Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ д҃і-й де́нь. И҆́же во ст҃ы́хъ, ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆ и҆сповѣ́дника марті́на, па́пы ри́мскагѡ.

Стїхи̑ры. гла́съ и҃. Подо́бенъ: Что̀ ва́съ нарече́мъ:

Что́ тѧ ны́нѣ, марті́не, провѣща́емъ; ꙳ правосла́вныхъ ᲂу҆че́нїй наста́вника всесла́вна, ꙳ верхо́вника свѧще́нныхъ повелѣ́нїй бжⷭ҇твенныхъ нело́жна, ꙳ лжѝ и҆́стиннѣйшаго ѡ҆бличи́телѧ, ꙳ словесѐ до́блественнѣйша споспѣ́шника, ꙳ свѧщеннодѣ́йственна свѧще́ннѣйша, ꙳ чꙋдодѣ́лателѧ честнѣ́йшаго: ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Что́ тѧ ны́нѣ, марті́не, нарече́мъ; ꙳ рѣкꙋ̀ дꙋхо́вныхъ во́дъ и҆спо́лненꙋ, ꙳ при́снѡ напаѧ́щꙋ дꙋ́шы ко бл҃гопло́дїю разꙋ́мномꙋ, ꙳ свѣ́щникъ, благоче́стїѧ свѣ́тъ сїѧ́ющъ, ꙳ го́рꙋ, точа́щꙋ бжⷭ҇твенное ра́дованїе, ꙳ бжⷭ҇твенныхъ слове́съ и҆з̾ѧви́телѧ, ꙳ всѧ́кїѧ є҆́реси ѡ҆бличи́телѧ: ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Что́ тѧ ны́нѣ, марті́не, прорече́мъ; ꙳ ски́нїи и҆́стинныѧ свѧщеннодѣ́телѧ всехва́льна, ꙳ хода́таѧ къ бг҃ꙋ и҆ тва́ри бг҃олѣ́пна, ꙳ ча́шꙋ, пи́во бж҃е́ственное точа́щꙋ, ꙳ свѣти́льника, ꙗ҆́кѡ жи́зни сло́во и҆мꙋ́ща, ꙳ ѿ за́пада ᲂу҆́бѡ и҆сходѧ́ща, ꙳ на восто́цѣ же ꙗ҆влѧ́ющасѧ: ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Комꙋ̀ ᲂу҆подо́биласѧ є҆сѝ, ѻ҆каѧ́ннаѧ дꙋшѐ, ꙳ къ покаѧ́нїю ника́коже возни́чꙋщи, ꙳ и҆ ѻ҆гнѧ̀ не ᲂу҆жаса́ющисѧ ѕлы́хъ ѡ҆жида́ющагѡ; ꙳ воста́ни, и҆ є҆ди́нꙋ къ застꙋпле́нїю ско́рꙋю ꙳ призовѝ, и҆ возопі́й: ꙳ дв҃о мт҃и, ꙳ молѝ твоего̀ сн҃а и҆ бг҃а на́шего, ꙳ и҆зба́вити мѧ̀ ѿ сѣ́ти льсти́вагѡ.

Крⷭ҇тобогоро́диченъ:

А҆́гница а҆́гнца ꙗ҆́кѡ ви́дѣ ꙳ на дре́вѣ просте́рта во́лею крⷭ҇тнѣмъ, ꙳ вопїѧ́ше мт҃рски болѣ́знꙋющи съ пла́чемъ: ꙳ сн҃е мо́й, ꙳ что̀ стра́нное сїѐ видѣ́нїе; ꙳ всѣ̑мъ жи́знь даѧ́й ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь, ꙳ ка́кѡ ᲂу҆мерщвлѧ́ешисѧ, долготерпѣли́ве, ꙳ земны̑мъ подаѧ̀ воскрⷭ҇нїе; ꙳ сла́влю твоѐ мно́гое, бж҃е мо́й, снизхожде́нїе.

Канѡ́нъ, творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Посѣ́ченый несѣко́маго пресѣчѐ, и҆ ви́дѣ со́лнце зе́млю, ю҆́же не ви́дѣ: лю́таго врага̀ вода̀ потопѝ, и҆ непроходи́мое про́йде і҆и҃ль: пѣ́снь же воспѣва́шесѧ: гдⷭ҇еви пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Болѣ̑зни мнѡ́ги, марті́не, претерпѣ́лъ є҆сѝ за хрⷭ҇та̀ бг҃а, и҆ ны́нѣ и҆зше́лъ є҆сѝ къ неболѣ́зненнѣй жи́зни, до́брѣ подвиза́всѧ: тѣ́мъ моеѧ̀ дꙋшѝ лю̑тыѧ болѣ̑зни ѡ҆блегчѝ, ꙗ҆́кѡ да воспою́ тѧ, моли́твами твои́ми просвѣща́емь.

Сꙋщєства̀ два̀, и҆ двѣ̀ вѡ́ли, и҆ дѣ̑йства сꙋгꙋ̑ба носѧ́ща, бл҃же́нне, є҆ди́наго ѿ честны́ѧ трⷪ҇цы наꙋчи́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇та̀ пресꙋ́щнаго бг҃а, и҆ и҆̀же не та́кѡ чествꙋ́ющыѧ, всѧ̑ ѿве́рглъ є҆сѝ, марті́не свѧще́ннѣйше.

Недꙋ́говавшыѧ безслове́снѡ безꙋ́мнѣ, въ є҆ди́номъ хрⷭ҇тѣ̀ є҆ди́нꙋ мꙋ́дрствꙋюще во́лю, ра́зꙋмомъ и҆́стиннымъ и҆ вѣ́рою ᲂу҆краша́емь, ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, марті́не, ꙗ҆́вственнѡ, и҆ ра́дꙋѧсѧ взыва́лъ є҆сѝ: пои́мъ гдⷭ҇еви, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же по є҆стествꙋ̀ бжⷭ҇твенномꙋ неви́димый, ви́дѣнъ бы́сть и҆зъ тебє̀ млⷣнецъ, чл҃вѣ́къ бы́въ, сꙋгꙋ̑ба ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ хотѣ̑нїѧ и҆ дѣ̑йства носѧ̀, во є҆ди́ной ѵ҆поста́си: є҆го́же молѝ, пренепоро́чнаѧ, всѧ̑ ны̀ спастѝ любо́вїю пою́щыѧ тѧ̀.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Стра́хъ тво́й, гдⷭ҇и, всадѝ въ сердца̀ ра̑бъ твои́хъ, и҆ бꙋ́ди на́мъ ᲂу҆твержде́нїе, тѧ̀ во и҆́стинѣ призыва́ющихъ.

Сы́й и҆спо́лненъ, всебл҃же́нне, бжⷭ҇твенныѧ ре́вности, собра́лъ є҆сѝ свѧще́ненъ, марті́не, собо́ръ, и҆ церко́вное ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ ᲂу҆че́нїе.

Посредѝ собо́ра ѿве́рглъ є҆сѝ пѵ́рра, се́ргїа и҆ ѳео́дѡра, кѵ́ра же, и҆ подѡ́бныѧ тѣ̑мъ бꙋесло́вѧщыѧ ѕлосла̑вныѧ, ѻ҆́ч҃е.

И҆зъ ри́ма нꙋ́ждею и҆згна́нъ, ѡ҆бше́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ со́лнце лꙋчѝ и҆спꙋща́ѧ, прпⷣбне, правосла̑вныѧ просвѣща́ѧ всѧ̑.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆ц҃ꙋ̀ равноче́стна и҆ сопресто́льна, па́че сло́ва родила̀ є҆сѝ, дѣ̑йства два̀ носѧ́ща, и҆ двѣ̀ вѡ́ли, всест҃а́ѧ ѻ҆трокови́це.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

И҆сповѣ̑данїи свѧще́нными ᲂу҆кра́шсѧ, мч҃нически же жи́знь соверши́въ, къ нб҃сє́мъ восте́клъ є҆сѝ, марті́не мꙋ́дре, вѣнце́мъ неꙋвѧда́емымъ ѿ бг҃а вѣнча́лсѧ є҆сѝ. тѣ́мже свѧтꙋ́ю твою̀ пра́зднꙋемъ па́мѧть, вопїю́ще: помѧнѝ на́съ, сщ҃енноблаже́нне, хрⷭ҇тꙋ̀ предстоѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

По бз҃ѣ во тво́й, бцⷣе, прибѣга́ю смире́нный покро́въ бжⷭ҇твенный, припа́даѧ молю́сѧ: поми́лꙋй, пречⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ превзыдо́ша главꙋ̀ мою̀ грѣсѝ, и҆ бою́сѧ, влⷣчце, мꙋ́ки, и҆ трепе́щꙋ. моле́нїе сотворѝ, чⷭ҇таѧ, къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, ѿ си́хъ и҆зба́вити мѧ̀.

Крⷭ҇тобогоро́диченъ:

И҆́же ѿ безнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго, напослѣ́докъ тѧ̀ пло́тїю ро́ждшаѧ, на крⷭ҇тѣ̀ ви́сѧща зрѧ́щи, хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, любе́знѣйшїй і҆и҃се, вопїѧ́ше: ка́кѡ сла́вимый ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ѿ а҆́гг҃лъ, ѿ беззако́нныхъ ны́нѣ человѣ̑къ, сн҃е, хотѧ̀ распина́ешисѧ; пою́ тѧ, долготерпѣли́ве.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Всѣ́лъ є҆сѝ на ко́ни, а҆пⷭ҇лы твоѧ̑, гдⷭ҇и, и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ рꙋка́ма твои́ма ᲂу҆зды̀ и҆́хъ, и҆ спасе́нїе бы́сть ѣ҆жде́нїе твоѐ вѣ́рнѡ пою́щымъ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Непра́веднѡ ѿ престо́ла твоегѡ̀, мꙋ́дре, и҆згонѧ́емь, ѿ человѣ̑къ непра́ведныхъ пра́ведный пострада́ти благоволи́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ да пра́ведное ᲂу҆че́нїе церко́вное, ѻ҆́ч҃е, спасе́ши невреди́мо.

Стоѧ̀ средѝ пребеззако́ннꙋющихъ, ꙗ҆́кѡ зако́ненъ страда́лецъ, ст҃и́телю бг҃опрїѧ́тне, и҆ ѿ ни́хъ ѡ҆скорблѧ́емь и҆ нарꙋга́емь, и҆ влачи́мь всꙋ́е, пребы́лъ є҆сѝ ᲂу҆мо́мъ непревраще́нъ.

Младе́нцєвъ вмѣни́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, стрѣлѧ́нїѧ, марті́не, всꙋ́е ѡ҆скорблѧ́ющихъ тѧ̀, и҆ терпѣли́внѡ пострада́въ, гони́мь и҆ вѧ́жемь всꙋ́е, и҆ въ темни́цахъ заключа́емь.

Бг҃оро́диченъ:

Во двою̀ сꙋщєствꙋ̀ бг҃омꙋ́жнѡ познава́емаго, ѿ трⷪ҇цы є҆ди́наго родила̀ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ бг҃а и҆ чл҃вѣ́ка, вѡ́ли носѧ́ща прили́чнѡ ѻ҆бѣ́ма є҆стество́ма, дв҃о пренепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, по дꙋшелови́тельномꙋ пꙋтѝ при́снѡ блꙋдѧ́щаго, свѣ́томъ ра́зꙋма твоегѡ̀, гдⷭ҇и, преднаставлѧ́ѧ мѧ̀ на стезю̀ за́повѣдей твои́хъ, напра́ви.

Свѧще́ннѣйшимъ твои́мъ сло́вомъ, ѻ҆́ч҃е, всесвѧще́нное ᲂу҆че́нїе ꙗ҆́вѣ ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ, и҆ є҆реті́чєскїѧ полкѝ низве́рглъ є҆сѝ, претерпѣва́ѧ и҆згна̑нїѧ и҆ темни̑цы, и҆ скѡ́рби мнѡ́ги.

Дрема́нїѧ твои̑мъ вѣ́ждѡмъ, прпⷣбне, не да́лъ є҆сѝ, до́ндеже вселе́нїе бг҃ꙋ бы́лъ є҆сѝ: и҆ всю̀ развѣ́ѧлъ є҆сѝ є҆́реси пре́лесть, мꙋ́ченически подвиза́всѧ.

Вражде́бнѡ тѧ̀, ꙗ҆́коже ѕвѣ́рїе влеко́ша вери́гами, мꙋ́дре, вразѝ, свѧза́вше посредѣ̀ гра́да рꙋга́тельнѡ, ᲂу҆корѧ́юще и҆ хꙋ́лѧще, и҆ безъ стꙋда̀ на тѧ̀ напа́дающе.

Бг҃оро́диченъ:

Неискꙋсобра́чнѡ, дв҃о, неѡпи́санное сло́во пло́тїю ро́ждши, пло́ти моеѧ̀ стра̑сти ᲂу҆мертвѝ, ѡ҆живи́ же дꙋ́шꙋ мою̀ ᲂу҆мерщвле́ннꙋю прегрѣше́ньми.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бе́здна грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй бꙋ́рѧ мѧ̀ смꙋща́етъ, и҆ во глꙋбинꙋ̀ нꙋ́жднагѡ рѣ́етъ мѧ̀ ѿча́ѧнїѧ: но твою̀ крѣ́пкꙋю рꙋ́кꙋ мнѣ̀ прострѝ, ꙗ҆́кѡ петро́ви, ѽ ᲂу҆пра́вителю! и҆ спасѝ.

Разсѣ́десѧ лꙋка́вый при ногꙋ̀ твоє́ю свѧщє́нною, бг҃оно́се, и҆ лꙋка́выхъ человѣ̑къ бездвє́рнаѧ ᲂу҆ста̀ загражда́ютсѧ твои́мъ сло́вомъ, и҆ ꙗ҆влѧ́етсѧ сїѧ́ющи ᲂу҆че́нїе бжⷭ҇твенное па́че со́лнца.

Простира́ютъ тѧ̀ неща́днѡ, и҆ ᲂу҆́жи свѧзꙋ́ютъ прелє́стницы, вѧ́жꙋща всѧ́кꙋ ле́сть, и҆ є҆реті́ческїй сою́зъ растерза́юща, сою́зомъ бжⷭ҇твенныхъ ᲂу҆че́нїй твои́хъ, ст҃и́телю ѻ҆́ч҃е марті́не свѧще́ннѣйше.

Стоѧ́лъ є҆сѝ предъ сꙋди́щемъ сꙋдѧ́щихъ, ѡ҆сꙋжда́ѧ пре́лесть проповѣ́дающихъ є҆ди́нꙋ во хрⷭ҇тѣ̀, ѻ҆́ч҃е, во́лю, и҆ мꙋ́ченическими ꙗ҆́вѣ ᲂу҆краша́ѧсѧ вѣнцы̀, бг҃облаже́нне марті́не мꙋ́дре.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́ни є҆стества̀ въ тебѣ̀ разорѧ́ютсѧ, неизрече́ннѡ бо ражда́еши содѣ́телѧ всѣ́хъ, бцⷣе всепѣ́таѧ, ꙗ҆́кѡ бг҃а же и҆ чл҃вѣ́ка, двѣ̀ вѡ́ли же и҆мꙋ́ща и҆ дѣ̑йства, мт҃и дв҃о.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀ вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Сꙋгꙋ́быхъ дѣ́йствъ и҆ хотѣ́нїй, ѻ҆́ч҃е, хрⷭ҇та̀ лиши́вшїисѧ, лиши́ша тѧ̀ престо́ла, ѿда́вше и҆згна́нїємъ да̑льнимъ, зовꙋ́щаго: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Проше́дъ многовре́мєнныѧ темни̑цы, ꙗ҆́кѡ храни́тель непоро́чныѧ вѣ́ры, є҆реті́ческꙋю тмꙋ̀ ᲂу҆ма́лилъ є҆сѝ, и҆ пѣ́ти вѣ̑рныѧ просвѣти́лъ є҆сѝ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́коже ле́въ, ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆пова́въ, на беззакѡ́нныѧ де́рзостнѡ наскочи́лъ є҆сѝ, ѳео́дѡра и҆ кѵ́ра, и҆ се́ргїа, и҆ пѵ́рра, и҆ си́хъ є҆диномы́слєнныѧ ѿлꙋча́ѧ хрⷭ҇то́вы ст҃ы́ѧ цр҃кве.

Бг҃оро́диченъ:

Во двꙋ̀ во́лѧхъ и҆ дѣ́йствахъ двꙋ́хъ, и҆зъ тебє̀, пренепоро́чнаѧ, рожде́йсѧ несказа́ннѡ, и҆́же си́це мꙋ́дрствꙋющыѧ спаса́етъ, зовꙋ́щыѧ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Бг҃оглаго́ливїи ѻ҆́троцы въ пещѝ, со ѻ҆гне́мъ пла́мень попира́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослови́те, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Стѣснѧ́емь, ѻ҆́ч҃е, немощьмѝ и҆ лю́тыми и҆згна̑нїи, и҆ многоѻбра́зными мꙋ́ками, мꙋче́нїѧ вѣнцы̀ ꙗ҆́кѡ мч҃никъ прїѧ́лъ є҆сѝ.

Блаже́нства бг҃оизбра́ннагѡ сподо́билсѧ є҆сѝ, и҆згонѧ́емь, марті́не, и҆ пра́вды бли́зъ бы́лъ є҆сѝ, и҆згна́въ ѿ среды̀ непра́веднꙋю є҆́ресь.

Оу҆краси́въ петро́въ бжⷭ҇твенный престо́лъ, и҆ на тогѡ̀ ка́мени цр҃ковь неколе́блемꙋ соблю́дъ, марті́не, съ си́мъ просла́вилсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃ѣ́йши вы́шнихъ во́инствъ, и҆ херꙋві̑мъ превы́шши, мт҃и бж҃їѧ сꙋ́щи, страсте́й плотски́хъ мѧ̀ превы́шша сотворѝ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆ста́вы прешла̀ є҆сѝ є҆стества̀, содѣ́телѧ заче́нши и҆ гдⷭ҇а, и҆ две́рь спасе́нїѧ мі́рови была̀ є҆сѝ: тѣ́мъ тѧ̀, бцⷣе, непреста́ннѡ велича́емъ.

Свѧщеннодѣ́тель свѧще́ннѣйшїй, и҆сповѣ́дникъ же и҆ мꙋ́ченикъ бы́въ, съ патрїа́ршескими ли́ки, марті́не, всегда̀ досто́йнѡ ра́дꙋешисѧ: тѣ́мже тѧ̀ вѣ́рою ᲂу҆блажа́емъ.

Ꙗ҆́кѡ свѣтоза́рное, бл҃же́нне, со́лнце, возсїѧ́лъ є҆сѝ къ восто́кѡмъ ѿ за́пада, всю̀ зарѧ́ми благоче́стїѧ зе́млю просвѣти́лъ є҆сѝ, и҆ ѿгна́лъ є҆сѝ тмꙋ̀ є҆реті́чествꙋющихъ глꙋбоча́йшꙋю.

Ста́немъ въ домꙋ̀ бг҃а на́шегѡ, проповѣ́дающе стра̑сти и҆ борє́нїѧ и҆ и҆сповѣ̑данїѧ нб҃омꙋ́дреннагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ марті́на, и҆ сего̀ любо́вїю ᲂу҆блажи́мъ.

Твоѐ свѧто́е преставле́нїе дне́сь свѣ́тлѡ соверша́емъ, и҆спо́лни ра́дости помышлє́нїѧ восхвалѧ́ющихъ тѧ̀, бг҃омꙋ́дре ст҃и́телю, въ не́йже всѧ̑ ны̀ помѧнѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Гласовѡ́мъ ѻ҆тцє́въ повинꙋ́ющесѧ, во двꙋ̀ є҆стества́хъ и҆ во́лѧхъ, чⷭ҇таѧ, є҆ди́наго ѿ трⷪ҇цы, и҆зъ тебє̀ ражда́емаго вѣ́рнѡ и҆сповѣ́дꙋемъ, и҆ тѧ̀ непреста́ннѡ велича́емъ.

Комментарии для сайта Cackle