Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ ѳ҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ мч҃ника є҆ѵѱѵ́хїа.

Стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Мч҃ницы гдⷭ҇ни:

Гребеньмѝ стрꙋ́жемь да́же до внꙋ́треннихъ твои́хъ, до́блїй мч҃ниче, пребы́лъ є҆сѝ непрекло́ненъ, и҆мѣ́ѧ ѻ҆́ко ᲂу҆́мное къ бг҃ꙋ ᲂу҆крѣплѧ́ющемꙋ тѧ̀, є҆ѵѱѵ́хїе, и҆ беззако́ннꙋющыѧ посрамлѧ́ющемꙋ. є҆го́же молѝ, спасти́сѧ вѣ́рою твою̀ чтꙋ́щымъ па́мѧть дне́сь.

Ꙗ҆́звою меча̀ ᲂу҆сѣче́сѧ бжⷭ҇твеннаѧ глава̀ твоѧ̀, до́блїй мч҃ниче, и҆ вмѣ́стѡ кро́ве млеко̀ и҆ во́дꙋ и҆сточа́еши чꙋ́днѡ, привле́клъ є҆сѝ къ позна́нїю неразꙋ̑мныѧ, сла́вꙋ неизрече́ннꙋю прїе́мъ, и҆ бж҃е́ственными хода́тайствы всѣ̑мъ подаѧ̀ ве́лїю ми́лость.

Благодꙋ́шнѡ є҆ѵѱѵ́хїй страда̑нїѧ сконча̀ и҆ по́двиги, и҆ побѣжда́ѧ безꙋ̑мныѧ терпѣ́нїемъ, и҆ ᲂу҆дивлѧ́ѧ невѣ̑рныѧ, болѣ́зней нестерпи́мыхъ наведе́ньми: тѣ́мже по кончи́нѣ ᲂу҆блажа́етсѧ, тогѡ̀ моли́твами, гдⷭ҇и, всѣ̑мъ пода́ждь ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Помышлє́нїѧ нечи̑ста и҆ ᲂу҆стна̀ льсти̑ва, дѣла́ же моѧ̑ всѧ̑ ѡ҆сквернє́на: и҆ что̀ сотворю̀; ка́кѡ ᲂу҆срѧ́щꙋ сꙋдїю̀; влⷣчце дв҃о, молѝ сн҃а твоего̀ и҆ зижди́телѧ, и҆ гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ да въ покаѧ́нїи прїи́метъ дꙋ́хъ мо́й, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ бл҃гоꙋтро́бенъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Не терплю̀, ча́до, ви́дѧщи тѧ̀ на дре́вѣ ᲂу҆снꙋ́вша, бо́дрость всѣ̑мъ подаю́щаго: ꙗ҆́кѡ да и҆̀же дре́вле престꙋпле́нїѧ плодо́мъ, сно́мъ поги́бельнымъ ᲂу҆снꙋ́вшымъ, бж҃е́ственнꙋю и҆ спаси́тельнꙋю бо́дрость пода́си, дв҃а гл҃го́лаше пла́чꙋщисѧ, ю҆́же велича́емъ.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Є҆ѵѱѵ́хїа благодꙋ́шнѡ пою̀ болѣ́зни. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Страда̑нїѧ благодꙋ́шнѡ, бл҃же́нне, твоѧ̑, є҆ѵѱѵ́хїе мꙋ́чениче, поѧ̀, молю́ тѧ, ко гдⷭ҇ꙋ и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе, дꙋ́шꙋ мою̀ страсте́й мꙋчи́тельства и҆схитѝ.

Оу҆́мъ тво́й манове́нїемъ є҆́же къ бг҃ꙋ, презрѣ̀ всѧ̑ житїѧ̀ кра̑снаѧ, блаже́нне: и҆ ве́сь красе́нъ ꙗ҆ви́сѧ, надъ страстьмѝ ца́рствовавъ, є҆ѵѱѵ́хїе.

Бы́сть вои́стиннꙋ терпѣли́въ, є҆гда̀ мꙋ́ками и҆скꙋша́шесѧ и҆ болѣ́зньми, всѧ̑ ᲂу҆дивлѧ́ѧ безбѡ́жныѧ, и҆ страда́лецъ и҆́стиненъ познава́емь.

Бг҃оро́диченъ:

Пло́ти подо́бїемъ роди́всѧ и҆зъ тебє̀ влⷣка, ѡ҆бновѝ на́ше ѡ҆бветша́вшее, ѻ҆трокови́це, є҆стество̀, и҆ мє́ртвыѧ небє́сны содѣ́ла.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Разꙋ́мна сꙋ́ща повѣ́даютъ безꙋ́мнїи тебѐ ѕлочести́вомꙋ кнѧ́зю, безꙋ́мнѡ де́мѡнѡмъ слꙋжа́щемꙋ.

На высотꙋ̀ мꙋче́нїѧ твоегѡ̀ возне́сшꙋтисѧ, а҆́гг҃лъ ꙗ҆́вльсѧ, тебѐ дерзнове́нна ᲂу҆строѧ́етъ, страстоте́рпче є҆ѵѱѵ́хїе.

Поѧ̀ пребы́лъ є҆сѝ въ темни́цѣ, бг҃а и҆ гдⷭ҇а и҆сповѣ́даѧ, храни́тель же сегѡ̀ повелѣ́нїємъ показꙋ́ѧсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Пѣ́нїе благода́рственнѡ страда́льческїй ли́къ пое́тъ тебѣ̀, ѻ҆трокови́це чⷭ҇таѧ, твои́ми хода́тайствы побѣдоно́сецъ бы́въ.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й:

Благодꙋ́шнѡ до́брый соверши́въ по́двигъ, побѣди́лъ є҆сѝ врага̀ сꙋпоста́та, мч҃ниче, по́чєсти и҆ чꙋдеса̀ ѿ бг҃а прїе́мъ. тѣ́мже всѧ̑ вѣ́рныхъ цр҃ковь ᲂу҆блажа́етъ тѧ̀, въ настоѧ́щїй де́нь благохва́льнѡ почита́ющи.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Наста́ви ны̀ на пꙋ́ть покаѧ́нїѧ, ᲂу҆кло́ншыѧсѧ при́снѡ къ безпꙋ́тїємъ ѕѡ́лъ, и҆ пребл҃га́го прогнѣ́вавшыѧ гдⷭ҇а, неискꙋсобра́чнаѧ бл҃гослове́ннаѧ марі́е, прибѣ́жище ѿча́ѧнныхъ человѣ́кѡвъ, бж҃їе жили́ще.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Зрѧ́щи тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, всенепоро́чнаѧ мт҃и, ме́ртва на крⷭ҇тѣ̀ просте́рта, вопїѧ́ше: сн҃е мо́й, собезнача́льне ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ, что̀ неизрече́нное твоѐ сїѐ смотре́нїе, и҆́мже спа́слъ є҆сѝ пречⷭ҇тыхъ рꙋ́къ твои́хъ, ще́дре, созда́нїе;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Ра́дꙋѧсѧ, мч҃ниче, разда́лъ є҆сѝ всѧ̑ и҆мѣ̑нїѧ ни́щымъ, мꙋче́нїѧ бога́тство некра́домо и҆ ра́дость нестарѣ́емꙋю противостѧжа́въ.

Свѧще́ннѡ просвѣща́емь, тмꙋ̀ несвѧще́нныхъ ты̀ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, нꙋ́дити и҆скꙋша́ющихъ тѧ̀, ѿвестѝ ле́стїю ѕлоде́мѡнскою.

И҆̀же пре́лести прилѣжа́щїи тебѣ̀, неле́стными нра́вы ᲂу҆краше́нномꙋ дивлѧ́хꙋсѧ, и҆сточа́ющꙋ животѡ́чнаѧ словеса̀, досточꙋ́дне.

Бг҃оро́диченъ:

Превы́шши си́лъ нбⷭ҇ныхъ ты̀ сꙋ́щи, плотски́хъ страсте́й вы́шшїй ᲂу҆́мъ мо́й, дв҃о, покажѝ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Просвѣтѝ на́съ повелѣ̑нїи твои́ми, гдⷭ҇и, и҆ мы́шцею твое́ю высо́кою, тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, чл҃вѣколю́бче.

Терпѣ́лъ є҆сѝ плотскі̑ѧ ꙗ҆́звы терпѣли́внѡ, ѡ҆бѣ́шенъ бы́въ, бл҃же́нне є҆ѵѱѵ́хїе, прїи́скреннѡ влⷣцѣ всеѧ̀ тва́ри.

Пое́ши, хрⷭ҇тꙋ̀, по ре́брѡмъ, мч҃ниче, стрꙋ́жемь, и҆ ко́жи ѡ҆дира́емь, мꙋ́жественнымъ по́мысломъ терпѣли́внѣйшїй.

Пою́щꙋ бг҃ꙋ, ꙗ҆влѧ́етсѧ тебѣ̀ а҆́гг҃лъ, къ подвигѡ́мъ ѡ҆бꙋча́ѧ тѧ̀, ꙗ҆̀же ѡ҆ гдⷭ҇ѣ возмога́емь соверши́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆ и҆̀же на тѧ̀ надє́жды, всѣ́хъ влⷣчце, возложи́вшихъ, при́снѡ моли́сѧ, ꙗ҆́кѡ да бꙋ́дꙋщагѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ и҆зба́вимсѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Ѡ҆бꙋрева́етъ ᲂу҆́бѡ мꙋче́нїй тѧгота̀, не мо́жетъ же погрꙋзи́ти тѧ̀, мч҃ниче: хрⷭ҇та́ бо и҆ бг҃а помо́щника и҆мѣ́лъ є҆сѝ и҆ ко́рмїѧ, направлѧ́юща тѧ̀ ко приста́нищꙋ ти́хомꙋ своегѡ̀ црⷭ҇твїѧ, є҆ѵѱѵ́хїе.

Красно̀ твоѐ воста́нїе, мч҃ниче, дꙋше́вное сопроти̑внымъ показꙋ́ѧ, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ тѣ̑мъ стра́шенъ, ᲂу҆дивлѧ́ѧ терпѣ́нїемъ ѻ҆́нѣхъ ѕломы́слїе, и҆ прїѧ́тъ ѿ хрⷭ҇та̀ подвигѡ́въ побѣ́ды возме́здїе.

Безъ пра́вды пролїѧ́нною кро́вїю, погрꙋзи́лъ є҆сѝ ве́сь де́мѡнскїй по́лкъ, и҆ ѕлочести́выхъ мно́жество и҆стопѐ: вѣ́рныхъ же напои́сѧ собо́ръ, є҆ѵѱѵ́хїе, бога́тнѡ, ст҃ы́хъ мч҃никъ ᲂу҆краше́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

И҆спра́ви спа́дша мѧ̀ всего̀, ꙗ҆́кѡ страсте́мъ ѿве́рзшаго две́рь, и҆ твои́мъ благи́мъ хода́тайствомъ къ покаѧ́нїѧ вхо́дѡмъ введѝ, и҆ спаси́ мѧ, всѣ́хъ сп҃са ро́ждшаѧ и҆ гдⷭ҇а.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Собо́рѡмъ мч҃никѡвъ причи́слилсѧ є҆сѝ, и҆ ликѡ́мъ бжⷭ҇твенныхъ безпло́тныхъ, ѿ безслове́сїѧ страсте́й тѣ́ло ᲂу҆держа́въ, хра́бровалъ є҆сѝ и҆зрѧ́днѡ, страда́льче хрⷭ҇то́въ треблаже́нне.

Ѽ до́брыѧ твоеѧ̀ кꙋ́пли! го́рстїю бо кро́ве и҆змѣни́лъ є҆сѝ вы́шнее црⷭ҇тво, мꙋ́дре, въ не́мже и҆ воспѣва́еши: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Па́даеши ᲂу҆ѧзви́всѧ мече́мъ, мч҃ниче, и҆ безъ мѣ́ры хва́лѧщагосѧ велїа́ра спопира́еши, и҆ ꙗ҆́звами ссѣка́еши неисцѣ́льнѡ, твои́мъ крѣ́пкимъ ᲂу҆мо́мъ, ѕлоѻбра́знѡ прирази́вшасѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Го́рꙋ тѧ̀ прⷪ҇ро́къ данїи́лъ бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ наречѐ, дв҃о: и҆зъ неѧ́же ка́мень хрⷭ҇то́съ без̾ рꙋкꙋ̀ ѿсѣче́сѧ, и҆ сокрꙋше́нїе содѣ́ла и҆стꙋка́нныхъ пре́лести.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Побѣди́тели мꙋчи́телѧ и҆ пла́мене, бл҃года́тїю твое́ю бы́вше, за́повѣдемъ твои̑мъ ѕѣлѡ̀ прилѣжа́ще, ѻ҆́троцы вопїѧ́хꙋ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Побѣди́тель мꙋчи́телей и҆ дꙋхѡ́въ бы́лъ є҆сѝ нечи́стыхъ, вѣ́рныхъ же человѣ́кѡвъ, страда́льче є҆ѵѱѵ́хїе, сла́ва и҆ похвала̀, тѧ̀ восхвалѧ́ющихъ свѧще́нными пѣ́сньми, и҆ превозносѧ́щихъ хрⷭ҇та̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Кесарі́йстїи свѧще́ннїи воспѣва́ютъ тѧ̀ лю́дїе, пребл҃же́нне: въ то́мъ бо, мч҃ниче, лежѧ̀ тѣ́ло твоѐ, и҆сточа́етъ и҆сцѣле́нїй стрꙋи̑, стра̑сти потоплѧ́ющыѧ, и҆ вѣ́рныхъ сердца̀ ѡ҆роша́ющыѧ бжⷭ҇твеннѡ.

Вше́дъ мꙋ́жески въ подвигѡ́въ сꙋди́ще, мч҃ниче, стро́ганъ бы́лъ є҆сѝ да́же до членѡ́въ, и҆ до самагѡ̀ внꙋ́треннѧгѡ строе́нїѧ, но ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ве́сь непрекло́ненъ, непоколеби́мь: тѣ́мъ вѣнцы̀ прїѧ́лъ є҆сѝ побѣ́ды.

Бг҃оро́диченъ:

Ми́лостиваѧ дв҃о, ꙗ҆́же ми́лостиваго сло́ва ро́ждши, немилосе́рдаго мѧ̀ тꙋ́не ᲂу҆ще́дри, ѿча́ѧннаго прегрѣше́ньми безмѣ́рными и҆ неѡбраща́ющасѧ, но въ лѣ́пости житїѐ и҆жди́вша.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, спасе́ннїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли́ки тѧ̀ велича́юще.

На дре́во воздви́женъ бы́лъ є҆сѝ, стрⷭ҇ть воѡбража́ѧ безстра́стнагѡ, и҆ стра̑сти ᲂу҆ма́лившагѡ благочести́выхъ за милосе́рдїе, мч҃ниче є҆ѵѱѵ́хїе. (с. 82)

Ви́дѣно бы́сть чꙋ́до ве́лїе въ твое́й кончи́нѣ: вмѣ́стѡ бо кро́ве млеко̀ съ водо́ю, главѣ̀ твое́й ѿсѣ́ченѣ бы́вшей, мч҃ниче, и҆стечѐ.

Твои́ми ᲂу҆десы̀, всеблаже́нне, препросла́вленный є҆ди́нъ бг҃ъ просла́висѧ, въ прославле́нїи всесвѧты́ѧ твоеѧ̀ па́мѧти, ꙗ҆́коже проре́клъ є҆сѝ.

Дне́сь весе́лїѧ въ твое́й бжⷭ҇твеннѣй па́мѧти це́рковь познава́етъ, є҆ѵѱѵ́хїе, въ ню́же пою́щыѧ тѧ̀ всѧ̑ спаса́й моли́твами твои́ми.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́томъ мѧ̀ покаѧ́нїѧ ѡ҆зарѝ, дв҃о, грѣха̀ но́щїю ѡ҆мраче́ннаго, и҆ ᲂу҆ны́нїѧ мгло́ю спокрове́ннаго.

Комментарии для сайта Cackle