Библиотеке требуются волонтёры

Въ а҃-й де́нь. Прпⷣбныѧ ма́тере на́шеѧ марі́и є҆гѵ́птѧныни:

И҆ прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ є҆ѵѳѵ́мїа, сꙋ́ждальскагѡ чꙋдотво́рца. Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры прпⷣбныѧ, гла́съ ѕ҃. Поⷣ: Всѐ ѿло́жше:

Тебѣ̀ ᲂу҆́бѡ возбранѧ́ше, ꙳ честны́хъ взира́нїѧ, ꙳ скве́рнъ пре́жде привлече́нное скверне́нїе: ꙳ твое́ же чꙋ́вство, ꙳ и҆ твоѧ̀ бг҃омꙋ́драѧ, содѣ́ѧнныхъ со́вѣсть, ꙳ къ лꙋ́чшымъ тебѣ̀ ѡ҆браще́нїе содѣ́ѧша. ꙳ на і҆кѡ́нꙋ бо воззрѣ́вши ꙳ бл҃гослове́нныѧ бг҃оѻтрокови́цы, ꙳ всѣ́хъ пока́ѧвшисѧ прегрѣше́нїй твои́хъ, ꙳ всехва́льнаѧ, пре́жнихъ, ꙳ со дерзнове́нїемъ чⷭ҇тно́мꙋ дре́вꙋ поклони́ласѧ є҆сѝ.

Мѣстѡ́мъ поклони́вшисѧ ꙳ ра́достнѡ ст҃ы̑мъ, ꙳ добродѣ́тели напꙋ́тное, ꙳ спаси́тельнѣйшее ѿсю́дꙋ прїѧ́ла є҆сѝ, ꙳ и҆ ѕѣлѡ̀ потекла̀ є҆сѝ до́брое ше́ствїе: ꙳ и҆ стрꙋю̀ преве́зшисѧ і҆ѻрда́нскꙋю, ꙳ въ крⷭ҇ти́телевѣ ѻ҆бита́лищи ꙳ ᲂу҆се́рднѡ всели́ласѧ є҆сѝ, ꙳ и҆ страсте́й свирѣ́пство ꙳ жи́тельствомъ ѡ҆мрачи́ла є҆сѝ, ꙳ и҆стончава́ющи тѣ́ла воздержа́нїемъ, ꙳ приснопа́мѧтнаѧ мт҃и, ꙳ плотска̑ѧ стремлє́нїѧ.

Въ пꙋсты́ню всели́вшисѧ, ꙳ твои́хъ страсте́й ѻ҆́бразы ꙳ бл҃гоче́стнѡ и҆стреби́ла є҆сѝ, ꙳ бг҃ови́днѣйшее и҆з̾ѡбраже́нїе въ дꙋшѝ написа́вши ꙳ добродѣ́телей ви́ды: ꙳ и҆ толи́кѡ просїѧ́ла є҆сѝ, ꙳ ꙗ҆́кѡ и҆ на вода́хъ легкѡ̀ преходи́ти стопа́ми, ꙳ и҆ надъ земле́ю взима́тисѧ ꙳ во твои́хъ къ бг҃ꙋ моле́нїихъ. ꙳ и҆ ны́нѣ со дерзнове́нїемъ, ꙳ пресла́внаѧ марі́е, ꙳ хрⷭ҇тꙋ̀ предстоѧ́щи, ꙳ моли́сѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ в҃. Самогла́сенъ:

Дꙋшє́внаѧ ловлє́нїѧ, и҆ стра̑сти плотскі̑ѧ мече́мъ воздержа́нїѧ посѣ́кла є҆сѝ, и҆ мы́слєннаѧ согрѣшє́нїѧ молча́нїемъ поста̀ ᲂу҆дави́ла є҆сѝ, и҆ стрꙋѧ́ми сле́зъ твои́хъ пꙋсты́ню всю̀ напои́ла є҆сѝ, и҆ прозѧбла̀ є҆сѝ на́мъ покаѧ́нїѧ плоды̀. тѣ́мже твою̀ па́мѧть, преподо́бнаѧ, пра́зднꙋемъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Дре́вꙋ крⷭ҇тномꙋ тѧ̀, і҆и҃се, пригвожде́на, зрѧ́щи неискꙋсобра́чнаѧ, пла́чꙋщи гл҃го́лаше: ча́до сла́дкое, почто̀ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ мѧ̀, ро́ждшꙋю тѧ̀ є҆ди́нꙋ, свѣ́те непристꙋ́пный пребезнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀; потщи́сѧ и҆ просла́висѧ, ꙗ҆́кѡ да сла́вꙋ полꙋча́тъ бжⷭ҇твеннꙋю, и҆̀же бжⷭ҇твєнныѧ стрⷭ҇ти твоѧ̑ сла́вѧщїи.

Въ тебѣ̀, мт҃и, и҆звѣ́стнѡ спасе́сѧ є҆́же по ѻ҆́бразꙋ: прїи́мши бо крⷭ҇тъ, послѣ́довала є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ дѣ́ющи ᲂу҆чи́ла є҆сѝ презира́ти ᲂу҆́бѡ пло́ть, прехо́дитъ бо, прилѣжа́ти же ѡ҆ дꙋшѝ, ве́щи безсме́ртнѣй. тѣ́мже и҆ со а҆́гг҃лы сра́дꙋетсѧ, прпⷣбнаѧ марі́е, дꙋ́хъ тво́й.

Канѡ́нъ.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ невла́жными стопа́ми дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крⷭ҇тоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Скве́рнꙋ прегрѣше́нїй ѡ҆чи́сти смире́нныѧ моеѧ̀ дꙋшѝ, твое́ю ми́лостїю, хрⷭ҇тѐ: мглꙋ̀ и҆ ѡ҆мраче́нїе страсте́й ѿженѝ моли́твами преподо́бныѧ твоеѧ̀.

Страстьмѝ плотски́ми ѡ҆скверни́вши дꙋше́вное благоро́дїе, воздержа́нїемъ па́ки, ѽ честна́ѧ, тво́й ᲂу҆́мъ просвѣти́ла є҆сѝ, тꙋ́чами сле́зъ твои́хъ дꙋ́шꙋ ᲂу҆ѧсни́вши.

Є҆гѵ́пта страсте́й и҆збѣ́гла є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ѿ грѣхо́вна и҆сто́чника: и҆ фараѡ́на и҆зба́вльшисѧ лю́тагѡ ѡ҆скверне́нїѧ, безстра́стїѧ ны́нѣ зе́млю наслѣ́довала є҆сѝ, и҆ со а҆́гг҃лы ликꙋ́еши при́снѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Зрѧ́щи твою̀ і҆кѡ́нꙋ, влⷣчце, бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ, и҆ ро́ждшагосѧ сло́ва ѿ твоеѧ̀ пречⷭ҇тыѧ, дв҃о, ᲂу҆тро́бы, и҆ порꙋ́чницꙋ тѧ̀ къ семꙋ̀, те́плѣ про́ситъ, пресла́внаѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Возсмердѣ́шасѧ дꙋшє́вныѧ, и҆ согни́шасѧ твоѧ̑ ра̑ны: но и҆сто́чникомъ сле́зъ твои́хъ сїѧ̑ ѡ҆мы́ла є҆сѝ те́плѣ.

Побѣжде́ни бы́ша тобо́ю де́мѡнстїи полцы̀, и҆ стра̑стнаѧ взыгра̑нїѧ слеза́ми ᲂу҆ра́нила є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́треннїй ѻ҆́блакъ, и҆ ꙗ҆́коже ка́плѧ ка́плющи была̀ є҆сѝ, всѣ̑мъ пролива́ющи во́ды покаѧ́нїѧ спаси́тельнагѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ предста́тельницꙋ, чⷭ҇таѧ, и҆ спасе́нїе, и҆ крѣ́пость и҆мꙋ́щи, крⷭ҇та̀ ст҃а́гѡ дре́вꙋ честна́ѧ поклони́сѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Взыгра̑нїѧ всѧ̑ плотска̑ѧ ѡ҆бꙋзда́вши болѣ́зньми по́стническими, мꙋ́жественное показа́ла є҆сѝ дꙋшѝ твоеѧ̀ мꙋдрова́нїе: крⷭ҇та́ бо возжелѣ́вши ѻ҆́бразъ ви́дѣти, себѐ приснопа́мѧтнаѧ мі́рꙋ распѧ́ла є҆сѝ, ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ къ ре́вности житїѧ̀ непоро́чнагѡ ᲂу҆се́рднѡ воздви́гла є҆сѝ себѐ, всебл҃же́ннаѧ, марі́е пресла́внаѧ. молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти чествꙋ́ющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ и҆ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ, тѧ̀ безъ сѣ́мене ро́ждшꙋю бг҃а пло́тїю, всѝ ᲂу҆блажа́емъ ро́ди человѣ́честїи: ѻ҆́гнь бо всели́сѧ въ тѧ̀ бжⷭ҇тва̀, и҆ ꙗ҆́кѡ млⷣнца млеко́мъ пита́еши зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а. тѣ́мъ а҆́гг҃льскїй и҆ человѣ́ческїй ро́дъ досто́йнѡ сла́вимъ прест҃о́е ржⷭ҇тво̀ твоѐ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти покланѧ́ющымсѧ вѣ́рою прест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ, и҆ и҆зба́вителѧ а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи, и҆ го́рькѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧй тобо́ю и҆збавле́нїе: ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости. долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно, и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ, и҆ да́рꙋй согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе вѣ́рою пою́щымъ бжⷭ҇твєнныѧ стрⷭ҇ти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Оу҆дали́ласѧ є҆сѝ бѣжа́вши сꙋ́щихъ въ мі́рѣ, и҆ сла́дкихъ всѣ́хъ, є҆ди́на же є҆ди́номꙋ чи́стѡ приѡбщи́ласѧ є҆сѝ, кра́йнимъ воздержа́нїемъ и҆ терпѣ́нїемъ дѣ́лъ твои́хъ.

Тѣлє́снаѧ движє́нїѧ и҆ разжжє́нїѧ воздержа́нїемъ пои́стиннѣ и҆зсꙋши́ла є҆сѝ: ѿѻнꙋ́дꙋже дꙋ́шꙋ ᲂу҆краси́ла є҆сѝ, марі́е всесла́внаѧ, бжⷭ҇твенными видѣ̑нїи и҆ дѣ́тельми.

Добродѣ́тельною твое́ю си́лою, слеза́ми и҆ посто́мъ кра́йнимъ, моли́твою же и҆ ва́ромъ, зимо́ю и҆ нагото́ю, прїѧ́телище была̀ є҆сѝ ст҃а́гѡ дх҃а че́стнѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Къ твое́й і҆кѡ́нѣ прибѣ́гши, и҆ и҆зъ тебє̀ рожде́ннагѡ, мр҃і́е дв҃о, тобо́ю ны́нѣ ѡ҆брѣ́те жи́знь безсме́ртнꙋю, въ раѝ ликꙋ́ющи.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆з̾ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Въ слѣ́дъ хрⷭ҇та̀ послѣ́довала є҆сѝ ра́дꙋющисѧ, носѧ́щи крⷭ҇тъ сво́й на ра́мѣ, марі́е, и҆ де́мѡны ᲂу҆ра́нила є҆сѝ.

Показа́ла є҆сѝ на́мъ покаѧ́нїѧ лѣчбꙋ̀, показа́ла є҆сѝ и҆ стезю̀ ведꙋ́щꙋю па́ки къ жи́зни неги́блющей.

Ты̀ бꙋ́ди мѝ, честна́ѧ, застꙋ́пница непобѣди́ма, и҆ и҆зба́ви страсте́й мѧ̀, болѣ́зни же всѧ́кїѧ, мольба́ми твои́ми ко гдⷭ҇ꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

На твою̀, влⷣчце чⷭ҇таѧ, і҆кѡ́нꙋ взира́ше, тебѣ̀ всегда̀ молѧ́щисѧ, страсте́й напа̑данїѧ прпⷣбнаѧ посрамлѧ́ше.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

По́томъ грѣхо́внꙋю скве́рнꙋ ѡ҆мы́ла є҆сѝ, къ нетлѣ́ннѣй же сла́вѣ твое́ю мы́слїю смотрѧ́ющи, ны́нѣ ѡ҆брѣла̀ є҆сѝ благопло́дїе болѣ́знемъ твои̑мъ, сла́внаѧ.

Всѣ̑мъ грѣ́шникѡмъ, марі́е, житїѐ твоѐ ѻ҆́бразъ показа́сѧ, безмѣ́рнѡ согрѣши́вшымъ въ житїѝ воста́ти, и҆ скве́рнꙋ ѡ҆чи́стити слеза́ми.

Оу҆ще́дри смире́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ, чл҃вѣколю́бче, ю҆́же ѡ҆скверни́хъ дѣ́ѧ нечи̑стаѧ хотѣ̑нїѧ пло́ти моеѧ̀: но ты́ мѧ прпⷣбныѧ моли́твами поми́лꙋй.

Бг҃оро́диченъ:

Все́ю твое́ю дꙋше́ю и҆ се́рдцемъ возлюби́ла є҆сѝ ѿ дв҃ы рожде́ннаго, бг҃а сло́ва жива́го и҆ воплоще́нна, гла́съ тебѣ̀, прпⷣбнаѧ, прине́сша.

Конда́къ, гла́съ д҃ Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Грѣха̀ мглы̀ и҆збѣжа́вши, покаѧ́нїѧ свѣ́томъ (с. 10) ѡ҆зари́вши твоѐ се́рдце, сла́внаѧ, пришла̀ є҆сѝ ко хрⷭ҇тꙋ̀: сегѡ̀ всенепоро́чнꙋю и҆ ст҃ꙋ́ю мт҃рь моли́твенницꙋ ми́лостивнꙋю принесла̀ є҆сѝ. ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ прегрѣше́нїй ѡ҆брѣла̀ є҆сѝ ѡ҆ставле́нїе, и҆ со а҆́гг҃лы при́снѡ сра́дꙋешисѧ.

І҆́косъ:

Ѕмі́ѧ, дре́вле во є҆де́мѣ запе́ншаго є҆́ѵѣ пре́лестїю дре́ва, низве́ргла є҆сѝ въ ро́въ дре́вомъ крⷭ҇тнымъ, сла́внаѧ марі́е, и҆ ѿбѣ́гши сла́сти, чистоты̀ возжелѣ́ла є҆сѝ: ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ съ дѣ́вами сподо́биласѧ є҆сѝ внꙋ́трь черто́га вни́ти твоегѡ̀ влⷣки, съ си́ми наслади́тисѧ досто́йнѡ. того̀ ᲂу҆̀бо прилѣ́жнѡ молѝ, ꙗ҆́кѡ да мно́гихъ грѣхѡ́въ разрѣше́нїе пода́стъ, и҆ своеѧ̀ жи́зни на́съ сподо́битъ со а҆́гг҃лы при́снѡ ра́доватисѧ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: благослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Ско́рбнꙋю и҆ тѣ́снꙋю ше́ствовавши стезю̀ ꙗ҆́вѣ, добро́тою добродѣ́телей ᲂу҆ѧсни́вши дꙋ́шꙋ, нбⷭ҇нꙋю дости́гла є҆сѝ жи́знь несконча́емꙋю, и҆дѣ́же свѣ́тъ безконе́чный є҆́сть хрⷭ҇то́съ.

Ꙗ҆̀же въ мі́рѣ попра́вши вре́мєннаѧ всѧ̑, ны́нѣ ликꙋ́еши со всѣ́ми во́инствы а҆́гг҃льскими, воспѣва́ющи: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Кова̑рства вра̑жїѧ, и҆ ѻ҆рꙋ̑жїѧ ѡ҆скꙋдѣ́ша всѧ̑, крѣ́пкимъ посто́мъ, и҆ моли́твою твое́ю, прпⷣбнаѧ, и҆ слеза́ми, и҆ ны́нѣ ᲂу҆́бѡ ѿго́нѧтсѧ и҆ страсте́й настоѧ̑нїѧ, марі́е честна́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Неискꙋсобра́чнѡ ꙗ҆́же бг҃а безпло́тна поро́ждши вои́стиннꙋ, и҆ дв҃а пребы́вши пои́стиннѣ, твое́ю си́лою, всечⷭ҇тна́ѧ, ѿгна́ла є҆сѝ страсте́й и҆ де́мѡнѡвъ вѡ́инства.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ, ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ве́сь сїѧ́нїемъ добродѣ́телей ѡ҆зари́вши ᲂу҆́мъ, марі́е сла́внаѧ, бг҃ꙋ бесѣ́довавши, пло́ть бо и҆стни́вши посто́мъ мно́гимъ, и҆ по́мысломъ бл҃гочести́вымъ, пѣ́ла є҆сѝ ра́дꙋющисѧ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Крⷭ҇та̀ зна́менїемъ себѐ ѡ҆гради́вши, і҆ѻрда̑нскїѧ нога́ми немо́кренными твои́ми во́ды преплы́вши, марі́е, вѣ́рнѡ, и҆ нбⷭ҇нагѡ хрⷭ҇та̀ тѣ́лꙋ и҆ кро́ви є҆гѡ̀ прича́щшисѧ, ны́нѣ ѿпꙋща́еши рабꙋ̀ твою̀, рекла̀ є҆сѝ.

Свѧще́нникъ бжⷭ҇твенный зѡсі́ма, таи́нникъ бл҃года́ти, быстринꙋ̀ ꙗ҆́кѡ ви́дѣ тѧ̀ і҆ѻрда́нскꙋю, сла́внаѧ, преше́дшꙋ немо́кренными нога́ми, стра́хомъ и҆ тре́петомъ ѡ҆держи́мь бы́въ, ра́дꙋѧсѧ поѧ́ше: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Тобо́ю пренескве́рнаѧ тлю̀ и҆ скве́рнꙋ всю̀ ѿтрѧсѐ, и҆ ѡ҆блече́сѧ, влⷣчце, въ ри́зꙋ безсме́ртнꙋ, и҆ тобо́ю твоемꙋ̀ сн҃ꙋ прпⷣбнаѧ вопїѧ́ше: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀: тѣ́мъ, веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Ны́нѣ нетлѣ́нною и҆ бжⷭ҇твенною вои́стиннꙋ пи́щею насыща́ема, и҆ свѣ́томъ наслажда́ющисѧ мы́сленнымъ и҆ невече́рнимъ, въ нбⷭ҇ныхъ се́лѣхъ, и҆дѣ́же а҆́гг҃льстїи чи́ни ѡ҆ на́съ бг҃а мо́лѧтъ.

Сла́вы текꙋ́щїѧ и҆ тлѣ́нныѧ же возгнꙋша́вшисѧ, марі́е, сла́вꙋ и҆ жи́знь наслѣ́довала є҆сѝ бл҃же́ннꙋю: хрⷭ҇та̀ молѝ ѡ҆ соверша́ющихъ твою̀ всест҃ꙋ́ю па́мѧть всегда̀.

Ви́ждь мою̀ ско́рбь, прпⷣбнаѧ, и҆ стена́нїе се́рдца, ви́ждь тѣснотꙋ̀ жи́зни моеѧ̀, спаси́ мѧ ѿ грѣха̀ моегѡ̀, и҆ дꙋ́шꙋ мою̀ ᲂу҆ще́дри твои́ми хода́тайствы ко гдⷭ҇ꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Влⷣчце чⷭ҇таѧ бцⷣе, грѣ́шникѡвъ спасе́нїе, прїимѝ мольбꙋ̀ сїю̀, и҆зба́ви мѧ̀ ѿ грѣ̑хъ мои́хъ, твоемꙋ̀ сн҃ꙋ прибѣга́юща, моли́твами прпⷣбныѧ твоеѧ̀.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Свѣ́те неизмѣ́нный:

Ѻ҆́бразъ покаѧ́нїѧ на́мъ даде́сѧ, марі́е, твои́мъ бо те́плымъ ᲂу҆миле́нїемъ возвратѝ побѣжде́нїе, застꙋ́пницꙋ стѧжа́вши бцⷣꙋ мр҃і́ю: съ не́юже ѡ҆ на́съ помоли́сѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́тъ возсїѧ́вшїй безлѣ́тный ѿ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде вѣ̑къ, въ лѣ́то ны́нѣ напослѣ́докъ, и҆зъ тебє̀, дв҃о, ꙗ҆ви́сѧ на спасе́нїе мі́ра, къ немꙋ́же не преста́й ѡ҆ лю́дехъ твои́хъ молѧ́щисѧ.

Слꙋ́жба прпⷣбнагѡ и҆ бг҃оно́снагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ а҆рхїмандрі́та є҆ѵѳѵ́мїа, сꙋ́ждальскагѡ чꙋдотво́рца.

На ма́лѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Трꙋды̀ по́стническими ꙳ твою̀ дꙋ́шꙋ воѡрꙋжи́въ, ꙳ плотска̑ѧ ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, мꙋдрова̑нїѧ, ꙳ и҆ ᲂу҆́мъ, сла́вне, содѣ́лалъ є҆сѝ ꙳ бжⷭ҇твенныѧ трⷪ҇цы жили́ще, ꙳ и҆ возвы́силсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆дѣ́же мч҃ничєскаѧ вѡ́инства, ꙳ и҆ добро́та недомы́сленнаѧ, ꙳ прⷪ҇ро́кѡвъ ликова̑нїѧ, ꙳ и҆ прпⷣбныхъ ра́дованїе. ꙳ съ ни́миже ны́нѣ ра́дꙋешисѧ, ꙳ въ сла́вѣ предстоѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀, ꙳ и҆ со дерзнове́нїемъ молѧ́сѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Бл҃гости навы́къ трезвѧ́сѧ, ꙳ ѿ ю҆́ности бо́дрствꙋѧ ѡ҆ всѣ́хъ, ꙳ бл҃го́ю со́вѣстїю, ꙳ ᲂу҆мо́мъ преѡчище́ннымъ и҆ дꙋше́ю, прпⷣбне є҆ѵѳѵ́мїе, ꙳ нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ сїѧ̑нїѧ ꙳ ви́дѣти сподо́билсѧ є҆сѝ, ꙳ съ ни́миже ны́нѣ ра́дꙋешисѧ, ꙳ въ сла́вѣ предстоѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ со дерзнове́нїемъ молѧ́сѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Пресвѣ́тлымъ житїе́мъ твои́мъ, ꙳ прпⷣбне ѻ҆́ч҃е є҆ѵѳѵ́мїе, ꙳ а҆́гг҃лы ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ дє́мѡнскаѧ шата̑нїѧ ꙗ҆́вѣ ᲂу҆страши́лъ є҆сѝ: ꙳ вѣ́рныхъ же собра̑нїѧ свѣ́тлѡ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ, ꙳ къ нбⷭ҇номꙋ хрⷭ҇то́вꙋ жили́щꙋ повелѣва́ѧ ше́ствовати всегда̀. ꙳ є҆го́же молѝ ѿ тлѝ и҆ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ ꙳ вѣ́рою творѧ́щымъ ꙳ всечестнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆справле́нїй твои́хъ. тѣ́мъ на нб҃сѣ́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ, дє́мѡнскїѧ погꙋби́лъ є҆сѝ полкѝ, и҆ а҆́гг҃льскїѧ дости́глъ є҆сѝ чи́ны: и҆́хже житїю̀ безпоро́чнѡ поревнова́лъ є҆сѝ, дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ми́ръ и҆спросѝ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ пра́здника.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Мона́хѡвъ наста́вниче ꙳ ѻ҆́ч҃е є҆ѵѳѵ́мїе, ꙳ ᲂу҆краси́всѧ добродѣ́тельми, ꙳ влⷣцѣ твоемꙋ̀ предстои́ши, ꙳ просвѣтѝ пою́щыѧ тѧ̀.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ сосꙋ́дъ и҆збра́нъ, ꙳ и҆ бг҃ꙋ ѡ҆свѧще́нъ, ꙳ наста́вниче ѻ҆́ч҃е на́шъ є҆ѵѳѵ́мїе, ꙳ молѝ ѡ҆ пою́щихъ тѧ̀.

Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми;

До́мъ добродѣ́тели, ꙳ свѣ́тлостїю, прпⷣбне, ꙳ дꙋ́шꙋ твою̀ бг҃ꙋ соверши́лъ є҆сѝ, ꙳ ѻ҆́ч҃е є҆ѵѳѵ́мїе.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, мі́ра красоты̑ и҆ пи̑щи вре́мєнныѧ ѿню́дъ возненави́дѣвъ, мона́шеское житїѐ па́че возлюби́лъ є҆сѝ, и҆ а҆́гг҃лѡмъ собесѣ́дникъ бы́ти сподо́билсѧ є҆сѝ, и҆ свѣти́льникъ многосвѣ́тлый рѡссі́йскїѧ землѝ, чꙋдесы̀ ꙗ҆́кѡ второ́е со́лнце сїѧ́еши. но всѣ́хъ на́съ помина́й соверша́ющихъ свѧще́ннꙋю па́мѧть твою̀: мы́ бо, ча̑да твоѧ̑ и҆ ѻ҆́вцы слове́сныхъ твои́хъ ᲂу҆че́нїй, и҆ тѧ̀ на по́мощь призыва́емъ, просѧ́ще тобо́ю прїѧ́ти ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ пра́здника. Тропа́рь, гла́съ г҃:

Ꙗ҆́кѡ свѣтоза́рнаѧ ѕвѣзда̀ прише́лъ є҆сѝ ѿ восто́ка на за́падъ, ѡ҆ста́вивъ ѻ҆те́чество твоѐ, ни́жнїй но́вградъ, и҆ доше́дъ бг҃оспаса́емагѡ гра́да сꙋ́ждалѧ, въ не́мъ ѻ҆би́тель сотвори́лъ є҆сѝ, и҆ собра́лъ є҆сѝ мона́хѡвъ мно́жєства: и҆ прїе́мъ да́ръ чꙋде́съ ѿ бг҃а, ѻ҆́ч҃е є҆ѵѳѵ́мїе, бы́лъ є҆сѝ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ собесѣ́дникъ и҆ спо́стникъ прпⷣбномꙋ се́ргїю. съ ни́мже ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ бг҃а и҆спросѝ на́мъ здра́вїе и҆ спасе́нїе, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ пра́здника.

На вели́цѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ є҃.

Подо́бенъ: Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, всебл҃же́нне є҆ѵѳѵ́мїе, бл҃года́ть прїе́мъ прест҃а́гѡ дх҃а, ѿ млады́хъ ногте́й бг҃а возлюби́лъ є҆сѝ: и҆ де́мѡнѡвъ полкѝ погꙋби́лъ є҆сѝ, тѣ́сный пꙋ́ть ше́ствовавъ, по́стникѡмъ ты̀ бы́лъ є҆сѝ похвала̀, и҆ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а ѻ҆рга́нъ. того̀ ᲂу҆̀бо молѝ, томꙋ̀ помоли́сѧ, прпⷣбне, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, бг҃оно́се є҆ѵѳѵ́мїе, ꙗ҆́кѡ свѣтоза́рнаѧ ѕвѣзда̀ преше́лъ є҆сѝ ѿ восто́ка на за́падъ, ѿ землѝ и҆зше́дъ ни́жнѧгѡ нова́града, присе́льникъ бы́лъ є҆сѝ гра́дꙋ сꙋ́ждалю, и҆ бг҃а ᲂу҆зрѣ́лъ є҆сѝ мы́сленными ѻ҆чесы̀, ѡ҆бѣщава́юща тѝ возда́нїе бога́тно. того̀ ᲂу҆̀бо молѝ, томꙋ̀ помоли́сѧ, прпⷣбне, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, бг҃оно́се є҆ѵѳѵ́мїе, въ незаходи̑маѧ вше́лъ є҆сѝ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ прекра́сна ѻ҆би́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, мі́ра красѡты̀ ѿню́дъ возненави́дѣвъ, высѡ́кїѧ черто́ги добродѣ́тельми пред̾ꙋгото́вивъ, и҆ чꙋде́съ да́ръ прїе́мъ ѿ бг҃а, бы́лъ є҆сѝ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ собесѣ́дникъ, и҆ спо́стникъ прпⷣбномꙋ се́ргїю: съ ни́мже молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Тѣ́сный пꙋ́ть ше́ствовалъ є҆сѝ ꙳ неꙋкло́ннымъ дꙋ́хомъ, ꙳ къ животꙋ̀ ведꙋ́щимъ препла́ваѧ: ꙳ по́стникѡмъ ты̀ бы́лъ є҆сѝ похвала̀, є҆ѵѳѵ́мїе, ꙳ крѣ́пкѡ низложи́въ дє́мѡнскаѧ навѣ́тѡванїѧ. ꙳ тѣ́мъ полꙋчи́лъ є҆сѝ ꙳ нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ наслѣ́дникъ бы́ти, ꙳ и҆ непрестаю́щїѧ наслажда́ешисѧ красоты̀.

Пресвѣ́тлое житїѐ твоѐ а҆́гг҃лы ᲂу҆дивѝ ꙳, и҆ дє́мѡнскаѧ шата̑нїѧ ꙗ҆́вѣ ᲂу҆страшѝ: ꙳ вѣ́рныхъ же собра̑нїѧ свѣ́тлѡ ᲂу҆красѝ, ꙳ къ нбⷭ҇номꙋ хрⷭ҇то́вꙋ жили́щꙋ ꙳ повелѣва́ѧ ше́ствовати всегда̀. ꙳ є҆го́же молѝ, ѿ тлѝ и҆ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ ꙳ вѣ́рою творѧ́щымъ ꙳ всечестнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Пѣ́нїе и҆ похвалꙋ̀ ꙳ хрⷭ҇тꙋ̀ приноси́лъ є҆сѝ на всѧ́къ де́нь, ѻ҆́ч҃е, ꙳ въ пꙋсты́ни жи́тельствꙋѧ, ꙳ є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ возложи́въ дꙋ́шꙋ и҆ помышле́нїе, ꙳ ꙗ҆́кѡ вели́кїй мѡѷсе́й, ꙳ въ незаходи̑маѧ вше́лъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мъ побѣди́лъ є҆сѝ неви́димаго врага̀, ꙳ и҆ бы́лъ є҆сѝ чи́стое прїѧ́телище, ꙳ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а ѻ҆рга́нъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Мїрскі́й мѧте́жъ ѡ҆ста́вивъ, и҆ взе́мъ крⷭ҇тъ, послѣ́довалъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ невозвра́тнымъ по́мысломъ, прпⷣбнагѡ дїонѵ́сїа ᲂу҆чени́къ, любо́вїю хрⷭ҇то́вою ᲂу҆тверди́всѧ, ве́сь ѿ ю҆́ности бг҃ꙋ ѡ҆ст҃и́лсѧ є҆сѝ, къ немꙋ̀ добродѣ́тельми приближа́ѧсѧ: тлѣ̑ннаѧ бо земна̑ѧ небре́глъ є҆сѝ, нбⷭ҇ное же ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ бога́тство ра́дꙋѧсѧ. кто̀ и҆сповѣ́сть трꙋды̀ твоѧ̑ и҆ болѣ̑зни; и҆лѝ кі́й ѧ҆зы́къ и҆зрече́тъ жесто́кое твоѐ житїѐ, бдѣ́нїе же и҆ сꙋхоѧде́нїе, є҆́же на землѝ лега́нїе, ᲂу҆ма̀ смире́нїе, и҆ ᲂу҆сте́нъ безмо́лвїе, моле́нїе непреста́нное, и҆ разсꙋжде́нїе доброразсꙋ́дное, хꙋ́дость ри́знꙋю, па́мѧть сме́ртнꙋю; ты̀ вра́чь, бг҃омꙋ́дре, бы́лъ є҆сѝ, и҆сточа́ѧ и҆сцѣлє́нїѧ дꙋша́мъ и҆ тѣлесє́мъ человѣ́чєскимъ: ѻ҆́ч҃е є҆ѵѳѵ́мїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Кто̀ тебє̀ не ᲂу҆блажи́тъ:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ г҃, пи̑саны сегѡ̀ мѣ́сѧца въ з҃і де́нь зѡсі́мѣ солове́цкомꙋ.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ в҃:

Воспое́мъ, вѣ́рнїи, бжⷭ҇твеннаго и҆ пречестна́го хрⷭ҇то́ва во́ина, прпⷣбнаго є҆ѵѳѵ́мїа: на стра̑сти бо вельмѝ подвиза́сѧ въ жи́зни вре́меннѣй, въ пѣ́нїихъ и҆ поще́нїихъ ѻ҆́бразъ бы́въ свои̑мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ, того̀ и҆ хрⷭ҇то́съ да́ромъ ѡ҆богатѝ. є҆мꙋ́же воззове́мъ: помина́й на́съ чтꙋ́щихъ пресвѣ́тлꙋю па́мѧть твою̀.

И҆справле́нїе вѣ́ры и҆ ѻ҆́бразъ кро́тости, ꙗ҆ви́ тѧ ста́дꙋ своемꙋ̀, пра́вды сл҃нце мы́сленное, хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, прпⷣбне є҆ѵѳѵ́мїе: и҆́бо во гра́дѣ сꙋ́ждалѣ благоꙋха́еши, и҆дѣ́же сїѧ́ютъ свѣ́тлѡ бжⷭ҇твєннаѧ твоѧ̑ и҆справлє́нїѧ. тѣ́мъ мо́лимсѧ тебѣ̀, молѝ непреста́ннѡ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Гла́съ є҃:

Бг҃омꙋ́дре ѻ҆́ч҃е сла́вне є҆ѵѳѵ́мїе, по́стникѡвъ ты̀ бы́лъ є҆сѝ похвала̀, мі́ра красоты̑ ѿню́дъ возненави́дѣвъ ѿ ю҆́ности, бг҃а возлюби́лъ є҆сѝ, и҆ тѣ́сный пꙋ́ть ше́ствовалъ є҆сѝ. сꙋ́ждальскїй пресвѣ́тлый свѣти́льниче, и҆ всеѧ̀ рѡссі́и те́плый застꙋ́пниче, моли́сѧ ѡ҆ на́съ ко гдⷭ҇ꙋ, да спасе́тъ тебє̀ ра́ди дꙋ́шы на́шѧ.

Гла́съ ѕ҃:

Любо́вїю хрⷭ҇то́вою, бг҃омꙋ́дре, просвѣща́емь, дꙋшетлѣ̑нныѧ стра̑сти побѣди́въ, и҆ ꙗ҆́кѡ па́стырь и҆́стинный ᲂу҆па́слъ є҆сѝ слове́сное ста́до, ко ѻ҆тцє́мъ преста́вилсѧ є҆сѝ въ до́брѣй ста́рости, и҆ бг҃ꙋ со а҆́гг҃лы, є҆ѵѳѵ́мїе, предстои́ши. того̀ молѝ поми́ловати дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Дне́сь созыва́етъ на́съ прпⷣбнагѡ всемі́рное торжество̀. прїиди́те ᲂу҆̀бо, празднолю́бцы, свѣ́тлѡ пра́зднꙋемъ въ па́мѧть є҆гѡ̀, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче многосвѣ́тлый, возводѧ̀ ко хрⷭ҇тꙋ̀ мона́хѡвъ мно́жєства: ра́дꙋйсѧ, гра́да сꙋ́ждалѧ похвала̀ и҆ ᲂу҆добре́нїе, и҆ всѣ́хъ вѣ́рныхъ бл҃гоꙋти́шное приста́нище, и҆ ѡ҆чище́нїе болѧ́щихъ во грѣсѣ́хъ: ра́дꙋйсѧ, нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ сїѧ́нїе ви́дѣти сподо́бивсѧ, съ ни́миже ны́нѣ ра́дꙋешисѧ во сла́вѣ предстоѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀. є҆го́же молѝ, прпⷣбныхъ ᲂу҆добре́нїе є҆ѵѳѵ́мїе, и҆зба́вити ны̀ ѿ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ вра̑гъ, и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ пра́здника.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е є҆ѵѳѵ́мїе, земны́хъ маловре́меннагѡ житїѧ̀ и҆збѣ́глъ є҆сѝ, мона́шеское житїѐ возлюби́въ, и҆ а҆́гг҃лѡмъ собесѣ́дникъ, и҆ прпⷣбнымъ бы́въ сожи́тель, дє́мѡнскаѧ погꙋби́лъ є҆сѝ ѡ҆полчє́нїѧ: мы́ бо пра́вый пꙋ́ть тобо́ю ходи́ти ᲂу҆вѣ́дѣхомъ, и҆ тѧ̀ на по́мощь призыва́емъ, просѧ́ще тобо́ю прїѧ́ти ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е є҆ѵѳѵ́мїе, свѣти́льниче многосвѣ́тлый рѡссі́йскїѧ землѝ, чꙋдесы̀ во гра́дѣ сꙋ́ждалѣ, ꙗ҆́коже второ́е со́лнце сїѧ́ѧ: но всѣ́хъ на́съ помина́й соверша́ющихъ па́мѧть твою̀. мы́ бо ча̑да твоѧ̑, и҆ твою̀ па́мѧть свѣ́тлѡ пра́зднꙋемъ: ѻ҆́ч҃е прпⷣбне, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми;

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е є҆ѵѳѵ́мїе, дꙋ́шꙋ твою̀ съ тѣ́ломъ ѡ҆чи́стивъ, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а прекра́снаѧ ѻ҆би́тель ꙗ҆ви́сѧ, и҆́же сла́вна тѧ̀ концє́мъ, пребл҃же́нне, содѣ́ѧ, въ чꙋдесѣ́хъ же вели́каго свѣти́льника, просвѣти́вша во мра́цѣ сꙋ́щыѧ: ꙗ҆́кѡ наста́вника мона́хѡвъ, соше́дшесѧ велемꙋ́дреннѡ ᲂу҆блажа́емъ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Мона́хѡвъ мно́жества наста́вника тѧ̀ почита́емъ, ѻ҆́ч҃е на́шъ є҆ѵѳѵ́мїе, твое́ю бо стезе́ю вои́стиннꙋ пра́вѡ ходи́ти позна́хомъ: бл҃же́нъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́тавъ, и҆ вра́жїю ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ си́лꙋ, а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче, прпⷣбныхъ соприча́стниче и҆ пра́ведныхъ. съ ни́миже моли́сѧ гдⷭ҇еви, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ пра́здника.

На ᲂу҆́трени, по а҃ стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Мно́гимъ воздержа́нїемъ, преподо́бне, житїѐ ᲂу҆краси́въ, пꙋ́ть показа́въ ведꙋ́щъ въ жи́знь добродѣ́тели смире́нїемъ: мі́ра бо ѿве́ргсѧ, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же въ мі́рѣ кра̑снаѧ преѡби́дѣвъ, є҆ѵⷢ҇льскимъ ᲂу҆че́нїємъ послѣ́довалъ є҆сѝ: жесто́кимъ же житїе́мъ пло́ть твою̀ и҆знꙋрѧ́ѧ, го́рдаго ѕмі́ѧ воздержа́нїемъ смири́лъ є҆сѝ. тѣ́мже на нб҃сѣ́хъ водворѧ́ешисѧ, трисо́лнечномꙋ бж҃ествꙋ̀ предстоѧ̀: бг҃огла́се є҆ѵѳѵ́мїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Нбⷭ҇нꙋю две́рь и҆ кївѡ́тъ, прест҃ꙋ́ю го́рꙋ, свѣ́тлый ѻ҆́блакъ, воспои́мъ, неѡпали́мꙋю кꙋпинꙋ̀, слове́сный ра́й, є҆́ѵы воззва́нїе, вселе́нныѧ всеѧ̀ вели́кое сокро́вище, ꙗ҆́кѡ спасе́нїе въ не́й содѣ́ласѧ мі́рови, и҆ ѡ҆ставле́нїе дре́внихъ согрѣше́нїй. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ є҆́й: моли́сѧ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти благоче́стнѡ покланѧ́ющымсѧ всест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

По в҃ стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Посто́мъ ᲂу҆краси́вшꙋсѧ тебѣ̀, и҆ чистото́ю дꙋше́вною ꙗ҆́кѡ лꙋча́ми пресвѣ́тлыми просвѣща́еши вѣ̑рныѧ, є҆ѵѳѵ́мїе бл҃же́нне. тѣ́мъ тво́й ст҃ы́й свѣтоно́сный де́нь вѣ́рою соверша́юще, благоче́стнѡ вопїе́мъ: ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе къ бг҃ꙋ, молѝ спасти́сѧ на́мъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆бнови́ла є҆сѝ, чⷭ҇таѧ, бжⷭ҇твеннымъ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, и҆стлѣ́вшее во страсте́хъ земноро́дныхъ ме́ртвенное сꙋщество̀: и҆ воздви́гла є҆сѝ всѧ̑ ѿ сме́рти къ жи́зни нетлѣ́нїѧ. тѣ́мже тѧ̀ по до́лгꙋ блажи́мъ всѝ, дв҃о препросла́вленнаѧ, ꙗ҆́коже прорекла̀ є҆сѝ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Ка́мени запеча́танꙋ:

Просвѣща́емь свѣтолꙋ́чными зарѧ́ми, пребл҃же́нне є҆ѵѳѵ́мїе, наслажде́нїе нбⷭ҇ное прїѧ́лъ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ чистѣ́йшїй хлѣ́бъ творцꙋ̀ бы́лъ є҆сѝ, дꙋше́вный ра́зꙋмъ къ вы̑шнимъ впери́въ, сла́вне: сла́ва да́вшемꙋ тѝ терпѣ́нїе: сла́ва вѣнча́вшемꙋ тѧ̀: сла́ва даю́щемꙋ тобо́ю всѣ̑мъ и҆сцѣле́нїе.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Гаврїи́лꙋ вѣща́вшꙋ тебѣ̀, дв҃о, ра́дꙋйсѧ, со гла́сомъ воплоща́шесѧ всѣ́хъ влⷣка въ тебѣ̀ ст҃ѣ́мъ кївѡ́тѣ, ꙗ҆́коже речѐ пра́ведный дв҃дъ, ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ ши́ршаѧ нб҃съ, поноси́вши зижди́телѧ твоего̀. сла́ва все́льшемꙋсѧ въ тѧ̀: сла́ва проше́дшемꙋ и҆зъ тебє̀: сла́ва свободи́вшемꙋ на́съ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло м҃г.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ и҃:

Пое́мъ въ пѣ́снехъ и҆ свѣ́тлостехъ, па́мѧть твою̀ почита́юще, ѻ҆́ч҃е є҆ѵѳѵ́мїе: ꙗ҆́кѡ бо многосвѣ́тлаѧ ѕвѣзда̀ возсїѧ́лъ є҆сѝ ѿ восто́ка, и҆ ѡ҆зари́лъ є҆сѝ за́паднꙋю странꙋ̀. ѿ ю҆́ности, премꙋ́дре, мїрскі́й мѧте́жъ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, и҆ на ра́мо и҆́го ле́гкое воспрїѧ́лъ є҆сѝ: ꙗ҆́кѡ преѡби́дѣвъ тлѣ̑ннаѧ и҆ до́лꙋ влекꙋ̑щаѧ мꙋдрова̑нїѧ, и҆ къ вы́шнемꙋ тече́нїю, пребл҃же́нне, ра́достнѡ ᲂу҆стреми́всѧ, въ незаходи̑маѧ всели́лсѧ є҆сѝ бг҃осїѧ́ннѡ, на́шъ па́стырю и҆́стинный: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ прпⷣбнагѡ є҆ѵѳѵ́мїа, є҆гѡ́же краегране́сїе: Ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твеннаѧ мона́шествꙋющихъ сла́ва.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Грѧди́те, лю́дїе, пои́мъ пѣ́снь хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, раздѣ́льшемꙋ мо́ре, и҆ наста́вльшемꙋ лю́ди, ꙗ҆̀же и҆зведѐ и҆з̾ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чниче, точа́щїй стрꙋю̀ ѻ҆би́льнꙋю, ѿ неѧ́же почерпа́емъ цѣле́бъ бл҃года́ть, прегрѣше́нїй и҆збавлѧ́емсѧ, любо́вїю приходѧ́щїи къ тебѣ̀, приснопа́мѧтне.

Ст҃ы́ню прїе́мъ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а ѿ ᲂу҆тро́бы, сла́вне, и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆збра́нный сосꙋ́дъ, дꙋхо́внꙋю благода́ть всю̀ прїе́мый.

Да жи́зни прича́стникъ нетлѣ́нныѧ ꙗ҆ви́шисѧ, привре́мєннаѧ, ѻ҆́ч҃е мꙋ́дре, пренебре́глъ є҆сѝ, и҆ къ бг҃ꙋ преше́дъ, непреста́ннѡ мо́лиши, спасти́сѧ всѣ̑мъ на́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Словесє́мъ премꙋ̑дрымъ твои́хъ ᲂу҆сте́нъ послѣ́дꙋюще, ра́дꙋющесѧ, пренепоро́чнаѧ, тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ, бы́вшꙋю на́мъ винꙋ̀ неизрече́ннагѡ бл҃же́нства.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

На ка́мени мѧ̀ вѣ́ры ᲂу҆тверди́въ, разшири́лъ є҆сѝ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ на врагѝ моѧ̑, возвесели́босѧ дꙋ́хъ мо́й, внегда̀ пѣ́ти: нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Всесвѣ́тлый, бг҃омꙋ́дре, показа́лсѧ є҆сѝ сто́лпъ, пꙋтево́ждствꙋѧ чи́ны мона́хѡвъ, ѻ҆́блакъ же ѡ҆сѣнѧ́ющъ (с. 21) жре́бїй бж҃їй, и҆ ли́ца неви́димыхъ вра̑гъ помрача́ющъ, бл҃года́тїю всѣ́хъ цр҃ѧ̀.

Стои́ши предъ лице́мъ твоегѡ̀ влⷣки, неѡсла́бнымъ манове́нїемъ, молѧ́сѧ и҆зба́витисѧ ста́дꙋ твоемꙋ̀ ѿ рабо́ты тмы̀, преподо́бне, и҆ мꙋчи́тельства страсте́й: твои́хъ бо моли́твъ послꙋ́шаетъ бг҃ъ.

Пло́ти твоеѧ̀ двиза̑нїѧ ᲂу҆мертви́въ крѣ́пкимъ поще́нїемъ, бг҃оглаго́льниче, бы́лъ є҆сѝ ѻ҆би́телище влⷣчне: є҆го́же ᲂу҆молѝ, и҆зба́витисѧ скорбе́й и҆ страсте́й смꙋще́нїѧ, къ тебѣ̀ прибѣга́ющымъ.

Бг҃оро́диченъ:

Сви́токъ тѧ̀ прови́дѣ и҆са́їа, въ не́мже пло́тски сло́во зна́менасѧ, раздра́въ рꙋкописа́нїе первозда́ннагѡ, є҆́же престꙋпле́нїемъ подписа̀, и҆ подадѐ ѡ҆ставле́нїе рабо́ты на́мъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Ѿре́ксѧ пло́ти хрⷭ҇та̀ ра́ди, и҆ дꙋхо́вный ꙗ҆ви́всѧ лю́демъ води́тель, ᲂу҆слы́шалъ є҆сѝ словеса̀ бжⷭ҇твенныхъ та́йныхъ ᲂу҆че́нїй. мона́хѡвъ же ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ пра́вило пра́вости, и҆ стра̑сти всѧ̑ крѣ́пкѡ попра́лъ є҆сѝ. тѣ́мъ и҆ де́мѡнскаѧ кова̑рства до конца̀ и҆згꙋби́лъ є҆сѝ, ко хрⷭ҇тꙋ̀ зрѧ̀ всегда̀, бг҃оно́се є҆ѵѳѵ́мїе. є҆го́же молѝ, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти чествꙋ́ющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Сл҃нца ѻ҆́блаче разꙋ́мнагѡ, бжⷭ҇твеннагѡ свѣ́та свѣти́льниче златокова́нный, нескве́рнаѧ, небла́знаѧ, всенепоро́чнаѧ влⷣчце, ѡ҆мраче́ннꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆слѣпле́нїемъ страсте́й, безстра́стїѧ заре́ю просвѣтѝ, молю́сѧ: и҆ ѡ҆скверне́нное мѝ се́рдце ѡ҆мы́й пото́ки ᲂу҆миле́нїѧ, покаѧ́нїѧ же слеза́ми: и҆ ѿ тимѣ́нїѧ мѧ̀ ѡ҆чи́сти дѣ́лъ мои́хъ, да любо́вїю зовꙋ́ ти: бцⷣе приснодв҃о, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́ти мѝ. тебе́ бо и҆мѣ́ю наде́ждꙋ ра́бъ тво́й.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Пою́ тѧ, слꙋ́хомъ бо, гдⷭ҇и, ᲂу҆слы́шахъ и҆ ᲂу҆жасо́хсѧ, до менє́ бо и҆́деши, менѐ и҆щѧ̀ заблꙋ́ждшаго. тѣ́мъ мно́гое твоѐ снизхожде́нїе, є҆́же на мѧ̀, прославлѧ́ю, многоми́лостиве.

Жела́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ распали́всѧ, разгрѣ́ѧвъ твоѐ се́рдце, жела̑ннаѧ пости́глъ є҆сѝ до конца̀, бг҃омꙋ́дре ѻ҆́ч҃е, ѡ҆ста́вивъ землены́хъ пристра́стїе, є҆диносе́льникъ вы́шнихъ бы́лъ є҆сѝ слꙋжи́телей.

Ласка̑нїѧ све́рстникѡвъ, прпⷣбне, попра́лъ є҆сѝ всеѻбра́знѡ: вни́де бо раче́нїе содѣ́телѧ въ тѧ̀, бг҃омꙋ́дре, те́плѣ, и҆ до́льнихъ мра̑чнаѧ жела̑нїѧ до конца̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ.

На па́жить чи́стꙋ возгна́въ воздержа́нїѧ ста́до твоѐ, ѻ҆́ч҃е, ко и҆сто́чникꙋ приве́лъ є҆сѝ немꙋ́тномꙋ безстра́стїѧ, разꙋ̑мныѧ ѕвѣ́ри побѣжда́ѧ, є҆́же ны́нѣ моли́твами твои́ми спаса́й.

Бг҃оро́диченъ:

Сѐ тѧ̀ ро́ди сла́вѧтъ родѡ́въ, ꙗ҆́коже прорекла̀ є҆сѝ, ѻ҆трокови́це: созда́телѧ бо была̀ є҆сѝ пала́та, и҆ бжⷭ҇твенный хра́мъ, въ не́мже всели́сѧ высоча́йшїй, пло́тїю ѡ҆бло́жсѧ, да спасе́тъ на́съ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Просвѣще́нїе во тмѣ̀ лежа́щихъ, спасе́нїе ѿча́ѧнныхъ, хрⷭ҇тѐ сп҃се мо́й, къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю, цр҃ю̀ ми́ра, просвѣти́ мѧ сїѧ́нїемъ твои́мъ: и҆но́гѡ бо, ра́звѣ тебє̀, бо́га не зна́ю.

Ве́сь бг҃ꙋ прилѣжѧ̀, ѻ҆́ч҃е, въ пꙋсты́нѧхъ мра́зъ зи́мный терпѣ́лъ є҆сѝ до́блественнѡ, и҆ лѣ́тнїй носѧ̀ ва́ръ: и҆ бы́лъ є҆сѝ до́мъ мꙋ́дрости бж҃їѧ, добродѣ́тельнымъ сїѧ́нїемъ многоѻбра́знѡ ᲂу҆краша́емь.

Мꙋ́жески настꙋпи́лъ є҆сѝ на поще́нїе, чревонеи́стовства ѕмі́ѧ не прїе́мь совѣ́тника, ѻ҆́ч҃е: но а҆́лчбою и҆ моли́твами непреста́нными, и҆ чистото́ю соедини́всѧ бг҃ꙋ, прича́стникъ бы́лъ є҆сѝ пи́щи безсме́ртныѧ.

Добродѣ́телей вше́дъ во ѻ҆́блакъ, скрижа̑ли прїѧ́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне, ꙗ҆́кѡ мѡѷсе́й бг҃оначерта̑нныѧ: мона́шествꙋющихъ мно́жєства наꙋчи́лъ є҆сѝ, ѿ веще́ственныхъ всѣ́хъ ѡ҆шаѧва́тисѧ, возводѧ̀ на го́рꙋ бжⷭ҇твеннагѡ зна́нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆ви́сѧ, чⷭ҇таѧ, пра́ѻтцꙋ лѣ́ствица нб҃съ вы́шши, и҆мꙋ́щи тве́рдое водрꙋже́нїе: и҆зъ тебє́ бо бг҃ъ вопло́щсѧ показа́сѧ, и҆ совокꙋпѝ разстоѧ̑щаѧсѧ пре́жде. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ вѣ́рнїи сла́вимъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ко гдⷭ҇ꙋ ѿ ки́та і҆ѡ́на возопѝ: ты́ мѧ возведѝ и҆зъ глꙋбины̀ а҆́да, молю́сѧ, да ꙗ҆́кѡ и҆зба́вителю во гла́сѣ хвале́нїѧ, и҆́стины же дꙋ́хомъ пожрꙋ̀ тебѣ̀.

Пострека́емь влⷣчнею любо́вїю, ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ всѧ̑ дѡ́льнаѧ, и҆ томꙋ̀ послѣ́довалъ є҆сѝ, на ра́мо и҆́го ле́гкое взе́мъ мꙋ́жески, благодꙋ́шїѧ тезоимени́те.

Нака́занъ неизрече́нныхъ ра́зꙋмꙋ, блаже́нне, наꙋчи́лъ є҆сѝ твоѐ ста́до нбⷭ҇наѧ разꙋмѣва́ти, и҆ страсте́й нашє́ствїѧ ѿгонѧ́ти твои́ми поꙋче́ньми.

Житїѐ твоѐ равноа́гг҃льно, ѻ҆́ч҃е, бы́сть, дерзнове́нїе тебѣ̀ дадѐ держа́й всѧ̑ гдⷭ҇и, страсте́й и҆зба́вити твоѐ ста́до. тѣ́мже хрⷭ҇та̀ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ ᲂу҆молѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Разꙋмѣ́въ твоѐ неизрече́нное, чⷭ҇таѧ, та́инство, го́рꙋ присѣ́ннꙋю а҆ввакꙋ́мъ тѧ̀ провозвѣстѝ: и҆зъ тебє́ бо содѣ́тель за милосе́рдїе вопло́щсѧ, дрє́внѧѧ ѿѧ́тъ и҆зречє́нїѧ.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Волне́нїй мно́жество невла́жнѡ преходѧ̀, безплѡ́тныѧ врагѝ стрꙋѧ́ми сле́зъ твои́хъ погрꙋзи́лъ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре є҆ѵѳѵ́мїе прпⷣбне: тѣ́мъ и҆ чꙋде́съ да́ръ прїѧ́лъ є҆сѝ, молѝ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

І҆́косъ:

Ѿве́рзи моѧ̑ ᲂу҆стна̀, пребл҃же́нне, бг҃опрїѧ́тными твои́ми моли́твами бг҃ꙋ предстоѧ̀, всесла́вне є҆ѵѳѵ́мїе, да воспою̀ бжⷭ҇твенное твоѐ житїѐ, и҆ возглаго́лю досто́йнѡ добродѣ́тєли твоѧ̑, ꙗ҆̀же на землѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а ра́ди соверши́лъ є҆сѝ: сто́лпъ бо ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆ пра́вило мона́хѡвъ свѣ́тло, равноа́гг҃льно стѧжа́въ житїѐ, въ незаходи̑маѧ вои́стиннꙋ всели́лсѧ є҆сѝ. молѝ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Кꙋпина̀ въ горѣ̀ ѻ҆гнеѡпа́льнаѧ, и҆ росоно́снаѧ пе́щь халде́йскаѧ ꙗ҆́вѣ предписа́ тѧ, бг҃оневѣ́сто: бжⷭ҇твенный бо невеще́ственный въ веще́ственнѣмъ чре́вѣ ѻ҆́гнь неѡпа́льнѡ прїѧ́ла є҆сѝ. тѣ́мже и҆зъ тебє̀ ро́ждшемꙋсѧ пое́мъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

А҆враа́мскїй стѧжа́въ нра́въ, премꙋ́дре, ѿ землѝ и҆зше́дъ ни́жнѧгѡ нова́града, пресе́льникъ бы́лъ є҆сѝ сꙋ́ждалю: и҆ бг҃а ᲂу҆зрѣ́лъ є҆сѝ, ѡ҆бѣщава́юща тѝ возда́нїе бога́тно. тѣ́мъ веселѧ́сѧ ᲂу҆се́рднѡ пѣ́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Распалѧ́емь дꙋ́хомъ, преподо́бне, кѡ́зни вра̑жїѧ разори́лъ є҆сѝ, ѻ҆рꙋ́жїемъ ѡ҆гра́ждсѧ, на́съ ра́ди пригво́ждшагѡсѧ на крⷭ҇тѣ̀. тѣ́мъ веселѧ́сѧ ᲂу҆се́рднѡ пѣ́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Къ горѣ̀ моли̑твы пристꙋпи́лъ є҆сѝ, и҆ вше́дъ во ѻ҆́блакъ дх҃а, бж҃їѧ за̑днѧѧ ви́дѣлъ є҆сѝ, и҆ сла́вꙋ прїе́мь разсꙋжде́нїѧ, бы́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, сто́лпъ непоколе́бленъ: тѣ́мъ прилѣ́жнѡ молѝ, и҆зба́витисѧ и҆скꙋше́нїѧ вра́жїѧ пою́щымъ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́на и҆спо́лнителѧ чревоноси́ла є҆сѝ, пре́жде вѣ̑къ сꙋ́ща гдⷭ҇а всѧ́ческихъ сн҃а, премꙋ́дрость же и҆ си́лꙋ, напослѣ́докъ, пречⷭ҇таѧ, па́че є҆стества̀ на ѡ҆бновле́нїе земны̑мъ. тѣ́мъ благоче́стнѡ, чⷭ҇таѧ, и҆зъ тебє̀ ро́ждшемꙋсѧ зове́мъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ снизше́дшаго, и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте, дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Сле́зными твои́ми течє́нїи ѻ҆гнепа̑льныѧ стра̑сти поже́глъ є҆сѝ: гее́нскагѡ пла́мене стра́хъ ѿгна́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е мꙋ́дре, соверше́нною любо́вїю созда́телѧ своегѡ̀ примѣси́всѧ стра́хомъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́коже є҆нѡ́хъ къ бг҃ꙋ преста́вивсѧ, ѿ негѡ̀ прїѧ́тъ бы́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, и҆ съ вы́шними ликостоѧ̑нїи водворѧ́ешисѧ, и҆ пое́ши: всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ны́нѣ нетлѣ́нныхъ дарѡ́въ наслажда́ѧсѧ, и҆ трисо́лнечныѧ свѣ́тлости и҆сполнѧ́ѧсѧ, бл҃же́нне, пѣвцы̀ твоѧ̑ страсте́й тмы̀ моли́твами твои́ми и҆зба́ви: да досто́йнѡ хрⷭ҇та̀ славосло́вимъ.

Бг҃оро́диченъ:

Клѧ́твꙋ разрꙋши́ла є҆сѝ дре́внюю, пречⷭ҇таѧ, земны́хъ, неизрече́ннымъ сло́вомъ бг҃а заче́нши, воплоще́нна и҆зъ тебє̀ за милосе́рдїе, пренепоро́чнаѧ влⷣчце: є҆го́же превозно́симъ во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ѿ бг҃а, бг҃а сло́ва, неизрече́нною мꙋ́дростїю прише́дшаго ѡ҆бнови́ти а҆да́ма, ꙗ҆́дїю въ тлѣ́нїе па́дшаго лю́тѣ, ѿ ст҃ы́ѧ дв҃ы неизрече́ннѡ воплоти́вшагосѧ на́съ ра́ди, вѣ́рнїи, є҆диномꙋ́дреннѡ пѣ́сньми велича́емъ.

Просвѣще́нъ добро́тою по́стническою, ѻ҆́ч҃е, и҆ ѡ҆дѣ́ѧнъ ри́зою нетлѣ́нїѧ, є҆ѵѳѵ́мїе, и҆ вѣнце́мъ дарѡ́въ ᲂу҆кра́шенъ, влⷣцѣ всѣ́хъ предстои́ши ра́дꙋѧсѧ.

Въ пребыва̑лища присноживꙋ̑щаѧ всели́лсѧ є҆сѝ, бл҃же́нне, и҆дѣ́же а҆пⷭ҇лѡвъ собо́ръ и҆ мно́жество мꙋ́чєникъ, преподо́бныхъ собра́нїе, прⷪ҇ро́кѡвъ ликова̑нїѧ, воздаѧ̑нїѧ болѣ́зней ѿ бг҃а прїи́мъ досто́йнѡ, бг҃омꙋ́дре достосла́вне.

Всесвѣ́телъ, бг҃оглаго́льниче, бы́лъ є҆сѝ, зарѧ́ми свѣ́та трисо́лнечнагѡ свѣ́тлѡ ѡ҆зарѧ́емь, и҆спросѝ прегрѣше́нїй разрѣше́нїе и҆ лю́тыхъ и҆збавле́нїе, и҆ ѕлы́хъ ѿчꙋжде́нїе, всѣ̑мъ любо́вїю къ тебѣ̀ притека́ющымъ.

Бг҃оро́диченъ:

Воплоти́всѧ неизрече́ннѡ влⷣка всѣ́хъ и҆зъ тебє̀, бг҃ороди́тельнице марі́е, соверше́нъ бы́сть чл҃вѣ́къ, поро́ждсѧ: ꙗ҆́кѡ пре́жде ржⷭ҇тва̀ дв҃ꙋ сохрани́ тѧ чи́стꙋ. є҆го́же молѝ спастѝ ѿ бѣ́дъ дꙋ́шы на́шѧ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Мїрска́гѡ ѕлостра́стїѧ, ꙗ҆́кѡ трꙋ́дна и҆збѣ́глъ є҆сѝ, и҆ воздержа́нїемъ пло́ть ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ, ѡ҆бнови́лъ же є҆сѝ дꙋше́внꙋю крѣ́пость, прпⷣбне, и҆ сла́вою ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ нбⷭ҇ною, приснопа́мѧтне: тѣ́мъ молѧ́сѧ не преста́й ѡ҆ на́съ ко гдⷭ҇ꙋ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Оу҆жа́сное твоѐ предста́тельство, марі́е бг҃оꙋкраше́ннаѧ, и҆ стра́шнаѧ твоѧ̀ сла́ва по все́й землѝ: ѡ҆ тебѣ̀ всѝ ны́нѣ хва́лимсѧ, тѧ̀ хода́таицꙋ и҆мꙋ́ще къ сн҃ꙋ и҆ созда́телю твоемꙋ̀: неꙋсы́пною твое́ю моли́твою да спасе́мсѧ всѝ.

На хвали́техъ стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Трꙋды̀ по́стническими твою̀ дꙋ́шꙋ воѡрꙋжи́въ, ꙳ плотска̑ѧ ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, мꙋдрова̑нїѧ, ꙳ и҆ ᲂу҆́мъ сла́вне, содѣ́лалъ є҆сѝ бжⷭ҇твенныѧ трⷪ҇цы жили́ще, ꙳ и҆ возвы́силсѧ є҆сѝ, и҆дѣ́же мч҃никѡвъ вѡ́инства, ꙳ и҆ добро́та недомы́сленнаѧ, ꙳ прⷪ҇ро́кѡвъ ликова̑нїѧ, ꙳ прпⷣбныхъ собра̑нїѧ, пра́ведныхъ ра́дованїе. ꙳ съ ни́миже ны́нѣ ра́дꙋешисѧ, въ сла́вѣ предстоѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀, ꙳ со дерзнове́нїемъ моли́сѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ. (с. 27)

Бл҃гости навы́къ трезвѧ́сѧ, ꙳ ѿ ю҆́ности бо́дрствꙋѧ во всѣ́хъ благо́ю со́вѣстїю, ꙳ ᲂу҆мо́мъ преѡчище́ннымъ и҆ дꙋше́ю, ꙳ прпⷣбне є҆ѵѳѵ́мїе, ꙳ нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ сїѧ́нїѧ ᲂу҆ви́дѣти сподо́билсѧ є҆сѝ. ꙳ съ ни́миже ны́нѣ ра́дꙋешисѧ, ꙳ во сла́вѣ предстоѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀, ꙳ со дерзнове́нїемъ моли́сѧ ꙳ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Пресвѣ́тлое житїѐ твоѐ, ꙳ прпⷣбне є҆ѵѳѵ́мїе, ꙳ а҆́гг҃лы ᲂу҆дивѝ, ꙳ и҆ де́мѡнскаѧ шата̑нїѧ ꙗ҆́вѣ ᲂу҆страшѝ, ꙳ вѣ́рныхъ же собра̑нїѧ свѣ́тлѡ ᲂу҆красѝ, ꙳ къ нбⷭ҇номꙋ хрⷭ҇то́вꙋ жили́щꙋ повелѣва́ѧ ше́ствовати всегда̀. ꙳ є҆го́же молѝ, ꙳ ѿ тлѝ и҆ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ, ꙳ вѣ́рою творѧ́щымъ всечестнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Прїиди́те, празднолю́бцы, дꙋхо́вный ли́къ совокꙋпи́вше, честно́е торжество̀ на́шегѡ застꙋ́пника ра́достнѡ восхва́лимъ и҆ благода́рствєнныѧ пѣ̑сни принесе́мъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне є҆ѵѳѵ́мїе, свѣти́льниче свѣ́тлый, и҆́же мі́ра концы̀ просвѣща́ѧ чꙋдесы̀. ра́дꙋйсѧ, и҆́же тѣ́ло и҆знꙋри́въ, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ во́инъ хрⷭ҇та̀ бг҃а, на стра̑сти вельмѝ подвиза́лсѧ є҆сѝ въ жи́зни привре́меннѣй, вѣ́чныѧ ра́ди блаже́нныѧ жи́зни. ра́дꙋйсѧ, похвало̀ мона́хѡвъ и҆ ᲂу҆добре́нїе, и҆ сто́лпе неподви́жимый, скорбѧ́щихъ бжⷭ҇твеннаѧ ра́досте, и҆ ѡ҆би̑димымъ те́плый побо́рниче. и҆ ны́нѣ, пребл҃же́нне є҆ѵѳѵ́мїе, не преста́й молѧ́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ѡ҆ и҆̀же вѣ́рою и҆ любо́вїю творѧ́щихъ приснора́достнꙋю и҆ всепра́зднственнꙋю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ пра́здника. Славосло́вїе вели́кое.

На лїтꙋргі́и, бл҃жє́нна ст҃а́гѡ, ѿ канѡ́на пѣ́снь г҃-ѧ и҆ ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ: А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, зача́ло сг҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло к҃д. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:

Комментарии для сайта Cackle