́лы, ꙗ҆̀же а҆́зъ глаго́лахъ ва́мъ, дх҃ъ сꙋ́ть и҆ живо́тъ сꙋ́ть. ѯ҃д Но сꙋ́ть ѿ ва́съ нѣ́цыи, и҆̀же не вѣ́рꙋютъ: вѣ́дѧше бо и҆сконѝ і҆и҃съ, кто̀ сꙋ́ть невѣ́рꙋющїи, и҆ кто̀ є҆́сть предаѧ́й є҆го̀. ѯ҃є И҆ глаго́лаше: сегѡ̀ ра́ди рѣ́хъ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ никто́же мо́жетъ прїитѝ ко мнѣ̀, а҆́ще не бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ дано̀ ѿ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀. ѯ҃ѕ Ѿ сегѡ̀ мно́зи ѿ ᲂу҆чєни́къ є҆гѡ̀ и҆до́ша вспѧ́ть, и҆ ктомꙋ̀ не хожда́хꙋ съ ни́мъ. ѯ҃з Рече́ же і҆и҃съ ѻ҆бѣмана́десѧте: є҆да̀ и҆ вы̀ хо́щете и҆тѝ; ѯ҃и Ѿвѣща̀ ᲂу҆́бѡ є҆мꙋ̀ сі́мѡнъ пе́тръ: гдⷭ҇и, къ комꙋ̀ и҆́демъ; глаго́лы живота̀ вѣ́чнагѡ и҆́маши. ѯ҃ѳ И҆ мы̀ вѣ́ровахомъ и҆ позна́хомъ, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇то́съ сн҃ъ бг҃а жива́гѡ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

ѻ҃ Ѿвѣща̀ и҆̀мъ: не а҆́зъ ли ва́съ двана́десѧте и҆збра́хъ, и҆ є҆ди́нъ ѿ ва́съ дїа́волъ є҆́сть; ѻ҃а Глаго́лаше же і҆ꙋ́дꙋ сі́мѡнова і҆скарїѡ́та: се́й бо хотѧ́ше преда́ти є҆го̀, є҆ди́нъ сы́й ѿ ѻ҆боюна́десѧте.

Глава̀ з҃.

(заⷱ҇ к҃є) а҃ И҆ хожда́ше Вто́рникъ д҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, хожда́ше і҆и҃съ по си́хъ въ галїле́и: не хотѧ́ше бо во і҆ꙋде́и ходи́ти, ꙗ҆́кѡ и҆ска́хꙋ є҆го̀ і҆ꙋде́є ᲂу҆би́ти. в҃ Бѣ́ же бли́зъ пра́здникъ і҆ꙋде́йскїй, потче́нїе сѣ́ни. г҃ Рѣ́ша же къ немꙋ̀ бра́тїѧ (л. рѯ҃г) є҆гѡ̀: прейдѝ ѿсю́дꙋ, и҆ и҆дѝ во і҆ꙋде́ю, да и҆ ᲂу҆ченицы̀ твоѝ ви́дѧтъ дѣла̀ твоѧ̀, ꙗ҆̀же твори́ши. д҃ Никто́же бо въ та́йнѣ ничесо́же твори́тъ, и҆ и҆́щетъ са́мъ ꙗ҆́вѣ бы́ти: а҆́ще сїѧ̑ твори́ши, ꙗ҆вѝ себѐ мі́рови. є҃ Ни бра́тїѧ бо є҆гѡ̀ вѣ́ровахꙋ въ него̀. ѕ҃ Глаго́ла ᲂу҆́бѡ и҆̀мъ і҆и҃съ: вре́мѧ моѐ не ᲂу҆̀ прїи́де, вре́мѧ же ва́ше всегда̀ гото́во є҆́сть. з҃ Не мо́жетъ мі́ръ ненави́дѣти ва́съ: мене́ же ненави́дитъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ свидѣ́тельствꙋю ѡ҆ не́мъ, ꙗ҆́кѡ дѣла̀ є҆гѡ̀ ѕла̀ сꙋ́ть. и҃ Вы̀ взы́дите въ пра́здникъ се́й: а҆́зъ ꙾не взы́дꙋ꙾꙾не ᲂу҆̀ взы́дꙋ꙾ въ пра́здникъ се́й, ꙗ҆́кѡ вре́мѧ моѐ не ᲂу҆̀ и҆спо́лнисѧ. ѳ҃ Сїѧ̑ ре́къ и҆̀мъ, ѡ҆ста̀ въ галїле́и. і҃ Є҆гда́ же взыдо́ша бра́тїѧ є҆гѡ̀ въ пра́здникъ, тогда̀ и҆ са́мъ взы́де, не ꙗ҆́вѣ, но ꙗ҆́кѡ та́й. а҃і Жи́довє же и҆ска́хꙋ є҆го̀ въ пра́здникъ, и҆ глаго́лахꙋ: гдѣ̀ є҆́сть ѻ҆́нъ; в҃і И҆ ро́потъ мно́гъ бѣ̀ ѡ҆ не́мъ въ наро́дѣхъ. ѻ҆́вїи глаго́лахꙋ, ꙗ҆́кѡ бла́гъ є҆́сть: и҆ні́и же глаго́лахꙋ: нѝ, но льсти́тъ наро́ды. г҃і Ни кото́рый же ᲂу҆́бѡ ꙗ҆́вѣ глаго́лаше ѡ҆ не́мъ, стра́ха ра́ди і҆ꙋде́йскагѡ.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

(заⷱ҇ к҃ѕ) д҃і А҆́бїе же къ преполове́нїе пра́здника Среда̀ д҃ недѣ́ли: Въ преполове́нїе пѧтьдесѧ́тницы взы́де і҆и҃съ во це́рковь, и҆ ᲂу҆ча́ше. є҃і И҆ дивлѧ́хꙋсѧ і҆ꙋде́є, глаго́люще: ка́кѡ се́й кни́ги вѣ́сть, не ᲂу҆чи́всѧ; ѕ҃і Ѿвѣща̀ ᲂу҆́бѡ и҆̀мъ і҆и҃съ, и҆ речѐ: моѐ ᲂу҆че́нїе нѣ́сть моѐ, но посла́вшагѡ мѧ̀. з҃і А҆́ще кто̀ хо́щетъ во́лю є҆гѡ̀ твори́ти, разꙋмѣ́етъ ѡ҆ ᲂу҆че́нїи, ко́е ѿ бг҃а є҆́сть: и҆лѝ (л. рѯ҃г ѡ҆б.) а҆́зъ ѡ҆ себѣ̀ глаго́лю. и҃і Глаго́лѧй ѡ҆ себѣ̀, сла́вы своеѧ̀ и҆́щетъ: а҆ и҆щѧ́й сла́вы посла́вшагѡ є҆го̀, се́й и҆́стиненъ є҆́сть, и҆ нѣ́сть непра́вды въ не́мъ. ѳ҃і Не мѡѷсе́й ли дадѐ ва́мъ зако́нъ; и҆ никто́же ѿ ва́съ твори́тъ зако́на. что̀ менѐ и҆́щете ᲂу҆би́ти; к҃ Ѿвѣща̀ наро́дъ и҆ речѐ: бѣ́са ли и҆́маши; кто̀ тебѐ и҆́щетъ ᲂу҆би́ти; к҃а Ѿвѣща̀ і҆и҃съ, и҆ речѐ и҆̀мъ: є҆ди́но дѣ́ло сотвори́хъ, и҆ всѝ дивите́сѧ. к҃в Сегѡ̀ ра́ди мѡѷсе́й дадѐ ва́мъ ѡ҆брѣ́занїе, [не ꙗ҆́кѡ ѿ мѡѷсе́а є҆́сть, но ѿ ѻ҆тє́цъ,] и҆ въ сꙋббѡ́тꙋ ѡ҆брѣ́заете человѣ́ка. к҃г А҆́ще ѡ҆брѣ́занїе прїе́млетъ человѣ́къ въ сꙋббѡ́тꙋ, да не разори́тсѧ зако́нъ мѡѷсе́овъ: на мѧ́ ли гнѣ́ваетесѧ, ꙗ҆́кѡ всего̀ человѣ́ка здра́ва сотвори́хъ въ сꙋббѡ́тꙋ; к҃д Не сꙋди́те на лица̀, но пра́ведный сꙋ́дъ сꙋди́те. к҃є Глаго́лахꙋ ᲂу҆́бѡ нѣ́цыи ѿ і҆ерꙋсали́млѧнъ: не се́й ли є҆́сть, є҆го́же и҆́щꙋтъ ᲂу҆би́ти; к҃ѕ И҆ сѐ не ѡ҆бинꙋ́ѧсѧ глаго́летъ, и҆ ничесѡ́же є҆мꙋ̀ не глаго́лютъ: є҆да̀ ꙾ка́кѡ꙾꙾вои́стиннꙋ꙾ разꙋмѣ́ша кнѧ́зи, ꙗ҆́кѡ се́й є҆́сть хрⷭ҇то́съ; к҃з Но сего̀ вѣ́мы, ѿкꙋ́дꙋ є҆́сть: хрⷭ҇то́съ же є҆гда̀ прїи́детъ, никто́же вѣ́сть, ѿкꙋ́дꙋ бꙋ́детъ. к҃и Воззва̀ ᲂу҆́бѡ въ це́ркви ᲂу҆чѧ̀ і҆и҃съ, и҆ глаго́лѧ: и҆ менѐ вѣ́сте, и҆ вѣ́сте ѿкꙋ́дꙋ є҆́смь, и҆ ѡ҆ себѣ̀ не прїидо́хъ: но є҆́сть и҆́стиненъ посла́вый мѧ̀, є҆гѡ́же вы̀ не вѣ́сте. к҃ѳ А҆́зъ вѣ́мъ є҆го̀, ꙗ҆́кѡ ѿ негѡ̀ є҆́смь, и҆ то́й мѧ̀ посла̀. л҃ И҆ска́хꙋ же да и҆́мꙋтъ є҆го̀: и҆ никто́же возложѝ на́нь рꙋкѝ, ꙗ҆́кѡ не ᲂу҆̀ бѣ̀ прише́лъ ча́съ є҆гѡ̀.

Коне́цъ средѣ̀.

л҃а Мно́зи же ѿ наро́да вѣ́роваша въ него̀, и҆ глаго́лахꙋ: ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́съ є҆гда̀ прїи́детъ, є҆да̀ бѡ́льша (л. рѯ҃д) зна́мєнїѧ сотвори́тъ, ꙗ҆̀же се́й твори́тъ; л҃в Слы́шаша фарїсе́є наро́дъ ро́пщꙋщъ ѡ҆ не́мъ сїѧ̑, и҆ посла́ша фарїсе́є и҆ а҆рхїере́є слꙋги̑, да и҆́мꙋтъ є҆го̀. л҃г Рече́ же і҆и҃съ: є҆щѐ ма́ло вре́мѧ съ ва́ми є҆́смь, и҆ и҆дꙋ̀ къ посла́вшемꙋ мѧ̀. л҃д Пои́щете менѐ, и҆ не ѡ҆брѧ́щете: и҆ и҆дѣ́же є҆́смь а҆́зъ, вы̀ не мо́жете прїитѝ. л҃є Рѣ́ша же і҆ꙋде́є къ себѣ̀: ка́мѡ се́й хо́щетъ и҆тѝ, ꙗ҆́кѡ мы̀ не ѡ҆брѧ́щемъ є҆гѡ̀; є҆да̀ въ разсѣ́ѧнїе є҆́ллинское хо́щетъ и҆тѝ, и҆ ᲂу҆чи́ти є҆́ллины; л҃ѕ Что́ є҆сть сїѐ сло́во, є҆́же речѐ: взы́щете менѐ, и҆ не ѡ҆брѧ́щете, и҆ и҆дѣ́же є҆́смь а҆́зъ, вы̀ не мо́жете прїитѝ;

(заⷱ҇ к҃з) л҃з Въ послѣ́днїй же Недѣ́лѧ и҃: Въ послѣ́днїй де́нь вели́кїй пра́здника стоѧ́ше і҆и҃съ, и҆ зва́ше глаго́лѧ: а҆́ще кто̀ жа́ждетъ, да прїи́детъ ко мнѣ̀, и҆ пїе́тъ. л҃и Вѣ́рꙋѧй въ мѧ̀, ꙗ҆́коже речѐ писа́нїе, рѣ́ки ѿ чре́ва є҆гѡ̀ и҆стекꙋ́тъ воды̀ жи́вы. л҃ѳ Сїе́ же речѐ ѡ҆ дс҃ѣ, є҆го́же хотѧ́хꙋ прїима́ти вѣ́рꙋющїи во и҆́мѧ є҆гѡ̀: не ᲂу҆́ бо бѣ̀ дх҃ъ ст҃ы́й, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ не ᲂу҆̀ бѣ̀ просла́вленъ. м҃ Мно́зи же ѿ наро́да слы́шавше сло́во, глаго́лахꙋ: се́й є҆́сть вои́стиннꙋ проро́къ. м҃а Дрꙋзі́и глаго́лахꙋ: се́й є҆́сть хрⷭ҇то́съ. ѻ҆́вїи же глаго́лахꙋ: є҆да̀ ѿ галїле́и хрⷭ҇то́съ прихо́дитъ; м҃в Не писа́нїе ли речѐ, ꙗ҆́кѡ ѿ сѣ́мене даві́дова, и҆ ѿ виѳлее́мскїѧ ве́си, и҆дѣ́же бѣ̀ даві́дъ, хрⷭ҇то́съ прїи́детъ; м҃г Ра́спрѧ же бы́сть въ наро́дѣ є҆гѡ̀ ра́ди. м҃д Нѣ́цыи же ѿ ни́хъ хотѧ́хꙋ ꙗ҆́ти є҆го̀: но никто́же возложѝ на́нь рꙋ́цѣ. м҃є Прїидо́ша же слꙋгѝ ко а҆рхїере́ѡмъ и҆ фарїсе́ѡмъ: и҆ рѣ́ша и҆̀мъ ті́и: почто̀ не приведо́сте є҆гѡ̀; (л. рѯ҃д ѡ҆б.) м҃ѕ Ѿвѣща́ша слꙋгѝ: николи́же та́кѡ є҆́сть глаго́лалъ человѣ́къ, ꙗ҆́кѡ се́й человѣ́къ. м҃з Ѿвѣща́ша ᲂу҆́бѡ и҆̀мъ фарїсе́є: є҆да̀ и҆ вы̀ прельще́ни бы́сте. м҃и Є҆да̀ кто̀ ѿ кнѧ̑зь вѣ́рова во́нь, и҆лѝ ѿ фарїсє́й; м҃ѳ Но наро́дъ се́й, и҆́же не вѣ́сть зако́на, про́клѧти сꙋ́ть. н҃ Глаго́ла нїкоди́мъ къ ни́мъ, и҆́же прише́дый къ немꙋ̀ но́щїю, є҆ди́нъ сы́й ѿ ни́хъ: н҃а Є҆да̀ зако́нъ на́шъ сꙋ́дитъ человѣ́кꙋ, а҆́ще не слы́шитъ ѿ негѡ̀ пре́жде, и҆ разꙋмѣ́етъ что̀ твори́тъ; н҃в Ѿвѣща́ша и҆ реко́ша є҆мꙋ̀: є҆да̀ и҆ ты̀ ѿ галїле́и є҆сѝ, и҆спыта́й и҆ ви́ждь, ꙗ҆́кѡ проро́къ ѿ галїле́и не прихо́дитъ.

Престꙋпѝ недѣ́ли и҃ напре́дъ.

н҃г И҆ и҆́де ко́ждо въ до́мъ сво́й.

Глава̀ и҃.

а҃ І҆и҃съ же и҆́де въ го́рꙋ є҆леѡ́нскꙋ. в҃ Заꙋ́тра же па́ки прїи́де въ це́рковь, и҆ всѝ лю́дїе и҆дѧ́хꙋ къ немꙋ̀, и҆ сѣ́дъ ᲂу҆ча́ше и҆̀хъ.

(заⷱ҇ к҃и) г҃ Приведо́ша же кни́жницы и҆ фарїсе́є къ немꙋ̀ Сїѐ ст҃ы́мъ жена́мъ: Во вре́мѧ ѻ҆́но, приведо́ша ко і҆и҃сꙋ кни́жницы и҆ фарїсе́є женꙋ̀, въ прелюбодѣѧ́нїи ꙗ҆́тꙋ, и҆ поста́виша ю҆̀ посредѣ̀. д҃ Глаго́лаша є҆мꙋ̀: ᲂу҆чи́телю, сїѧ̀ жена̀ ꙗ҆́та є҆́сть ны́нѣ къ прелюбодѣѧ́нїи. є҃ Въ зако́нѣ же на́мъ мѡѷсе́й повелѣ̀ такѡвы́ѧ ка́менїемъ побива́ти: ты́ же что̀ глаго́леши; ѕ҃ Сїе́ же рѣ́ша и҆скꙋша́юще є҆го̀, да бы́ша и҆мѣ́ли что̀ глаго́лати на́нь. і҆и҃съ же до́лꙋ (л. рѯ҃є) прекло́ньсѧ, пе́рстомъ писа́ше на землѝ, не слага́ѧ и҆̀мъ. з҃ Ꙗ҆́коже прилѣжа́хꙋ вопроша́юще є҆го̀, воскло́ньсѧ речѐ къ ни́мъ: и҆́же є҆́сть без̾ грѣха̀ въ ва́съ, ꙾пре́жде꙾꙾пе́рвый꙾ ве́рзи ка́мень на ню̀. и҃ И҆ па́ки до́лꙋ прекло́ньсѧ, писа́ше на землѝ. ѳ҃ Ѻ҆ни́ же слы́шавше, и҆ со́вѣстїю ѡ҆блича́еми и҆схожда́хꙋ є҆ди́нъ по є҆ди́номꙋ, наче́нше ѿ ста́рєцъ до послѣ́днихъ: и҆ ѡ҆ста̀ є҆ди́нъ і҆и҃съ, и҆ жена̀ посредѣ̀ сꙋ́щи. і҃ Воскло́ньсѧ же і҆и҃съ, и҆ ниеди́наго ви́дѣвъ, то́чїю женꙋ̀, речѐ є҆́й: же́но, гдѣ̀ сꙋ́ть, и҆̀же важда́хꙋ на тѧ̀; никі́йже ли тебѐ ѡ҆сꙋдѝ; а҃і Ѻ҆на́ же речѐ: никто́же гдⷭ҇и. рече́ же є҆́й і҆и҃съ: ни а҆́зъ тебѐ ѡ҆сꙋжда́ю: и҆дѝ, и҆ ѿсе́лѣ ктомꙋ̀ не согрѣша́й.

Коне́цъ ст҃ы́мъ жена́мъ.

Чтѝ недѣ́ли и҃:

(заⷱ҇ к҃ѳ) в҃і Па́ки же и҆̀мъ і҆и҃съ речѐ, глаго́лѧ: Четверто́къ д҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: а҆́зъ є҆́смь свѣ́тъ мі́рꙋ. ходѧ́й по мнѣ̀, не. и҆́мать ходи́ти во тмѣ̀, но и҆́мать свѣ́тъ живо́тный.

Коне́цъ недѣ́ли и҃.

г҃і Рѣ́ша же є҆мꙋ̀ фарїсе́є: ты̀ ѡ҆ себѣ̀ са́мъ свидѣ́тельствꙋеши: свидѣ́тельство твоѐ нѣ́сть и҆́стинно. д҃і Ѿвѣща̀ і҆и҃съ и҆ речѐ и҆̀мъ: а҆́ще а҆́зъ свидѣ́тельствꙋю ѡ҆ себѣ̀, и҆́стинно є҆́сть свидѣ́тельство моѐ: ꙗ҆́кѡ вѣ́мъ, ѿкꙋ́дꙋ прїидо́хъ, и҆ ка́мѡ и҆дꙋ̀. вы́ же не вѣ́сте, ѿкꙋ́дꙋ прихождꙋ̀, и҆ ка́мѡ грѧдꙋ̀. є҃і Вы̀ по (л. рѯ҃є ѡ҆б.) пло́ти сꙋ́дите: а҆́зъ не сꙋждꙋ̀ никомꙋ́же. ѕ҃і И҆ а҆́ще сꙋждꙋ̀ а҆́зъ, сꙋ́дъ мо́й и҆́стиненъ є҆́сть: ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ нѣ́смь, но а҆́зъ, и҆ посла́вый мѧ̀ ѻ҆ц҃ъ. з҃і И҆ въ зако́нѣ же ва́шемъ пи́сано є҆́сть, ꙗ҆́кѡ двою̀ человѣ́кꙋ свидѣ́тельство и҆́стинно є҆́сть. и҃і А҆́зъ є҆́смь свидѣ́тельствꙋѧй ѡ҆ мнѣ̀ само́мъ, и҆ свидѣ́тельствꙋетъ ѡ҆ мнѣ̀ посла́вый мѧ̀ ѻ҆ц҃ъ. ѳ҃і Глаго́лахꙋ же є҆мꙋ̀: гдѣ̀ є҆́сть ѻ҆ц҃ъ тво́й; ѿвѣща̀ і҆и҃съ: ни менѐ вѣ́сте, ни ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀: а҆́ще мѧ̀ бы́сте вѣ́дали, и҆ ѻ҆ц҃а̀ моего̀ вѣ́дали бы́сте. к҃ Сїѧ̑ глаго́лы глаго́ла і҆и҃съ въ газофѷлакі́и, ᲂу҆чѧ̀ въ це́ркви, и҆ никто́же ꙗ҆́тъ є҆го̀, ꙗ҆́кѡ не ᲂу҆̀ бѣ̀ прише́лъ ча́съ є҆гѡ̀.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

(заⷱ҇ л҃) к҃а Рече́ же и҆̀мъ па́ки і҆и҃съ: Пѧто́къ д҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: ꙳ Сїе́ же и҆ сꙋббѡ́та по воздви́женїи. а҆́зъ и҆дꙋ̀, и҆ взы́щете менѐ, и҆ во грѣсѣ̀ ва́шемъ ᲂу҆́мрете: а҆́може а҆́зъ и҆дꙋ̀, вы̀ не мо́жете прїитѝ. к҃в Глаго́лахꙋ ᲂу҆́бѡ і҆ꙋде́є: є҆да́ сѧ са́мъ ᲂу҆бїе́тъ, ꙗ҆́кѡ глаго́летъ: а҆́може а҆́зъ и҆дꙋ̀, вы̀ не мо́жете прїитѝ; к҃г И҆ речѐ и҆̀мъ: вы̀ ѿ ни́жнихъ є҆стѐ, а҆́зъ ѿ вы́шнихъ є҆́смь: вы̀ ѿ мі́ра сегѡ̀ є҆стѐ, а҆́зъ нѣ́смь ѿ мі́ра сегѡ̀. к҃д Рѣ́хъ ᲂу҆́бѡ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́мрете во грѣсѣ́хъ ва́шихъ: а҆́ще бо не и҆́мете вѣ́ры, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь, ᲂу҆́мрете во грѣсѣ́хъ ва́шихъ. к҃є Глаго́лахꙋ же є҆мꙋ̀: ты̀ кто̀ є҆сѝ; и҆ речѐ и҆̀мъ і҆и҃съ: нача́токъ, ꙗ҆́кѡ и҆ глаго́лю ва́мъ. к҃ѕ Мнѡ́га и҆́мамъ ѡ҆ ва́съ (л. рѯ҃ѕ) глаго́лати и҆ сꙋди́ти, но посла́вый мѧ̀ и҆́стиненъ є҆́сть и҆ а҆́зъ, ꙗ҆̀же слы́шахъ ѿ негѡ̀, сїѧ̑ глаго́лю въ мі́рѣ. к҃з Не разꙋмѣ́ша ᲂу҆́бѡ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃а̀ и҆̀мъ глаго́лаше. к҃и Рече́ же и҆̀мъ і҆и҃съ: є҆гда̀ вознесе́те сн҃а человѣ́ческаго, тогда̀ разꙋмѣ́ете, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь, и҆ ѡ҆ себѣ̀ ничесо́же творю̀: но ꙗ҆́коже наꙋчи́ мѧ ѻ҆ц҃ъ мо́й, сїѧ̑ глаго́лю. (срⷣе) к҃ѳ И҆ посла́вый мѧ̀, со мно́ю є҆́сть: не ѡ҆ста́ви менѐ є҆ди́наго ѻ҆ц҃ъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ᲂу҆гѡ́днаѧ є҆мꙋ̀ всегда̀ творю̀. л҃ Сїѧ̑ є҆мꙋ̀ глаго́лющꙋ, мно́зи вѣ́роваша въ него̀.

Коне́цъ пѧткꙋ̀, и҆ сꙋббѡ́тѣ по воздви́женїи.

(заⷱ҇ л҃а) л҃а Глаго́лаше же і҆и҃съ Сꙋббѡ́та д҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь: къ вѣ́ровавшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: а҆́ще вы̀ пребꙋ́дете во словесѝ мое́мъ, вои́стиннꙋ ᲂу҆ченицы̀ моѝ бꙋ́дете: л҃в И҆ разꙋмѣ́ете и҆́стинꙋ, и҆ и҆́стина свободи́тъ вы̀. л҃г Ѿвѣща́ша и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: сѣ́мѧ а҆враа́мле є҆смы̀, и҆ никомꙋ́же рабо́тахомъ николи́же: ка́кѡ ты̀ глаго́леши, ꙗ҆́кѡ свобо́дни бꙋ́дете; л҃д Ѿвѣща̀ и҆̀мъ і҆и҃съ: а҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ всѧ́къ творѧ́й грѣ́хъ, ра́бъ є҆́сть грѣха̀. л҃є Ра́бъ же не пребыва́етъ въ домꙋ̀ во вѣ́къ: сн҃ъ пребыва́етъ во вѣ́къ. л҃ѕ А҆́ще ᲂу҆́бѡ сн҃ъ вы̀ свободи́тъ, вои́стиннꙋ свобо́дни бꙋ́дете. л҃з Вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ сѣ́мѧ а҆враа́мле є҆стѐ, но и҆́щете менѐ ᲂу҆би́ти, ꙗ҆́кѡ сло́во моѐ не вмѣща́етсѧ въ вы̀. л҃и А҆́зъ є҆́же ви́дѣхъ ᲂу҆ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, глаго́лю: и҆ вы̀ ᲂу҆́бѡ є҆́же ви́дѣсте ᲂу҆ ѻ҆тца̀ ва́шегѡ, творитѐ. л҃ѳ Ѿвѣща́ша и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: ѻ҆ц҃ъ на́шъ а҆враа́мъ є҆́сть. глаго́ла (л. рѯ҃ѕ ѡ҆б.) и҆̀мъ і҆и҃съ: а҆́ще ча̑да а҆враа́млѧ бы́сте бы́ли, дѣла̀ а҆враа́млѧ бы́сте твори́ли. м҃ Ны́нѣ же и҆́щете менѐ ᲂу҆би́ти, человѣ́ка, и҆́же и҆́стинꙋ ва́мъ глаго́лахъ, ю҆́же слы́шахъ ѿ бг҃а: сегѡ̀ а҆враа́мъ нѣ́сть сотвори́лъ. м҃а Вы̀ творитѐ дѣла̀ ѻ҆тца̀ ва́шегѡ. рѣ́ша же є҆мꙋ̀: мы̀ ѿ любодѣѧ́нїѧ нѣ́смы рожде́ни, є҆ди́наго ѻ҆ц҃а̀ и҆́мамы бг҃а.

(заⷱ҇ л҃в) м҃в Рече́ же и҆̀мъ і҆и҃съ: Понедѣ́льникъ є҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: а҆́ще бг҃ъ ѻ҆ц҃ъ ва́шъ бы̀ бы́лъ, люби́ли бы́сте ᲂу҆́бѡ менѐ, а҆́зъ бо ѿ бг҃а и҆зыдо́хъ, и҆ прїидо́хъ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

не ѡ҆ себѣ́ бо прїидо́хъ, но то́й мѧ̀ посла̀. м҃г Почто̀ бесѣ́ды моеѧ̀ не разꙋмѣ́ете, ꙗ҆́кѡ не мо́жете слы́шати словесѐ моегѡ̀; м҃д Вы̀ ѻ҆тца̀ ва́шегѡ дїа́вола є҆стѐ, и҆ по́хѡти ѻ҆ц҃а̀ ва́шегѡ хо́щете твори́ти. ѻ҆́нъ человѣкоꙋбі́йца бѣ̀ и҆сконѝ, и҆ во и҆́стинѣ не стои́тъ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть и҆́стины къ не́мъ. є҆гда̀ глаго́летъ лжꙋ̀, ѿ свои́хъ глаго́летъ, ꙗ҆́кѡ ло́жъ є҆́сть, и҆ ѻ҆те́цъ лжѝ. м҃є А҆́зъ же занѐ и҆́стинꙋ глаго́лю, не вѣ́рꙋете мнѣ̀. м҃ѕ Кто̀ ѿ ва́съ ѡ҆блича́етъ мѧ̀ ѡ҆ грѣсѣ̀; а҆́ще ли и҆́стинꙋ глаго́лю, почто̀ вы̀ не вѣ́рꙋете мнѣ̀; м҃з И҆́же є҆́сть ѿ бг҃а, глаго́лы бж҃їѧ послꙋ́шаетъ: сегѡ̀ ра́ди бы̀ не послꙋ́шаете, ꙗ҆́кѡ ѿ бг҃а нѣ́сте. м҃и Ѿвѣща́ша же і҆ꙋде́є, и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: не до́брѣ ли мы̀ глаго́лемъ, ꙗ҆́кѡ самарѧни́нъ є҆сѝ ты̀, и҆ бѣ́са и҆́маши; м҃ѳ Ѿвѣща̀ і҆и҃съ: а҆́зъ бѣ́са не и҆́мамъ, но чтꙋ̀ ѻ҆ц҃а̀ моего̀, и҆ вы̀ не чте́те (л. рѯ҃з) менѐ. н҃ А҆́зъ же не и҆щꙋ̀ сла́вы моеѧ̀: є҆́сть и҆щѧ̀ и҆ сꙋдѧ̀.

(заⷱ҇ л҃г) н҃а Вто́рникъ є҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: А҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, а҆́ще кто̀ сло́во моѐ соблюде́тъ, сме́рти не и҆́мать ви́дѣти во вѣ́ки.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

н҃в Рѣ́ша ᲂу҆́бѡ є҆мꙋ̀ жи́дове: ны́нѣ разꙋмѣ́хомъ, ꙗ҆́кѡ бѣ́са и҆́маши. а҆враа́мъ ᲂу҆́мре, и҆ проро́цы, и҆ ты̀ глаго́леши: а҆́ще кто̀ сло́во моѐ соблюде́тъ, сме́рти не и҆́мать вкꙋси́ти во вѣ́ки. н҃г Є҆да̀ ты̀ бо́лїй є҆сѝ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ а҆враа́ма, и҆́же ᲂу҆́мре, и҆ проро́цы ᲂу҆мро́ша, кого́ сѧ са́мъ ты̀ твори́ши; н҃д Ѿвѣща̀ і҆и҃съ: а҆́ще а҆́зъ сла́влюсѧ са́мъ, сла́ва моѧ̀ ничесо́же є҆́сть: є҆́сть ѻ҆ц҃ъ мо́й сла́вѧй мѧ̀, є҆го́же вы̀ глаго́лете, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ є҆́сть. н҃є И҆ не позна́сте є҆гѡ̀, а҆́зъ же вѣ́мъ є҆го̀: и҆ а҆́ще рекꙋ̀, ꙗ҆́кѡ не вѣ́мъ є҆гѡ̀, бꙋ́дꙋ подо́бенъ ва́мъ, ло́жъ: но вѣ́мъ є҆го̀, и҆ сло́во є҆гѡ̀ соблюда́ю. н҃ѕ А҆враа́мъ ѻ҆те́цъ ва́шъ ра́дъ бы бы́лъ, да бы̀ ви́дѣлъ де́нь мо́й: и҆ ви́дѣ, и҆ возра́довасѧ. н҃з Рѣ́ша же і҆ꙋде́є къ немꙋ̀: пѧти́десѧть лѣ́тъ не ᲂу҆̀ и҆́маши, и҆ а҆враа́ма ли є҆сѝ ви́дѣлъ; н҃и Рече́ же и҆̀мъ і҆и҃съ: а҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, пре́жде да́же а҆враа́мъ не бы́сть, а҆́зъ є҆́смь. н҃ѳ Взѧ́ша же ка́менїе, да ве́ргꙋтъ на́нь: і҆и҃съ же скры́сѧ, и҆ и҆зы́де и҆з̾ цр҃кве, проше́дъ посредѣ̀ и҆́хъ, и҆ мимохожда́ше та́кѡ.

Коне́цъ вто́рникꙋ. (л. рѯ҃з ѡ҆б.)

Глава̀ ѳ҃.

(заⷱ҇ л҃д) [і҃] а҃ И҆ мимоиды́й Недѣ́лѧ ѕ҃ ѡ҆ слѣпцѣ̀: Во вре́мѧ ѻ҆́но, мимоиды́й і҆и҃съ ви́дѣ человѣ́ка слѣ́па ѿ рождества̀. в҃ И҆ вопроси́ша є҆го̀ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀, глаго́люще: равві̀, кто̀ согрѣшѝ; се́й ли, и҆лѝ роди́тєлѧ є҆гѡ̀, да слѣ́пъ роди́сѧ; г҃ Ѿвѣща̀ і҆и҃съ: ни се́й согрѣшѝ, ни роди́тєлѧ є҆гѡ̀, но да ꙗ҆вѧ́тсѧ дѣла̀ бж҃їѧ на не́мъ. д҃ Мнѣ̀ подоба́етъ дѣ́лати дѣла̀ посла́вшагѡ мѧ̀, до́ндеже де́нь є҆́сть: прїи́детъ но́щь, є҆гда̀ никто́же мо́жетъ дѣ́лати. є҃ Є҆гда̀ въ мі́рѣ є҆́смь, свѣ́тъ є҆́смь мі́рꙋ. ѕ҃ Сїѧ̑ ре́къ, плю́нꙋ на зе́млю, и҆ сотворѝ бре́нїе ѿ плюнове́нїѧ, и҆ пома́за ѻ҆́чи бре́нїемъ слѣпо́мꙋ. з҃ И҆ речѐ є҆мꙋ̀: и҆дѝ, ᲂу҆мы́йсѧ въ кꙋпѣ́ли сїлѡа́мстѣ, є҆́же сказа́етсѧ по́сланъ. и҆́де же и҆ ᲂу҆мы́сѧ, и҆ прїи́де ви́дѧ. и҃ Сосѣ́ди же и҆ и҆̀же бѧ́хꙋ ви́дѣли є҆го̀ пре́жде, ꙗ҆́кѡ слѣ́пъ бѣ̀, глаго́лахꙋ: не се́й ли є҆́сть сѣдѧ́й и҆ просѧ́й; ѳ҃ Ѻ҆́вїи глаго́лахꙋ, ꙗ҆́кѡ се́й є҆́сть: и҆ні́и же глаго́лахꙋ, ꙗ҆́кѡ подо́бенъ є҆мꙋ̀ є҆́сть: ѻ҆́нъ же глаго́лаше, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь. і҃ Глаго́лахꙋ же є҆мꙋ̀: ка́кѡ тѝ ѿверзо́стѣсѧ ѻ҆́чи; а҃і Ѿвѣща̀ ѻ҆́нъ и҆ речѐ: человѣ́къ нарица́емый і҆и҃съ бре́нїе сотворѝ, и҆ пома́за ѻ҆́чи моѝ, и҆ рече́ ми: и҆дѝ въ кꙋпѣ́ль сїлѡа́млю, и҆ ᲂу҆мы́йсѧ. ше́дъ же и҆ ᲂу҆мы́всѧ, прозрѣ́хъ. в҃і Рѣ́ша же є҆мꙋ̀: ꙾кто̀ то́й є҆́сть꙾꙾гдѣ̀ то́й є҆́сть꙾; глаго́ла, не вѣ́мъ. г҃і Ведо́ша же є҆го̀ къ фарїсе́ѡмъ, и҆́же бѣ̀ и҆ногда̀ слѣ́пъ. д҃і Бѣ́ же сꙋббѡ́та, є҆гда̀ сотворѝ бре́нїе і҆и҃съ, и҆ ѿве́рзе є҆мꙋ̀ ѻ҆́чи. є҃і Па́ки же вопроша́хꙋ є҆го̀ и҆ фарїсе́є: ка́кѡ (л. рѯ҃и) прозрѣ̀; ѻ҆́нъ же речѐ и҆̀мъ: бре́нїе положѝ мнѣ̀ на ѻ҆́чи, и҆ ᲂу҆мы́хсѧ, и҆ ви́жꙋ. ѕ҃і Глаго́лахꙋ же ѿ фарїсє́й нѣ́цыи: нѣ́сть се́й ѿ бг҃а человѣ́къ, ꙗ҆́кѡ сꙋббѡ́тꙋ не храни́тъ. ѻ҆́вїи глаго́лахꙋ: ка́кѡ мо́жетъ человѣ́къ грѣ́шенъ сицєва̀ зна́мєнїѧ твори́ти; и҆ ра́спрѧ бѣ̀ въ ни́хъ. з҃і Глаго́лахꙋ ᲂу҆́бѡ слѣпцꙋ̀ па́ки: ты̀ что̀ глаго́леши ѡ҆ не́мъ, ꙗ҆́кѡ ѿве́рзе ѻ҆́чи твоѝ; ѻ҆́нъ же речѐ, ꙗ҆́кѡ проро́къ є҆́сть. и҃і Не ꙗ҆́ша ᲂу҆́бѡ вѣ́ры і҆ꙋде́є ѡ҆ не́мъ, ꙗ҆́кѡ слѣ́пъ бѣ̀, и҆ прозрѣ̀, до́ндеже возгласи́ша роди́тєлѧ тогѡ̀ прозрѣ́вшагѡ. ѳ҃і И҆ вопроси́ша ѧ҆̀, глаго́люще: се́й ли є҆́сть сы́нъ ва́ю, є҆го́же вы̀ глаго́лете, ꙗ҆́кѡ слѣ́пъ роди́сѧ; ка́кѡ ᲂу҆́бѡ ны́нѣ ви́дитъ; к҃ Ѿвѣща́ста же и҆́ма роди́тєлѧ є҆гѡ̀ и҆ рѣ́ста: вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ се́й є҆́сть сы́нъ на́ю, и҆ ꙗ҆́кѡ слѣ́пъ роди́сѧ. к҃а Ка́кѡ же ны́нѣ ви́дитъ, не вѣ́мы, и҆лѝ кто̀ ѿве́рзе є҆мꙋ̀ ѻ҆́чи, мы̀ не вѣ́мы. са́мъ во́зрастъ и҆́мать, самого̀ вопроси́те: са́мъ ѡ҆ себѣ̀ да глаго́летъ. к҃в Сїѧ̑ реко́ста роди́тєлѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ боѧ́стасѧ жидѡ́въ: ᲂу҆же́ бо бѧ́хꙋ сложи́лисѧ жи́дове, да а҆́ще кто̀ є҆го̀ и҆сповѣ́сть хрⷭ҇та̀, ѿлꙋче́нъ со́нмища да бꙋ́детъ. к҃г Сегѡ̀ ра́ди роди́тєлѧ є҆гѡ̀ реко́ста: ꙗ҆́кѡ во́зрастъ и҆́мать, самого̀ вопроси́те. к҃д Возгласи́ша же втори́цею человѣ́ка, и҆́же бѣ̀ слѣ́пъ, и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: да́ждь сла́вꙋ бг҃ꙋ, мы̀ вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ человѣ́къ се́й грѣ́шенъ є҆́сть. к҃є Ѿвѣща́ же ѻ҆́нъ, и҆ речѐ: а҆́ще грѣ́шенъ є҆́сть, не вѣ́мъ: є҆ди́но вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ слѣ́пъ бѣ́хъ, ны́нѣ же ви́жꙋ. к҃ѕ Рѣ́ша же є҆мꙋ̀ па́ки: что̀ сотворѝ тебѣ̀; ка́кѡ ѿве́рзе ѻ҆́чи твоѝ; к҃з Ѿвѣща̀ и҆̀мъ: реко́хъ ва́мъ ᲂу҆жѐ, и҆ не слы́шасте: что̀ па́ки хо́щете слы́шати; є҆да̀ и҆ вы̀ (л. рѯ҃и ѡ҆б.) ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀ хо́щете бы́ти; к҃и Ѻ҆ни́ же ᲂу҆кори́ша є҆го̀, и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: ты̀ ᲂу҆чени́къ є҆сѝ тогѡ̀, мы́ же мѡѷсе́овы є҆смы̀ ᲂу҆ченицы̀. к҃ѳ Мы̀ вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ мѡѷсе́ови глаго́ла бг҃ъ: сегѡ́ же не вѣ́мы, ѿкꙋ́дꙋ є҆́сть. л҃ Ѿвѣща̀ человѣ́къ, и҆ речѐ и҆̀мъ: ѡ҆ се́мъ бо ди́вно є҆́сть, ꙗ҆́кѡ вы̀ не вѣ́сте, ѿкꙋ́дꙋ є҆́сть, и҆ ѿве́рзе ѻ҆́чи моѝ. л҃а Вѣ́мъ же, ꙗ҆́кѡ грѣ́шники бг҃ъ не послꙋ́шаетъ: но а҆́ще кто̀ бг҃очте́цъ є҆́сть, и҆ во́лю є҆гѡ̀ твори́тъ, тогѡ̀ послꙋ́шаетъ. л҃в Ѿ вѣ́ка нѣ́сть слы́шано, ꙗ҆́кѡ кто̀ ѿве́рзе ѻ҆́чи слѣ́пꙋ рожде́нꙋ. л҃г А҆́ще не бы̀ бы́лъ се́й ѿ бг҃а, не мо́глъ бы твори́ти ничесѡ́же. л҃д Ѿвѣща́ша и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: во грѣсѣ́хъ ты̀ роди́лсѧ є҆сѝ ве́сь, и҆ ты́ ли ны̀ ᲂу҆чи́ши; и҆ и҆згна́ша є҆го̀ во́нъ. л҃є Оу҆слы́ша і҆и҃съ, ꙗ҆́кѡ и҆згна́ша є҆го̀ во́нъ, и҆ ѡ҆брѣ́тъ є҆го̀, речѐ є҆мꙋ̀: ты̀ вѣ́рꙋеши ли въ сн҃а бж҃їѧ; л҃ѕ Ѿвѣща̀ ѻ҆́нъ, и҆ речѐ: и҆ кто́ є҆сть гдⷭ҇и, да вѣ́рꙋю въ него̀; л҃з Рече́ же є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: и҆ ви́дѣлъ є҆сѝ є҆го̀, и҆ глаго́лѧй съ тобо́ю, то́й є҆́сть. л҃и Ѻ҆́нъ же речѐ: вѣ́рꙋю гдⷭ҇и, и҆ поклони́сѧ є҆мꙋ̀.

Коне́цъ недѣ́ли.

(заⷱ҇ л҃є) л҃ѳ И҆ речѐ і҆и҃съ: Четверто́къ є҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: на сꙋ́дъ а҆́зъ въ мі́ръ се́й прїидо́хъ, да неви́дѧщїи ви́дѧтъ, и҆ ви́дѧщїи слѣ́пи бꙋ́дꙋтъ. м҃ И҆ слы́шаша ѿ фарїсє́й сїѧ̑ сꙋ́щїи съ ни́мъ, и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: є҆да̀ и҆ мы̀ слѣ́пи є҆смы̀; м҃а Речѐ и҆̀мъ і҆и҃съ: а҆́ще бы́сте слѣ́пи бы́ли, не бы́сте и҆мѣ́ли грѣха̀: ны́нѣ (л. рѯ҃ѳ) же глаго́лете, ꙗ҆́кѡ ви́димъ, и҆ грѣ́хъ ва́шъ пребыва́етъ.

Глава̀ і҃.

(заⷱ҇) а҃ Ст҃и́телемъ на ᲂу҆́трени: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: А҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: не входѧ́й две́рьми во дво́ръ ѻ҆́вчїй, но прела́зѧ и҆́нꙋдѣ, то́й та́ть є҆́сть и҆ разбо́йникъ. в҃ А҆ входѧ́й две́рьми, па́стырь є҆́сть ѻ҆вца́мъ. г҃ Семꙋ̀ две́рникъ ѿверза́етъ, и҆ ѻ҆́вцы гла́съ є҆гѡ̀ слы́шатъ, и҆ своѧ̀ ѻ҆́вцы глаша́етъ по и҆́мени, и҆ и҆зго́нитъ и҆̀хъ. д҃ И҆ є҆гда̀ своѧ̀ ѻ҆́вцы и҆ждене́тъ, пред̾ ни́ми хо́дитъ, и҆ ѻ҆́вцы по не́мъ и҆́дꙋтъ, ꙗ҆́кѡ вѣ́дѧтъ гла́съ є҆гѡ̀. є҃ По чꙋжде́мъ же не и҆́дꙋтъ, но бѣжа́тъ ѿ негѡ̀, ꙗ҆́кѡ не зна́ютъ чꙋжда́гѡ гла́са. ѕ҃ Сїю̀ при́тчꙋ речѐ и҆̀мъ і҆и҃съ: ѻ҆ни́ же не разꙋмѣ́ша, что̀ бѧ́ше ꙗ҆̀же глаго́лаше и҆̀мъ. з҃ Рече́ же па́ки и҆̀мъ і҆и҃съ: а҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь две́рь ѻ҆вца́мъ. и҃ Всѝ, є҆ли́кѡ и҆́хъ прїи́де пре́жде менѐ, та́тїе сꙋ́ть и҆ разбо́йницы: но не послꙋ́шаша и҆́хъ ѻ҆́вцы.

(заⷱ҇ л҃ѕ) ѳ҃ ꙳꙳ Ст҃и́телємъ на лїтꙋргі́и: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: ꙳꙳ А҆́зъ є҆́смь две́рь: мно́ю а҆́ще кто̀ вни́детъ, спасе́тсѧ, и҆ вни́детъ, и҆ и҆зы́детъ, и҆ па́жить ѡ҆брѧ́щетъ.

Коне́цъ четверткꙋ̀ и҆ ст҃и́телємъ на ᲂу҆́трени.

і҃ Та́ть не прихо́дитъ, ра́звѣ да ᲂу҆кра́детъ, и҆ ᲂу҆бїе́тъ, и҆ погꙋби́тъ: а҆́зъ прїидо́хъ, да живо́тъ и҆́мꙋтъ, (л. рѯ҃ѳ) и҆ ли́шше и҆́мꙋтъ. а҃і А҆́зъ є҆́смь па́стырь до́брый: па́стырь до́брый дꙋ́шꙋ свою̀ полага́етъ за ѻ҆́вцы. в҃і А҆ нае́мникъ, и҆́же нѣ́сть па́стырь, є҆мꙋ́же не сꙋ́ть ѻ҆́вцы своѧ̀, ви́дитъ во́лка грѧдꙋ́ща, и҆ ѡ҆ставлѧ́етъ ѻ҆́вцы, и҆ бѣ́гаетъ, и҆ во́лкъ расхи́титъ и҆̀хъ, и҆ распꙋ́дитъ ѻ҆́вцы. г҃і А҆ нае́мникъ бѣжи́тъ, ꙗ҆́кѡ нае́мникъ є҆́сть, и҆ не ради́тъ ѡ҆ ѻ҆вца́хъ. д҃і А҆́зъ є҆́смь па́стырь до́брый, и҆ зна́ю моѧ̑, и҆ зна́ютъ мѧ̀ моѧ̑. є҃і Ꙗ҆́коже зна́етъ мѧ̀ ѻ҆ц҃ъ, и҆ а҆́зъ зна́ю ѻ҆ц҃а̀: и҆ дꙋ́шꙋ мою̀ полага́ю за ѻ҆́вцы. ѕ҃і И҆ и҆́ны ѻ҆́вцы и҆́мамъ, ꙗ҆̀же не сꙋ́ть ѿ двора̀ сегѡ̀: и҆ ты̑ѧ мѝ подоба́етъ привестѝ: и҆ гла́съ мо́й ᲂу҆слы́шатъ, и҆ бꙋ́детъ є҆ди́но ста́до, и҆ є҆ди́нъ па́стырь.

Коне́цъ ст҃и́телємъ.

(заⷱ҇ л҃з) з҃і Пѧто́къ є҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: Сегѡ̀ ра́ди мѧ̀ ѻ҆ц҃ъ лю́битъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ дꙋ́шꙋ мою̀ полага́ю, да па́ки прїимꙋ̀ ю҆̀. и҃і Никто́же во́з̾метъ ю҆̀ ѿ менѐ, но а҆́зъ полага́ю ю҆̀ ѡ҆ себѣ̀: ѻ҆́бласть и҆́мамъ положи́ти ю҆̀, и҆ ѻ҆́бласть и҆́мамъ па́ки прїѧ́ти ю҆̀: сїю̀ за́повѣдь прїѧ́хъ ѿ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀. ѳ҃і Ра́спрѧ же па́ки бы́сть во і҆ꙋде́ехъ за словеса̀ сїѧ̀. к҃ Глаго́лахꙋ же мно́зи ѿ ни́хъ: бѣ́са и҆́мать, и҆ неи́стовъ є҆́сть, что̀ є҆гѡ̀ послꙋ́шаете; к҃а И҆ні́и глаго́лахꙋ: сі́и глаго́ли не сꙋ́ть бѣснꙋ́ющагѡсѧ: є҆да̀ мо́жетъ бѣ́съ слѣпо́мꙋ ѻ҆́чи ѿве́рсти;

(заⷱ҇) к҃в Бы́ша же тогда̀ ꙳꙳ На ѡ҆сщ҃е́нїе цр҃кве: Во вре́мѧ ѻ҆́но, бы́ша ꙳꙳ ѡ҆бновлє́нїѧ во і҆еросолѵ́мѣхъ, и҆ зима̀ бѣ̀. к҃г И҆ хожда́ше і҆и҃съ въ цр҃кви, въ (л. р҃ѻ) притво́рѣ соломѡ́ни. к҃д Ѡ҆быдо́ша же є҆го̀ і҆ꙋде́є, и҆ глаго́лахꙋ є҆мꙋ̀: доко́лѣ дꙋ́шы на́шѧ взе́млеши; а҆́ще ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇то́съ, рцы̀ на́мъ не ѡ҆бинꙋ́ѧсѧ. к҃є Ѿвѣща̀ и҆̀мъ і҆и҃съ: рѣ́хъ ва́мъ, и҆ не вѣ́рꙋете: дѣла̀, ꙗ҆̀же а҆́зъ творю̀ ѡ҆ и҆́мени ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, та̀ свидѣ́тельствꙋютъ ѡ҆ мнѣ̀. к҃ѕ Но вы̀ не вѣ́рꙋете: нѣ́сте бо ѿ ѻ҆ве́цъ мои́хъ, ꙗ҆́коже рѣ́хъ ва́мъ.

(заⷱ҇ л҃и) к҃з Сꙋббѡ́та є҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: Ѻ҆́вцы моѧ̀ гла́са моегѡ̀ слꙋ́шаютъ: и҆ а҆́зъ зна́ю и҆̀хъ, и҆ по мнѣ̀ грѧдꙋ́тъ. к҃и И҆ а҆́зъ живо́тъ вѣ́чный да́мъ и҆̀мъ,

Коне́цъ пѧткꙋ̀ и҆ ѡ҆сщ҃е́нїю.

и҆ не поги́бнꙋтъ во вѣ́ки, и҆ не восхи́титъ и҆́хъ никто́же ѿ рꙋкѝ моеѧ̀. к҃ѳ Ѻ҆ц҃ъ мо́й, и҆́же дадѐ мнѣ̀, бо́лїй всѣ́хъ є҆́сть: и҆ никто́же мо́жетъ восхи́тити и҆̀хъ ѿ рꙋкѝ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀. л҃ А҆́зъ и҆ ѻ҆ц҃ъ є҆ди́но є҆сма̀. л҃а Взѧ́ша же ка́менїе па́ки і҆ꙋде́є, да побїю́тъ є҆го̀. л҃в Ѿвѣща̀ и҆̀мъ і҆и҃съ: мнѡ́га добра̀ дѣла̀ ꙗ҆ви́хъ ва́мъ ѿ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, за ко́е и҆́хъ дѣ́ло ка́менїе ме́щете на мѧ̀; л҃г Ѿвѣща́ша є҆мꙋ̀ і҆ꙋде́є, глаго́люще: ѡ҆ добрѣ̀ дѣ́лѣ ка́менїе не ме́щемъ на тѧ̀, но ѡ҆ хꙋлѣ̀, ꙗ҆́кѡ ты̀ человѣ́къ сы́й, твори́ши себѐ бг҃а. л҃д Ѿвѣща̀ и҆̀мъ і҆и҃съ: нѣ́сть ли пи́сано въ зако́нѣ ва́шемъ: а҆́зъ рѣ́хъ, бо́зи є҆стѐ; л҃є А҆́ще ѻ҆́ны речѐ бо́ги, къ ни́мже сло́во бж҃їе бы́сть, и҆ не мо́жетъ разори́тисѧ писа́нїе: л҃ѕ Є҆го́же ѻ҆ц҃ъ свѧтѝ и҆ посла̀ въ мі́ръ, вы̀ глаго́лете, (л. р҃ѻ ѡ҆б.) ꙗ҆́кѡ хꙋлꙋ̀ глаго́леши, занѐ рѣ́хъ: сн҃ъ бж҃їй є҆́смь. л҃з А҆́ще не творю̀ дѣла̀ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, не и҆ми́те мѝ вѣ́ры. л҃и А҆́ще ли творю̀, а҆́ще и҆ мнѣ̀ не вѣ́рꙋете, дѣлѡ́мъ мои́мъ вѣ́рꙋйте: да разꙋмѣ́ете и҆ вѣ́рꙋете, ꙗ҆́кѡ во мнѣ̀ ѻ҆ц҃ъ и҆ а҆́зъ въ не́мъ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

л҃ѳ И҆ска́хꙋ ᲂу҆́бѡ па́ки ꙗ҆́ти є҆го̀: и҆ и҆зы́де ѿ рꙋ́къ и҆́хъ. м҃ И҆ и҆́де па́ки на ѻ҆́нъ по́лъ і҆ѻрда́на, на мѣ́сто, и҆дѣ́же бѣ̀ і҆ѡа́ннъ пре́жде крестѧ̀: и҆ пребы́сть тꙋ̀. м҃а И҆ мно́зи прїидо́ша къ немꙋ̀, и҆ глаго́лахꙋ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡа́ннъ ᲂу҆́бѡ зна́менїѧ не сотворѝ ни є҆ди́нагѡ: всѧ̑ же є҆ли̑ка речѐ і҆ѡа́ннъ ѡ҆ се́мъ, и҆́стина бѣ̀. м҃в И҆ мно́зи вѣ́роваша въ него̀ тꙋ̀.

Глава̀ а҃і.

(заⷱ҇ л҃ѳ) [а҃і] а҃ Сꙋббѡ́та ла́зарева: Во вре́мѧ ѻ҆́но, Бѣ̀ нѣ́кто болѧ̀ ла́зарь ѿ виѳа́нїи, ѿ ве́си марі́ины и҆ ма́рѳы сестры̀ є҆ѧ̀. в҃ Бѣ́ же марі́а пома́завшаѧ гдⷭ҇а мѵ́ромъ, и҆ ѡ҆те́рши но́зѣ є҆гѡ̀ власы̀ свои́ми: є҆ѧ́же бра́тъ ла́зарь болѧ́ше. г҃ Посла́стѣ ᲂу҆́бѡ сєстрѣ̀ къ немꙋ̀ глаго́лющѣ: гдⷭ҇и, сѐ є҆го́же лю́биши, боли́тъ. д҃ Слы́шавъ же і҆и҃съ, речѐ: сїѧ̀ болѣ́знь нѣ́сть къ сме́рти, но ѡ҆ сла́вѣ бж҃їи, да просла́витсѧ сн҃ъ бж҃їй є҆ѧ̀ ра́ди. є҃ Люблѧ́ше же і҆и҃съ ма́рѳꙋ, и҆ сестрꙋ̀ є҆ѧ̀, и҆ ла́зарѧ. ѕ҃ Є҆гда́ же ᲂу҆слы́ша, ꙗ҆́кѡ боли́тъ, тогда̀ пребы́сть на не́мже бѣ̀ мѣ́стѣ два̀ днѝ. з҃ Пото́мъ же глаго́ла ᲂу҆ченикѡ́мъ: и҆́демъ во і҆ꙋде́ю па́ки. (л. рѻ҃а) и҃ Глаго́лаша є҆мꙋ̀ ᲂу҆ченицы̀: равві̀, ны́нѣ и҆ска́хꙋ тебѐ ка́менїемъ поби́ти і҆ꙋде́є, и҆ па́ки ли и҆́деши та́мѡ; ѳ҃ Ѿвѣща̀ і҆и҃съ: не два́ ли на́десѧте часа̀ є҆ста̀ во днѐ; а҆́ще кто̀ хо́дитъ во днѐ, не по́ткнетсѧ, ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ мі́ра сегѡ̀ ви́дитъ. і҃ А҆́ще кто̀ хо́дитъ въ нощѝ, по́ткнетсѧ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть свѣ́та въ не́мъ. а҃і Сїѧ̑ речѐ, и҆ посе́мъ глаго́ла и҆̀мъ: ла́зарь дрꙋ́гъ на́шъ ᲂу҆́спе, но и҆дꙋ̀ да возбꙋжꙋ̀ є҆го̀. в҃і Рѣ́ша же ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀: гдⷭ҇и, а҆́ще ᲂу҆́спе, спасе́нъ бꙋ́детъ. г҃і Рече́ же і҆и҃съ ѡ҆ сме́рти є҆гѡ̀: ѻ҆ни́ же мнѣ́ша, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ ᲂу҆спе́нїи сна̀ глаго́летъ. д҃і Тогда̀ речѐ и҆̀мъ і҆и҃съ не ѡ҆бинꙋ́ѧсѧ: ла́зарь ᲂу҆́мре. є҃і И҆ ра́дꙋюсѧ ва́съ ра́ди, да вѣ́рꙋете, ꙗ҆́кѡ не бѣ́хъ та́мѡ: но и҆́демъ къ немꙋ̀. ѕ҃і Рече́ же ѳѡма̀, глаго́лемый близне́цъ, ᲂу҆ченикѡ́мъ: и҆́демъ и҆ мы̀, да ᲂу҆́мремъ съ ни́мъ. з҃і Прише́дъ же і҆и҃съ, ѡ҆брѣ́те є҆го̀ четы́ри днѝ ᲂу҆жѐ и҆мꙋ́ща во гро́бѣ. и҃і Бѣ́ же виѳа́нїа бли́зъ і҆ерꙋсали́ма ꙗ҆́кѡ. ста́дїй пѧтьна́десѧть. ѳ҃і И҆ мно́зи ѿ і҆ꙋдє́й бѧ́хꙋ пришлѝ къ ма́рѳѣ и҆ марі́и, да ᲂу҆тѣ́шатъ и҆̀хъ ѡ҆ бра́тѣ є҆ю̀. к҃ Ма́рѳа же є҆гда̀ ᲂу҆слы́ша, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ грѧде́тъ, срѣ́те є҆го̀: марі́а же до́ма сѣдѧ́ше. к҃а Рече́ же ма́рѳа ко і҆и҃сꙋ: гдⷭ҇и, а҆́ще бы здѣ̀ бы́лъ, не бы̀ бра́тъ мо́й ᲂу҆́мерлъ. к҃в Но и҆ ны́нѣ вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ є҆ли̑ка а҆́ще про́сиши ѿ бг҃а, да́стъ тебѣ̀ бг҃ъ. к҃г Глаго́ла є҆́й і҆и҃съ: воскре́снетъ бра́тъ тво́й. к҃д Глаго́ла є҆мꙋ̀ ма́рѳа: вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ воскре́снетъ въ воскреше́нїе, въ послѣ́днїй де́нь. к҃є Рече́ же є҆́й і҆и҃съ: а҆́зъ є҆́смь воскреше́нїе и҆ живо́тъ: вѣ́рꙋѧй въ мѧ̀, а҆́ще и҆ ᲂу҆́мретъ, ѡ҆живе́тъ. к҃ѕ И҆ всѧ́къ живы́й, и҆ вѣ́рꙋѧй въ мѧ̀, не ᲂу҆́мретъ во вѣ́ки: є҆́млеши ли вѣ́рꙋ семꙋ̀; к҃з Глаго́ла є҆мꙋ̀: є҆́й гдⷭ҇и. а҆́зъ (л. рѻ҃а ѡ҆б.) вѣ́ровахъ, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇то́съ сн҃ъ бж҃їй, и҆́же въ мі́ръ грѧды́й. к҃и И҆ сїѧ̑ ре́кши, и҆́де, и҆ пригласѝ марі́ю сестрꙋ̀ свою̀ та́й, ре́кши: ᲂу҆чи́тель прише́лъ є҆́сть, и҆ глаша́етъ тѧ̀. к҃ѳ Ѻ҆на́ же ꙗ҆́кѡ ᲂу҆слы́ша, воста̀ ско́рѡ, и҆ и҆́де къ немꙋ̀: л҃ Не ᲂу҆же́ бо бѣ̀ прише́лъ і҆и҃съ въ ве́сь, но бѣ̀ на мѣ́стѣ, и҆дѣ́же срѣ́те є҆го̀ ма́рѳа. л҃а І҆ꙋде́є же ᲂу҆́бѡ сꙋ́щїи съ не́ю въ домꙋ̀, и҆ ᲂу҆тѣша́юще ю҆̀, ви́дѣвше марі́ю, ꙗ҆́кѡ ско́рѡ воста̀, и҆ и҆зы́де, по не́й и҆до́ша, глаго́люще: ꙗ҆́кѡ и҆́детъ на гро́бъ, да пла́четъ та́мѡ. л҃в Марі́а же ꙗ҆́кѡ прїи́де, и҆дѣ́же бѣ̀ і҆и҃съ, ви́дѣвши є҆го̀, падѐ є҆мꙋ̀ на ногꙋ̀, глаго́лющи є҆мꙋ̀: гдⷭ҇и, а҆́ще бы бы́лъ здѣ̀, не бы̀ ᲂу҆́мерлъ мо́й бра́тъ. л҃г І҆и҃съ же ꙗ҆́кѡ ви́дѣ ю҆̀ пла́чꙋщꙋсѧ, и҆ прише́дшыѧ съ не́ю і҆ꙋдє́и пла́чꙋщѧ, запретѝ дꙋ́хꙋ, и҆ возмꙋти́сѧ са́мъ, л҃д И҆ речѐ: гдѣ̀ положи́сте є҆го̀; глаго́лаша є҆мꙋ̀: гдⷭ҇и, прїидѝ и҆ ви́ждь. л҃є Прослези́сѧ і҆и҃съ. л҃ѕ Глаго́лахꙋ ᲂу҆́бѡ жи́дове: ви́ждь, ка́кѡ люблѧ́ше є҆го̀. л҃з Нѣ́цыи же ѿ ни́хъ рѣ́ша: не можа́ше ли се́й ѿве́рзый ѻ҆́чи слѣпо́мꙋ, сотвори́ти, да и҆ се́й не ᲂу҆́мретъ; л҃и І҆и҃съ же па́ки претѧ̀ въ себѣ̀, прїи́де ко гро́бꙋ: бѣ́ же пеще́ра, и҆ ка́мень лежа́ше на не́й. л҃ѳ Глаго́ла і҆и҃съ: воз̾ми́те ка́мень. глаго́ла є҆мꙋ̀ сестра̀ ᲂу҆ме́ршагѡ, ма́рѳа: гдⷭ҇и, ᲂу҆жѐ смерди́тъ, четверодне́венъ бо є҆́сть. м҃ Глаго́ла є҆́й і҆и҃съ: не рѣ́хъ ли тѝ, ꙗ҆́кѡ а҆́ще вѣ́рꙋеши, ᲂу҆́зриши сла́вꙋ бж҃їю; м҃а Взѧ́ша же ка́мень, и҆дѣ́же бѣ̀ ᲂу҆ме́рый лежѧ̀. і҆и҃съ же возве́дъ ѻ҆́чи горѣ̀, и҆ речѐ: ѻ҆́ч҃е, хвалꙋ̀ тебѣ̀ воздаю̀, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆слы́шалъ є҆сѝ мѧ̀. м҃в А҆́зъ же вѣ́дѣхъ, ꙗ҆́кѡ всегда́ мѧ послꙋ́шаеши: но наро́да ра́ди стоѧ́щагѡ ѻ҆́крестъ рѣ́хъ, да вѣ́рꙋ и҆́мꙋтъ, ꙗ҆́кѡ (л. рѻ҃в) ты́ мѧ посла́лъ є҆сѝ. м҃г И҆ сїѧ̑ ре́къ, гла́сомъ вели́кимъ воззва̀: ла́заре, грѧдѝ во́нъ. м҃д И҆ и҆зы́де ᲂу҆ме́рый, ѡ҆бѧ́занъ рꙋка́ма и҆ нога́ма ᲂу҆кро́емъ, и҆ лицѐ є҆гѡ̀ ᲂу҆брꙋ́сомъ ѡ҆бѧ́зано. глаго́ла и҆̀мъ і҆и҃съ: разрѣши́те є҆го̀, и҆ ѡ҆ста́вите и҆тѝ. м҃є Мно́зи бо ѿ і҆ꙋдє́й прише́дшїи къ марі́и, и҆ ви́дѣвше ꙗ҆̀же сотворѝ і҆и҃съ, вѣ́роваша въ него̀.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ ла́заревѣ.

м҃ѕ Нѣ́цыи же ѿ ни́хъ и҆до́ша къ фарїсе́ѡмъ, и҆ реко́ша и҆̀мъ, ꙗ҆̀же сотворѝ і҆и҃съ.

(заⷱ҇ м҃) м҃з Собра́ша ᲂу҆́бѡ а҆рхїере́є и҆ фарїсе́є со́нмъ, Понедѣ́льникъ ѕ҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, собра́шасѧ а҆рхїере́є и҆ фарїсе́є на і҆и҃са и҆ глаго́лахꙋ: что̀ сотвори́мъ, ꙗ҆́кѡ человѣ́къ се́й мнѡ́га зна́мєнїѧ твори́тъ; м҃и А҆́ще ѡ҆ста́вимъ є҆го̀ та́кѡ, всѝ вѣ́рꙋютъ въ него̀: и҆ прїи́дꙋтъ ри́млѧне, и҆ во́з̾мꙋтъ мѣ́сто, и҆ ꙗ҆зы́къ на́шъ. м҃ѳ Є҆ди́нъ же нѣ́кто ѿ ни́хъ каїа́фа, а҆рхїере́й сы́й лѣ́тꙋ томꙋ̀, речѐ и҆̀мъ: вы̀ не вѣ́сте ничесѡ́же, н҃ Ни помышлѧ́ете, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́не є҆́сть на́мъ, да є҆ди́нъ человѣ́къ ᲂу҆́мретъ за лю́ди, а҆ не ве́сь ꙗ҆зы́къ поги́бнетъ. н҃а Сегѡ́ же ѡ҆ себѣ̀ не речѐ: но а҆рхїере́й сы́й лѣ́тꙋ томꙋ̀, проречѐ, ꙗ҆́кѡ хотѧ́ше і҆и҃съ ᲂу҆мре́ти за лю́ди: н҃в И҆ не то́кмѡ за лю́ди, но да и҆ ча̑да бж҃їѧ расточє́ннаѧ собере́тъ во є҆ди́но. н҃г Ѿ тогѡ́же днѐ совѣща́ша, да ᲂу҆бїю́тъ є҆го̀. н҃д І҆и҃съ же ктомꙋ̀ не ꙗ҆́вѣ хожда́ше во і҆ꙋде́ехъ: но и҆́де ѿтꙋ́дꙋ во странꙋ̀ бли́зъ пꙋсты́ни, во є҆фре́мъ нарица́емый (л. рѻ҃в ѡ҆б.) гра́дъ, и҆ тꙋ̀ хожда́ше со ᲂу҆ченикѝ свои́ми. н҃є Бѣ́ же бли́зъ фа́ска і҆ꙋде́йска: и҆ взыдо́ша мно́зи во і҆еросолѵ́мъ ѿ стра́нъ пре́жде па́схи да ѡ҆чи́стѧтсѧ. н҃ѕ И҆ска́хꙋ ᲂу҆́бѡ і҆и҃са, и҆ глаго́лахꙋ къ себѣ̀ въ це́ркви стоѧ́ще: что̀ мни́тсѧ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ не и҆́мать ли прїитѝ въ пра́здникъ; н҃з Да́ша ᲂу҆́бѡ а҆рхїере́є и҆ фарїсе́є за́повѣдь, да а҆́ще кто̀ ѡ҆щꙋти́тъ є҆го̀, гдѣ̀ бꙋ́детъ, повѣ́сть, ꙗ҆́кѡ да и҆́мꙋтъ є҆го̀.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

Глава̀ в҃і.

(заⷱ҇ м҃а) а҃ І҆и҃съ же пре́жде шестѝ дні́й па́схи, прїи́де Въ недѣ́лю цвѣтнꙋ́ю, на лїтꙋргі́и: Пре́жде шестѝ дні́й па́схи, прїи́де і҆и҃съ въ виѳа́нїю, и҆дѣ́же бѣ̀ ла́зарь ᲂу҆ме́рый, є҆го́же воскресѝ ѿ ме́ртвыхъ. в҃ Сотвори́ша же є҆мꙋ̀ ве́черю тꙋ̀, и҆ ма́рѳа слꙋжа́ше: ла́зарь же є҆ди́нъ бѣ̀ ѿ возлежа́щихъ съ ни́мъ. [в҃і] г҃ Марі́а же прїе́мши лі́трꙋ мѵ́ра на́рда пїсті́ки многоцѣ́нны, пома́за но́зѣ і҆и҃совѣ, и҆ ѡ҆трѐ власы̀ свои́ми но́зѣ є҆гѡ̀. хра́мина же и҆спо́лнисѧ ѿ вонѝ ма́сти благово́нныѧ. [г҃і] д҃ Глаго́ла же є҆ди́нъ ѿ ᲂу҆чени̑къ є҆гѡ̀, і҆ꙋ́да сі́мѡновъ і҆скарїѡ́тскїй, и҆́же хотѧ́ше є҆го̀ преда́ти: є҃ Чесѡ̀ ра́ди мѵ́ро сїѐ не продано̀ бы́сть на тре́хъ стѣ́хъ пѣ̑нѧзь, и҆ дано̀ ни́щымъ; ѕ҃ Сїе́ же речѐ, не ꙗ҆́кѡ ѡ҆ ни́щихъ печа́шесѧ, но ꙗ҆́кѡ та́ть бѣ̀, и҆ ковче́жецъ и҆мѣ́ѧше, и҆ вмета́ємаѧ ноша́ше. з҃ Рече́ же і҆и҃съ: не дѣ́йте є҆ѧ̀, да въ де́нь погребе́нїѧ моегѡ̀ соблюде́тъ є҆̀. и҃ Ни́щыѧ (л. рѻ҃г) бо всегда̀ и҆́мате съ собо́ю: мене́ же не всегда̀ и҆́мате. ѳ҃ Разꙋмѣ́ же наро́дъ мно́гъ ѿ і҆ꙋдє́й, ꙗ҆́кѡ тꙋ̀ є҆́сть: и҆ прїидо́ша не і҆и҃са ра́ди то́кмѡ, но да и҆ ла́зарѧ ви́дѧтъ, є҆го́же воскресѝ ѿ ме́ртвыхъ. і҃ Совѣща́ша же а҆рхїере́є, да и҆ ла́зарѧ ᲂу҆бїю́тъ: а҃і Ꙗ҆́кѡ мно́зи є҆гѡ̀ ра́ди и҆дѧ́хꙋ ѿ і҆ꙋдє́й, и҆ вѣ́ровахꙋ во і҆и҃са. в҃і Во ᲂу҆́трїй же де́нь наро́дъ мно́гъ прише́дый въ пра́здникъ, слы́шавше ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ грѧде́тъ во і҆ерꙋсали́мъ, г҃і Прїѧ́ша ва̑їа ѿ фі̑нїкъ, и҆ и҆зыдо́ша въ срѣ́тенїе є҆мꙋ̀, и҆ зва́хꙋ глаго́люще: ѡ҆са́нна, благослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не, цр҃ь і҆и҃левъ. [д҃і] д҃і Ѡ҆брѣ́тъ же і҆и҃съ ѻ҆слѧ̀, всѣ́де на нѐ, ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано: є҃і Не бо́йсѧ дщѝ сїѡ́нѧ, сѐ цр҃ь тво́й грѧде́тъ, сѣдѧ̀ на жребѧ́ти ѻ҆́сли. ѕ҃і Си́хъ же не разꙋмѣ́ша ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀ пре́жде: но є҆гда̀ просла́висѧ і҆и҃съ, тогда̀ помѧнꙋ́ша, ꙗ҆́кѡ сїѧ̑ бы́ша ѡ҆ не́мъ пи́сана, и҆ сїѧ̑ сотвори́ша є҆мꙋ̀.

(заⷱ҇) з҃і Свидѣ́тельствоваше же наро́дъ, и҆́же бѣ̀ пре́жде съ ни́мъ, Во ст҃ꙋ́ю и҆ вели́кꙋю сре́дꙋ, на ᲂу҆́трени до зача́ла м҃д без̾ престꙋ́пки: Во вре́мѧ ѻ҆́но, свидѣ́тельствоваше наро́дъ сы́й со і҆и҃сомъ, є҆гда̀ ла́зарѧ возгласѝ ѿ гро́ба, и҆ воскресѝ є҆го̀ ѿ ме́ртвыхъ. (чеⷦ҇) и҃і Сегѡ̀ ра́ди и҆ срѣ́те є҆го̀ наро́дъ, ꙗ҆́кѡ слы́шаша є҆го̀ сїѐ сотво́рша зна́менїе.

Коне́цъ недѣ́ли цвѣтно́й.

(заⷱ҇ м҃в) [є҃і] ѳ҃і Фарїсе́є же рѣ́ша ꙳꙳ Вто́рникъ ѕ҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, совѣ́тъ сотвори́ша фарїсе́є на і҆и҃са, и҆ рѣ́ша: ꙳꙳ къ себѣ̀: ви́дите, ꙗ҆́кѡ ника́ѧже по́льза є҆́сть, сѐ мі́ръ по не́мъ и҆́детъ. к҃ Бѧ́хꙋ же (л. рѻ҃г ѡ҆б.) нѣ́цыи є҆́ллини ѿ вше́дшихъ, да покло́нѧтсѧ въ пра́здникъ. к҃а Сі́и ᲂу҆̀бо пристꙋпи́ша къ фїлі́ппꙋ, и҆́же бѣ̀ ѿ виѳсаі́ды галїле́йскїѧ, и҆ молѧ́хꙋ є҆го̀, глаго́люще: гдⷭ҇и, хо́щемъ і҆и҃са ви́дѣти. к҃в Прїи́де фїлі́ппъ и҆ глаго́ла а҆ндре́ови: и҆ па́ки а҆ндре́й и҆ фїлі́ппъ глаго́ласта і҆и҃сови. к҃г І҆и҃съ же ѿвѣща̀ и҆́ма, глаго́лѧ: прїи́де ча́съ, да просла́витсѧ сн҃ъ человѣ́ческїй. к҃д А҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, а҆́ще зе́рно пшени́чно па́дъ на землѝ не ᲂу҆́мретъ, то̀ є҆ди́но пребыва́етъ: а҆́ще ли ᲂу҆́мретъ, мно́гъ пло́дъ сотвори́тъ. к҃є Любѧ́й дꙋ́шꙋ свою̀ погꙋби́тъ ю҆̀: и҆ ненави́дѧй дꙋ́шꙋ свою̀ въ мі́рѣ се́мъ, въ животѣ̀ вѣ́чнѣмъ сохрани́тъ ю҆̀. к҃ѕ А҆́ще кто̀ мнѣ̀ слꙋ́житъ, мнѣ̀ да послѣ́дствꙋетъ: и҆ и҆дѣ́же є҆́смь а҆́зъ, тꙋ̀ и҆ слꙋга̀ мо́й бꙋ́детъ. и҆ а҆́ще кто̀ мнѣ̀ слꙋ́житъ, почти́тъ є҆го̀ ѻ҆ц҃ъ мо́й. к҃з Ны́нѣ дꙋша̀ моѧ̀ возмꙋти́сѧ, и҆ что̀ рекꙋ̀; ѻ҆́ч҃е, спаси́ мѧ ѿ часа̀ сегѡ̀: но сегѡ̀ ра́ди прїидо́хъ на ча́съ се́й.

(заⷱ҇) к҃и На ᲂу҆́трени на воздви́женїе крⷭ҇та̀: Речѐ гдⷭ҇ь: Ѻ҆́ч҃е, просла́ви и҆́мѧ твоѐ. прїи́де же гла́съ съ нб҃сѐ: и҆ просла́вихъ, и҆ па́ки просла́влю. к҃ѳ Наро́дъ же стоѧ́й слы́шавъ, глаго́лахꙋ: гро́мъ бы́сть. и҆ні́и глаго́лахꙋ: а҆́гг҃лъ глаго́ла є҆мꙋ̀. л҃ Ѿвѣща̀ і҆и҃съ, и҆ речѐ: не менѐ ра́ди гла́съ се́й бы́сть, но наро́да ра́ди. л҃а Ны́нѣ сꙋ́дъ є҆́сть мі́рꙋ семꙋ̀: ны́нѣ кнѧ́зь мі́ра сегѡ̀ и҆згна́нъ бꙋ́детъ во́нъ. л҃в И҆ а҆́ще а҆́зъ вознесе́нъ бꙋ́дꙋ ѿ землѝ, всѧ̑ привлекꙋ̀ къ себѣ̀. л҃г Сїе́ же глаго́лаше, назна́менꙋѧ, кое́ю сме́ртїю хотѧ́ше ᲂу҆мре́ти. л҃д Ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ наро́дъ: мы̀ слы́шахомъ ѿ зако́на, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́съ (л. рѻ҃д) пребыва́етъ во вѣ́ки: ка́кѡ ты̀ глаго́леши, вознести́сѧ подоба́етъ сн҃ꙋ человѣ́ческомꙋ; кто̀ є҆́сть се́й сн҃ъ человѣ́ческїй; л҃є Рече́ же и҆̀мъ і҆и҃съ: є҆щѐ ма́ло вре́мѧ свѣ́тъ въ ва́съ є҆́сть. ходи́те до́ндеже свѣ́тъ и҆́мате, да тма̀ ва́съ не и҆́метъ: и҆ ходѧ́й во тмѣ̀, не вѣ́сть, ка́мѡ и҆́детъ.

(заⷱ҇ м҃г) л҃ѕ Среда̀ ѕ҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: До́ндеже свѣ́тъ и҆́мате, вѣ́рꙋйте во свѣ́тъ, да сы́нове свѣ́та бꙋ́дете.

Коне́цъ вто́рникꙋ, и҆ крⷭ҇тꙋ̀.

сїѧ̑ глаго́ла і҆и҃съ, и҆ ѿше́дъ скры́сѧ ѿ ни́хъ. л҃з Толи̑ка зна́мєнїѧ сотво́ршꙋ є҆мꙋ̀ пред̾ ни́ми, не вѣ́ровахꙋ въ него̀. л҃и Да сбꙋ́детсѧ сло́во и҆са́їи проро́ка, є҆́же речѐ: гдⷭ҇и, кто̀ вѣ́рова слꙋ́хꙋ на́шемꙋ; и҆ мы́шца гдⷭ҇нѧ комꙋ̀ ѿкры́сѧ; л҃ѳ Сегѡ̀ ра́ди не можа́хꙋ вѣ́ровати, ꙗ҆́кѡ па́ки речѐ и҆са́їа: м҃ Ѡ҆слѣпѝ ѻ҆́чи и҆́хъ, и҆ ѡ҆ка́менилъ є҆́сть сердца̀ и҆́хъ, да не ви́дѧтъ ѻ҆чи́ма, ни разꙋмѣ́ютъ се́рдцемъ, и҆ ѡ҆братѧ́тсѧ, и҆ и҆сцѣлю̀ и҆̀хъ. м҃а Сїѧ̑ речѐ и҆са́їа, є҆гда̀ ви́дѣ сла́вꙋ є҆гѡ̀, и҆ глаго́ла ѡ҆ не́мъ. м҃в Ѻ҆ба́че ᲂу҆́бѡ и҆ ѿ кнѧ̑зь мно́зи вѣ́роваша въ него̀, но фарїсє́й ра́ди не и҆сповѣ́довахꙋ, да не и҆з̾ со́нмищъ и҆згна́ни бꙋ́дꙋтъ. м҃г Возлюби́ша бо па́че сла́вꙋ человѣ́ческꙋю, не́же сла́вꙋ бж҃їю. м҃д І҆и҃съ же воззва̀, и҆ речѐ: вѣ́рꙋѧй въ мѧ̀, не вѣ́рꙋетъ въ мѧ̀, но въ посла́вшаго мѧ̀. м҃є И҆ ви́дѧй мѧ̀, ви́дитъ посла́вшаго мѧ̀. м҃ѕ А҆́зъ свѣ́тъ въ мі́ръ прїидо́хъ, да (л. рѻ҃д ѡ҆б.) всѧ́къ вѣ́рꙋѧй въ мѧ̀, во тмѣ̀ не пребꙋ́детъ. м҃з И҆ а҆́ще кто̀ ᲂу҆слы́шитъ глаго́лы моѧ̀ и҆ не вѣ́рꙋетъ, а҆́зъ не сꙋждꙋ̀ є҆мꙋ̀: не прїидо́хъ бо, да сꙋждꙋ̀ мі́рови, но да спасꙋ̀ мі́ръ.

Коне́цъ средѣ̀.

м҃и Ѿмета́ѧйсѧ менѐ и҆ не прїе́млѧй глагѡ́лъ мои́хъ, и҆́мать сꙋдѧ́щаго є҆мꙋ̀: сло́во, є҆́же глаго́лахъ, то̀ сꙋ́дитъ є҆мꙋ̀ въ послѣ́днїй де́нь. м҃ѳ Ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ѡ҆ себѣ̀ не глаго́лахъ: но посла́вый мѧ̀ ѻ҆ц҃ъ, то́й мнѣ̀ за́повѣдь дадѐ, что̀ рекꙋ̀, и҆ что̀ возглаго́лю. н҃ И҆ вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ за́повѣдь є҆гѡ̀ живо́тъ вѣ́чный є҆́сть: ꙗ҆̀же ᲂу҆́бѡ а҆́зъ глаго́лю, ꙗ҆́коже речѐ мнѣ̀ ѻ҆ц҃ъ, та́кѡ глаго́лю.

Коне́цъ вели́кой средѣ̀ на ᲂу҆́трени.

Глава̀ г҃і.

(заⷱ҇ м҃д) [ѕ҃і] а҃ Пре́жде же Въ четверто́къ вели́кїй, є҆ѵⷢ҇лїе а҃ на ᲂу҆мове́нїе: Во вре́мѧ ѻ҆́но, пре́жде пра́здника па́схи, вѣ́дый і҆и҃съ, ꙗ҆́кѡ прїи́де є҆мꙋ̀ ча́съ, да пре́йдетъ ѿ мі́ра сегѡ̀ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀, возлю́бль своѧ̑ сꙋ́щыѧ въ мі́рѣ, до конца̀ возлюбѝ ѧ҆̀. в҃ И҆ ве́чери бы́вши, дїа́волꙋ ᲂу҆жѐ вложи́вшꙋ въ се́рдце і҆ꙋ́дѣ сі́мѡновꙋ и҆скарїѡ́тскомꙋ, да є҆го̀ преда́стъ,

Чтѝ въ четверто́къ вели́кїй, на лїтꙋргі́и:

г҃ Вѣ́дый і҆и҃съ, ꙗ҆́кѡ всѧ̑ дадѐ є҆мꙋ̀ ѻ҆ц҃ъ въ рꙋ́цѣ, (л. рѻ҃є) и҆ ꙗ҆́кѡ ѿ бг҃а и҆зы́де, и҆ къ бг҃ꙋ грѧде́тъ: д҃ Воста́въ съ ве́чери, и҆ положѝ ри̑зы, и҆ прїе́мъ ле́нтїонъ, препоѧ́сасѧ. є҃ Пото́мъ же влїѧ̀ во́дꙋ во ᲂу҆мыва́льницꙋ, и҆ нача́тъ ᲂу҆мыва́ти но́ги ᲂу҆ченикѡ́мъ, и҆ ѡ҆тира́ти ле́нтїемъ, и҆́мже бѣ̀ препоѧ́санъ. ѕ҃ Прїи́де же къ сі́мѡнꙋ петрꙋ̀, и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀ то́й: гдⷭ҇и, ты́ ли моѝ ᲂу҆мы́еши но́зѣ; з҃ Ѿвѣща̀ і҆и҃съ, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: є҆́же а҆́зъ творю̀, ты̀ не вѣ́си ны́нѣ, разꙋмѣ́еши же по си́хъ. и҃ Глаго́ла є҆мꙋ̀ пе́тръ: не ᲂу҆мы́еши нѡ́гꙋ мое́ю во вѣ́ки. ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: а҆́ще не ᲂу҆мы́ю тебѐ, не и҆́маши ча́сти со мно́ю. ѳ҃ Глаго́ла є҆мꙋ̀ сі́мѡнъ пе́тръ: гдⷭ҇и, не но́зѣ моѝ то́кмѡ, но и҆ рꙋ́цѣ и҆ главꙋ̀. і҃ Глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: и҆змове́нный не тре́бꙋетъ, то́кмѡ но́зѣ ᲂу҆мы́ти, є҆́сть бо ве́сь чи́стъ: и҆ вы̀ чи́сти є҆стѐ, но не всѝ. а҃і Вѣ́дѧше бо предаю́щаго є҆го̀ сегѡ̀ ра́ди речѐ: ꙗ҆́кѡ не всѝ чи́сти є҆стѐ.

Коне́цъ пе́рвомꙋ є҆ѵⷢ҇лїю, на ᲂу҆мове́нїи.

(заⷱ҇ м҃є) в҃і Є҆гда́ же ᲂу҆мы̀ но́ги и҆́хъ, Є҆ѵⷢ҇лїе в҃ по ᲂу҆мове́нїи: Во вре́мѧ ѻ҆́но, є҆гда̀ ᲂу҆мы̀ і҆и҃съ но́зѣ ᲂу҆ченикѡ́мъ, прїѧ́тъ ри̑зы своѧ̀, возле́гъ па́ки, речѐ и҆̀мъ: вѣ́сте ли что̀ сотвори́хъ ва́мъ; г҃і Вы̀ глаша́ете мѧ̀ ᲂу҆чи́телѧ и҆ гдⷭ҇а: и҆ до́брѣ глаго́лете, є҆́смь бо. д҃і А҆́ще ᲂу҆́бѡ а҆́зъ ᲂу҆мы́хъ ва́ши но́зѣ, гдⷭ҇ь и҆ ᲂу҆чи́тель: и҆ вы̀ до́лжни є҆стѐ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ ᲂу҆мыва́ти но́зѣ. є҃і Ѻ҆́бразъ бо да́хъ ва́мъ, да ꙗ҆́коже а҆́зъ сотвори́хъ ва́мъ, и҆ вы̀ твори́те. ѕ҃і А҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: нѣ́сть ра́бъ бо́лїй гдⷭ҇а своегѡ̀, (л. рѻ҃є ѡ҆б.) ни посла́нникъ бо́лїй посла́вшагѡ є҆го̀. з҃і А҆́ще сїѧ̑ вѣ́сте, блаже́ни є҆стѐ, а҆́ще творитѐ ѧ҆̀.

Коне́цъ в҃-мꙋ, по ᲂу҆мове́нїи.

Прейдѝ четверткꙋ̀ вели́комꙋ, въ матѳе́и заⷱ҇ р҃и ѿ полꙋ̀: [И҆ ꙗ҆дꙋ́щымъ и҆̀мъ:]

и҃і Не ѡ҆ всѣ́хъ ва́съ глаго́лю, а҆́зъ бо вѣ́мъ, и҆̀хже и҆збра́хъ. но да писа́нїе сбꙋ́детсѧ: ꙗ҆ды́й со мно́ю хлѣ́бъ, воздви́же на мѧ̀ пѧ́тꙋ свою̀. ѳ҃і Ѿсе́лѣ глаго́лю ва́мъ, пре́жде да́же не бꙋ́детъ, да є҆гда̀ бꙋ́детъ, вѣ́рꙋ и҆́мете, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь. к҃ А҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: прїе́млѧй а҆́ще кого̀ послю̀, менѐ прїе́млетъ: а҆ прїе́млѧй менѐ, прїе́млетъ посла́вшаго мѧ̀. к҃а Сїѧ̑ ре́къ і҆и҃съ, возмꙋти́сѧ дх҃омъ, и҆ свидѣ́тельствова, и҆ речѐ: а҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ ва́съ преда́стъ мѧ̀. к҃в Сзира́хꙋ же сѧ междꙋ̀ собо́ю ᲂу҆ченицы̀, недоꙋмѣ́ющесѧ ѡ҆ ко́мъ глаго́летъ. к҃г Бѣ́ же є҆ди́нъ ѿ ᲂу҆чени̑къ є҆гѡ̀ возлежѧ̀ на ло́нѣ і҆и҃совѣ, є҆го́же люблѧ́ше і҆и҃съ. к҃д Поманꙋ́ же семꙋ̀ сі́мѡнъ пе́тръ вопроси́ти: кто̀ ᲂу҆́бѡ є҆́сть, ѡ҆ не́мже глаго́летъ; к҃є Напа́дъ же то́й на пє́рси і҆и҃совы, глаго́ла є҆мꙋ̀: гдⷭ҇и, кто́ є҆сть; к҃ѕ Ѿвѣща̀ і҆и҃съ: то́й є҆́сть, є҆мꙋ́же а҆́зъ ѡ҆мочи́въ хлѣ́бъ пода́мъ. и҆ ѡ҆мо́чь хлѣ́бъ, дадѐ і҆ꙋ́дѣ сі́мѡновꙋ і҆скарїѡ́тскомꙋ. к҃з И҆ по хлѣ́бѣ тогда̀ вни́де во́нь сатана̀. глаго́ла ᲂу҆́бѡ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: є҆́же твори́ши, сотворѝ ско́рѡ. к҃и Сегѡ́ же никто́же разꙋмѣ̀ ѿ возлежа́щихъ, къ чесомꙋ̀ речѐ є҆мꙋ̀. к҃ѳ Нѣ́цыи же мнѧ́хꙋ, поне́же ковче́жецъ и҆мѧ́ше і҆ꙋ́да, ꙗ҆́кѡ глаго́летъ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: кꙋпѝ є҆́же тре́бꙋемъ на пра́здникъ, и҆лѝ ни́щымъ да нѣ́что да́стъ. л҃ Прїи́мъ же (л. рѻ҃ѕ) ѻ҆́нъ хлѣ́бъ, а҆́бїе и҆зы́де: бѣ́ же но́щь. л҃а Є҆гда̀ и҆зы́де, глаго́ла і҆и҃съ:

(заⷱ҇ м҃ѕ) ꙳ Є҆ѵⷢ҇лїе а҃ ст҃ы́хъ стрⷭ҇те́й: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ; Ны́нѣ просла́висѧ сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй, и҆ бг҃ъ просла́висѧ ѡ҆ не́мъ. л҃в А҆́ще бг҃ъ просла́висѧ ѡ҆ не́мъ, и҆ бг҃ъ просла́витъ є҆го̀ въ себѣ̀, и҆ а҆́бїе просла́витъ є҆го̀. л҃г ꙳꙳ ꙳꙳Коне́цъ въ сре́дꙋ вели́кꙋю на часѣ́хъ, є҆гда̀ всѧ̀ четы́ре є҆ѵⷢ҇лі́сты прочита́ютсѧ. Ча̑дца, є҆щѐ съ ва́ми ма́лѡ є҆́смь: взы́щете менѐ, и҆ ꙗ҆́коже рѣ́хъ і҆ꙋде́ѡмъ, ꙗ҆́кѡ а҆́може а҆́зъ и҆дꙋ̀, вы̀ не мо́жете прїитѝ, и҆ ва́мъ глаго́лю ны́нѣ. л҃д За́повѣдь но́вꙋю даю̀ ва́мъ, да лю́бите дрꙋ́гъ дрꙋ́га: ꙗ҆́коже. возлюби́хъ вы̀, да и҆ вы̀ лю́бите себѐ. л҃є Ѡ҆ се́мъ разꙋмѣ́ютъ всѝ, ꙗ҆́кѡ моѝ ᲂу҆ченицы̀ є҆стѐ, а҆́ще любо́вь и҆́мате междꙋ̀ собо́ю. л҃ѕ Глаго́ла є҆мꙋ̀ сі́мѡнъ пе́тръ: гдⷭ҇и, ка́мѡ и҆́деши; ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: а҆́може а҆́зъ и҆дꙋ̀, не мо́жеши ны́нѣ по мнѣ̀ и҆тѝ, послѣди́ же по мнѣ̀ и҆́деши. л҃з Глаго́ла є҆мꙋ̀ пе́тръ: гдⷭ҇и, почто̀ не могꙋ̀ ны́нѣ по тебѣ̀ и҆тѝ; ны́нѣ дꙋ́шꙋ мою̀ за тѧ̀ положꙋ̀. л҃и Ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: дꙋ́шꙋ ли твою̀ за мѧ̀ положи́ши; а҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю тебѣ̀: не возгласи́тъ а҆ле́ктѡръ, до́ндеже ѿве́ржешисѧ менѐ три́щи.

Глава̀ д҃і.

(заⷱ҇ м҃з) а҃ ꙳꙳꙳ Пѧто́къ ѕ҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: ꙳꙳꙳ Да не смꙋща́етсѧ се́рдце ва́ше: вѣ́рꙋйте въ бг҃а, и҆ въ мѧ̀ вѣ́рꙋйте. в҃ Въ домꙋ̀ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀ ѻ҆би́тєли мнѡ́ги сꙋ́ть: а҆́ще ли же нѝ, ре́клъ (л. рѻ҃ѕ ѡ҆б.) бы́хъ ва́мъ: и҆дꙋ̀ ᲂу҆гото́вати мѣ́сто ва́мъ. г҃ И҆ а҆́ще ꙾ ꙾꙾поидꙋ̀ и҆꙾ ᲂу҆гото́влю мѣ́сто ва́мъ, па́ки прїидꙋ̀, и҆ поимꙋ̀ вы̀ къ себѣ̀: да и҆дѣ́же є҆́смь а҆́зъ, и҆ вы̀ бꙋ́дете: д҃ И҆ а҆́може а҆́зъ и҆дꙋ̀ вѣ́сте, и҆ пꙋ́ть вѣ́сте. є҃ Глаго́ла є҆мꙋ̀ ѳѡма̀: гдⷭ҇и, не вѣ́мы, ка́мѡ и҆́деши; и҆ ка́кѡ мо́жемъ пꙋ́ть вѣ́дѣти; ѕ҃ Глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: а҆́зъ є҆́смь пꙋ́ть, и҆ и҆́стина, и҆ живо́тъ: никто́же прїи́детъ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀, то́кмѡ мно́ю. з҃ А҆́ще мѧ̀ бы́сте зна́ли, и҆ ѻ҆ц҃а̀ моего̀ зна́ли бы́сте ᲂу҆́бѡ: и҆ ѿсе́лѣ позна́сте є҆го̀, и҆ ви́дѣсте є҆го̀. и҃ Глаго́ла є҆мꙋ̀ фїлі́ппъ: гдⷭ҇и, покажѝ на́мъ ѻ҆ц҃а̀, и҆ довлѣ́етъ на́мъ. ѳ҃ Глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: толи́ко вре́мѧ съ ва́ми є҆́смь, и҆ не позна́лъ є҆сѝ менѐ фїлі́ппе! ви́дѣвый менѐ, ви́дѣ ѻ҆ц҃а̀: и҆ ка́кѡ ты̀ глаго́леши, покажѝ на́мъ ѻ҆ц҃а̀; і҃ Не вѣ́рꙋеши ли, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ во ѻ҆ц҃ѣ̀, и҆ ѻ҆ц҃ъ во мнѣ̀ є҆́сть;

(заⷱ҇ м҃и) ꙳ Сꙋббѡ́та ѕ҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: Глаго́лы ꙗ҆̀же а҆́зъ глаго́лю ва́мъ, ѡ҆ себѣ̀ не глаго́лю: ѻ҆ц҃ъ же во мнѣ̀ пребыва́ѧй, то́й твори́тъ дѣла̀. а҃і Вѣ́рꙋйте мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ во ѻ҆ц҃ѣ̀, и҆ ѻ҆ц҃ъ во мнѣ̀.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

а҆́ще ли же нѝ, за та̀ дѣла̀ вѣ́рꙋ и҆ми́те мѝ. в҃і А҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: вѣ́рꙋѧй въ мѧ̀, дѣла̀ ꙗ҆̀же а҆́зъ творю̀, и҆ то́й сотвори́тъ, и҆ бѡ́льша си́хъ сотвори́тъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ моемꙋ̀ грѧдꙋ̀. г҃і И҆ є҆́же а҆́ще что̀ про́сите ѿ ѻ҆ц҃а̀ ѡ҆ и҆́мени мое́мъ, то̀ сотворю̀: да просла́витсѧ ѻ҆ц҃ъ въ сн҃ѣ. д҃і И҆ а҆́ще чесѡ̀ про́сите во и҆́мѧ моѐ, а҆́зъ сотворю̀: є҃і А҆́ще лю́бите мѧ̀, за́пѡвѣди (л. рѻ҃з) моѧ̀ соблюди́те. ѕ҃і И҆ а҆́зъ ᲂу҆молю̀ ѻ҆ц҃а̀, и҆ и҆но́го ᲂу҆тѣ́шителѧ да́стъ ва́мъ, да бꙋ́детъ съ ва́ми въ вѣ́къ: з҃і Дх҃ъ и҆́стины, є҆гѡ́же мі́ръ не мо́жетъ прїѧ́ти, ꙗ҆́кѡ не ви́дитъ є҆гѡ̀, нижѐ зна́етъ є҆гѡ̀: вы́ же зна́ете є҆го̀, ꙗ҆́кѡ въ ва́съ пребыва́етъ, и҆ въ ва́съ бꙋ́детъ. и҃і Не ѡ҆ста́влю ва́съ си́ры: прїидꙋ̀ къ ва́мъ. ѳ҃і Є҆щѐ ма́лѡ, и҆ мі́ръ ктомꙋ̀ не ви́дитъ менѐ: вы́ же ви́дите мѧ̀, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ живꙋ̀, и҆ вы̀ жи́ви бꙋ́дете. к҃ Въ то́й де́нь разꙋмѣ́ете вы̀, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ во ѻ҆ц҃ѣ̀ мое́мъ, и҆ вы̀ во мнѣ̀, и҆ а҆́зъ въ ва́съ.

(заⷱ҇) к҃а Ст҃о́мꙋ а҆пⷭ҇лꙋ і҆ꙋ́дѣ: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: И҆мѣ́ѧй за́пѡвѣди моѧ̀ и҆ соблюда́ѧй и҆̀хъ, то́й є҆́сть любѧ́й мѧ̀: а҆ любѧ́й мѧ̀, возлю́бленъ бꙋ́детъ ѻ҆ц҃е́мъ мои́мъ, и҆ а҆́зъ возлюблю̀ є҆го̀, и҆ ꙗ҆влю́сѧ є҆мꙋ̀ са́мъ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

к҃в Глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆ꙋ́да, не і҆скарїѡ́тскїй: гдⷭ҇и, и҆ что̀ бы́сть, ꙗ҆́кѡ на́мъ хо́щеши ꙗ҆ви́тисѧ, а҆ не мі́рови; к҃г Ѿвѣща̀ і҆и҃съ, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: а҆́ще кто̀ лю́битъ мѧ̀, сло́во моѐ соблюде́тъ: и҆ ѻ҆ц҃ъ мо́й возлю́битъ є҆го̀, и҆ къ немꙋ̀ прїи́дема, и҆ ѻ҆би́тель ᲂу҆ негѡ̀ сотвори́ма. к҃д Не любѧ́й мѧ̀, слове́съ мои́хъ не соблюда́етъ: и҆ сло́во, є҆́же слы́шасте, нѣ́сть моѐ, но посла́вшагѡ мѧ̀ ѻ҆ц҃а̀.

Коне́цъ і҆ꙋ́дѣ а҆пⷭ҇лꙋ.

к҃є Сїѧ̑ глаго́лахъ ва́мъ, въ ва́съ сы́й: к҃ѕ Оу҆тѣ́шитель же дх҃ъ ст҃ы́й, є҆го́же по́слетъ ѻ҆ц҃ъ во и҆́мѧ моѐ, то́й (л. рѻ҃з ѡ҆б.) вы̀ наꙋчи́тъ всемꙋ̀ и҆ воспомѧне́тъ ва́мъ всѧ̑, ꙗ҆̀же рѣ́хъ ва́мъ. к҃з Ми́ръ ѡ҆ставлѧ́ю ва́мъ: ми́ръ мо́й даю̀ ва́мъ, не ꙗ҆́коже мі́ръ дае́тъ, а҆́зъ даю̀ ва́мъ.

(заⷱ҇ м҃ѳ) ꙳ Понедѣ́льникъ з҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ Да не смꙋща́етсѧ се́рдце ва́ше, ни ᲂу҆страша́етъ. к҃и Слы́шасте, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ рѣ́хъ ва́мъ: и҆дꙋ̀ и҆ прїидꙋ̀ къ ва́мъ. а҆́ще бы́сте люби́ли мѧ̀, возра́довалисѧ бы́сте ᲂу҆́бѡ, ꙗ҆́кѡ рѣ́хъ, и҆дꙋ̀ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀: ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃ъ мо́й бо́лїй менѐ є҆́сть. к҃ѳ И҆ ны́нѣ рѣ́хъ ва́мъ, пре́жде да́же не бꙋ́детъ, да є҆гда̀ бꙋ́детъ, вѣ́рꙋ и҆́мете. л҃ Ктомꙋ̀ не мно́гѡ глаго́лю съ ва́ми: грѧде́тъ бо сегѡ̀ мі́ра кнѧ́зь, и҆ во мнѣ̀ не и҆́мать ничесѡ́же. л҃а Но да разꙋмѣ́етъ мі́ръ, ꙗ҆́кѡ люблю̀ ѻ҆ц҃а̀, и҆ ꙗ҆́коже заповѣ́да мнѣ̀ ѻ҆ц҃ъ, та́кѡ творю̀: воста́ните, и҆́демъ ѿсю́дꙋ.

Глава̀ є҃і.

(заⷱ҇ н҃) а҃ ꙳꙳ Септе́мврїа в҃, ма́мантꙋ: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: ꙳꙳ А҆́зъ є҆́смь лоза̀ и҆́стиннаѧ, и҆ ѻ҆ц҃ъ мо́й дѣ́латель є҆́сть. в҃ Всѧ́кꙋ розгꙋ̀, ѡ҆ мнѣ̀ не творѧ́щꙋю плода̀, и҆́зметъ ю҆̀: и҆ всѧ́кꙋ творѧ́щꙋю пло́дъ, ѡ҆треби́тъ ю҆̀, да мно́жайшїй пло́дъ принесе́тъ. г҃ Оу҆жѐ вы̀ чи́сти є҆стѐ за сло́во, є҆́же глаго́лахъ ва́мъ. д҃ Бꙋ́дите во мнѣ̀, и҆ а҆́зъ въ ва́съ: ꙗ҆́коже розга̀ не мо́жетъ плода̀ сотвори́ти ѡ҆ себѣ̀, а҆́ще не бꙋ́детъ на лозѣ̀, та́кѡ и҆ вы̀, а҆́ще во мнѣ̀ не пребꙋ́дете. є҃ А҆́зъ є҆́смь лоза̀, вы́ же ро́ждїє: и҆ и҆́же бꙋ́детъ во мнѣ̀, и҆ а҆́зъ въ не́мъ, то́й сотвори́тъ пло́дъ мно́гъ: ꙗ҆́кѡ без̾ менѐ не мо́жете твори́ти ничесѡ́же. ѕ҃ А҆́ще кто̀ (л. рѻ҃и) во мнѣ̀ не пребꙋ́детъ, и҆зве́ржетсѧ во́нъ, ꙗ҆́коже розга̀, и҆ и҆зсы́шетъ: и҆ собира́ютъ ю҆̀, и҆ во ѻ҆́гнь влага́ютъ, и҆ сгара́етъ. з҃ А҆́ще пребꙋ́дете во мнѣ̀, и҆ глаго́лы моѝ въ ва́съ пребꙋ́дꙋтъ: є҆мꙋ́же а҆́ще хо́щете, проси́те, и҆ бꙋ́детъ ва́мъ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ.

и҃ Ѡ҆ се́мъ просла́висѧ ѻ҆ц҃ъ мо́й да пло́дъ мно́гъ сотворитѐ и҆ бꙋ́дете моѝ ᲂу҆ченицы̀.

(заⷱ҇ н҃а) ѳ҃ Ма́їа а҃і, мѡкі́ю: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ:꙳ Ꙗ҆́коже возлюби́ мѧ ѻ҆ц҃ъ, и҆ а҆́зъ возлюби́хъ ва́съ: бꙋ́дите въ любвѝ мое́й. і҃ А҆́ще за́пѡвѣди моѧ̀ соблюде́те, пребꙋ́дете въ любвѝ мое́й: ꙗ҆́коже а҆́зъ за́пѡвѣди ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀ соблюдо́хъ, и҆ пребыва́ю въ є҆гѡ̀ любвѝ. а҃і Сїѧ̑ глаго́лахъ ва́мъ, да ра́дость моѧ̀ въ ва́съ бꙋ́детъ, и҆ ра́дость ва́ша и҆спо́лнитсѧ. в҃і Сїѧ̀ є҆́сть за́повѣдь моѧ̀, да лю́бите дрꙋ́гъ дрꙋ́га, ꙗ҆́коже возлюби́хъ вы̀. г҃і Бо́льши сеѧ̀ любвѐ никто́же и҆́мать, да кто̀ дꙋ́шꙋ свою̀ положи́тъ за дрꙋ́ги своѧ̀. д҃і Вы̀ дрꙋ́зи моѝ є҆стѐ, а҆́ще творитѐ, є҆ли̑ка а҆́зъ заповѣ́даю ва́мъ. є҃і Не ктомꙋ̀ ва́съ глаго́лю рабы̑, ꙗ҆́кѡ ра́бъ не вѣ́сть, что̀ твори́тъ гдⷭ҇ь є҆гѡ̀: ва́съ же реко́хъ дрꙋ́ги, ꙗ҆́кѡ всѧ̑, ꙗ҆̀же слы́шахъ ѿ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, сказа́хъ ва́мъ. ѕ҃і Не вы̀ менѐ и҆збра́сте, но а҆́зъ и҆збра́хъ ва́съ, и҆ положи́хъ, да вы̀ и҆́дете, и҆ пло́дъ принесе́те, и҆ пло́дъ ва́шъ пребꙋ́детъ: да є҆гѡ́же а҆́ще про́сите ѿ ѻ҆ц҃а̀ во и҆́мѧ моѐ, да́стъ ва́мъ.

Коне́цъ ст҃о́мꙋ. (л. рѻ҃и ѡ҆б.)

(заⷱ҇ н҃в) з҃і Сꙋббѡ́та г҃ по па́сцѣ: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: ꙳ Сїе́ же и҆ мꙋ́ченикѡмъ. Сѝ заповѣ́даю ва́мъ, да лю́бите дрꙋ́гъ дрꙋ́га. и҃і А҆́ще мі́ръ ва́съ ненави́дитъ, вѣ́дите, ꙗ҆́кѡ менѐ пре́жде ва́съ возненави́дѣ. ѳ҃і А҆́ще ѿ мі́ра бы́сте бы́ли, мі́ръ ᲂу҆́бѡ своѐ люби́лъ бы: ꙗ҆́коже ѿ мі́ра нѣ́сте, но а҆́зъ и҆збра́хъ вы̀ ѿ мі́ра, сегѡ̀ ра́ди ненави́дитъ ва́съ мі́ръ. к҃ Помина́йте сло́во, є҆́же а҆́зъ рѣ́хъ ва́мъ: нѣ́сть ра́бъ бо́лїй гдⷭ҇а своегѡ̀. а҆́ще менѐ и҆згна́ша, и҆ ва́съ и҆зженꙋ́тъ: а҆́ще сло́во моѐ соблюдо́ша, и҆ ва́ше соблюдꙋ́тъ. к҃а Но сїѧ̑ всѧ̑ творѧ́тъ ва́мъ за и҆́мѧ моѐ, ꙗ҆́кѡ не вѣ́дѧтъ посла́вшагѡ мѧ̀. к҃в А҆́ще не бы́хъ прише́лъ, и҆ глаго́лалъ и҆̀мъ, грѣха̀ не бы́ша и҆мѣ́ли: ны́нѣ же ꙾вины̀꙾꙾и҆звине́нїѧ꙾ не и҆́мꙋтъ ѡ҆ грѣсѣ̀ свое́мъ. к҃г Ненави́дѧй менѐ, и҆ ѻ҆ц҃а̀ моего̀ ненави́дитъ. к҃д А҆́ще дѣ́лъ не бы́хъ сотвори́лъ въ ни́хъ, и҆̀хже и҆́нъ никто́же сотворѝ, грѣха̀ не бы́ша и҆мѣ́ли: ны́нѣ же и҆ ви́дѣша, и҆ возненави́дѣша менѐ, и҆ ѻ҆ц҃а̀ моего̀. к҃є Но да сбꙋ́детсѧ сло́во пи́санное въ зако́нѣ и҆́хъ: ꙗ҆́кѡ возненави́дѣша мѧ̀ тꙋ́не. [з҃і] к҃ѕ Є҆гда́ же прїи́детъ ᲂу҆тѣ́шитель, є҆го́же а҆́зъ послю̀ ва́мъ ѿ ѻ҆ц҃а̀, дх҃ъ и҆́стины, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ и҆схо́дитъ, то́й свидѣ́тельствꙋетъ ѡ҆ мнѣ̀. к҃з И҆ вы́ же свидѣ́тельствꙋете, ꙗ҆́кѡ и҆сконѝ со мно́ю є҆стѐ.

Глава̀ ѕ҃і.

а҃ Сїѧ̑ глаго́лахъ ва́мъ, да не соблазните́сѧ. в҃ Ѿ со́нмищъ и҆жденꙋ́тъ вы̀: (л. рѻ҃ѳ)

(заⷱ҇ н҃г) Но прїи́детъ ча́съ, Вто́рникъ з҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: прїи́детъ ча́съ, да всѧ́къ и҆́же ᲂу҆бїе́тъ вы̀ мни́тсѧ слꙋ́жбꙋ приноси́ти бг҃ꙋ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ, и҆ мꙋ́ченикѡмъ.

г҃ И҆ сїѧ̑ сотворѧ́тъ, ꙗ҆́кѡ не позна́ша ѻ҆ц҃а̀, ни менѐ. д҃ Но сїѧ̑ глаго́лахъ ва́мъ: да є҆гда̀ прїи́детъ ча́съ, помина́йте сѐ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ рѣ́хъ ва́мъ. си́хъ же ва́мъ и҆спе́рва не рѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ съ ва́ми бѣ́хъ. є҃ Ны́нѣ же и҆дꙋ̀ къ посла́вшемꙋ мѧ̀, и҆ никто́же ѿ ва́съ вопроша́етъ менѐ, ка́мѡ и҆́деши; ѕ҃ Но ꙗ҆́кѡ сїѧ̑ глаго́лахъ ва́мъ, ско́рби и҆спо́лнихъ сердца̀ ва́ша. з҃ Но а҆́зъ и҆́стинꙋ ва́мъ глаго́лю, ᲂу҆́не є҆́сть ва́мъ, да а҆́зъ и҆дꙋ̀: а҆́ще бо не и҆дꙋ̀ а҆́зъ, ᲂу҆тѣ́шитель не прїи́детъ къ ва́мъ. а҆́ще ли же и҆дꙋ̀, послю̀ є҆го̀ къ ва́мъ. и҃ И҆ прише́дъ ѻ҆́нъ, ѡ҆бличи́тъ мі́ръ ѡ҆ грѣсѣ̀, и҆ ѡ҆ пра́вдѣ, и҆ ѡ҆ сꙋдѣ̀. ѳ҃ Ѡ҆ грѣсѣ̀ ᲂу҆́бѡ, ꙗ҆́кѡ не вѣ́рꙋютъ въ мѧ̀. і҃ Ѡ҆ пра́вдѣ же, ꙗ҆́кѡ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ моемꙋ̀ и҆дꙋ̀, и҆ ктомꙋ̀ не ви́дите менѐ. а҃і Ѡ҆ сꙋдѣ́ же, ꙗ҆́кѡ кнѧ́зь мі́ра сегѡ̀ ѡ҆сꙋжде́нъ бы́сть. в҃і Є҆щѐ мно́гѡ и҆́мамъ глаго́лати ва́мъ, но не мо́жете носи́ти ны́нѣ. г҃і Є҆гда́ же прїи́детъ ѻ҆́нъ, дх҃ъ и҆́стины, наста́витъ вы̀ на всѧ́кꙋ и҆́стинꙋ:

Коне́цъ вто́рникꙋ.

не ѡ҆ себѣ́ бо глаго́лати и҆́мать, но є҆ли̑ка а҆́ще ᲂу҆слы́шитъ, глаго́лати и҆́мать и҆ грѧдꙋ̑щаѧ возвѣсти́тъ (л. рѻ҃ѳ ѡ҆б.) ва́мъ. д҃і Ѻ҆́нъ мѧ̀ просла́витъ, ꙗ҆́кѡ ѿ моегѡ̀ прїи́метъ, и҆ возвѣсти́тъ ва́мъ.

(заⷱ҇ н҃д) є҃і Среда̀ з҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: Всѧ̑ є҆ли̑ка и҆́мать ѻ҆ц҃ъ, моѧ̑ сꙋ́ть: сегѡ̀ ра́ди рѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ ѿ моегѡ̀ прїи́метъ, и҆ возвѣсти́тъ ва́мъ. ѕ҃і Вма́лѣ, и҆ ктомꙋ̀ не ви́дите менѐ: и҆ па́ки вма́лѣ, и҆ ᲂу҆́зрите мѧ̀, ꙗ҆́кѡ и҆дꙋ̀ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀. з҃і Рѣ́ша же ѿ ᲂу҆чени̑къ є҆гѡ̀ къ себѣ̀: что́ є҆сть сїѐ, є҆́же глаго́летъ на́мъ, вма́лѣ, и҆ не ви́дите менѐ; и҆ па́ки, вма́лѣ и҆ ᲂу҆́зрите мѧ̀; и҆ ꙗ҆́кѡ а҆́зъ и҆дꙋ̀ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҃і Глаго́лахꙋ ᲂу҆́бѡ, что̀ сїѐ є҆́сть, є҆́же глаго́летъ, вма́лѣ; не вѣ́мы, что̀ глаго́летъ. ѳ҃і Разꙋмѣ́ же і҆и҃съ, ꙗ҆́кѡ хотѧ́хꙋ є҆го̀ вопроша́ти, и҆ речѐ и҆̀мъ: ѡ҆ се́мъ ли стѧза́етесѧ междꙋ̀ собо́ю, ꙗ҆́кѡ рѣ́хъ: вма́лѣ, и҆ не ви́дите менѐ: и҆ па́ки, вма́лѣ, и҆ ᲂу҆́зрите мѧ̀; к҃ А҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ воспла́четесѧ и҆ возрыда́ете вы̀, а҆ мі́ръ возра́дꙋетсѧ: вы́ же печа́льни бꙋ́дете, но печа́ль ва́ша въ ра́дость бꙋ́детъ. к҃а Жена̀, є҆гда̀ ражда́етъ, ско́рбь и҆́мать, ꙗ҆́кѡ прїи́де го́дъ є҆ѧ̀: є҆гда́ же роди́тъ ѻ҆троча̀, ктомꙋ̀ не по́мнитъ ско́рби за ра́дость, ꙗ҆́кѡ роди́сѧ человѣ́къ въ мі́ръ. к҃в И҆ вы́ же печа́ль и҆́мате ᲂу҆́бѡ ны́нѣ: па́ки же ᲂу҆зрю̀ вы̀, и҆ возра́дꙋетсѧ се́рдце ва́ше, и҆ ра́дости ва́шеѧ никто́же во́з̾метъ ѿ ва́съ: к҃г И҆ въ то́й де́нь менѐ не вопро́сите ничесѡ́же.

(заⷱ҇ н҃є) ꙳꙳ Четверто́къ з҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: ꙳꙳ А҆ми́нь а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ є҆ли̑ка а҆́ще чесѡ̀ про́сите ѿ ѻ҆ц҃а̀ во и҆́мѧ моѐ, да́стъ ва́мъ.

Коне́цъ средѣ̀. (л. р҃п)

к҃д Досе́лѣ не проси́сте ничесѡ́же во и҆́мѧ моѐ: проси́те, и҆ прїи́мете, да ра́дость ва́ша и҆спо́лнена бꙋ́детъ. к҃є Сїѧ̑ въ при́тчахъ глаго́лахъ ва́мъ: но прїи́детъ ча́съ, є҆гда̀ ктомꙋ̀ въ при́тчахъ не глаго́лю ва́мъ, но ꙗ҆́вѣ ѡ҆ ѻ҆ц҃ѣ̀ возвѣщꙋ̀ ва́мъ. к҃ѕ Въ то́й де́нь во и҆́мѧ моѐ вопро́сите, и҆ не глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ᲂу҆молю̀ ѻ҆ц҃а̀ ѡ҆ ва́съ. к҃з Са́мъ бо ѻ҆ц҃ъ лю́битъ вы̀, ꙗ҆́кѡ вы̀ менѐ возлюби́сте, и҆ вѣ́ровасте, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ѿ бг҃а и҆зыдо́хъ. к҃и И҆зыдо́хъ ѿ ѻ҆ц҃а̀, и҆ прїидо́хъ въ мі́ръ: и҆ па́ки ѡ҆ставлѧ́ю мі́ръ, и҆ и҆дꙋ̀ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀. к҃ѳ Глаго́лаша є҆мꙋ̀ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀: сѐ ны́нѣ не ѡ҆бинꙋ́ѧсѧ глаго́леши, а҆ при́тчи никоеѧ́же не глаго́леши. л҃ Ны́нѣ вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ вѣ́си всѧ̑, и҆ не тре́бꙋеши, да кто́ тѧ вопроша́етъ: ѡ҆ се́мъ вѣ́рꙋемъ, ꙗ҆́кѡ ѿ бг҃а и҆зше́лъ є҆сѝ. л҃а Ѿвѣща̀ и҆̀мъ і҆и҃съ: ны́нѣ ли вѣ́рꙋете; л҃в Сѐ грѧде́тъ ча́съ, и҆ ны́нѣ прїи́де, да разы́детесѧ ко́ждо во своѧ̑, и҆ менѐ є҆ди́наго ѡ҆ста́вите: и҆ нѣ́смь є҆ди́нъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃ъ со мно́ю є҆́сть. л҃г Сїѧ̑ глаго́лахъ ва́мъ, да во мнѣ̀ ми́ръ и҆́мате.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

(пѧⷦ҇) въ мі́рѣ ско́рбни бꙋ́дете: но дерза́йте, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ побѣди́хъ мі́ръ.

Глава̀ з҃і.

(заⷱ҇ н҃ѕ) а҃ Сїѧ̑ глаго́ла і҆и҃съ, и҆ возведѐ Недѣ́лѧ з҃ ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃ъ, и҆̀же въ нїке́и: Во вре́мѧ ѻ҆́но, возведѐ і҆и҃съ ѻ҆́чи своѝ на нб҃о, и҆ речѐ: ѻ҆́ч҃е, прїи́де ча́съ: просла́ви сн҃а твоего̀, да и҆ сн҃ъ тво́й просла́витъ тѧ̀: в҃ Ꙗ҆́коже да́лъ (л. р҃п ѡ҆б.) є҆сѝ є҆мꙋ̀ вла́сть всѧ́кїѧ пло́ти, да всѧ́ко є҆́же да́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀, да́стъ и҆̀мъ живо́тъ вѣ́чный. г҃ Се́ же є҆́сть живо́тъ вѣ́чный, да зна́ютъ тебѐ є҆ди́наго и҆́стиннаго бг҃а, и҆ є҆го́же посла́лъ є҆сѝ і҆и҃съ хрⷭ҇та̀. д҃ А҆́зъ просла́вихъ тѧ̀ на землѝ: дѣ́ло соверши́хъ, є҆́же да́лъ є҆сѝ мнѣ̀ да сотворю̀. є҃ И҆ ны́нѣ просла́ви мѧ̀ ты̀ ѻ҆́ч҃е ᲂу҆ тебѐ самагѡ̀ сла́вою, ю҆́же и҆мѣ́хъ ᲂу҆ тебѐ пре́жде мі́ръ не бы́сть. ѕ҃ Ꙗ҆ви́хъ и҆́мѧ твоѐ человѣ́кѡмъ, и҆̀хже да́лъ є҆сѝ мнѣ̀ ѿ мі́ра: твоѝ бѣ́ша, и҆ мнѣ̀ и҆̀хъ да́лъ є҆сѝ, и҆ сло́во твоѐ сохрани́ша. з҃ Ны́нѣ разꙋмѣ́ша, ꙗ҆́кѡ всѧ̑, є҆ли̑ка да́лъ є҆сѝ мнѣ̀, ѿ тебѐ сꙋ́ть: и҃ Ꙗ҆́кѡ глаго́лы, и҆̀хже да́лъ є҆сѝ мнѣ̀, да́хъ и҆̀мъ: и҆ ті́и прїѧ́ша, и҆ разꙋмѣ́ша вои́стиннꙋ, ꙗ҆́кѡ ѿ тебѐ и҆зыдо́хъ, и҆ вѣ́роваша, ꙗ҆́кѡ ты́ мѧ посла̀. ѳ҃ А҆́зъ ѡ҆ си́хъ молю̀: не ѡ҆ все́мъ мі́рѣ молю̀, но ѡ҆ тѣ́хъ, и҆̀хже да́лъ є҆сѝ мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ твоѝ сꙋ́ть. і҃ И҆ моѧ̑ всѧ̑, твоѧ̑ сꙋ́ть: и҆ твоѧ̑, моѧ̑: и҆ просла́вихсѧ въ ни́хъ. а҃і И҆ ктомꙋ̀ нѣ́смь въ мі́рѣ, и҆ сі́и въ мі́рѣ сꙋ́ть, и҆ а҆́зъ къ тебѣ̀ грѧдꙋ̀. ѻ҆́ч҃е ст҃ы́й, соблюдѝ и҆̀хъ во и҆́мѧ твоѐ, и҆̀хже да́лъ є҆сѝ мнѣ̀, да бꙋ́дꙋтъ є҆ди́но, ꙗ҆́коже и҆ мы̀. в҃і Є҆гда̀ бѣ́хъ съ ни́ми въ мі́рѣ, а҆́зъ соблюда́хъ и҆̀хъ во и҆́мѧ твоѐ: и҆̀хже да́лъ є҆сѝ мнѣ̀, сохрани́хъ, и҆ никто́же ѿ ни́хъ поги́бе, то́кмѡ сы́нъ поги́бельный, да сбꙋ́детсѧ писа́нїе. г҃і Ны́нѣ же къ тебѣ̀ грѧдꙋ̀, и҆ сїѧ̑ глаго́лю въ мі́рѣ да и҆́мꙋтъ ра́дость мою̀ и҆спо́лненꙋ въ себѣ̀.

Коне́цъ недѣ́ли.

д҃і А҆́зъ да́хъ и҆̀мъ сло́во твоѐ: и҆ мі́ръ возненави́дѣ и҆̀хъ, ꙗ҆́кѡ не сꙋ́ть ѿ мі́ра, ꙗ҆́коже и҆ а҆́зъ ѿ мі́ра (л. рп҃а) нѣ́смь. є҃і Не молю̀, да во́з̾меши и҆̀хъ ѿ мі́ра, но да соблюде́ши и҆̀хъ ѿ непрїѧ́зни. ѕ҃і Ѿ мі́ра не сꙋ́ть, ꙗ҆́коже и҆ а҆́зъ ѿ мі́ра нѣ́смь. з҃і Свѧтѝ и҆̀хъ во и҆́стинꙋ твою̀: сло́во твоѐ и҆́стина є҆́сть.

(заⷱ҇ н҃з) и҃і Ꙗ҆́коже менѐ Пѧто́къ з҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, возве́дъ і҆и҃съ ѻ҆́чи своѝ на нб҃о, и҆ речѐ: ꙗ҆́коже ты́ мѧ ѻ҆́ч҃е посла́лъ є҆сѝ въ мі́ръ, и҆ а҆́зъ посла́хъ и҆̀хъ въ мі́ръ. ѳ҃і И҆ за ни́хъ а҆́зъ свѧщꙋ̀ себѐ, да и҆ ті́и бꙋ́дꙋтъ свѧще́ни во и҆́стинꙋ. к҃ Не ѡ҆ си́хъ же молю̀ то́кмѡ, но и҆ ѡ҆ вѣ́рꙋющихъ словесѐ и҆́хъ ра́ди въ мѧ̀. к҃а Да всѝ є҆ди́но сꙋ́ть, ꙗ҆́коже ты̀ ѻ҆́ч҃е во мнѣ̀, и҆ а҆́зъ въ тебѣ̀, да и҆ ті́и въ на́съ є҆ди́но бꙋ́дꙋтъ: да и҆ мі́ръ вѣ́рꙋ и҆́метъ, ꙗ҆́кѡ ты́ мѧ посла́лъ є҆сѝ. к҃в И҆ а҆́зъ сла́вꙋ, ю҆́же да́лъ є҆сѝ мнѣ̀, да́хъ и҆̀мъ: да бꙋ́дꙋтъ є҆ди́но, ꙗ҆́коже мы̀ є҆ди́но є҆сма̀. к҃г А҆́зъ въ ни́хъ, и҆ ты̀ во мнѣ̀, да бꙋ́дꙋтъ сверше́ни во є҆ди́но, и҆ да разꙋмѣ́етъ мі́ръ, ꙗ҆́кѡ ты́ мѧ посла̀, и҆ возлюби́лъ є҆сѝ и҆̀хъ, ꙗ҆́коже менѐ возлюби́лъ є҆сѝ. к҃д Ѻ҆́ч҃е, и҆̀хже да́лъ є҆сѝ мнѣ̀, хощꙋ̀, да и҆дѣ́же є҆́смь а҆́зъ, и҆ ті́и бꙋ́дꙋтъ со мно́ю: да ви́дѧтъ сла́вꙋ мою̀, ю҆́же да́лъ є҆сѝ мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ возлюби́лъ мѧ̀ є҆сѝ пре́жде сложе́нїѧ мі́ра. к҃є Ѻ҆́ч҃е пра́ведный, и҆ мі́ръ тебѐ не позна̀, а҆́зъ же тѧ̀ позна́хъ, и҆ сі́и позна́ша, ꙗ҆́кѡ ты́ мѧ посла̀. к҃ѕ И҆ сказа́хъ и҆̀мъ и҆́мѧ твоѐ, и҆ скажꙋ̀, да любы̀, є҆́юже мѧ̀ є҆сѝ возлюби́лъ, въ ни́хъ бꙋ́детъ, и҆ а҆́зъ въ ни́хъ.

Коне́цъ пѧткꙋ̀. (л. рп҃а ѡ҆б.)

Глава̀ и҃і.

(заⷱ҇ н҃и) а҃ И҆ сїѧ̑ ре́къ і҆и҃съ, и҆зы́де Є҆ѵⷢ҇лїе в҃ ст҃ы́хъ страсте́й: Во вре́мѧ ѻ҆́но, и҆зы́де і҆и҃съ со ᲂу҆ченикѝ свои́ми на ѻ҆́нъ по́лъ пото́ка ке́дрска, и҆дѣ́же бѣ̀ вертогра́дъ, во́ньже вни́де са́мъ и҆ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀.

Коне́цъ пе́рвомꙋ стрⷭ҇тно́мꙋ.

в҃ Вѣ́дѧше же і҆ꙋ́да предаѧ́й є҆го̀ мѣ́сто, ꙗ҆́кѡ мно́жицею. собира́шесѧ і҆и҃съ тꙋ̀ со ᲂу҆ченикѝ свои́ми. г҃ І҆ꙋ́да же прїе́мъ спі́рꙋ, и҆ ѿ а҆рхїерє́й и҆ фарїсє́й слꙋги̑, прїи́де та́мѡ со свѣти́лы и҆ свѣща́ми и҆ ѻ҆рꙋ́жїи. д҃ І҆и҃съ же вѣ́дый всѧ̑ грѧдꙋ̑щаѧ на́нь, и҆зше́дъ речѐ и҆̀мъ: когѡ̀ и҆́щете; є҃ Ѿвѣща́ша є҆мꙋ̀: і҆и҃са назѡре́а. глаго́ла и҆̀мъ і҆и҃съ: а҆́зъ є҆́смь. стоѧ́ше же и҆ і҆ꙋ́да, и҆́же предаѧ́ше є҆го̀, съ ни́ми: ѕ҃ Да ꙗ҆́коже речѐ и҆̀мъ, а҆́зъ є҆́смь, и҆до́ша вспѧ́ть, и҆ падо́ша на землѝ. з҃ Па́ки же вопросѝ и҆̀хъ і҆и҃съ: когѡ̀ и҆́щете; ѻ҆ни́ же рѣ́ша: і҆и҃са назѡре́а. и҃ Ѿвѣща̀ і҆и҃съ: рѣ́хъ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь. а҆́ще ᲂу҆̀бо менѐ и҆́щете, ѡ҆ста́вите си́хъ и҆тѝ. ѳ҃ Да сбꙋ́детсѧ сло́во є҆́же речѐ: ꙗ҆́кѡ и҆̀хже да́лъ є҆сѝ мнѣ̀, не погꙋби́хъ ѿ ни́хъ никогѡ́же. і҃ Сі́мѡнъ же пе́тръ и҆мы́й но́жъ, и҆звлечѐ є҆го̀, и҆ ᲂу҆да́ри а҆рхїере́ова раба̀, и҆ ᲂу҆рѣ́за є҆мꙋ̀ ᲂу҆́хо десно́е: бѣ́ же и҆́мѧ рабꙋ̀ ма́лхъ. а҃і Рече́ же і҆и҃съ петро́ви: вонзѝ но́жъ въ но́жницꙋ. ча́шꙋ ю҆́же да́стъ мнѣ̀ ѻ҆ц҃ъ, не и҆́мамъ ли пи́ти є҆ѧ̀; в҃і Спі́ра же и҆ ты́сѧщникъ, и҆ слꙋги̑ і҆ꙋдє́йскїѧ ꙗ҆́ша і҆и҃са и҆ свѧза́ша є҆го̀. г҃і И҆ ведо́ша є҆го̀ ко а҆́ннѣ пе́рвѣе, бѣ́ бо те́сть каїа́фѣ, и҆́же бѣ̀ а҆рхїере́й лѣ́тꙋ томꙋ̀. (л. рп҃в) д҃і Бѣ́ же каїа́фа да́вый совѣ́тъ і҆ꙋде́ѡмъ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́не є҆́сть є҆ди́номꙋ человѣ́кꙋ ᲂу҆мре́ти за лю́ди. є҃і По і҆и҃сѣ же и҆дѧ́ше сі́мѡнъ пе́тръ, и҆ дрꙋгі́й ᲂу҆чени́къ: ᲂу҆чени́къ же то́й бѣ̀ зна́емь а҆рхїере́ови, и҆ вни́де со і҆и҃сомъ во дво́ръ а҆рхїере́овъ. ѕ҃і Пе́тръ же стоѧ́ше при две́рехъ внѣ̀: и҆зы́де ᲂу҆́бѡ ᲂу҆чени́къ то́й, и҆́же бѣ̀ зна́емь а҆рхїере́ови, и҆ речѐ две́рницѣ, и҆ введѐ петра̀. з҃і Глаго́ла же раба̀ две́рница петро́ви: є҆да̀ и҆ ты̀ ᲂу҆чени́къ є҆сѝ человѣ́ка сегѡ̀; глаго́ла ѻ҆́нъ: нѣ́смь. и҃і Стоѧ́хꙋ же рабѝ и҆ слꙋгѝ ѻ҆́гнь сотво́рше, ꙗ҆́кѡ зима̀ бѣ̀, и҆ грѣ́ѧхꙋсѧ. бѣ́ же съ ни́ми пе́тръ стоѧ̀ и҆ грѣ́ѧсѧ. ѳ҃і А҆рхїере́й же вопросѝ і҆и҃са ѡ҆ ᲂу҆ченицѣ́хъ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆ ᲂу҆че́нїи є҆гѡ̀. к҃ Ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: а҆́зъ не ѡ҆бинꙋ́ѧсѧ глаго́лахъ мі́рꙋ: а҆́зъ всегда̀ ᲂу҆ча́хъ на со́нмищихъ, и҆ въ це́ркви, и҆дѣ́же всегда̀ і҆ꙋде́є сне́млютсѧ, и҆ та́й не глаго́лахъ ничесѡ́же. к҃а Что́ мѧ вопроша́еши; вопросѝ слы́шавшихъ, что̀ глаго́лахъ и҆̀мъ: сѐ сі́и вѣ́дѧтъ, ꙗ҆̀же рѣ́хъ а҆́зъ. к҃в Сїѧ̑ же ре́кшꙋ є҆мꙋ̀, є҆ди́нъ ѿ предстоѧ́щихъ слꙋ́гъ ᲂу҆да́ри въ лани́тꙋ і҆и҃са, ре́къ: та́кѡ ли ѿвѣщава́еши а҆рхїере́ови; к҃г Ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: а҆́ще ѕлѣ̀ глаго́лахъ, свидѣ́тельствꙋй ѡ҆ ѕлѣ̀: а҆́ще ли до́брѣ, что́ мѧ бїе́ши; к҃д Посла́ же є҆го̀ а҆́нна свѧ́зана къ каїа́фѣ а҆рхїере́ови. к҃є Бѣ́ же сі́мѡнъ пе́тръ стоѧ̀ и҆ грѣ́ѧсѧ. рѣ́ша же є҆мꙋ̀: є҆да̀ и҆ ты̀ ѿ ᲂу҆чени̑къ є҆гѡ̀ є҆сѝ; ѻ҆́нъ же ѿве́ржесѧ, и҆ речѐ: нѣ́смь. к҃ѕ Глаго́ла є҆ди́нъ ѿ ра̑бъ а҆рхїере́ѡвъ, ю҆́жика сы́й, є҆мꙋ́же пе́тръ ᲂу҆рѣ́за ᲂу҆́хо: не а҆́зъ ли тѧ̀ ви́дѣхъ въ вертогра́дѣ съ ни́мъ; к҃з Па́ки ᲂу҆́бѡ пе́тръ ѿве́ржесѧ: и҆ а҆́бїе пѣ́телъ возгласѝ. (л. рп҃в ѡ҆б.)

(заⷱ҇ н҃ѳ) к҃и Ведо́ша же Є҆ѵⷢ҇лїе д҃ ст҃ы́хъ стрⷭ҇те́й: Во вре́мѧ ѻ҆́но ведо́ша ꙳ Сїе́ же и҆ въ ѳ҃ ча́съ, въ вели́кїй пѧто́къ непрестꙋ́пнѡ. і҆и҃са ѿ каїа́фы въ претѡ́ръ: бѣ́ же ᲂу҆́тро: и҆ ті́и не внидо́ша въ претѡ́ръ, да не ѡ҆сквернѧ́тсѧ, но да ꙗ҆дѧ́тъ фа́скꙋ.

Коне́цъ в҃-мꙋ стрⷭ҇тно́мꙋ.

к҃ѳ И҆зы́де же пїла́тъ къ ни́мъ во́нъ, и҆ речѐ: кꙋ́ю ꙾рѣ́чь꙾꙾винꙋ̀꙾ прино́сите на человѣ́ка сего̀; л҃ Ѿвѣща́ша и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: а҆́ще не бы̀ бы́лъ се́й ѕлодѣ́й, не бы́хомъ пре́дали є҆го̀ тебѣ̀. л҃а Рече́ же и҆̀мъ пїла́тъ: поими́те є҆го̀ вы̀, и҆ по зако́нꙋ ва́шемꙋ сꙋди́те є҆мꙋ̀. рѣ́ша же є҆мꙋ̀ і҆ꙋде́є: на́мъ не досто́итъ ᲂу҆би́ти никогѡ́же. л҃в Да сло́во і҆и҃сово сбꙋ́детсѧ, є҆́же речѐ, назна́менꙋѧ, ко́ею сме́ртїю хотѧ́ше ᲂу҆мре́ти. л҃г Вни́де же па́ки пїла́тъ въ претѡ́ръ, и҆ гласѝ і҆и҃са, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: ты́ ли є҆сѝ цр҃ь і҆ꙋде́йскъ; л҃д Ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: ѡ҆ себѣ́ ли ты̀ сїѐ глаго́леши, и҆лѝ и҆ні́и тебѣ̀ реко́ша ѡ҆ мнѣ̀; л҃є Ѿвѣща̀ пїла́тъ: є҆да̀ а҆́зъ жидови́нъ є҆́смь; ро́дъ тво́й и҆ а҆рхїере́є преда́ша тѧ̀ мнѣ̀, что̀ є҆сѝ сотвори́лъ; л҃ѕ Ѿвѣща̀ і҆и҃съ: црⷭ҇тво моѐ нѣ́сть ѿ мі́ра сегѡ̀: а҆́ще ѿ мі́ра сегѡ̀ бы́ло бы црⷭ҇тво моѐ, слꙋгѝ моѝ ᲂу҆́бѡ подвиза́лисѧ бы́ша, да не пре́данъ бы́хъ бы́лъ і҆ꙋде́ѡмъ: ны́нѣ же црⷭ҇тво моѐ нѣ́сть ѿсю́дꙋ. л҃з Рече́ же є҆мꙋ̀ пїла́тъ: ᲂу҆́бѡ цр҃ь ли є҆сѝ ты̀; ѿвѣща̀ і҆и҃съ: ты̀ глаго́леши, ꙗ҆́кѡ цр҃ь є҆́смь а҆́зъ. а҆́зъ на сїѐ роди́хсѧ, и҆ на сїѐ прїидо́хъ въ мі́ръ, да свидѣ́тельствꙋю и҆́стинꙋ: и҆ всѧ́къ, и҆́же є҆́сть ѿ и҆́стины, послꙋ́шаетъ гла́са моегѡ̀. л҃и Глаго́ла є҆мꙋ̀ пїла́тъ: что́ є҆сть (л. рп҃г) и҆́стина; и҆ сїѐ ре́къ, па́ки и҆зы́де ко і҆ꙋде́ѡмъ, и҆ глаго́ла и҆̀мъ: а҆́зъ ни є҆ди́ныѧ вины̀ ѡ҆брѣта́ю въ не́мъ. л҃ѳ Є҆́сть же ѻ҆бы́чай ва́мъ, да є҆ди́наго ва́мъ ѿпꙋщꙋ̀ на па́схꙋ: хо́щете ли ᲂу҆̀бо, да ѿпꙋщꙋ̀ ва́мъ цр҃ѧ̀ і҆ꙋде́йска; м҃ Возопи́ша же па́ки всѝ, глаго́люще: не сего̀, но вара́ввꙋ: бѣ́ же вара́вва разбо́йникъ.

Глава̀ ѳ҃і.

а҃ Тогда̀ ᲂу҆́бѡ пїла́тъ поѧ́тъ і҆и҃са, и҆ бѝ є҆го̀. в҃ И҆ во́ини спле́тше вѣне́цъ ѿ те́рнїѧ, возложи́ша є҆мꙋ̀ на главꙋ̀, и҆ въ ри́зꙋ багрѧ́нꙋ ѡ҆блеко́ша є҆го̀. г҃ И҆ глаго́лахꙋ: ра́дꙋйсѧ цр҃ю̀ і҆ꙋде́йскїй! и҆ бїѧ́хꙋ є҆го̀ по лани́тома. д҃ И҆зы́де же па́ки во́нъ пїла́тъ, и҆ глаго́ла и҆̀мъ: сѐ и҆звожꙋ̀ є҆го̀ ва́мъ во́нъ, да разꙋмѣ́ете, ꙗ҆́кѡ въ не́мъ ни є҆ди́ныѧ вины̀ ѡ҆брѣта́ю. є҃ И҆зы́де же во́нъ і҆и҃съ, носѧ̀ терно́венъ вѣне́цъ, и҆ багрѧ́нꙋ ри́зꙋ. и҆ глаго́ла и҆̀мъ: сѐ человѣ́къ. ѕ҃ Є҆гда́ же ви́дѣша є҆го̀ а҆рхїере́є и҆ слꙋгѝ, возопи́ша глаго́люще:

(заⷱ҇ ѯ҃) Распнѝ, распнѝ є҆го̀. Мцⷭ҇а септе́мврїа въ д҃і де́нь, на воздви́женїе крⷭ҇та̀ на лїтꙋргі́и: Во вре́мѧ ѻ҆́но, совѣ́тъ сотвори́ша а҆рхїере́є и҆ ста́рцы на і҆и҃са, ꙗ҆́кѡ да ᲂу҆бїю́тъ є҆го̀, и҆ приведо́ша є҆го̀ къ пїла́тꙋ, глаго́люще: воз̾мѝ воз̾мѝ, распнѝ є҆го̀. глаго́ла и҆̀мъ пїла́тъ: поими́те є҆го̀ вы̀, и҆ распни́те: а҆́зъ бо не ѡ҆брѣта́ю въ не́мъ вины̀. з҃ Ѿвѣща́ша є҆мꙋ̀ і҆ꙋде́є: мы̀ зако́нъ и҆́мамы, и҆ по зако́нꙋ на́шемꙋ до́лженъ є҆́сть ᲂу҆мре́ти, ꙗ҆́кѡ себѐ сн҃а бж҃їѧ сотворѝ. и҃ Є҆гда́ же слы́ша пїла́тъ сїѐ (л. рп҃г ѡ҆б.) сло́во, па́че ᲂу҆боѧ́сѧ. ѳ҃ И҆ вни́де въ претѡ́ръ па́ки, и҆ глаго́ла і҆и҃сови: ѿкꙋ́дꙋ є҆сѝ ты̀; і҆и҃съ же ѿвѣ́та не дадѐ є҆мꙋ̀. і҃ Глаго́ла же є҆мꙋ̀ пїла́тъ: мнѣ́ ли не глаго́леши; не вѣ́си ли, ꙗ҆́кѡ вла́сть и҆́мамъ распѧ́ти тѧ̀, и҆ вла́сть и҆́мамъ пꙋсти́ти тѧ̀; а҃і Ѿвѣща̀ і҆и҃съ: не и҆́маши вла́сти ни є҆ди́ныѧ на мнѣ̀, а҆́ще не бы̀ тѝ дано̀ свы́ше.

Престꙋпѝ крⷭ҇тꙋ̀.

сегѡ̀ ра́ди преда́вый мѧ̀ тебѣ̀, бо́лїй грѣ́хъ и҆́мать. в҃і Ѿ сегѡ̀ и҆ска́ше пїла́тъ пꙋсти́ти є҆го̀. і҆ꙋде́є же вопїѧ́хꙋ, глаго́люще: а҆́ще сего̀ пꙋ́стиши, нѣ́си дрꙋ́гъ ке́саревъ. всѧ́къ, и҆́же царѧ̀ себѐ творѧ́й, проти́витсѧ ке́сарю.

Чтѝ крⷭ҇тꙋ̀:

г҃і Пїла́тъ же слы́шавъ сїѐ сло́во, и҆зведѐ во́нъ і҆и҃са, и҆ сѣ́де на сꙋди́щи, на мѣ́стѣ глаго́лемѣмъ лїѳострѡто́нъ, є҆вре́йски же гавва́ѳа. д҃і Бѣ́ же пѧто́къ па́сцѣ, ча́съ же ꙗ҆́кѡ шесты́й. и҆ глаго́ла і҆ꙋде́ѡмъ: сѐ цр҃ь ва́шъ. є҃і Ѻ҆ни́ же вопїѧ́хꙋ: воз̾мѝ, воз̾мѝ распнѝ є҆го̀. глаго́ла и҆̀мъ пїла́тъ: цр҃ѧ́ ли ва́шего распнꙋ̀; ѿвѣща́ша а҆рхїере́є: не и҆́мамы цр҃ѧ̀, то́кмѡ ке́сарѧ. ѕ҃і Тогда́ же предадѐ є҆го̀ и҆̀мъ, да ра́спнетсѧ.

Коне́цъ д҃-мꙋ страстно́мꙋ.

пое́мше же і҆и҃са, и҆ ведо́ша. з҃і И҆ носѧ̀ крⷭ҇тъ сво́й, и҆зы́де въ глаго́лемое ло́бное мѣ́сто, є҆́же глаго́летсѧ є҆вре́йски голго́ѳа, и҃і И҆дѣ́же пропѧ́ша є҆го̀: и҆ съ ни́мъ и҆́на два̀ сю́дꙋ и҆ сю́дꙋ, посредѣ́ же і҆и҃са. ѳ҃і Написа́ же и҆ ті̑тла пїла́тъ, и҆ положѝ на крⷭ҇тѣ̀. бѣ́ же напи́сано: і҆и҃съ назѡрѧни́нъ цр҃ь і҆ꙋде́йскїй. к҃ Сегѡ́ же ті́тла мно́зи что́ша ѿ і҆ꙋдє́й, ꙗ҆́кѡ бли́зъ бѣ̀ мѣ́сто гра́да, (л. рп҃д) и҆дѣ́же пропѧ́ша і҆и҃са: и҆ бѣ̀ напи́сано, є҆вре́йски, гре́чески, ри́мски.

Престꙋпѝ крⷭ҇тꙋ̀.

к҃а Глаго́лахꙋ же пїла́тꙋ а҆рхїере́є і҆ꙋде́йстїи: не пишѝ, цр҃ь і҆ꙋде́йскїй: но ꙗ҆́кѡ са́мъ речѐ: цр҃ь є҆́смь і҆ꙋде́йскїй. к҃в Ѿвѣща̀ пїла́тъ: є҆́же писа́хъ, писа́хъ. к҃г Во́ини же, є҆гда̀ пропѧ́ша і҆и҃са, прїѧ́ша ри̑зы є҆гѡ̀, и҆ сотвори́ша четы́ри ча́сти, коемꙋ́ждо во́инꙋ ча́сть, и҆ хїтѡ́нъ. бѣ́ же хїтѡ́нъ не шве́нъ, свы́ше и҆стка́нъ ве́сь. к҃д Рѣ́ша же къ себѣ̀: не предере́мъ є҆гѡ̀, но ме́тнемъ жрє́бїѧ ѡ҆ не́мъ, комꙋ̀ бꙋ́детъ: да сбꙋ́детсѧ писа́нїе глаго́лющее: раздѣли́ша ри̑зы моѧ̀ себѣ̀, и҆ ѡ҆ і҆маті́смѣ мое́й мета́ша жрє́бїѧ. во́ини же ᲂу҆̀бо сїѧ̑ сотвори́ша.

Чтѝ крⷭ҇тꙋ̀.

(заⷱ҇ ѯ҃а) к҃є Стоѧ́хꙋ же Є҆ѵⷢ҇лїе ѳ҃ ст҃ы́хъ стрⷭ҇те́й: Во вре́мѧ ѻ҆́но, стоѧ́хꙋ ꙳ Сїе́ же и҆ септе́мврїа к҃ѕ, и҆ ма́їа и҃ і҆ѡа́ннꙋ бг҃осло́вꙋ на лїтꙋргі́и. при крⷭ҇тѣ̀ і҆и҃совѣ мт҃и є҆гѡ̀, и҆ сестра̀ мт҃ре є҆гѡ̀, марі́а клео́пова, и҆ марі́а магдали́на, к҃ѕ І҆и҃съ же ви́дѣвъ мт҃рь, и҆ ᲂу҆ченика̀ стоѧ́ща, є҆го́же люблѧ́ше, глаго́ла мт҃ри свое́й: же́но, сѐ сн҃ъ тво́й. к҃з Пото́мъ же глаго́ла ᲂу҆ченикꙋ̀: сѐ мт҃и твоѧ̀. и҆ ѿ тогѡ̀ часа̀ поѧ́тъ ю҆̀ ᲂу҆чени́къ во своѧ́си.

Престꙋпѝ бг҃осло́вꙋ напре́дъ въ зача́ло ѯ҃з: [Се́й є҆́сть ᲂу҆чени́къ:]

к҃и Посе́мъ вѣ́дый і҆и҃съ, ꙗ҆́кѡ всѧ̑ ᲂу҆жѐ соверши́шасѧ, (л. рп҃д ѡ҆б.)

Престꙋпѝ крⷭ҇тꙋ̀.

да сбꙋ́детсѧ писа́нїе, глаго́ла: жа́ждꙋ. к҃ѳ Сосꙋ́дъ же стоѧ́ше по́лнъ ѻ҆́цта: ѻ҆ни́ же и҆спо́лнивше гꙋ́бꙋ ѻ҆́цта, и҆ на тро́сть во́нзше, придѣ́ша ко ᲂу҆стѡ́мъ є҆гѡ̀. л҃ Є҆гда́ же прїѧ́тъ ѻ҆́цетъ і҆и҃съ, речѐ: соверши́шасѧ,

Чтѝ крⷭ҇тꙋ̀:

и҆ прекло́нь главꙋ̀, предадѐ дх҃ъ.

Здѣ̀ чтѝ пѧткꙋ̀ вели́комꙋ ве́черъ:

л҃а І҆ꙋде́є же, поне́же пѧто́къ бѣ̀, да не ѡ҆ста́нꙋтъ на крⷭ҇тѣ̀ тѣлеса̀ въ сꙋббѡ́тꙋ: бѣ́ бо вели́къ де́нь тоѧ̀ сꙋббѡ́ты, моли́ша пїла́та, да пребїю́тъ го́лєни и҆́хъ, и҆ во́з̾мꙋтъ. л҃в Прїидо́ша же во́ини, и҆ пе́рвомꙋ ᲂу҆́бѡ преби́ша го́лєни, и҆ дрꙋго́мꙋ распѧ́томꙋ съ ни́мъ. л҃г На і҆и҃са же прише́дше, ꙗ҆́кѡ ви́дѣша є҆го̀ ᲂу҆жѐ ᲂу҆ме́рша, не преби́ша є҆мꙋ̀ го́ленїй: л҃д Но є҆ди́нъ ѿ вѡ́инъ копїе́мъ ре́бра є҆мꙋ̀ прободѐ, и҆ а҆́бїе и҆зы́де кро́вь и҆ вода̀. л҃є И҆ ви́дѣвый свидѣ́тельствова, и҆ и҆́стинно є҆́сть свидѣ́тельство є҆гѡ̀.

Коне́цъ крⷭ҇тꙋ̀.

и҆ то́й вѣ́сть, ꙗ҆́кѡ и҆́стинꙋ глаго́летъ, да вы̀ вѣ́рꙋ и҆́мете. л҃ѕ Бы́ша бо сїѧ̑, да сбꙋ́детсѧ писа́нїе: ко́сть не сокрꙋши́тсѧ ѿ негѡ̀. л҃з И҆ па́ки дрꙋго́е писа́нїе глаго́летъ: воззрѧ́тъ на́нь, є҆го́же прободо́ша.

Коне́цъ девѧ́томꙋ стрⷭ҇тно́мꙋ, и҆ девѧ́томꙋ часꙋ̀.

А҆ пѧткꙋ̀ вели́комꙋ возврати́сѧ къ матѳе́а зача́ло рг҃і: [Бѧ́хꙋ же тꙋ̀ и҆ жєны̀:]

Та́мѡ и҆ коне́цъ. (л. рп҃є)

(заⷱ҇ ѯ҃в) [и҃і] л҃и По си́хъ же Є҆ѵⷢ҇лїе а҃і ст҃ы́хъ стрⷭ҇те́й: Во вре́мѧ ѻ҆́но, молѝ пїла́та і҆ѡ́сифъ, и҆́же ѿ а҆рїмаѳе́а, сы́й ᲂу҆чени́къ і҆и҃совъ, потае́нъ же стра́ха ра́ди і҆ꙋде́йска, да во́з̾метъ тѣ́ло і҆и҃сово: и҆ повелѣ̀ пїла́тъ. прїи́де же и҆ взѧ́тъ тѣ́ло і҆и҃сово. л҃ѳ Прїи́де же и҆ нїкоди́мъ, прише́дый ко і҆и҃сови но́щїю пре́жде, носѧ̀ смѣше́нїе смѵ́рнено и҆ а҆ло́йно, ꙗ҆́кѡ лі́тръ сто̀. м҃ Прїѧ́ста же тѣ́ло і҆и҃сово, и҆ ѡ҆бви́ста є҆̀ ри́зами со а҆рѡма́ты, ꙗ҆́коже ѻ҆бы́чай є҆́сть і҆ꙋде́ѡмъ погреба́ти. м҃а Бѣ́ же на мѣ́стѣ и҆дѣ́же распѧ́тсѧ, ꙾ве́ртъ꙾꙾вертогра́дъ꙾, и҆ въ ве́ртѣ гро́бъ но́въ, въ не́мже николи́же никто́же положе́нъ бѣ̀. м҃в Тꙋ̀ ᲂу҆̀бо пѧтка̀ ра́ди і҆ꙋде́йска, ꙗ҆́кѡ бли́зъ бѧ́ше гро́бъ, положи́ста і҆и҃са.

Коне́цъ а҃і стрⷭ҇тно́мꙋ.

Глава̀ к҃.

(заⷱ҇ ѯ҃г) а҃ Во є҆ди́нꙋ ꙳꙳ Є҆ѵⷢ҇лїе воскре́сное з҃: Во вре́мѧ ѻ҆́но, во є҆ди́нꙋ ꙳꙳ же ѿ сꙋббѡ́тъ, марі́а магдали́на прїи́де заꙋ́тра, є҆щѐ сꙋ́щи тмѣ̀, на гро́бъ и҆ ви́дѣ ка́мень взѧ́тъ ѿ гро́ба. в҃ Течѐ ᲂу҆́бѡ, и҆ прїи́де къ сі́мѡнꙋ петрꙋ̀, и҆ къ дрꙋго́мꙋ ᲂу҆ченикꙋ̀, є҆го́же люблѧ́ше і҆и҃съ, и҆ глаго́ла и҆́ма: взѧ́ша гдⷭ҇а ѿ гро́ба, и҆ не вѣ́мъ, гдѣ̀ положи́ша є҆го̀. г҃ И҆зы́де же пе́тръ, и҆ дрꙋгі́й ᲂу҆чени́къ, и҆ и҆дѧ́ста ко гро́бꙋ. д҃ Теча́ста же ѻ҆́ба вкꙋ́пѣ: и҆ дрꙋгі́й ᲂу҆чени́къ течѐ скорѣ́е петра̀, и҆ прїи́де пре́жде ко гро́бꙋ. є҃ И҆ прини́къ ви́дѣ ри̑зы лежа́щѧ, ѻ҆ба́че не вни́де. ѕ҃ Прїи́де же сі́мѡнъ пе́тръ въ слѣ́дъ є҆гѡ̀, и҆ вни́де во гро́бъ, и҆ ви́дѣ ри̑зы є҆ди́ны (л. рп҃є ѡ҆б.) лежа́щѧ, з҃ И҆ сꙋда́рь, и҆́же бѣ̀ на главѣ̀ є҆гѡ̀, не съ ри́зами лежа́щь, но ѻ҆со́бь сви́тъ на є҆ди́номъ мѣ́стѣ. и҃ Тогда̀ ᲂу҆́бѡ вни́де и҆ дрꙋгі́й ᲂу҆чени́къ, прише́дый пре́жде ко гро́бꙋ: и҆ ви́дѣ, и҆ вѣ́рова. ѳ҃ Не ᲂу҆́ бо вѣ́дѧхꙋ писа́нїѧ, ꙗ҆́кѡ подоба́етъ є҆мꙋ̀ и҆з̾ ме́ртвыхъ воскре́снꙋти. і҃ И҆до́ста же па́ки къ себѣ̀ ᲂу҆чєника̀.

Коне́цъ з҃ воскрⷭ҇номꙋ.

(заⷱ҇ ѯ҃д) а҃і Марі́а же Є҆ѵⷢ҇лїе воскре́сно и҃: Во вре́мѧ ѻ҆́но, марі́а стоѧ́ше ᲂу҆ гро́ба внѣ̀ пла́чꙋщи. ꙗ҆́коже пла́кашесѧ, прини́че во гро́бъ: в҃і И҆ ви́дѣ два̀ а҆́гг҃ла въ бѣ́лыхъ ри́захъ сѣдѧ́ща, є҆ди́наго ᲂу҆ главы̀, и҆ є҆ди́наго ᲂу҆ ногꙋ̀, и҆дѣ́же бѣ̀ лежа́ло тѣ́ло і҆и҃сово. г҃і И҆ глаго́ласта є҆́й ѻ҆́на: же́но, что̀ пла́чешисѧ; глаго́ла и҆́ма, ꙗ҆́кѡ взѧ́ша гдⷭ҇а моего̀, и҆ не вѣ́мъ гдѣ̀ положи́ша є҆го̀. д҃і И҆ сїѧ̑ ре́кши, ѡ҆брати́сѧ вспѧ́ть, и҆ ви́дѣ і҆и҃са стоѧ́ща, и҆ не вѣ́дѧше, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть. є҃і Глаго́ла є҆́й і҆и҃съ: же́но, что̀ пла́чеши; кого̀ и҆́щеши; ѻ҆на́ же мнѧ́щи, ꙗ҆́кѡ вертогра́дарь є҆́сть, глаго́ла є҆мꙋ̀: гдⷭ҇и, а҆́ще ты̀ є҆сѝ взѧ́лъ є҆го̀, повѣ́ждь мѝ, гдѣ̀ є҆сѝ положи́лъ є҆го̀, и҆ а҆́зъ воз̾мꙋ̀ є҆го̀. ѕ҃і Глаго́ла є҆́й і҆и҃съ: марі́е. ѻ҆на́ же ѡ҆бра́щшисѧ глаго́ла є҆мꙋ̀: раввꙋні̀, є҆́же глаго́летсѧ, ᲂу҆чи́телю. з҃і Глаго́ла є҆́й і҆и҃съ: не прикаса́йсѧ мнѣ̀, не ᲂу҆́ бо взыдо́хъ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ моемꙋ̀. и҆ди́ же ко бра́тїи мое́й, и҆ рцы̀ и҆̀мъ: восхождꙋ̀ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ моемꙋ̀ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ ва́шемꙋ, и҆ бг҃ꙋ моемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ ва́шемꙋ. и҃і Прїи́де же марі́а магдали́на повѣ́дающи ᲂу҆ченикѡ́мъ, ꙗ҆́кѡ ви́дѣ гдⷭ҇а, и҆ сїѧ̑ речѐ є҆́й.

Коне́цъ и҃-мꙋ воскре́сномꙋ. (л. рп҃ѕ)

(заⷱ҇ ѯ҃є) ѳ҃і Сꙋ́щꙋ же по́здѣ Є҆ѵⷢ҇лїе ѳ҃ воскре́сно: Сꙋ́щꙋ по́здѣ ꙳ Сїе́ же и҆ ст҃о́мꙋ а҆пⷭ҇лꙋ ѳѡмѣ̀, и҆ въ недѣ́лю свѣ́тлꙋю ве́черъ, и҆ въ недѣ́лю а҆нтїпа́схи, и҆ на ᲂу҆́трени въ недѣ́лю и҃-ю. въ де́нь то́й во є҆ди́нꙋ ѿ сꙋббѡ́тъ, и҆ две́ремъ затворє́ннымъ, и҆дѣ́же бѧ́хꙋ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀ со́брани стра́ха ра́ди і҆ꙋде́йска, прїи́де і҆и҃съ, и҆ ста̀ посредѣ̀, и҆ глаго́ла и҆̀мъ: ми́ръ ва́мъ. к҃ И҆ сїѐ ре́къ, показа̀ и҆̀мъ рꙋ́цѣ и҆ но́зѣ и҆ рє́бра своѧ̀. возра́довашасѧ же ᲂу҆ченицы̀ ви́дѣвше гдⷭ҇а. к҃а Рече́ же и҆̀мъ і҆и҃съ па́ки: ми́ръ ва́мъ. ꙗ҆́коже посла́ мѧ ѻ҆ц҃ъ, и҆ а҆́зъ посыла́ю вы̀. к҃в И҆ сїѐ ре́къ, дꙋ́нꙋ, и҆ глаго́ла и҆̀мъ: прїими́те дх҃ъ ст҃ъ. к҃г И҆̀мже ѿпꙋститѐ грѣхѝ, ѿпꙋ́стѧтсѧ и҆̀мъ: и҆ и҆̀мже держитѐ, держа́тсѧ.

Коне́цъ на ᲂу҆́трени, въ недѣ́лю и҃-ю.

к҃д Ѳѡма́ же, є҆ди́нъ ѿ ѻ҆боюна́десѧте, глаго́лемый близне́цъ, не бѣ̀ тꙋ̀ съ ни́ми, є҆гда̀ прїи́де і҆и҃съ. к҃є Глаго́лахꙋ же є҆мꙋ̀ дрꙋзі́и ᲂу҆ченицы̀: ви́дѣхомъ гдⷭ҇а. ѻ҆́нъ же речѐ и҆̀мъ: а҆́ще не ви́жꙋ на рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ ꙗ҆́звы гвозди̑нныѧ, и҆ вложꙋ̀ пе́рста моегѡ̀ въ ꙗ҆́звы гвозди̑нныѧ, и҆ вложꙋ̀ рꙋ́кꙋ мою̀ въ ре́бра є҆гѡ̀, не и҆мꙋ̀ вѣ́ры.

Коне́цъ свѣ́тлыѧ недѣ́ли, ве́черъ.

к҃ѕ И҆ по дне́хъ ѻ҆сми́хъ па́ки бѧ́хꙋ внꙋ́трь ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀, и҆ ѳѡма̀ съ ни́ми. прїи́де і҆и҃съ две́ремъ затворє́ннымъ, и҆ ста̀ посредѣ̀ и҆́хъ, и҆ речѐ: ми́ръ ва́мъ. к҃з Пото́мъ глаго́ла ѳѡмѣ̀: принесѝ пе́рстъ тво́й сѣ́мѡ, и҆ ви́ждь рꙋ́цѣ моѝ, и҆ принесѝ рꙋ́кꙋ твою̀, и҆ вложѝ въ ре́бра моѧ̀, и҆ не бꙋ́ди невѣ́ренъ, но (л. рп҃ѕ ѡ҆б.) вѣ́ренъ. к҃и И҆ ѿвѣща̀ ѳѡма̀, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: гдⷭ҇ь мо́й, и҆ бг҃ъ мо́й. к҃ѳ Глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: ꙗ҆́кѡ ви́дѣвъ мѧ̀, вѣ́рова, блаже́ни не ви́дѣвшїи, и҆ вѣ́ровавше. л҃ Мнѡ́га же и҆ и҆́на зна́мєнїѧ сотворѝ і҆и҃съ пред̾ ᲂу҆ченикѝ свои́ми, ꙗ҆̀же не сꙋ́ть пи́сана въ кни́гахъ си́хъ. л҃а Сїѧ̑ же пи́сана бы́ша, да вѣ́рꙋете, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть хрⷭ҇то́съ сн҃ъ бж҃їй: и҆ да вѣ́рꙋюще, живота̀ и҆́мате во и҆́мѧ є҆гѡ̀.

Коне́цъ а҆нтїпа́схи, и҆ ѳ҃-мꙋ воскрⷭ҇номꙋ, и҆ а҆пⷭ҇лꙋ.

Глава̀ к҃а.

(заⷱ҇ ѯ҃ѕ) а҃ Посе́мъ ꙗ҆ви́сѧ па́ки і҆и҃съ Є҆ѵⷢ҇лїе і҃ воскрⷭ҇но: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ꙗ҆ви́сѧ і҆и҃съ ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ, воста́въ ѿ ме́ртвыхъ, на мо́ри тїверїа́дстѣмъ, ꙗ҆ви́сѧ же си́це. в҃ Бѧ́хꙋ вкꙋ́пѣ сі́мѡнъ пе́тръ, и҆ ѳѡма̀ нарица́емый близне́цъ, и҆ наѳана́илъ, и҆́же бѣ̀ ѿ ка́ны галїле́йскїѧ, и҆ сн҃а зеведе́ѡва, и҆ и҆́на ѿ ᲂу҆чени̑къ є҆гѡ̀ два̀. г҃ Глаго́ла и҆̀мъ сі́мѡнъ пе́тръ: и҆дꙋ̀ ры̑бы лови́ти. глаго́лаша є҆мꙋ̀: и҆́демъ и҆ мы̀ съ тобо́ю. и҆зыдо́ша же, и҆ всѣдо́ша а҆́бїе въ кора́бль, и҆ въ тꙋ̀ но́щь не ꙗ҆́ша ничесѡ́же. д҃ Оу҆́трꙋ же бы́вшꙋ ста̀ і҆и҃съ при бре́зѣ: не позна́ша же ᲂу҆ченицы̀, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть. є҃ Глаго́ла же и҆̀мъ і҆и҃съ: дѣ́ти, є҆да̀ что̀ снѣ́дно и҆́мате; ѿвѣща́ша є҆мꙋ̀: нѝ. ѕ҃ Ѻ҆́нъ же речѐ и҆̀мъ: вве́рзите мре́жꙋ ѡ҆ деснꙋ́ю странꙋ̀ кораблѧ̀, и҆ ѡ҆брѧ́щете. вверго́ша же, и҆ ктомꙋ̀ не можа́хꙋ привлещѝ є҆ѧ̀ ѿ мно́жества ры́бъ. з҃ Глаго́ла же ᲂу҆чени́къ то́й, є҆го́же люблѧ́ше і҆и҃съ, петро́ви: гдⷭ҇ь є҆́сть. сі́мѡнъ же пе́тръ слы́шавъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь (л. рп҃з) є҆́сть, є҆пендѵ́томъ препоѧ́сасѧ, бѣ́ бо на́гъ, и҆ вве́ржесѧ въ мо́ре. и҃ А҆ дрꙋзі́и ᲂу҆ченицы̀ кораблеце́мъ прїидо́ша, [не бѣ́ша бо дале́че ѿ землѝ, но ꙗ҆́кѡ двѣ̀ стѣ̀ лакте́й,] влекꙋ́ще мре́жꙋ ры́бъ: ѳ҃ Ꙗ҆́коже и҆злѣзо́ша на зе́млю, ви́дѣша ѻ҆́гнь лежа́щъ, и҆ ры́бꙋ на не́мъ лежа́щꙋ, и҆ хлѣ́бъ. і҃ И҆ глаго́ла и҆̀мъ і҆и҃съ: принеси́те ѿ ры́бъ ꙗ҆̀же ꙗ҆́сте ны́нѣ. а҃і Влѣ́зъ же сі́мѡнъ пе́тръ, и҆звлечѐ мре́жꙋ на зе́млю, по́лнꙋ вели́кихъ ры́бъ, сто̀ и҆ пѧтьдесѧ́тъ и҆ трѝ: и҆ толи́кꙋ сꙋ́щꙋ не прото́ржесѧ мре́жа. в҃і Глаго́ла и҆̀мъ і҆и҃съ: прїиди́те, ѡ҆бѣ́дꙋйте. ни є҆ди́нъ же смѣ́ѧше ѿ ᲂу҆чени̑къ и҆стѧза́ти є҆го̀, ты̀ кто̀ є҆сѝ; вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь є҆́сть. г҃і Прїи́де же і҆и҃съ, и҆ прїѧ́тъ хлѣ́бъ, и҆ дадѐ и҆̀мъ, и҆ ры́бꙋ та́кожде. д҃і Сѐ ᲂу҆жѐ тре́тїе ꙗ҆ви́сѧ і҆и҃съ ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ, воста́въ ѿ ме́ртвыхъ.

Коне́цъ десѧ́томꙋ воскрⷭ҇номꙋ.

(заⷱ҇ ѯ҃з) є҃і Є҆гда́ же ѡ҆бѣ́доваше, глаго́ла сі́мѡнꙋ петрꙋ̀ і҆и҃съ: Є҆ѵⷢ҇лїе а҃і воскрⷭ҇ное, и҆ въ сꙋббѡ́тꙋ з҃-ю на лїтꙋргі́и, и҆ на пра́здникъ бг҃осло́ва, на ᲂу҆́трени, и҆ і҆аннꙋа́рїа ѕ҃і: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ꙗ҆ви́сѧ і҆и҃съ ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ воста́въ ѿ ме́ртвыхъ, и҆ глаго́ла сі́мѡнꙋ петрꙋ̀: сі́мѡне і҆ѡ́нинъ, лю́биши ли мѧ̀ па́че си́хъ; глаго́ла є҆мꙋ̀: є҆́й гдⷭ҇и, ты̀ вѣ́си, ꙗ҆́кѡ люблю́ тѧ. глаго́ла є҆мꙋ̀: пасѝ а҆́гнцы моѧ̀. ѕ҃і Глаго́ла є҆мꙋ̀ па́ки второ́е: сі́мѡне і҆ѡ́нинъ, лю́биши ли мѧ̀; глаго́ла є҆мꙋ̀: є҆́й гдⷭ҇и, ты̀ вѣ́си, ꙗ҆́кѡ люблю́ тѧ. глаго́ла є҆мꙋ̀: пасѝ ѻ҆́вцы моѧ̀. з҃і Глаго́ла є҆мꙋ̀ тре́тїе: сі́мѡне і҆ѡ́нинъ, лю́биши ли мѧ̀; ѡ҆скорбѣ́ же пе́тръ, ꙗ҆́кѡ (л. рп҃з ѡ҆б.) речѐ є҆мꙋ̀ тре́тїе, лю́биши ли мѧ̀; и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: гдⷭ҇и, ты̀ всѧ̑ вѣ́си, ты̀ вѣ́си, ꙗ҆́кѡ люблю́ тѧ. глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: пасѝ ѻ҆́вцы моѧ̀. и҃і А҆ми́нь, а҆ми́нь глаго́лю тебѣ̀, є҆гда̀ бѣ̀ ю҆́нъ, поѧ́сашесѧ са́мъ, и҆ хожда́ше а҆́може хотѧ́ше: є҆гда́ же состарѣ́ешисѧ, и҆ воздѣ́жеши рꙋ́цѣ твоѝ, и҆ и҆́нъ тѧ̀ поѧ́шетъ, и҆ веде́тъ, а҆́може не хо́щеши. ѳ҃і Сїе́ же речѐ, назна́менꙋѧ, ко́ею сме́ртїю просла́витъ бг҃а. и҆ сїѧ̑ ре́къ, глаго́ла є҆мꙋ̀: и҆дѝ по мнѣ̀. к҃ Ѡ҆бра́щсѧ же пе́тръ, ви́дѣ ᲂу҆ченика̀, є҆го́же люблѧ́ше і҆и҃съ, во слѣ́дъ и҆дꙋ́ща, и҆́же и҆ возлежѐ на ве́чери на пе́рси є҆гѡ̀, и҆ речѐ: гдⷭ҇и, кто́ є҆сть предаѧ́й тѧ̀; к҃а Сего̀ ви́дѣвъ пе́тръ, глаго́ла і҆и҃сови: гдⷭ҇и, се́й же что̀; к҃в Глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: а҆́ще хощꙋ̀, да то́й пребыва́етъ, до́ндеже прїидꙋ̀, что̀ къ тебѣ̀; ты̀ по мнѣ̀ грѧдѝ. к҃г И҆зы́де же сло́во сѐ въ бра́тїю, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆чени́къ то́й не ᲂу҆́мретъ: и҆ не речѐ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ, ꙗ҆́кѡ не ᲂу҆́мретъ: но а҆́ще хощꙋ̀ томꙋ̀ пребыва́ти до́ндеже прїидꙋ̀, что̀ къ тебѣ̀;

Чтѝ бг҃осло́вꙋ на лїтꙋргі́и:

к҃д Се́й є҆́сть ᲂу҆чени́къ свидѣ́тельствꙋѧй ѡ҆ си́хъ, и҆́же и҆ написа̀ сїѧ̑: и҆ вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинно є҆́сть свидѣ́тельство є҆гѡ̀. к҃є Сꙋ́ть же и҆ и҆́на мнѡ́га, ꙗ҆̀же сотворѝ і҆и҃съ: ꙗ҆̀же а҆́ще по є҆ди́номꙋ пи́сана быва́ютъ, ни самомꙋ̀ мню̀ всемꙋ̀ мі́рꙋ вмѣсти́ти пи́шемыхъ кни́гъ. а҆ми́нь.

Коне́цъ а҃і воскре́сномꙋ, и҆ сꙋббѡ́тѣ, и҆ бг҃осло́вꙋ.

Є҆́же ѿ і҆ѡа́нна ст҃о́е бл҃говѣствова́нїе, и҆здаде́сѧ по лѣ́тѣхъ л҃в хрⷭ҇то́ва вознесе́нїѧ: стїхѡ́въ двѣ̀ ты́сѧщи три́ста.


Комментарии для сайта Cackle

Открыта запись на православный интернет-курс