Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ а҃ї-й де́нь. Ст҃а́гѡ мч҃ника и҆ а҆рхїдїа́кона є҆́ѵпла.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры пра́здника, гла́съ а҃.

Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

И҆́же съ мѡѷсе́омъ гл҃го́лавый дре́вле ꙳ на горѣ̀ сїна́йстѣй ѻ҆́бразы, гл҃го́лѧ: ꙳ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ сы́й: ꙳ дне́сь же на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй преѡбра́жсѧ, ꙳ началоѻбра́зное показꙋ́ѧ, лꙋча́ми ѡ҆блиста́ѧсѧ ꙳ тѣ́мже, хрⷭ҇тѐ, велича́ю твою̀ си́лꙋ.

Пои́мь ѻ҆со́бь твоѧ̑, хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆ченикѝ, ꙳ петра̀, і҆а́кѡва и҆ і҆ѡа́нна, во́лею на го́рꙋ си́хъ возве́лъ є҆сѝ, ꙳ чꙋ́до стра́шное показа́въ, ꙳ и҆ нестерпи́мое бжⷭ҇твеннагѡ прише́ствїѧ твоегѡ̀ и҆здале́ча ꙳ присносꙋ́щное благолѣ́пїе.

Твоегѡ̀, хрⷭ҇тѐ, прише́ствїѧ непостижи́магѡ ꙳ тре́петни бы́вше а҆пⷭ҇ли дре́вле, ꙳ ни́цъ на зе́млю па́дше, ꙳ бжⷭ҇твеннѣй твое́й дивлѧ́хꙋсѧ си́лѣ, ꙳ со́лнца просїѧ́въ свѣтлѣ́е, бла́же, ꙳ неизрече́нною си́лою твое́ю.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃а́гѡ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

До́брѣ преше́лъ є҆сѝ ꙳ страда́нїѧ пꙋчи́нꙋ, ꙳ благопла́вавъ, пребога́те, ꙳ дыха́нїи дх҃а, ꙳ и҆ въ ти́хое приста́нище ᲂу҆стреми́лсѧ є҆сѝ црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ: ꙳ въ не́мже болѣ́зней твои́хъ возме́здїе ꙳ бога́тнѡ воспрїѧ́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ со а҆́гг҃лы предстои́ши влⷣцѣ тва́ри, ꙳ вѣнцено́сче блаже́нне.

Въ порфѵ́рꙋ ѿ кро́ве ѡ҆багре́нꙋ твоеѧ̀ ꙳ ѡ҆дѣ́ѧнъ, сла́вне, ꙳ и҆ побѣ́ды вѣнце́мъ живонача́льною рꙋко́ю ᲂу҆вѧзе́нъ, ꙳ на нб҃сѣ́хъ живе́ши, ꙳ сцрⷭ҇твꙋѧ всеще́дромꙋ. ꙳ тѣ́мже тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ и҆́стинна мꙋ́ченика, ꙳ и҆ сло́ва слꙋжи́телѧ, ꙳ и҆ вѣ́ры ᲂу҆твержде́нїе.

Є҆́ѵплъ чꙋ́дный, ꙳ та̑инъ слꙋжи́тель влⷣчнихъ бы́въ, ꙳ ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ неѕло́биво себѐ сама́го приведѐ, ꙳ посѣ́ченъ бы́въ мече́мъ, ꙳ благово́нно приноше́нїе, ꙳ и҆ а҆́гнѧ бжⷭ҇твенное бы́въ. ꙳ того̀ ᲂу҆́бѡ ᲂу҆блажа́емъ, ꙳ свѧще́нное є҆гѡ̀ страда́нїе свѧще́ннѡ пра́зднꙋюще, ꙳ мꙋчениколю́бцы дне́сь.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Гора̀, ꙗ҆́же и҆ногда̀ мра́чна и҆ ды́мна, ны́нѣ же честна̀ и҆ свѧта̀ є҆́сть, на не́йже но́зѣ твоѝ стоѧ́стѣ, гдⷭ҇и: превѣ́чное бо сокрове́нное та́инство напослѣ́докъ ꙗ҆вле́но сотворѝ, стра́шное твоѐ преѡбраже́нїе, петрꙋ̀ и҆ і҆ѡа́ннꙋ и҆ і҆а́кѡвꙋ. и҆̀же такова̀ сїѧ́нїѧ лица̀ твоегѡ̀ не терпѧ́ще, и҆ свѣ́тлости ри́зъ твои́хъ, ни́цъ на лицѣ̀ землѝ покрыва́хꙋсѧ. и҆̀же и҆ ᲂу҆́жасомъ ѡ҆держи́ми, дивлѧ́хꙋсѧ, ви́дѧще мѡѷсе́а и҆ и҆лїю̀, глаго́лющѧ съ тобо́ю, хотѧ̑щаѧ приключи́тисѧ тебѣ̀, и҆ гла́съ ѿ ѻ҆ц҃а̀ свидѣ́тельствоваше, глаго́лѧ: се́й є҆́сть сн҃ъ мо́й возлю́бленный, ѡ҆ не́мже благоизво́лихъ, тогѡ̀ послꙋ́шайте: и҆́же и҆ да́рꙋетъ мі́рови ве́лїю ми́лость.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Є҆стество̀, є҆́же во а҆да́мѣ, ꙳ хрⷭ҇то́съ и҆змѣни́ти хотѧ̀, на го́рꙋ ны́нѣ ꙳ восхо́дитъ ѳавѡ́рскꙋю, ꙳ ѡ҆бнажа́ѧ ᲂу҆ч҃никѡ́мъ бж҃ество̀.

Сті́хъ: Твоѧ̑ сꙋ́ть нб҃са̀, и҆ твоѧ̀ є҆́сть землѧ̀.

Свѣ́тъ трисїѧ́нный ꙳ ѡ҆блиста̀ неизрече́ннѡ, ꙳ бжⷭ҇твенныѧ твоеѧ̀ сла́вы, ꙳ на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй, сп҃се, ꙳ всѧ́чєскаѧ ᲂу҆ѧснѝ.

Сті́хъ: Ѳавѡ́ръ и҆ є҆рмѡ́нъ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋетасѧ.

Внеза́пꙋ ᲂу҆ч҃ницы̀ ꙳ премѣне́нїе ви́дѣвше ѻ҆де́жды, ꙳ и҆ всегѡ̀ тѣлесѐ твоегѡ̀, сло́ве, ꙳ ни́цы па́дше поѧ́хꙋ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ д҃:

На горѣ̀ высо́цѣ преѡбра́жсѧ сп҃съ, верхѡ́вныѧ и҆мѣ́ѧ ᲂу҆ч҃никѝ, пресла́внѡ ѡ҆блиста́лъ є҆́сть, показꙋ́ѧ, ꙗ҆́кѡ высото́ю добродѣ́телей ѡ҆блиста́вше и҆ бжⷭ҇твеннѣй сла́вѣ сподо́бѧтсѧ, глаго́лющыѧ со хрⷭ҇то́мъ мѡѷсе́й и҆ и҆лїа̀ пока́зовахꙋ, ꙗ҆́кѡ живы́ми и҆ ме́ртвыми ѡ҆блада́етъ. и҆ и҆́же дре́вле зако́номъ и҆ прⷪ҇рѡ́ки гл҃го́лавый є҆́сть бг҃ъ, є҆мꙋ́же и҆ гла́съ ѻ҆ч҃ь, и҆зъ ѻ҆́блака свѣ́тла послꙋ́шествоваше, глаго́лющїй: тогѡ̀ послꙋ́шайте, и҆́же крⷭ҇то́мъ а҆́да плѣни́вша, и҆ мє́ртвымъ да́рꙋюща живо́тъ вѣ́чный.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Мч҃никъ тво́й, гдⷭ҇и, є҆́ѵплъ во страда́нїи свое́мъ вѣне́цъ прїѧ́тъ нетлѣ́нный ѿ тебє̀ бг҃а на́шегѡ: и҆мѣ́ѧй бо крѣ́пость твою̀, мꙋчи́телей низложѝ, сокрꙋшѝ и҆ де́мѡнѡвъ немощны̑ѧ де́рзѡсти. тогѡ̀ моли́твами спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ з҃:

Преѡбрази́лсѧ є҆сѝ на горѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, показа́вый ᲂу҆ч҃никѡ́мъ твои̑мъ сла́вꙋ твою̀, ꙗ҆́коже можа́хꙋ: да возсїѧ́етъ и҆ на́мъ грѣ̑шнымъ свѣ́тъ тво́й присносꙋ́щный, моли́твами бцⷣы, свѣтода́вче, сла́ва тебѣ̀.

На ᲂу҆́трени.

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

На горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй преѡбрази́лсѧ є҆сѝ, бж҃е, посредѝ и҆лїѝ и҆ мѡѷсе́а, премꙋ́дрыхъ, со і҆а́кѡвомъ и҆ сі́мѡномъ и҆ і҆ѡа́нномъ. пе́тръ же сы́й тꙋ̀, сїѧ̑ тебѣ̀ глаго́лаше: добро̀ є҆́сть здѣ̀ сотвори́ти трѝ сѣ́ни, є҆ди́нꙋ мѡѷсе́ю, и҆ є҆ди́нꙋ и҆лїѝ, и҆ є҆ди́нꙋ тебѣ̀ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀. и҆́же тогда̀ си̑мъ свѣ́тъ тво́й возсїѧ́вый, просвѣтѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ то́йже.

Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Пра́здникъ пресвѣ́телъ влⷣчнь прїи́де: прїиди́те всѝ на го́рꙋ, ᲂу҆́мнѡ пред̾ѡчи́стившесѧ, взы́демъ ѳавѡ́рскꙋю, хрⷭ҇та̀ ви́дѣти.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на и҃. Творе́нїе кѵ́ръ космы̀.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ли́цы і҆и҃льтестїи невла́жными стопа́ми, по́нтъ чермны́й, и҆ вла́жнꙋю глꙋбинꙋ̀ прогна́вше, вса́дники трїста́ты врагѝ ви́дѧще въ не́й погрꙋже́ны, съ весе́лїемъ поѧ́хꙋ: пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Глаго́лы живѡ́тныѧ дрꙋгѡ́мъ хрⷭ҇то́съ, и҆ ѡ҆ бжⷭ҇твеннѣмъ наказꙋ́ѧ црⷭ҇твїи, речѐ: во мнѣ̀ ѻ҆ц҃а̀ позна́йте, свѣ́томъ ꙗ҆́кѡ ѡ҆блиста́ю непристꙋ́пнымъ, въ ра́дости пою́ще: пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Си́лою ꙗ҆зы̑къ ѡ҆блече́тесѧ, дрꙋ́зи ᲂу҆ч҃ницы̀, чꙋ́дни же бꙋ́дете въ бога́тствѣ и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ сла́вы напо́лнитесѧ: ꙗ҆́кѡ ꙗ҆влю́сѧ свѣтлѣ́е со́лнца, ѡ҆блиста́ѧ въ ра́дости пою́щихъ: пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Дне́сь хрⷭ҇то́съ на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй, просїѧ́въ ꙗ҆́снѡ бж҃е́ственною заре́ю ꙗ҆́коже ѡ҆бѣща́сѧ, ᲂу҆ч҃никѡ́мъ ѡ҆бнажѝ зра́къ: свѣтоно́сныѧ же напо́лнившесѧ бжⷭ҇твенныѧ зарѝ, въ ра́дости поѧ́хꙋ: пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

И҆́нъ канѡ́нъ ст҃а́гѡ, на д҃, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Сла́внаго є҆́ѵпла благоче́стнѡ восхвалѧ́ю. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Трїста́ты крѣ̑пкїѧ, рожде́йсѧ ѿ дв҃ы, безстра́стїѧ во глꙋбинѣ̀ дꙋшѝ трича́стное потопѝ, молю́сѧ: да тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ въ тѷмпа́нѣ, во ᲂу҆мерщвле́нїи тѣлесѐ побѣ́дное воспою̀ пѣ́нїе.

Ѻ҆рꙋ́жїемъ крⷭ҇та̀ до́брѣ преплы́въ, вше́лъ є҆сѝ въ приста́нище жи́зни: въ не́мже ра́достнѡ водворѧ́ѧсѧ, сла́вне, ᲂу҆ста́ви се́рдца моегѡ̀ многомѧте́жное волне́нїе, ти́хѡ сла́вити па́мѧть твою̀.

Всесвѣ́тлаѧ ѕвѣзда̀ добродѣ́тельными ᲂу҆чє́нїи, ѡ҆зарѧ́ѧ вѣ̑рныѧ, возсїѧ́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, честнѣ́й тве́рди, є҆́ѵпле, цр҃ко́внѣй, и҆ мра́къ ѿгна́лъ є҆сѝ де́мѡнскїй си́лою дꙋхо́вною.

Вжилѧ́емь, мꙋ́дре, бжⷭ҇твенною си́лою, дерзнове́ннымъ по́мысломъ, бг҃а ѿ бг҃а рожде́ннаго проповѣ́далъ є҆сѝ, распѧ́тїе во́лею претерпѣ́вшаго, и҆ сме́ртїю сме́рть разо́ршаго.

Да подви́жатсѧ къ твоемꙋ̀ хвале́нїю всѧ́ка ᲂу҆ста̀, ꙗ҆́кѡ и҆зъ ᲂу҆́стъ вра́жїихъ бжⷭ҇твенными ᲂу҆чє́нїи, бг҃оно́се, и҆схи́тилъ є҆сѝ всѧ̑ благопоко́рнѡ прїе́мшыѧ словеса̀ твоѧ̑, страстоно́сче хрⷭ҇то́въ до́блественне.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆ѧсни́въ твою̀ хрⷭ҇то́съ ᲂу҆тро́бꙋ свѣтоно́снꙋю сни́тїемъ стра́шнымъ, ꙗ҆́кѡ со́лнце, чⷭ҇таѧ, сꙋ́щымъ въ мі́рѣ возсїѧ̀, рѣшѧ̀ многобо́жїѧ мглꙋ̀ те́мнꙋю, и҆ просвѣща́ѧ мі́ра концы̀.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

Во всего̀ а҆да́ма ѡ҆бле́ксѧ, хрⷭ҇тѐ, ѡ҆чернѣ́вшее и҆змѣни́въ просвѣти́лъ є҆сѝ дре́вле є҆стество̀, и҆ и҆змѣне́нїемъ зра́ка твоегѡ̀ бг҃осодѣ́лалъ є҆сѝ.

Столпо́мъ ѻ҆гнезра́чнымъ, и҆ ѻ҆́блакомъ дре́вле, и҆́же въ пꙋсты́ни і҆и҃лѧ веды́й, дне́сь на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй, неизрече́ннѡ во свѣ́тѣ хрⷭ҇то́съ просїѧ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ непло́ды родѝ ѿ ꙗ҆зы̑къ цр҃ковь, и҆ мно́гое въ ча́дѣхъ и҆знемо́же со́нмище, чꙋ́дномꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ возопїи́мъ: ст҃ъ є҆сѝ, гдⷭ҇и.

Себѐ сама́го и҆зда́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ, во́лею закла́тисѧ хотѧ̀ за хрⷭ҇та̀, тебє̀ ра́ди во́лею ѡ҆бнища́вшаго и҆ закла́вшасѧ, є҆́ѵпле всебл҃же́нне.

Заколе́нїе непоро́чно, благово́нна же́ртва, и҆ приноше́нїе соверше́нно прине́слсѧ є҆сѝ бг҃ꙋ, ра́достнѡ, бл҃же́нне, вопїѧ̀: ст҃ъ є҆сѝ, гдⷭ҇и.

Закѡ́ны ᲂу҆твержда́емь є҆ѵⷢ҇льскими, бг҃омꙋ́дре, посредѝ мꙋже́й беззако́нныхъ предста́лъ є҆сѝ зовы́й ꙗ҆́вѣ, не и҆́щꙋщымъ ѡ҆брѣто́хсѧ, ѡ҆бличи́ти си́хъ ѕлоче́стїе.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃ъ посредѝ тебє̀ всели́всѧ, ника́кѡ дѣ́вства твоегѡ̀ ключа̀ поколеба̀, чⷭ҇таѧ: є҆го́же прилѣ́жнѡ молѝ, ᲂу҆тверди́ти всѧ̑ пою́щыѧ тѧ̀.

Конда́къ ст҃а́гѡ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Ли́къ а҆́гг҃льскїй:

Зако́ны хрⷭ҇то́вы въ рꙋкꙋ̀ ѡ҆бносѧ̀, предста́лъ є҆сѝ вопїѧ̀ врагѡ́мъ въ по́двизѣ: самозва́нъ є҆́смь страда́льчествовати твердѣ́йши. тѣ́мже приклони́въ ра́достнѡ вы́ю твою̀, под̾ѧ́лъ є҆сѝ ᲂу҆сѣче́нїе мече́мъ, сконча́вый тече́нїе твоѐ.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й, сп҃се:

Ѻ҆рꙋ́жїемъ крⷭ҇та̀ до́брѣ преплы́въ, вше́лъ є҆сѝ въ приста́нище ти́хо нбⷭ҇ныхъ жили́щъ: въ не́мже водворѧ́ѧсѧ, творѧ́щымъ твою̀ па́мѧть моле́бнꙋю твои́хъ пѡ́двигъ дне́сь, моли́сѧ зижди́телю, и҆зба́витисѧ ѿ всѧ́кїѧ нꙋ́жды и҆ скорбе́й.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Непристꙋ́пною твое́ю, хрⷭ҇тѐ, сла́вою бжⷭ҇твеннагѡ твоегѡ̀ свѣ́та преѡбра́жсѧ, твоѧ̑ ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твєнныѧ ᲂу҆ченикѝ, і҆ѡа́нна и҆ петра̀ и҆ і҆а́кѡва, ᲂу҆жаси́лъ є҆сѝ тѣ́хъ бжⷭ҇твенною бл҃года́тїю. гла́съ же ѻ҆ч҃ь возлю́бленнаго сн҃а свидѣ́тельствꙋющь слы́шаша, и҆ ви́дѣша лица̀ твоегѡ̀ сла́вꙋ, сп҃се. и҆́же всѣ́хъ, сло́ве, спастѝ хотѧ̀, просвѣтѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ сла́вное смотре́нїе твоѐ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ꙗ҆́кѡ роди́лсѧ є҆сѝ ѿ дв҃ы, да ѿ ле́сти и҆зба́виши зовꙋ́щыѧ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Зако́нъ въ сїна́и писа́нїемъ воѡбража́ѧ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, во ѻ҆́блацѣ, и҆ ѻ҆гнѝ, и҆ мра́цѣ, и҆ въ ви́хрѣ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ носи́мь: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Да ᲂу҆вѣ́риши сла́вное строе́нїе твоѐ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ꙗ҆́кѡ сы́й пре́жде вѣ̑къ, и҆ то́йже на ѻ҆́блацѣ восхожде́нїе положи́вый, на ѳавѡ́рѣ неизрече́ннѡ просїѧ́лъ є҆сѝ.

Соглаго́люще предстоѧ́хꙋ раболѣ́пнѡ тебѣ̀ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀, къ ни́мже па́рою ѻ҆гнѧ̀ и҆ мра́ка, и҆ то́нкимъ хла́домъ бесѣ́довалъ є҆сѝ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Возвѣща́хꙋ сла́вное крⷭ҇та̀ ра́ди твоегѡ̀, на ѳавѡ́ръ прише́дше, и҆́же во ѻ҆гни́ тѧ и҆ кꙋпинѣ̀ дре́вле предви́дѣвый мѡѷсе́й, и҆ взѧ́тый на колесни́цѣ ѻ҆́гненнѣй, и҆лїа̀, хрⷭ҇тѐ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Любвѐ ра́ди, ще́дре, твоегѡ̀ ѻ҆́браза, на крⷭ҇тѣ̀ твое́мъ ста́лъ є҆сѝ, и҆ раста́ѧшасѧ ꙗ҆зы́цы: ты́ бо є҆сѝ, чл҃вѣколю́бче, крѣ́пость моѧ̀ и҆ хвале́нїе.

Хра́мъ ѡ҆дꙋшевле́нъ трⷪ҇цы прест҃ы́ѧ, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆ хра́мы і҆́дѡльскїѧ, є҆́ѵпле, низложи́лъ є҆сѝ ѻ҆рꙋ́жїемъ вѣ́ры.

Наслажда́ѧсѧ добро́тою бжⷭ҇твенною, є҆́ѵпле, ра̑ны, и҆ бѡлѣ́зни и҆ всѧ̑кїѧ мꙋ̑ки, бл҃же́нне, преѡби́дѣлъ є҆сѝ, и҆ ра́дꙋѧсѧ пострада́лъ є҆сѝ.

Высокомꙋ́дренное се́рдце паламні́ово смири́всѧ, бг҃омꙋ́дре, смири́лъ є҆сѝ, мꙋ́чениче, и҆ къ возне́сшемꙋ человѣ́ки возше́лъ є҆сѝ.

Распалѧ́емь ре́вностїю влⷣки, всѧ́кꙋ ле́сть, мꙋ́чениче, запали́лъ є҆сѝ вои́стиннꙋ, и҆ къ мꙋче́нїю ᲂу҆се́рднѡ ѿлꙋчи́лсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Мо́лѧтъ бога́тїи лю́дїе твоѝ, тѧ̀ ро́ждшꙋю ѻ҆трокови́цꙋ, ѡ҆богати́вшаго всѣ́хъ бжⷭ҇твенными разꙋмѣ̑нїи, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ѿ свѣ́та пресѣкі́й перворо́дный свѣ́тъ, ꙗ҆́кѡ во свѣ́тѣ дѣла̀ пою́тъ тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, содѣ́телѧ, во свѣ́тѣ твое́мъ пꙋти̑ на́шѧ напра́ви.

Предъ лице́мъ твои́мъ го́ры ᲂу҆клони́шасѧ: свѣ́тъ бо и҆ предъ нога́ми, нб҃оте́чныѧ лꙋчы̀, хрⷭ҇тѐ, со́лнце прїи́де, зра́къ зе́мленъ ꙗ҆́кѡ прїѧ́ти благоволи́лъ є҆сѝ.

Сѐ сп҃съ, вопїѧ́хꙋ мѡѷсе́й и҆ и҆лїа̀ ᲂу҆ч҃никѡ́мъ, на горѣ̀ ст҃ѣ́й ѳавѡ́рстѣй ѡ҆глаша́ємымъ, хрⷭ҇то́съ, є҆го́же дре́вле провозвѣсти́хомъ сꙋ́щаго бг҃а.

Неизмѣ́нное є҆стество̀, чл҃вѣ́ческомꙋ примѣ́шсѧ, ѻ҆би́льнѡ невеще́ственнагѡ бжⷭ҇тва̀, свѣ́тъ и҆з̾ѡбнажи́въ а҆пⷭ҇лѡмъ, неизрече́ннѡ возсїѧ̀.

Тѧ̀ присносꙋ́щное сїѧ́нїе, во ѻ҆ч҃естѣй сла́вѣ, ᲂу҆ч҃ницы̀ ꙗ҆́кѡ ви́дѣвше возсїѧ́вша, хрⷭ҇тѐ, тебѣ̀ вопїѧ́хꙋ: во свѣ́тѣ твое́мъ пꙋти̑ на́шѧ напра́ви.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нечести́вїи не ᲂу҆́зрѧтъ сла́вы твоеѧ̀, хрⷭ҇тѐ, но мы̀ тѧ̀, є҆диноро́дне, ѻ҆ч҃ескїѧ сла́вы сїѧ́нїе бжⷭ҇тва̀, ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, воспѣва́емъ тѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

Ве́сь мановє́нїи бжⷭ҇твенными просвѣ́щсѧ, и҆ мꙋ́жествомъ ᲂу҆крѣ́пльсѧ, ꙗ҆́кѡ ле́въ и҆зрѧ́денъ, ты̀ къ сꙋди́щꙋ надѣ́ѧсѧ поте́клъ є҆сѝ, ѕлоче́стїе побѣжда́ѧ.

Дае́тъ тебѣ̀ безпеча́льнꙋю жи́знь и҆зба́витель, за него́же сме́рть го́рькꙋю, страстоно́сче сла́вне, претерпѣ́вшемꙋ, и҆ съ ли̑ки причита́етъ тѧ̀ мꙋ́чєникъ до́бльствовавша.

Преклони́лъ є҆сѝ вы́ю твою̀ ᲂу҆се́рднымъ по́мысломъ, и҆ во главꙋ̀ ᲂу҆сѣ́ченъ, хрⷭ҇тꙋ̀ ꙗ҆снѣ́е и҆ чистѣ́е прибли́жилсѧ є҆сѝ, прпⷣбне, наслажда́ѧсѧ ѡ҆боже́нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Вы́шши ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ а҆́гг҃лъ вои́стиннꙋ, а҆́гг҃лѡвъ творца̀ па́че ᲂу҆ма̀ ро́ждши, просла́вльшаго ст҃ы̑ѧ мꙋ́ченики, прест҃а́ѧ мт҃и дв҃о.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Внегда̀ скорбѣ́ти мѝ, возопи́хъ ко гдⷭ҇ꙋ: и҆ ᲂу҆слы́ша мѧ̀ бг҃ъ спасе́нїѧ моегѡ̀.

Сїѧ́нїѧ па́че со́лнца, свѣ́тъ ꙗ҆снѣ́йшїй, сп҃съ просїѧ̀ на ѳавѡ́рѣ, на́съ просвѣти́лъ є҆́сть.

Возше́дъ на го́рꙋ ѳавѡ́рскꙋю, преѡбрази́лсѧ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ, и҆ ле́сть всю̀ ѡ҆мрачи́въ, на́съ просвѣти́лъ є҆сѝ.

Тѧ̀ бг҃а позна́вше сла́внїи а҆пⷭ҇ли, на ѳавѡ́рѣ же, хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆ди́вльшесѧ, колѣ̑ни преклони́ша.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Прїидо́хъ во глꙋбины̑ морскі̑ѧ, и҆ потопи́ла мѧ̀ є҆́сть бꙋ́рѧ мно́гихъ грѣхѡ́въ: но, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, и҆зъ глꙋбины̀ возведѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Точѧ̀ кро́вь, предста́лъ є҆сѝ твоемꙋ̀ подвигополо́жникꙋ, до́блїй, є҆́ѵпле, бг҃омꙋ́дре, и҆ ѿ негѡ̀ вѣнцы̀ прїѧ́лъ є҆сѝ побѣ́ды ра́дꙋѧсѧ.

Ста́лъ є҆сѝ предъ сꙋди́щемъ мꙋ́жески, влⷣчнїѧ зако́ны рꙋка́ми твои́ми, є҆́ѵпле, держѧ̀, и҆ ꙗ҆́вственнѡ беззакѡ́нныѧ, прпⷣбне, ѡ҆блича́ѧ ᲂу҆се́рднѡ.

Мꙋ́къ мно́жества не ᲂу҆боѧ́всѧ, ни ᲂу҆жа́ссѧ меча̀, и҆́стинꙋ ты̀ на сꙋди́щи мꙋчи́телей благоче́стнѡ проповѣ́далъ є҆сѝ, и҆ ле́сть ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ чꙋ́до пресла́вно! ка́кѡ ражда́еши и҆скꙋ́са мꙋ́жеска не позна́вши; ка́кѡ же пита́еши, дв҃о мт҃и, пода́телѧ вои́стиннꙋ млека̀, и҆ пита́телѧ всеѧ̀ тва́ри; (с. 236)

Конда́къ пра́здника, гла́съ з҃:

На горѣ̀ преѡбрази́лсѧ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́коже вмѣща́хꙋ ᲂу҆ченицы̀ твоѝ, сла́вꙋ твою̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ви́дѣша: да є҆гда̀ тѧ̀ ᲂу҆́зрѧтъ распина́ема, страда́нїе ᲂу҆́бѡ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ во́льное, мі́рови же проповѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ вои́стиннꙋ ѻ҆́ч҃ее сїѧ́нїе.

І҆́косъ:

Воста́ните, лѣни́вїи, и҆̀же всегда̀ ни́зꙋ пони́кшїи въ зе́млю, дꙋшѝ моеѧ̀ по́мыслы, возми́тесѧ и҆ возвы́ситесѧ на высотꙋ̀ бжⷭ҇твеннагѡ восхожде́нїѧ. притеце́мъ къ петрꙋ̀ и҆ къ зеведе́євымъ, и҆ вкꙋ́пѣ со ѻ҆́нѣми ѳавѡ́рскꙋю го́рꙋ дости́гнемъ, да ви́димъ съ ни́ми сла́вꙋ бг҃а на́шегѡ, гла́съ же ᲂу҆слы́шимъ, и҆́же свы́ше слы́шаша, и҆ проповѣ́даша ѻ҆́ч҃ее сїѧ́нїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

А҆враа́мстїи и҆ногда̀ въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пѣ́сньми взыва́юще: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѡ҆блиста́вшесѧ свѣ́томъ непристꙋ́пныѧ сла́вы на ѳавѡ́рстѣй горѣ̀, а҆пⷭ҇ли хрⷭ҇тꙋ̀ вопїѧ́хꙋ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Сїѧ́нїемъ бжⷭ҇твеннагѡ шꙋ́ма и҆ росода́тельнымъ ѻ҆́блакомъ, хрⷭ҇тѐ, и҆ заре́ю твое́ю наслажда́еми, а҆пⷭ҇ли поѧ́хꙋ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Въ непристꙋ́пномъ свѣ́тѣ, ꙗ҆́кѡ ви́дѣ тѧ̀ пе́тръ, на ѳавѡ́рстѣй горѣ̀ ѡ҆блиста́вша, хрⷭ҇тѐ, возопѝ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Съ нача́льникомъ жи́зни хрⷭ҇то́мъ сꙋ́ще, дѣ́ти зеведе́евы, ꙗ҆́кѡ и҆спꙋстѝ зра́ка свѣ́тъ, возгремѣ́ша: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ю҆́ношы трѝ въ вавѷлѡ́нѣ, велѣ́нїе мꙋчи́телево на бꙋ́йство прело́жше, посредѣ̀ пла́мене вопїѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ка́плющи твоѧ̀ кро́вь на зе́млю, ᲂу҆гасѝ ѻ҆́гнь пре́лести, всеблаже́нне, хрⷭ҇то́вꙋ же цр҃ковь бога́тнѡ напои́ла є҆́сть, благоче́стнѡ воспѣва́ющꙋю тѧ̀.

И҆мѣ́ѧ мꙋ́дрость крѣ́пкꙋ, и҆ непоколеби́мь по́мыслъ, пре́лесть потрѧ́слъ є҆сѝ, и҆ предстоѧ́щыѧ лжѝ, нело́жными ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ ᲂу҆чє́нїи, є҆́ѵпле всемꙋ́дре.

Две́рь тебѣ̀ ра́йскаѧ, є҆́ѵпле мꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ, ѿве́рзесѧ, блаже́нне, ᲂу҆кра́шена ви́дѣвши бжⷭ҇твеннымъ страда́нїемъ и҆ побѣ́днымъ вѣнце́мъ.

Оу҆́глемъ бжⷭ҇твеннымъ ѡ҆чи́стивъ, мꙋ́чениче, дꙋ́шꙋ, ᲂу҆́глїе погаси́лъ є҆сѝ многобо́жїѧ, зовы́й: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Твою̀ бжⷭ҇твеннꙋю ᲂу҆тро́бꙋ, пе́щь пе́рсскаѧ воѡбразѝ, пренепоро́чнаѧ, спаса́етъ ю҆́ношы неѡпа́льны, взыва́ющи: гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́троцы бжⷭ҇твенною распала́еми ре́вностїю, мꙋчи́телѧ и҆ пла́мене преще́нїе мꙋ́жески попра́ша, и҆ посредѣ̀ ѻ҆гнѧ̀ вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Манове́нїемъ всѧ̑ носѧ́й, нога́ми пречи́стыми на го́рꙋ взы́де ѳавѡ́рскꙋю хрⷭ҇то́съ на не́йже па́че со́лнечныѧ лꙋчѝ ѡ҆блиста̀ лице́мъ, и҆̀же зако́нꙋ старѣ́йшыѧ и҆ благода́ти, показа̀ пою́щыѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Непристꙋ́пною сла́вою, на горѣ̀ ꙗ҆́вльсѧ неизрече́ннѡ ѳавѡ́рстѣй, неѡдержи́мый и҆ незаходи́мый свѣ́тъ, ѻ҆́ч҃ее сїѧ́нїе, тва́рь ᲂу҆ѧсни́въ, человѣ́ки ѡ҆божѝ пою́щыѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Свѧщеннолѣ́пнѡ стоѧ́ще мѡѷсе́й же и҆ и҆лїа̀ на горѣ̀ ѳавѡ́рѣ, бжⷭ҇твеннагѡ начерта́нїѧ ꙗ҆́снѡ ѵ҆поста́сь ви́дѣвше, хрⷭ҇та̀ во ѻ҆ч҃естѣй ѡ҆блиста́вша сла́вѣ, воспѣва́хꙋ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

И҆́же во зра́цѣ бжⷭ҇твеннагѡ ра́ди ꙗ҆вле́нїѧ, лицѐ просла́висѧ и҆ногда̀ мѡѷсе́ево: хрⷭ҇то́съ же, ꙗ҆́кѡ ри́зою, свѣ́томъ и҆ сла́вою ѡ҆дѣва́етсѧ, свѣ́та бо самодѣ́теленъ сы́й, ѡ҆зарѧ́етъ пою́щыѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ѿ свѣторо́дна ѻ҆́блака, хрⷭ҇та̀ ᲂу҆ченицы̀ ѡ҆б̾ѧ́та зрѧ́ще на ѳавѡ́рѣ, и҆ ни́цы на зе́млю па́дше, ᲂу҆́мъ просвѣ́щше, со ѻ҆ц҃е́мъ сего̀ поѧ́хꙋ и҆ дх҃омъ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

И҆зба́вителю всѣ́хъ всеси́льне, посредѣ̀ пла́мене благоче́ствовавшыѧ, снизше́дъ ѡ҆роси́лъ є҆сѝ, и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ пѣ́ти: всѧ̑ дѣла̀ благослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

Недꙋ́гѡвъ всѧ́ческихъ ѡ҆чище́нїе, и҆ дꙋхѡ́въ лю́тыхъ прогоне́нїе, твоѧ̑ сꙋ́ть мо́щи, ꙗ҆̀же ѡ҆бстꙋпи́вше вопїе́мъ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ѡ҆ тебѣ̀ вѣ́рныхъ собо́ръ возра́довасѧ, ко хрⷭ҇тꙋ̀ тѧ хода́таѧ стѧжа́въ, и҆ моли́твенника те́пла и҆ предста́телѧ, всеблаже́нне є҆́ѵпле дїа́коне, ст҃ы́хъ а҆́гг҃лъ собесѣ́дниче.

Соше́дшесѧ почерпи́те человѣ́цы, недꙋ́гѡвъ разли́чныхъ и҆сцѣле́нїе ѿ ра́ки мꙋ́ченика, и҆ возопі́йте вѣ́рою: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а 7.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆краси́сѧ чⷭ҇таѧ всенепоро́чнаѧ, па́че всѧ́кагѡ а҆́гг҃льскагѡ бл҃голѣ́пїѧ, творца̀ ро́ждши человѣ́кѡвъ и҆ а҆́гг҃лѡвъ. є҆мꙋ́же пое́мъ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ржⷭ҇тво̀ твоѐ нетлѣ́ннѡ ꙗ҆ви́сѧ: бг҃ъ и҆зъ бокꙋ̀ твоє́ю про́йде, ꙗ҆́кѡ плотоно́сецъ ꙗ҆ви́сѧ на землѝ, и҆ съ человѣ́ки поживѐ. тѧ̀, бцⷣе, тѣ́мъ всѝ велича́емъ.

Оу҆жа́сни, но́вымъ свѣтоли́тїемъ внеза́пꙋ ᲂу҆ч҃ницы̀ ѡ҆свѣ́щшесѧ, дрꙋ́гъ дрꙋ́га зрѧ́хꙋ: ᲂу҆ди́вльшесѧ же, и҆ къ землѝ прекло́ншесѧ, тебѣ̀ влⷣцѣ всѣ́хъ поклони́шасѧ.

Шꙋ́мъ и҆зъ ѻ҆́блака посыла́шесѧ бг҃огла́сенъ, и҆звѣствꙋ́ѧ чꙋ́до: ѻ҆ц҃ъ бо свѣ́тѡвъ, се́й є҆́сть сн҃ъ мо́й возлю́бленный, а҆пⷭ҇лѡмъ вопїѧ́ше, тогѡ̀ послꙋ́шайте.

Нѡ́ваѧ ви́дѣвше и҆ пресла̑внаѧ, гла́съ ѻ҆ч҃ескїй внꙋши́вше, на ѳавѡ́рѣ словесѐ слꙋги̑, и҆з̾ѡбраже́нїе первоѻбра́знагѡ, се́й є҆́сть, вопїѧ́хꙋ, сп҃съ на́шъ.

Ѻ҆́бразе непремѣ́нный сꙋ́щагѡ, недви́жиме, печа́ть неизмѣ́нна, сн҃е, сло́ве, мꙋ́дросте и҆ мы́шце, десни́це вы́шнѧгѡ, си́ло, тѧ̀ воспѣва́емъ со ѻ҆ц҃е́мъ же и҆ дх҃омъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Є҆́ѵа ᲂу҆́бѡ недꙋ́гомъ преслꙋша́нїѧ клѧ́твꙋ всели́ла є҆́сть: ты́ же, дв҃о бцⷣе, прозѧбе́нїемъ чревоноше́нїѧ, мі́рови бл҃гослове́нїе процвѣла̀ є҆сѝ: тѣ́мъ тѧ̀ всѝ велича́емъ.

Ви́дѣти сподо́бивсѧ вои́стиннꙋ, пребога́те, да̑льнаѧ, тебѣ̀ жела́емое стѧжа́лъ є҆сѝ жела́нїе, ꙗ҆́кѡ дости́гъ са́мое жела́нныхъ соверше́нїе, жела́нїѧ твоегѡ̀ ꙗ҆́вѣ прехо́дъ, є҆́ѵпле дїа́коне досточꙋ́дне.

Ꙗ҆́кѡ ски́петръ держа̀ крⷭ҇тъ, блаже́нне, рꙋко́ю твое́ю багрѧни́цею, ю҆́же ѿ крове́й свѧще́нныхъ твои́хъ ѡ҆мочи́лъ є҆сѝ, свѣ́тлѡ ѡ҆бложе́нъ хрⷭ҇тꙋ̀ цр҃ю̀ ны́нѣ предстои́ши, є҆́ѵпле дїа́коне досточꙋ́дне.

Дне́сь ката́нїи честна́ѧ митропо́лїа храни́телѧ тоѧ̀ и҆зрѧ́дна тѧ̀ стѧжа́вши, пра́зднꙋетъ, бжⷭ҇твенное соверша́ющи твоѐ страда́нїе, со всѣ́ми є҆па́рхїами и҆ гра̑ды, ю҆́же снабди́ши твои́ми мольба́ми.

Со́лнце всесвѣ́тло ꙗ҆́вѣ бы́лъ є҆сѝ, и҆ къ сїѧ́нїю пресели́лсѧ є҆сѝ, мꙋ́чениче, бжⷭ҇твенномꙋ, прича́стїемъ ѡ҆божа́емь бжⷭ҇твеннымъ, бл҃же́нне: и҆ ны́нѣ просвѣща́еши пою́щыѧ твоѐ свѣтоно́сное страда́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́та лꙋча́ми, є҆́же въ тебѣ̀, бг҃оневѣ́сто, дꙋ́шꙋ мою̀ просвѣтѝ, лежа́щꙋю въ ро́вѣ поги́бели возста́ви, врагѝ разража́ющи, ѡ҆скорблѧ́ющыѧ при́снѡ се́рдце моѐ, и҆ къ страсте́мъ порѣва́ющыѧ мѧ̀.

Свѣти́ленъ пра́здника:

Свѣ́те неизмѣ́нный сло́ве, свѣ́та ѻ҆ц҃а̀ нерожде́нна, въ ꙗ҆вле́ннѣмъ свѣ́тѣ твое́мъ, дне́сь на ѳавѡ́рѣ свѣ́тъ ви́дѣхомъ ѻ҆ц҃а̀, свѣ́тъ и҆ дх҃а, свѣ́томъ наставлѧ́юща всю̀ тва́рь.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Ра́дꙋетсѧ тро́ица бжⷭ҇твенныхъ а҆пⷭ҇лъ, ꙳ ꙗ҆́же трⷪ҇цы ви́дѣ ꙳ по сꙋществꙋ̀ є҆ди́наго ꙳ на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй.

Сті́хъ: Твоѧ̑ сꙋ́ть небеса̀ и҆ твоѧ̀ є҆́сть землѧ̀.

Бл҃гоже тебѣ̀, ѳавѡ́ре, ꙳ и҆́же пе́рвѣе мра́чны: ꙳ свѣ́та бо сподо́билсѧ є҆сѝ, ꙳ не чꙋ́вственнагѡ со́лнца, ꙳ но вы́шнїѧ свѣ́тлости.

Сті́хъ: Ѳавѡ́ръ и҆ є҆рмѡ́нъ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋетасѧ.

Свѣ́томъ ᲂу҆́бѡ ꙳ твоегѡ̀ лица̀ ѡ҆сїѧ́вшесѧ. ꙳ ᲂу҆ч҃ницы̀ твоѝ, сп҃се, ꙳ не терпѧ́ще зарѝ, ꙳ на зе́млю внеза́пꙋ падо́ша.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Гла́съ же ѻ҆ч҃ь ꙳ съ нб҃сѐ слы́шанъ бы́сть, ꙳ се́й є҆́сть, вопїю́щїй, ꙳ сн҃ъ возлю́бленный мо́й: тогѡ̀ всѝ послꙋ́шайте.

На лїтꙋргі́и, Бл҃жє́нна пра́здника, ѻ҆бои́хъ канѡ́нѡвъ, пѣ́снь ѕ҃, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃.

* * *

7

Исправлена опечатка оригинала: гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇нѧ. Прим. orthlib

Комментарии для сайта Cackle