Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃и-й де́нь. Ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лъ і҆а́сѡна и҆ сѡсїпа́тра:

И҆ ст҃ы́хъ мч҃никъ, да́ды, маѯі́ма и҆ кїнтїлїа́на.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры а҆пⷭ҇лѡвъ, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Мч҃ницы твоѝ, гдⷭ҇и.

І҆а́сѡнъ бл҃же́нный, стрꙋѧ̀ спаси́тельнаѧ, ꙗ҆́коже текꙋ́щи землѝ и҆сполнє́нїѧ, сердца̀ жже́нїемъ держи́ма ѕлы́мъ напоѝ, и҆ вѣ́рою ѡ҆росѝ: тѣ́мже по кончи́нѣ ᲂу҆блажа́етсѧ. тогѡ̀ моли́твами, гдⷭ҇и, всѣ̑мъ пода́ждь ве́лїю ми́лость.

І҆а́сѡнъ бг҃одꙋхнове́нный, лѣ́ствица бы́сть до нб҃съ досѧ́жꙋщаѧ, вѣ̑рныѧ возводѧ́щаѧ ᲂу҆че́нїемъ къ нбⷭ҇нѣй жи́зни: живе́тъ же по кончи́нѣ, и҆ предстои́тъ ра́дꙋѧсѧ трⷪ҇цѣ сла́вный. тогѡ̀ моли́твами, гдⷭ҇и, всѣ̑мъ пода́ждь ве́лїю ми́лость.

І҆а́сѡнъ пребога́тый и҆сцѣлє́нїѧ всегда̀ и҆сточа́етъ приходѧ́щымъ къ ра́цѣ є҆гѡ̀, и҆ ᲂу҆ставлѧ́етъ недꙋ́ги дꙋша́мъ, и҆ ѿгонѧ́етъ прелє́стныѧ дꙋ́хи, и҆ ᲂу҆тиша́етъ бꙋ̑ри. тогѡ̀ моли́твами, гдⷭ҇и, всѣ̑мъ пода́ждь ве́лїю ми́лость.

И҆́ны стїхи̑ры, ст҃ы́хъ мч҃никъ, гла́съ а҃. Поⷣ: Всехва́льнїи мч҃ницы:

Трⷪ҇цꙋ несозда́ннꙋю ꙳ трїѐ на сꙋди́щи свѧті́и ꙳ и҆сповѣ́давше, мч҃ницы, ꙳ ᲂу҆море́ни бы́сте, ꙳ и҆ жи́зни нестарѣ́емѣй ны́нѣ сподо́бистесѧ, ꙳ пото́ка пи́щꙋ наслѣ́довасте. ꙳ тѣ́мже моли́тесѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Непобѣди́мїи мч҃ницы, ꙳ то́ками и҆злїѧ́вшїѧсѧ кро́ве ꙳ пре́лести и҆зсꙋши́сте течє́нїѧ, ꙳ тꙋ́чы и҆злива́ете и҆сцѣле́нїй всѣ̑мъ, ꙳ вѣ́рою притека́ющымъ, ꙳ и҆ си́лꙋ недꙋ́гѡвъ ѿе́млете. ꙳ тѣ́мже моли́тесѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Всѝ почти́мъ, вѣ́рнїи, пѣ́сньми дне́сь ꙳ да́да бжⷭ҇твеннаго, и҆ маѯі́ма, ꙳ и҆ кїнтїлїа́на, ꙳ твє́рдыѧ ѻ҆рꙋ́жники, ꙳ премꙋ̑дрыѧ мч҃ники, ꙳ сꙋ́щыѧ раѧ̀ жи́тели, ꙳ ны́нѣ молѧ́щыѧсѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Всепѣ́таѧ влⷣчце, ꙳ наде́жде вѣ́рныхъ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, ꙳ прибѣ́жище и҆ по́мощь ꙳ тѧ̀ мо́лимъ: ꙳ ѿ всѧ́кїѧ бѣды̀ рабы̑ твоѧ̑ сохранѝ, ꙳ вѣ́рою покланѧ́ющыѧсѧ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀. ꙳ є҆го́же молѝ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Своего̀ а҆́гнца ꙳ а҆́гница и҆ непоро́чнаѧ влⷣчца ꙳ на крⷭ҇тѣ̀ ꙗ҆́кѡ ви́дѣ зра́ка не и҆мꙋ́ща, нижѐ добро́ты, ꙳ ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, рыда́ющи глаго́лаше: ꙳ гдѣ̀ добро́та твоѧ̀ за́йде, сладча́йшїй; ꙳ гдѣ̀ бл҃голѣ́пїе; ꙳ гдѣ̀ бл҃года́ть блиста́ющаѧ ꙳ ѻ҆́браза твоегѡ̀, ꙳ сн҃е мо́й любе́знѣйшїй;

Тропа́рь, гла́съ г҃:

А҆пⷭ҇ли свѧті́и, моли́те ми́лостиваго бг҃а, да прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́стъ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ а҆пⷭ҇лѡвъ, творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Посѣ́ченый несѣко́маго пресѣчѐ, и҆ ви́дѣ со́лнце зе́млю, ю҆́же не ви́дѣ: лю́таго врага̀ вода̀ потопѝ, и҆ непроходи́мое про́йде і҆и҃ль: пѣ́снь же воспѣва́шесѧ: гдⷭ҇еви пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Со а҆́гг҃льскими живы́й ли́ки, и҆ невече́рнѧгѡ свѣ́та всегда̀ и҆сполнѧ́емь, и҆ прича́стїемъ и҆́стиннымъ ѡ҆божа́емь, пребога́те, любо́вїю пра́зднꙋющыѧ твою̀ свѧтꙋ́ю па́мѧть просвѣтѝ, гдⷭ҇еви пою́щыѧ: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Бжⷭ҇твенное тѧ̀ ѿню́дъ распалѝ, і҆а́сѡне, жела́нїе те́плое: тѣ́мже послѣ́довалъ є҆сѝ ѻ҆́гнь на зе́млю воврещѝ прише́дшемꙋ, сла́вне, ѿ негѡ́же просвѣща́емь, свѣ́тлѡ взыва́лъ є҆сѝ: гдⷭ҇еви пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Оу҆мѡ́мъ невеще́ствєннымъ нра́вомъ подо́бѧсѧ, на землѝ на́съ ра́ди ве́щїю, бл҃же́нне, тѣ́ла ꙗ҆́вльшемꙋсѧ ми́лостивнѡ, пребл҃же́нне, слꙋжи́лъ є҆сѝ: слꙋжи́тель же сегѡ̀ свѧще́ненъ, зовы́й, бы́лъ є҆сѝ: гдⷭ҇еви пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ дв҃ы безмꙋ́жны ви́дѣнъ бы́сть воплоща́емь, за милосе́рдїе мно́гое, недоꙋмѣ́нный, страстьмѝ тѣ́ла ѻ҆каѧ́ннѡ пони́кшихъ, возводѧ̀ къ безстра́стїю ꙗ҆́вѣ, стра́стїю пло́ти своеѧ̀. є҆мꙋ́же ѻ҆бы́чнѡ пои́мъ: сла́внѡ бо просла́висѧ.

И҆́нъ канѡ́нъ мч҃никѡвъ. І҆ѡ́сифово.

Гла́съ а҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пѣ́снь побѣ́днꙋю пои́мъ всѝ бг҃ꙋ, сотво́ршемꙋ ди̑внаѧ чꙋдеса̀ мы́шцею высо́кою, и҆ спа́сшемꙋ і҆и҃лѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Бг҃ꙋ вседержи́телю со дерзнове́нїемъ добропобѣ́днїи мꙋ́чєницы предстоѧ́ще всегда̀, моли́те согрѣше́нїй ѡ҆чище́нїе посла́ти на́мъ.

Вѣнча́стесѧ, мч҃ницы, добро́тою бжⷭ҇твенною, по́двигъ сконча́вше, и҆ многоко́зненнаго врага̀ побѣди́вше. тѣ́мже ва́съ ѡ҆бра́дованнѡ пѣ́сненнѡ славосло́вимъ при́снѡ.

Крѣ́постїю дх҃а прест҃а́гѡ крѣ́пость погꙋби́сте льсти́вагѡ ѕмі́ѧ, бг҃облаже́ннїи, и҆ безсме́ртныхъ дарѡ́въ ны́нѣ наслажда́етесѧ.

Бг҃оро́диченъ:

По́лный и҆стощи́сѧ за милосе́рдїе, и҆ пло́ть бы́сть, возводѧ̀, чⷭ҇таѧ, къ пе́рвой на́съ добро́тѣ, и҆̀же вѣ́рою на землѝ восхвалѧ́ющыѧ тѧ̀.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Цѣвни́ца ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дх҃а, возглаша́ѧ на́мъ ᲂу҆чє́нїѧ бг҃окра̑снаѧ, ѿрѣва́ѧ прелꙋка̑ваѧ пѣ̑нїѧ.

И҆сточѝ ѧ҆зы́къ тво́й, ꙗ҆́коже рѣка̀, жи́зни и҆сто́чники, и҆ гѡ́рькїѧ во́ды прелє́стныѧ и҆зсꙋшѝ, сла́вне.

И҆сцѣлє́нїѧ то́чатъ свѧщє́нныѧ твоѧ̑, мꙋ́дре, мо́щы разли̑чнаѧ, дх҃а ст҃а́гѡ дѣ́йствомъ и҆ бл҃года́тїю.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мертвѝ, пречⷭ҇таѧ, живопода́тельною мольбо́ю твое́ю во мнѣ̀ живꙋ́щїй грѣ́хъ, ꙗ҆́же живо́тъ ро́ждшаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Да ᲂу҆тверди́тсѧ се́рдце моѐ, въ во́ли твое́й, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆́же надъ вода́ми не́бо ᲂу҆твержде́й второ́е, и҆ ѡ҆снова́вый на вода́хъ зе́млю, всеси́льне.

Веде́нїемъ нꙋ́жднымъ, свѧті́и, за хрⷭ҇та̀ ᲂу҆́зницы бы́вше, соꙋ́зꙋ пре́лести ѕлꙋ́ю разрѣши́сте бл҃года́тїю, разрѣ́шшежесѧ ѿ пло́ти, къ жи́зни преста́вистесѧ.

Ви́дѣти бж҃їю красотꙋ̀, страда́льцы жела́юще прехва́льнїи, ра̑ны и҆ вѧза̑нїѧ, и҆ нꙋ́жднꙋю сме́рть претерпѣ́сте, тве́рдостїю ᲂу҆ма̀ красѧ́щесѧ.

Зако́ннѡ, мч҃ницы прехва́льнїи, стра́ждꙋще нра́ва крѣ́постїю, ѡ҆дѣ́ѧстесѧ вкꙋ́пѣ побѣ́днымъ вѣнце́мъ, и҆ трⷪ҇цѣ чⷭ҇тнѣ́й ра́достнѡ ны́нѣ предстоитѐ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же є҆стество́мъ неѡпи́санный, вопло́щсѧ и҆зъ тебє̀ ѡ҆писꙋ́етсѧ, бг҃ора́дованнаѧ чⷭ҇таѧ: є҆го́же непреста́ннѡ молѝ, ᲂу҆ще́дрити и҆ спастѝ пою́щыѧ тѧ̀.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Свѣтосїѧ́нными зарѧ́ми слове́съ чⷭ҇тны́хъ, просвѣти́лъ є҆сѝ всѣ́хъ бг҃оподо́бнѡ, і҆а́сѡне а҆пⷭ҇ле, и҆ тмꙋ̀ ѿгна́лъ є҆сѝ: и҆ пострада́въ, бл҃же́нне, и҆сточа́еши и҆сцѣлє́нїѧ, и҆ тѣле́съ ᲂу҆ставлѧ́еши лю̑тыѧ болѣ̑зни. тѣ́мъ соше́дшесѧ свѧто́е твоѐ всѝ твори́мъ торжество̀, сп҃са сла́вѧще, и҆ вѣ́рнѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й:

Тве́рдостїю дꙋшѝ прибли́жившесѧ болѣ́знемъ, непобѣди́ми мно́гими козньмѝ льсти́вагѡ ꙗ҆ви́стесѧ, мч҃ницы, а҆́гг҃лѡмъ равноче́стни. тѣ́мже всѧ̀ вселе́ннаѧ почита́етъ борє́нїѧ и҆ чⷭ҇тна̑ѧ ва̑ша страда̑нїѧ, и҆́миже просла́вистесѧ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Оу҆пова́нїе хрⷭ҇тїа́нъ, прест҃а́ѧ дв҃о, є҆го́же родила̀ є҆сѝ бг҃а, па́че ᲂу҆ма́ же и҆ сло́ва, непреста́ннѡ молѝ съ вы́шними си́лами, пода́ти ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ на́шихъ всѣ́хъ, и҆ и҆справле́нїе житїѧ̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю при́снѡ тѧ̀ сла́вѧщымъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Нескве́рнаѧ а҆́гница а҆́гнца и҆ па́стырѧ повѣ́шена на дре́вѣ ме́ртва зрѧ́щи, пла́чꙋщи вѣща́ше, мт҃рски восклица́ющи: ка́кѡ претерплю̀ твоѐ, є҆́же па́че сло́ва, сн҃е мо́й, сни́тїе, и҆ вѡ́льныѧ стрⷭ҇ти, бж҃е пребл҃гі́й;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Оу҆чени́къ бы́въ па́ѵлꙋ премꙋ́дромꙋ свѧщеннопроповѣ́дникꙋ, подо́бникъ же хрⷭ҇тꙋ̀, сла́вне, тогѡ̀ повинꙋ́ѧсѧ бжⷭ҇твєннымъ манове́нїємъ.

Черто́га ѻ҆де́ждею ᲂу҆кра́шенъ бы́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твенныѧ цр҃кве, се́й дх҃омъ, бг҃оно́се, ѡ҆брꙋчи́всѧ, сла́дкимъ сло́вомъ мꙋ́дрости твоеѧ̀.

Вра́чь преискꙋ́сенъ, ѕлоѿгони́тельными бжⷭ҇твенными дла́ньми твои́ми, недꙋ́гꙋющихъ бы́лъ є҆сѝ, и҆сцѣлѧ́ѧ стра̑сти прелю̑тыѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Неискꙋсобра́чнаѧ влⷣчце, спаси́ мѧ, сп҃са сло́ва ро́ждшаѧ, и҆ бѣ́дъ свободѝ, и҆ вѣ́чнꙋющагѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, слꙋ́хъ тво́й и҆ ᲂу҆боѧ́хсѧ: разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, прⷪ҇ро́къ глаго́лаше, и҆ просла́вихъ си́лꙋ твою̀.

Зако́нъ бжⷭ҇твенный ᲂу҆твержда́юще, беззако́нїе страда́льцы безбо́жныхъ ѿри́нꙋша, бл҃гоче́стнѡ пострада́вше, и҆ гдⷭ҇еви бл҃гоꙋгоди́вше.

Оу҆блажи́мъ дне́сь да́да и҆ маѯі́ма дѡ́блїѧ, зако́ннѡ пострада́вшыѧ, и҆ хвала́ми вѣнча́емъ кїнтїлїа́на всечестна́го.

Непрело́жни, свѧті́и, во вре́мѧ страда́нїѧ бы́вше, всѧ́кꙋ ле́сть низложи́сте, и҆ побѣ́дный вѣне́цъ ѿ бг҃а сп҃са прїѧ́сте.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆ны́нїемъ ѡ҆держи́маго, бг҃ороди́тельнице, воздви́гни мѧ̀, твори́ти бжⷭ҇твенное хотѣ́нїе, ꙗ҆́кѡ да ᲂу҆блажꙋ́ тѧ, предста́тельнице всѣ́хъ неꙋсы́пнаѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, по дꙋшелови́тельномꙋ пꙋтѝ при́снѡ блꙋдѧ́щаго, свѣ́томъ ра́зꙋма твоегѡ̀, гдⷭ҇и, преднаставлѧ́ѧ мѧ̀, на стезю̀ за́повѣдей твои́хъ, напра́ви.

Содержи̑мыѧ ле́стїю, и҆ па́гꙋбѣ безꙋ́мнѡ рабо́тающыѧ человѣ́ки, пребл҃же́нне, бжⷭ҇твенными ᲂу҆чє́нїи свободи́лъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́коже нѣ́кое свѣти́ло на высотѣ̀ бг҃оразꙋ́мїѧ, і҆а́сѡне, предлежѧ̀, привле́клъ є҆сѝ ко приста́нищꙋ бжⷭ҇твенномꙋ, лю́тѣ потоплѧ́ємыѧ.

Оу҆мерщвлє́нныѧ дре́вле сꙋ́щыѧ ѕмїи́нымъ ᲂу҆грызе́нїемъ, живото́чнымъ твои́мъ сло́вомъ, бл҃же́нне, ᲂу҆диви́въ, ѡ҆живи́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Свѧтѣ́йши ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ херꙋві̑мъ, на землѝ вопло́щши всѣ́хъ влⷣкꙋ, чⷭ҇таѧ всенепоро́чнаѧ влⷣчце.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Свѣ́тлый на́мъ возсїѧ́й свѣ́тъ присносꙋ́щный, ᲂу҆́тренюющымъ ѡ҆ сꙋдьба́хъ за́повѣдей твои́хъ, влⷣко чл҃вѣколю́бче, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ.

Бжⷭ҇твенное и҆́мѧ и҆ спаси́тельное и҆сповѣ́давше предъ мꙋчи́тели, свѧті́и, мно́гихъ мꙋ́къ и҆скꙋ́съ претерпѣ́сте, и҆ сме́рть непра́веднꙋю.

Бл҃года́тїю ᲂу҆крѣплѧ́еми бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, не ᲂу҆боѧ́стесѧ мꙋче́нїй тѣле́сныхъ, ни и҆стꙋка̑ннымъ че́сти пренесо́сте, добропобѣ́днїи мч҃ницы.

Вѣне́цъ неꙋвѧда́емый прїе́мше, свѧті́и мч҃ницы, трⷪ҇цѣ ны́нѣ предстоитѐ трїѐ, незаходи́момꙋ сїѧ́нїю сподо́блени, и҆ ны́нѣ ᲂу҆блажа́етесѧ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆сцѣлѝ, влⷣчце всенепоро́чнаѧ, се́рдца моегѡ̀, молю̀ тѧ̀, стра̑сти неисцѣ̑льныѧ, и҆ ᲂу҆ма̀ моегѡ̀ тмꙋ̀ тѧ́жкꙋю ѿженѝ, пречⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́коже прⷪ҇ро́ка и҆зба́вилъ є҆сѝ и҆зъ глꙋбины̀ преиспо́днїѧ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ менѐ ѿ грѣхѡ́въ мои́хъ и҆зба́ви, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ, и҆ ᲂу҆пра́ви живо́тъ мо́й, молю́сѧ.

Преꙋди́вльсѧ добро́тѣ, за милосе́рдїе на́мъ прибли́жшагѡсѧ, і҆а́сѡне а҆пⷭ҇ле, семꙋ̀ послѣ́довалъ є҆сѝ, и҆ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ жите́йскꙋю красотꙋ̀.

Наꙋчи́всѧ бжⷭ҇твєннымъ, наꙋчи́лъ є҆сѝ бл҃года́тїю, сла́вне, трⷪ҇ческомꙋ сїѧ́нїю, дре́вле слѣпотꙋ̀ ѡ҆бносѧ́щыѧ неразꙋ́мїѧ безꙋ́мїе.

Недꙋ́ги ѿгонѧ̀ разли̑чныѧ, и҆ прогонѧ̀ ѕлѡ́бныѧ дꙋ́хи, лю́ди къ позна́нїю гдⷭ҇ню ѡ҆брати́лъ є҆сѝ, и҆зба́вль ѿ пре́лести лꙋка́вагѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ до́ждь на рꙋно̀, спаси́тельное сло́во въ ложесна̀ твоѧ̑ сни́де, и҆ чл҃вѣ́къ и҆зъ тебє̀ бы́сть, спаса́ѧ мѧ̀, ѻ҆трокови́це, хода́тайствомъ твои́мъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́нꙋ прⷪ҇ро́ка, возведѝ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, живо́тъ мо́й ѿ тлѝ, вопїю́ ти, чл҃вѣколю́бче, ꙗ҆́кѡ жи́знь ᲂу҆ тебє̀ є҆́сть, и҆ нетлѣ́нїе и҆ си́ла.

Новоѧвле́ннѡ ꙗ҆́коже ѕвѣ́зды зри́ми, просвѣща́ете земны́й мі́ръ, всехва́льнїи мч҃ницы, помраче́нїе ѿгонѧ́ще безбо́жїѧ, бл҃года́тїю.

Законоположе́нїѧ безбо́жныхъ до конца̀ ѿри́нꙋвше, и҆ зако́номъ гдⷭ҇нимъ ꙗ҆́вѣ ᲂу҆твержда́еми, зако́ннѡ, свѧті́и мч҃ницы, за хрⷭ҇та̀ пострада́сте.

Высоча́йшими ра́зꙋмы и҆ дѣ́лы пока́зани до́брѣ, съ высоты̀ спа́дшаго подъ но́ги покори́сте, ᲂу҆кра́шеными въ добро́тахъ мꙋче́нїѧ, прехва́льнїи.

Бг҃оро́диченъ:

Закѡ́нъ є҆сте́ственныхъ кромѣ̀, творца̀ є҆стествꙋ̀ воплоти́ла є҆сѝ, ѻ҆трокови́це, па́че ᲂу҆ма̀, всенепоро́чнаѧ: є҆го́же добропобѣ́днїи мч҃ницы и҆сповѣ́дающе, пострада́ша.

Конда́къ а҆пⷭ҇лѡвъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Ꙗ҆ви́стесѧ ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды пресвѣ̑тлыѧ, просвѣща́юще всю̀ вселе́ннꙋю свѣ́томъ проповѣ́данїѧ, а҆пⷭ҇ли бжⷭ҇твеннїи, і҆а́сѡне и҆ сѡсїпа́тре: спаса́йте вѣ́рою чтꙋ́щихъ ва́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы бл҃гочести́вїи въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́бразꙋ злато́мꙋ не поклони́шасѧ, но посредѣ̀ пе́щи ѻ҆́гненныѧ ѡ҆роша́еми, пѣ́снь воспѣва́хꙋ глаго́люще: превозноси́мый ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Болѣ́знемъ приближа́ѧсѧ непреста̑ннымъ, болѣ̑зни, і҆а́сѡне, ѡ҆блегчи́лъ є҆сѝ вѣ̑рнымъ, и҆ къ неболѣ́зненномꙋ прїѧ́тїю наста́вилъ є҆сѝ, бл҃гоче́стнѡ воспѣва́ющыѧ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Тлѣ́нїе ᲂу҆ста́вилъ є҆сѝ ѕло́бы, бл҃же́нне, и҆ ра́зꙋмъ насади́лъ є҆сѝ спаси́тельный въ мы̑сли человѣ́чєскїѧ, и҆́мже просвѣща́емь, влⷣцѣ всѣ́хъ взыва́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Носѧ́щи хрⷭ҇та̀ на рꙋкꙋ̀, ꙗ҆́кѡ прⷭ҇то́лъ ѻ҆гнезра́ченъ, всенепоро́чнаѧ, молѝ є҆го̀ ꙗ҆́кѡ сн҃а твоего̀ и҆ гдⷭ҇а, ᲂу҆мири́ти мі́ръ зовꙋ́щи: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Сꙋ́щымъ въ пещѝ ѻ҆трокѡ́мъ твои̑мъ, сп҃се, не прикоснꙋ́сѧ нижѐ стꙋжѝ ѻ҆́гнь. тогда̀ трїѐ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нѣми ᲂу҆сты̀, поѧ́хꙋ, и҆ бл҃гословлѧ́хꙋ, глаго́люще: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ѻ҆гне́мъ бжⷭ҇твеннагѡ стра́ха дꙋ́шꙋ распала́юще, всѧ́кꙋ попали́сте, мꙋ́дрїи, ве́щь го́рькꙋю многобо́жїѧ, и҆ къ сїѧ́нїю взѧ́стесѧ невече́рнемꙋ, согрѣше́нїємъ на́шымъ разрѣше́нїе подаю́ще.

Стрꙋѧ́ми крове́й ᲂу҆гаси́вше запале́нїе, бл҃же́ннїи, многобо́жїѧ вои́стиннꙋ, тꙋ́чꙋ на́мъ и҆сточа́ете чꙋде́съ, вѣ́рою притека́ющымъ къ ра́цѣ моще́й ва́шихъ всегда̀.

До́мъ ꙗ҆́вльшесѧ дх҃а, мꙋ́дрїи, добропобѣ́днїи мч҃ницы, хра́мъ, въ не́мже ны́нѣ лежитѐ, и҆сто́чникъ содѣва́етъ чꙋде́съ: въ ѻ҆́ньже прибѣга́юще, ѿ всѧ́кїѧ скве́рны страсте́й и҆збавлѧ́емсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Воплоще́нно родила̀ є҆сѝ на́мъ, пренепоро́чнаѧ, сло́во, є҆диносꙋ́щно ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ, бг҃ороди́тельнице: є҆го́же молѝ, спастѝ пою́щыѧ тѧ̀ ѿ всѣ́хъ страсте́й и҆ ѡ҆бстоѧ́нїѧ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Бг҃оглаго́ливїи ѻ҆́троцы въ пещѝ, со ѻ҆гне́мъ пла́мень попира́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослови́те, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

И҆скорени́лъ є҆сѝ те́рнїе ѕлохꙋле́нїѧ сѣ́менемъ сло́ва, і҆а́сѡне: стори́чествꙋющихъ кла́съ спа́сшихсѧ мно́жество воздѣ́лалъ є҆сѝ.

Просвѣще́нїе сꙋ́щихъ во тмѣ́ тѧ свѣти́льника та́рсꙋ поставлѧ́етъ, блаже́нне, и҆́же сегѡ̀ престо́лъ стро́ѧща, свѧще́ннѡ и҆ преподо́бнѡ, і҆а́сѡне а҆пⷭ҇ле.

Зако́ненъ бы́лъ є҆сѝ ᲂу҆чи́тель, сꙋ́етнѣй повинꙋ́вшымсѧ ле́сти, є҆ди́наго бг҃а честѝ несозда́ннаго, и҆̀же тва́ремъ чє́сти приносѧ́щыѧ спа́слъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Воплоще́нна ро́ждши бг҃а сло́ва, пло́ти на́шеѧ стра̑сти и҆ дꙋшє́вныѧ, ѻ҆трокови́це, и҆сцѣлѝ, да вѣ́рою тѧ̀ всѝ и҆ любо́вїю сла́вимъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Є҆гѡ́же ᲂу҆жаса́ютсѧ а҆́гг҃ли и҆ всѧ̑ вѡ́инства, ꙗ҆́кѡ творца̀ и҆ гдⷭ҇а, по́йте, свѧще́нницы, просла́вите, ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, лю́дїе, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Лю́бѧще гдⷭ҇а ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ, ꙗ҆́кѡ а҆́гнцы закла́ни бы́сте па́стырю слове́сномꙋ, и҆ бжⷭ҇твеннѣй трапе́зѣ принесо́стесѧ, и҆ въ кро́вѣхъ пе́рвенєцъ живетѐ.

Вѣ́рою почти́мъ кїнтїлїа́на и҆ да́дꙋ, и҆ маѯі́ма, мꙋ́чєники хрⷭ҇тѡ́вы, бжⷭ҇твєнныѧ ѕвѣ́зды, просвѣща́ющыѧ всѣ́хъ сердца̀ чꙋде́сными лꙋча́ми.

Глаго́лы преѡби́дѣша безбо́жныхъ и҆ ѕлочести́выхъ, и҆ ра́дꙋющесѧ пострада́вше мч҃ницы хрⷭ҇тѡ́вы: и҆ сꙋ́щымъ ѿ вѣ́ка причто́шасѧ бжⷭ҇твєннымъ страстоте́рпцємъ: съ ни́миже при́снѡ почита́ютсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ прⷭ҇то́лъ ѻ҆гнезра́ченъ носи́ла є҆сѝ хрⷭ҇та̀, на́мъ примѣ́шшасѧ дебельство́мъ пло́ти: того̀ молѝ, бцⷣе чⷭ҇таѧ, ᲂу҆ще́дрити и҆ спастѝ любо́вїю чтꙋ́щыѧ тѧ̀.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆ста́вы прешла̀ є҆сѝ є҆стества̀, содѣ́телѧ заче́нши и҆ гдⷭ҇а, и҆ две́рь спасе́нїѧ мі́рови была̀ є҆сѝ: тѣ́мъ тѧ̀, бцⷣе, непреста́ннѡ велича́емъ.

Свѧщє́нныѧ соста́вимъ всѝ ли́ки, свѧще́ннѡ блажа́ще і҆а́сѡна, вели́каго хрⷭ҇то́ва а҆пⷭ҇тола, съ ли́ки безпло́тными всегда̀ веселѧ́щасѧ.

И҆гра́етъ тва́рь ликꙋ́ющи ны́нѣ въ честнѣ́мъ торжествѣ̀ твое́мъ, сла́вне, а҆пⷭ҇ли, прⷪ҇ро́цы и҆ всѝ мч҃ницы ра́дꙋютсѧ, і҆а́сѡне: съ ни́миже тѧ̀ вѣ́рою велича́емъ.

Ра́ка, и҆дѣ́же лежи́тъ терпѣли́вое и҆ многострада́льное тѣ́ло твоѐ, сла́вне і҆а́сѡне, зари̑ и҆спꙋща́етъ всегда̀, и҆ тмꙋ̀ болѣ́зней разорѧ́етъ, пребл҃же́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́вльшисѧ мт҃и всенепоро́чнаѧ є҆мманꙋ́ила, воплоще́ннагѡ и҆зъ ложе́снъ твои́хъ, ѡ҆божи́вшагѡ є҆стество̀ человѣ́ческое. тѣ́мже тѧ̀, прест҃а́ѧ бг҃ороди́тельнице, ᲂу҆блажа́емъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Свѣтоно́сный ѻ҆́блакъ, въ ѻ҆́ньже всѣ́хъ влⷣка, ꙗ҆́кѡ до́ждь съ нб҃сѐ на рꙋно̀ сни́де, и҆ воплоти́сѧ на́съ ра́ди, бы́въ чл҃вѣ́къ, безнача́льный: велича́емъ всѝ ꙗ҆́кѡ мт҃рь бг҃а на́шегѡ чи́стꙋю.

Послѣ́дꙋюще стрⷭ҇ти безстра́стнагѡ, страстоте́рпцы, и҆скꙋше́нїе под̾ѧ́сте вкꙋ́пѣ, многоплете́нныхъ мꙋ́къ, и҆ сме́ртїю жи́знь наслѣ́довасте, пребыва́юще въ вѣ́къ вѣ́ка: сегѡ̀ ра́ди блажи́ми є҆стѐ при́снѡ.

Краснѡ̀ стезю̀ мꙋче́нїѧ ᲂу҆вѣ́дѣвше, и҆ ше́ствовавше до́брѣ, въ пꙋтѝ ведꙋ́щыѧ къ поко́ищємъ ᲂу҆́мнымъ, сла́внїи мч҃ницы, прїѧ́сте кончи́нꙋ мече́мъ, и҆ со а҆́гг҃лы ликꙋ́ете при́снѡ.

Ста́немъ во хра́мѣ гдⷭ҇ни, и҆ ᲂу҆блажи́мъ да́дꙋ, маѯі́ма и҆ кїнтїлїа́на, дѡ́блїѧ ѻ҆рꙋ́жники, и҆ погꙋби́вшыѧ врагѝ, и҆ вѣ́рою вопїе́мъ: чл҃вѣколю́бче, тѣ́хъ моли́твами и҆зба́ви всѣ́хъ многоплете́нныѧ напа́сти.

Свѧще́ннаѧ ва́ша па́мѧть, пресла́внїи побѣдоно́сцы, ꙗ҆́коже со́лнце свѣ́тлѡ ѡ҆зарѧ́етъ тва́рь: ю҆́же творѧ́щыѧ, ѡ҆мраче́нїѧ страсте́й ны̀ и҆зба́вите, мо́лимсѧ, свѧще́нными хода́тайствы, страстоте́рпцы сп҃са и҆ бг҃а.

Бг҃оро́диченъ:

Грѣхолюби́въ сы́й, покаѧ́нїемъ припа́даю щедро́тамъ твои̑мъ, бж҃е, и҆ вѣ́рнѡ взыва́ю: мольба́ми чи́стѡ ро́ждшїѧ тѧ̀ на землѝ, ᲂу҆ще́дри мѧ̀, и҆ мꙋ́къ и҆зба́ви вѣ́чныхъ, пребл҃гі́й хрⷭ҇тѐ.

Комментарии для сайта Cackle