Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ в҃і-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆ и҆сповѣ́дника васі́лїа, є҆пⷭ҇кпа парі́йскагѡ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Съ похвала́ми па́мѧть твоѧ̀ ꙳ сотворѧ́етсѧ свѣ́тлѡ, ꙳ ст҃и́телю васі́лїе, ꙳ и҆ ра́дости наполнѧ́етъ ꙳ правосла̑вныѧ собо́ры, ꙳ ꙗ҆́кѡ пра́вдꙋ возлю́бльшагѡ, ꙳ и҆ цѣломꙋ́дрїѧ чистотꙋ̀, и҆ кро́тость, ꙳ и҆ ти́хость всегда̀ и҆зрѧ́днѡ ꙳ поче́тша и҆ соверше́ннѡ.

Па́ѵлꙋ бжⷭ҇твенномꙋ подо́бѧсѧ ꙳ во и҆згна́нїихъ терпѣли́внѡ, ꙳ ст҃и́телю васі́лїе, ꙳ жи́знь сконча́лъ є҆сѝ ꙳ въ нꙋ́ждахъ и҆ ско́рбехъ, ꙳ неѡскꙋ́днѡ ᲂу҆тѣснѧ́емь, ꙳ и҆ прехождє́нїѧ при́снѡ творѧ̀, ны́нѣ же безпеча́льное и҆ неизмѣ́нное ꙳ ѿ бг҃а ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ селе́нїе и҆ наслажде́нїе.

Ꙗ҆́кѡ ст҃и́тель бг҃опрїѧ́тенъ ꙳ мы́сленнагѡ селе́нїѧ ꙳ назира́еши незаходи̑маѧ, ꙳ и҆ премі̑рнаѧ зрѣ́ти сподо́билсѧ є҆сѝ, ꙳ ѡ҆дѣ́ѧнъ въ преподо́бїе, ꙳ пра́вдою ѡ҆бложе́нъ, ꙳ и҆ благолѣ́пїѧ красотꙋ̀ разꙋ́мныхъ ꙳ лице́мъ къ лицꙋ̀ ꙳ зри́ши, пребога́те.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Спаси́ мѧ, влⷣчце пречⷭ҇таѧ, ꙗ҆́же сп҃са хрⷭ҇та̀ неизрече́ннѡ ро́ждшаѧ: ꙳ тѧ́ бо є҆ди́нꙋ стѧжа́хъ предста́тельницꙋ, ꙳ и҆ неѡбори́мꙋю стѣ́нꙋ, ꙳ и҆ покро́въ, и҆ ра́дованїе, ꙳ и҆ дꙋшѝ моеѧ̀ бжⷭ҇твенное ᲂу҆тѣше́нїе, ꙳ ты̀ ᲂу҆̀бо мѧ̀ и҆зба́ви неꙋсыпа́ющагѡ че́рвїѧ, ꙳ и҆ ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнꙋющагѡ, ꙳ мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Что̀ зри́мое видѣ́нїе, ꙳ є҆́же мои́ма ѻ҆чи́ма ꙳ ви́дитсѧ, ѽ влⷣко; ꙳ содержа́й всю̀ тва́рь ꙳ на дре́во воздви́женъ бы́въ, ꙳ и҆ ᲂу҆мира́еши всѣ̑мъ даѧ́й жи́знь; ꙳ бцⷣа пла́чꙋщисѧ гл҃го́лаше, ꙳ є҆гда̀ ᲂу҆зрѣ̀ на крⷭ҇тѣ̀ возноси́ма, ꙳ и҆зъ неѧ̀ неизрече́ннѡ возсїѧ́вшаго ꙳ бг҃а и҆ чл҃вѣ́ка.

Канѡ́нъ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ, ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Несказа́нный свѣ́тъ тебѣ̀ и҆ трисїѧ́ненъ, въ неподви́жимѣмъ црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ возсїѧ̀, ѻ҆́ч҃е, и҆ пра́ведныхъ весе́лїе досто́йнѡ тѧ̀ прїѧ́тъ.

Ѿверзо́шасѧ врата̀ тебѣ̀ є҆дє́мскаѧ, и҆ къ ст҃и́телємъ приложи́лсѧ є҆сѝ ст҃и́тель, и҆ перворо́дныхъ цр҃кви сочета́лсѧ, достосла́вне.

Зако́ннѡ пострада́въ, и҆ чи́сто свѧще́нство до конца̀ соблю́дъ, съ нбⷭ҇ными ликова́ти сщ҃е́нники сподо́билсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Пло́ти по ѵ҆поста́си соедини́всѧ, и҆́же ѿ тебє̀ прїѧ́тїемъ, всѣ́хъ зижди́тель про́йде несказа́ннѡ, бг҃ома́ти, и҆ человѣ́кѡмъ прибли́житисѧ благоизво́ли.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Досточꙋ́днаѧ и҆ пресла́внаѧ па́мѧть твоѧ̀ ра́достнѡ правосла́вныхъ ᲂу҆веселѧ́етъ собо́ры.

Ѻ҆́блакъ тѣлесѐ совле́къ, преподо́бне, и҆ сою́зѡвъ разрѣши́всѧ, къ бг҃ꙋ прибли́жилсѧ є҆сѝ.

Кончи́нꙋ блаже́ннꙋю и҆ наслажде́нїе, прпⷣбне, и҆збра́нныхъ, ꙗ҆́кѡ и҆збра́ненъ, досто́йнѡ прїѧ́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆мѣ́ѧ тѧ̀ помо́щницꙋ, не постыждꙋ́сѧ, пречⷭ҇таѧ мт҃и бж҃їѧ: и҆мѣ́ѧ тѧ̀ предста́тельницꙋ, вра̑гъ мои́хъ и҆зба́влюсѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры:

Вели́кое со́лнце вселе́ннѣй возсїѧ́лъ є҆сѝ добродѣ́тельми твои́ми, сїѧ́ньми и҆ чꙋде́съ свѣтлостьмѝ просвѣти́лъ є҆сѝ вѣ́рныхъ составлє́нїѧ, и҆ потреби́лъ є҆сѝ страсте́й ѡ҆мраче́нїе: ѻ҆́ч҃е васі́лїе, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бжⷭ҇твеннаѧ ски́нїѧ была̀ є҆сѝ сло́ва, є҆ди́на пречⷭ҇таѧ мт҃и дв҃о, чистото́ю а҆́гг҃лы превозше́дшаѧ, па́че всѣ́хъ менѐ пе́рсть бы́вша, ѡ҆скверне́на плотски́ми прегрѣше́ньми, ѡ҆чи́сти моли́твъ твои́хъ бжⷭ҇твенными вода́ми, подаю́щи, чⷭ҇таѧ, ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Нескве́рнаѧ а҆́гница сло́ва, нетлѣ́ннаѧ дв҃о мт҃и, на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи повѣ́шена и҆зъ неѧ̀ безъ болѣ́зни прозѧ́бшаго, мт҃рски подо́бнѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до моѐ. ка́кѡ стра́ждеши во́лею, хотѧ̀ и҆зба́вити ѿ страсте́й безче́стїѧ человѣ́ка;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бж҃ество̀.

Моли̑твы творѧ̀ къ бг҃ꙋ, вознесе́ннꙋю мы́сль низложи́лъ є҆сѝ ѕломꙋ́дренныѧ є҆́реси, и҆ цр҃ковь, ѻ҆́ч҃е, возвесели́лъ є҆сѝ.

Въ ски́нїѧхъ нбⷭ҇ныхъ тѧ̀ подвигополо́жникъ, ѻ҆́ч҃е, вселѝ, и҆ неѡсла́бное твоѐ противле́нїе къ противобо́рцємъ прїе́мь.

Преда́нїй ра́ди храни́мыхъ цр҃кве бж҃їѧ, ѿгна̑нїѧ претерпѣ́лъ є҆сѝ, побѣ̑ды прїе́млѧ сконча́лсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃а, є҆го́же родила̀ є҆сѝ, чⷭ҇таѧ дв҃о, сего̀ молѝ, рабѡ́мъ твои̑мъ дарова́ти согрѣше́нїй проще́нїе.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆́тренююще вопїе́мъ тѝ, гдⷭ҇и, спаси́ ны: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы.

Бжⷭ҇твеннаѧ все́льшисѧ бл҃года́ть въ тѧ̀, бг҃оно́се, па́стырѧ вѣ́рнѣйша цр҃кве тѧ̀ показа̀.

Оу҆мертви́въ пло́ти твоеѧ̀ мꙋдрова́нїе и҆ стра̑сти, жи́зни дꙋ́хꙋ послѣ́довалъ є҆сѝ, сла́вне.

Цѣломꙋ́дреннѡ и҆ пра́веднѡ житїѐ твоѐ соверши́въ, бг҃омꙋ́дре, прїѧ́лъ є҆сѝ добродѣ́телей воздаѧ́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Сꙋ́щи прест҃ы́й хра́мъ, безстра́стїѧ и҆сто́чника родила̀ є҆сѝ, дв҃о мт҃и всенепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Просвѣща́емь красото́ю нбⷭ҇ныхъ сїѧ́нїй, престо́лъ, и҆́же на землѝ, ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, прпⷣбне: и҆ наслѣ́дїе нетлѣ́нно въ землѝ кро́ткихъ, ꙗ҆́кѡ кротча́йшїй, воспрїѧ́лъ є҆сѝ.

Пре́лести смѣѧ́сѧ хꙋ́льныхъ є҆реті̑къ, бжⷭ҇твенномꙋ и҆ благоче́стномꙋ правосла́вныхъ ра́зꙋмꙋ, преꙋсе́рднѡ наꙋчи́лъ є҆сѝ і҆кѡ́нꙋ чествова́ти сп҃совꙋ, досточꙋ́дне.

Жела́нїе твоѐ къ бг҃ꙋ и҆спо́лнисѧ, пресла́вне, преста́висѧ бо къ немꙋ̀ бжⷭ҇твеннѡ ра́дꙋѧсѧ: и҆ ны́нѣ свѣ́тлѡсти ст҃ы́хъ, ѻ҆́ч҃е, зри́ши и҆ красѡты̀.

Бг҃оро́диченъ:

Ме́ртвости и҆ тлѝ и҆зба́висѧ человѣ́чество: є҆стество́мъ бо жизнотво́рца безсѣ́меннѡ родила̀ є҆сѝ, дв҃о всенепоро́чнаѧ, на благодѣѧ́нїе восхвалѧ́ющихъ тѧ̀ вѣ́рнѡ.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Въ вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Вы́шнѧгѡ свѣ́томъ ѡ҆зари́всѧ, бл҃же́нне, просвѣща́еши всѧ̑, и҆̀же любо́вїю чествꙋ́ющыѧ твоѐ, ѻ҆́ч҃е, честно́е страда́нїе, васі́лїе свѧщеннострада́льне: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Ѽ несказа́ннагѡ весе́лїѧ, є҆гѡ́же сподо́билсѧ є҆сѝ, всеблаже́нне, прїѧ́ти, въ невеще́ственнѣмъ свѣ́тѣ живы́й, и҆ поѧ̀: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Вѣнце́мъ бжⷭ҇твеннагѡ благолѣ́пїѧ, всебл҃же́нне, краснѡ̀ ᲂу҆добрѧ́емь, ликꙋ́еши, вопїѧ̀ съ вы́шними вѡ́инствы: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Таи́нникъ сы́й трⷪ҇цы, та́йнамъ слꙋжи́тель нбⷭ҇нымъ, влⷣкꙋ на́мъ ми́лостива сотворѝ, вопїю́щымъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆́ѵы дре́внюю клѧ́твꙋ преложи́ла є҆сѝ, чⷭ҇таѧ, на бл҃гослове́нїе, сн҃а бж҃їѧ ро́ждши: є҆мꙋ́же всѝ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, зове́мъ, во вѣ́ки всѧ̑.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Побѣди́тели мꙋчи́телѧ и҆ пла́мене, благода́тїю твое́ю бы́вше, за́повѣдемъ твои̑мъ ѕѣлѡ̀ прилѣжа́ще, ѻ҆́троцы вопїѧ́хꙋ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ско́рбныхъ житїѧ̀, и҆ лю́тагѡ слїѧ́нїѧ и҆зба́вленъ, ра́дость, всебл҃же́нне, и҆ весе́лїе, є҆́же па́че сло́ва, прїѧ́лъ є҆сѝ, поѧ̀: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Дꙋхо́вными ᲂу҆чє́нїи те́плѣ противлѧ́ѧсѧ, ѧ҆зыковрє́дїѧ хꙋ́льникѡвъ, ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆до́бнѣ разрѣши́лъ є҆сѝ, свѧщеннотаи́нниче: бл҃гослови́те, поѧ̀, всѧ̑ дѣла̀, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Ꙗ҆́кѡ красно̀ мѣ́сто, въ не́же всели́лсѧ є҆сѝ, свѧщенноѧвле́нне: ꙗ҆́кѡ красно̀, ѻ҆́ч҃е, селе́нїе, и҆дѣ́же пребыва́еши, поѧ̀: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Предста́тельницꙋ всѝ вѣ́рнїи стѧжа́хомъ тѧ̀, пречⷭ҇таѧ, и҆ твои́ми моли́твами лю́тыхъ и҆зба́вльшесѧ, хрⷭ҇тꙋ̀ вопїе́мъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Вои́стинꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, спасе́ннїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли́ки тѧ̀ велича́юще.

Свѧ́то твоѐ житїѐ, ѻ҆́ч҃е, препроводи́лъ є҆сѝ, и҆ бг҃ꙋ ᲂу҆годи́въ дѣ́лы твои́ми, нбⷭ҇ное црⷭ҇тво прїѧ́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре.

Тече́нїе сконча́въ, вѣ́рꙋ же соблю́дъ, и҆ по́двигъ соверши́въ, васі́лїе, пра́вды прїѧ́лъ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ вѣне́цъ.

Зва́нїе, пребл҃же́нне, полꙋчи́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твенное, и҆ соверше́нное жела́нїй и҆сполне́нїе: ны́нѣ ᲂу҆́бѡ молѧ̀ не преста́й ѡ҆ ста́дѣ твое́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

То́ка сле́зъ мои́хъ не ѿврати́сѧ, ꙗ҆́же ѿ всѧ́кагѡ лица̀ всѧ́кꙋ сле́зꙋ ѿе́мшаго, дв҃о, хрⷭ҇та̀ ро́ждшаѧ.

Комментарии для сайта Cackle