Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃з-й де́нь. Ст҃а́гѡ свѧщенномꙋ́ченика сѷмеѡ́на, сро́дника гдⷭ҇нѧ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры пра́здника г҃, и҆ а҆пⷭ҇ла г҃, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Свѧще́нникъ свѧще́ннѣйшїй, ꙳ страда́лецъ зако́ненъ, ꙳ сро́дникъ зижди́телѧ и҆́стинный, ꙳ чꙋдотво́рецъ досточꙋ́денъ, ꙳ свѣти́льникъ пресвѣ́телъ, ꙳ заблꙋ́ждшихъ во́ждь, сѷмеѡ́не, показа́лсѧ є҆сѝ, ꙳ сто́лпъ непоколе́бленъ честны́ѧ цр҃кве, ꙳ и҆ вы́шнѧгѡ наслѣ́дникъ црⷭ҇твїѧ, ꙳ и҆ а҆́гг҃лѡмъ равноче́стный.

По болѣ́знехъ тѣле́сныхъ, ꙳ ст҃и́телю пресла́вне, ꙳ по всѧ́цѣй мꙋ́цѣ многоболѣ́зненнѣй, ꙳ по премно́гихъ боре́нїихъ ꙳ крⷭ҇тꙋ̀ прибли́жилсѧ є҆сѝ, ꙳ подо́бѧсѧ хрⷭ҇тꙋ̀ распе́ншемꙋсѧ во́лею. ꙳ тѣ́мже ра́дꙋющесѧ свѧтꙋ́ю твою̀ па́мѧть соверша́юще, сѷмеѡ́не, ꙳ моли́твами твои́ми ꙳ разрѣше́нїе согрѣше́нїй прїе́млемъ.

Въ цр҃ковь нбⷭ҇нꙋю ꙳ свѧще́ннѡ вше́лъ є҆сѝ, ꙳ свѧще́ннѡ ѡ҆блива́емь, бл҃же́нне, кро́вїю, ꙳ и҆ трⷪ҇цѣ предстои́ши, ꙳ бога́тнѡ сїѧ́ѧ ѿтꙋ́дꙋ блиста̑нїи ꙳ и҆стека́ющими, пребога́те. ꙳ тѣ́мже дне́сь, сѷмеѡ́не, ꙳ твою̀ па́мѧть свѣтоно́снꙋю соверша́юще, ꙳ чꙋ̑вствїѧ дꙋшѝ просвѣща́емъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Тꙋ́чами дх҃а прест҃а́гѡ, пречⷭ҇таѧ, ꙳ мою̀ мы́сль ѡ҆росѝ, ꙳ ꙗ҆́же ка́плю ро́ждшаѧ хрⷭ҇та̀ неизче́тнѡ, ꙳ безмѣ̑рнаѧ беззакѡ́нїѧ человѣ́кѡвъ, ꙳ щедро́тами и҆змы́вшꙋю: ꙳ и҆зсꙋшѝ и҆сто́чникъ страсте́й мои́хъ, ꙳ и҆ пото́ка мѧ̀ сподо́би ꙳ пи́щи живы́ѧ при́снѡ, ꙳ моли́твами твои́ми.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ ꙳ пригвожде́на, гдⷭ҇и, ꙳ а҆́гница и҆ мт҃и твоѧ̀ дивлѧ́шесѧ, ꙳ и҆ что̀ видѣ́нїе сїѐ, взыва́ше, ꙳ сн҃е вожделѣ́нне, ꙳ сїѧ̑ тѝ невѣ́рный собо́ръ воздадѐ беззако́нный, ꙳ и҆́же мно́гихъ твои́хъ чꙋде́съ наслади́выйсѧ; ꙳ но сла́ва неизглаго́ланномꙋ ꙳ соше́ствїю твоемꙋ̀, влⷣко.

Тропа́рь, гла́съ а҃:

Хрⷭ҇то́ва тѧ̀ сро́дника, сѷмеѡ́не свѧщеннонача́льниче, и҆ мꙋ́ченика тве́рда свѧще́ннѡ восхвалѧ́емъ, пре́лесть потреби́вшаго и҆ вѣ́рꙋ соблю́дшаго. тѣ́мже дне́сь всесвѧтꙋ́ю твою̀ па́мѧть пра́зднꙋюще, грѣхѡ́въ разрѣше́нїе моли́твами твои́ми прїе́млемъ.

Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃а́гѡ на ѕ҃.

Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Воспою̀ тебѣ̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, ꙗ҆́кѡ и҆зве́лъ є҆сѝ лю́ди и҆зъ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, покры́лъ же є҆сѝ колесни̑цы фараѡ́нѡвы и҆ си́лꙋ.

Сѷмеѡ́не свѧще́нне, влⷣцѣ вѣнцено́сецъ предстоѧ̀, любо́вїю па́мѧть твою̀ творѧ́щымъ всесвѧще́ннꙋю согрѣше́нїй разрѣше́нїе просѝ.

Вѣ́триломъ ѡ҆крилѧ́емь, ст҃и́телю, кре́стнымъ, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ хла́домъ дꙋ́ха, бꙋ́ри ми́мѡ те́клъ є҆сѝ пре́лести, всесла́вне.

Мѵ́ромъ бжⷭ҇твеннымъ пома́за свѧще́нника тѧ̀ лю́демъ, и҆́же ѿ колѣ́на і҆ꙋ́дова прозѧбы́й хрⷭ҇то́съ, сѷмеѡ́не свѧще́нне, и҆ а҆́гг҃лѡмъ собесѣ́дниче.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ сꙋ́щи тва́рей вы́шши, всѣ́хъ творца̀ и҆ бг҃а во чре́вѣ зачала̀ є҆сѝ, дв҃о, и҆ родила̀ є҆сѝ человѣ́кѡмъ на и҆збавле́нїе.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

Манове́нїемъ къ бг҃ꙋ ѡ҆божа́емь ве́сь, сѷмеѡ́не, свѣтови́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ, мꙋче́нїѧ ѡ҆блиста́ѧ сїѧ́нїемъ, свѧще́нне.

Оу҆́тро сꙋ́щымъ во тмѣ̀ возсїѧ́лъ є҆сѝ, пра́вды показꙋ́ѧ сл҃нце, и҆зъ ѻ҆́блака дв҃ы ѻ҆трокови́цы человѣ́кѡмъ возсїѧ́вшее.

Мїрскі̑ѧ сла̑сти возненави́дѣлъ є҆сѝ, ст҃и́телей красота̀ лѣ́потна бы́лъ є҆сѝ, и҆ страда́нїемъ нбⷭ҇ныѧ сла́вы, ѻ҆́ч҃е, сподо́билсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ве́сь похвале́нїй побѣжда́етсѧ зако́нъ ѡ҆ тебѣ̀, бг҃ороди́тельнице всенепоро́чнаѧ: бг҃ъ бо и҆зъ тебє̀, ꙗ҆́коже вѣ́сть, на́съ ра́ди чл҃вѣ́къ бы́сть.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣздꙋ̀ вели́кꙋ цр҃ковь стѧжа́вши дне́сь бг҃огла́снаго сѷмеѡ́на, просвѣща́етсѧ зовꙋ́щи: ра́дꙋйсѧ, мꙋ́ченикѡвъ честны́й нача́льниче.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Пречⷭ҇тѣи рꙋ́цѣ твоѝ, дв҃о мт҃и, просте́рши, покры́й ᲂу҆пова́ющыѧ на тѧ̀, и҆ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ зовꙋ́щыѧ: всѣ̑мъ пода́ждь, хрⷭ҇тѐ, ми́лѡсти твоѧ̑.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На дре́вѣ ви́дѧщи воздви́жена сн҃а твоего̀, пречⷭ҇таѧ, ᲂу҆тро́бою мт҃рнею растерза́ема, жа́лостнѡ взыва́ла є҆сѝ: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ка́кѡ заше́лъ є҆сѝ, свѣ́те мо́й безлѣ́тный;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Любвѐ ра́ди, ще́дре, твоегѡ̀ ѻ҆́браза, на крⷭ҇тѣ̀ твое́мъ ста́лъ є҆сѝ, и҆ раста́ѧшасѧ ꙗ҆зы́цы: ты́ бо є҆сѝ, чл҃вѣколю́бче, крѣ́пость моѧ̀ и҆ хвале́нїе.

Свѧщеннодѣ́йствовавъ, жє́ртвы безкрѡ́вныѧ приносѧ̀ за тѧ̀ пожре́нномꙋ и҆ поже́рлсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ. семꙋ̀ приве́лсѧ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре пребога́те.

Сотро́шасѧ предъ лице́мъ твои́мъ, ст҃и́телю, нече́стїѧ го́ры, и҆ хо́лмы де́мѡнѡвъ всѝ раста́ѧшасѧ, хрⷭ҇тꙋ̀ ᲂу҆крѣплѧ́ющꙋ тѧ̀.

Высоча́йшее житїѐ и҆мы́й, пребл҃же́нне, хотѧ́й возне́слсѧ є҆сѝ на дре́во, бжⷭ҇твеннѣй стрⷭ҇ти подо́бѧсѧ, мі́ръ возне́сшемꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Прови́дѧ ржⷭ҇тво̀ твоѐ, пречⷭ҇таѧ, тѧ̀ а҆ввакꙋ́мъ прописꙋ́етъ, ꙗ҆́кѡ присѣ́ннꙋю го́рꙋ, є҆ди́нъ бг҃ъ на́шъ и҆зъ неѧ̀ проше́лъ є҆́сть.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Просвѣще́нїе твоѐ, гдⷭ҇и, низпослѝ на́мъ, и҆ ѿ мглы̀ прегрѣше́нїй разрѣши́ ны, бл҃же, тво́й ми́ръ да́рꙋѧй.

Во́лею, бл҃же́нне, пре́далъ є҆сѝ себѐ, ве́сь сожещи́сѧ ѻ҆гне́мъ мꙋче́нїѧ, блаже́нне сѷмеѡ́не, во благово́нїе та́йнѡ соблюда́емь.

Ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ непоро́чное пре́далъ є҆сѝ себѐ пострада́ти ᲂу҆се́рднѡ, подо́бѧсѧ хрⷭ҇тꙋ̀, на́съ ра́ди пло́тїю пострада́вшемꙋ и҆ стра̑сти ѿгна́вшемꙋ.

Хра́мъ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а бы́въ, премꙋ́дре, хра́мы і҆́дѡльскїѧ низложи́лъ є҆сѝ си́лою твои́хъ моли́твъ, и҆ заблꙋждє́нныѧ къ свѣ́тꙋ наста́вилъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆ на́съ молѝ хрⷭ҇та̀, ѿ твои́хъ чⷭ҇тыхъ крове́й, пречⷭ҇таѧ ѻ҆трокови́це, въ пло́ть веще́ственнꙋю ѡ҆бле́кшасѧ, и҆ человѣ́ки ѡ҆бно́вльша.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Возопѝ, проѡбразꙋ́ѧ погребе́нїе тридне́вное, прⷪ҇ро́къ і҆ѡ́на, въ ки́тѣ молѧ́сѧ: ѿ тлѝ и҆зба́ви мѧ̀, і҆и҃се, цр҃ю̀ си́лъ.

Наꙋчи́лсѧ є҆сѝ пресла́внѡ ѿ бжⷭ҇твеннагѡ сїѧ́нїѧ, ꙗ҆̀же къ бжⷭ҇твенномꙋ тѧ̀ наставлѧ́юща животꙋ̀, пребога́те, и҆ неизрече́ннагѡ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ст҃и́телю, и҆спо́лненъ ра́зꙋма.

Во́дъ тѧ̀ живото́чныхъ и҆спо́лнена дꙋхо́вныхъ, ꙗ҆́коже и҆́нꙋ рѣкꙋ̀ и҆зъ є҆де́ма и҆сходѧ́щꙋю, сѷмеѡ́не, бжⷭ҇твеннаѧ цр҃ковь ра́дꙋетсѧ и҆мꙋ́щи.

Сѣ́лъ є҆сѝ на высо́цѣ престо́лѣ, намѣ́стникъ бы́въ і҆а́кѡва, и҆ нра́вѡмъ прича́стникъ, ст҃и́тельство же мꙋче́нїемъ просвѣти́въ, бл҃же́нне.

Бг҃оро́диченъ:

И҆сцѣлѝ неисцѣ̑льныѧ стра̑сти, бг҃оневѣ́сто, дꙋшѝ моеѧ̀, врача̀ хрⷭ҇та̀ ро́ждши человѣ́кѡмъ, стрⷭ҇тьмѝ свои́ми и҆сцѣли́вша стра̑сти.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣздꙋ̀ преве́лїю, цр҃ковь и҆мꙋ́щи дне́сь бг҃оглаго́ливаго сѷмеѡ́на, свѣтово́дитсѧ зовꙋ́щи: ра́дꙋйсѧ, мꙋ́ченикѡвъ честны́й вѣ́нче.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

А҆враа́мстїи и҆ногда̀ въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пѣ́сньми взыва́юще: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Тѣ́ло мꙋ́камъ преда́въ по хрⷭ҇тѣ̀ ᲂу҆се́рднѡ, не и҆змѣни́лсѧ є҆сѝ, ни ѡ҆слабѣ́лъ, взыва́ѧ, чꙋ́дне: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бжⷭ҇твенною, пребл҃же́нне, любо́вїю разже́гсѧ, мы́слїю ѻ҆гнѧ̀ веще́ственна си́льнѣйши, вопїѧ̀, бы́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ꙗ҆́кѡ влⷣка, ѻ҆́ч҃е, на крⷭ҇тъ воздви́глсѧ є҆сѝ, и҆зравне́нїемъ стрⷭ҇ти ᲂу҆краша́ѧсѧ, и҆ пое́ши веселѧ́сѧ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Дв҃о бг҃омт҃и ѻ҆трокови́це, де́мѡнѡвъ стрꙋ́пе, и҆ а҆́гг҃лѡвъ благоꙋкраше́нїе, человѣ́кѡвъ спасе́нїе, смире́ннꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ вра́жїѧ ле́сти и҆зба́ви.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

На крⷭ҇тѣ̀ пло́тїю пригвожде́ннаго, и҆ показа́вшаго на́мъ ѻ҆рꙋ́жїе во спасе́нїе, ѻ҆́троцы, превозноси́те хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего во вѣ́ки.

Всю̀ зарю̀ ᲂу҆тѣ́шителевꙋ чи́стымъ твои́мъ, сѷмеѡ́не, прїе́мъ се́рдцемъ, тмꙋ̀ де́мѡнѡвъ несвѣ́тлꙋю потреби́лъ є҆сѝ, вѣ̑рныѧ просвѣти́въ.

Мо́ре лю́тагѡ ѕловѣ́рїѧ и҆зсꙋши́въ, стрꙋѧ́ми бжⷭ҇твенныхъ ᲂу҆че́нїй твои́хъ всѧ́кꙋ напои́лъ є҆сѝ дꙋ́шꙋ, кла́съ вѣ́ры плодоносѧ́щꙋю.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ свѧще́нникъ твое́ю кро́вїю, мч҃ниче, вше́дъ въ цр҃ковь бжⷭ҇твеннꙋ, и҆дѣ́же всегда̀ зри́ши тебє̀ ра́ди ꙗ҆́кѡ непоро́чно а҆́гнѧ поже́ршагосѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Да тѧ̀ гла́сы благода́рственными возвесели́вшꙋю на́шъ ро́дъ воспое́мъ, покры́й и҆ сохранѝ на́съ, бг҃оневѣ́сто, ѿ всѧ́кагѡ вре́да.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ржⷭ҇тво̀ твоѐ нетлѣ́нно ꙗ҆ви́сѧ: бг҃ъ и҆зъ бокꙋ̀ твоє́ю про́йде, ꙗ҆́кѡ плотоно́сецъ ꙗ҆ви́сѧ на землѝ, и҆ съ человѣ́ки поживѐ. тѧ̀, бцⷣе, тѣ́мъ всѝ велича́емъ.

Ꙗ҆́коже сто́лпъ ѻ҆́гненъ, пребл҃же́нне, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, лю́ди предводѧ̀ нѡ́выѧ и҆зъ є҆гѵ́петскїѧ ле́сти, и҆ къ землѝ ѡ҆бѣтова́нїѧ бжⷭ҇твеннагѡ, мч҃ниче свѧщеннотаи́нниче всече́стне, преве́лъ є҆сѝ.

Сі́мѡнъ сѷмеѡ́нъ, сꙋгꙋ́бо зва́нїе и҆мѣ́лъ є҆сѝ, сꙋгꙋ́бо є҆стество́мъ сꙋ́щее сло́во предъ безбо́жными бг҃осло́вивъ, и҆ крⷭ҇тꙋ̀ прибли́живсѧ. тѣ́мже тѧ̀ всѝ соше́дшесѧ ᲂу҆блажа́емъ.

Де́нь пра́здника па́мѧть твою̀ соверша́етъ цр҃ковь, съ бжⷭ҇твеннымъ тѧ̀ почита́ющи і҆а́кѡвомъ, сѷмеѡ́не, моле́бнѡ: є҆гѡ́же сѣда́лище прїѧ́лъ є҆сѝ, свѧще́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́томъ мѧ̀ ѡ҆зарѝ бжⷭ҇твеннымъ, свѣ́та жили́ще, дв҃о, страсте́й мои́хъ тмꙋ̀, и҆ сласте́й глꙋбо́кꙋю но́щь, бг҃ороди́тельнице пречⷭ҇таѧ, ѿгонѧ́щи.

На лїтꙋргі́и, Прокі́менъ, гла́съ и҃: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю: А҆пⷭ҇лъ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рл҃а. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃. И҆сповѣ́дѧтъ небеса̀ чꙋдеса̀ твоѧ̑, гдⷭ҇и. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло н҃ѕ. Прича́стенъ: Во всю̀ зе́млю:

Комментарии для сайта Cackle