Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ ѳ҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла матѳі́а.

На вече́рни пое́мъ, Блаже́нъ мꙋ́жъ: а҃-й а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃, пра́здника г҃. Гла́съ в҃.

Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Прїиди́те, пресвѣ́тлое хрⷭ҇то́во бжⷭ҇твенное преѡбраже́нїе вѣ́рнѡ спра́зднꙋемъ, и҆ и҆змѣни́вшесѧ ны́нѣ и҆змѣне́нїемъ до́брымъ, совзы́демъ дꙋ́хомъ къ высо́комꙋ добродѣ́телей верхꙋ̀ ᲂу҆ч҃никѡ́въ хрⷭ҇то́выхъ: ꙗ҆́кѡ да съ ни́ми наꙋчи́вшесѧ стра́нныхъ та̑инъ ꙗ҆вле́нїю, сп҃са гдⷭ҇а сла́вимъ.

Ра́дꙋйсѧ и҆ весели́сѧ благоговѣ́йнѡ, вѣ́рныхъ честна́ѧ це́рковь, ны́нѣ пра́зднꙋющи се́й честны́й и҆ всесвѣ́тлый пра́здникъ: без̾ѻбра́зїе бо человѣ́ка, всѣ́хъ влⷣка ны́нѣ преѡбразꙋ́ющїйсѧ, просвѣща́етъ ꙗ҆́снѡ заре́ю свѣ́тлости неизрече́нныѧ, па́че зарѝ со́лнца сїѧ́нїе и҆спꙋща́юща свѣ́тлѡ.

Всѣ́хъ бг҃ъ сы́й и҆ зижди́тель, бога́тствомъ милосе́рдїѧ неизрече́ннымъ прїе́мь зра́къ ра́бїй, се́й ѡ҆мраче́нїѧ спаса́етъ ны́нѣ дре́внѧго, ѡ҆блиста́въ лице́мъ, и҆ ѡ҆бнажи́въ сїѧ́нїе бж҃ества̀ во пло́ти свое́й: ѿѻнꙋ́дꙋже ᲂу҆жа́сни со стра́хомъ, и҆ ни́цы па́дше ᲂу҆ч҃ницы̀, влⷣцѣ всѣ́хъ поклони́шасѧ.

И҆́ны стїхи̑ры а҆пⷭ҇ла, є҃, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Всехва́льнїи мч҃ницы:

Матѳі́е а҆пⷭ҇ле, ꙳ ли́къ бжⷭ҇твенный напо́лнилъ є҆сѝ, и҆зъ негѡ́же і҆ꙋ́да и҆спадѐ. ꙳ и҆ бжⷭ҇твенными блиста̑нїи мꙋ́дрыхъ твои́хъ слове́съ ꙳ тмꙋ̀ ѿгна́лъ є҆сѝ і҆дѡлонеи́стовства, ꙳ бж҃їею бл҃гостїю, ꙳ и҆ ны́нѣ моли́сѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ ꙳ и҆ ве́лїю ми́лость.

Два́жды.

Матѳі́е бл҃же́нне, ꙳ є҆де́мъ мы́сленный поте́клъ є҆сѝ, ꙳ ꙗ҆́кѡ рѣка̀ наводнѧ́ема ꙳ бжⷭ҇твенными вода́ми: ꙳ и҆ зе́млю напоє́нїи та́йными напои́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ сїю̀ плодоно́снꙋ показа́лъ є҆сѝ, ꙳ тѣ́мже моли́сѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ ꙳ и҆ ве́лїю ми́лость.

Два́жды.

Матѳі́е бг҃одохнове́нне, ꙳ ко́ло мїрско́е, ꙳ ѡ҆свѣти́ша мо́лнїи ᲂу҆че́нїй твои́хъ, ꙳ всѣ́хъ просвѣща́юще, ꙳ всѣ́хъ наставлѧ́юще ꙳ къ бжⷭ҇твенномꙋ позна́нїю, ꙳ прїѧ́тєлища свѣ́та содѣва́юще ꙳ пре́жде спѧ́щыѧ въ нощѝ сꙋ́етства, ꙳ и҆ во тмѣ̀ всѧ́кагѡ безбо́жїѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

И҆злїѧ́сѧ благода́ть во ᲂу҆стна́хъ твои́хъ, сла́вне а҆пⷭ҇ле матѳі́е, и҆ бы́лъ є҆сѝ свѣти́льникъ цр҃кве хрⷭ҇то́вы, ᲂу҆чѧ̀ словє́сныѧ ѻ҆́вцы, вѣ́ровати въ трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю, и҆ во є҆ди́но бжⷭ҇тво̀.

И҆ ны́нѣ, гла́съ в҃:

И҆́же свѣ́томъ твои́мъ всю̀ вселе́ннꙋю ѡ҆свѧти́въ, на горѣ̀ высо́цѣ преѡбрази́лсѧ є҆сѝ, бл҃же, показа́въ ᲂу҆ч҃никѡ́мъ твои̑мъ си́лꙋ твою̀: ꙗ҆́кѡ мі́ръ и҆збавлѧ́еши ѿ престꙋпле́нїѧ. тѣ́мже вопїе́мъ тѝ: милосе́рде гдⷭ҇и, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Вхо́дъ, прокі́менъ днѐ, и҆ чтє́нїѧ трѝ.

Ѿ дѣѧ́нїй ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лъ чте́нїе.

Во дни̑ ты́ѧ воста́въ пе́тръ посредѝ ᲂу҆ч҃ни̑къ, речѐ: (бѣ́ же и҆ме́нъ наро́да вкꙋ́пѣ, ꙗ҆́кѡ сто̀ и҆ два́десѧть мꙋ́жїе бра́тїе, подоба́ше сконча́тисѧ писа́нїю семꙋ̀, є҆́же предречѐ дх҃ъ ст҃ы́й ᲂу҆сты̀ дв҃довыми ѡ҆ і҆ꙋ́дѣ, бы́вшемъ вождѝ є҆́мшымъ і҆и҃са: ꙗ҆́кѡ причте́нъ бѣ̀ съ на́ми, и҆ прїѧ́лъ бѧ́ше жре́бїй слꙋ́жбы сеѧ̀. Се́й ᲂу҆́бѡ стѧжа̀ село̀ ѿ мзды̀ непра́ведныѧ, и҆ ни́цъ бы́въ, просѣ́десѧ посредѣ̀, и҆ и҆злїѧ́сѧ всѧ̀ ᲂу҆тро́ба є҆гѡ̀. И҆ разꙋ́мно бы́сть всѣ̑мъ живꙋ́щымъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, ꙗ҆́кѡ нарещи́сѧ селꙋ̀ томꙋ̀ свои́мъ и҆́хъ ѧ҆зы́комъ, а҆келдама̀, є҆́же є҆́сть село̀ кро́ве. Пи́шетсѧ бо въ кни́зѣ ѱало́мстѣй: да бꙋ́детъ дво́ръ є҆гѡ̀ пꙋ́стъ, и҆ да не бꙋ́детъ живꙋ́щагѡ въ не́мъ, и҆ є҆пі́скопство є҆гѡ̀ да прїи́метъ и҆́нъ. Подоба́етъ ᲂу҆̀бо ѿ сходи́вшихсѧ съ на́ми мꙋже́й, во всѧ́ко лѣ́то, въ не́же вни́де и҆ и҆зы́де въ на́съ гдⷭ҇ь і҆и҃съ, наче́нъ ѿ кр҃ще́нїѧ і҆ѡа́ннова, да́же до днѐ, въ ѻ҆́ньже вознесе́сѧ (на нб҃о) ѿ на́съ, свидѣ́телю воскрⷭ҇нїѧ є҆гѡ̀ бы́ти съ на́ми є҆ди́номꙋ ѿ си́хъ. И҆ поста́виша два̀, і҆ѡ́сифа, нарица́емаго варса́вꙋ, и҆́же нарече́нъ бы́сть і҆ꙋ́стъ, и҆ матѳі́а. И҆ помоли́вшесѧ, рѣ́ша: ты̀, гдⷭ҇и, сердцевѣ́дче всѣ́хъ, покажѝ, є҆го́же и҆збра́лъ є҆сѝ ѿ сею̀ двою̀ є҆ди́наго прїѧ́ти жре́бїй слꙋже́нїѧ сегѡ̀ и҆ а҆пⷭ҇льства, и҆зъ негѡ́же и҆спадѐ і҆ꙋ́да и҆тѝ въ мѣ́сто своѐ. И҆ да́ша жрє́бїѧ и҆́ма: и҆ падѐ жре́бїй на матѳі́а: и҆ причте́нъ бы́сть ко є҆динона́десѧти а҆пⷭ҇лѡмъ.

Собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова чте́нїе.

Возлю́бленнїи, а҆́ще се́рдце на́ше не за́зритъ на́мъ, дерзнове́нїе и҆́мамы къ бг҃ꙋ. И҆ є҆гѡ́же а҆́ще про́симъ, прїе́млемъ ѿ негѡ̀, ꙗ҆́кѡ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ соблюда́емъ, и҆ ᲂу҆гѡ́днаѧ предъ ни́мъ твори́мъ. И҆ сїѧ̀ є҆́сть за́повѣдь є҆гѡ̀, да вѣ́рꙋемъ во и҆́мѧ сн҃а є҆гѡ̀ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ лю́бимъ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, ꙗ҆́коже да́лъ є҆́сть за́повѣдь на́мъ. И҆ соблюда́ѧй за́пѡвѣди є҆гѡ̀, въ не́мъ пребыва́етъ, и҆ то́й въ не́мъ: и҆ ѡ҆ се́мъ разꙋмѣ́емъ, ꙗ҆́кѡ пребыва́етъ въ на́съ, ѿ дх҃а є҆го́же да́лъ є҆́сть на́мъ. Возлю́бленнїи, не всѧ́комꙋ дꙋ́хꙋ вѣ́рꙋйте, но и҆скꙋша́йте дꙋ́хи, а҆́ще ѿ бг҃а сꙋ́ть, ꙗ҆́кѡ мно́зи лжепроро́цы и҆зыдо́ша въ мі́ръ. Ѡ҆ се́мъ познава́йте дх҃а бж҃їѧ, и҆ дꙋ́ха ле́стча. Всѧ́къ дꙋ́хъ, и҆́же и҆сповѣ́дꙋетъ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ во пло́ти прише́дша, ѿ бг҃а є҆́сть. И҆ всѧ́къ дꙋ́хъ, и҆́же не и҆сповѣ́дꙋетъ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ во пло́ти прише́дша, ѿ бг҃а нѣ́сть: и҆ се́й є҆́сть а҆нті́хрїстовъ, є҆го́же слы́шасте ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ, и҆ ны́нѣ къ мі́рѣ є҆́сть ᲂу҆жѐ. Вы̀ ѿ бг҃а є҆стѐ ча̑дца, и҆ побѣди́сте тѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ бо́лїй є҆́сть и҆́же въ ва́съ, не́жели и҆́же въ мі́рѣ. Ѻ҆нѝ ѿ мі́ра сꙋ́ть, сегѡ̀ ра́ди ѿ мі́ра глаго́лютъ, и҆ мі́ръ тѣ́хъ послꙋ́шаетъ. Мы̀ ѿ бг҃а є҆смы̀: и҆́же зна́етъ бг҃а, послꙋ́шаетъ на́съ: и҆ и҆́же нѣ́сть ѿ бг҃а, не послꙋ́шаетъ на́съ.

Собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова чте́нїе.

Возлю́бленнїи, а҆́ще си́це возлюби́лъ є҆́сть на́съ бг҃ъ, и҆ мы̀ до́лжни є҆смы̀ дрꙋ́гъ дрꙋ́га люби́ти. Бг҃а никто́же нигдѣ́же ви́дѣ. А҆́ще дрꙋ́гъ дрꙋ́га лю́бимъ, бг҃ъ въ на́съ пребыва́етъ, и҆ любы̀ є҆гѡ̀ соверше́нна є҆́сть въ на́съ. Ѡ҆ се́мъ разꙋмѣ́емъ, ꙗ҆́кѡ въ не́мъ пребыва́емъ и҆ то́й въ на́съ, ꙗ҆́кѡ ѿ дх҃а своегѡ̀ да́лъ є҆́сть на́мъ. И҆ мы̀ ви́дѣхомъ и҆ свидѣ́тельствꙋемъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃ъ посла̀ сн҃а сп҃си́телѧ мі́рꙋ. И҆́же а҆́ще и҆сповѣ́сть, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть сн҃ъ бж҃їй, бг҃ъ въ не́мъ пребыва́етъ, и҆ то́й въ бз҃ѣ. И҆ мы̀ позна́хомъ, и҆ вѣ́ровахомъ, любо́вь ю҆́же и҆́мать бг҃ъ въ на́съ. Бг҃ъ любы̀ є҆́сть, и҆ пребыва́ѧй въ любвѝ, въ бз҃ѣ пребыва́етъ, и҆ бг҃ъ въ не́мъ пребыва́етъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Тридне́венъ:

Воѡбра́жсѧ за милосе́рдїе, хрⷭ҇тѐ, во а҆да́ма пе́рваго человѣ́ка ѿ дв҃ы, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ вторы́й а҆да́мъ: на горѣ́ же, сп҃се мо́й, ѳавѡ́рстѣй преѡбрази́лсѧ є҆сѝ, ѡ҆бнажа́ѧ бж҃ество̀ твоѐ.

Сті́хъ: Твоѧ̑ сꙋ́ть нб҃са̀, и҆ твоѧ̑ є҆́сть землѧ̀.

Оу҆диви́шасѧ зрѧ́ще твоеѧ̀ бл҃года́ти лꙋ́чшїи зако́на, преѡбраже́нїѧ, хрⷭ҇тѐ, на горѣ̀ ст҃ѣ́й: съ ни́миже покланѧ́емсѧ тебѣ̀ со ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ.

Сті́хъ: Ѳавѡ́ръ и҆ є҆рмѡ́нъ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋетасѧ.

Просвѣща́етсѧ тва́рь ꙗ҆́снѡ твои́мъ преѡбраже́нїемъ, хрⷭ҇тѐ, є҆́же бжⷭ҇твеннымъ а҆пⷭ҇лѡмъ на ѳавѡ́рѣ, мѡѷсе́ю же и҆ и҆лїѝ показа́лъ є҆сѝ бг҃ъ сы́й, неизрече́ннѡ просїѧ́въ па́че со́лнца.

Сла́ва, гла́съ в҃:

Ре́вности бжⷭ҇твенныѧ и҆спо́лненъ, а҆пⷭ҇ле матѳі́е досточꙋ́дне, ревнꙋ́ѧ поревнова́лъ є҆сѝ бг҃ꙋ вседержи́телю, и҆́же и҆ бжⷭ҇твенныхъ тѧ̀ чꙋде́съ и҆спо́лнена показа̀: стра́ннꙋю бо ре́вность и҆мѣ́ѧ, дѣ́йствїемъ нра́въ стѧжа́лъ є҆сѝ. тѣ́мже въ вы́шнихъ сы́й, съ вы́шними ли̑ки вселѧ́емь, моли́сѧ, бг҃ови́дче, сло́вꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

И҆́же на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй преѡбра́жсѧ во сла́вѣ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ показа́въ ᲂу҆ч҃никѡ́мъ твои̑мъ сла́вꙋ твоегѡ̀ бж҃ества̀, ѡ҆зарѝ и҆ на́съ свѣ́томъ твоегѡ̀ разꙋмѣ́нїѧ, и҆ наста́ви на стезю̀ за́повѣдей твои́хъ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Тропа́рь а҆пⷭ҇ла, гла́съ г҃:

А҆пⷭ҇ле ст҃ы́й матѳі́е, молѝ ми́лостиваго бг҃а, да прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́стъ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ з҃:

Преѡбрази́лсѧ є҆сѝ на горѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, показа́вый ᲂу҆ч҃никѡ́мъ твои̑мъ сла́вꙋ твою̀, ꙗ҆́коже можа́хꙋ: да возсїѧ́етъ и҆ на́мъ грѣ̑шнымъ свѣ́тъ тво́й присносꙋ́щный, моли́твами бцⷣы, свѣтода́вче, сла́ва тебѣ̀.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника два́жды.

Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника.

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ в҃:

Оу҆лови́въ ꙗ҆зы́ки а҆пⷭ҇лѡвъ сла́вный, и҆ наꙋчи́въ концы̀ земны̑ѧ тебѣ̀ кла́нѧтисѧ со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ дх҃омъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е. тогѡ̀ ра́ди ᲂу҆твердѝ цр҃ковь твою̀, и҆ вѣ̑рнымъ низпослѝ благослове́нїе твоѐ, є҆ди́не ми́лостиве и҆ чл҃вѣколю́бче.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Человѣ́ческое и҆змѣне́нїе, є҆́же со сла́вою твое́ю, сп҃се, второ́е и҆ стра́шное твоегѡ̀ прише́ствїѧ показꙋ́ѧй, на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй преѡбрази́лсѧ є҆сѝ, и҆лїа̀ и҆ мѡѷсе́й глаго́лахꙋ съ тобо́ю, и҆ трїе́хъ ѿ ᲂу҆ч҃ни̑къ спризва́въ, и҆̀же ви́дѣвше, влⷣко, сла́вꙋ твою̀, блиста́нїю твоемꙋ̀ ᲂу҆диви́шасѧ. и҆́же тогда̀ си̑мъ свѣ́тъ, тво́й возсїѧ́вый, просвѣтѝ дꙋ́шы на́шѧ.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Лꙋчꙋ̀ ꙗ҆́кѡ со́лнце пра́вды и҆спꙋсти́ тѧ хрⷭ҇то́съ, просвѣти́ти всю̀ зе́млю а҆пⷭ҇ле сла́вный матѳі́е, бжⷭ҇твенными твои́ми моли́твами ѡ҆зарѧ́еши, и҆ бжⷭ҇твеннымъ свѣ́томъ невече́рнимъ всѣ́хъ просвѣща́еши, вѣ́рою соверша́ющихъ свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже.

Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Возше́дъ со ᲂу҆ч҃ники̑ на го́рꙋ, и҆ во сла́вѣ ѻ҆́ч҃и ѡ҆блиста́въ, съ мѡѷсе́омъ и҆лїа̀ тебѣ̀ предстоѧ́тъ: зако́нъ и҆ прⷪ҇ро́цы бо ꙗ҆́кѡ бг҃ꙋ слꙋ́жатъ, є҆мꙋ́же и҆ сыновство̀ є҆сте́ственное роди́тель и҆сповѣ́даѧ нарица́ше сн҃а: є҆го́же воспѣва́емъ съ тобо́ю и҆ дх҃омъ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

І҆́дѡльскꙋю горды́ню низложи́въ, сп҃совы стрⷭ҇ти жела́ѧ, матѳі́е а҆пⷭ҇ле, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ мі́рꙋ съ нб҃сѐ, всѣ̑мъ и҆сточа́ѧ чꙋдеса̀, и҆ ꙗ҆зы́кѡмъ бы́лъ є҆сѝ, преблаже́нне, ᲂу҆чи́тель. тѣ́мже твою̀ па́мѧть по досто́инствꙋ почита́емъ, въ пѣ́снехъ сла́вѧще, и҆ вѣ́рнѡ велича́юще, бг҃огла́се пребога́те: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

На горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй преѡбрази́лсѧ є҆сѝ, бж҃е, посредѣ̀ и҆лїѝ и҆ мѡѷсе́а премꙋ́дрыхъ, со і҆а́кѡвомъ и҆ сі́мѡномъ и҆ і҆ѡа́нномъ. пе́тръ же сы́й тꙋ̀, сїѧ̑ тебѣ̀ глаго́лаше: добро̀ є҆́сть здѣ̀ сотвори́ти трѝ сѣ́ни, є҆ди́нꙋ мѡѷсе́ю, и҆ є҆ди́нꙋ и҆лїѝ, и҆ є҆ди́нꙋ тебѣ̀ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀. и҆́же тогда̀ си̑мъ свѣ́тъ тво́й возсїѧ́вый, просвѣтѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ: Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю: Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло ѯ҃з.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

И҆злїѧ́сѧ благода́ть во ᲂу҆стна́хъ твои́хъ, сла́вне а҆пⷭ҇ле матѳі́е, и҆ бы́лъ є҆сѝ, свѣти́льникъ цр҃кве хрⷭ҇то́вы, ᲂу҆ча̀ словє́сныѧ ѻ҆́вцы, вѣ́ровати въ трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю, и҆ во є҆ди́но бж҃ество̀.

Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: Творе́нїе кѵ́ръ космы̀.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ли́цы і҆и҃льтестїи невла́жными стопа́ми по́нтъ чермны́й, и҆ вла́жнꙋю глꙋбинꙋ̀ прогна́вше, вса́дники трїста́ты врагѝ ви́дѧще въ не́й погрꙋжє́ны, съ весе́лїемъ поѧ́хꙋ: пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Глаго́лы живѡ́тныѧ дрꙋгѡ́мъ хрⷭ҇то́съ, и҆ ѡ҆ бжⷭ҇твеннѣмъ наказꙋ́ѧ црⷭ҇твїи, речѐ: во мнѣ̀ ѻ҆ц҃а̀ позна́йте, свѣ́томъ ꙗ҆́кѡ ѡ҆блиста́ю непристꙋ́пнымъ, въ ра́дости пою́ще: пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Си́лою ꙗ҆зы̑къ ѡ҆блече́тесѧ, дрꙋ́зи ᲂу҆ч҃ницы̀, чꙋ́дни же бꙋ́дете въ бога́тствѣ и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ сла́вы напо́лнитесѧ: ꙗ҆́кѡ ꙗ҆влю́сѧ свѣтлѣ́е со́лнца, ѡ҆блиста́ѧ въ ра́дости пою́щихъ: пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Дне́сь хрⷭ҇то́съ на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй, просїѧ́въ ꙗ҆́снѡ бжⷭ҇твенною заре́ю, ꙗ҆́коже ѡ҆бѣща́сѧ, ᲂу҆ч҃никѡ́мъ ѡ҆бнажѝ зра́къ: свѣтоно́снаѧ же напо́лнившесѧ бжⷭ҇твенныѧ зарѝ, въ ра́дости поѧ́хꙋ: пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

И҆́нъ канѡ́нъ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла, на и҃, є҆гѡ́же краегране́сїе: Пѣ́сньми тѧ̀ пою̀, матѳі́е, хрⷭ҇то́въ дрꙋ́же. Творе́нїе ѳеофа́ново.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дшемꙋ лю́ди своѧ̑ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ сла́внѡ просла́висѧ.

Пѣ́сньми твоѐ свѣтоно́сное пою́щꙋ, матѳі́е, ны́нѣ торжество̀, съ нб҃се́ ми зарю̀ спасе́нїѧ да́ти, моли́сѧ.

Ве́лїе со́лнце ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ свѣ́та вели́кагѡ, досточꙋ́дне: съ на́ми бо бы́вшꙋ бесѣ́довалъ є҆сѝ, нехода́тайственнѣ а҆пⷭ҇ле.

Зако́нѡмъ влⷣки, блаже́нне, повинꙋ́ѧсѧ, мре́жею ᲂу҆ловлѧ́еши твоегѡ̀ ѧ҆зы́ка, и҆зъ глꙋбины̀ невѣ́дѣнїѧ концы̀.

Бг҃оро́диченъ:

Всего́ мѧ спаса́етъ, сло́во пребжⷭ҇твенное бла́гостїю, восхотѣ́въ и҆зъ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀ воплоти́тисѧ, чⷭ҇таѧ мт҃и дв҃о.

Катава́сїа пра́здника: Ли́цы і҆и҃льстїи:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

Во всего̀ а҆да́ма ѡ҆бле́ксѧ, хрⷭ҇тѐ, ѡ҆чернѣ́вшее и҆змѣни́въ просвѣти́лъ є҆сѝ дре́вле є҆стество̀, и҆ и҆змѣне́нїемъ зра́ка твоегѡ̀ бг҃осодѣ́лалъ є҆сѝ.

Столпо́мъ ѻ҆гнезра́чнымъ, и҆ ѻ҆́блакомъ дре́вле, и҆́же въ пꙋсты́ни і҆и҃лѧ веды́й, дне́сь на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй, неизрече́ннѡ во свѣ́тѣ хрⷭ҇то́съ просїѧ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Возмо́глъ є҆сѝ ᲂу҆крѣплѧ́емь, живонача́льнымъ, мꙋ́дре, манове́нїемъ, крѣ́пкагѡ коры̑сти восхи́тити, и҆ порабо́тити благода́тїю.

Любѧ̀ ᲂу҆чи́телѧ, слꙋжѧ̀ тогѡ̀ манове́нїемъ вседѣ́йственнымъ, ѿ пре́лести спаса́еши человѣ́ки, досточꙋ́дне.

Тѧ̀ двоенадесѧ́тномꙋ числꙋ̀, ᲂу҆ч҃никѡ́въ ли́ка свѧта́гѡ, вседѣ́йственный дх҃ъ и҆сполнѧ́юща, бг҃оглаго́ливе, и҆збира́етъ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆мѣ́ѧ тѧ̀ по́мощь, ѕлы́хъ врагѡ́въ стремле́нїѧ, чⷭ҇таѧ, не ᲂу҆жаса́юсѧ: и҆мѣ́ѧ тѧ̀ предста́тельницꙋ, тѣ́хъ, побѣжда́ю полкѝ.

Конда́къ пра́здника, гла́съ з҃:

На горѣ̀ преѡбрази́лсѧ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́коже вмѣща́хꙋ ᲂу҆ченицы̀ твоѝ, сла́вꙋ твою̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ви́дѣша: да є҆гда́ тѧ ᲂу҆́зрѧтъ распина́ема, страда́нїе ᲂу҆́бѡ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ во́льное, мі́рови же проповѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ вои́стиннꙋ ѻ҆́ч҃ее сїѧ́нїе.

І҆́косъ:

Воста́ните, лѣни́вїи, и҆̀же всегда̀ ни́зꙋ пони́кшїи въ зе́млю, дꙋшѝ моеѧ̀ по́мыслы, возми́тесѧ и҆ возвы́ситесѧ на высотꙋ̀ бжⷭ҇твеннагѡ восхожде́нїѧ. притеце́мъ къ петрꙋ̀ и҆ къ зеведе́євымъ, и҆ вкꙋ́пѣ со ѻ҆́нѣми ѳавѡ́рскꙋю го́рꙋ дости́гнемъ, да ви́димъ съ ни́ми сла́вꙋ бг҃а на́шегѡ, гла́съ же ᲂу҆слы́шимъ, и҆́же свы́ше слы́шаша, и҆ проповѣ́даша ѻ҆́ч҃ее сїѧ́нїе.

Сѣда́ленъ, а҆пⷭ҇ла гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Мо́лнїѧми твои́хъ слове́съ бжⷭ҇твенныхъ, попали́лъ є҆сѝ пре́лесть лꙋка́вꙋю, вѣ̑рныѧ просвѣти́лъ є҆сѝ, воспѣва́ти є҆́же во пло́ти прише́ствїе, блаже́нне, всѣ́ми влⷣчествꙋющагѡ, и҆ тогѡ̀ стрⷭ҇ти бжⷭ҇твеннѣй поревнова́лъ є҆сѝ. ѿѻнꙋ́дꙋже соше́дшесѧ, свѧтꙋ́ю твою̀ па́мѧть соверша́емъ веселѧ́щесѧ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: матѳі́е а҆пⷭ҇ле, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Повелѣ́нное:

Сокрове́ннꙋю мо́лнїю подъ пло́тїю сꙋщества̀ твоегѡ̀ хрⷭ҇тѐ, и҆ бжⷭ҇твеннагѡ благолѣ́пїѧ, на ст҃ѣ́й показа́лъ є҆сѝ горѣ̀, бл҃годѣ́телю, просїѧ́въ сꙋ́щымъ съ тобо́ю ᲂу҆ч҃никѡ́мъ: и҆ разꙋмѣ́вше нестерпи́мꙋ сꙋ́щꙋ сла́вꙋ твою̀, ст҃ъ є҆сѝ, возопи́ша, ꙗ҆́кѡ непристꙋ́пенъ сы́й, ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ пло́тїю мі́рови, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ сла́вное смотре́нїе твоѐ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ꙗ҆́кѡ роди́лсѧ є҆сѝ ѿ дв҃ы, да ѿ ле́сти и҆зба́виши зовꙋ́щыѧ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Зако́нъ въ сїна́и писа́нїемъ воѡбража́ѧ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, во ѻ҆́блацѣ, и҆ ѻ҆гнѝ, и҆ мра́цѣ, и҆ въ ви́хрѣ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ носи́мь: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Да ᲂу҆вѣ́риши сла́вное строе́нїе твоѐ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ꙗ҆́кѡ сы́й пре́жде вѣ̑къ, и҆ то́йже на ѻ҆́блацѣ восхожде́нїе положи́вый, на ѳавѡ́рѣ неизрече́ннѡ просїѧ́лъ є҆сѝ.

Соглаго́люще предстоѧ́хꙋ раболѣ́пнѡ тебѣ̀ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀, къ ни́мже па́рою ѻ҆гнѧ̀ и҆ мра́ка, и҆ то́нкимъ хла́домъ бесѣ́довалъ є҆сѝ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Возвѣща́хꙋ сла́вное крⷭ҇та̀ ра́ди твоегѡ̀, на ѳавѡ́ръ прише́дше, и҆́же во ѻ҆гни́ тѧ и҆ кꙋпинѣ̀ дре́вле предви́дѣвый, мѡѷсе́й и҆ взѧ́тый на колесни́цѣ ѻ҆́гненнѣй и҆лїа̀, хрⷭ҇тѐ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Є҆ди́но є҆стество̀ бжⷭ҇тва̀, є҆ди́но црⷭ҇тво и҆ гдⷭ҇ьство, возвѣща́ѧ, преблаже́нне, ꙗ҆зы́кѡвъ стада̀ ᲂу҆лови́лъ є҆сѝ.

Наведе́ тѧ гдⷭ҇ь на мо́ре житїѧ̀, премꙋ́дре, ꙗ҆́коже конѧ̀ смꙋща́юща многобо́жїѧ гѡ́рькїѧ во́ды.

Сло́вомъ бж҃е́ственнымъ ѡ҆бнови́лъ є҆сѝ ѡ҆лѧденѣ̑вшаѧ сердца̀, сла́вне, всѣ́ѧвъ благоче́стїе, и҆́стины позна́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Дѣ́вства сосꙋ́де, и҆ невмѣсти́магѡ є҆стества̀ селе́нїе, дꙋ́шꙋ мою̀ просвѣтѝ ѡ҆мраче́ннꙋю мно́гими страстьмѝ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ѿ свѣ́та пресѣкі́й перворо́дный свѣ́тъ, ꙗ҆́кѡ во свѣ́тѣ дѣла̀ пою́тъ тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, содѣ́телѧ, во свѣ́тѣ твое́мъ пꙋти̑ на́шѧ напра́ви.

Предъ лице́мъ твои́мъ го́ры ᲂу҆клони́шасѧ: свѣ́тъ бо и҆ предъ нога́ми, нб҃оте́чныѧ лꙋчѝ, хрⷭ҇тѐ, со́лнце прїи́де, зра́къ зе́мленъ ꙗ҆́кѡ прїѧ́ти благоволи́лъ є҆сѝ.

Сѐ сп҃съ, вопїѧ́хꙋ мѡѷсе́й и҆ и҆лїа̀ ᲂу҆ченикѡ́мъ, на горѣ̀ ст҃ѣ́й ѳавѡ́рстѣй ѡ҆глаша́ємымъ, хрⷭ҇то́съ, є҆го́же дре́вле провозвѣсти́хомъ сꙋ́щаго бг҃а.

Неизмѣ́нное є҆стество̀ чл҃вѣ́ческомꙋ примѣ́шсѧ, ѻ҆би́льнѡ невеще́ственнагѡ бжⷭ҇тва̀, свѣ́тъ и҆з̾ѡбнажи́въ а҆пⷭ҇лѡмъ, неизрече́ннѡ возсїѧ̀.

Тѧ̀ присносꙋ́щное сїѧ́нїе, во ѻ҆ч҃естѣй сла́вѣ, ᲂу҆ч҃ницы̀ ꙗ҆́кѡ ви́дѣвше возсїѧ́вша, хрⷭ҇тѐ, тебѣ̀ вопїѧ́хꙋ: во свѣ́тѣ твое́мъ пꙋти̑ на́шѧ напра́ви.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Ꙗ҆́кѡ многопло́днꙋ ло́зꙋ, и҆́стинный тѧ̀ прострѐ вїногра́дъ, дѣ́лающа гро́здъ, пролива́юща вїно̀ спаси́тельное: є҆го́же пи́вше, бл҃же́нне, ѡ҆держи́мїи неразꙋ́мїемъ, пре́лести пїѧ́нство ѿверго́ша.

Оу҆ченикѡ́въ двоенадесѧ́тыхъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆сполнѧ́ѧ ли́къ бл҃же́нный: и҆зъ негѡ́же преда́тель себѐ ѿве́ргъ, приѡбрѣ́те го́рькое ᲂу҆давле́нїе, на хрⷭ҇та̀ воздви́гъ пѧ́тꙋ, тайновѣща́телю матѳі́е чꙋ́дне.

Со́ль бжⷭ҇твенна вве́рглсѧ є҆сѝ, бл҃же́нне, въ мі́ръ, матѳі́е а҆пⷭ҇ле, гно́й пре́лести ѡ҆чища́ѧ сла́дкими ᲂу҆чє́нїи, ѿгонѧ̀ болѣ̑зни, и҆ ѿе́млѧ ꙗ҆́звы дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ, прехва́льне.

Бг҃оро́диченъ:

Без̾ѻбра́зныхъ ри́зъ, и҆ дре́внѧгѡ совлече́сѧ ᲂу҆мерщвле́нїѧ а҆да́мъ, дв҃о, пречⷭ҇тымъ твои́мъ ржⷭ҇тво́мъ, бг҃оневѣ́сто, и҆ во ѡ҆де́ждꙋ свѧ́тꙋ и҆ и҆́стиннꙋ ѡ҆блече́сѧ, ника́коже ѡ҆скверне́нꙋ страстьмѝ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Внегда̀ скорбѣ́ти мѝ, возопи́хъ ко гдⷭ҇ꙋ: и҆ ᲂу҆слы́ша мѧ̀ бг҃ъ спасе́нїѧ моегѡ̀.

Сїѧ́нїѧ па́че со́лнца, свѣ́тъ ꙗ҆снѣ́йшїй, сп҃съ просїѧ̀ на ѳавѡ́рѣ, на́съ просвѣти́лъ є҆́сть.

Возше́дъ на го́рꙋ ѳавѡ́рскꙋю, преѡбрази́лсѧ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ, и҆ ле́сть всю̀ ѡ҆мрачи́въ, на́съ просвѣти́лъ є҆сѝ.

Тѧ̀ бг҃а позна́вше сла́внїи а҆пⷭ҇ли, на ѳавѡ́рѣ же, хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆ди́вльшесѧ, колѣ̑ни преклони́ша.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Бг҃ъ бы́лъ є҆сѝ положе́нъ, є҆дине́нїемъ бж҃е́ственнымъ ѡ҆божа́емь, и҆ перводѣ́лательны ѿ бг҃а лꙋчѝ прїи́мъ, вѣ̑рныѧ просвѣти́лъ є҆сѝ, и҆ зе́млю ѿ мглы̀ і҆́дѡльскїѧ ѡ҆чи́стилъ є҆сѝ.

Два́жды.

Сѐ тебѣ̀ вмѣща́етсѧ ᲂу҆ч҃никꙋ̀ всѧ́ко прорече́нїе свѧще́нныхъ прⷪ҇рѡ́къ: самови́децъ бо бы́въ, є҆го́же дре́вле провозвѣсти́ша, слꙋжи́телю матѳі́е, подо́бникъ же и҆ а҆пⷭ҇толъ.

Бг҃оро́диченъ:

Сщ҃е́нїе ᲂу҆́мное, и҆ неприкоснове́нно ѡ҆чисти́лище, свѣ́щникъ зла́тъ, и҆ трапе́зꙋ ѡ҆дꙋшевле́нꙋ, хлѣ́бъ носи́вшꙋю живота̀, дв҃о, вѣ́рнїи тѧ̀ и҆менꙋ́емъ.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Свѣтоза́рное, ꙗ҆́кѡ со́лнце во ве́сь мі́ръ и҆зше́дшее, вѣща́нїе твоѐ просвѣща́етъ ꙗ҆зы́ческꙋю цр҃ковь бл҃года́тїю, чꙋдоно́сче матѳі́е а҆пⷭ҇ле.

І҆́косъ:

Стрꙋю̀ сло́ва пода́ждь мѝ, гдⷭ҇и, водно́е є҆стество̀ содѣ́ѧвый, и҆ се́рдце моѐ ᲂу҆крѣпѝ, бл҃гоꙋтро́бне, и҆́же зе́млю ᲂу҆тверди́вый сло́вомъ твои́мъ: и҆ просвѣтѝ моѐ помышле́нїе, свѣ́томъ ꙗ҆́кѡ ри́зою ѡ҆дѣва́ѧйсѧ, да глаго́лю и҆ пою̀ подѡ́бнаѧ: досто́йнѡ почестѝ многоми́лостиве, твоего̀ матѳі́а а҆пⷭ҇ла.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

А҆враа́мстїи и҆ногда̀ въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пѣ́сньми взыва́юще: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѡ҆блиста́вшесѧ свѣ́томъ непристꙋ́пныѧ сла́вы на ѳавѡ́рстѣй горѣ̀, а҆пⷭ҇ли хрⷭ҇тꙋ̀ вопїѧ́хꙋ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Сїѧ́нїемъ бжⷭ҇твеннагѡ шꙋ́ма и҆ росода́тельнымъ (с. 208) ѻ҆́блакомъ, хрⷭ҇тѐ, и҆ заре́ю твое́ю наслажда́еми, а҆пⷭ҇ли поѧ́хꙋ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Въ непристꙋ́пномъ свѣ́тѣ, ꙗ҆́кѡ ви́дѣ тѧ̀ пе́тръ, на ѳавѡ́рстѣй горѣ̀ ѡ҆блиста́вша, хрⷭ҇тѐ, возопѝ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Съ нача́льникомъ жи́зни хрⷭ҇то́мъ сꙋ́ще, дѣ́ти зеведе́евы, ꙗ҆́кѡ и҆спꙋстѝ зра́ка свѣ́тъ, возгремѣ́ша: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

То́къ и҆зсꙋши́лъ є҆сѝ пре́лести наводне́нїемъ твоеѧ̀ бжⷭ҇твенныѧ мꙋ́дрости, и҆ пото́комъ пи́щи напои́лъ є҆сѝ вѣ́рою вопїю́щыѧ, сла́вне: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Си́лою бг҃а всеси́льнагѡ и҆знемого́ша вра̑жїѧ кова̑рства предъ лице́мъ твоегѡ̀, а҆пⷭ҇ле, ше́ствїѧ, и҆ сокрꙋши́шасѧ го́ры же и҆ хо́лми безбо́жїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Сѐ, ю҆́же речѐ дв҃ꙋ дх҃омъ вели́кїй и҆са́їа, во чре́вѣ бг҃а зача́тъ и҆ ражда́етъ, є҆мꙋ́же пое́мъ: гдⷭ҇и бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́троцы бжⷭ҇твенною распала́еми ре́вностїю, мꙋчи́телѧ и҆ пла́мене преще́нїе мꙋ́жески попра́ша, и҆ посредѣ̀ ѻ҆гнѧ̀ вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Манове́нїемъ всѧ̑ носѧ́й, нога́ми пречⷭ҇тыми на го́рꙋ взы́де ѳавѡ́рскꙋю хрⷭ҇то́съ: на не́йже па́че со́лнечныѧ лꙋчѝ ѡ҆блиста̀ лице́мъ, и҆̀же зако́нꙋ старѣ́йшыѧ и҆ благода́ти, показа̀ пою́щыѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Непристꙋ́пною сла́вою, на горѣ̀ ꙗ҆́вльсѧ неизрече́ннѡ ѳавѡ́рстѣй, неѡдержи́мый и҆ незаходи́мый свѣ́тъ, ѻ҆́ч҃ее сїѧ́нїе, тва́рь ᲂу҆ѧсни́въ, человѣ́ки ѡ҆божѝ пою́щыѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Сщ҃еннолѣ́пнѡ стоѧ́ще мѡѷсе́й же и҆ и҆лїа̀ на горѣ̀ ѳавѡ́рѣ, бжⷭ҇твеннагѡ начерта́нїѧ ꙗ҆́снѡ ѵ҆поста́сь ви́дѣвше, хрⷭ҇та̀ во ѻ҆ч҃естѣй ѡ҆блиста́вша сла́вѣ, воспѣва́хꙋ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

И҆́же во зра́цѣ бжⷭ҇твеннагѡ ра́ди ꙗ҆вле́нїѧ, лицѐ просла́висѧ и҆ногда̀ мѡѷсе́ево: хрⷭ҇то́съ же, ꙗ҆́кѡ ри́зою, свѣ́томъ и҆ сла́вою ѡ҆дѣва́етсѧ, свѣ́та бо самодѣ́теленъ сы́й, ѡ҆зарѧ́етъ пою́щыѧ: благослови́те, всѧ̑, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ѿ свѣторо́дна ѻ҆́блака, хрⷭ҇та̀ ᲂу҆ч҃ницы̀ ѡ҆б̾ѧ́та зрѧ́ще на ѳавѡ́рѣ, и҆ ни́цы на зе́млю па́дше, ᲂу҆́мъ просвѣ́щше, со ѻ҆ц҃е́мъ сего̀ поѧ́хꙋ и҆ дх҃омъ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы бл҃гослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Оу҆ста̀ бж҃їѧ бы́въ, и҆зъ горта́ни восхи́тилъ є҆сѝ человѣкоꙋбі́йцы, и҆̀хже лю́тѣ пожрѐ, и҆ снѣ́дь содѣ́ла свое́й ѕло́бѣ, мꙋ́дре, и҆ ба́нею пакибытїѧ̀ си́хъ приве́лъ є҆сѝ гдⷭ҇еви, пою́щыѧ непреста́ннѡ: лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пре́лести меча̀, ѕло́бы ѻ҆рꙋ́жїѧ, ѻ҆рꙋ́жїе бы́въ бж҃їѧ сло́ва, сла́вне, до конца̀ и҆стни́лъ є҆сѝ і҆́дѡльскїѧ трє́бы, столпи́ же и҆ хра́мы бжⷭ҇твенною си́лою низложи́лъ є҆сѝ, хра́мы же вопїю́щыѧ трⷪ҇цы содѣ́лалъ є҆сѝ: лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Слове́сное ꙗ҆ви́сѧ нб҃о, повѣ́дꙋѧ є҆диноро́днагѡ сла́вꙋ бж҃їю неизглаго́ланнꙋю, матѳі́й всемꙋ́дрый, мо́лнїѧ благода́ти, лове́цъ заблꙋ́ждшихъ, свѣ́щникъ бжⷭ҇твеннагѡ свѣтозаре́нїѧ, неизрече́нныхъ таи́нникъ. того̀ съ весе́лїемъ воспое́мъ согла́снѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Па́че є҆стества̀ зачала̀ є҆сѝ, па́че сло́ва родила̀ є҆сѝ содѣ́телѧ человѣ́ческагѡ є҆стества̀, бы́вша человѣ́ка, ѻ҆ц҃ꙋ̀ неразлꙋ́чна, влⷣчце чи́стаѧ. є҆го́же пое́тъ всѧ̀ тва́рь: ѻ҆́троцы благослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ржⷭ҇тво̀ твоѐ нетлѣ́нно ꙗ҆ви́сѧ: бг҃ъ и҆зъ бокꙋ̀ твоє́ю про́йде, ꙗ҆́кѡ плотоно́сецъ ꙗ҆ви́сѧ на землѝ, и҆ съ человѣ́ки поживѐ. тѧ̀, бцⷣе, тѣ́мъ всѝ велича́емъ.

Оу҆жа́сни, но́вымъ свѣтоли́тїемъ внеза́пꙋ ᲂу҆ч҃ницы̀ ѡ҆свѣ́щшесѧ, дрꙋ́гъ дрꙋ́га зрѧ́хꙋ: ᲂу҆ди́вльшесѧ же, и҆ къ землѝ прекло́ншесѧ, тебѣ̀ влⷣцѣ всѣ́хъ поклони́шасѧ.

Шꙋ́мъ и҆зъ ѻ҆́блака посыла́шесѧ бг҃огла́сенъ, и҆звѣствꙋ́ѧ чꙋ́до: ѻ҆ц҃ъ бо свѣ́тѡвъ, се́й є҆́сть сн҃ъ мо́й возлю́бленный, а҆пⷭ҇лѡмъ вопїѧ́ше, тогѡ̀ послꙋ́шайте.

Нѡ́ваѧ ви́дѣвше и҆ пресла̑внаѧ, гла́съ ѻ҆ч҃ескїй внꙋши́вше, на ѳавѡ́рѣ словесѐ слꙋги̑, и҆з̾ѡбраже́нїе первоѻбра́знагѡ, се́й є҆́сть, вопїѧ́хꙋ, сп҃съ на́шъ.

Ѻ҆́бразе непремѣ́нный сꙋ́щагѡ, недви́жиме, печа́ть неизмѣ́нна, сн҃е, сло́ве, мꙋ́дросте и҆ мы́шце, десни́це вы́шнѧгѡ, си́ло, тѧ̀ воспѣва́емъ со ѻ҆ц҃е́мъ же и҆ дх҃омъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снизхожде́нїѧ. ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дв҃и́ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. тѣ́мже пречи́стꙋю бцⷣꙋ вѣ́рнїи велича́емъ.

Дрꙋ́га тѧ̀ речѐ сп҃съ, тогѡ̀ слꙋжа́ща повелѣ́нїємъ, блаже́нне а҆пⷭ҇ле, и҆ наслѣ́дника црⷭ҇твїѧ своегѡ̀, въ бꙋ́дꙋщїй стра́шный де́нь сосѣда́телѧ, матѳі́е премꙋ́дре, двоенадесѧ́тыхъ ᲂу҆ч҃ни̑къ и҆сполне́нїе.

Вѣ́триломъ, бл҃же́нне, крⷭ҇та̀ преше́дъ волнꙋ́ющеесѧ мо́ре житїѧ̀, дости́глъ є҆сѝ ко приста́нищꙋ поко́ѧ, и҆ кра́йнемꙋ жела́нїю: ра́дꙋѧсѧ ны́нѣ предстои́ши со а҆пⷭ҇льскимъ ли́комъ, молѧ̀ ѡ҆ на́съ чл҃вѣколю́бца. (с. 211)

Свѣ́щникъ вои́стиннꙋ златоза́ренъ, свѣти́ло дх҃а сїѧ́ющее ꙗ҆ви́сѧ ѧ҆зы́къ тво́й, попалѧ́ющь и҆ноплемє́ннаѧ ᲂу҆чє́нїѧ, погаша́ющь ѻ҆́гнь, мꙋ́дре, чꙋжді́й, свѣ́тъ ѡ҆блиста́ющь во тмѣ̀ неразꙋ́мїѧ спѧ́щымъ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆ста́вила є҆сѝ є҆ди́на въ жена́хъ клѧ́твꙋ первозда́нныхъ, бг҃оневѣ́сто: неѡпи́саннаго пло́тїю ро́ждши ѡ҆писꙋ́ема, ѡ҆бнови́ла є҆сѝ предѣ́лы є҆стества̀, нескве́рнаѧ, разстоѧ̑щаѧ пе́рвѣе, пресла́внымъ хода́тайствомъ твои́мъ соедини́ла є҆сѝ.

Свѣти́ленъ а҆пⷭ҇ла. Подо́бенъ: Дх҃омъ во ст҃и́лищи:

Тече́нїе кра́сныхъ твои́хъ но́гъ, матѳі́е а҆пⷭ҇ле, возврати́въ, къ ше́ствїю нбⷭ҇номꙋ возше́лъ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ, и҆ трⷪ҇цѣ предста́въ, во ѻ҆ц҃ѣ̀ ви́диши сн҃а, и҆ дх҃а бжⷭ҇твеннаго. сегѡ̀ ра́ди вѣ́рою пресвѧще́ннꙋю твою̀ и҆ бжⷭ҇твеннꙋю пра́зднꙋемъ па́мѧть.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника:

Свѣ́те неизмѣ́нный, сло́ве, свѣ́та ѻ҆ц҃а̀ нерожде́нна, въ ꙗ҆вле́ннѣмъ свѣ́тѣ твое́мъ, дне́сь на ѳавѡ́рѣ свѣ́тъ ви́дѣхомъ ѻ҆ц҃а̀, свѣ́тъ и҆ дх҃а, свѣ́томъ наставлѧ́ющаго всю̀ тва́рь.

На хвали́техъ стїхи̑ры на ѕ҃, пра́здника г҃, гла́съ в҃.

Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

На горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй ꙳ трⷪ҇цы сла́ва ꙗ҆́вѣ позна́сѧ, ꙳ тебѣ̀ преѡбразꙋ́ющꙋсѧ, ꙳ сп҃се мо́й пребл҃гі́й.

Ѻ҆́блакъ свѣ́телъ ꙳ ꙗ҆́снѡ простре́сѧ ꙳ въ преѡбраже́нїи, ꙳ ᲂу҆дивѝ бжⷭ҇твенныхъ ᲂу҆ч҃ни̑къ ве́рхъ.

И҆лїа̀ съ мѡѷсе́омъ ꙳ предста́ша тебѣ̀, сло́ве, въ преѡбраже́нїи, ꙳ ѻ҆ц҃ъ же свидѣ́тельствоваше, ꙳ съ нб҃сѐ вѣща́ѧ.

И҆ а҆пⷭ҇ла г҃, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Тро́стїю благода́тною ꙳ ѿ глꙋбины̀ сꙋ́етства ꙳ человѣ́ки и҆звле́клъ є҆сѝ, досточꙋ́дне, ꙳ ᲂу҆чи́телѧ ма́нїємъ ꙳ повинꙋ́всѧ, матѳі́е, ꙳ просвѣ́щшагѡ по всемꙋ̀ твоѐ разꙋмѣ́нїе ꙳ и҆ а҆пⷭ҇ла, и҆ че́стна бг҃огла́сника, ꙳ тѧ̀, всеблаже́нне, показа́вша, ꙳ тогѡ̀ непости́жнагѡ бж҃ества̀.

И҆́же дх҃а сїѧ́нїе на тѧ̀ сни́де, ꙳ во ѻ҆́гненнѣ видѣ́нїи, ꙳ и҆ тѧ̀, блаже́нне, бжⷭ҇твенное прїѧ́телище содѣ́ла, ꙳ ско́рѡ ѿгонѧ́ще безбо́жїѧ мглꙋ̀, ꙳ и҆ мі́ръ просвѣща́юща ꙳ сїѧ́нїемъ всемꙋ́дрыхъ твои́хъ слове́съ, тайноглаго́льниче, ꙳ а҆пⷭ҇лѡвъ ᲂу҆краше́нїе, ꙳ хрⷭ҇то́въ самови́дче блаже́нне.

Мо́лнїѧми проповѣ́данїѧ, ꙳ ꙗ҆̀же во тмѣ̀ сѣдѧ́щыѧ ꙳ сла́вне, просвѣти́въ, ꙳ показа́лъ є҆сѝ сы́ны ꙳ влⷣки и҆ бг҃а вѣ́ры ра́ди: ꙳ є҆гѡ́же стрⷭ҇те́мъ ревнова́лъ є҆сѝ и҆ сме́рти, ꙳ и҆ сла́вы бы́лъ є҆сѝ наслѣ́дникъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ мꙋ́дръ, ꙗ҆́кѡ бг҃огла́сенъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ч҃ни́къ и҆́стины.

Сла́ва, гла́съ в҃:

Ѡ҆ста́вивъ зємна́ѧ, послѣ́довалъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ зна́менавсѧ дохнове́нїемъ ст҃а́гѡ дх҃а, по́сланъ бы́въ ѿ негѡ̀ въ ꙗ҆зы́ки поги́бшыѧ, ѡ҆браща́ти человѣ́ки во свѣ́тъ бг҃оразꙋ́мїѧ, а҆пⷭ҇ле матѳі́е, и҆ сконча́въ по́двиги бжⷭ҇твенныѧ твоеѧ̀ стра́сти, и҆ мꙋ́къ разли́чныхъ, дꙋ́шꙋ твою̀ хрⷭ҇тꙋ̀ пре́далъ є҆сѝ. того̀ молѝ, всеблаже́нне, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

Ви́дѣша на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй, мѡѷсе́й же и҆ и҆лїа̀, ѿ дв҃ы ѻ҆трокови́цы бг҃а воплоще́нна человѣ́кѡмъ на и҆збавле́нїе.

Славосло́вїе вели́кое.

На лїтꙋргі́и: бл҃жє́нна, пра́здника пѣ́снь д҃-ѧ на д҃: и҆ а҆пⷭ҇ла пѣ́снь ѕ҃-ѧ, на д҃. Прокі́менъ пра́здника. И҆ ст҃а́гѡ, гла́съ и҃. Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю: А҆пⷭ҇лъ дѣѧ́нїй, зача́ло в҃. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃. И҆сповѣ́дѧтъ нб҃са̀ чꙋдеса̀ твоѧ̑, гдⷭ҇и. Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло м҃. Прича́стенъ пра́здника: И҆ ст҃а́гѡ: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ:

Комментарии для сайта Cackle