Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ а҃і-й де́нь. Ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика а҆нтѵ́пы, є҆пⷭ҇кпа перга́ма а҆сі́йскагѡ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Мч҃никъ свѧще́ненъ, ꙳ и҆ ст҃и́тель бл҃гопрїѧ́тенъ, ꙳ и҆ па́стырь и҆́стиненъ, ꙳ сто́лпъ непревра́тенъ, ꙳ бл҃гоче́стїѧ степе́нь, ꙳ забра́ло цр҃кве, ст҃и́телей добро́та, ꙳ и҆сто́чникъ чꙋде́съ, а҆нтѵ́по, бы́лъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мже тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ бл҃гоче́стнѡ пѣ́сньми, ꙳ и҆ бжⷭ҇твенное твоѐ дне́сь соверша́емъ торжество̀.

Пра́виломъ слове́съ твои́хъ ꙳ церко́вный, сла́вне, ꙳ ꙗ҆́кѡ ко́рмчїй и҆зрѧ́денъ, ꙳ кора́бль ᲂу҆пра́вилъ є҆сѝ, ꙳ вы́ше во́лнъ пла́ваѧ преле́стныхъ, ꙳ и҆ всескве́рными козньмѝ чꙋжда́гѡ не погрꙋже́нъ: ꙳ пострада́въ же крѣ́пкѡ, ꙳ и҆ врага̀ побѣди́въ, ꙳ ко хрⷭ҇тꙋ̀ преше́лъ є҆сѝ, ꙳ є҆гѡ́же стрⷭ҇ти поревнова́лъ є҆сѝ.

Мѵ́ро твоѧ̑ мо́щи и҆сточа́ютъ всегда̀, ꙳ ст҃и́телю бг҃одꙋхнове́нне: ꙳ хрⷭ҇то́во же бл҃гоꙋха́нїе вои́стиннꙋ бы́лъ є҆сѝ, ꙳ пре́лести ѕлосмра́дїе низложи́въ, ꙳ терпѣли́внѡ ꙗ҆́кѡ страда́лецъ, ꙳ мч҃ниче, сопротивле́нїемъ. ꙳ тѣ́мже тѧ̀ мо́лимъ: ꙳ помѧнѝ всѧ̑ вѣ́рою тѧ̀ помина́ющыѧ, ꙳ ко гдⷭ҇ꙋ дерзнове́нїе стѧжа́въ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆дожди́ ми, влⷣчце, ꙳ твоеѧ̀ ми́лости бе́зднꙋ, ꙳ и҆ ѡ҆па́льшеесѧ зно́емъ страсте́й се́рдце моѐ, ꙳ ꙗ҆́кѡ ми́лостива напо́й, ѻ҆трокови́це: ꙳ и҆ ᲂу҆миле́нїѧ ка̑пли точи́ти ꙳ непреста́ннѡ сотворѝ, молю́сѧ, ꙳ и҆́миже ᲂу҆тѣше́нїѧ сподо́блюсѧ, чⷭ҇таѧ, ꙳ є҆́же полꙋчи́ти и҆́мꙋтъ, и҆̀же и҆́скреннѡ пла́кавшїисѧ.

Крⷭ҇тобогоро́диченъ:

Распина́ема хрⷭ҇та̀ чл҃вѣколю́бца ви́дѧщи пречⷭ҇таѧ, ꙳ и҆ ре́бра и҆скопова́єма копїе́мъ, ꙳ пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ꙳ что̀ сїѐ, сн҃е мо́й; ꙳ что́ ти безблагода́тнїи лю́дїе возда́ша, ꙳ за ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆сѝ дѡ́браѧ и҆̀мъ, ꙳ и҆ тщи́шисѧ безча́дствовати мѧ̀, вселюбе́знѣйшїй; ꙳ ᲂу҆дивлѧ́юсѧ, бл҃гоꙋтро́бне, ꙳ твоемꙋ̀ во́льномꙋ распѧ́тїю.

Тропа́рь, гла́съ д҃: И҆ нра́вѡмъ прича́стникъ:

И҆лѝ се́й, гла́съ то́йже:

І҆́дѡльскїѧ лє́сти ᲂу҆праздни́лъ є҆сѝ, а҆нтѵ́по, и҆ дїа́вольскꙋю попра́въ си́лꙋ, предъ богобо́рцы дерзнове́ннѡ хрⷭ҇та̀ и҆сповѣ́далъ є҆сѝ. тѣ́мже со а҆́гг҃льскими чи́ны въ вы́шнихъ водворѧ́ѧсѧ, влⷣцѣ всѣ́хъ славосло́вїе приносѧ̀, и҆ ѡ҆ на́съ моле́бное бл҃годаре́нїе предлага́еши, бл҃года́ть цѣльбы̀ да́рꙋѧ. сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ чти́мъ, сщ҃енномꙋ́чениче а҆нтѵ́по, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Свѣ́тлаго въ мч҃ницѣхъ а҆нтѵ́пꙋ чествꙋ́ю. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ невла́жными стопа́ми дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крⷭ҇тоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Заре́ю трисо́лнечныѧ бл҃года́ти ѡ҆сїѧ́емь, свѣ́тлый тво́й се́й пра́здникъ соверша́ющыѧ ѡ҆зарѝ, стра́стнагѡ и҆збавлѧ́ѧ, мч҃ниче а҆нтѵ́по, ѡ҆мраче́нїѧ.

Сло́во бж҃їе тѧ̀, всемꙋ́дре, свидѣ́телѧ и҆́стинна свои́хъ показа̀ страсте́й, ѕлоче́стїе потреблѧ́ющаго, и҆ де́мѡнѡвъ всѧ́кое лꙋка́вство побѣжда́ющаго.

Оу҆мертви́въ плотска̑ѧ мꙋдрова̑нїѧ мно́гими пощє́нїи, свѧще́нства бжⷭ҇твеннагѡ свѧще́нною ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ ѻ҆де́ждею: и҆ безкро́внѡ поже́рлъ є҆сѝ тебє̀ ра́ди ме́ртва бы́вшаго.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́та твоегѡ̀ блиста́ньми ѡ҆зарѝ, ѻ҆трокови́це всенепоро́чнаѧ, въ нощѝ страсте́й и҆ и҆скꙋше́нїй ѡ҆держи́мое се́рдце моѐ, пра́вды сл҃нце всѣ̑мъ неизрече́ннѡ возсїѧ́вшаѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

И҆сточи́лъ є҆сѝ рѣ́ки ᲂу҆че́нїѧ вѣ́рныхъ напоѧ́ющыѧ, и҆ мꙋ̑тныѧ во́ды многобо́жїѧ и҆зсꙋши́лъ є҆сѝ.

Крѣ́постїю, бл҃же́нне, хрⷭ҇то́вою гонѧ́щихъ крѣ́пость ссѣ́клъ є҆сѝ, и҆ терпѣли́внѡ пострада́лъ є҆сѝ, и҆ мч҃нически вѣнча́лсѧ є҆сѝ.

Де́мѡнѡмъ слꙋжа́щыѧ, чествова́ти бг҃а и҆́стиннаго ᲂу҆вѣ́рилъ є҆сѝ, пло́ть ме́ртвеннꙋю, прпⷣбне, бога́тствомъ бл҃гоꙋтро́бїѧ поне́сшаго.

Бг҃оро́диченъ:

И҆збавлѧ́ющаго человѣ́ки плѣне́нїѧ вра́жїѧ, чⷭ҇таѧ, и҆зба́вителѧ родила̀ є҆сѝ. тѣ́мже бл҃гоче́стнѡ тѧ̀ сла́вимъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры:

Бжⷭ҇твенными ᲂу҆́гльми бжⷭ҇твенныѧ любвѐ разжже́нъ, мч҃ниче а҆нтѵ́по, безбо́жїѧ пла́мень ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ, и҆ въ разжже́нъ вложе́нъ бы́въ коно́бъ, къ невече́рнемꙋ свѣ́тꙋ ѿше́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти на́мъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бжⷭ҇твеннагѡ є҆стества̀ не ѿлꙋ́чсѧ, пло́ть бы́въ во чре́вѣ твое́мъ: но бг҃ъ вочл҃вѣ́чсѧ и҆ пребы́сть, и҆́же по ржⷭ҇твѣ̀ мт҃рь тѧ̀ дв҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ пре́жде рождества̀ сохрани́въ всенепоро́чнꙋю, є҆ди́нъ гдⷭ҇ь: того̀ прилѣ́жнѡ молѝ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Нескве́рнаѧ а҆́гница сло́ва, нетлѣ́ннаѧ дв҃а мт҃и, на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи повѣ́шена и҆зъ неѧ̀ безъ болѣ́зни прозѧ́бшаго, мт҃рски подо́бнѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до моѐ! ка́кѡ стра́ждеши во́лею, хотѧ̀ и҆зба́вити ѿ страсте́й безче́стїѧ человѣ́ка;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Не поколеба̀ столпа̀ твоегѡ̀ се́рдца пребеззако́ннꙋющихъ противле́нїе, мч҃ниче страстоте́рпче: тѣ́мже распалѧ́емь ре́вностїю вѣ́ры, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ѻ҆гнѧ̀ си́льнѣйши.

Дрема́нїемъ нече́стїѧ ѡ҆держи̑мыѧ возбꙋжда́ѧ, прехва́льне, ᲂу҆чє́нїи ст҃а́гѡ дх҃а, къ ра́зꙋмꙋ воздви́глъ є҆сѝ и҆́стиннагѡ позна́нїѧ.

Смири́лъ є҆сѝ вы́сость де́мѡнскꙋю, къ бг҃ꙋ возвыше́ньми, а҆нтѵ́по, прилѣжѧ̀, и҆ восхожде́ньми бжⷭ҇твенными ѡ҆божа́емь, и҆ бг҃ови́денъ познава́емь.

Бг҃оро́диченъ:

По ржⷭ҇твѣ̀ ꙗ҆́кѡ пре́жде ржⷭ҇тва̀ сохрани́ласѧ є҆сѝ, дв҃о мт҃и нетлѣ́ннаѧ: зижди́телѧ бо всѣ́хъ родила̀ є҆сѝ, и҆зъ тебє̀ человѣ́ческое тѣ́ло во́лею поне́сшаго.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆з̾ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Возше́лъ є҆сѝ на го́рꙋ добродѣ́телей, бл҃же́нне, и҆ въ ра́зꙋмъ вше́лъ є҆сѝ кра́йнѣйшагѡ мра́ка, и҆ бг҃ꙋ бесѣ́довалъ є҆сѝ.

Глагѡ́лъ твои́хъ плени́цами и҆зъ глꙋбины̀ безбо́жїѧ ᲂу҆лови́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю, заблꙋ́ждшыѧ человѣ́ки, и҆ бл҃года́тїю спа́слъ є҆сѝ.

Тѣ́ло ѻ҆гню̀ на снѣ́дь преда́лъ є҆сѝ, свы́ше, ст҃и́телю, ѿ бг҃а бжⷭ҇твеннꙋю ро́сꙋ бога́тнѡ прїе́млѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Сы́й въ зра́цѣ бж҃їи пребжⷭ҇твенный, всели́сѧ во чре́во твоѐ, зра́къ мо́й понесы́й гдⷭ҇и, всенепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Распе́нъ воздержа́нїемъ ᲂу҆деса̀, бл҃же́нне, въ поще́нїи подвиза́всѧ, мч҃ническими вѣнча́лсѧ є҆сѝ по́двиги, ꙗ҆̀же под̾ѧ́лъ є҆сѝ, ᲂу҆ма̀, а҆нтѵ́по, тве́рдостїю.

Стоѧ́лъ є҆сѝ предъ сꙋди́щемъ, проповѣ́дꙋѧ воплоще́нїе тебє̀ ра́ди и҆стощи́вшагѡсѧ, и҆ пїла́товꙋ сꙋди́щꙋ предста́вшагѡ, страстоте́рпче, и҆ крⷭ҇то́мъ врага̀ ᲂу҆мори́вшагѡ.

Болѧ́щымъ врачество̀ є҆́сть це́рковь, въ не́йже, бл҃же́нне мч҃ниче, терпѣли́вое твоѐ лежи́тъ тѣ́ло, бжⷭ҇твеннꙋю зарю̀ дарова́нїй и҆спꙋща́етъ дх҃а.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃ы́й і҆и҃съ всели́выйсѧ во ᲂу҆тро́бꙋ твою̀, и҆́же во ст҃ы́хъ, дв҃о, почива́ѧй, и҆ прославлѧ́ѧй вѣ́рою и҆́стинною сего̀, ѻ҆трокови́це, сла́вѧщыѧ.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

А҆пⷭ҇лѡвъ сопресто́льникъ, и҆ ст҃и́телей ᲂу҆краше́нїе бы́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне, мꙋ́ченически просла́вивсѧ, возсїѧ́лъ є҆сѝ ꙗ҆́коже со́лнце, всѣ́хъ просвѣща́ѧ, а҆нтѵ́по свѧще́нне, разрꙋши́лъ є҆сѝ безбо́жїѧ но́щь глꙋбо́кꙋю: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ почита́емъ, ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твеннаго сꙋ́ща сщ҃енномꙋ́ченика, и҆ цѣле́бъ пода́телѧ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: благослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Ю҆́ныѧ трѝ ѻ҆́троки и҆з̾ѡбразꙋ́ѧ, а҆нтѵ́по мꙋ́дре, ꙗ҆́коже посредѝ пе́щи ста́лъ є҆сѝ, лю́тѡ разжже́ннагѡ мѣ́днагѡ сосꙋ́да, взыва́ѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Да свѣ́та непристꙋ́пнагѡ ꙗ҆ви́шисѧ прича́стникъ, тмꙋ̀ лꙋка́выхъ дꙋхѡ́въ, бг҃омъ просвѣще́нъ, мимоте́клъ є҆сѝ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е мо́й, зовы́й, гдⷭ҇и.

Стра̑сти разли̑чны рꙋкодѣ́йствомъ, а҆нтѵ́по, дх҃а ᲂу҆толѧ́еши человѣ́кѡвъ, мч҃ниче, хрⷭ҇тѡ́вымъ подо́бѧсѧ стрⷭ҇те́мъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е мо́й, зовы́й, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ крове́й, ѻ҆трокови́це, дв҃и́ческихъ твои́хъ вои́стиннꙋ вопло́щсѧ сло́во ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льное, на́ше сокрꙋше́нїе и҆справлѧ́ѧ: бл҃гослове́на ты̀ въ жена́хъ є҆сѝ, пренепоро́чнаѧ влⷣчце.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ, ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ны́нѣ не въ зерца́лѣхъ зри́ши, ни въ гада́нїихъ, до́брыхъ послѣ́днее, лице́мъ же па́че къ лицꙋ̀, преше́дшымъ сѣ́немъ, вопїѧ̀ ра́достнѡ тѧ̀ просла́вльшемꙋ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Тѧ̀ началопа́стырѧ хрⷭ҇та̀, бжⷭ҇твенное ѻ҆вча̀ до́брѣ ᲂу҆па́сшаго, тогѡ̀ ста́да, премꙋ́дре, ꙗ҆́кѡ а҆́гнца беззако́ннїи всесожига́ютъ ѻ҆гне́мъ, а҆нтѵ́по, пою́ща: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

На ка́мени бжⷭ҇твенныхъ за́повѣдей се́рдца твоегѡ̀ ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ стѡпы̀. лю́тыхъ мꙋ́къ вѣ́тры, ласка́тельными же бꙋ́рѧми непоколеба́лсѧ є҆сѝ, пѣснопоѧ̀, а҆нтѵ́по премꙋ́дре: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ мт҃и всѣ́хъ творца̀, ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенный хра́мъ вседержи́телѧ, ꙗ҆́кѡ землѧ̀ неѡра́ннаѧ, недѣ́ланный кла́съ прозѧ́бшаѧ, дв҃о мт҃и, вѣ̑рны вопїю́щыѧ сохранѝ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

І҆ера́ршески, ст҃и́телю, свѧще́нное сконча́лъ є҆сѝ тече́нїе, свѧще́ннѣйшꙋю жи́знь твою̀ свѧще́ннѣйше соверши́въ, ра́дꙋѧсѧ поте́клъ є҆сѝ, къ тебѣ̀ люби́момꙋ, а҆нтѵ́по мꙋ́чениче свѧще́ннѣйше.

Ꙗ҆́кѡ добродѣ́тельными ви́ды ᲂу҆добре́нъ бы́въ, сла́вою мꙋче́нїѧ, всебл҃же́нне, ѡ҆свѧти́сѧ, и҆ преше́лъ є҆сѝ къ кра́сномꙋ гдⷭ҇ꙋ, прича́стїемъ ѡ҆божа́емь, бг҃опрїѧ́тне.

Ты̀ гдⷭ҇нею любо́вїю разжже́гсѧ, мч҃ниче а҆нтѵ́по, въ разжже́нъ ᲂу҆се́рднѡ вше́лъ є҆сѝ сосꙋ́дъ, всесожига́емь, и҆ бг҃ꙋ прїѧ́тна, ѻ҆́ч҃е, же́ртва прине́слсѧ є҆сѝ.Свѧще́нныхъ твои́хъ моще́й свѧще́ннаѧ, бл҃же́нне, ра́ка мѵ́ро и҆сцѣле́нїй то́читъ, ѕлосмра̑дныѧ стра̑сти ѿгонѧ́щи, и҆ твою̀ сла́вѧщыѧ па́мѧть ꙗ҆́вѣ благоꙋха́ющи.

Бг҃оро́диченъ:

Носѧ́щаѧ хрⷭ҇та̀ на рꙋкꙋ̀, манове́нїемъ носѧ́щаго всѧ̑, сего̀ ꙗ҆́кѡ бг҃а и҆ влⷣкꙋ, чⷭ҇таѧ, молѝ, ᲂу҆ще́дрити ны̀, бцⷣꙋ чⷭ҇тꙋю и҆сповѣ́дающыѧ тѧ̀ всегда̀, непоро́чнаѧ.

Комментарии для сайта Cackle